1051_Cov.jpg
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
နတ္မေတာင္အမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္(ေခၚႏူးစုမ္) တြင္ အမႈိက္ပုံးမ်ား ခ်ထားေပးမည္
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1051
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္
ႏုိင္ငံအစိုးရႏွင့္ ျပည္သူ

 ႏုိင္ငံႏွင့္ျပည္သူတုိ႔ကို သီးျခားစီခြဲထုတ္၍ အေျဖရွာလွ်င္မရႏုိင္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ႏုိင္ငံဟု သုံးႏႈန္းလုိက္သည္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားက တစ္တြဲတည္းပါလာသည္။ ျပည္သူမရွိဘဲ ႏုိင္ငံဆုိသည္ျဖစ္မလာႏုိင္။ ျပည္သူဆုိသူမ်ားရွိၿပီးမွႏုိင္ငံဟု အမည္နာမ တစ္ခုႏွင့္ေပၚလာျခင္းသာျဖစ္သည္။

 ႏုိင္ငံဆုိေသာ စကားလုံးသည္ အမွန္တကယ္၌ ၿပီးျပည့္စုံျခင္းမရွိေပ။ ႏုိင္ငံဆုိသည့္ စကားလုံးႏွင့္ တြဲလ်က္ ေနာက္မွ ကပ္လ်က္ပါလာ ေသာ စကားလုံးရွိသည္။ အလြန္စိတ္ ဝင္စားဖြယ္စကားလုံးျဖစ္သည္။ ထုိစကားလုံးမွာ 'အစုိးရ' ျဖစ္သည္။ 'ႏုိင္ငံအစုိးရ' ဆုိေသာ စကားလုံးသည္ ၿပီးျပည့္စုံၿပီးျဖစ္သည္။ ထုိ ႏုိင္ငံအစုိးရ အဓိပၸာယ္သည္ ထုိႏုိင္ငံ ႏွင့္ ထုိႏုိင္ငံ၌ေနသူမ်ား၊ တစ္နည္းဆုိရေသာ္ ထုိႏုိင္ငံႏွင့္ထုိႏုိင္ငံကို စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသူဟု အဓိပၸာယ္ျဖစ္ပါ၏။ ႏုိင္ငံ၌ ျပည္သူမရွိဘဲႏုိင္ငံအစုိးရအမည္ခံယူ၍မရ။ တိက်စြာဆုိရလွ်င္ ႏုိင္ငံ၏ အစုိးရသည္ ျပည္သူသာျဖစ္ ရမည္။  ႏုိင္ငံတစ္ခု၌ေနေသာ ျပည္သူမ်ားက အမ်ားသေဘာက် ေရြးခ်ယ္၍ အစုိးရအမည္ႏွင့္ တာဝန္ေပးထားျခင္းျဖစ္၍ ျပည္သူ သေဘာမက်၊ မေရြးခ်ယ္ေသာ အဖြဲ႔သည္အစုိးရအမည္ခံပိုင္ခြင့္မရွိေခ်။ အမည္ခံ ထားလွ်င္လည္း ေနာင္တစ္ ခ်ိန္ 'သူပုန္'အျဖစ္သာသတ္မွတ္ခံရမည္။

ပမာအားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၁ဝဝ ခန္႔က ၿဗိတိ သွ် ကိုလုိနီမ်ားက သိမ္းယူကာ အႏုိင္က်င့္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ထုိကုိလုိနီ အစုိးရကိုျပည္သူက သည္းခံေစာင့္ ၾကည့္ရင္း မေက်နပ္မႈအဆံုး၌ ျပန္လည္တုိက္ထုတ္ခဲ့သည္။ ေနာက္ဆုံး၌ ၿဗိတိသွ်တုိ႔က လြတ္လပ္ေရးကို မေပးမျဖစ္ေပးခဲ့ရ၏။

ဂ်ပန္ကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံကို သိမ္းပိုက္ခဲ့ဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္သူကမပါ၍ ခဏတာကာလေလး၌ ဂ်ပန္သည္ ျပည္သူ႔လက္ဝယ္သုိ႔ ျမန္မာျပည္ကို ျပန္ေပးခ့ဲရသည္။

              x     x     x

 ျမန္မာႏုိင္ငံကို ႏုိင္ငံျပည္သူမ်ားက အလွည့္က် အစုိးရတာဝန္ယူ ကာ ႏုိင္ငံႏွင့္ ျပည္သူတစ္သားတည္းျဖစ္လာသည္။ သုိ႔ေသာ္ လက္နက္အားကုိး လူတစ္စုက  အႏုိင္က်င့္ သိမ္းပုိက္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ျပန္သည္။ ႏုိင္ငံကို သူတုိ႔သာခ်စ္သည္ဟုတြင္တြင္ ဆုိကာအဆီကိုစုပ္၊ ႏုိင္ငံအသားကိုၿမိဳကာ အ႐ုိးသာသာက်န္ေတာ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ လက္နက္ကိုင္ ေနာက္တစ္ဖြဲ႔ထံသို႔ေပးခဲ့ျပန္သည္။ ျပည္သူမ်ားက ေခါင္းငု႔ံ၍သာ လက္ပိုက္ ၾကည့္ေနၾကရ၏။

ထိုစဥ္မွစ၍ ျပည္သူႏွင့္ႏုိင္ငံအစုိးရတုိ႔ တစ္သီးတျခားျဖစ္သြားသည္။ ျပည္သူမပါ ေသာႏုိင္ငံ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံအစုိးရသည္ အဘယ္သုိ႔ သူ႔ခ်ည္းရပ္တည္၍ရပါမည္နည္း။ ယခင္လက္နက္ကိုင္တစ္ဖြဲ႔ အစုိးရလုပ္ရပ္ေၾကာင့္ အ႐ုိးခ်ည္းသာက်န္ေတာ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သည္ေနာက္လက္နက္ကိုင္တစ္ဖြဲ႔ႏွင့္ အတူေနရင္း အ႐ုိးအတြင္းမွ ႐ုိးတြင္း ခ်ဥ္ဆီပင္ ထုတ္စားသည့္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ျဖစ္ေန၍။ ျပည္သူက ထုိႏုိင္ငံမွ ခြာလုိက္ရသည္။

 ျပည္သူမရွိေသာႏုိင္ငံ၌ အစုိးရသည္ သူ႔ခ်ည္းေန၍ မရေတာ့သျဖင့္ႏုိင္ငံကို ျပည္သူလက္ထဲ ျပန္အပ္ရေတာ့သည္။ ဒုတိယလက္နက္ကုိင္ တစ္ဖဲြ႔၏ ႐ုိက္ႏွက္ခံ၊ ဆဲဆုိခံ၊ ႏွိပ္စက္ခံရသည့္ ျပည္သူသည္ ႏုိင္ငံကုိလက္တြဲ၍  ျပည္သူပါဝင္ေသာ အစုိး ရအဖြဲ႔ႏွင့္ တာဝန္ယူရေတာ့သည္။

 သို႔ေသာ္ လက္နက္ကိုင္ လူတစ္စုတုိ႔သည္ အစုိးရအဖြဲ႔၏ ေနာက္ကြယ္မွေန၍ ႀကိဳးကိုင္ေနပါေသး၏။

သူက ကုိယ့္ေနရာကုိယ္မေန။ ကုိယ္မလုပ္တတ္သည့္အလုပ္ကုိ လုပ္တတ္ေယာင္ ေဆာင္၊ ျပည္သူကိုဆဲဆုိ၊ ႏွိပ္စက္ေသာ ထုိသူတုိ႔ေၾကာင့္ တုိင္းျပည္ခြၽတ္ၿခံဳက်ေနခ်ိန္မွာ ပင္ စားစရာမရွိေပမယ့္ စားလုိၾကေသးသည့္ တပည့္မ်ားလက္ဝယ္သုိ႔ ႏုိင္ငံကို ထုိးအပ္ လုိက္သည္။

ဘာတစ္ခုမွမရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ သယံဇာတ၊ ဟုိနားတစ္ကြက္၊ ဒီနားတစ္ကြက္ခန္႔ရွိေနေသး၍ အက်န္အၾကြင္း စားေသာက္ေနေသးေသာ ခ႐ုိနီမ်ား လက္ဝယ္ရွိ တရားမဝင္ယူထားမႈမ်ားကို ျပန္ယူရသည္။ သို႔ေသာ္ သူတုိ႔ိကိုပင္ျပန္ေပး ၿပီး ခုိင္းရေတာ့၏။

ယခုနာက္ဆုံးတစ္ေခါက္၌ ျပည္သူပါဝင္ေသာ အစုိးရလက္ဝယ္သို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရာက္လာခဲ့သည္။ ျပည္သူ႔ အစုိးရျဖစ္ရျပန္သည္။

သုိ႔ေသာ္ လက္နက္ကိုင္ လူတစ္စု၏ တပည့္သားေျမးမ်ားက အစုိးရအဖြဲ႔အတြင္း အတင္းေနရာယူထားၿပီး ယခုတုိင္ သူတုိ႔က ဆရာႀကီးလုပ္လုိေနေသး၏။

 ႏွစ္ ၆ဝ ေက်ာ္ အစုိးရအလုပ္ႏွင့္ ကင္းကြာေနေသာ ျပည္သူတုိ႔သည္ အလုပ္သင္ ဘဝသို႔ ေရာက္သြားရ၏။ သုိ႔ေသာ္ လူတစ္စု၏ဝင္ ေရာက္ေႏွာင့္ယွက္မႈေၾကာင့္ ေရွ႕သုိ႔မတုိးႏုိင္ေသး။ ယခင္အစုိးရလက္က်န္ ခြက္ေပ်ာက္ေနသူမ်ားက ျပည္သူသည္ ဘာတစ္ခုမွမသိ။ ဘာတစ္ခုမွ မလုပ္တတ္ေသာ သူမ်ားကအစုိးရ  လုပ္သည္စသျဖင့္ ထိုးႏွက္ၾကသည္။

ယခုေတာ့ ႏုိင္ငံႏွင့္ျပည္သူသည္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းႏုိင္ၾကၿပီ။ ေရွ႕ခရီး သည္ ၾကမ္းတမ္းပါေစ၊ ယေန႔ ျပည္သူ႔အစုိးရျဖစ္၍ အႏုိင္က်င့္မခံရ၊ မရွိခုိးႏုိးႏုိးမျဖစ္၊ အႀကံပက္စက္သည့္ သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔စရာမလုိေတာ့။

သို႔ေသာ္ႏုိင္ငံကိုဖ်က္၊ ႏုိင္ငံပစၥည္းခုိးသူမ်ား ပိုင္ရွင္လက္ဝယ္ျပန္ေပးရမည္၊ ႏုိင္ငံမွ ယူထားသူသည္ ႏုိင္ငံကို ျပန္ေပးရမည္မဟုတ္ပါလား။

ေမာင္ေစ်းကြက္
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.