18-1-2018
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1046
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္
ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈျပႆနာ အနာႏွင့္ေဆးေတြ႕မွ ေတြ႕ႏုိင္ပါေတာ့မလား

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ပုဂၢလိကက႑လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေကာ္မတီတုိ႔ ေတြ႔ဆုံေဆြး ေႏြးလာခဲ့သည္မွာ ယခုဆုိလွ်င္ ၁၁  ႀကိမ္အထိ ရွိလာခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ယခု ၁၁ ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္ေတြ႔ဆုံပြဲကို ေအာက္တုိဘာ ၂ ရက္က ျမန္မာ ႏုိင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္႐ုံးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယင္းေတြ႔ဆုံပြဲတြင္ ထုံးစံအတုိင္း ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒ ႏုိင္ငံေတာ္ဒုတိယ သမၼတဦးျမင့္ေဆြႏွင့္ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ယခု ၁၁ ႀကိမ္ေျမာက္ ေတြ႔ဆုံပြဲသုိ႔ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ခ်ဳိ၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဦးေက်ာ္ဝင္း၊ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား၊ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႔ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ား၊ လုပ္ ငန္းေကာ္မတီငါးရပ္၏ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ကုန္သည္၊ စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဘဏ္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း၊ တနသၤာရီ တုိင္းေဒသႀကီး ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကေလး-တမူးနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး ကုန္သည္မ်ားအသင္း၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဖုိရမ္ (ေျမယာလုပ္ငန္း အဖြဲ႔-ၿမိဳ႕ျပ)၊ ျမန္မာ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ၾကက္ေမြးျမဴေရးက႑)၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပဲမ်ဳိးစုံႏွင့္ ႏွမ္းကုန္သည္မ်ား အသင္းႏွင့္ အျခားတာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္သူမ်ား စာရင္းကို အျပည့္အစုံ ခ်ေရးျပျခင္းသည္ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကို မည္မွ်အထိ တြန္းအားေပးေနျခင္းကုိ စာဖတ္သူ မ်ား သိေစလုိ၍ျဖစ္သည္။ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာေစေရးသည္ တည္ရွိေနေသာ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းက႑မ်ား မ်ားႏုိင္သမွ် မ်ားမ်ားပါဝင္ ေဆြးေႏြးလာႏုိင္ေရးအေပၚတြင္လည္း မူတည္ေနသည္။ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ား လူစုံတက္စုံဘက္ေပါင္းစုံက ပါဝင္လာၾကၿပီး အခက္အခဲျပႆနာမ်ားကုိ  က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန္႔ခ်ျပေဆြး ေႏြးလာႏုိင္ၾကလွ်င္ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဟန္႔အတားမ်ားကို အေျဖရွာေက်ာ္ လႊားသြားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ အမွန္ေတာ့ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ ပုဂၢလိကက႑ရွင္သန္ႀကီး ထြားေရး စသည္ျဖင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္း တစ္ခုတ္တစ္ရ ေျပာေျပာေနရျခင္းမွာ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရကုိယ္တုိင္က ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ရွင္သန္ေနပါမွ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ ေလ်ာ့ရဲအိက်ေနေသာ စီးပြားေရးကုိ နာလန္ထူေစၿပီး ျပန္လည္ ရွင္ သန္ဖြံ႔ထြားလာေရး ရည္ရြယ္ထားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ယင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးမ်ားက ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သြားလမ္းသာၿပီး လာလမ္းေျဖာင့္ေစမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ပုဂၢလိ က  လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကလည္း မိမိတုိ႔ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ လမ္းမေျဖာင့္ျဖဴးေသးျခင္း အခက္အခဲမ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာဆုိေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ေဒသဆုိင္ရာ ကုန္သြယ္ေရး အသင္းအဖြဲ႔တုိ႔ကလည္း ေဒသတြင္း  ကုန္သြယ္မႈ ေရွ႕အနာဂတ္ေခ်ာေမြ႔ ေစေရး အႀကံဥာဏ္ေကာင္းမ်ားကို ထည့္သြင္းေျပာဆုိေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။      ဤတြင္  ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကလည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြက္ ေမာ္ေတာ္ကားတင္ သြင္းမႈကိစၥမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ လုိင္စင္ ထုတ္ေပးျခင္းဆုိင္ရာ ကိစၥ မ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔မႈကိစၥမ်ားကုိ တစ္ေထာင့္ တစ္ေနရာက ပါဝင္ေဆြးေႏြးသြားပါ ေသးသည္။

ယခုေဆာင္းပါးတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းအေနျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔မႈ အတန္ ငယ္ေလ်ာ့က်ေရးအတြက္ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဆုိသည့္ ေျပာဆုိ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကိုသာ တင္ျပခ်င္ပါသည္။ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔မႈ ျပႆနာသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေနျပည္ သူလူထုႏွင့္ တုိက္႐ုိက္ပတ္သက္ေန၍ျဖစ္သည္။ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တုိးတက္ႀကီး ထြားလာေရးတြင္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔မႈ ျပႆနာသည္ ခလုတ္တံသင္း တစ္ခုသဖြယ္ျဖစ္ေနသည္ဟု ဆြဲယူေျပာဆုိႏုိင္ေသာ္လည္း အဓိကကေတာ့ ျပည္သူအမ်ား၏ ေန႔စဥ္စားဝတ္ေနမႈဘဝအတြက္ အေႏွာင့္အ ယွက္အတားအဆီးႀကီး တစ္ခုသဖြယ္ ျဖစ္ေနပါသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္သည္ ရွိေနသည့္ လမ္းအေနအထားႏွင့္ မတရားတင္သြင္းထားသည့္ ကားအေရအတြက္ မ်ားျပားလြန္းၿပီး မမွ်တမႈေၾကာင့္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔မႈႀကီးျဖစ္ ေနရသည္ဟု အမ်ားစုက ယုံၾကည္ေနသည္။ ထုိ႔ျပင္ တရားမဝင္ တင္သြင္းလာသည့္ ကားမ်ားသည္လည္း ရန္ကုန္တြင္ တုိးတုိးဝင္လာေနသည္။ သည့္ျပင္လည္း  တရားဝင္ဖြင့္လွစ္ ေရာင္းခ်ေနသည့္ ကား႐ႈိးရြန္းမ်ားက အပ္ကုန္စနစ္ျဖင့္ တင္သြင္းလာၿပီး မေရာင္းရေသးေသာကားမ်ား ျပန္ပုိ႔ေပးရမည္ကို ျပန္မပုိ႔ဘဲ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထဲ ေရာေႏွာပါ ဝင္ေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ကားအေရအတြက္ တစ္ေန႔ တျခားမ်ားၿပီးရင္းမ်ား၊ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္ၿပီးရင္း က်ပ္ျဖစ္ေနရသည္ဟု ဆုိေနၾကသည္။ သည္အေျခအေနကုိ ေျဖေလွ်ာ့ရန္ ရန္ကုန္တုိင္း ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္က တရားမဝင္ကားမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ဖမ္းဆီးရန္၊ နယ္လုိင္စင္ျဖင့္ ရန္ကုန္တြင္ အသုံးျပဳေနေသာ ကားမ်ားကုိ ဘီးခြန္ႏွင့္ပါကင္ေၾကးမ်ား တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံရန္၊ ရန္ ကုန္လုိင္စင္ထုတ္ေပးမည့္ ကားတင္ သြင္းမႈ မူဝါဒအသစ္ခ်မွတ္ရန္ စသည္တုိ႔ ျပဳလုပ္ရန္ သက္ဆုိင္ရာ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းႀကိဳးစားေန ေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္။

''ရန္ကုန္မွာ လူဦးေရမ်ားျပား လာတာနဲ႔အတူ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းေတြ၊ ပုဂၢလိက ေပါင္းစပ္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းေတြ၊ တကၠစီေတြဟာ အလြန္ကုိမ်ားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တရားမဝင္ကားေတြကလည္း မ်ားစြာရွိေနတယ္ဆုိတဲ့ အေျခအေနတစ္ခု ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မွာ ရွိေနပါတယ္။ ဒီအေျခအေနနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ တရားမဝင္ကားမွာ ႏွစ္ပုိင္းရွိတယ္လုိ႔ ယူဆရပါတယ္။ တစ္ခုက တရားမဝင္ တင္သြင္းတာေတြျဖစ္ၿပီးေတာ့ ေနာက္တစ္ခုက အပ္ကုန္စနစ္နဲ႔ တင္သြင္းတဲ့ ကားေတြဟာ မေရာင္းရရင္  ျပန္ ပုိ႔ရမယ့္ကားေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုအခ်ိန္ထိ ျပန္ပို႔တာ မေတြ႔ရတဲ့အတြက္ ဒီကားေတြကလည္း နံပါတ္ေတြတပ္ သုံးစြဲေနတာေတြ႔ရတဲ့ အေျခအေနတစ္ခု ရွိေနႏုိင္ ပါတယ္။  ရန္ကုန္မွာရွိေနတဲ့ တရားမဝင္ကားေတြကို မီးပြိဳင့္ေတြမွာ ေစာင့္ ၾကည့္ၿပီး စစ္ေဆးဖမ္းဆီးႏုိင္ဖုိ႔ လုပ္ေဆာင္ေနေပမယ့္ အဲဒီလုိလုပ္ဖုိ႔ မီးပြိဳင့္စနစ္မွာ သတ္ မွတ္ခ်ိန္ေက်ာ္လာတဲ့အထိ ၿပီးစီးမႈမရွိေသးဘဲ တစ္ရက္ဒဏ္ေၾကး က်ပ္ တစ္သိန္းေပးေဆာင္ၿပီး ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့အတြက္ မီးပြိဳင့္ေတြက ေန ေစာင့္ဖမ္းဖုိ႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ မလုပ္ကုိင္ႏုိင္ေသးတဲ့ အေျခအေနမွာရွိပါတယ္''ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာဆုိေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ကားတင္သြင္းမႈ မူဝါဒႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လက္ရွိအသံုးျပဳေနသည့္ ျပည္ပမွ တင္သြင္းေသာ ကားေဟာင္းမ်ားထက္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထုတ္လုပ္ေနသည့္ တုိယိုတာ၊ နစ္ဆန္း၊ ဖုိ႔ဒ္ ကားသစ္မ်ားကုိ သုံးစြဲၾကရန္ တြန္းအားေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ လုပ္ေဆာင္မွလည္း စက္႐ုံအလုပ္႐ုံမ်ား ရပ္တည္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ကားတင္သြင္းမႈတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ယာဥ္အမ်ားစုမွာ ယာဥ္ေဟာင္းမ်ားသာျဖစ္ၿပီး အျခားႏုိင္ငံမ်ားက သုံးစြဲၿပီးသားမ်ား သာျဖစ္ေနေၾကာင္း စသည္ျဖင့္လည္း ေျပာၾကားေဆြးေႏြးသြားေသးသည္ဟု သိရသည္။ ထုိ႔ျပင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က တစ္ဆက္တည္း ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွတ္ခ်က္ေပး သြားပါေသးသည္။ ကမၻာေပၚတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးသည့္ ၿမိဳ႕အားလုံးနီးပါး၌ ယာဥ္ေၾကာ ပိတ္ဆုိ႔မႈ ျပႆနာမ်ားရွိေနသည့္အတြက္ ရန္ကုန္လို ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေနသည့္ ၿမိဳ႕ျပတြင္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔မႈ လုံးဝမရွိဆုိသည့္ အေျခအေနမွာ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္းကိုလည္း မွတ္ခ်က္ေပးေျပာသြားပါေသးသည္။

မွန္ပါသည္။ ကမၻာ့ၿမိဳ႕ႀကီးေတာ္ ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ ဆုိ႔မႈ ျပႆနာရွိသည္။ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ား၏ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္လည္း ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔မႈျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေနၾကရသည္။ သူတုိ႔က ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔မႈကို ေျဖရွင္းရန္ ယာဥ္ရပ္နားမႈစနစ္ကို တိက်စြာကုိင္ တြယ္သည္။ ယာဥ္ရပ္နားစရာေနရာမ်ား ဖန္တီးေပးသည္။ လမ္းစနစ္မ်ား ေကာင္းသထက္ေကာင္းေအာင္လုပ္သည္။ ႏွစ္ထပ္လမ္းမ်ား၊ မုိးပ်ံလမ္းမ်ား တည္ေဆာက္သည္။ ေဝးေဝးမေတြးႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ကို လွမ္းၾကည့္လုိက္လွ်င္ သိႏုိင္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရန္ကုန္တြင္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔မႈ ႀကီးႀကီးမားမားျဖစ္ေန သည္။ တုိင္းေဒသႀကီး တာဝန္ရွိသူမ်ား ဝိုင္းဝန္းေျဖရွင္းေနၾကသည္။ လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ားကုိ ရွင္းထုတ္ သည္။ YBS စနစ္ျဖင့္  လမ္းေၾကာင္း ေလွ်ာ့ခ်သည္။ Water Bus စနစ္ျဖင့္ ခရီးသည္ကို ေလွ်ာ့ခ်ေစသည္။ ယခု  တရားမဝင္ကားမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးၿပီး ယာဥ္အေရအတြက္ ေလ်ာ့က်ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကဦးမည္။ နယ္လုိင္စင္ ကားမ်ားကုိလည္း နယ္သုိ႔ျပန္ႏွင္မည္။ ငါးပြက္ရာ ငါးစာခ်သည့္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕ကလည္း ရွိေနေသးသည္။

ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔မႈကိစၥ ေျဖရွင္းေနသူ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း အနာႏွင့္ေဆး မၾကာခင္ေတြ႔ပါေစဟု ဆုေတာင္းေနမိပါသည္။

ေမာင္လြင္ျပင္

ေမာင္လြင္ျပင္
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.