1051_Cov.jpg
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1051
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္
စစ္ကိုႀကိဳက္၍ တိုက္သူမ်ား

စစ္ဆုိသည္မွာ အဆုိးတရားမ်ား အနိ႒ာ႐ုံမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္လ်က္ရွိေၾကာင္း အထူးဆုိဖြယ္ရာမရွိ။  စစ္ေၾကာင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားပါမက်န္ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ား ေသေက်ပ်က္စီး အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ႏွင့္အတိ ဒုကၡေရာက္ၾကရသည္။

စစ္ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး စသည့္အေရးႀကီးသည့္ က႑မ်ား ယုိယြင္းခ်ည့္နဲ႔သြားၾကရသည္။

ေနာက္ဆုံးေတာ့ စစ္ေၾကာင့္ပင္ ထုိစစ္ျဖစ္ရာေဒသရွိ လူထုတစ္ခုလုံး၏ စိတ္ဓာတ္ေရးရာမ်ား အနည္းႏွင့္ အမ်ား ပ်က္ျပားကာ အျခားဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ၿပီး စစ္ကင္းမဲ့သည့္ တုိင္း ျပည္မ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ စစ္ျဖစ္ေနေသာ တုိင္းျပည္မွ လူမ်ားမွာ လူစဥ္မမွီ႐ုံတင္မက စိတ္စဥ္မမွီျဖစ္လာ တတ္ၾကသည္ဟုပင္ ဆုိရမလုိ ျဖစ္ ေနသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ စစ္ပြဲတစ္ခုျဖစ္လာ လွ်င္အျမန္ဆုံး အဆုံးသတ္ႏုိင္ေအာင္ ဝုိင္းဝန္းႀကိဳးပမ္းေလ့ရွိၾက သည္။

ထုိသုိ႔ စစ္ပြဲတစ္ခု အဆုံးသတ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းၾကရာတြင္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲကာ နားလည္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ စသည့္ ၾကားေနအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ၾကားဝင္ ဖ်န္ေျဖျခင္းစသည့္ နည္းလမ္းေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျပန္လည္တည္ ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေလ့ရွိၾကသည္။ ထုိသုိ႔ စစ္ကိုရပ္စဲရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္  အ႐ႈံးအႏုိင္ အျပတ္တုိက္ၿပီး စစ္ကို အဆုံးသတ္မည္ဟူေသာ အယူအဆတစ္ခုလည္း အပါအဝင္ျဖစ္သည္။

ထုိနည္းလမ္းသည္ စစ္တစ္ခုၿပီးဆုံးရန္ အားထုတ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း အေသအေက် အပ်က္အစီး အမ်ားဆုံးႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္ကဲ့သုိ႔ ေဒသခံျပည္သူမ်ား အနည္းႏွင့္အမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာ စစ္ပြဲမ်ားတြင္ စစ္ႏွင့္တုိက္႐ုိက္မသက္ဆုိင္သည့္ ျပည္သူလူထု ဒုကၡအေရာက္ဆုံး နည္းလမ္းတစ္ခုဟု ဆုိရမည္ျဖစ္သည္။       

ထုိ႔အျပင္ ႏွစ္ေပါင္းဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာတုိင္ေအာင္ ကုိယ့္ေရွ႕မွ   စစ္ေခါင္းေဆာင္ အသီးသီးတုိ႔  အ႐ႈံး အႏုိင္ မဆုံးျဖတ္ႏုိင္ပဲ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တုိက္ခဲ့ၾကရေသာေၾကာင့္ ဆင္းရဲတြင္းနက္သထက္မက နက္ ေနခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ အႏုိင္တုိက္၍ စစ္ကုိအဆုံးသတ္မည္ဆုိေသာ အယူအဆမွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာရွိေသာ အယူ အဆတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

ထုိအယူအဆကို အေျခခံသလားေတာ့ မေျပာတတ္။ စစ္ကိုမုန္း၍ တုိက္ခ့ဲသည္ဆုိသည့္ ႐ုပ္ရွင္အမည္ တစ္ခုကုိေတြ႔မိသည္။ ထုိ႐ုပ္ရွင္ကုိ မၾကည့္ဘဲ အေကာင္းအဆုိးမေဝဖန္လုိ။

အမုန္းတရားေၾကာင့္ျဖစ္တည္လာေသာ စစ္ကို အမုန္းတရားထပ္တုိးကာ တုိက္မည္ဆုိပါလွ်င္ ၿငိမ္း ခ်မ္းႏုိင္ေျခ၊ စစ္ပြဲတစ္ခု အဆုံးသတ္ ႏုိင္ေျခ နည္းပါးသည္ဟုသာ ျမင္မိပါသည္။

စစ္ပြဲတစ္ခုကုိ အဆုံးသတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရာ၌ ထုိစစ္၏ျဖစ္ရျခင္း အေၾကာင္းအရင္းကုိလည္း နားလည္ ရန္လုိအပ္သည္။ စစ္ပြဲတုိင္းတြင္ ျဖစ္ရျခင္းအေၾကာင္းအရင္း တစ္ခုထက္မနည္း ရွိတတ္သည္။ နယ္ေျမ၊ နယ္နိမိတ္ ပဋိပကၡေၾကာင့္လား၊ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းေၾကာင့္လား၊ မိမိတုိ႔ လူမ်ဳိးစု လြတ္လပ္လုိမႈမ်ားေၾကာင့္လား၊ အျငင္းပြားဖြယ္ အေၾကာင္းကိစၥတစ္ခုခုေၾကာင့္လား၊ လက္ရွိျပႆနာတစ္ခုကုိ ထြက္ေပါက္ရွာလုိမႈေၾကာင့္လား စသည္ျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိႏုိင္သည္။

မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ပင္ျဖစ္ေစ၊ စစ္ျဖစ္ေနေသာ ေဒသရွိျပည္သူမ်ား စစ္ကုိတကယ္တုိက္ေန ၾကရေသာ ႏွစ္ဖက္စစ္သည္မ်ားအဖုိ႔ ထုိစစ္ကုိ ၿပီးဆုံးသြားေစခ်င္ေသာ ဆႏၵရွိမည္မွာ ယုံမွားသံသယူရွိစရာမလုိ။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္သည့္ စစ္ျဖစ္ျဖစ္ အျမန္ဆုံးၿပီး ေအာင္ နည္းလမ္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ၾကေလ့ရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။                ထုိသုိ႔ အားထုတ္သည့္အ ေလ်ာက္လည္း  ကမၻာမွာ ယခုအခ်ိန္တြင္ စစ္ပြဲမ်ား အရင္ထက္စာလွ်င္ နည္းသထက္ နည္းလာခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။      

သုိ႔ေသာ္ အဆုံးသတ္ရန္ အလြန္ခက္ခဲေသာ စစ္တစ္မ်ဳိးေတာ့ ရွိသည္။ ထုိစစ္မွာ 'စစ္ကုိ ႀကိဳက္လုိ႔ တုိက္ေသာစစ္'ျဖစ္သည္။ စစ္ျဖစ္လွ်င္ အမ်ားစု အက်ဳိးမဲ့ေသာ္လည္း ထုိလူတစ္စုတုိ႔ စီးပြားေရး အျမတ္ထြက္မႈ၊ ႏုိင္ငံေရးၾသဇာလႊမ္းမုိးထား လုိမႈ၊ မိမိတုိ႔က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေရး ရာဇဝတ္မႈမ်ားကုိ ဖုံးကြယ္လုိမႈ အစရွိသည့္ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ စစ္ကုိႀကိဳက္၍  တုိက္ေစခ်င္သူမ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း သတိခ်ပ္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။      

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံသည္လည္း ကမၻာတြင္ Longest internal conflict ဆုိၿပီး ကမၻာ့ အရွည္ၾကာဆုံး ႏုိင္ငံတြင္းစစ္ပြဲရွိရာ ႏုိင္ငံဟူ၍ နာမည္ဆုိးႏွင့္ ေက်ာ္ၾကားေနျခင္းမွာ ရွည္ၾကာစြာ တုိင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း တုိက္ခုိက္ေနၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး တုိင္းျပည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈတြင္လည္း အျခားႏုိင္ငံမ်ား၏ ေနာက္တြင္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ျပတ္က်န္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ဘယ္ဘက္ကေသေသ ကုိယ့္တုိင္းရင္းသားမ်ားသာ ဆုံး႐ႈံးၾကသည္။ စစ္ပြဲေၾကာင့္ ဘယ္ဘက္ကကုန္ကုန္ စစ္ေၾကာင့္ ကုန္က်ေသာ အသုံးစရိတ္မ်ားမွာ ႏုိင္ငံ၏သယံဇာတမ်ား၊ ႏုိင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳရမည့္ ႏုိင္ငံ့ဘ႑ာမ်ားပင္ျဖစ္သည္။

အျခားတုိးတက္ေနေသာ ႏုိင္ငံေတြကုိ ဘယ္ႏွႏွစ္အတြင္း ေက်ာ္ေအာင္လုပ္မည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္လုိပါလွ်င္ ထုိႏုိင္ငံမ်ားက မင္းတုိ႔စစ္ျဖစ္ေနတာကုိပဲ ၿပီးေအာင္လုပ္ပါဦးကြာဟု ျပန္ေျပာေပလိမ့္မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ စစ္သည္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံကုိ စီးပြားေရးအရ ျခြတ္ၿခံဳက် ေစသည္။ စစ္သည္ ႏုိင္ငံသားတုိ႔၏ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ ပညာေရးတုိ႔ကုိ ေအာက္တန္းက်ေစသည္။ စစ္သည္ က်န္းမာေရးခ်ည့္နဲ႔ကာ အားအင္မဖြံ႔ၿဖိဳးေသာႏုိင္ငံသားတုိ႔ကုိ ေမြးထုတ္ေပးသည္။ စစ္သည္ႏုိင္ငံျခားေငြျဖည့္ တင္းေပးမည့္ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ တုိ႔ကုိေျခာက္လွန္႔ေမာင္းထုတ္ေလ့ရွိ သည္။  ထုိအရာမ်ားႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မည္ကဲ့သုိ႔ ကမၻာႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္းႏုိင္ပါမည္နည္း။

လက္ရွိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ အစုိးရသည္ ဤ အခ်က္တုိ႔ကုိ ေကာင္းစြာနားလည္ သေဘာေပါက္ပုံေပၚပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း တစ္ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကုိ အားထည့္ ကာလုပ္ေဆာင္ေနသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။

စစ္ျဖစ္ျခင္းကိုရပ္ေအာင္ လုပ္ရာတြင္စစ္မရွိလွ်င္ မည္သည့္အရာေတြ တုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးသာယာႏုိင္သည္ကုိ ျမင္တတ္ေအာင္ ေတြးေတာ ပုံေဖာ္ၾကည့္ႏုိင္စြမ္းရွိဖို႔လည္း လုိပါ သည္။ ထုိအေတြးအေပၚ ယုံၾကည္မႈအျပည့္အဝရွိရန္လည္းလုိမည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ မည္သည့္အလုပ္မဆုိ ႏုိင္ငံ သားတိုင္းက ကုိယ္တတ္ႏုိင္သည့္ဘက္က ပါဝင္တည္ေဆာက္ၾကဖုိ႔လည္း လုိမည္ျဖစ္သည္။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံအတြက္ စစ္ပြဲမ်ား အဆုံးသတ္ရန္ ေနာက္ထပ္ အေရးအႀကီးဆုံးေသာ အရာတစ္ခု မွာ ''စစ္ကုိ ႀကိဳက္၍ တုိက္သူမ်ား'' ပေပ်ာက္ဖုိ႔လည္းလိုမည္ျဖစ္သည္။

ဇင္ျမင့္

ဇင္ျမင့္
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.