1051_Cov.jpg
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
နတ္မေတာင္အမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္(ေခၚႏူးစုမ္) တြင္ အမႈိက္ပုံးမ်ား ခ်ထားေပးမည္
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1051
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္
A, B, C ပန္းကေလးေတြ

 

 ေက်ာင္းစာသင္ခန္းမ်ားကုိ A, B, C, D ဟု ခြဲျခားေခၚဆုိျခင္းအစား ပန္းနာမည္ မ်ားျဖင့္ ေျပာင္းလဲေခၚေဝၚေစရမည္ဟူေသာ သတင္းတစ္ရပ္ကို တေလာတုန္းက ဖတ္လုိက္ရသည္။ လူမႈကြန္ရက္ျဖစ္ေသာ ေဖ့စ္ဘြတ္မွာျဖစ္သည္။ ဂ်ာနယ္မ်ား သတင္းစာမ်ားတြင္ေတာ့ ေဖာ္ျပျခင္း ရွိမရွိမေသခ်ာ။

 ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူဦးေရမ်ားေသာအခါ အတန္း တစ္တန္းကုိ အခန္းတစ္ခန္းသင္႐ုံျဖင့္ လုံေလာက္မႈမရွိေတာ့ပါ။ ႏွစ္ခန္း သုံးခန္းမွသည္ ေလး ငါးခန္းအထိထားရွိေပးၾကရသည္ကို ေက်ာင္းသားတုိင္းမိဘတုိင္း သိရွိၾကၿပီးေသာ ကိစၥျဖစ္ပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေက်ာင္းတက္စဥ္ကာလကတည္းက ဤသို႔ပင္ သင္ၾကားခဲ့ၾကရ သည္ပင္။ အခန္းမ်ားကိုလည္း အမွတ္မမွားေစရန္ A, B, C သို႔ တည္းမဟုတ္ က၊ ခ၊ ဂ ဟူ၍ သတ္မွတ္လိုက္ၾကသလုိ အတန္းပုိင္ဆရာ၊မ်ားကိုလည္း သတ္မွတ္တာဝန္ခ်ေပး ထားၾကပါသည္။ A အတန္း၏ အတန္းပုိင္ဆရာ (သို႔) ဆရာမသည္ သခ်ၤာ ဘာသာျပသည့္ ဆရာမဆုိလွ်င္ B အတန္းပုိင္က ျမန္မာဆရာ၊ C အတန္းပုိင္က ဓာတုေဗဒဆရာ စသျဖင့္ အတန္းပုိင္ခြဲျခားထားေသာ္လည္း ဘာသာရပ္အလုိက္ ဆရာ ဆရာမမ်ားကို သူ႔အခ်ိန္ႏွင့္သူ အတန္းစုံသို႔ ဝင္ေရာက္သင္ၾကားျပသေပးၾကပါသည္။ ဘယ္အတန္းကို ေတာ့ ဘယ္ဆရာ၊ ဆရာမ မသင္။ ဘယ္အတန္းကိုေတာ့ သခ်ၤာဆရာ အျခားတစ္ဦးက သင္သည္ဟူ၍ မရွိပါ။ အတန္းတုိင္းကုိ အခ်ိန္တူဆရာ ဆရာမတူ တန္းတူရည္တူ သင္ၾကားျပသၾကသည္ပဲျဖစ္ပါသည္။

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကလည္း ငါ့အတန္းမုိ႔ ငါ့ဘာသာမွာ တျခားအတန္းက ေက်ာင္းသားေတြထက္ ပိုထူးခြၽန္ေအာင္ ႀကိတ္သင္မယ္ဆုိေသာ လုပ္ေပါက္မ်ဳိးမရွိၾကပါ။ အတန္းပုိင္ မကိုင္ရေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကလည္း ငါ့အတန္းမွ မဟုတ္တာဟူ၍ ဝတ္ေက်တန္းေက်သာ သင္ေပးျခင္း မ်ဳိး မလုပ္ၾကပါ။

ထုိ႔အတူ ေက်ာင္းသားခ်င္းၾကားတြင္လည္း ငါက A တန္း၊ သူက B တန္း၊ ဟုိေကာင္က E တန္းဟူ၍ ခြဲျခားေပါင္းသင္းစိတ္ထားျခင္းမရွိၾကပါ။ အားကစား ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္သာ ၿပိဳင္ဘက္အျဖစ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကျခင္းမ်ဳိး ရွိၾကပါသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အရင္အပ္၊ ေနာက္အပ္ဟု ေက်ာင္းအပ္ေစာခ်ိန္၊ ေနာက္က်ခ်ိန္ေၾကာင့္သာ A တန္း၊ B တန္း၊ ကြဲျပားသြားေသာ္လည္း သင္ၾကားေရးအပိုင္းႏွင့္အျခား ကိစၥအဝဝတုိ႔တြင္ခြဲျခားမႈမရွိေသာေၾကာင့္ အတန္းအမည္ ႏွင့္ အတန္းခြဲျခင္းသည္ လူဦးေရေၾကာင့္ဟူေသာအျမင္ကုိ လက္ခံၾက၍ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ ေနာင္အခါ မည္သို႔ျဖစ္သည္မသိ။ မည္သည့္အခါေတာ္ေပး၏ မဟာအႀကံဥာဏ္ေၾကာင့္မွန္းမသိဘဲ A အတန္း၊ B အတန္း ခြဲသည့္အခါ ေတာ္ေသာ၊ အမွတ္ေကာင္းျဖင့္ေအာင္လာေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိတန္းခြဲ A, B စသျဖင့္ ေနရာခ် ေပးၿပီး သာမန္ေက်ာင္းသားမ်ားကို C, D  တန္း ခြဲခ်ေပးကာ အမွတ္နည္းနည္းျဖင့္ ေအာင္ လာေသာေက်ာင္းသားမ်ားကို E,F  စသျဖင့္ ေနရာခ်ထားခဲ့ၾကေလေတာ့သည္။

အေစာပုိင္းကမူ ျပႆနာမရွိေသာ္လည္း ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ လူငယ္သဘာဝ အရ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရသည္ဟု စိတ္အထင္ေရာက္လာၾကသည္။ ေက်ာင္းသားခ်င္းၾကား မွာလည္း ငါက A တန္း၊ မင္းက D တန္း မင္းက F တန္းဟု ခြဲျခားမႈေလးမ်ား ရွိလာၾကကာ ေသြးကြဲစိတ္ေလးမ်ားဝင္လာၾကသည္။ ထိုအခါ လူငယ္တုိ႔၏ အရြဲ႕တုိက္စိတ္ေၾကာင့္ A, B တန္းခဲြမရေသာ ကေလးမ်ားအထူးသျဖင့္ ေနာက္ဆုံးတန္းခဲြမ်ား၌ ေနရာခ်ခံရေသာကေလးမ်ားက အျခားတန္းခြဲမွ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဆရာ ဆရာမ မ်ားကုိ မေခ်မငံဆက္ဆံျခင္းမ်ား ရွိလာၾကသည္။

သူတုိ႔ဘက္ကၾကည့္လွ်င္လည္း အျပစ္မဆုိသာ။ အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ ေနာက္ဆုံးေျဖခဲ့ရေသာ စာေမးပြဲတြင္ အမွတ္မေကာင္း႐ုံမွ်ျဖင့္ လူည့ံစာရင္းသြင္းကာ ခဲြျခားခံရၿပီး ေက်ာင္းသားခ်င္း အထင္အျမင္ေသးျခင္းခံရသလုိ မိဘကလည္း ဆူပူ ျပစ္တင္ျခင္းခံလာရေသာအခါ ငယ္စိတ္ငယ္လက္ျဖင့္ အရြဲ႕တုိက္လာၾက ျခင္းျဖစ္ပါ သည္။

သို႔ေသာ္ ဆရာ ဆရာမမ်ားကလည္း ေနာက္ဆုံးတန္းခြဲမွ ေက်ာင္း သားမ်ားသည္ ထိန္းသိမ္းရခက္သည္။ သင္ၾကားေျပာဆုိရခက္သည္ဟု မွတ္ယူလာၾကကာ သင္ၾကားေရး ပုိင္းတြင္း အားစုိက္မႈသိပ္မျပဳခ်င္ၾကေတာ့ပဲ ဝတ္ေက်၊ တန္းေက် ဆန္ လာၾကေတာ့သည္။ ဤသို႔ ဆရာကလည္း အျပန္အလွန္အျမင္မွားက  ေရနစ္သူကို ဝါးကူထုိးသလုိ ျဖစ္လာခဲ့ ၾကသည္။

 ေနာက္ဆုံးတန္းခြဲက်သည္ဆုိသည္ႏွင့္ ထုိေက်ာင္းသားသည္ ႏွစ္စကပင္ စိတ္ဓာတ္က အလုိလုိက်သြားေတာ့သည္။ တစ္နည္းေျပာရ လွ်င္ အခ်င္းခ်င္းၾကား သိမ္ငယ္စိတ္ ဝင္သြားရေတာ့သည္။ ထုိသိမ္ငယ္ စိတ္ကို အရြဲ႕တုိက္မႈျဖင့္ ဖုံးကြယ္ရန္ ႀကိဳးစားၾကေသာအခါ အမွန္တကယ္အဆုိးစာရင္းဝင္သြားခဲ့ၾကၿပီး ေနာက္ ဆုံးတန္းခြဲက်ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားဆုိးလည္းဆုိး၊ ညံ့လည္းညံ့ဟူေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ကို ကိုယ္တုိင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျပလုိက္သလုိျဖစ္ သြားေလေတာ့၏။

အမွန္ေတာ့ ခြဲျခား၍ကြဲျပားသြားရျခင္းသာျဖစ္၏။ ေက်ာင္းသား အေရအတြက္ ေပၚမူတည္၍ အတန္းခဲြျခားကျပႆနာမဟုတ္။ အဆင့္ခြဲျခင္းက ျပႆနာျဖစ္၍လာ ျခင္းပင္။ ႐ုိး႐ုိးအတန္းခြဲျခင္းသည္ အဆင္ေျပၿပီး အဆင့္အတန္းခြဲျခားက အဆင္မ ေျပ။ ေတာ္အဆင့္ A, B ။ သင့္အဆင့္ C, D ၊ ညံ့ (သို႔) ဆုိးအဆင့္ E,F ဟူ၍ ခြဲေနလွ်င္ ေက်ာင္းသား အခ်င္းခ်င္းတြင္လည္းေကာင္း၊ ေက်ာင္းသားႏွင့္ ဆရာၾကားတြင္လည္း ေကာင္း၊ ေက်ာင္းသားႏွင့္ မိဘၾကားတြင္လည္းေကာင္း လြဲမွားေသာနားလည္မႈကုိယ္ စီျဖင့္ အဆင္ေျပႏုိင္ၾကစရာမရွိဘဲ ၾကားထဲကေက်ာင္း၏ဂုဏ္သိကၡာကုိ ထိခုိက္ရေပလိမ့္မည္။ အမည္ခံ ေက်ာင္းသားဆုိးမ်ားသည္လည္း နစ္နာၾကရလိမ့္မည္။

ဥပမာအားျဖင့္ေျပာရလွ်င္ နဂိုကစာေတာ္ေသာ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးသည္ မိသားစုျပႆနာေၾကာင့္ စိတ္ဒဏ္ရာရကာအမွတ္စာရင္းမ်ား က်ဆင္းသြားခဲ့သည္ဆုိပါ စုိ႔။ အနည္းငယ္ မာေက်ာၾကြပ္ဆတ္မႈရွိလာခဲ့သည္ဆုိပါစို႔။ ထုိသို႔ေသာ ကေလး၏ ေနာက္ဆုံးအတန္းတင္ စာေမးပြဲရမွတ္အရလည္းေကာင္း။ စိတ္ေပါက္ကြဲမႈ တုံ႔ျပန္ခ်က္ လကၡဏာအရလည္းေကာင္း၊ ဆုိးညံ့ စာရင္းသြင္းကာ ေနာက္ဆုံးတန္းခြဲတြင္ ေနရာခ်ေပးလုိက္သည္ဆုိလွ်င္ ေရနစ္သူကုိဝါးကူထုိးသလုိျဖစ္၍ေနေပေတာ့မည္။ တဒဂၤအမွားကို ထာဝရအမွားျဖစ္ေအာင္ တြန္းပို႔သလုိျဖစ္ေပေတာ့မည္။

စာသင္ေက်ာင္းသည္ စာသင္ေက်ာင္းသာျဖစ္၍ တရား႐ံုးမဟုတ္ပါ။ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ရာ ေနရာမဟုတ္ပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္လည္း ညံ့ ဖ်င္းခဲ့လွ်င္ပင္ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ တရားခံသဖြယ္ သတ္မွတ္၍ ေနာက္ဆုံးတန္းခြဲမွာေန ေစဟု စီရင္ခ်က္ခ်သလုိ ခ်လုိက္ျခင္း သည္ကား ကုိယ္ခ်င္းမစာနာရာ ေရာက္ပါသည္။

 ေက်ာင္းေနေပ်ာ္၍ စာေတာ္ရမည္ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ကိုသတိရေစခ်င္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားအတြက္ ေက်ာင္းနယ္ေျမ၊ ေက်ာင္းဝန္းက်င္သည္ ေပ်ာ္စရာ ႏွစ္သက္စရာ ျဖစ္ေနဖုိ႔လုိအပ္လွပါသည္။ အေရးတႀကီးကို လုိအပ္လွပါသည္ဟု ေျပာခ်င္ပါသည္။ သို႔မွသာ သင္ၾကားေရးအဆင္ေျပႏုိင္ၿပီး ထူးခြၽန္ေသာေက်ာင္းသားမ်ား ေမြးထုတ္ႏုိင္ေပ မည္။

သို႔မဟုတ္မူဘဲ ေက်ာင္းသားခ်င္း ေရွာင္ဖယ္ခံရ၊ ဆရာ၊ ဆရာမက ရြံေၾကာက္မႈကို ခံရဆုိလွ်င္ ထုိေက်ာင္းသားအတြက္ ေက်ာင္းဟူသည္ ေပ်ာ္စရာမဟုတ္သည့္အျပင္ သူ႔ရပ္တည္မႈကို သူသံသယျဖစ္လာရေအာင္ စိတ္ဒုကၡေပးေသာ ေနရာတစ္ေနရာျဖစ္ လာေပလိမ့္မည္။ သို႔ဆုိလွ်င္ ေကာင္းက်ဳိးထက္ဆုိးျပစ္ကို သာရရွိေပေတာ့မည္။

တစ္ေလာကေတာ့ ေက်ာင္းခန္း တန္းခြဲမ်ားကို A, B, C ဟူေသာ အေခၚအေဝၚ အစား ႏွင္းဆီ၊ ခတၱာ၊ ဇီဇဝါ စသျဖင့္ ပန္းနာမည္ေလးမ်ားျဖင့္ အစားထုိးမည္ဟူေသာ သတင္းတစ္ ပုဒ္ဖတ္ရေသာအခါ အမည္ပညတ္ကအေရးမႀကီး အႏွစ္အသား ပရမတ္က အေရးႀကီးသည္ဟု သတိေပးခ်င္ပါသည္။ 

တန္းခြဲကို ႀကိဳက္ရာနာမည္ႏွင့္ခဲြပါ။ သို႔ေသာ္ ေက်ာင္းသားကိုေတာ့ သတ္မွတ္ခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာျဖင့္ တန္းခြဲေနရာမခ်ပါႏွင့္။ ေစာေစာ လာအပ္သူကို ေရွ႕ခန္း၊ ေနာက္က် အပ္သူကိုေနာက္ခန္း၊ ေတာ္ညံ့မခြဲဘဲ ေနရာခ်ထားေပးၿပီး ေက်ာသားရင္ သားမခြဲျခားဘဲ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးရပါမည္။ သူ႔ဥာဏ္ရည္အလုိက္ သူ႔ခံယူႏုိင္မႈ မတူသည္က တစ္က႑ျဖစ္ပါသည္။

ဆရာတစ္ေယာက္က ေျပာဖူးသည္။ ဥာဏ္ရည္မတူသူေတြကိုတြဲ၍ သင္ၾကားရ တာ ခက္ခဲသည္ဟုဆုိ၏။ ထုိဆရာကို ေမးလုိသည္မွာ ကိုယ့္တုန္းကေရာ မည္သို႔ေက်ာင္းတက္ခဲ့ပါသလဲ။ ဆရာေတြ ဘယ္လုိသင္ၾကားေပးခဲ့ၾကပါသလဲဟုပင္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေတာ့ ထုိသို႔ခြဲျခားမႈမ်ဳိးမႀကံဳခဲ့ရ။ အလြန္ေတာ္ေသာ ေက်ာင္းသား မ်ဳိးေတြႏွင့္လည္းတစ္ခန္းတည္းေနဖူးသလုိ အလြန္ည့ံဖ်င္းေသာေက်ာင္း သားမ်ဳိးႏွင့္ လည္း တစ္ခန္းတည္းက်ဖူးသည္။ ညံ့ေသာေက်ာင္းသားက ေတာ္ ေသာ ေက်ာင္းသားကို အကူအညီေတာင္း၍ ေတာ္ေသာေက်ာင္းသားက သူေတာ္သမွ် ျပန္ျပေပးသျဖင့္ ည့ံေသာ ေက်ာင္းသားတုိးတက္လာသည္မ်ဳိးေတြ ေက်ာင္းေနစဥ္ ကာလက မၾကာခဏႀကံဳဖူးသည္။ အလြန္ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ လူငယ္စိတ္ဓာတ္ေတြ ကို ေတြ႔ျမင္ခံစားဖူးသည္။ ညီအစ္ကိုထက္ ရင္းႏွီးသြားၾကေသာ ေက်ာင္းေနဖက္ေတြ အနႏၲ။

အတန္းခြဲပါ။ ႀကိဳက္ရာနာမည္သုံးပါ။ အေရးမႀကီးပါ။ အေရးႀကီးတာက အဆင့္မခြဲပါႏွင့္။ အားလုံးတန္းတူညီမွ်တြဲထားပါ။ ပညာသင္ ၾကားေရးအတြက္သာမက အနာဂတ္ ဘဝေလွ်ာက္လွမ္းေရးအတြက္ပါ သူတုိ႔အေတြ႔အႀကံဳရၾကပါလိမ့္မည္။

 ဝါဆုိကိုဦး (ေတာင္ႀကီး)

၀ါဆိုကိုဦး (ေတာင္ႀကီး)
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.