1051_Cov.jpg
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1051
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္
သူတို႔ေျပာတဲ့ ျမန္မာ့စီးပြားေရး

အစုိးရသစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့တာ ႏွစ္ႏွစ္ျပည့္သြားခဲ့ပါၿပီ။ သည္အတြင္း ေထာက္ခံသံေတြေရာ၊ ကန္႔ကြက္သံ ေတြေရာ ၾကားေန၊ ျမင္ေန၊ ဖတ္႐ႈေန ၾကရပါတယ္။ ေကာင္းတာေျပာတဲ့သူေရာ၊ ဆုိးတာေျပာတဲ့သူေရာ ရွိတဲ့ အထဲက စနစ္တက်ေဝဖန္သုံးသပ္မႈေတြကို  ဂ႐ုတစုိက္ ေလ့လာၾကည့္မိ ပါတယ္။ သူတုိ႔ ဘာေတြေျပာၾကသလဲ။ သူတုိ႔ေျပာတဲ့ စကားေတြအရ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ မ်က္ေမွာက္ကာလ အေျခအေနကုိ ပုံေဖာ္ၾကည့္ရတာဟာလည္း စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္း လွပါတယ္။

ပထမဦးဆုံး Myanmar Indider Business ဂ်ာနယ္က ထုတ္ျပန္တဲ့ သုံးလတစ္ႀကိမ္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ယုံၾကည္မႈ ၫႊန္းကိန္းစစ္တမ္းဆုိတာကို ၾကည့္ရေအာင္။ ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္က ေဖာ္ျပထားတာပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ၅ဝ ေက်ာ္ကို အေျခခံၿပီး စစ္တမ္းေကာက္ယူ ထားတယ္ဆုိတဲ့ အဲဒီၫႊန္းကိန္းမွာ အခု သုံးလအတြင္း စီးပြားေရးၫႊန္း ကိန္း အႏုတ္ ၁၄ ျပခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ လက္ရွိစီးပြားေရး အေျခအေန မေကာင္းမြန္မႈ ၆၄ ရာခုိင္ႏႈန္းထိရွိ တယ္လုိ႔ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ အလြန္မေကာင္းလုိ႔ ထင္ျမင္မႈ ၁၉ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိၿပီး ေကာင္းမြန္တယ္လုိ႔ ထင္ျမင္မႈ က ၁၉ ရာခုိင္ႏႈန္းသာရွိတယ္လုိ႔ စစ္တမ္းေဖာ္ျပမႈက ဆုိပါတယ္။

ေနာက္လာမယ့္ သုံးလအတြက္ စစ္တမ္းေကာက္ယူရာမွာေတာ့ ပိုဆုိးလာမယ္လုိ႔ ထင္ျမင္မႈက ေလးရာခုိင္ႏႈန္း၊ အနည္းငယ္ဆုိးမယ္လုိ႔ ထင္ျမင္မႈက ၄၆ ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔ အနည္းငယ္ ေကာင္းလာမယ္လုိ႔ ထင္ျမင္မႈက ၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ပိုေကာင္းလာမယ္လုိ႔ ထင္ျမင္မႈက ေလးရာခုိင္ႏႈန္းရွိတယ္လုိ႔  သိရပါတယ္။ ေနာက္လာမယ့္ သုံးလမွာ  စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈပုိဆုိးမယ္လုိ႔ ထင္ျမင္မႈ ၆၉ ရာခုိင္ႏႈန္း ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈပိုဆုိးမယ္လုိ႔ ထင္ျမင္မႈ ၇၇ ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖုိး က်ဆင္းသြားမယ္လုိ႔ ထင္ျမင္မႈ ၆၉ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိရွိခဲ့ေၾကာင္း စစ္တမ္းက ဆုိပါတယ္။

အေမရိကန္ အေျခစိုက္ International Republican Institute (ITI) က ထုတ္ျပန္တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆုိင္ရာ လူထုစစ္တမ္းမွာေတာ့ ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရလက္ထက္ျဖစ္တဲ့ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီမွာ ေကာက္ခံခဲ့တဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အေျခအေနအရပ္ရပ္ဟာ အေကာင္းဘက္မွာရွိေနတယ္လုိ႔ ေျဖဆုိသူ ၈၈ ရာခုိင္ႏႈန္းထိရွိၿပီး လက္ရွိအစုိးရလက္ထက္မွာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံရဲ႕ အေျခအေနအရပ္ရပ္ဟာ အေကာင္းဘက္မွာရွိေနတယ္လုိ႔ ယူဆသူ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသာရွိတဲ့အတြက္ လက္ရွိအေျခအေနအေပၚ အေကာင္းျမင္မႈ က်ဆင္းသြားတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

စစ္တမ္းေတြက အဲသလုိဆုိေပ မယ့္  ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈဟာ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ၁ဝ လအတြင္း ၂ ဒသမ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ က်ဆင္းတယ္လုိ႔ စီမံကိန္းနဲ႔ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနေအာက္မွာရွိတဲ့  ဗဟုိ စာရင္းအင္းအဖြဲ႔က ထုတ္ျပန္တဲ့ ကိန္းဂဏန္းမ်ားမွာ ေဖာ္ျပထားပါ တယ္။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကိန္း ဂဏန္းအတြက္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ကုိယ္ စားျပဳႏိုင္ဖုိ႔ ၈၂ ၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ စား ေသာက္ကုန္၊ လူသုံးကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြကုိ ဗဟုိစာရင္းအင္းအဖြဲ႔က ေကာက္ယူၿပီး ပ်မ္းမွ်တြက္ခ်က္ေဖာ္ျပခဲ့တာလုိ႔ ဆုိပါတယ္။

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေငြေၾကး ရန္ပုံေငြအဖြဲ႔ IMF ကေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္က ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးျပဳ ျပင္ ေျပာင္းလဲမႈပိုင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ တုိးတက္မႈကို ခ်ီးက်ဴးခဲ့ပါတယ္။ မႏွစ္က စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ႏႈန္း ၇ ဒသမ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိခဲ့တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ၂ဝ၁၇ မွာေတာ့ ျမန္ မာ့ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ထင္သေလာက္ ခရီးမေရာက္မႈ၊ ကုန္ထုတ္ လုပ္မႈတစ္ခုလုံးေႏွးေကြးေလး လံေနျခင္းနဲ႔ ေဆာက္လုပ္ေရး ပါမစ္ ေတြ ေႏွာင့္ေႏွးမႈေတြကို IMF က ေထာက္ျပခဲ့ၿပီး သည္ႏွစ္မွာ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈႏႈန္း ၆ ဒသမ ၃ ရာ ခုိင္ႏႈန္းသာရွိမယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။

ဘာေၾကာင့္ စီးပြားေရး တုိးတက္ႏႈန္းက်ဆင္းရပါသလဲ။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ခ်ဳိက ''အားလုံးသိတဲ့အတုိင္း SME က အင္မတန္ အေရးပါပါတယ္။ ႏုိင္ငံတုိင္း၊ ႏုိင္ငံတုိင္းမွာ SME ရဲ႕ စီးပြားေရးက အဓိကပါဝင္တာ အားလုံးသိၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္မွာေတာ့ ဒီ SME က႑ဖြံ႔ၿဖိဳးဖုိ႔အတြက္ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိတဲ့အခါမွာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာတဲ့အထိ ျဖစ္ျဖစ္ေျမာက္ေျမာက္ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ျဖစ္ထြန္းလာတာမေတြ႔ရပါဘူး။ မေတြ႔ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းမွာ SME ဗဟိုေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း SME ကို အမွန္တကယ္ ေဖာ္ေဆာင္မယ့္ လုပ္ ငန္းေကာ္မတီ မေပၚေသးလုိ႔ပါ''လုိ႔ ေျပာၾကားသြားပါတယ္။ SME ဆုိတာက အေသးစား၊ အလတ္စား စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆုိလုိပါတယ္။

စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္ ဦးကုိကုိလြင္ကေတာ့ ''ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ထုတ္လုပ္မႈ အခန္းက႑မွာ အမ်ားႀကီး အလားအလာရွိပါတယ္။ ေလာ ေလာဆယ္ထုတ္လုပ္မႈက႑မွာ ေလ်ာ့နည္းေနတဲ့အတြက္ ျပန္ၿပီးတုိးတက္လာေအာင္ လုပ္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ ထုတ္လုပ္မႈက႑ တုိးတက္ခ်င္ရင္ သြင္းအားစုေတြလုိမယ္။ ေရ၊ မီး၊ လွ်ပ္စစ္ ပုံမွန္ရရွိရမယ္။ လုိအပ္တဲ့ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းေတြ ျမန္ျမန္သြင္းႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမယ္။ စက္ ႐ုံအလုပ္႐ုံ ထူေထာင္ခ်င္တဲ့သူေတြကုိ One Stop Service လုပ္ရမယ္။ ဇုန္ေတြအလုိက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာမယ္ဆုိရင္  အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းေတြ၊ ထုတ္လုပ္မႈက႑ေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ လာမယ္။ သြင္းကုန္ေတြကုိ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ကာကြယ္ႏုိင္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ ပါတယ္။ အေသးစား၊ အလတ္စား၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ SME ေတြအတြက္ အဖြဲ႔ဝင္ကတ္ေတြ ထုတ္ေပးေနပါတယ္။ အစုိးရအေနနဲ႔ မၾကာခင္မွာ SME Working Comittee ဖြဲ႔ပါမယ္။ SME Agency ဆုိတာလည္း လာပါမယ္''လုိ႔ ေျပာၾကားသြားပါတယ္။

အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔က စီးပြားေရးေကာ္မတီ Economic Commit ကုိ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ ၂၅ ရက္မွာ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။ သည္ေကာ္မတီ မွာ NLD ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးဟံသာျမင့္က ဥကၠ႒၊ ဦးမ်ဳိးျမင့္ (ဗဟုိေကာ္မတီဝင္) ၊ ဦးစုိးဝင္းတုိ႔ ပါဝင္ၿပီး ဦးေလးၫြန္႔ (စိုက္ပ်ဳိးေရးေဘာဂေဗဒပညာရွင္)၊ ဒီလြိဳက္အင္ တုခ်္က ဦးစုိးဝင္း၊ ဘဏ္လုပ္ငန္း ပညာရွင္ဦးစံသိန္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရွင္ ဦးေအးလြင္၊ ဦးရဲမင္းဦး၊ မူဝါဒ ဆုိင္ရာ စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္ တာေအာင္ကိုကို၊ စာရင္းအင္းပညာ ကြၽမ္းက်င္သူ ဦးဝင္းတင္တုိ႔ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ပါဝင္ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဦးမင္းခင္က အတြင္းေရးမွဴး တာဝန္ယူထားတယ္လုိ႔ ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္ မွာဖတ္ရပါတယ္။

ႏုိဝင္ဘာ ၄ ရက္က ေျမာက္ဒဂုံ ၿမိဳ႕နယ္ ပင္လုံခန္းမမွာျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အနည္းဆုံး လုပ္ခေၾကးေငြသတ္မွတ္ ႏုိင္ေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာ ''ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တုန္းက ကုန္ေစ်းႏႈန္းတက္တယ္ ဆုိတာက ေကာင္းတဲ့တက္ျခင္းျဖစ္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံရဲ႕ အျခား ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ေကာင္းေနတယ္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြမ်ားတယ္။ ေစ်းတက္တာက ဝယ္လုိအားမ်ားလုိ႔၊ စီးပြားေရးေကာင္းလုိ႔ ကုန္ေစ်းႏႈန္းတက္တယ္လုိ႔ ေျပာၾကတယ္။ စီးပြားေရး တုိးတက္မႈႏႈန္းျမန္တဲ့ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတုိ႔ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ႏုိင္ငံတုိ႔၊ တတ္ပုံတက္နည္းက ဒီနည္းနဲ႔ တက္ၾကတယ္။

သို႔ေသာ္ ဒီကေန႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႀကံဳေတြ႔ေနရတာေတြ၊ ႏုိင္ငံတကာ စီးပြားေရး အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ သုံး သပ္ခ်က္ေတြကို ၾကည့္လုိက္ရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံမွာ စီးပြားေရး လည္ပတ္မႈႏႈန္း ေႏွးေကြးလာၿပီး  ကုန္ပစၥည္းေတြလုိသေလာက္ မထုတ္လုပ္ႏုိင္တဲ့အတြက္ လုိအပ္သေလာက္ မပုိ႔ႏုိင္ဘူး။ ကုန္ပစၥည္းလုိ အပ္ခ်က္ေၾကာင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းက တက္လာျခင္းျဖစ္တယ္။ ဒီကုန္ေစ်း ႏႈန္းတက္ပုံႏွစ္ခုက အေတာ့္ကုိ ကြာျခားၿပီးေတာ့ စဥ္းစားဖုိ႔ လုိအပ္ေနပါ ၿပီ''လုိ႔ စီးပြားေရး ပညာရွင္ ေဒါက္ တာေဇာ္ဦးက ေျပာၾကားသြားပါတယ္။

ခ်ဳပ္ေျပာရရင္ အစုိးရသစ္လက္ထက္မွာ စီးပြားေရးေႏွာင့္ေႏွးတယ္။ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက်ဆင္းတယ္။ ကုန္ေစ်းႏႈန္းတက္တယ္လုိ႔ ျပည္တြင္းကေရာ ျပည္ပကပါ သုံးသပ္ထားၾကတယ္။ သည္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္က နစ္နာသလုိ ကုန္ေစ်းႏႈန္းဂယက္ေၾကာင့္ ျပည္သူေတြလည္း နစ္နာပါတယ္။ ဆက္လက္ၿပီး စီးပြားေရး နာလန္ထူလာဖုိ႔ ဘယ္လုိျပင္ဆင္ ထားၾကပါၿပီလဲ။ သုံးသပ္ထားၾကတဲ့ အတုိင္း ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ပိုဆုိးလာမယ္၊ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖုိး ဆက္ လက္က်ဆင္းမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့ အေျခအေန တစ္ရပ္နဲ႔ ရင္ဆုိင္ရမွာ စုိးရိမ္စရာ ပါပဲ။

''တက္လာတဲ့ အစုိးရရဲ႕ အုပ္ ခ်ဳပ္တဲ့အေပၚ ႏုိင္ငံျခားသား ကုမၸဏီ ေတြက သူတုိ႔ စိတ္ခ်ရတဲ့ ယုံၾကည္မႈ မရွိေသးဘူးလုိ႔ဆုိတာေတြ ၾကားေနရတယ္''လုိ႔ Feel Group ရဲ႕ CEO ဦးစုိးညီညီက ေျပာၾကားခဲ့တယ္ဆုိတာလည္း သတင္းတစ္ပုဒ္မွာ ဖတ္လုိက္ ရပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဘာမွမေျပာလုိပါ။ ဥာဏ္လည္းမမီပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူမ်ားေျပာတာေတြ ဖတ္ရ၊ သိရတာနဲ႔ပဲ ကုိယ့္ႏုိင္ငံအေျခအေနကို အားမလုိအားမရ ျဖစ္ရေၾကာင္းပါဗ်ာ။

 

ဝါဆုိကုိဦး (ေတာင္ႀကီး)

၀ါဆိုကိုဦး (ေတာင္ႀကီး)
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.