1051_Cov.jpg
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1051
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္
ကၽြန္းသစ္အခိုးခံရမႈေၾကာင့္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ကၽြန္ျပန္မျဖစ္ပါရေစႏွင့္

''ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမၻာတြင္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ၊ အဆုိးဆုံးအေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရၿပီး အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ားသို႔လည္း တရားမဝင္သစ္မ်ား ေရာက္ရွိေန''

အထက္ပါ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ေရးရာ သတင္းတစ္ပုဒ္ ၂ဝ၁၇ ဇူလုိင္ ၂၉ ရက္ထုတ္ ေၾကးမံုသတင္းစာ၊ စာမ်က္ႏွာ (၅)တြင္ ဖတ္႐ႈရသည္။ သတင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္မွာ ဤသို႔ ျဖစ္သည္။

(ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလုိင္ ၂၈  ရက္)

''ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ ႀကီးမားစြာျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ သစ္ေမွာင္ခုိမႈမ်ား သစ္ခုိးထုတ္မႈမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ထိေရာက္စြာ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရအား တုိက္တြန္းေၾကာင္း'' အဆုိကုိ ယေန႔က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ အတည္ ျပဳေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္သည္။

ယင္းအဆုိႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၁ ဦးက ေထာက္ခံေဆြးေႏြးၾကၿပီး အဆုိရွင္ဦးေက်ာ္ေအာင္လြင္ႏွင့္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးအုန္းဝင္းတုိ႔ က အဆုိကိုအတည္ျပဳသင့္ေၾကာင္းတင္ျပခဲ့သည္။ တမူးမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးႏုိင္ႏုိင္ဝင္းက မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံက သစ္မ်ားကုိ ကိုယ္တုိင္မသုံးရဘဲ အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာ ဝယ္ယူ အသုံးျပဳေနသည္မွာ ရင္နာဖြယ္ေကာင္းေၾကာင္း။

ပန္းေတာင္းမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚခင္ႏွင္းသစ္က သစ္ခုိးဂုိဏ္းမ်ားက စက္လႊမ်ားျဖင့္ တရားမဝင္ သစ္ ခုိးထုတ္ေနေသာ္လည္း သစ္ေတာဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ဖမ္းဆီးရန္ အခက္အခဲႀကံဳေတြ႔ေနရေၾကာင္း၊ တစ္ႏုိင္ငံလုံး၌ သစ္ခုိးမႈမ်ား က်ဴးလြန္ ေနသည့္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ အဆုိးဆုံးအေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရေၾကာင္း ေဆြး ေႏြးတင္ျပသြားသည္။

(၂)

 ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိတင္သြင္းသူႏွင့္ အဆုိကိုေထာက္ခံ တင္ျပေဆြးေႏြးသူ ျပည္သူ႔ကိုယ္စား လွယ္တုိ႔၏ ပြင့္လင္းစြာ တင္ျပေဆြး ေႏြးသြားေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကြၽန္းသစ္မ်ား ျပဳန္းတီးမႈ၊ သစ္ခုိးဂုိဏ္းတုိ႔၏ ေသာင္းက်န္းမႈမ်ားကို ၾကားရေသာအခါမ်ားစြာစိတ္မခ်မ္းသာျဖစ္ ရသည္။

အမွန္မွာသစ္သူခုိးမ်ား အုပ္စုဖြဲ႔၍ ယခုကဲ့သို႔ ေသာင္းက်န္းေနၾကသည္မွာ ပထမဆုံး အဓိက အေၾကာင္းရင္းက ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းမႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သစ္သူခုိးဂုိဏ္းတုိ႔က တရားမဝင္လက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ အကူအညီ ကိုယူကာ ျမန္မာႏုိင္ငံအရပ္ရပ္ရွိ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းမ်ားအတြင္း စိတ္ ထင္တုိင္းႀကဲ၍ သစ္မ်ားကုိ ခုတ္လွဲခုိးထုတ္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ငါးႏွစ္ခန္႔က ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ သစ္ခုိးဂုိဏ္းကို အကာ အကြယ္ေပးေနေသာ တရားမဝင္ လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔ႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔ ရင္ဆုိင္တုိး၍ ျပင္းထန္ေသာ တုိက္ပြဲႀကီးမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ႏွစ္ဖက္ထိေတြ႔ အထိအခုိက္မ်ားၾကၿပီး ႏုိင္ငံ၏ အဖုိးတန္ တပ္မေတာ္သားအမ်ား က်ဆုံးခဲ့ဖူးသည္။

အာရွအေရွ႕ေတာင္ေဒသရွိ  ကြၽန္းသစ္မ်ားမွာ ကမၻာ့အေနာက္ ျခမ္းႏုိင္ငံတုိ႔က အထူးတန္ဖုိးထား သုံးစြဲႏွစ္ၿခိဳက္ၾက၍ ႏုိင္ငံျခား ေဒၚလာေငြ တန္ဖုိးႀကီးမားစြာ ေပး ဝယ္ေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၈ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားဆီက အိမ္နီးခ်င္း ထုိင္းႏုိင္ငံ၌ ရာသီဥတုပ်က္စီးထိခုိက္ကာ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာေၾကာင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ဘုရင္ ဘူမိေဘာလ္အဒူယတစ္၏အမိန္႔ျဖင့္  ထုိင္းႏုိင္ငံ၌ သစ္မ်ား လုံးဝခုတ္လဲွ ခြင့္မျပဳရန္ တင္းၾကပ္စြာတားဆီး ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။

 ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္မူ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္က ဒုတိယအႀကိမ္ စစ္တပ္ကအာဏာသိမ္းခဲ့စဥ္ ႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံျခားဝင္ေငြ ရွားပါးမႈေၾကာင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေစာေမာင္ အစုိးရသည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရွိ ျမန္မာသံ႐ုံးပိုင္ေျမကြက္ တစ္ဝက္ကိုပင္ ႏုိင္ငံျခားေငြရရွိရန္ ေရာင္းခ်ခဲ့ရေသာ သာဓကမွတ္တမ္း ရွိခဲ့သည္။

စစ္အာဏာရွင္ အစုိးရသည္ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံ၏ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ ေၾကာင့္ျဖစ္လာမည့္ အႏၲရာယ္ကို အမွန္တကယ္ ေစာင္းငဲ့မၾကည့္ေတာ့ဘဲ ႏုိင္ငံျခား ေဒၚလာေငြရလုိေဇာတစ္ခုတည္းျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းက ကြၽန္းသစ္အပါအဝင္ သစ္မာအမ်ဳိး အစား သစ္မ်ားကုိ အတုိင္းအဆမရွိ ခုတ္လဲွကာ ႏုိင္ငံျခားတုိင္းျပည္မ်ားသို႔ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။

ဤမွ်ပင္ မဟုတ္ေသး။ အာဏာရွင္အစုိးရႏွင့္ အလြမ္းသင့္ေသာ ျပည္တြင္းက ကိုယ္က်ဳိးရွာ ခ႐ုိနီစီးပြားေရးသမားမ်ားကလည္း တရားဝင္ေရာ၊ တရားမဝင္ပါ သစ္မ်ားကုိ ခုတ္လွဲရယူကာ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားသို႔ သစ္တင္ကားႀကီးမ်ားျဖင့္ တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ခဲ့ၾကျပန္ေသးသည္။

မွတ္မိၾကဦးမည္ထင္သည္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္က တက္လာေသာ အစုိးရ သက္တမ္းကုန္လုနီးခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက သစ္ခုိးဂိုဏ္းႀကီး ကား အစီး ၄ဝဝ ေက်ာ္ျဖင့္ ဖမ္းမိ၊ တ႐ုတ္ တရားခံသစ္ခုိးသမားမ်ားကို ေထာင္ အႏွစ္ ၂ဝ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ၿပီး မၾကာမီ သမၼတ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ျဖင့္ လႊတ္ေပးလုိက္သည္။ ျပည္သူေတြမွာ ထုိသတင္းၾကားရၿပီး၊ ေၾသာ္ တ႐ုတ္ကုိ ေၾကာက္ေနရတယ္။ ဟုိစစ္ဗိုလ္ လူထြက္ေျပာတာ အမွန္ပါလားဟု နား လည္ၾကရေတာ့သည္။

(၃)

 ေျပာခ်င္ေသးသည္။ ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္က ျမန္မာႏုိင္ငံ မႏၲေလးရတနာပုံ ေနျပည္ေတာ္ကုိ နယ္ခ်ဲ႕ၿဗိတိသွ်စစ္တပ္ႀကီး ခ်ီတက္သိမ္းပိုက္ခဲ့စဥ္က အဓိကအေၾကာင္းျပေသာ ကိစၥမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအ တြင္း ေတာင္ငူ သစ္ေတာႀကိဳးဝုိင္း အတြင္းရိွ ကြၽန္းသစ္မ်ားကို ခုိးယူ ခုတ္လွဲမႈက စတင္ခဲ့သည္။

နယ္ခ်ဲ႕ၿဗိတိသွ် အစုိးရပိုင္ BBTC ေခၚ ကြၽန္းသစ္ေရာင္းဝယ္ေရးကုမၸဏီသည္ ေတာင္ငူသစ္ေတာႀကီးဝုိင္းက ကြၽန္းသစ္အလုံးေပါင္း ရွစ္ေသာင္းကို ခုတ္လွဲသြား ခဲ့ၿပီးေနာက္ သီေပါဘုရင္၏ ဘ႑ာတုိက္သုိ႔ ေပးသြင္းေသာေငြမွာ ကြၽန္းသစ္အလုံးေပါင္း သုံးေသာင္း ႏွစ္ေထာင္အတြက္သာ ျဖစ္ေလသည္။ ဤတြင္ နယ္ခ်ဲ႕ၿဗိတိသွ်ပိုင္ BBTC သစ္ကုမၸဏီ၏ သစ္ခုိးမႈႀကီးအတြက္ ျမန္မာဘုရင့္လႊတ္ေတာ္က ဒဏ္ေငြအျဖစ္ သစ္လုံးေရ၏ မူလတန္ဖုိးထက္ ႏွစ္ဆစတာလင္ေပါင္၊ သုံးသိန္းသုံးေသာင္းေပး ေဆာင္ရန္ ဆုံးျဖတ္ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕ အစုိးရသည္ ျမန္မာဘုရင့္ လႊတ္ေတာ္က ခ်မွတ္ ေသာ ျပစ္ဒဏ္ေငြကို မေပးေဆာင္ ေတာ့ဘဲ မႏၲေလးရတနာပုံ ေနျပည္ ေတာ္သို႔ ခရစ္ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ ဘာ ၂၉ ရက္ေန႔ အေရာက္ စစ္ခ်ီတက္ခဲ့ၿပီး သီေပါဘုရင္ႏွင့္ မိဘုရား စုဘုရားလတ္တုိ႔ကုိ ဖမ္းဆီးႏုိင္ငံ ေတာ္ႀကီးကို အၿပီးအပိုင္ မတရား သိမ္းပိုက္ခဲ့သည့္ သမိုင္းဆုိးႀကီးရွိခဲ့၏။

(၄)

 ဇူလုိင္ ၂၉ ရက္ထုတ္ ေၾကးမုံသတင္းစာ၌ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ သတင္းအရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းရွိ သယံဇာတ ကြၽန္းသစ္ရတနာမ်ားကို မတရားခုိး ယူခုတ္လွဲ၍ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ပုိ႔ေဆာင္ေနျခင္းအေပၚ ျဖစ္ႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ အျမန္ဆုံး တားဆီးသင့္ၾကၿပီး သမုိင္းမွတ္တမ္းအရ ကြၽန္းသစ္အခုိးခံရမႈေၾကာင့္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ႏုိင္ငံကြၽန္မျဖစ္ရန္ တားဆီးၾကပါဟု ႏႈိးေဆာ္ရေပသည္။

 

တကၠသုိလ္စိန္တင္

တကၠသိုလ္စိန္တင္
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.