1051_Cov.jpg
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1051
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္
လူမႈေရးေဖာက္ျပန္မႈႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရားေဖာက္ျပန္မႈမ်ား

လူမႈေရးဟူသည္ မိမိေနထုိင္ရာ လူ႔ဝန္းက်င္တစ္ခုလုံးက ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လုိက္နာခဲ့ၾက၊ ျပဳမူခဲ့ၾကေသာ သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ လုိက္နာရမည့္၊ ေရွာင္ရွားရမည့္ လူ႔ အမူအက်င့္မ်ားဟု စာလုံးမ်ား၊ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ သီးသီးသန္႔သန္႔ေရးသား မသတ္မွတ္ခဲ့ၾက။ သို႔ေသာ္ လူသားတစ္ဦး မလြဲမေသြ လုိက္နာရမည္က ေသခ်ာပါ၏။ ထုိထုိ က်င့္ဝတ္မ်ားသည္ မွန္သည္၊ မွားသည္ဟုဆုိျခင္းထက္ မိမိတစ္ဦးတည္း ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ လြယ္လင့္တကူ ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းကို လူမႈေရး ေဖာက္ဖ်က္ ျခင္းဟု ဆုိႏိုင္ပါ၏။

လူမႈေရး ေဖာက္ဖ်က္မႈဆုိသည္မွာ လူမႈဝန္းက်င္တစ္ခုလုံးအေပၚ ေစာ္ကားမႈပင္ျဖစ္သည္။

ကုိယ္က်င့္ တရားဟူသည္ မိမိတစ္ဦးတည္း၊ တစ္ေယာက္တည္း လုိက္နာရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း။ ဥပေဒကဲ့သို႔ သတ္မွတ္ထားသည့္ပမာ လုိက္နာ က်င့္သုံးေနရသည့္ ကုိယ္အမူအရာ၊ ႏႈတ္ထြက္ စကားလုံးမ်ားပါ ပါဝင္ သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။  ကိုယ္က်င့္တရားကို အျခားသူမ်ား လုိက္နာျခင္း၊ မလုိက္ နာျခင္းထက္ မိမိတစ္ဦးတစ္ ေယာက္တည္း လုိက္နာရမည့္ သတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ကုိယ္က်င့္တရား ေဖာက္ျပန္မႈကို  မည္သူမွမသိေသာ္လည္း မိမိကုိယ္တုိင္သိ၏။ ကုိယ္တုိင္အျပစ္ေပးရမည့္ က်ဴးလြန္မႈ၊ ေဖာက္ျပန္မႈျဖစ္၏။

ကုိယ္က်င့္တရား ေဖာက္ျပန္မႈကား လူအားလုံးႏွင့္ မသက္ဆုိင္။

ဤေနရာ၌ လူမႈေရးေဖာက္ျပန္မႈႏွင့္ ကုိယ္က်င့္တရား ေဖာက္ျပန္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည့္ျပစ္မႈက ပုိ၍ႀကီးေလးသနည္းဟု စဥ္းစားခ်ိန္ထုိးၾကည့္ရန္ လုိအပ္လာပါသည္။ ကုိယ္က်င့္တရား ေဖာက္ျပန္မႈက ပုိ၍အျပစ္ႀကီးသည္ဟု ဆုိရပါမည္။ အ ဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ မည္သူကမွ သတ္မွတ္မထားေသာ၊ မိမိကုိယ္တုိင္ နားလည္ သေဘာေပါက္ၿပီး မိမိကုိယ္တုိင္ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းကုိ မိမိကုိယ္တုိင္က ေဖာက္ဖ်က္ ေန၍ျဖစ္ပါ၏။ ကုိယ္က်င့္တရား ေဖာက္ဖ်က္ပါလွ်င္ အျပစ္မွ တစ္ေရြး သားမွ် အေလွ်ာ့ေပး၍မျဖစ္။ သံမဏိ စည္းကမ္းျဖစ္၍ ဆံခ်ည္တစ္မွ်င္မွ အတိမ္း ခံ၍မျဖစ္။ ဆင္ေျခမရွိ။ ေလွ်ာက္လဲခ်က္မရွိ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ လူ႔ေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ လူမ်ားသည္ သူတုိ႔အျပစ္ကုိ သူတုိ႔ခံယူကာ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ အျပစ္ေပးသည့္အေနႏွင့္ သတ္ေသသြားၾကသည္မ်ဳိးရွိသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ မိမိအျပစ္ကုိ မိမိေက်နပ္စြာ ခံယူသြားၾကသည့္ ပုံစံတစ္ခုျဖစ္သည္။

လူ႔အသက္ကို စြန္႔သြားသူကို သူ႐ူးဟုဆုိၾက၏။ အမွန္တကယ္၌ သက္ရွိလူေပါင္းမ်ားစြာအေပၚ၊ ေလာကအေပၚ အျပစ္မ်ားစြာ က်ဴးလြန္မိသြား၍ အရွက္ကင္းမဲ့စြာ လူအျဖစ္မေနလုိၾကေတာ့၍ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ဳိ႕ေသာ သူတုိ႔က မူ အရွက္မဲ့စြာ အသက္ရွင္ေနၾကသည္။ အရွက္မဲ့ အ႐ူးႀကီးမ်ားျဖစ္ပါ၏။ သူတုိ႔သည္ ဆင္ေျခက်ဳိးေၾကာင္းမဲ့ တင္ျပၾကမည္။ မည္သို႔ေသာ စကားျဖစ္ေစ၊ လိမ္ညာအမႈ မ်ားသာ ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔ေပးေနေသာ ဆင္ေျခသည္ အျခားသူမ်ားအတြက္  အမွန္ကုိ တင္ျပေနျခင္းမဟုတ္၊ မိမိကုိယ္မိမိျပန္လည္ လိမ္ညာေနျခင္း သာျဖစ္သည္။ မိမိကုိယ္မိမိ ျပန္လည္လိမ္ညာေနသည့္ ရွက္ဖြယ္ျဖစ္ရပ္မ်ဳိး က်ဳးလြန္သူမ်ားသည္ ဤေလာက၌ ရွိပင္ မရွိသင့္။

မိမိတုိ႔ကုိယ္မိမိ မည္သည့္အျပစ္မွ မရွိပါဟု ဆုိေကာင္းဆုိၾကပါလိမ့္မည္။ ထုိသူမ်ားအေနႏွင့္ မိမိသက္ တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ေနထုိင္ခဲ့သည့္ ကာလ၏ လူ႔သမုိင္းကို ျပန္ေစ့ငုၾကည့္လွ်င္ ေတြ႔ရပါလိမ့္မည္။ လူ႔သမုိင္း၏ ဒုကၡအဖုံဖုံကို ထုိထုိလူမ်ား အဘယ္သုိ႔ ခံစားခဲ့ရသနည္း။ မိမိသည္ ထုိျဖစ္စဥ္၌ အဘယ္ေနရာက ပါဝင္ခဲ့သနည္း။ ထုိစဥ္ကာလက အဘယ္တာဝန္ယူခဲ့သနည္း။ အဘယ္ အရာမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သနည္း။ မိမိ မသိခဲ့၊ ေမ့ေလ်ာ့ခဲ့သည့္ဆုိလွ်င္လည္း မသိျခင္းႏွင့္ ေမ့ေလ်ာ့ျခင္းအတြက္ အျပစ္ရွိပါ၏။ မိမိတာဝန္မေက်ျ>ြပန္ခဲ့ သည့္အတြက္လည္း အျပစ္ရွိပါ၏။

မိမိသည္ တာဝန္ႀကီးယူထားသူမဟုတ္၊ မိမိအထက္၌ လူႀကီးမ်ား အဆင့္ဆင့္ရွိသည္ဟု ေရွာင္လႊဲလုိသူမ်ား ေျမာက္ျမားစြာရွိပါ၏။ ထုိသူမ်ားသည္ အသိစိတ္ဓာတ္ကင္း မဲ့သူမ်ားသာျဖစ္သည္။ မိမိတုိ႔သည္ ေဝစားမွ်စားမ်ားသာျဖစ္သည္။  လူအမ်ားအတိ ဒုကၡေရာက္ရေသာ၊ မမွန္ကန္ေသာ လုပ္ရပ္မွန္းသိပါလ်က္ ေက်နပ္စြာ ပတ္သက္ခဲ့သည္ မဟုတ္ပါလား။ သုိ႔ဆုိလွ်င္ မိမိသည္ ထုိလုပ္ရပ္အတြက္ အျပစ္ရွိေနခဲ့သည္မွာ ေသခ်ာေနပါ၏။

လူဆုိသည္မွာ လုပ္ရဲလွ်င္ ခံရဲရပါမည္။ ယင္းလုပ္ရဲသည္ဆုိေသာျဖစ္စဥ္၌ ေငြ (သုိ႔မဟုတ္) ရာထူး  (သုိ႔မဟုတ္) အျခားတန္ဖုိးမျဖတ္ ႏုိင္ေသာအရာမ်ားလည္းရခဲ့သည္ မဟုတ္ပါလား။ ထုိစဥ္က မ်က္စိပိတ္၊ နားပိတ္ကာေပးသမွ်ယူၿပီး ေက်နပ္ခဲ့ပါလ်က္ ယခုမွ တာဝန္မဲ့စြာ မသိခဲ့ပါ၊ အခုိင္းခံခဲ့ရပါသည္၊ အသက္ေဘး စုိးရိမ္လုိ႔ပါဟူေသာ ဆင္ေျခကုိ လြယ္လြယ္ေပး၍ မရေတာ့ပါ။

တစ္ခ်ိန္တစ္ခါက စားခဲ့ဖူးေသာ ခ်ဳိ႕ဆိမ့္ဆိမ့္အရသာသည္ ယခုေတာ့ စပ္ဖ်ဥ္းဖ်ဥ္းျဖစ္ေနၿပီျဖစ္၏။ စားခဲ့စဥ္က ခ်ဳိစိမ့္အရသာ ခံစားခဲ့ၿပီး ယခု အစပ္ဒဏ္က်မွ မခံစားႏုိင္ေတာ့ပါဟု ဆုိ၍မရေတာ့ပါ။ လူ႔ဘဝသည္ အတုံ႔အလွည့္ႀကံဳၾက ရစၿမဲျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔မွ မႀကံဳလုိလွ်င္ ေစာစီးစြာကတည္းက မိမိအသက္ကို စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရမည္။ အသက္ရွိေနလွ်င္ အခ်ဳိလည္း စားရမည္။ အစပ္လည္း စားရမည္။ အခ်ဳိ သာ စားလုိသည္၊ အစပ္မစားလုိဟု ျငင္းပုိင္ခြင့္မရွိ။

ဤေလာကသည္ မိမိတုိ႔အလုိက်အတုိင္း ရွိေနသည္မဟုတ္။ ေလာက သဘာဝအတုိင္းသာရွိေနသည္။ မိမိတုိ႔ လူသားမ်ားက မိမိတုိ႔ စိတ္အလုိက်ႏွင့္ စီစဥ္ဆုံးျဖတ္ေနၾကျခင္းေၾကာင့္ အမွားမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနၾကရသည္။ ေလာက၌  တစ္ခါတစ္ရံ ကုိးလုိးကန္႔လန္႔ ပုံသဏၭာန္မ်ဳိးႏွင့္လည္း ေတြ႔ၾကရသည္ မဟုတ္ပါလား....

ေမာင္ေစ်းကြက္
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.