18-1-2018
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1046
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္
ၿပိဳက်ေတာ့မည့္ အိမ္တစ္လံုး ျပင္လိုသူႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား

မိဘမ်ား အစဥ္အဆက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေနလာခဲ့ၿပီး မ်ဳိးဆက္ေပါင္းမ်ားစြာ ေျပာင္းခဲ့၍ ယိုင္နဲ႔လာသည့္ သစ္သားအိမ္အုိအိမ္ေဟာင္းႀကီးတစ္လုံး။ ႏွစ္ေပါင္းရွည္ၾကာခဲ့၍ ေခါင္မုိးေနရာမ်ား၌ အက္ကြဲကာ ေရမ်ားယို၊ ေဘးနံရံမ်ားစိုရႊဲ၊ ၿပိဳလုနီးပါးအျဖစ္။ အိမ္ေရွ႕တံခါးေပါက္မ်ားသည္ ဖြင့္လွ်င္ပင္ တက်ီက်ီျမည္လ်က္။ အားစုိက္ဖြင့္ေနရသည္။

အိမ္ႀကီးကို ဖဲြ႔စည္းထားသည့္ အေဆာက္အအုံပုံစံမွာ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မယုိင္မလဲေစရန္ အားတင္းထားသည့္အလား။ သူကကုိယ့္အားကုိး၊ ကုိယ္ကသူ႔အားထား၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မီွခုိေနရသည့္ အဓိပၸာယ္ျဖစ္၏။ အိမ္ႀကီးအိမ္ေကာင္းျဖစ္၍ အေပၚထပ္ႏွင့္ ေအာက္ထပ္ဆက္သြယ္ ထားသည့္ ေလွကားႀကီးႏွင့္ လက္ကိုင္မ်ားက ခုိင္ခန္႔လွ၏။ သို႔ေသာ္ ေျခနင္းပ်ဥ္ျပားႀကီးမ်ားက ေခ်ာ္ ေန၍ တစ္ထစ္နင္းလုိက္တုိင္း၊ ေနာက္တစ္ျပားနင္းရန္ ျပင္လုိက္စဥ္ အသံမ်ဳိးစုံကထြက္ေန၏။ အိမ္တစ္ခု လုံး အသံမထြက္သည့္ေနရာဆုိ၍မရွိသည့္အလား...

 တစ္ခ်ိန္ အိမ္ႀကီးသည္ ျပင္ဆင္ရေတာ့မည္ကို အားလုံးကသိလာၾကသည္။ သဘာဝအရ လည္း ပ်က္ေနေသာ အရာမ်ားကုိ အလုိအေလ်ာက္ ျပင္ဆင္သည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားက ရွိလာ၏။

 ယခုလည္း အိမ္ႀကီးကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ၾကရမည့္ အခ်ိန္ေရာက္လာ၏။ ယခင္က ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပဳျပင္ျခင္းမရွိဘဲ ဤအိမ္ႀကီးေပၚေန၊ ဤအိမ္ႀကီး၏ အႏုပညာရပ္ဆုိင္ရာ ပန္းပုပစၥည္းမ်ား၊ ကႏုတ္ပန္းမ်ားကုိ လူႀကီးဆုိသူမ်ားက မိမိတုိ႔ကုိယ္က်ဳိးအတြက္ ေရာင္းစားခဲ့သည္မွာ လုံးဝကုန္သြားခဲ့ၿပီ။ ဟုိလူႀကီးမ်ားသည္ အိမ္ႀကီးဝင္းအတြင္းရွိ ေျမကြက္လပ္ မ်ားကို လူမ်ဳိးျခားမ်ား လက္ဝယ္သုိ႔ ေရာင္းစားခဲ့ၾကသည္။ ကုန္သည္ပြဲစားမ်ားႏွင့္ ပူေပါင္းၿပီး ဖဲ့၍ ဖဲ့၍ ေရာင္းစားၾကသည္မွာ ကုန္သေလာက္ရွိခဲ့သည္။ ယခုေနာက္ဆုံးအျဖစ္ ေရာင္းရန္ ဤအိမ္ႀကီးသာရွိ၍ ဤအိမ္ႀကီး ကေတာ့ ေရာင္း၍မရ၍ အိမ္ပ်က္ ႀကီးတစ္ခုသာ က်န္ေတာ့သည္။

 ယခုအိမ္ပ်က္ႀကီးအားျပဳျပင္ရန္ အသစ္ျပန္ေဆာက္ရန္သာျဖစ္မည့္ ထက္ အေျခအေန။ သုိ႔ေသာ္ ယခင္လူႀကီးလုပ္ခဲ့သူမ်ား၏ တပည့္သားေျမးမ်ားက သူတုိ႔ပုိင္သဖြယ္ဝင္ဝင္ပါ ေနေသး၏။ ယခုအထိ သူတုိ႔ကုိပင္ ေက်းဇူးတင္ရမည့္ပမာေျပာေနေသး၏။ အိမ္ႀကီးတစ္ခုလုံး သူတုိ႔အပိုင္ လုပ္ကာ အႏုပညာလက္ရာမ်ား ကႏုတ္ပန္းမ်ား ေရာင္းစားခဲ့ၿပီးေသာ္ လည္း အိမ္ႀကီး၏ အခုိင္ခံ့ဆုံး ေနရာကိုလည္း သူတုိ႔ကဦးထားၾကၿပီးျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ သူတုိ႔ကမေက်နပ္ႏုိင္ေသး။ ဤအိမ္ႀကီး၏ တုိင္အုိ တုိင္ေဟာင္းမ်ားကုိ သူတုိ႔က ေရာင္းခ်ရန္ႀကံစည္ေနၾက၏။ ဤအိမ္ႀကီးမွ စည္းပ်က္ကမ္းပ်က္မ်ားကုိ သူတုိ႔ကေမြးစားထားၿပီ။ လူမိုက္ေမြးကာ၊ အိမ္ႀကီးတစ္ခုလုံး ၿပိဳလဲက်သြား ေစရန္ ႀကံစည္ေနၾက၏။

အိမ္အုိႀကီးကို ျပဳျပင္ရန္အတြက္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားစြာ လုိအပ္သည္။ လုိအပ္သည့္ ႐ုပ္ဝတၴဳပစၥည္းဆုိသည္က ေငြရွိလွ်င္ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ အိမ္အုိႀကီး ပ်က္စီးသြားျခင္းႏွင့္အတူ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုၾကာ ေညာင္းလာခဲ့သည့္ကာလ၌ အိမ္အုိႀကီးအတြင္း ေနထုိင္သူလူႀကီးမွစ၍ လူလတ္၊ လူငယ္၊ အရြယ္စုံကေလးမ်ားပါ စိတ္ဓာတ္ပ်က္ျပားကုန္ၿပီ။ အေခ်ာင္စားလုိစိတ္၊ လုယူစားလုိစိတ္၊ ခုိးစားလုိစိတ္၊  လူလည္လုပ္စားလို စိတ္စသည့္ စည္းကမ္းႏွင့္မညီေသာ၊ လူက်င့္ဝတ္ ေဖာက္ဖ်က္ေသာ၊ ကုိယ္က်င့္တရားကင္းမဲ့ေသာ စိတ္ပ်က္စီးမႈမ်ားက ေရာဂါအမ်ဳိး အမည္ တပ္၍မရေအာင္မ်ားလာသည္။ ယင္းစိတ္ဓာတ္မွာ အိမ္ႀကီးေနလူအားလုံးသုိ႔ ကူးစက္ကုန္ၿပီျဖစ္ ၏။

  အရာဝတၴဳမေကာင္းလွ်င္ လဲလွယ္၍သည္။ စိတ္ဓာတ္ပ်က္စီးသြားေသာ လူအမ်ားစုေနထုိင္ သည့္ ေနရာ၌။ စိတ္ဓာတ္ ပ်က္စီးသည့္ ကာလမွာ ႏွစ္ ၅ဝ မက၊ ႏွစ္ ၆ဝ မက၊ ၾကာလာသည့္အခါ မ်ဳိးဆက္ ႏွစ္ဆက္ခန္႔အက်င့္ပ်က္ေန၍ မည္သို႔စိတ္ဓာတ္ အေမြခ်ေပးမည္နည္း။ စိတ္ဓာတ္ေကာင္းကုိ လက္ဆင့္ကမ္း မည္နည္း။ ယခင္စိတ္ဓာတ္ခ်ဳိ႕တဲ့ခဲ့သူမ်ားက သမုိင္းဝင္ စိတ္ဓာတ္ပ်က္ ဆီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း၏ အက်ဳိး ရလဒ္ကို အဘယ္သုိ႔ျပဳျပင္ၾကမည္နည္း။

ေမာင္ေစ်းကြက္
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.