1051_Cov.jpg
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
နတ္မေတာင္အမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္(ေခၚႏူးစုမ္) တြင္ အမႈိက္ပုံးမ်ား ခ်ထားေပးမည္
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1051
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္
ေတာမီးကို ေတာမီးနဲ႔ လွန္ရိႈ႕ပစ္လို႔ရေပမယ့္

 

'ေတာမီးကို ေတာမီးနဲ႔လွန္႐ိႈ႕ပစ္ရတယ္' ဆုိတဲ့စကားကုိ အရင္ကၾကားခ့ဲဖူးတယ္။ ဒီစကားဟာ ဘယ္ ေလာက္မွန္ၿပီး ဘယ္ေလာက္အက်ဳိး ရွိႏုိင္တယ္ဆုိတာ မသိရေပမယ့္ အဲဒီ စကားရဲ႕အနက္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ ကိုေတာ့ တေစ့တေစာင္းၾကားဖူးပါတယ္။ ေတာမီးေလာင္ေနပါတယ္ဆုိ မွထပ္ၿပီး မီး႐ႈိ႕ရဦးမယ္ဆုိတာဟာဘာလဲ။ ေလာင္ေနတဲ့မီး ကိုယ့္ဆီကို ေရာက္မလာခင္ သူလာမယ့္လမ္းက ေလာင္စာေတြ အမႈိက္သ႐ုိက္ေတြကို စုၿပံဳမီး႐ႈိ႕ထားလုိက္ေတာ့ ကိုယ္ရွိေနတဲ့အရပ္မွာမီးကကူးမလာႏုိင္ဘူး ေပါ့။ ဒီအဓိပၸာယ္နဲ႔ ေတာမီးေလာင္လာရင္ ကိုယ့္ပတ္ဝန္းက်င္က မီး ေလာင္စရာ ေလာင္စရာေတြကို ႀကိဳ တင္မီး႐ႈိ႕ထားလုိက္တဲ့အခါ ေလာင္ေနတဲ့မီးကကိုယ့္ဆီကုိေရာက္လာတဲ့အခါ ေလာင္စရာ ေလာင္စာမရွိမေတာ့တဲ့အတြက္ အလုိလုိအရိွန္ေလ်ာ့သြားတယ္၊  မီးၿငိမ္းသြားတတ္ တယ္မဟုတ္လား။ ဒါေၾကာင့္ ေတာမီးေလာင္လာရင္ မီးအဝုိင္းခံေနရၿပီ ဆုိရင္ ကိုယ့္ပတ္ဝန္းက်င္ကေလးမွာ ရွိေနတတ္တဲ့ ေလာင္စာေတြမရွိေတာ့ မက်န္ေတာ့ေအာင္ မီးပုံၿပီး႐ႈိ႕ပစ္ရတယ္။ ဒါမွသာ ေလာင္လာတဲ့ ေတာမီးဟာ ေလာင္စရာမရွိေတာ့တဲ့ သေဘာျဖစ္သြားၿပီး ေတာမီးေဘးက လြတ္သြားလိမ့္မယ္။

 ေတာမီးေလာင္လာရင္ ေတာမီးေလာင္ေနရင္ကုိယ့္ပတ္ဝန္းက်င္က မီးေလာင္စရာရွိတဲ့ အရာေတြကုိ ႀကိဳတင္ၿပီး မီး႐ႈိ႕ထားလုိက္ရင္ေလာင္စ ရာေလာင္စာနည္းသြားတဲ့အတြက္ ကိုယ့္ဘက္မွာမီးေလာင္တာ၊ မီးကူးတာ နည္းသြားလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေတာမီးကိုေတာမီးနဲ႔လွန္႐ႈိ႕ရတယ္လုိ႔ ေျပာၾကတာျဖစ္ လိမ့္မယ္။ ဒီစကားဘယ္ေလာက္မွန္ၿပီးဘယ္ ေလာက္မွားတယ္ဆုိတာကုိ ကုိယ္တုိင္ လက္ေတြ႔ ေတြႀကံဳဖူးတဲ့လူေတြ အသိဆုံးျဖစ္လိမ့္မယ္။ ဒီစကားဟာ 'လာမယ့္ေဘးေျပး ေတြ႔'ဆုိတဲ့ အဓိပၸာယ္လည္းေကာက္ယူႏုိင္ပါလိမ့္ မယ္။

စစ္ပြဲေတြျဖစ္ေနတဲ့ ဒီေန႔ကာလမွာ စစ္ပြဲကုိစစ္ပြဲနဲ႔တုံ႔ျပန္ခ်င္တဲ့သူေတြက ေတာမီးကုိ ေတာမီးနဲ႔လွန္႐ႈိ႕ပစ္ရတယ္ဆုိတဲ့ အယူအဆကိုလက္ခံေနၾကတဲ့ သူေတြရွိပါတယ္။ အေရအတြက္ ဘယ္ေလာက္မ်ားတယ္၊ ဘယ္ႏွရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ရွိ ႏုိင္တယ္လုိ႔ မခန္႔မွန္းရဲေပမယ့္ ေတာမီးကိုေတာမီးနဲ႔ ဟန္႔ထားခ်င္တဲ့ သူေတြရွိႏုိင္သလုိ စစ္ပြဲကိုစစ္ပြဲနဲ႔ ဟန္႔တားခ်င္ၾကတဲ့ သူေတြလည္းရွိေနၾကမွာအမွန္ပါပဲ။ က်ဴးေက်ာ္ စစ္ေတြ၊ ခုခံစစ္ေတြ မခြဲျခားၾကပါဘူး။ တစ္စုံတစ္ဦးရဲ႕ ပေယာဂေၾကာင့္ စစ္ပြဲတစ္ ပြဲျဖစ္လာၿပီဆုိရင္ အဲဒီစစ္ပြဲကုိ စစ္ပြဲနဲ႔ပဲဟန္႔တားရလိမ့္မယ္။ ေသနတ္ ကိုင္ထားတဲ့ လက္ကို စိတ္ပုတီးႀကီးေပးေနလုိ႔ရမွာမဟုတ္ဘူး။ ေသနတ္ကုိင္ထားတဲ့လူေတြ ဖန္တီးခဲ့တဲ့ စစ္ပြဲကုိေမတၱာကမၼ႒ာန္းဆီးဖ်န္းၿပီး ဟန္႔တားေနလုိ႔ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေသ နတ္ကုိုင္ထားတဲ့ သူရဲ႕လက္ထဲကေသနတ္ကုိလႊတ္ခ်သြားေအာင္ စြမ္း ေဆာင္ႏုိင္တာက ေသနတ္ပဲျဖစ္လိမ့္မယ္လုိ႔ တခ်ဳိ႕က အၾကြင္းမဲ့ ယုံၾကည္ေနၾကပါတယ္။ ဒီေတာ့ စစ္ပြဲကုိ စစ္ပြဲနဲ႔ ဟန္႔ထားခ်င္တဲ့ အယူအဆကတခ်ဳိ႕လူေတြမွာ ငယ္ထိပ္ေရာက္ေအာင္ စစ္အဆိပ္တက္ေနၾကတတ္ေလ။

တခ်ဳိ႕က စစ္ပြဲေတြရွိမွ ၾသဇာအာဏာအရွိန္အဝါေတြ ေဖာ္ထုတ္ခြင့္ရလိမ့္မယ္။ စစ္အႏုိင္ကို တုိက္ခုိက္ရင္ ကိုယ့္ရည္မွန္းခ်က္ေတြ (ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ ဆုိးသည္ျဖစ္ ေစ) အေကာင္အထည္ေဖာ္ခြင့္ရလိမ့္မယ္။ သူတုိ႔ကစစ္တုိက္ေနလုိ႔ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔ကလည္း ျပန္တုိက္ေနရတာပါဆုိၿပီး အေၾကာင္းျပခ်က္ရလိမ့္ မယ္။ ဘယ္ ေသနတ္ကုိင္ထားတဲ့လူမဆုိ 'စစ္အႏုိင္တုိက္ေရးနဲ႔ အာဏာသိမ္းေရး'ကုိ အာသီသရွိၾက ၿပီး တခ်ဳိ႕ကေတာ့ အာဏာနဲ႔တြဲပါေနတဲ့ ေသနတ္ကိုဖက္တြယ္ထားေရးက အဓိကျဖစ္ ေနတာမုိ႔ ေသနတ္သံေတြညံေနေလေလ ႀကိဳက္ေလေလ ျဖစ္ေနတတ္တယ္။

တကယ္ေတာ့ ေသနတ္သံေတြဟာ လူထုေကာင္းက်ဳိးကုိ ေဆာင္ရြက္ ေပးတာက နည္းတယ္။ ေသနတ္သံေတြေၾကာင့္ လူေတြသာဒုကၡေရာက္ၾကရတယ္။ ေသနတ္သံေတြနဲ႔ ေဝးရာကုိ ေရွာင္ရွားေျပးလႊားေနရတဲ့ဒုကၡကုိ အုိးပစ္အိမ္ပစ္ ျပည္သူလူထုႀကီးသာအသိဆုံးျဖစ္လိမ့္မယ္။ အာဏာရွိတဲ့ ေသနတ္ကိုင္ေတြ၊ အာဏာရဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနၾကတဲ့ ေသနတ္ကုိင္ေတြ အားလုံးဟာ သူတုိ႔ ေမွ်ာ္မွန္းတဲ့ ကိစၥ တစ္ခုအတြက္ ေတာမီးကို ေတာမီးနဲ႔ လွန္ၿပီး ႐ႈိ႕ေနၾကတယ္ဆုိတာကုိ ဖုံး ကြယ္ထားတတ္ၾကတယ္။ ဘယ္သူမဆုိ ကုိယ္ေကာင္းတယ္။ သူမေကာင္း ဘူးဆုိတဲ့ အေတြးအျမင္ေတြက ဖုံးလႊမ္းေနေလေတာ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ေပၚလာတဲ့ ေသနတ္သံေရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိဘဲ ေပၚလာတဲ့ေသနတ္ သံေရာ လူထုႀကီးအတြက္ ကေတာ့  ဘယ္လုိမွ သာယာနာေပ်ာ္ဖြယ္မေကာင္းတဲ့ ငွက္ဆုိးထုိးသံေတြပဲျဖစ္ လိမ့္မယ္။

 ေတာမီးကုိ ေတာမီးနဲ႔လွန္႐ႈိ႕တယ္ဆုိတဲ့ ကိစၥေတြဟာအေၾကာင္း ျပခ်က္တစ္ခုပဲျဖစ္တယ္ဆုိတာ အားလုံးပဲသိၾကပါတယ္။ မီးကုိမီးနဲ႔တား ဖုိ႔ႀကိဳးစားတာဟာမွန္ကန္ပါ့မလား။ ေသနတ္သံကုိ ေသနတ္သံနဲ႔ဖုံးလႊမ္း သြားေအာင္လုပ္ၾကတာထက္ တျခား နည္းနာတစ္ခုနဲ႔ ဖုံးလႊမ္းေပ်ာက္ ကြယ္သြားေအာင္ လုပ္ႏုိင္ၾကရင္ ေကာင္းတာေပါ့။ မီးေလာင္ေနလုိ႔ အဲဒီမီးကို မီးနဲ႔တားဆီးေနတာမ်ဳိးထက္ တျခားနည္းနာ တစ္ခုခုနဲ႔တားဆီးတာမ်ဳိးက ပိုမုိမေကာင္းေပဘူးလား။ စဥ္းစားၾကဖုိ႔ ေျပာတာပါ။ မီးေလာင္ေနတဲ့အတြက္ အဲဒီမီးကိုတားဆီးမယ္ဆုိတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ေတာမီးကိုေတာ မီး႐ႈိ႕ၿပီးတားဆီးမယ္ဆုိတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ဟာ မွန္ကန္ႏုိင္ပါ့မလား။ တခ်ဳိ႕ ေနရာေတြမွာ မွန္ကန္ေကာင္းမွန္ ကန္ႏုိင္ေပမယ့္ေနရာတုိင္းအတြက္ေတာ့ မမွန္ကန္ေလာက္ဘူး။ ေျပာခ်င္တာက ေတာမီးကုိေတာမီးနဲ႔တားသလုိ ေသနတ္သံျမည္ေနတဲ့ တုိက္ပြဲမ်ားကိုလည္း တုိက္ပြဲမ်ားေသနတ္သံမ်ားနဲ႔ တားဆီးၾကဖုိ႔ဆုိတာ မွန္ကန္ပါ့မလား။

အရင္တုန္းက ေသနတ္သံေတြၾကားေနရလုိ႔ အဲဒီေသနတ္သံေတြ ေပ်ာက္ကြယ္သြားဖုိ႔အတြက္ ေသနတ္ေတြ ထပ္မံကုိင္တြယ္ၿပီး ဆန္႔က်င္ခဲ့ေပမယ့္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးမႀကံဳခဲ့ရဘူး။ ေသနတ္သံေတြသာပိုမ်ား၊ ပိုဆူညံလာခဲ့တာကုိ ေတြ႔ၾကရမွာပါ။ ဒါဟာလက္ေတြ႔မ်ားထဲက အေတြ႔အႀကံဳပါ။ ေသနတ္သံ ေတြဟာ ေသနတ္ေတြ ပစ္ခတ္ေနလုိ႔သာျဖစ္လိမ့္မယ္။ တကယ္ေတာ့ ေသနတ္သံေတြ ၿငိမ္ဖုိ႔ဆုိတာတုိက္ပြဲေတြမျဖစ္ၾကမွျဖစ္လိမ့္မယ္။ ဘယ္လုိအေၾကာင္းျပ ခ်က္နဲ႔မဆုိ ေသနတ္သံမျမည္မွျဖစ္လိမ့္မယ္။

 ေတာမီးကို ေတာမီးနဲ႔တားႏုိင္ေပမယ့္ ေသနတ္ကိုေတာ့ေသနတ္နဲ႔ တားလုိ႔ရမယ္ မထင္ပါဘူး။

ထက္ေက်ာ္

ထက္ေက်ာ္
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.