16-11-2017
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
ျမန္မာ-အိႏိၵယခ်စ္ၾကည္ေရး လမ္းမႀကီးျဖစ္သည္႕ ကေလးဝ-တမူးလမ္းပုိင္းရွိ တံတား ၆၉ စင္းကုိ အိႏိၵယႏုိင္ငံမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၆ဝ အကုန္အက်ခံတည္ေဆာက္ေပးမည္
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1037
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္
ျမစိမ္းေရာင္လား ညိဳညစ္ညစ္လား ေအာက္ေျခကို ကြင္းဆင္းေလ့လာၾကည့္ပါ

 ျမစိမ္းေရာင္ေက်းရြာစီမံကိန္း ဆုိေသာအသံမ်ား မၾကားရသည္မွာ ၾကာခဲ့ေခ်ၿပီ။ အင္န္အယ္လ္ဒီအစုိးရ စတက္ကတည္းကဟုဆုိခ်င္သည္။ အင္န္အယ္လ္ဒီအစုိးရသစ္ လက္ ထက္တြင္ ေက်းလက္ေဒသဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးကို အင္တုိက္အားတုိက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ ေနပါသည္ဟူေသာ အသံက်ယ္က်ယ္ျဖင့္ ဝါဒျဖန္႔ခ်က္အလုပ္ မလုပ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ လည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။

အေၾကာင္းကေတာ့ ျမစိမ္းေရာင္ေက်းရြာစီမံကိန္းဟူသည္ ေက်းလက္ေဒသ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျမစိမ္းေရာင္ ေက်းရြာစီမံကိန္းသည္ အသံက်ယ္က်ယ္ျဖင့္ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိျခင္း အသားေပးျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း မရွိလင့္ကစား ႏုိင္ငံပုိင္မီဒီယာမ်ားမွာေတာ့မၾကာခဏေဖာ္ျပေနသည္ကိုေတာ့ ေတြ႔ျမင္ ေနရပါသည္။ သက္ဆုိင္ရာ ပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ျမစိမ္းေရာင္စီမံကိန္းဝင္ ေက်းရြာမ်ားအားသြားေရာက္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးေနသည့္ သတင္းအတုိအစမ်ားကို ေတြ႔ေနရ သည္။

အမွန္ေတာ့ ျမစိမ္းေရာင္ ေက်းရြာစီမံကိန္းဟူသည္ ဆက္လက္တည္ရွိေနပါေသးသည္။ ယခင္အစုိးရ လက္ထက္ကေကာင္းေကာင္းဝါဒ ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ေသာ ယင္းစီမံကိန္းကို လက္ရွိ အင္န္အယ္လ္ဒီအစုိးရက ဆက္လက္လက္ခံယူခဲ့ရသျဖင့္လည္း မဖ်က္သိမ္းဘဲ ဆက္လက္တည္ရွိေနျခင္းလည္းျဖစ္မည္။

ယခုေတာ့ ေမ့ေတ့ေတ့ျဖစ္ေနသည့္ ျမစိမ္းေရာင္ေက်းရြာစီမံကိန္းသည္ ဇြန္လ ေနာက္ဆုံးပတ္တြင္ တစ္ဖန္ျပန္လည္ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ ဇြန္ ၂၆ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန႐ုံး အမွတ္ ၃၆ ၌ ျမစိမ္းေရာင္ေက်းရြာစီမံကိန္း သုံးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ မူဝါဒေရးရာ အႀကံေပးညိႇႏႈိင္းျခင္း အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပသည္ဆုိေသာ သတင္းၾကားသိလိုက္ရမွ ေက်းလက္ ေတာရြာမ်ားတြင္ ျမစိမ္းေရာင္ ေက်းရြာစီမံကိန္းမ်ား ဆက္လက္ရွိေန ပါေသးလားဟူသည္ကုိ ေသခ်ာ ေပါက္သိလုိက္ရေတာ့သည္။ ျမစိမ္းေရာင္ေက်းရြာစီမံကိန္းမ်ား ဆက္လက္ရွင္သန္ေနသည္လား၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေနသည္လားဆုိသည္ကေတာ့ မည္သို႔ရွိေနသည္ မသိရေသးပါေခ်။

ယင္းအလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ ႀကီးေဒါက္တာေအာင္သူကေတာ့ ျမစိမ္းေရာင္ ေက်းရြာစီမံကိန္းကို ျပန္လည္၍ အေရာင္တင္ေပးခဲ့ပါသည္။ ေက်းရြာမ်ားတြင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဘ႑ာေရးအရင္းအျမစ္ရရွိေစရန္၊ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား ဒီမုိကေရစီ နည္းလမ္းက်က် စုေပါင္းညိႇႏႈိင္းတတ္သည့္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား ရရွိေစရန္၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈ အေလ့အထမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေစရန္၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ဖန္တီးေပးရန္ႏွင့္ မိသားစုဝင္ေငြတုိးပြားေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ျမစိမ္းေရာင္ေက်းရြာ စီမံကိန္းကို ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္ကတည္းက စတင္ေဆာင္ ရြက္ခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

ယခုဆုိလွ်င္ ျမစိမ္းေရာင္ေက်းရြာစီမံကိန္း၏ သက္တမ္းသည္ သုံးႏွစ္အတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ယခု ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေလာေလာဆယ္အေျခအေနတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၂၈၈ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာေပါင္း ၉၉ဝ၄ ရြာတြင္ ျမစိမ္းေရာင္ ေက်း ရြာစီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏ ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြ က်ပ္ ၂၄၁ ဒသမ ၇၁ ဘီလီယံျဖင့္ ေဆာင္ ရြက္ေနသည့္ စီမံကိန္းႀကီးတစ္ခု အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

အမွန္ေတာ့ ျမစိမ္းေရာင္ ေက်းရြာစီမံကိန္းဟူသည္ ယခင္အစုိးရလက္ထက္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ေက်းလက္ေဒသမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ျဖစ္သည္။

ယခင္အစုိးရလက္ထက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္းထားသည္ ၂၆ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိသည္ ဟု လက္ခံခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ အေရာက္တြင္ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးမႈကို ၁ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းေလ်ာ့က် ေအာင္ ေလွ်ာ့ခ်မည္ဟု ယခင္အစုိးရ က ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျမန္ မာ့ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ၂၆ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္လည္း ေက်းလက္ေဒသတြင္ အမ်ားဆုံး တည္ရွိေနသည္ဟု လည္းမွတ္ယူခဲ့သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ျမန္မာ့ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးမႈကိုေလွ်ာ့ခ် ႏုိင္ေလ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျဖစ္ေလဟုလည္း တစ္ဆက္တည္း ေတြးေခၚထားခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ျမန္မာ့ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေရးအတြက္ ေက်းလက္ ေဒသကိုသာ ပစ္မွတ္ထားဦးတည္ရမည္ျဖစ္သည္။

 ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ားအား ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်လုိလွ်င္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား ဝင္ေငြတုိးဖုိ႔ လုိသည္။ ေန႔စဥ္ဝင္ေငြ တုိးေရးအတြက္ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေပးရမည္။ ေက်းလက္ေဒသတြင္ အဓိက ပင္မလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းႀကီးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းတုိ႔အျပင္ ေက်းလက္မိသားစုမ်ား ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ႏုိင္မည့္ တစ္ ပုိင္တစ္ႏုိင္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ေစရမည္။ ယင္းသို႔ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေရး အရင္းအႏွီးလုိသည္။ တစ္စုံတစ္ခုေသာ အရင္းအႏွီးျဖင့္ ဥယ်ာဥ္ၿခံသီးႏွံ စုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ၾကက္၊ ဘဲ၊ ငါး ေမြးျမဴေရးလုပ္ကိုင္ျခင္း၊ ကုန္ေရာင္းကုန္ဝယ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ အခ်ဳပ္အလုပ္ႏွင့္ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးစသည့္ တစ္ပိုင္တစ္ႏုိင္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္။ ထုိသုိ႔ လုပ္ႏုိင္လွ်င္ ေက်းလက္ေန အိမ္ေထာင္စုမ်ား ဝင္ေငြတုိးမည္။ ဝင္ေငြတုိးလွ်င္ ေျပလည္ေခ်ာင္ခ်ိၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါး မႈေျပေပ်ာက္ႏုိင္မည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အရင္းအႏွီးရရွိေရးအတြက္ ျမစိမ္းေရာင္ ေက်းရြာစီမံကိန္းကို တီထြင္ ဖန္တီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

စီမံကိန္းအရ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ျခင္းခံရေသာ ရြာတစ္ရြာကို က်ပ္သိန္း ၃ဝဝ ထုတ္ေခ်းေပးသည္။ ယင္းေခ်းေငြျဖင့္ရြာရွိ ေခ်းငွားလုပ္ကိုင္လုိသူ အိမ္ေထာင္စုမ်ားကို ထပ္ဆင့္ထုတ္ ေခ်းေပးသည္။ အတုိးႏႈန္းကေတာ့ သက္သာသည္။ က်ပ္ ၁ဝဝ မွ ၁ က်ပ္ ၅ဝ ျပားသာ ယူသည္။ ၁ ဒသမ ၅ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္သည္။

ယင္းေခ်းေငြ အစီအစဥ္ စနစ္တက်ရွိေစရန္ႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရန္အတြက္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳး ေရး ဦးစီးဌာနကုိ ဖဲြ႔စည္းေစသည္။

ယင္းဦးစီးဌာနသည္ ယခင္အစုိးရ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဝန္ႀကီးဌာန ေအာက္တြင္ထားရွိၿပီး ျမစိမ္းေရာင္ေက်းရြာစီမံကိန္းကုိ တာဝန္ယူ တာဝန္ခံေပးရသည္။ ေခ်းေငြထုတ္ေပး ရာတြင္လည္းၿမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွတစ္ဆင့္ ျမစိမ္းေရာင္ေက်းရြာစီမံ ကိန္း လုပ္ငန္းေကာ္မတီသုိ႔ ေပးအပ္ ရသည္။ ယင္းလုပ္ငန္းေကာ္မတီက ေခ်းယူလုိေသာ ေက်းရြာအိမ္ေထာင္စုမ်ားအား ဆက္လက္ထုတ္ေခ်းေပးရ သည္။

အမွန္ေတာ့ ျမစိမ္းေရာင္ ေခ်း ေငြဟူသည္ ဝုိင္းႀကီးခ်ဳပ္စနစ္ျဖင့္ပင္ ျပန္ဆပ္ရျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။ စပါး စိုက္ရာသီတြင္ အစိုးရက ထုတ္ေခ်း ေပးေသာ အမေတာ္ေၾကးႏွင့္ဆင္တူ သည္။ သို႔ေသာ္ ျမစိမ္းေရာင္ ေခ်းေငြကိုေတာ့ ထုတ္လုပ္ထားေသာ သီးႏွံသားငါးမ်ားျဖင့္ ျပန္သြင္း၍မရ။ ေခ်း ေငြျပန္ဆပ္လွ်င္ အတုိးႏွင့္အရင္းေပါင္းကုိ ေငြသားအေနျဖင့္သာျပန္ဆပ္ရသည္။ ယင္းေခ်းေငြအစီ အစဥ္ကုိ အရင္းမေပ်ာက္လည္ပတ္ရန္ပုံေငြဟုလည္း ယခင္အစုိးရလက္ထက္ ကတည္းက ေခၚဆုိခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ အစုိးရက အရင္းမေပ်ာက္ေခ်းေငြဟု တင္စားေခၚဆုိေသာ္လည္း တကယ့္ လက္ေတြ႔တြင္ ေခ်းယူသူအတြက္ အလုပ္အကုိင္မ ေကာင္း၍အရင္းေပ်ာက္ခဲ့ရသည္ မ်ားရွိေနသည္။ ျမစိမ္းေရာင္ ေခ်းေငြျပန္ဆပ္ခ်ိန္က်၍ ျပန္ဆပ္ရမည့္ ေငြအခ်ဳိ႕ကုိ အျခားနည္းလမ္းသုံးၿပီး အတုိးႀကီးႀကီးျဖင့္ တစ္ဖက္လွည့္ေခ်းငွားကာ ျပန္ဆပ္လုိက္ရသည္မ်ားလည္းရွိခဲ့သည္ဟု ၾကားသိရသည္။ အစုိးရအဖုိ႔လည္း အရင္းေပ်ာက္သြားသည့္ အခ်ဳိ႕ေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ားေၾကာင့္ အရင္းမေပ်ာက္ လည္ပတ္ ရန္ပုံေငြအခ်ဳိ႕ ထိခိုက္ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရမႈရွိ သည္ဟု ၾကားသိရသည္။

 ျမစိမ္းေရာင္ေက်းရြာစီမံကိန္း အစီအစဥ္သည္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ စတင္ခါစတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးရွိ ခ႐ုိင္ ၄၅ ခ႐ုိင္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၁၂၅ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းက ေက်းရြာေပါင္း ၂ဝ၁၉ ရြာအား ေရွ႕ေျပးစီမံခ်က္အျဖစ္ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခု ေလာေလာဆယ္တြင္ ေက်းရြာေပါင္း ၉၉ဝ၄ ရြာတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနဆဲျဖစ္သည္ဟုဆုိထားရာ၊ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အေရအတြက္အားျဖင့္ေတာ့ ေအာင္ျမင္သည္ဟုဆုိ ရေပမည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေအာက္ေျခတြင္ အခက္အခဲမ်ားရွိေနေသးသည္ဟုလည္း ၾကားသိေနရသည္။ အခက္အခဲဆုိသည္မွာ ျမစိမ္းေရာင္ ေခ်းေငြေခ်းယူၿပီး ျပန္မဆပ္ႏုိင္ေသးသည့္ ျပႆနာက အဓိကျဖစ္ေနသည္။ ျပန္မဆပ္ႏုိင္ေသးရျခင္းမွာလည္း အခ်ဳိ႕ေသာေက်းရြာမ်ားတြင္ တစ္ပိုင္ တစ္ႏုိင္ထုတ္လုပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားေစ်းေကာင္းမရျခင္း။ ေစ်းကြက္မရွိျခင္း၊ ေစ်းကြက္သုိ႔ ပို႔ေဆာင္ရာတြင္ စရိတ္ႀကီးျမင့္ျခင္းတုိ႔အတြက္ အ႐ႈံးေပၚျခင္း၊ ကုန္ေရာင္းကုန္ဝယ္ ျပဳရာတြင္ ေစ်းကြက္အၿပိဳင္လုေနရျခင္း၊ စသည္တုိ႔ေၾကာင့္ အရင္းေပ်ာက္ကာ ျပန္မဆပ္ႏုိင္သည့္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္ဟု သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျမစိမ္းေရာင္ေခ်းေငြရယူ ရာတြင္လည္း ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပိုင္းဆုိင္ရာ ပုဂၢိဳလ္အခ်ဳိ႕၊ လုပ္ငန္း ေကာ္မတီဝင္ ပုဂၢိဳလ္အခ်ဳိ႕၏ အဂတိ လုိက္စားျခင္း၊ အႏုိင္အထက္ျပဳမူ ျခင္း၊ ေနရာလုပြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္း၊ ေပါင္းစား႐ုိက္စားျခင္းမ်ား စသည့္ကိစၥမ်ားလည္း ရွိေနေသးသည္ဟုဆုိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမစိမ္းေရာင္ေက်းရြာစီမံကိန္းမ်ားသည္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား ဝင္ေငြတုိးၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ အဆင့္ေလွ်ာ့က်ဖုိ႔မေျပာႏွင့္။ ရွိရင္းစြဲ ဒုကၡအပူေတြၾကား ေခ်းေငြရယူထားသူမ်ားအဖုိ႔ တစ္ပူေပၚႏွစ္ပူဆင့္အျဖစ္ႏွင့္ ရင္ ဆုိင္ေနၾကရသည္ဟုလည္း ၾကားသိ ေနရသည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ ျမစိမ္းေရာင္ ေက်း ရြာစီမံကိန္းအတြက္ သုံးသပ္ေဆြး ေႏြးၾကသူမ်ားသည္ မည္မွ်ပင္ မူဝါဒအသစ္မ်ား ခ်မွတ္အႀကံျပဳလင့္ကစား တကယ့္ေျမျပင္အေနအထားကို လက္ေတြ႔ ကြင္းဆင္းထည့္သြင္း မသုံးသပ္လွ်င္ေတာ့ ျမစိမ္းေရာင္သည္ မၾကာခင္ ညိဳညစ္ညစ္ျဖစ္ ေတာ့မည္ဟု တင္ျပလုိက္ရပါသည္။

ေမာင္လြင္ျပင္

ေမာင္လြင္ျပင္
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.