25-1-2018
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1047
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္
ဘာသာေရး ယံုၾကည္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍

လူ႔ေလာကသုိ႔ စတင္ေရာက္ရွိလာသည့္ ေမြးကင္းစကေလးငယ္၏  ပထမဦးဆုံး အေတြ႔အႀကံဳသည္ ဘာသာေရးႏွင့္ အစျပဳသည္ဆုိလွ်င္ အံၾသၾကပါလိမ့္မည္။ မည္သည့္ ဘာသာဝင္ျဖစ္ေစ ေမြးကင္းစကေလးငယ္၏ မိဘႏွစ္ဦးသည္ သူတုိ႔ ယုံ ၾကည္ကုိးကြယ္ေသာ ဘာသာဝင္တစ္ဦးအေနႏွင့္သာ လက္ခံၾက၊ ျမင္ၾကသည္မွာ ဓမၼတာျဖစ္ပါ၏။ ေရွးဦးစြာ သူတုိ႔ ယုံၾကည္ေသာ ဘာသာေရးခံယူခ်က္၊ ထုံးတမ္းစဥ္လာႏွင့္အညီ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ေတာ့၏။ သူတုိ႔ ေဒသ၊ သူတုိ႔အရပ္၏ ႐ုိးရာအစဥ္အလာ ဘာသာေရးအရ လုိအပ္သမွ် ေဆာင္ရြက္သည္။

ေမြးကင္းစကေလးငယ္ေလးသည္ လူတစ္ဦးအျဖစ္ ေမြးဖြားလာပါလ်က္ သူ႔တြင္ မည္သည့္ ေရြးခ်ယ္ပုိင္ခြင့္ တစ္စုံတစ္ရာမွမရွိဘဲ အလုိအေလ်ာက္ အရပ္ေဒသ၏ ဘာသာ ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရေတာ့သည္။ ယေန႔ လူ႔ေလာက၌ရွိရွိသမွ် ေသာ လူအားလုံးသည္ ထုိသုိ႔ျဖင့္ မိမိတုိ႔ မိဘမ်ဳိး႐ိုး အစဥ္အလာအတုိင္း ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ သတ္မွတ္ မႈမွန္သမွ် လုိက္နာေနထုိင္ၾကရေတာ့သည္။ ထုိဘာသာဝင္ျဖစ္သြားသည့္ အဆုိပါ ဘာသာတရား၏ အတိမ္အနက္၊ ေလာကကို သုံးသပ္ပုံ၊ လက္ ခံပုံဆုိျခင္းမ်ား တစ္လုံးတစ္ပါဒမွ မသိပါဘဲလ်က္ ထုိဘာသာဝင္ျဖစ္ သြားသည္ဟု ဆုိျခင္းမွာ ျငင္း၍ရမည္မထင္ပါ။

လူသားေလးတစ္ဦးသည္ တစ္သက္တာ အခ်ိန္ကာလတစ္ခု၌ သူ လက္ခံထားရေသာ ဘာသာဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ကို ေတြးေတာမိၿပီး သူ႔အေတြးအျမင္ႏွင့္ ထိုဘာသာေရးကုိ ေလ့လာမႈ၊ ဆန္းစစ္မႈျပဳလုပ္ရန္အားထုတ္သည္၊ ႀကိဳးပမ္းသည္ဆုိလုိက္သည္ႏွင့္ ထုိလူငယ္ေလးသည္ သူ႔ဘာသာကုိ ေစာ္ကားသည္၊ ဆန္႔က်င္သည္ဟု သတ္မွတ္ခံရ ေတာ့သည္။ ထုိသူမ်ားထဲတြင္ အဆုိပါကေလး၏ မိဘႏွစ္ဦး အပါအဝင္ ေဆြးမ်ဳိးတစ္သုိက္ အားလုံးပါဝင္ေတာ့၏။

႐ုိးရာ အစဥ္အလာဆုိသည္မွာ လူမ်ဳိးတစ္ခုတည္း၊ ေဒသတစ္ခုတည္း ၌သာရွိသည္ မဟုတ္။ လူမ်ဳိးအားလုံး၊ အရပ္ေဒသအားလုံးရွိ ေလာကသဘာဝႏွင့္ အညီျဖစ္ေပၚလာေသာ အမူအက်င့္မ်ားသာျဖစ္သည္။ သူတုိ႔ ႐ုိးရာဓေလ့ႏွင့္သူ ရွိသည္ခ်ည္းျဖစ္၏။ ဤကေလး ဤအရပ္၌ ေမြးဖြား၍ ဤဘာသာဝင္၊ ထုိကေလးက ထုိအရပ္၌ ေမြးဖြား၍ ထုိဘာသာဝင္ ျဖစ္ရသည္ဟု ပုံေသသတ္မွတ္ထားျခင္းျဖင့္ လူ႔ေလာကသည္ ပံုစံတစ္ခုျဖစ္ေနသည္။ တစ္ခ်ိန္၌ ထုိကေလးမ်ားသည္ ထုိသုိ႔ ေတြးေတာမိသြား၏။

လူသားတစ္ဦးသည္ ဤေနရာ၌ ႀကီးျပင္းခဲ့၍ ဤေဒသဝန္းက်င္၊ ဤသဘာဝကို သိသည္။ ဤထုံးတမ္း အစဥ္အလာကို နားလည္သည္။ ဤသို႔ ေသာ ဘာသာစကားကို ေျပာတတ္သည္။ ဤသုိ႔ေသာ အမူအက်င့္မ်ား ျပဳလုပ္တတ္သည္။ သူသည္ ထုိသုိ႔ ႀကီးျပင္းခဲ့သည္။ ထုိအရာမ်ားသည္ ထူးဆန္းသည့္ ကိစၥမဟုတ္။ လူတုိင္း ထုိသုိ႔ပင္ျဖစ္လာေနသည့္ ကိစၥျဖစ္၏။ ဤသည္ကို ဘာသာေရး အခ်ဳိ႕က သူတုိ႔ အေျဖရွာမရသည့္အခါ သူတုိ႔ယုံၾကည္ေသာ ဘုရားမ်ား၏ အလုိက်ဟုဆုိၾက၏။ ဘုရား၏ ခုိင္းေစမႈႏွင့္ ဤသို႔ျဖစ္ရသည္ဟု အဓိပၸာယ္ေဆာင္ၾက၏။

ဤေနရာ၌ လူသား၏ စိတ္ဓာတ္သည္ အဓိကျဖစ္၏။ လူသားတစ္ဦးသည္ သူယုံၾကည္ရာကိုသာ ၾကည့္တတ္၏။ ယုံၾကည္ရာ ဆုိသည္မွာ သဒၶါတရားဟု ဆုိရမည္။ လူသားအားလုံး၌ အၿမဲရွိေနတတ္သည့္အရာမွာ စိတ္ခံစားခ်က္ျဖစ္၏။ ထုိစိတ္ခံ စားခ်က္မွ သဒၶါတရားဆုိသည့္ အရာက ေပၚလာတတ္၏။ ထုိသဒၶါျဖင့္ သူ႔ဘဝတစ္ခုလုံးျပဳမူေနထုိင္ က်င့္သုံးေတာ့၏။

လူသားတစ္ဦး၏ ယုံၾကည္မႈ သဒၶါတရားသည္ အလြန္အေရးႀကီး၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ လူသားသည္ သူေနထုိင္သည့္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္ သူႀကံဳေတြ႔ခဲ့သည့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားျဖင့္ ထုိယုံၾကည္မႈသဒၶါက ေပါက္ပြားလာ၍့ျဖစ္သည္။ တိက်စြာဆုိရလွ်င္ သူပုိင္ သဒၶါတရားျဖစ္သည္။ မည္သူ၏ လမ္းၫႊန္မႈမွ် မဟုတ္။ သူကုိယ္တုိင္ ေတြ႔ရွိလာေသာ ခံစားမႈမွ ေပါက္ဖြားလာသည့္ ယုံၾကည္မႈ သဒၶါတရားျဖစ္၍ သူ လက္ခံထားျခင္းျဖစ္သည္။

လူသား၌ ယုံၾကည္မႈ သဒၶါတရားေပၚလာၿပီဆုိသည္ႏွင့္ ထုိ သဒၶါတရားက အရာရာကို ဦးေဆာင္ သြားေတာ့၏။ လူအခ်င္းခ်င္းလည္း ထုိသဒၶါတရားက ဦးေဆာင္၍ ဆက္ ဆံသည္။ ထုိသူ႔အတြက္ ထုိသဒၶါတရားက သူ႔ဘဝကို ဦးေဆာင္သြားေတာ့၏။ သူ႔လႈပ္ရွားမႈအားလုံးသည္ ထုိသဒၶါတရားက ေရွ႕ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္၏။

ေလာကႀကီးတစ္ခုလုံးသည္ ဘုရားႏွင့္ပတ္သက္သည္။ ဘုရားႏွင့္မကင္း။ ခဲမႈန္ေလးတစ္မႈန္မွစ၍ ဘုရား႐ုပ္တုေတာ္ႀကီး၊ ေတာေတာင္ ေရေျမတစ္ခုလုံး ဘုရားဟု သတ္မွတ္ လက္ခံထားသူမ်ားရွိပါ၏။ ထုိသူမ်ားကို မွန္သည္ မွားသည္ဟု တစ္ဖက္ ေနရာမွ လက္ခံျခင္း၊ လက္မခံျခင္းထက္ ထုိသူမ်ား လက္ခံထားမႈႏွင့္ ထုိ သူမ်ားျပဳက်င့္မႈ ဆက္စပ္မႈရွိသည္ကသာ ၾကည့္ၾကရန္ရွိပါ၏။ ယေန႔ ဘာသာေရးမ်ား ျငင္းခုံေနၾကသည္မွာ မူလအေျခခံ ေလာကသည္ ဘုရား၊ ဘုရား အလုိက်ဆုိေသာ အျမင္မ်ား အေပၚမဟုတ္ၾကပါ။ မိမိတုိ႔ လက္ခံထားမႈမ်ားႏွင့္ မိမိတုိ႔ ျပဳက်င့္ေဆာင္ ရြက္မႈမ်ား ကုိက္ညီမႈ၊ မကိုက္ညီမႈ၊ လြဲေခ်ာ္မႈမ်ားကို ျငင္းခုံေနၾကျခင္းသာျဖစ္သည္။

ေလာကသည္ သူ႔အရွိအတုိင္း၊ သူ႔သဘာဝအတုိင္းျဖစ္ေနသည္။ လူအမ်ားက မိမိတုိ႔ပိုင္ သတ္မွတ္၊ မိမိတုိ႔ သဘာဝဟု ထင္ျမင္၊ မိမိတုိ႔မွ မွန္ကန္သည္ဟု တစ္ဖက္သတ္ယူဆ ေနၾက၍ အခ်င္းမ်ားေနျခင္းသာျဖစ္သည္။

ေလာကသဘာဝသည္ သူ႔သေဘာႏွင့္သူ ပိုလွ်င္ဖယ္ထုတ္၊ လုိလွ်င္ထပ္ျဖည့္ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာညီေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းသာျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လူမ်ားက မိမိတုိ႔ဆႏၵႏွင့္အညီ ေလာကကိုျဖစ္ေစခ်င္ေနျခင္းက လူ႔ေလာက၏ ျပႆနာျဖစ္၏။

လူသားဆုိသည္မွာ ဤေလာက ႀကီးတစ္ခုလုံးထဲ၌ သဲမႈန္ေလးတစ္မႈန္ သာျဖစ္ပါလ်က္ ထုိသဲမႈန္ေလးက ဤေလာကကို သူပိုင္ဆုိင္သည္ဟု ထင္ မွတ္ျပဳမူေနျခင္းေၾကာင့္ လူ႔ေလာက၌ ျပႆနာမ်ား တုိးပြားေနရျခင္းျဖစ္ သည္။ မိမိတုိ႔ကုိယ္မိမိတုိ႔ သဲမႈန္ေလး တစ္မႈန္ဟု လက္ခံလုိက္သည္ႏွင့္ ေလာကႏွင့္ တစ္သားတည္းျဖစ္သြားကာ မည္သည့္ျပႆနာမွ ေပၚထြက္လာစရာအေၾကာင္းမရွိေတာ့ေပ။ ဘာသာေရး ခံယူခ်က္မ်ားသည္ ထုိသုိ႔ေသာ ျပႆနာမ်ားကုိ အေျဖထုတ္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ပါ၏။

ဘာသာေရးဆုိသည္မွာ လူ၏မူရင္းေနရာကို လမ္းၫႊန္ေပးေသာ အျမင္ျဖစ္၏။ လူတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔၏ မူရင္းအေျခအေနကို လက္သင့္မခံလုိၾက၊ သိပင္မသိလုိၾက၍ လူ႔ျပႆနာမ်ား ထပ္ဆင့္ထပ္ဆင့္ တုိးေနျခင္းသာျဖစ္၏။

ေမာင္ေစ်းကြက္
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.