1051_Cov.jpg
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1051
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္
ေက်ာင္းစေနသည့္ အသက္အရြယ္သည္ ပံုမွန္ပဲ ေကာင္းသည္

ဇြန္လ ၁ ရက္က စကုိင္းနက္႐ုပ္သံလုိင္းတစ္ခုမွေန၍ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမ ႀကီးတစ္ဦး ကေလးငယ္မ်ားအား ေက်ာင္းအပ္လက္ခံျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္ ေနေသာမူကို ရွင္းျပထုတ္လႊင့္ေနသည္ကုိ ေတြ႔လုိက္ရသည္။

ကေလးငယ္တစ္ဦးသည္ အသက္ေျခာက္ႏွစ္ျပည့္ပါက Grade -1 မွစ၍ တက္ေရာက္သင္ယူႏုိင္သည္ဟုဆုိသည္။ အကယ္၍ ကေလးငယ္က အသက္ေျခာက္ ႏွစ္ျပည့္ရန္ တစ္လသာလုိေတာ့သည္ဆုိပါက ထုိကေလးငယ္၏ ဥာဏ္ရည္ကို ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးကၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၿပီး လက္ခံေပးႏုိင္သည္ဟုလည္းသိရသည္။ သို႔ရာတြင္ ကေလးငယ္၏အသက္ကေျခာက္ႏွစ္ျပည့္ဖုိ႔ တစ္လလုိမဟုတ္ဘဲ ႏွစ္လသုိ႔မဟုတ္ သုံးလလုိေသးက ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးသို႔မဟုတ္တုိင္း ပညာေရးမွဴး တုိ႔၏ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးမႈျဖင့္ လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မည္ဟုလည္းသိရပါသည္။

 ေရွးယခင္ကေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားသစ္မ်ားကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ သူငယ္တန္းမွစ၍ လက္ခံသင္ေပးၾကသည္။ ေက်ာင္းသားသစ္ကေလးငယ္၏  အသက္သည္ ေျခာက္ႏွစ္ျပည့္ဖုိ႔လုိေပသည္။ ေျခာက္ႏွစ္မျပည့္ေသးပါက တရား ဝင္မွတ္ပုံတင္ စာရင္းမသြင္းေသးဘဲ ကေလးငယ္ကိုေက်ာင္းေပ်ာ္ေစရန္ သေဘာျဖင့္သာ လက္ခံထားေလ့ရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သူငယ္တန္းႀကီး သူငယ္တန္းကေလးဟူေသာ ေဝါဟာရျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ အသက္ေျခာက္ႏွစ္ျပည့္သူကိုသာလွ်င္ သူငယ္တန္းႀကီးအဆင့္တြင္ တက္ေရာက္သင္ ယူႏုိင္သည့္ သေဘာျဖစ္သည္။

ကေလးငယ္တစ္ဦး၏ ေက်ာင္းစတက္ႏုိင္သည့္ အသက္ကို ေျခာက္ႏွစ္ဟု သတ္မွတ္သည္မွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ထုိအရြယ္သို႔ေရာက္မွသာလွ်င္ ကေလးငယ္၏ ဥာဏ္ရည္က ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား သင္ျပေပးသည့္စာကုိ ခံယူႏုိင္သည့္ အေျခအေနသုိ႔ ေရာက္ရွိမည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက ယူဆသတ္မွတ္ထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေပမည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ကေလးငယ္၏ စိတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအေျခ အေနအေပၚတြင္အေျခခံ၍ ထုိသို႔ သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္ေပမည္။

ကြၽန္ေတာ္သည္ စာသင္ေပးသည့္အလုပ္ကို တြဲဖက္အထက္ တန္းေက်ာင္းမ်ား တြင္ တြဲဖက္ဆရာအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ မိမိေနအိမ္တြင္ အဂၤလိပ္စာက်ဴရွင္ဆရာ အျဖစ္လည္းေကာင္း  စုစုေပါင္း ၂၂ ႏွစ္ခန္႔လုပ္ လာခဲ့ေသာ္လည္း ဆရာျဖစ္အတတ္ ကိုကား မသင္ယူခဲ့ဖူးပါ။ ဆရာျဖစ္အတတ္ကို တကၠသိုလ္မွ B.Ed အတန္းမ်ား တြင္ျဖစ္ေစ၊ ဆရာျဖစ္သင္ ေကာလိပ္မ်ားတြင္ျဖစ္ေစ သင္ေပးသည္ျဖစ္ရာ ထုိသင္တန္းမ်ဳိးေတြကိုမတက္ဖူးဘဲ ဆရာလုပ္လာတာ ၂၂ ႏွစ္ၾကာသည္ဟု ဆုိုလိုပါသည္။

ထု႔ိေၾကာင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားေျပာေလ့ရွိၾကေသာ ဇာတာသက္ႏွင့္ စိတ္သက္အေၾကာင္းတုိ႔ကုိ  ကေလးစိတ္ပညာ႐ႈေထာင့္မွၾကည့္၍ ကြၽန္ေတာ္ ဂဃနဏ ရွင္းမျပတတ္ပါ။ အၾကမ္းအားျဖင့္သာ ကေလးငယ္မ်ားတြင္ ဇာတာသက္က ႀကီးေနေသာ္လည္း စိတ္သက္ကငယ္ေနျခင္းမ်ဳိး၊ ဇာတာသက္က ငယ္ေသးေသာ္လည္း စိတ္သက္က ႀကီးေနျခင္းမ်ဳိးရွိတတ္သည္ဟူ၍ေလာက္သာ ေျပာႏုိင္ပါ၏။ ထု႔ိေၾကာင့္ ကေလးငယ္တစ္ဦး၏ ပညာစသင္ယူႏုိင္သည့္ အသက္ကိုေျခာက္ႏွစ္ဟု သတ္မွတ္ သည္မွာ ကေလးငယ္တုိ႔၏ ကိုယ္ခႏၶာဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္အတူ စိတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကလည္းအညီ လုိက္ပါဖြံ႔ၿဖိဳးသည့္ ေယဘုယ်အေျခအေနကိုမူတည္၍ သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္ေပမည္။

သို႔ရာတြင္ ကေလးငယ္မ်ားတြင္ ေယဘုယ်စံထက္လြန္၍ ထူးထူးကဲကဲ Óဏ္ရည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေနေသာ ကေလးငယ္မ်ားကုိလည္း ထူးထူးျခားျခားေတြ႔ရ တတ္သည္။ ၁၉၇ဝ ေက်ာ္ေလာက္က တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ ပါရမီထူးေသာ ကေလးငယ္ တစ္ဦးေပၚဖူးေၾကာင္း ေရးေတးေတး မွတ္မိသည္။ ထုိကေလးငယ္သည္ ရွစ္ႏွစ္သားကုိး ႏွစ္သား အရြယ္ေလာက္ႏွင့္ ၁ဝ တန္း ေက်ာင္းသားမ်ား သင္ယူရေသာ သခ်ၤာမ်ဳိးကို ေကာင္းစြာတြက္တတ္ေနေသာေၾကာင့္ ထုိကေလးငယ္အား ၁၁ ႏွစ္သား ၁၂ ႏွစ္သားအရြယ္ေလာက္မွာပင္ တကၠသိုလ္တစ္ခုက လက္ခံသင္ၾကား ေပးသည္ဟူေသာ သတင္းကုိ သတင္းစာမ်ားတြင္ ဖတ္ဖူးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ကမၻာတြင္ ထုိသို႔ေသာ ထူးကဲသည့္ဥာဏ္ရည္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈရွိေသာ ကေလးငယ္မ်ား အခါအားေလ်ာ္စြာေပၚလာတတ္သည္။ အေမရိကန္တြင္လည္း ထုိသုိ႔ေသာ ကေလးမ်ဳိး ေပၚဖူး၍ တကၠသုိလ္ႀကီးတစ္ခုက ထုိကေလးငယ္အား ၁ဝ ႏွစ္၊ ၁၁ ႏွစ္ အရြယ္မွ်ႏွင့္ လက္ခံသင္ေပးဖူးသည္။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အတြ႔အႀကံဳအရေျပာရေသာ္ ေယဘုယ်လူမ်ားတြင္ ေက်ာင္းစေနခ်ိန္ အသက္သည္ ႀကီးလြန္းေနလွ်င္လည္းမေကာင္းတတ္။ ငယ္လြန္းလွ်င္လည္း မေကာင္း တတ္ေပ။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ငယ္စဥ္တုန္းကေတာ့ တုိင္းျပည္၏ပညာေရးအဆင့္  အေျခအေန ကေရာ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနကပါတစ္မ်ဳိးျဖစ္ေန၍ ေက်ာင္းစေနရာတြင္လည္း ပုံမွန္အေျခအေနမဟုတ္ဘဲ တစ္မ်ဳိးျဖစ္ေနပုံကို ေျပာျပခ်င္သည္။

ေက်ာင္းစေနခ်ိန္၌ အသက္အရြယ္ႀကီးေနၿပီျဖစ္၍ အက်ဳိးသက္ေရာက္ပုံအ ေၾကာင္းကို ပထမဦးစြာ ေျပာျပလုိသည္။

ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္တုိင္ အစုိးရေက်ာင္း၌ ေက်ာင္းစေနသည့္ အခ်ိန္၌ ၁၂ ႏွစ္ရွိေနေပၿပီ။ တတိယတန္းမွ စတင္ေနရသျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္သည္ တတိယတန္းကို  ၁၃ ႏွစ္အရြယ္တြင္ေအာင္သည္။ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးက ကြၽန္ေတာ္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ သင္ယူလာေသာ စာအဆင့္အတန္းကုိေမးၿပီး ထုိအတန္းမွစ၍ လက္ခံ သင္ၾကားေပး ျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္သည္။

ကြၽန္ေတာ့္ကုိ သာဝတိၴအစုိးရ အလယ္တန္းေက်ာင္းမွ လက္ခံသင္ၾကားေပးပုံက ဥာဏ္ရည္အေပၚ အေျခခံသလုိရွိေသာ္လည္း ေနာက္တစ္ႏွစ္ ၁၉၅၃ တြင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ရြာမွ ကြၽန္ေတာ့္ထက္ အသက္ႏွစ္ႏွစ္ ေလာက္ပိုႀကီးသူႏွစ္ဦးအား ေက်ာင္း အုပ္ႀကီးက လက္ခံသင္ၾကားေပးသည့္မူက်ေတာ့ ဥာဏ္ရည္အေျခခံေပၚလုိက္၍ ဆုံးျဖတ္ပုံမရပါ။ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၏အရပ္အေမာင္းကုိ ၾကည့္၍ဆုံးျဖတ္ပုံရသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ထုိသူငယ္ခ်င္းမ်ားသည္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္အတူတူ စာသင့္ခဲ့ရစဥ္က ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းစာကို ကြၽန္ေတာ့္ေလာက္သင္ယူခဲ့ၾကရသည္ မဟုတ္ဘဲ သူတုိ႔က ေက်ာင္းစေနခ်ိန္၌ ကြၽန္ေတာ့္ထက္ အရပ္အေမာင္းမ်ားစြာ ထြားက်ဳိင္းေနၿပီျဖစ္သလုိ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးကလည္း သူတုိ႔အားစတုတၴတန္းမွစ၍ထားေပးလုိက္ ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္ ေက်ာင္းစေနခ်ိန္ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္ေလာက္က သာဝတိၴတစ္နယ္လုံး (ရြာ ၃ဝ ေက်ာ္ေလာက္)တြင္ မူလတန္းေက်ာင္းေလးေက်ာင္းေလာက္သာရွိသည္။ သာဝတၴိအစုိးရ အလယ္တန္းေက်ာင္းသည္လည္း ထုိႏွစ္တြင္မွ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ အ လယ္တန္းေက်ာင္း (ထုိအရင္က ျမန္မာလုိသက္သက္သာ ခုနစ္တန္းအထိ သင္ေပးေသာေက်ာင္းျဖစ္ သည္။) အျဖစ္သို႔ ေရာက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထ႔ုိေၾကာင့္ ထုိအလယ္တန္း ေက်ာင္းသုိ႔ အျခားရြာမ်ားရွိ မူလတန္း ေက်ာင္းမ်ားမွ စတုတၴတန္းေအာင္ၿပီးေရာက္လာမည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိမေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္။ ေက်ာင္းသို႔ ဝင္လာသမွ် ေက်ာင္းသားသစ္မ်ားကို ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ သင္ယူလာေသာ စာကို ေထာက္၍လည္းေကာင္း၊

အရပ္အေမာင္းကိုၾကည့္၍လည္းေကာင္း၊ လက္ခံသင္ၾကားေပးျခင္းျဖစ္ေလသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္တစ္ႏွစ္တည္းေလာက္ ေက်ာင္းစေနသူမ်ားတြင္ အခ်ဳိ႕က စတုတၴတန္း၊ အခ်ဳိ႕က ပၪၥမတန္း၊ အခ်ဳိ႕က ဆ႒မတန္း စသည္ျဖင့္ ၄င္းတုိ႔၏ အသက္ အရြယ္ကိုလုိက္၍ အတန္းအမ်ဳိးမ်ဳိးမွစ၍ေနခ့ဲၾကရေလသည္။

ႀကီးမွ ေက်ာင္းေနရသျဖင့္ အက်ဳိးျဖစ္တာလည္းရွိသည္။ အက်ဳိး ယုတ္တာလည္း ရွိ၏။ အက်ဳိးျဖစ္သည္မွာ ထုိေက်ာင္းသားမ်ဳိးေတြက အသက္အရြယ္အတန္ႀကီးေနၿပီျဖစ္ ၍ စဥ္းစားဥာဏ္သည္ ကေလးအဆင့္ထက္လြန္ေနေလၿပီ။ ထုိ႔ ေၾကာင့္ လိမၼာစရာရွိလွ်င္ အသက္ ငယ္သူထက္လိမၼာ၏။ အက်ဳိးယုတ္သည္မွာ စာသင္လုိစိတ္နည္းၿပီး ဖုိ မ လိင္စိတ္ဘက္ၫြတ္လွ်င္လည္း သူတုိ႔က ရည္စားေတြကိုယ္စီႏွင့္ျဖစ္သြား တတ္ၾကသည္။ တစ္ဖက္တြင္စာ အေျခခံေကာင္းပုံမွန္ရမလာသျဖင့္ စာေတာ္ ေက်ာင္းသားမျဖစ္ႏုိင္ၾကေပ။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးသည္ ဆ႒မတန္းတြင္ ေက်ာင္းစေနၿပီး ေနာက္ႏွစ္ ခုနစ္တန္း(ဘုတ္စစ္ႏွင့္)ေအာင္ေတာ့ ျပည္ေတာ္သာေက်ာင္းဆရာျဖစ္သည္။ အမွန္ဆုိ လွ်င္ ထုိသူငယ္ခ်င္းသည္ ကြၽန္ေတာ့္လိုအစုိးရစစ္ခုနစ္တန္းေျဖရက ေအာင္ျမင္ဖြယ္ မရွိပါ။

ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာက်ဴရွင္၌ တစ္ဆရာတည္းတပည့္မ်ားျဖစ္ေသာ ကြၽန္ေတာ့္ထက္ ခုနစ္ႏွစ္ခန္႔ႀကီးသူေက်ာင္းသားႀကီးသည္ ၁ဝ တန္းေအာင္ေသာအခါ ေက်ာင္းတြင္ ဆရာဝင္လုပ္၍ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဆရာ ျဖစ္လာသည္။ ထုိဆရာက ကြၽန္ေတာ္ ႏွင့္ တစ္ႏွစ္တည္း ေက်ာင္းစေနကာ ဆရာအိမ္တြင္ အဂၤလိပ္စာအတူတူသင္ရေသာ သူငယ္ခ်င္းႀကီး (ကြၽန္ေတာ္က တတိယတန္း၊ သူက ဆ႒မတန္း)ကို 'ခင္ဗ်ားႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္' သုံးႏႈန္း၍ေျပာ၏။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကိုလည္း ''မင္းတုိ႔ကြာကိုေမာင္ကို႔ကုိ မေလးမစား မဆက္ဆံၾကပါနဲ႔။ သူက ငါ့ထက္တစ္ႏွစ္ပိုႀကီးတယ္ကြ'' ဟု ေျပာပါသည္။

ဆုိုလိုသည္ကား အသက္ႀကီးမွေက်ာင္းစေနကာ အေျခခံျဖင့္မဟုတ္ဘဲ အရြယ္ႏွင့္ခ်င့္၍ အတန္းတင္ေပးထားသည့္အခါ ပညာရည္ကပုံမွန္မေရာက္ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။

နာက္ထပ္အက်ဳိးယုတ္ပုံ တစ္ခုမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မိသားစုတြင္ သားသမီး ၁၂ ေယာက္ (ေျခာက္ေယာက္ပ်က္စီး၍ ေျခာက္ေယာက္က်န္)ရွိၿပီး ဆင္းရဲသျဖင့္ ကြၽန္ေတာ့္ ကို ေက်ာင္းထားခ်ိန္၌ ေအာက္ကကြၽန္ေတာ့္ညီမ်ားကို ေက်ာင္းမထားႏုိင္။ လယ္ထဲ၌ ခုိင္းစားေလာက္ေသာ ညီႏွစ္ေယာက္တြင္ တစ္ေယာက္ကိုအိမ္အလုပ္ခုိင္းၿပီး အႀကီးတစ္ ေယာက္ကုိ (ကြၽန္ေတာ္ ၁ဝ တန္းေအာင္မွ) ေက်ာင္းထားေပးလုိက္သည့္အခါ ကြၽန္ေတာ့္ညီမွာ ေက်ာင္းစေနခ်ိန္၌ရပ္ထဲရြာထဲက အေတြ႔အႀကံဳ ဗဟုသုတေတြ အေတာ္ပင္ရွိေနေပၿပီ။ ကြၽန္ေတာ့္တုန္းကလုိ ဆရာဆုိရင္ ႐ုိေသေလးစား၊ ဆရာ့စကားနာယူ၊ စာမွလြဲ၍အျပင္လူမႈကိစၥေတြလည္း သိပ္မသိေသးဟူေသာ အေျခအေန မ်ဳိးမဟုတ္ေတာ့။ ဘယ္ဆရာသည္ ဘယ္ေနရာတြင္အသုံးမက် စသည္ တုိ႔ သိေနေပၿပီ။ ထ႔ုိေၾကာင့္ ကြၽန္ တာ့္ညီသည္ ဆရာမ်ားသြတ္သြင္း ေပးသမွ်တုိင္း သူ႔ေခါင္းထဲမေရာက္ျဖစ္ကာ ေနာက္ဆုံးေတာ့ ဖခင္ကစိတ္တုိင္းက်မျဖစ္၍ သူ႔ကို ေက်ာင္းဆက္မထားဘဲ ေက်ာင္းႏုတ္လုိက္သျဖင့္ ခုနစ္တန္းမွ်ေလာက္ေတာင္ မေအာင္ဘဲ ေက်ာင္းထြက္ခဲ့ရေလသည္။

သိပ္ငယ္ျပန္ေတာ့လည္း ဆုံးျဖတ္ႏုိင္အားက်ေတာ့ နည္းသြားတတ္ျပန္၏။ ေျမာက္ဒဂုံတြင္ ကြၽန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးရွိသည္။ သူက ကြၽန္ေတာ့္ထက္ ႏွစ္တန္းႀကီး၏။ သုိ႔ရာတြင္ အသက္က ကြၽန္ေတာ့္ထက္ငယ္၍ ယခုလည္း ကြၽန္ ေတာ့္အား ခင္ဗ်ားႏွင့္ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ေျပာသည္။ သူခုနစ္တန္းေက်ာင္းသားအရြယ္တြင္ ၾကည့္လုိက္လွ်င္ တကယ့္ကေလးငယ္ေလးျဖစ္သည္။ ဆရာသင္ေပးေသာ စာကိုကားလုိက္ ႏုိင္ေသာ ဥာဏ္ရည္ရွိသည့္အျပင္ အတန္းထဲတြင္လည္းထိပ္ပုိင္းမွ စာ ေတာ္ေက်ာင္းသားမ်ားတြင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ သူကငယ္လြန္းေနေတာ့ ခုနစ္တန္းေရာက္ေနေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာကိစၥမ်ားတြင္ ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ အျခားသူ႔ထက္ႀကီးသူေတြေလာက္ မွန္ကန္စြာ မဆုံးျဖတ္ႏုိင္ခဲ့ေပ။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ထူးထူးကဲကဲ ပါရမီရွိသူမ်ဳိးမွမဟုတ္လွ်င္ ေက်ာင္းစေန သည့္အရြယ္ သည္ ပုံမွန္အသက္ေရာက္မွသာေကာင္းသည္။ အခ်ဳိ႕မိဘမ်ားသည္ ကိုယ့္သားသမီး ဥာဏ္ရည္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကုိ မတြက္ဆတတ္ဘဲ ျမန္ျမန္ ၁ဝ တန္းေအာင္ေစလုိ၍ ေက်ာင္းအပ္ရာတြင္ အသက္မွန္မဟုတ္ဘဲ ေျခာက္ႏွစ္ျပည့္ေအာင္ အသက္ကို အမွန္ထက္ ျမႇင့္ေျပာကာ ေက်ာင္းအပ္တတ္သည္။ ကေလးက ဥာဏ္သိပ္ထက္ေနလွ်င္ မေထာင္းတာေသာ္လည္း ပ်မ္းမွ်ဥာဏ္ရည္ သို႔မဟုတ္ ပ်မ္းမွ်ေအာက္ေရာက္ေနပါက ကုိယ့္သားသမီးကုိ စိတ္ပင္ပန္း ေစေအာင္ျပဳလုိက္သလုိရွိတတ္ေပသည္။

 

 ဦးတင္ဦး (က်ဴရွင္)

ဦးတင္ဦး (က်ဴရွင္)
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.