16-11-2017
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
ျမန္မာ-အိႏိၵယခ်စ္ၾကည္ေရး လမ္းမႀကီးျဖစ္သည္႕ ကေလးဝ-တမူးလမ္းပုိင္းရွိ တံတား ၆၉ စင္းကုိ အိႏိၵယႏုိင္ငံမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၆ဝ အကုန္အက်ခံတည္ေဆာက္ေပးမည္
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1037
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္
လယ္တီပ႑ိတအား လယ္တီဆရာေတာ္ႀကီးက က်က္မွတ္ေစခဲ့ေသာ ငါးဂါထာ

 ေနာင္အခါ လယ္တီပ႑ိတဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ရဟန္းဘဝမွ လူထြက္သြားေသာအခါ လယ္တီပ႑ိတ ဦးေမာင္ႀကီးဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ေက်ာ္ေစာလာမည့္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ အရြယ္ ကိုရင္ႀကီးသည္ မုံရြာၿမိဳ႕ ေတာင္ဘက္ ရြာေထာင္ေတာရ၌ သီတင္းသုံးသည့္ ဓုတင္ဘုန္းႀကီးဦးကဝိ ေနာက္မွလိုက္ပါ၍ ၁၂၅၉ ခုႏွစ္တြင္ မုံရြာၿမိဳ႕လယ္တီစာသင္တုိက္မွ လယ္တီဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးထံသို႔ ေရာက္သြားေသာ္ လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက ''မင္းဘြဲ႔မည္သူတဲ့ လဲ'' ေမးေတာ္မူ၏။

''ပ႑ိစၥပါ ဘုရား''ဟု ေလွ်ာက္ထား၍ ထုိအမည္က္ုိၾကားရသည့္အခါ လယ္တီဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးသည္ မိမိဆရာ စလင္းဆရာေတာ္ႀကီး၏ ဘြဲ႔ႏွင့္တူေနသျဖင့္ ေခၚရန္ ခက္ခဲေပရာ ''မင္းဘြဲ႔က ငါ့ဆရာ စလင္းဆရာေတာ္ႀကီး ဘြဲ႔နဲ႔တူေနတယ္။ သဒၵါနည္းအရ ဘာဝ႐ုပ္ႀကီး ျဖစ္၍လည္းမေကာင္းဘူး။ ပ႑ိတလုိ႔ျပင္ရမယ္၊ ဒီကိုရင္ကို ပ႑ိတလုိ႔ေခၚၾက''ဟု ခ်က္ခ်င္းမိန္႔ေတာ္မူသည္။

သုိ႔ျဖင့္ လယ္တီပ႑ိတ ဦးေမာင္ႀကီးအေလာင္းအလ်ာ ရွင္ပ႑ိစၥမွာ ရွင္ပ႑ိတဟူ၍ျဖစ္လာ သည္။

လယ္တီဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး၏ဆရာ စလင္းဦးပ႑ိစၥမွာ စာတတ္အေက်ာ္ ဆရာေတာ္ႀကီးတစ္ပါးပင္။ သာသနာဝင္တြင္ 'လုံပဏ္လင္းပဏ္၊ ထုိႏွစ္ပဏ္ ဘယ္ပဏ္သာ၍ တတ္သနည္း'ဟူေသာ အေမးပုစၧာ ေတာင္ ေပၚဖူးသည္။

'လုံပဏ္' ဆုိသည္မွာ ေနာင္အခါ ပ႑ိတဓဇသိရီပဝရမဟာဓမၼရာဇာဓိ ရာဇဂု႐ု တံဆိပ္ေတာ္ရ အလုံၿမိဳ႕သာစည္ရြာ ဇာတိ၊မုိင္းခုိင္း ဆရာေတာ္ႀကီး အရွင္ပ႑ိတကို ဆုိလုိသည္။

 'လင္းပဏ္' ဆုိသည္မွာ စလင္းၿမိဳ႕ ရြာခုိင္ရြာဇာတိ ဦးပ႑ိစၥကုိ ဆုိ လုိသည္။

 ေရႊေရးေဆာင္ ဆရာေတာ္ႀကီးဦးၾကည္ဟု ထင္ရွားေသာ အရွင္အာဒိစၥဝံသက သူ၏ စံေက်ာင္းနိယံဟုလည္းေခၚသည့္ ဂမီၻရတၴနိယာမ က်မ္းနိဂုံးတြင္ လကၤာဖြဲ႔၍ မွတ္တမ္း တင္ထားေသာ ''စန္၊ ဥာ၊ ဂု၊ နန္၊ ဆင္ ရန္တစ္ေထြ၊ သူ၊ ေဉ၊ သု၊ ပဏ္၊ ရွစ္ တန္ေထရ္ေမာ္၊ ကြၽန္းလုံးေက်ာ္တုိ႔ ေရွ႕ေသာ္ ဆရာ၊ ေနာက္မွာ သိႆ၊ ဆင့္ဆင့္ျပေလာ့၊ ဝံသစင္ၾကယ္၊ ငါတုိ႔ ႏြယ္တည္း''ဟူေသာ ဆရာစဥ္ဆက္ ရွစ္ပါးတုိ႔အနက္ ေနာက္ဆုံး 'ပဏ္' ျဖင့္ ရည္ၫႊန္းေသာ 'ပဏ္' ကား 'လုံ ပဏ္' ဟု အတုိမွတ္သည့္ မုိင္းခုိင္း ဆရာေတာ္ႀကီး ဦးပ႑ိတျဖစ္ပါ သည္။

လယ္တီဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးအေလာင္းအလ်ာ အရွင္ဥာဏသည္ အရွင္အာဒိစၥဝံသ ( ေရႊေရးေဆာင္ ဆရာေတာ္ႀကီး ဦးၾကည္) ႏွင့္ စာသင္ဖက္ျဖစ္၍ ေဖာ္ျပပါဆရာစဥ္ဆက္ ရွစ္ပါးႏွင့္ အဆက္မကင္းေသာ္လည္း ဆရာအရင္းကမူ 'လင္းပဏ္' ေခၚ စလင္းဦးပ႑ိစၥျဖစ္ပါသည္။

ထုိေၾကာင့္ လယ္တီပ႑ိတ အေလာင္းအလ်ာ ကိုရင္ႀကီးရွင္ပ႑ိ စၥ၏ ဘြဲ႔မည္မွာ သူ႔ဆရာရင္း ဦးပ႑ိစၥ၏ ဘြဲ႔အမည္ႏွင့္ တူေနေသာ ေၾကာင့္ ရွင္ပ႑ိတဟု ဘြဲ႔မည္ျပင္ ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ထုိသုိ႔ ဘြဲ႔အမည္ကို ျပင္ေပးလုိက္ၿပီးေနာက္ သင္႐ုိးစာေတြကို သင္ေပးသည္။ သင္႐ုိးစာမ်ားအျပင္ မ်က္စိပြင့္ရန္ အေထြေထြစာေကာင္းေတြ ဖတ္ဖုိ႔လုိသျဖင့္ ေရွးကနီတိေတြ အ မ်ဳိးမ်ဳိးရွိၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းတုိ႔ကုိ သိပ္မႀကိဳက္၍ ကုိယ္တုိင္တိပိဋကနီ တိက်မ္းကိုေရးပါသည္။ အရွင္ပ႑ိတကို သင္ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။

လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက ကိုရင္ပ႑ိတကို ပိဋကတ္သုံးပုံ ပါဠိေတာ္တုိ႔မွ ႀကိဳက္ရာ ဂါထာတစ္ပုဒ္ကို ေရြးႏုတ္က်က္ေစၿပီးေနာက္ ၁၂၆ဝ ျပည့္ႏွစ္ တန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ ၁ဝ ရက္၊ ႏွစ္ဆန္း ၁ ရက္တြင္ ေအာက္ပါဂါထာကို ပထမဆုံးသင္ ေပးေတာ္မူသည္။

        ပစၥဳပၸေႏၷာစ ေယာအေတၴာ

        ေယာစေတၴာ သမၸရာယိေကာ။

        အတၴာဘိသမယာ ဓီေရာ

        ပ႑ိေတာတိပဝုစၥတိ။

(သံ၊ ၁။ ၈၇ - ၈၉)

အဓိပၸာယ္မွာ မ်က္ေမွာက္ပစၥဳပၸန္ႏွင့္ ဆုိင္ေသာအက်ဳိးစီးပြား၊ ေနာင္တမလြန္ေလာကႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အက်ဳိးစီးပြားဟူ၍ အက်ဳိးႏွစ္မ်ဳိးရွိေပသည္။ ထုိအက်ဳိးႏွစ္မ်ဳိးကုိ လက္ဝယ္ပုိင္ပိုင္ရရွိႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ခုေရး ေနာင္ေရး ေမွ်ာ္ေတြးသိျမင္ ပညာရွင္ကုိ ပ႑ိတဟူေသာ ဘြဲ႔ထူး ျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးေခၚဆုိအပ္ေလသည္ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။

ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက တပည့္ျဖစ္သူ ရွင္ပ႑ိတအား ပ႑ိတဟူေသာ ဘြဲ႔အမည္အား ေလ်ာ္စြာ ပ႑ိတဂုဏ္ႏွင့္ ျပည္စုံေစလုိေသာ ဆႏၵျဖင့္ ထုိဂါထာကို သင္ေပးေတာ္မူျခင္းျဖစ္ပါသည္။

        ၁၂၆ဝ ျပည္ႏွစ္၊ ႏွစ္ဆန္း ၂ ရက္ေန႔က်ေတာ့ ကိုရင္ပ႑ိတအား ေအာက္ပါဂါထာကို က်က္မွတ္ေစပါ သည္။

        ေယာဗာေလာ မညတိ ဗာလ်ံ

        ပ႑ိေတာ ဝါပိ ေတနေသာ။

        ဗာေလာစ ပ႑ိတမာနိ

        သေဝ ဗာေလာတိ ဝုစၥတိ။

(ဓမၼပဒ၊ ဂါထာ ၆၃)

အဓိပၸာယ္မွာ အၾကင္သူမုိက္သည္ မုိက္ပင္မုိက္ေသာ္လည္း ငါလူမုိက္ပါလားဟု စဥ္းစားဥာဏ္ေပၚေပါက္၏။ ထုိသုိ႔စဥ္းစားလွ်င္ ထုိလူမုိက္သည္ ပညာရွိ စာရင္းဝင္ႏုိင္၏။ အကယ္၍ ထုိလူမုိက္သည္ မိမိ၏ မုိက္မဲမႈကိုမသိဘဲ ငါတတ္သိသည္ ဟု၊ ငါပညာရွိသည္ဟု အထင္ႀကီးေန ပါက ထုိသုိ႔ေသာ သူမုိက္မ်ဳိးသည္သာ လူမုိက္အစစ္ဟု ဆုိထုိက္သည္ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။

 ေနာက္တစ္ရက္ (၁၂၆ဝ ျပည့္ ႏွစ္ တန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ ၁၂ ရက္) တြင္ ေအာက္ပါဂါထာကုိ က်က္မွတ္ ေစျပန္သည္။

        သာဓုေခါ ပ႑ိေတာနာမ

        နေတြဝ အတိပ႑ိေတာ။

        အတိပ႑ိဇာန ပုေတၱန

        မနမွိ ဥပကူဠိေတာ။

 (ဇာတက ဂါထာ - ၉၈)

အဓိပၸာယ္ကား ''ဤေလာက၌ နည္းမွန္လမ္းမွန္ပညာရွိ၍ ပ႑ိတ မည္႐ုံသာ သင့္ေလ်ာ္သည္။ အေက်ာ္ ထက္အေက်ာ္၊ အေမာ္ထက္ အေမာ္အေခၚအေဝၚအားျဖင့္ အလြန္႔အလြန္ ပညာရွိ၍ အတိပ႑ိတျဖစ္ခဲ့ပါလွ်င္ မေကာင္းေခ်။ အတိပ႑ိတဟူေသာ သားတစ္ေကာင္ေၾကာင့္ ကိုယ္ တစ္ျခမ္းမီးေလာင္ခဲ့ရဖူးၿပီဟူ၍ ျဖစ္ ပါသည္။

တန္ဖူးလျပည့္ေက်ာ္ ၁၃ ရက္တြင္ ကိုရင္ပ႑ိတအား ေအာက္ပါ ဂါထာကုိက်က္ေစသည္။

သီေဟာဝ သေဒၵသု အသႏၲသေႏၲာ

ဝါေတာဝဇာလမွိ အသဇၨမာေနာ။

ပဒုမံဝေတာေယန အလိပၸမာေနာ

ဇေကာဓေရ ခဂၢဝိသာဏကေပၸါ။

(သုတၱန္၊ ဂါထာ - ၇၁)

အဓိပၸာယ္ကား ျခေသၤ့မင္းသည္ အသံဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ေၾကာက္လန္႔တုန္လႈပ္ျခင္း မရွိသကဲ့သို႔ လည္းေကာင္း၊ ပုိက္ကြန္၌ မကပ္ၿငိ မတြယ္တာသကဲ့သုိ႔လည္းေကာင္း၊ ေရ၌ေပါက္ေသာ ပဒုမၼာၾကာသည္ ထုိေရႏွင့္ လိမ္းက်ံၿငိတြယ္ျခင္း မရွိသကဲ့သုိ႔လည္းေကာင္း၊ ထုိနည္းတူစြာ အေပါင္းအေဖာ္၌ အၿငိအတြယ္မရွိဘဲ သူတစ္ပါးတုိ႔၏ ကဲ့ရဲ႕သံ၊ ခ်ီးမြမ္းသံတုိ႔ျဖင့္ တုန္လႈပ္ျခင္းမရွိဘဲ ႀကံ႕ခ်ဳိႏွင့္တူစြာ ကိုယ္ပုိင္အစြမ္းကိုအားကုိး၍ တစ္ကိုယ္တည္း က်င့္ႀကံႀကိဳးစားရာ၏''ဟူ၍ျဖစ္ပါ သည္။

        ထုိ ၁၂၆ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ တန္ခူးလ ျပည့္ေက်ာ္ ၁၄ ရက္တြင္  ေအာက္ပါဂါထာကို က်က္မွတ္ရန္ ေရြးခ်ယ္ ေပးေတာ္မူျပန္ပါသည္။

        အေမာဃံ ဒိဝသံကယိရာ

        အေပၸန ဗဟုေကနဝါ။

        ယံယံ ဝိဇဟေတရတိၱ

        တဒူနံ တႆဇီဝိတံ။

(ေထရဂါထာ - ၄၅၁)

အဓိပၸာယ္မွာ ''ေန႔ညဥ့္အခ်ိန္ နာရီမ်ားကုိ အနည္းငယ္ကေလးျဖစ္ေစ၊ အမ်ားပင္ျဖစ္ေစ အက်ဳိးမဲ့မျဖဳန္းတီး၊ အက်ဳိးရွိရွိ အသုံးျပဳရာသည္။ အၾကင္အၾကင္ ေန႔ညဥ့္အခ်ိန္ နာရီမ်ားကုိ အက်ဳိးမဲ့ စြန္႔လႊတ္လုိက္ပါက ထုိသူမွာ အခ်ိန္နာရီတုိ႔ ဆုံး႐ႈံးေလသည္။ ထုိအခ်ိန္နာရီႏွင့္အတူ အသက္သည္ လည္း ဆုံး႐ႈံးေလေတာ့သည္''ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္သည္ ဦးေအာင္မြန္ (ျမတ္ဆုမြန္) ေရးသားသည့္ ေက်းဇူး ရွင္လယ္တီဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး ဘဝျဖစ္ေတာ္စဥ္ဟူေသာစာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အထက္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဖတ္ရၿပီးေနာက္ လယ္တီဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးက ဥာဏ္ပါရမီထက္လွစြာေသာ သူ႔တပည့္ရွင္ ပ႑ိတကို စာတတ္႐ုံမွ်မက လိမၼာေရးျခားရွိေစရန္အတြက္ပါ ရည္ရြယ္၍ က်က္မွတ္ေစကာ သင္ျပေပးခဲ့ေသာဂါထာမ်ားကို ဖတ္ရသည့္အခါ ကိုယ့္အသက္က ကုိရင္ ႀကီးအရြယ္ (၁၈ ႏွစ္အရြယ္) ကေလးေလာက္ပင္ မဟုတ္ေတာ့ေသာ္လည္း ထုိဂါထာမ်ားပါ အဆုံးအမမ်ားကို ဆင္ျခင္ႏွလုံးသြင္း ေနမိပါသည္။

စာဖတ္သူေတြအား သုတပညာ ျဖန္႔ျဖဴးစာေတြေရးေနသူပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ငါကိုယ္တုိင္က လည္း-

ပစၥဳပၸန္အက်ဳိး၊ တမလြန္ အက်ဳိးကို ေမွ်ာ္ေတြးတတ္ေသာ ပညာမ်ဳိးရွိေအာင္ ႀကိဳးစားဦးမွ။

 ငါတတ္ႀကီးလုပ္ေန၍ မၿပီးေသး၊ ကိုယ္မုိက္တာကိုလည္း မုိက္မွန္းသိေအာင္ျပဳဦးမွ။

ငါငယ္စဥ္က ငါ့ဆရာေျပာေလ့ရွိသည့္ 'ပိဋကတ္အုိးကြဲ' ႀကီးမျဖစ္ေအာင္လည္း သတိထားဦးမွ။

 ၿငိတြယ္ျခင္းကင္းကာ တစ္ကုိယ္တည္းေပါက္ေျမာက္ေအာင္ က်င့္ႀကံ အားထုတ္ေပဦးမွ။

နည္းလွသည့္ ဘဝတာအခ်ိန္ ကေလးမွာ ႏွစ္ ၇ဝ ေက်ာ္သည္ မေန႔တစ္ေန႔ကမွ ကုန္သြားဘိသကဲ့သုိ႔ ကုန္မွန္းမသိကုန္သြားေလၿပီ၊ ေနဖုိ႔ သိပ္မက်န္ေတာ့လွ၊ က်န္ေသးသမွ်ေသာ နာရီ၊ ရက္၊ လ၊ ႏွစ္ အနည္းငယ္မွ်ေလာက္ကို အက်ဳိးရွိစြာ ကုန္ေစေတာ့မွသာ လူျဖစ္က်ဳိးနပ္ႏုိင္ေလ မည္ 'တကား'ဟု သံေဝဂပြားမိပါသတည္း။

 

ဦးတင္ဦး (က်ဴရွင္)

ဦးတင္ဦး (က်ဴရွင္)
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.