1051_Cov.jpg
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1051
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္
ေလလြင့္အသျပာ မျပဳန္းတီးရာ

အသျပာကို ျမန္မာစာဦးစီးဌာန ျမန္မာစာအဖြဲ႔ ဦးစီးဌာနက ထုတ္ေဝသည့္ ''ျမန္မာ-အဂၤလိပ္ အဘိဓာန္ တြင္ စာမ်က္ႏွာ ၅၉၇ ၌ ေငြေၾကး Money ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ မူလ ကပင္ စာေရးသူ ဤသုိ႔ နားလည္ ထားေသာ္လည္း အေထာက္အထား ခုိင္လုံစြာတင္ျပလုိ၍  ရွာေဖြရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အသျပာကုိ စာစကား ေျပာၾက ေရးၾကေသာ္လည္း အရပ္စကားအရေတာ့  ေငြ၊ ပိုက္ဆံဟု နား လည္ၾကပါသည္။ စင္စစ္ ပုိက္ဆံသည္ ဟိႏၵဴဘာသာစကားအရ (Pai hsan/n 1.pice) စကားလုံးက လာျခင္းျဖစ္၍ ဟိႏၵဴစတန္နီေတြ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားေရးမွာ ႀကီးစုိးခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကြၽန္ဘဝေရာက္စက ေပၚလာခဲ့ၿပီး ႏႈတ္က်ဳိးေနေသာ စကားလုံးျဖစ္ပါသည္။ အိႏိၵယျပည္ ေတာင္ပုိင္းေဒသ အႏွံ႔အျပားမွာ ပိုက္ဆတ္ဟု ေျပာေနေသာစကားျဖစ္သည္။ ျမန္မာတုိ႔ကေတာ့ ေရွးထုံးစဥ္ လာအခ်ိန္အတြယ္အတုိင္း ပိႆာ၊ က်ပ္သားက ဆင္းသက္လာသည့္ စကားအတုိင္း က်ပ္သားမွ 'က်ပ္'ဟု ေခၚလာခဲ့သည္။ က်ပ္သားတစ္ရာကို တစ္ပိႆာဟု သတ္မွတ္သလုိ ေငြကိုလည္း (လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ဆယ္လီစနစ္ေျပာင္းကာ) ၁ က်ပ္မွာ ျပား ၁ဝဝ သတ္မွတ္ခဲ့ၾက ျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၅၃ ေလာက္အထိေတာ့ က်ပ္၊ ပဲ၊ ပုိင္သာသုံးစြဲခဲ့ၿပီး၊ ၿဗိတိသွ်စနစ္အတုိင္း သုံးစြဲခဲ့ေသး သည္။

၁၉၇ဝ ျပည့္ ေနာက္ပုိင္းကစ၍ ျမန္မာေငြတန္ဖုိး မ်ားစြာက်သြားခဲ့သည္။ ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္ဦးအထိ ရန္ ကုန္ဘတ္စ္ကားခရီးစဥ္တြင္ ငါးျပား မွတ္တုိင္၊ ၁ဝ ျပားမွတ္တုိင္၊ ၁၅ ျပား မွတ္တုိင္၊ ၂၅ ျပားမွတ္တုိင္၊ ျပား ၃ဝ မွတ္တုိင္၊  ၃၅ ျပား မွတ္တုိင္မ်ားရွိခဲ့ ၿပီး အင္းစိန္လုိင္းတြင္ (လင္းစေဒါင္း- အင္းစိန္ ဂိတ္ဆုံး) မွ ျပား ၄ဝ ပဲ ရွိ သည္။

၁၉၇၃ ခုႏွစ္ေလာက္ထင္ပါသည္။ ဘတ္စ္ကားေတြ မွတ္တုိင္ စိပ္စိပ္ရပ္ရလြန္း၍ ဂီယာအေျပာင္းအလဲ ျမန္ေသာေၾကာင့္ အပ်က္ျမန္သည္ဟု ေျပာသလုိလုိျဖင့္ ဘတ္စ္ကားခရီးစဥ္ တြင္ ငါးျပားမွတ္တုိင္ မရွိေတာ့ေပ။ ထုိ႔ထက္မက ၁ဝ ျပား၊ ၂ဝ ျပား၊ ျပား ၃ဝ၊ ျပား ၄ဝ သာရွိေတာ့ရာ မီဒီယာေတြက မေက်လည္ၾကပါ။ လူထုကလည္း မေက်လည္ပါ။ မွတ္မိသ ေလာက္ေတာ့ ဆရာေအာင္ဗလထင္ သည္။ ငါးျပားမွတ္တုိင္ မထားေတာ့ တာ နားလည္လက္ခံႏုိင္သည္။ သို႔ ေသာ္ ဘာေၾကာင့္ ၁၅ ျပားမွတ္တုိင္၊ ၂၅ ျပား မွတ္တုိင္၊ ၃၅ ျပား မွတ္တုိင္၊ မရွိမွာလဲ၊ ဘာလဲ ငါးျပားေစ့ကုိ မုန္းေနလုိ႔ ေဖ်ာက္ပစ္ခ်င္တာလားဟု ေရးလာသည္။ ဘတ္စ္ကားလက္မွတ္ ေရာင္းေတြကလည္း ငါးျပား၊ ၁ဝ ျပားေစ့ေတြစုၿပီး ကားခေပးတာလက္မခံ ခ်င္၊ လုိင္းတစ္လုိင္းတြင္ ထုိအေၾကြေစ့ေတြကုိ 'လႊင့္' ပစ္၍ ခရီးသည္က တုိင္တန္းရာ၊ ဗဟုိဘဏ္က ေငြေၾကး ဥပေဒအရ တရားစြဲခဲ့ရသည္။

ေျခဆင္းေတြရွည္ေနလုိ႔ လုိရင္းကုိ ယခုမွစရေတာ့မည္။ ယေန႔အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံဗဟုိဘဏ္ ဥပေဒအရ ေငြေၾကးစနစ္တြင္ အနိမ့္ဆုံးတန္ဖုိး တစ္က်ပ္ဟု သတ္မွတ္လက္ခံထားသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္ ၃ဝ ေလာက္က ႏွစ္က်ပ္တန္ပင္ ထုတ္ခဲ့ေသးသည္ကို မွတ္မိေနသည္။ လက္ရွိ တရားဝင္ေငြေၾကးေလာကတြင္ တစ္က်ပ္တန္၊ ငါးက်ပ္တန္၊ တစ္ဆယ္က်ပ္တန္၊ ႏွစ္ဆယ္က်ပ္တန္၊ ငါးဆယ္က်ပ္တန္ေတြရွိေနသည္။ အမ်ားျပည္သူ ေစ်းကြက္မွာေတာ့ အနိမ့္ဆုံး ငါးဆယ္က်ပ္တန္သာ သုံးလုိ႔ ရေတာ့သည္။ ဘဏ္အပ္ေငြ အတုိးအရင္းတြက္ရာမွာသာ ျပားစြန္းေဖာ္ျပႏုိင္ေတာ့သည္။

လမ္းမွာ ငါးက်ပ္တန္၊ တစ္ဆယ္ က်ပ္တန္၊ ႏွစ္ဆယ္က်ပ္တန္မ်ားေတြ႕က မေကာက္မယူၾကေတာ့ဟုသိရသည္။ ကေလးမ်ားကိုပင္ မုန္႔ဖုိး ေပး၍ မယူေတာ့ေပ။ မရေတာ့ေပ၊ အစုိးရက ဝန္ေဆာင္မႈေပးတဲ့ 'လစဥ္လွ်ပ္ စစ္မီတာခက်သင့္ေငြမွာ အစြန္းထြက္လည္း မက်ေတာ့ေပ။ အစြန္းထြက္ ငါးဆယ္က်ပ္ကုိ ႏွစ္ဆယ္ က်ပ္တန္၊ တစ္ဆယ္က်ပ္တန္၊ ငါးက်ပ္တန္ကုိ ထည့္ေပးလွ်င္ လွ်ပ္စစ္႐ုံးက ေငြလက္ခံသူက မေက်နပ္ေပ။ အခ်ဳိ႕က အမူအရာသာျပ၍ အခ်ဳိ႕က ႏႈတ္က ထုတ္ေျပာကာ ျငင္းဆုိသည္။ ေခါင္းမာသူက ''ဘာလဲ၊ လက္မခံရလုိ႔ တရားဝင္ၫႊန္ၾကားထားသလား'' ေျပာဆုိမွ မေက်မနပ္လက္ခံၾကသည္။

ဤသို႔ျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္က ေငြေၾကးစနစ္လည္ပတ္မႈအရ တစ္က်ပ္တန္မွ ငါးက်ပ္တန္၊ တစ္ဆယ္က်ပ္တန္၊ ႏွစ္ဆယ္က်ပ္တန္၊ ငါးဆယ္က်ပ္တန္၊ တစ္ရာက်ပ္တန္မွသည္ ငါးေထာင္က်ပ္တန္၊ တစ္ေသာင္းက်ပ္တန္အထိ ထုတ္ေဝထားရာ၊ ျပည္သူ႔လက္ထဲတြင္ စုစု ေပါင္း လည္ပတ္ေငြအားလုံး တန္ဖုိး စုစုေပါင္းမွာ ထုိထုိေသာ ငါးက်ပ္တန္၊ တစ္ဆယ္က်ပ္တန္၊ ႏွစ္ဆယ္ က်ပ္တန္၊ ငါးဆယ္က်ပ္တန္၊ တစ္ရာက်ပ္တန္ေတြပါ ပါေနၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ စုစုေပါင္း သန္းဂဏန္းမွ် ကမည္မထင္ပါ။ ေစ်းကြက္မွာေရာ၊ အစုိးရ႐ုံးအခ်ဳိ႕ကပါ လက္မခံၾကသျဖင့္ ထုိေငြစကၠဴအေသးစားေတြ ေလ လြင့္ျပဳန္းတီးေနပါသည္။

ထုိသို႔မျဖစ္ေအာင္ ဗဟုိဘဏ္က ျပန္လည္စုေဆာင္းၿပီး၊ စုတ္ျပတ္ေနပါက အသစ္႐ုိက္ျခင္း၊ ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။ အလဟႆျဖစ္ေနေသာ ထုိေငြ စကၠဴမ်ားသည္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈတြင္ တစ္နည္းနည္းမ်ား သက္ေရာက္ေနမည္လားလည္း ေတြး ပူမိပါသည္။ ငါးက်ပ္တန္၊ တစ္ဆယ္ တန္၊ ႏွစ္ဆယ္တန္တုိ႔သည္ ပင္စင္စားမ်ားသုိ႔ ပင္စင္လစာထုတ္ေပးရာတြင္ ပါလာတတ္ပါသည္။ ေစ်းကြက္ မွာ သုံးမရေတာ့၍ ဒီအတုိင္း 'ပစ္မထားပဲ' အနည္းဆုံး ဘုရားအလွဴခံပုံး မွာ ထည့္လွ်င္ လစဥ္စုၿပီး ဘဏ္ကိုအပ္လွ်င္ေတာ့ လက္ခံမည္ထင္ပါသည္။ ဘုရားေစတီေပါင္းမ်ားစြာက စုအပ္ေသာ ထုိေငြ အေသးအႏုတ္ေတြစုၿပီး ဗဟုိဘဏ္က ၁ဝဝ က်ပ္ တန္ ၂ဝဝ က်ပ္တန္မ်ား ထုတ္ေပးလွ်င္ ေငြေၾကးမေဖာင္းမပြဘဲ ေစ်းကြက္မွာ အလဲအလွယ္မ်ား ေျပလည္ႏုိင္ၿပီး ရန္ကုန္ ဘတ္စ္ကားေလာက အတြက္ပါ အေၾကြျပႆနာမ်ား ေျပ လည္စရာလည္းရွိမည္ထင္ပါသည္။

ဗဟိုဘဏ္က ေငြစကၠဴ အ ေဟာင္းအႏြမ္းမ်ားရွိပါက ျမန္မာ့ စီးပြားေရးဘဏ္ႏွင့္ ဘဏ္ခြဲမ်ားမွ လက္ခံလဲလွယ္ၿပီး ဗဟုိဘဏ္သို႔ ပို႔ ေပးရန္ ေငြတစ္က်ပ္တန္မွ ငါး ေထာင္တန္အထိ လက္ခံေပးပါဟု လည္းေကာင္း၊ အစုတ္အေဟာင္းေတြ အဝင္နည္းေနသည္ဟူေသာ သတင္း  ကို မၾကာေသးမီက ႐ုပ္ျမင္သံၾကား သတင္းမွာၾကားသိရသည္။ ေငြစကၠဴ မ်ားတြင္ တစ္ပုိင္းျပတ္ေနပါေစ။ နံပါတ္ပီပီျပင္ျပင္ပါရွိလွ်င္ လဲေပးပါဟူ၍လည္း ၫႊန္ၾကားထားေၾကာင္း ၾကားသိရပါသည္။ ပီတိလည္းျဖစ္မိသည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္သို႔ ေငြစကၠဴ အေဟာင္းအႏြမ္း ၃ဝဝဝ ကို သြားလဲလွယ္ဖုိ႔ ဝင္သြားသည္။ ေငြစကၠဴ အစုတ္အေဟာင္းလဲလွယ္ေပးရာ ေကာင္တာစာတန္းခ်ိတ္ဆြဲထားျခင္း မေတြ႔ရသျဖင့္ မိတ္ေဆြဝန္ထမ္းတစ္ဦးထံ သြားေရာက္ေမးျမန္းရာမွ ဝန္ထမ္းက ေကာက္တာတစ္ခုသို႔ ကုိယ္တုိင္ေခၚသြားၿပီး စကၠဴ အေဟာင္း ၂ဝဝ တန္၊ ၁ဝဝ တန္၊ ၅ဝ တန္ေရာရာ ၃ဝဝဝ ကို အမ်ဳိးသမီး ဝန္ထမ္းကိုေပးၿပီး လဲလုိ႔ရမရ စစ္ ေဆးလဲလွယ္ေပးဖုိ႔ေျပာရာ၊ လြယ္လြယ္ကူကူလဲေပးလုိက္ရာ ေက်းဇူူးတင္ သာဓုေခၚမိပါသည္။ တရားဝင္လဲေပးသည့္ စာတန္းေရးခ်ိတ္မထားေတာ့ ေတာ္ေတာ္တန္တန္ သာမာန္ ျပည္သူေတြ မည္သို႔ေမးရဲ စုံစမ္းရဲမွာလဲ။ ယခင္ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခုေက်ာ္ေက်ာ္က ေခတ္စားခဲ့ေသာ အရပ္ စကားတစ္ခုကို သတိရမိသည္။ 'ဆုိရွယ္လစ္အသိ' တဲ့၊ ဆုိရွယ္လစ္ေခတ္မွာ အရာရာခြဲတမ္း (ကိုတာ) စနစ္က အဓိကက်ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ပစၥည္းမ်ားမွာ အသိမိတ္ေဆြ ရင္းႏွီးသူ တာ ဝန္ခံဝန္ထမ္းမ်ားရွိပါက  ဝယ္ယူခြင့္ရျခင္းကို 'ဆုိရွယ္လစ္အသိ' ဟု ေျပာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုအထိ 'ဆုိရွယ္လစ္ အသိ'က အေရးပါေန ဆဲပါလား။

လုိက္ပို႔သူ ဆုိက္ကားဆရာက ''ပုိက္ဆံအေဟာင္းလဲလုိ႔ရသလား'' ေမးရာ၊ ရေၾကာင္း၊ 'လဲလွယ္ရာ ဌာန'လုိ႔ စာေတာ့ကပ္မထားေၾကာင္း၊ မိတ္ ေဆြဝန္ထမ္းက လုိက္ပို႔၍ လဲလွယ္ရ ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာျပရာ သူက 'ရပ္ကြက္ တြင္းမွာ လုိက္ၿပီးလဲသူရွိတယ္။ ထက္ဝက္ေၾကးေပးရတယ္' လုိ႔ ေျပာပါသည္။ ဒီကိစၥဟာ ဆုိင္ရာဘဏ္ဝန္ ထမ္းအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ေပါင္းထားတဲ့ 'ပြဲစား' ပဲ ျဖစ္မည္။ ဘယ္သူက ေမြးထား သလဲ၊ ဘယ္သူက သြားအေမြးခံသလဲ ႏွစ္ဦးစလုံး အဂတိလုိက္စားတာပဲ။

အလဟႆျဖစ္သြားမည့္ တရားဝင္ ေငြစကၠဴေတြကို သိမ္းဆည္းၿပီး ပရဟိတ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လွဴေနေသာ ထုိင္းႏိုင္ငံဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ ရဲ႕ တစ္ခုေသာ သုသာန္ မီးသၿဂႋဳဟ္ စက္တာဝန္ခံသည္ အသုဘရွင္မ်ား ဘတ္ေငြတန္ဖုိးႀကီးႀကီးမ်ားကို အေခါင္းတြင္ ထည့္ေပးသည္ကို ဖယ္ရွား စုေဆာင္းၿပီး ပရဟိတလုပ္ငန္းေတြကို လွဴေနရာ တစ္လလွ်င္ ဘတ္ေငြ သိန္းဂဏန္း ႏွစ္ခုသုံးခုပင္ရတတ္ ေၾကာင္း၊ သူက သူတုိ႔ ေလးစားၾကည္ ညိဳေသာ ဘုရင္မင္းျမတ္ (ကြယ္လြန္သူ ဘူမိေဘာ) ရဲ႕ ႐ုပ္ပုံပါေသာ ေငြစကၠဴကို မီးမ႐ိႈ႕သင့္၊ ဒီလုိလုပ္ျခင္းသည္ ဘုရင္ကုိ မေလးစားရာလည္း ေရာက္သည္ဟု ယူဆေၾကာင္း ေျပာသည္။ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေငြေၾကး အစဥ္လုိအပ္ေန၍ ယင္းတုိ႔ ကုိ လွဴျခင္းသည္ ပို၍ေကာင္းသည္ဟု အေၾကာင္းျပပါသည္။ တုိင္းမဂၢဇင္း တြင္ ဓာတ္ပုံႏွင့္တကြ ဖတ္ရဖူးသည္။ အလြန္လုပ္သင့္ေသာ အလုပ္ျဖစ္ပါ သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဂီတပြဲေတာ္မွာ အလွဴေငြမ်ား ထည့္ဝင္လုိလွ်င္ ေငြတစ္က်ပ္မွစ၍ လွဴၾကပါ။ OK အ ေကာင့္ဖြင့္ထားေၾကာင္း အေကာင့္နံပါတ္မွာ AC.No 09-449877771 Pmf mrtv, Peace music festival.com ဟု ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွ ေၾကညာသည္။ ေငြလႊဲခ တစ္ျပားမွ်ေပးစရာမလုိ၊ ထုိ႔အတူ ကေမၻာဇဘဏ္၊ CB ဘဏ္၊ ယူႏုိက္တက္အမရဘဏ္၊ ဧရာဝတီဘဏ္တုိ႔မွလည္း ေငြလဲႊႏုိင္သည္ဟု ဆုိထားသည္။ ေနျပည္ေတာ္၊ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ CB ဘဏ္သို႔ သြားစုံစမ္းသည္။ AC No ယူခဲ့ပါဆုိလုိ႔ ယူသြားသည္။ သမီးငယ္ မန္ေနဂ်ာတစ္ဦးက အေရး တယူ လက္ခံစားေျပာၿပီးဆုိင္ရာဆုိင္ ရာမ်ားသုိ႔ ကုိယ္တုိင္ ဖုန္းဆက္ေမးပါသည္။ စိတ္ရွည္ရွည္စုံစမ္းေပးလုိ႔ ေက်းဇူးတင္မိသည္။ သို႔ေသာ္ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး ဂီတပြဲေတာ္ စီစဥ္သူမ်ား ေၾကညာသလုိ မလြယ္ေပ။ ထုိသမီးငယ္က ျပန္ေျပာသည္မွာ ဧရာဝတီဘဏ္က သူတုိ႔ဘဏ္ကိုသာ လာခဲ့ပါဟုေျပာပါသည္။ ကဲ-ေၾကညာထားသ လုိ ေငြတစ္က်ပ္သာ လွဴႏုိင္သည့္သူ ဘယ္လုိလွဴမွာလဲ၊ တစ္ျပားႏွစ္ျပား ခြာသုံးေနရေသာ စားေရးသူလုိ ပင္ စင္စား အဘုိးႀကီးက ေငြကေလး (ငါး ေထာင္) လွဴခ်င္ေသာ္လည္း ေနာက္ ထပ္ေငြ ၅ဝဝ-၁ဝဝဝ/ ဆုိက္ကားခ ေပးရဦးမွာလား လြယ္လြယ္လက္ခံၿပီး ဘဏ္ခ်င္းခ်ိတ္ဆက္ လႊဲေျပာင္းလုိက္လွ်င္ အေျခခံလူတန္းစား၊ ေခါင္းရြက္ဗ်တ္ထုိးေစ်းသည္ေတြ တစ္က်ပ္မဟုတ္ပါ။ ၁ဝဝ/၂ဝဝ လွဴၾကမည္ထင္ပါသည္။

မည္သည့္ေနရာမွာမွ သုံးမရေတာ့သည့္ ၅ က်ပ္တန္၊ ၁ဝ တန္၊ ၂ဝ တန္ေတြ ဗဟုိဘဏ္သု႔ိသာ ျပန္ ေရာက္လွ်င္၊ တစ္ႏုိင္ငံလုံးပ်ံ႕ႏွံ႔ေနရာမွ စုလုိက္ၿပီး သန္းဂဏန္းမကရလာလွ်င္ အသစ္ထုတ္၍ ၁ဝဝ၊ ၂ဝဝ တန္ေတြ ျပန္ထုတ္ႏုိင္လွ်င္ ရန္ကုန္ YBS မွာ ေငြအေၾကြျပႆနာလည္း ေျပလည္သြားမည္။ ဗဟုိဘဏ္မွာလည္း သုံးမ ရသည့္ ေငြလုံးေငြရင္း လည္ပတ္ေငြ အား ေလ်ာ့သြားလွ်င္ ေငြေၾကးေဖာင္း ပြမႈလည္း သက္သာလာမည္ ထင္မိပါသည္။

 

သုတေက်ာ္

သုတေက်ာ္
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.