18-1-2018
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1046
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္
ခပ္လွ်ဴိလွ်ိဳသာေနလိုသူမ်ား

လူအမ်ားတုိ႔သည္ အမ်ားအားျဖင့္ ထင္ေပၚလုိၾကသည္။ လူအမ်ား၏ အာ႐ုံစုိက္မႈကုိ ခံယူလုိၾကသည္။ လူအမ်ား၏ အထင္ႀကီးမႈကုိ ခံယူလုိၾကသည္။ ထ႔ုိေၾကာင့္ မိမိတုိ႔မွာရွိ ေသာ  ဝတ္စားအဆင္တန္ဆာ အေဆာင္အေယာင္ စသည္တုိ႔ျဖင့္ထုတ္ျပကာ မိမိတုိ႔၏ အဆင့္အတန္းကုိ အမ်ားျမင္ေအာင္ ျပတတ္ၾကသည္။

အခ်ဳိ႕ေသာ သူမ်ားသည္ မိမိတုိ႔မွာရွိေသာ ဂုဏ္အဆင့္အတန္းထက္ပင္လြန္၍  မရွိတာကုိ အရွိလုပ္၍ေတာင္ ၾကြားဝါပလႊားလုိတတ္ၾက ေသးသည္။

သု႔ိရာတြင္ အခ်ဳိ႕ေသာ သူမ်ားမွာမူ ထင္ေပၚမႈ၊ လူအမ်ားအာ႐ုံစုိက္မႈ၊ အလြန္အကဲ အ႐ုိအေသေပးမႈမ်ဳိးတုိ႔ကုိ သာယာလုိစိတ္နည္းလွၿပီး ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ လူမသိသူမသိ ခပ္လွ်ဳိလွ်ဳိ (low profile) ျဖင့္ေတာင္ေနခ်င္တတ္ၾကသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးမ်ား ကား ေထာင္လႊားလုိေသာမာနကို ခ်ဳိးႏွိမ္ထားႏုိင္သည့္ နိဝါတႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ သူမ်ားဟု ဆုိႏုိင္သည္။

ထိုသို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ကုိယ္ေတြ႔အားျဖင့္ ႀကံဳဖူးသည္မ်ားလည္း ရိွခဲ့ဖူးပါသည္။ စာေပမွတ္တမ္းမ်ားတြင္လည္း ေတြ႔ရဖူးပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္ငယ္စဥ္က ပ်ဥ္းမနားသၾကားစက္တြင္ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ လြန္စြာရင္းႏွီးေသာ သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးက သူရွက္၍  မ်က္ႏွာအထားရခက္ေသာ ျဖစ္ရပ္ တစ္ခုကုိ ေျပာျပဖူးသျဖင့္ လူမသိသူမသိ ခပ္လွ်ဳိလွ်ဳိေနတတ္ေသာအရာ ရွိႀကီးတစ္ဦး၏အေၾကာင္းကုိ သိခဲ့ရဖူးသည္။

၁၉၅၇-၅၈ ခုႏွစ္ေလာက္က ကြၽန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္းသည္ ကိစၥတစ္ခုႏွင့္ ရန္ကုန္သုိ႔ ခရီးသြားရာမွ ပ်ဥ္းမနားသို႔ မီးရထားျဖင့္ ျပန္လာသည္။ ႐ုိး႐ုိးတန္း (တတိယတန္း)မွ လုိက္ပါလာရာ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ခုံတြင္ လုိက္ပါလာေသာ အသက္ ၅ဝ ေက်ာ္ခန္႔ရွိမည့္ လူႀကီးတစ္ဦးႏွင့္  စကားေတြေဖာင္ဖြဲ႔၍ (လူႀကီးက တစ္ခြန္းႏွစ္ခြန္းသူက တရစပ္) ေျပာလာခဲ့သည္။

ခရီးေဖာ္လူႀကီးက ဘယ္သြားမွာလဲဟုေမးေတာ့ ပ်ဥ္းမနားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘာလုပ္သလဲဟုေမးေတာ့ ပ်ဥ္းမနားသၾကားစက္တြင္ လုပ္ေၾကာင္းေျပာကာ ခရီးေဖာ္လူ ႀကီးေမးတာေရာ မေမးတာကိုပါ ပ်ဥ္းမနားသၾကားစက္ႀကီးသည္ ဘယ္မွ်ႀကီး၍ ဟိတခ်ိဂ်ပန္ကုမၸဏီက ဘယ္ႏွခုႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ေၾကာင္း၊ က်ပ္သိန္းေပါင္း ဘယ္မွ်ကုန္ေၾကာင္း၊ အလုပ္သမားေတြ ဘယ္မွ်ရွိေၾကာင္း စသည္တုိ႔ျဖင့္ ဟုတ္တာမွန္တာေရာ၊ ၿဖီးလုံးျဖန္းလုံးမ်ားျဖင့္ပါ ခရီးေဖာ္ႀကီးအား ခပ္ၾကြားၾကြား ေျပာလာခဲ့ေလသည္။

ရထားသည္ ပ်ဥ္းမနားဘူတာသုိ႔  ဆိုက္ေသာအခါ ဘူတာတြင္ ပ်ဥ္းမနားသၾကားစက္မွ စက္႐ုံမန္ေနဂ်ာ (စက္႐ုံမွဴး)ႏွင့္တကြ စာရင္းကိုင္အရာရွိခ်ဳပ္၊ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္အစ ရွိေသာ အရာရွိႀကီးမ်ားကို ျမင္ရသည္။ စက္႐ုံမွ အရာရွိမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ ႀကိဳဆုိေနေသာ ပုဂၢိဳလ္ကုိ အထက္တန္းတြဲမ်ားတြင္ မေတြ႔ရေသာအခါ ႐ုိး႐ုိးတန္းတြဲမ်ားဘက္သို႔ပါ အျမန္ေလွ်ာက္လာၿပီး ရွာေဖြၾကေလသည္။ သူငယ္ခ်င္းႏွင့္အတူ စီးလာသည္ ေတာသားႀကီးပုံေပါက္ေနေသာ ခရီးေဖာ္ႀကီးသည္ ''ကဲ-တူေမာင္၊ ဦးအရင္ဆင္းေတာ့မယ္ေနာ္''ဟု ႏႈတ္ဆက္၍ ဆင္းသြားရာသၾကားစက္မွ အရာရွိႀကီးမ်ားသည္ ယခုမွပင္ မိမိတုိ႔ ႀကိဳသည့္ခရီးသည္ကို ေတြ႔ဟန္ျဖင့္ ထုိလူႀကီး၏ ခရီးေဆာင္အိတ္ကို ဆီးႀကိဳဆြဲယူ၍ တေလးတစား ႀကိဳဆုိႏႈတ္ဆက္ၾကေလသည္။

ဤတြင္ ကြၽန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္းသည္ သူၿဖီးျဖန္းေျပာဆုိလာေသာ လယ္သမားႀကီးပုံေပါက္ေနသည့္ ထုိလူႀကီးကို မိမိတုိ႔၏ စက္႐ုံမန္ေနဂ်ာ ကုိယ္တုိင္ ႐ုိေသေလးစားစြာျဖင့္ သူ႔အိတ္ကုိ ဆြဲယူႀကိဳဆုိေနရပါကလားဟု သေဘာေပါက္သြား၍ ထုိပုဂၢိဳလ္ ႀကီးဆင္းေသာ တံခါးေပါက္မွ မဆင္းဝံ့ေတာ့သျဖင့္ အျခားအေပါက္မွ ဆင္း၍ ေျပးခဲ့ရေလသည္။

ေနာက္ရက္တြင္ သူငယ္ခ်င္း႐ုံးသုိ႔ သြားေသာအခါ  စက္႐ုံမန္ေနဂ်ာက ႐ုံးဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံးကုိ႐ုံးေရွ႕ အလံတုိင္အနီးမွ ေျမကြက္လပ္၌ စုေဝးေစသည္။ အရင္ေန႔က  ရထားေပၚတြင္ အတူတူစီးလာၿပီး သူၿဖီးျဖန္း ၾကြားဝါခဲ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္ႀကီး၏ ၾသဝါဒကုိ ခံယူၾကရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိပုဂၢိဳလ္ႀကီးက သူငယ္ခ်င္းကို ျမင္သျဖင့္  ''ေၾသာ္-မေန႔တုန္းက တူေမာင္ကုိး''ဟု ႏႈတ္ဆက္ပါသတဲ့။ ''ငါ့မ်က္ႏွာ ဘယ္နားသြားထားရမွန္းမသိ ေတာင္ျဖစ္သြားတယ္ကြာ''ဟု သူငယ္ခ်င္းက ျပန္ေျပာျပဖူးေလသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္  ထုိပုဂၢိဳလ္ႀကီးမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ သၾကားစက္အားလုံးကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ရေသာ သၾကားစက္မ်ား၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ CEO ဦးေက်ာ္ဒင္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ပင္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေအာက္ တန္းစာေရးမ်ား လခ ၁၂ဝ က်ပ္ ေက်ာ္ရခ်ိန္က သၾကားစက္၏ စက္႐ုံမန္ေနဂ်ာသည္ လခ ၁၂ဝဝ က်ပ္ရပါသည္။ ကြၽန္ေတာ့္ သူငယ္ခ်င္းရထားေပၚတြင္ ေတာသားလူ႐ိုးႀကီး အထင္ျဖင့္ ၿဖီးျဖန္းၾကြားဝါေျပာဆုိခဲ့သူမွာ ထုိသုိ႔လစာ ၁၂ဝဝ က်ပ္ရေသာ စက္႐ုံမွဴးလုိ အထက္တန္း အရာရွိႀကီးမ်ားထက္ ပုိ၍  အဆင့္ျမင့္ေသာ ရာထူးရွိသည့္ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ CEO ဦးေက်ာ္ဒင္သည္ သာမန္ဝန္ထမ္းတစ္ဦးလုိပင္ ႐ုိး႐ုိးတန္းမွပင္ ရထားစီးလာသျဖင့္ ကြၽန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္းႏွင့္ တစ္တြဲတည္းစီး ခရီးေဖာ္အျဖစ္ ႀကံဳလုိက္ရျခင္းျဖစ္သည္။

မႏၲေလးတြင္ တာဝန္က်စဥ္က လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးသည္ ရန္ကုန္သုိ႔သြား၍ သူ၏ သံရည္ႀကိဳလုပ္ငန္းအတြက္ လုိအပ္ေသာ ပစၥည္းတစ္မ်ဳိး ေလွ်ာက္လုိသျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႐ုံးသုိ႔လာ၍ ေထာက္ခံခ်က္ေတာင္းဖူးသည္။  ကြၽန္ေတာ္သည္  သူ႔လုိအပ္ ခ်က္ကုိ  မဆုိင္းမတြပင္ ေဆာင္ရြက္ေပးလုိက္ရာ သူသည္ ကြၽန္ေတာ့္ကို ေလးစားေက်းဇူးတင္သြားဟန္တူသည္။ သူေလွ်ာက္ေသာ ပစၥည္း တခ်ဳိ႕တစ္ဝက္ရ လာသည့္အခါ ကြၽန္ေတာ့္အိမ္ကို စုံစမ္း၍ေရာက္လာကာ ဇြတ္အတင္း ေငြေၾကးအတန္ အသင့္ေပးသည့္အျပင္ ေစ်းခ်ဳိထဲမွ သူ႔ဆုိင္လိပ္စာကုိေျပာျပၿပီး သူ႔ဆုိင္မွာရွိသမွ် ပစၥည္းထဲက လုိခ်င္သည့္ပစၥည္းကုိ   ေျပာပါဟုလည္း ေျပာပါသည္။ ဘာကိစၥရွိရွိ လုိအပ္ေသာ အကူအညီေျပာပါ၊ သူေပးႏုိင္သမွ်ေပးပါမည္ဟု ေျပာပါသည္။

ထုိပုဂၢိဳလ္သည္ ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္သိတာ အတန္ၾကာေသာအခါတြင္မွ သူသည္ တုိင္းေကာင္စီဝင္မည္သူ၏ ေယာကၡမျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါ၏။ (သူ႔သမက္မွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းဦးစီးကုိ ၫႊန္ၾကားႏုိင္ေသာ အာဏာအျပည့္ရွိသူျဖစ္ပါသည္။)

တစ္ခါတြင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ၫႊန္ခ်ဳပ္က မႏၲေလးမွ သံရည္ႀကိဳလုပ္ငန္းေတြကို ၾကည့္လုိေၾကာင္းေျပာ၍ တုိင္းဦးစီးက ကြၽန္ေတာ့္အား စီစဥ္ခုိင္းသည္။ ထုိသူ၏ လုပ္ငန္းကုိလုိက္ျပရန္စီစဥ္ၿပီး သူ႔လုပ္ငန္းသုိ႔ တုိင္းဦးစီးႏွင့္ ၫႊန္-ခ်ဳပ္တုိ႔ႏွင့္အတူ သြားသည္။ ၾကည့္စရာၾကည့္ၿပီး ေနာက္သူက ဧည့္ခန္းက်ဥ္းက်ဥ္းတစ္ခုတြင္ လက္ဖက္ရည္၊ ေကာ္ဖီတုိ႔ျဖင့္ဧည့္ခံသည္။ အခန္းထဲ၌ ဓာတ္ပုံအခ်ဳိ႕ ခ်ိတ္ထားရာ ၫႊန္-ခ်ဳပ္က ထုိဓာတ္ပုံမ်ားကုိ မ်က္လုံးေဝ့ၾကည့္ေနေၾကာင္း ျမင္ေတြ႔ရေသာအခါ ထုိၫႊန္ -ခ်ဳပ္ၾကည့္ေနေသာ ဓာတ္ပုံကားကုိ နံရံမွျဖဳတ္ယူလုိက္သည္။

ထ႔ုိေနာက္ ဓာတ္ပုံကုိ လက္ႏွင့္ေထာက္ကာ ''ဒါက ကြၽန္ေတာ္ပါ၊ ကြၽန္ေတာ့္ ေဘးကလူကေတာ့ ဗုိလ္မွဴးတင့္ေဆြပါ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ စီးပြားေရးမစ္ရွင္တစ္ခုနဲ႔ တ႐ုတ္ျပည္ကုိသြားစဥ္က ႐ုိက္ထားတဲ့ ဓာတ္ပုံပါ''ဟု ေျပာပါသည္။ ဖဆပလေခတ္ ၁၉၅ဝ ေက်ာ္ႏွစ္မ်ားအတြင္းက တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာႏွစ္ႏုိင္ငံ ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ေရးအစီအစဥ္အရ အျပန္အလွန္ေလ့လာေရးအဖဲြ႔ေတြ ေစလႊတ္ခဲ့ၾကရသည္မ်ား ရွိခဲ့ရာ သူေျပာသည့္အဖဲြ႔မွာ ထုိသုိ႔ေသာ အဖြဲ႔ေတြထဲမွ တစ္ဖြဲ႔ျဖစ္ပါမည္။

ထုိသံရည္ႀကိဳ လုပ္ငန္းရွင္မွာ ထုိေခတ္က နာမည္ႀကီးစီးကရက္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ လူထုစီးကရက္ ကုမၸဏီပုိင္ရွင္ လူထုဦးခ်ဳိ၏ညီျဖစ္ပါသည္။

သူေျပာသည့္ ဗုိလ္မွဴးတင့္ေဆြမွာ ထုိအခ်ိန္၌ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔၏ စက္မႈ(၁) ဝန္ႀကီးဗုိလ္ခ်ဳပ္တင့္ေဆြပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔႐ုံးသုိ႔ စတင္လာေရာက္ခ်ိန္က ရွပ္အက်ႌလက္တုိ ခပ္ႏြမ္းႏြမ္း၊ ဂ်န္းဂဲလ္ ဟက္ဟုေခၚၾကေသာ  ဦးထုပ္မ်ဳိး ခပ္ေဟာင္းေဟာင္းတုိ႔ျဖင့္သာ ေရာက္လာခဲ့သူျဖစ္၏။ တစ္ခ်ိန္တုန္းက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဝန္ႀကီးႏွင့္ ရင္းႏွီးခဲ့သူျဖစ္ေၾကာင္း စသည္တုိ႔ကိုလည္း ဘာတစ္ခြန္းမွ မေျပာခဲ့ပါ။ ယခု သူ႔အိမ္သို႔ ေရာက္ေသာအခါတြင္မွသာ ဓာတ္ပုံတစ္ခုကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ထုိအေၾကာင္းမ်ားကို သိရေပသည္။

အခ်ဳိ႕ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ အစုိးရ႐ုံးဌာနမ်ားသုိ႔ လာေသာအခါ ၄င္းတုိ႔သည္ မည္သုိ႔ ေသာ ၾသဇာအာဏာရွိသူမ်ားႏွင့္ မည္သုိ႔ ရင္းႏွီးေၾကာင္း ေျပာဆုိျပသ၍ ႐ုံးဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ အလိမၼာ ႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္သလုိနည္းကုိ သုံး ေလ့ရွိၾကသည္။ ယခု ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ဆက္ဆံရေသာ ပုဂၢိဳလ္မွာမူ ထုိသုိ႔ ေသာအေၾကာင္းေတြကို ဘာမွ်မေျပာဘဲ အေၾကာင္းသင့္ခ်ိန္မွသာလွ်င္ သူ႔ အေၾကာင္းကို သိေစသူျဖစ္ေလသည္။

ဤသည္မွာလည္း နိဝါတလကၡ ဏာတစ္မ်ဳိးေပပင္။

စာေတြထဲမွာလည္း ထုိသုိ႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေတြကို ေတြ႔ရဖူးသည္။

၁၉၃၈ ခုႏွစ္တုန္းက ေနာင္အခါ အုိးေဝဦးညိဳျမဟု ထင္ရွားမည့္ ဦးသိန္းတင္သည္ ဘိလပ္သုိ႔ ပညာသင္သြားမည့္သူမ်ားတြင္ပါဝင္ၿပီး သူတုိ႔လုိက္ပါစီးနင္းရမည့္ သေဘၤာသည္ ပန္းဆုိးတန္း ဆိပ္ကမ္းတြင္ ဆုိက္ကပ္ထားသည္။ သူတုိ႔ သေဘၤာေပၚသို႔ ေရာက္ေနခ်ိန္တြင္ သူတုိ႔ထံလာ ႏႈတ္ဆက္မည့္ နန္းရင္းဝန္ ေဒါက္ဘေမာ္သည္လည္း ပန္းဆုိးတန္း ဆိပ္ကမ္းသုိ႔ ေရာက္လာ၏။

သို႔ရာတြင္ နန္းရင္းဝန္ႀကီးသည္ ေဂၚရာတံခါးေစာင့္က ဝင္ခြင့္မေပး၍ ဂိတ္ဝမွာ ေစာင့္ေနရသည္။ ေဒါက္တာ ဘေမာ္သည္ ''ငါနန္းရင္းဝန္ပါကြ''ဟုလည္းမေျပာ။ တံခါးေစာင့္က ခြင့္မျပဳေတာ့လည္း အနီးအနားမွ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ဣေႁႏၵမပ်က္စကား ေျပာေနေလသည္။ လူအုပ္ကမ်ားလာ၍ တံခါးေစာင့္မစစ္ေဆးႏုိင္ ေတာ့ေသာ အေျခအေနမ်ဳိးေရာက္လာမွသာ လူအုပ္ႏွင့္ေရာ၍ သေဘၤာေပၚသို႔ ေရာက္လာပါသတဲ့။

ဦးညိဳျမက သူ႔ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္တြင္ ''သုိ႔လွ်င္ သူသည္ အာဏာကုိ သုံးႏုိင္ပါလ်က္ မသုံးဘဲ  မည္သူမွ်သိကၡာမပ်က္ေစဘဲ အႏုနည္းျဖင့္ လုိရာေရာက္ေစ၏''ဟု ေဒါက္တာ ဘေမာ္အေၾကာင္းကို ေရးဖူးေလသည္။

'ေရႊျမေတာင္သာတဲ့ တုိက္ဆီက ေနလႏွစ္ေဆာင္ပါေတာ္မူတဲ့ အခုိက္ကုိျဖင့္ကတုိက္က႐ုိက္ အျမန္ျမင္လုိက္ရေတာ့ မခံခ်င္မာန္ဝင္တဲ့ အစြမ္းရယ္ႏွင့္' ဟူေသာ ဆရာႀကီးသခင္ကုိယ္ေတာ္မႈိင္း၏ ေလးခ်ဳိးတစ္ ပုဒ္ထဲမွာပါသည့္ ျမေတာင္တုိက္မွာ အေနာက္ျပင္ (၃၅ လမ္းေပၚတြင္) ရွိေသာ တုိက္ျဖစ္သည္။ အျခားျမ ေတာင္တုိက္တစ္တုိက္ရွိေသး၏။ ထုိအျခားျမေတာင္တုိက္မွာ မႏၲေလး ေတာင္ေျမာက္ ဘက္ရွိ ေရႊက်င္တုိက္ႀကီး၏ ေရႊက်င္ငါးတုိက္ထဲမွာ အဝင္အပါျဖစ္သည့္ ျမေတာင္တုိက္ျဖစ္သည္။ (ေရႊက်င္ငါးတုိက္မွာ ေရႊက်င္တုိက္၊ မင္းကင္းတုိက္၊ ျမေတာင္တုိက္၊ ထရံကာ (မႈိင္းလုံး)တုိက္ႏွင့္ ရမည္းသင္း (မိတၴိလာ) တုိက္တုိ႔ျဖစ္သည္။

ေရႊက်င္ငါးတုိက္ထဲမွ ျမေတာင္တုိက္ကုိ မင္းတုန္းမင္းႀကီးက ၁၂၂၉ ခုႏွစ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ၿပီး သမီးေတာ္ျမေတာင္မင္းသမီး စုဖုရားလတ္အား  သမီးေတာ္၏ ဆရာ ဦးအာေလာကကို ေက်ာင္းတင္ေစသည္။ ထ႔ုိေၾကာင့္ မဏိေသလာရာမဟု ကမၸည္းတင္  ေသာ ထုိေက်ာင္းတုိက္လည္း ျမေတာင္တုိက္ဟုတြင္သည္။ ထုိေရႊ က်င္ငါးတုိက္ထဲမွ ျမေတာင္တုိက္၏ တုိက္အုပ္မွာ အရွင္အာေလာက (ေနာင္အခါ အာေလာကာဘိဓဇ အတုလဓိပတိသိရီပဝရ မဟာဓမၼ ရာဇာဓိရာဇာဂု႐ုဘြဲ႔တံဆိပ္ရ) ျဖစ္သည္။

ျမေတာင္မင္းသမီး မိဖုရားေခါင္ ႀကီးျဖစ္လာေသာအခါ ၁၂၄၃ ခုႏွစ္တြင္ အေနာက္ျပင္ ျမေတာင္ေက်ာင္း တုိက္ကုိ ေဆာက္သည္။ ၁၂၄၄ ခုႏွစ္ တေပါင္းလဆန္းတြင္ အရံေလး ေက်ာင္းၿပီးစီးေသာအခါ မဏိရတနာရာမဟု ကမၸည္းတင္လ်က္ ထုိ ေက်ာင္းတုိက္ႀကီးတြင္ ေျပာင္းေရႊ႕သတင္းသုံးရန္ ေရႊက်င္ငါးတုိက္တြင္ အပါအဝင္ ျမေတာင္တုိက္ ဆရာေတာ္ အရွင္အာေလာကကုိပင့္ ေဆာင္ရန္ စီစဥ္သည္။ ေန႔ေကာင္း ရက္သာေရြးၿပီးေနာက္ ဆရာေတာ္ႀကီးအား ေရွ႕ဝင္းေနာက္ဝင္းခင္း၍ မင္းခမ္းမင္းနားျဖင့္ပင့္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေလသည္။

မိဖုရားႀကီးက ထုိသုိ႔စီမံထားေၾကာင္း ျမေတာင္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး သိေတာ္မူေသာအခါ ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ တစ္ရက္ႀကိဳၿပီး ညအခ်ိန္တြင္ ဦးပၪၥင္းတစ္ပါး၊ ကပၸိယတစ္ဦးတုိ႔ကုိေခၚ၍ တိတ္တဆိတ္အေနာက္ျမေတာင္ တုိက္သစ္သုိ႔ ၾကြသြားခဲ့ေလသည္။ ေနာက္ရက္အခ်ိန္က်၍ ဆရာေတာ္ႀကီးထံ အပင့္ေရာက္ေသာအခါ ယမန္ေန႔ညက ၾကြသြားၿပီျဖစ္၍ အခမ္းအနားကို ဖ်က္သိမ္း လုိက္ရေလသည္။

ထုိျမေတာင္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးသည္ ခင္မကန္တုိက္သုိ႔ ေပစာသြားေရာက္ ထုတ္ယူရာတြင္လည္း ဦးပၪၥင္းငယ္မ်ားက စာရင္းမွတ္ရန္ ေမးသည့္အခါ မိဖုရားေခါင္ႀကီးကိုးကြယ္ေသာ ျမေတာင္တုိက္ဆရာ ေတာ္ႀကီးဟူ၍ အသိမခံ သာမန္ ဦးပၪၥင္းတစ္ပါးအေနမ်ဳိးသာ ဘြဲ႔အမည္ကုိ မိန္႔ၾကားသည္။

လူတုိ႔တြင္ျဖစ္ေစ၊ ရဟန္းတုိ႔တြင္ျဖစ္ေစ ေက်ာ္ေစာထင္ရွား လူသိမ်ားမႈ၊ ႐ုိေသေလးစားခံရမႈတုိ႔ကို သာယာမက္ေမာသူမ်ားရွိၾကသလုိ မိမိတုိ႔ဂုဏ္ျဒပ္ကို ထင္ရွားျပလုိစိတ္မရွိ။ နိဝါတႏွလုံးထားျဖင့္ လူမသိသူမသိ ခပ္လွ်ဳိလွ်ဳိေနလုိ သူမ်ားလည္း ရွိၾကေပသည္။ ေဖာ္ခဲ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာမူ  ဒုတိယအမ်ဳိးအစားထဲက ေလးစားဖြယ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားဟု ဆုိရမည္ျဖစ္ပါသတည္း။

ဦးတင္ဦး (က်ဴရွင္)

ဦးတင္ဦး (က်ဴရွင္)
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.