1051_Cov.jpg
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1051
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္
ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ျခင္းသည္ အမွန္ကို ရွာေဖြျခင္းသာ

ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ျခင္း၊ မျပန္ျခင္း ကိစၥရပ္သည္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သမုိင္းတြင္ေသာ မွတ္သားေလာက္ဖြယ္ အလြန္ရွက္စရာ ကိစၥႀကီးတစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ျပၾကေတာ့ မည္ျဖစ္ပါ၏။ ပမာအားျဖင့္ လူတစ္ေယာက္သည္ ႏုိင္ငံတစ္ခု၌ သမုိင္း တြင္ေသာ တာဝန္ႀကီးတစ္ခုကုိ ယူထားပါလ်က္ သူ႔တာဝန္ေက်ပြန္မႈအေပၚ စစ္ေဆးေစာေၾကာရန္ ခြင့္မ ျပဳရဟု ေတာင္းဆုိျခင္း ဆုိလာပါက ထုိသူကုိ အဘယ္သုိ႔ေသာ လူမ်ဳိးဟု သတ္မွတ္ၾကပါမည္နည္း။
        x    x    x
    သာမန္လူတစ္ေယာက္၏ ဘဝသည္ အေရးမႀကီးပါ။ သာမန္လူပင္ ျဖစ္လင့္ကစား ထုိသာမန္လူ၌ မိသား စုတစ္စုေတာ့ရွိမည္။ မိမိ မိသားစုကို တာဝန္ယူထားသည့္ သာမန္လူတစ္ ေယာက္သည္ပင္ မိသားစု တာဝန္ရွိ ၏။ ထုိမိသားစုဝင္မ်ား ေအာင္ျမင္ ျခင္း၊ ဆုံး႐ႈံးျခင္း အားလုံး ထုိသူ၌ တာဝန္ရွိသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ သာမန္ လူတစ္ေယာက္ဆုိလွ်င္ပင္ ထုိတာဝန္ေတာ့ရွိပါေသး၏။
        x    x    x
    လူတစ္ေယာက္ဦးေဆာင္ေသာ အစုိးရတစ္ဖြဲ႔၊ ႏုိင္ငံတစ္ခုကို တာဝန္ ယူေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႔တစ္ခု သည္ ထုိႏုိင္ငံ၏ ေကာင္းမႈ၊ မ ေကာင္းမႈ အလုံးစုံ၌ တာဝန္မရွိေတာ့ၿပီလား။ မိသားစုတစ္ခု၌ မိခင္ဖခင္က ေကာင္းစြာက်န္းမာခ်မ္းသာၿပီး သား သမီးမ်ားကစားစရာမရွိ၊ ပညာမတတ္၊ ေတာင္းစားေနရသည့္ ဘဝဆုိလွ်င္ ထုိမိသားစုကို ေတြ႔သူအားလုံးက မည္သူ႔ကုိ အျပစ္တင္မည္နည္း။ အျပစ္မတင္ရေတာ့ၿပီလား။ ေနာက္ ေၾကာင္းျပန္ျခင္း၊ မျပန္ျခင္းဆုိသည္ မွာ ထုိသုိ႔ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ဳိး၌ မည္သူ ၌ တာဝန္ရွိျခင္းကို ေလ့လာဆန္းစစ္ ျခင္းသာျဖစ္ပါ၏။
        x    x    x
     လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ေနာက္ေၾကာင္းဆုိသည္မွာ ယခင္ကာလတစ္ေလွ်ာက္၌ ထုိသူေနထုိင္ ေျပာဆုိ ျပဳမူခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအ ရာမ်ားျဖစ္ပါ၏။ ပမာအားျဖင့္ သစ္ပင္ႀကီးတစ္ပင္ ယခုကာလ၌ အရိပ္အာဝါသေကာင္းစြာရွိေနျခင္းကို ၾကည့္၍ ထုိသစ္ပင္ႀကီး အဘယ္က့ဲ သို႔ ႀကီးျပင္းလာရသနည္းဟု စဥ္းစားမိၾကလွ်င္ ထုိသစ္ပင္ႀကီး၏ ေနာက္ ေၾကာင္းျဖစ္ရပ္မ်ားကို ထုိသစ္ပင္ႀကီး ၏ ပင္စည္ေပၚမွ လကၡဏာမ်ား အျဖပ္ ေတြ႔ရႏုိင္ပါ၏။
        x    x    x
    သစ္ပင္ႀကီး ငယ္ရြယ္စဥ္ကာလ တစ္ခု၌ ဤေနရာရွိ အကိုင္းတစ္ခု အခ်ဳိးခံရသည္။ က်ဳိးသြားသည့္ ဒဏ္ရာက ႀကီးမားေသာ လက္နက္ႀကီး တစ္ခုေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ တစ္ေနရာ၌ ဓားႏွင့္ အမႊန္းခံရသည့္ ေနရာကိုလည္း ေတြ႔ရႏုိင္သည္။ ထုိကဲ့သို႔ ဒဏ္ရာမ်ားက ျပည့္ႏွက္ေနသည့္ ကာလတစ္ခု၌ သစ္ပင္ႀကီး ေရျမဳပ္ခံ ရသည္။ ကာလမည္မွ် ရွည္ၾကာခဲ့ သည္ စသျဖင့္ သစ္ပင္ႀကီး၏ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ဇာတ္လမ္းျပစ္ သည္။ သစ္ပင္ႀကီး၏ သမုိင္းအစစ္ အမွန္ျဖစ္သည္။
        x    x    x
    လူတစ္ေယာက္၏ ဘဝ၌ မည္  မွ်ဆုိးရြားခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ထုိ လူ၌ ရွာမေတြ႔ႏုိင္။ သို႔ေသာ္ ႏုိင္ငံ တစ္ခုမည္သို႔ ဆုိးရြားေသာ ဒဏ္မ်ား ႀကံဳခဲ့ရသည္ကို မွတ္တမ္းမ်ား၌ ေတြ႔ ရႏုိင္ပါ၏။ မွတ္တမ္းဆုိသည္မွာ သတင္းမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ားအျဖစ္ ရွိသည္။ အျခားေတြ႔ရႏုိင္သည့္ လကၡဏာမွာ အႏုပညာပစၥည္းမ်ား၌ ျဖစ္သည္။ အႏုပညာရွင္မ်ားသည္ သူတုိ႔ဘဝ၌ လူ႔အသုိက္အဝန္းႀကံဳခဲ့ ၾကရသည္မ်ားကုိ အႏုပညာပစၥည္း အျဖစ္ မွတ္မွတ္ထင္ထင္ တင္ျပေလ့ ရွိၾကသည္။
        x    x    x
    အာဏာရွင္မ်ားသည္ သူတုိ႔အာဏာရွိစဥ္ကာလ၌ လူစိတ္ေပ်ာက္ကာ စာနာစိတ္ကင္းမဲ့၊ ေမတၱာတရား ေပ်ာက္ကာ ကိုယ္ခ်င္းစာရမည့္ စိတ္ ထားမ်ားကိုပင္ ေမ့ပစ္လုိက္ၾကသည္။ သူတုိ႔မွတ္တမ္း၊ ႏုိင္ငံမွတ္တမ္းတင္မည့္ သူမ်ားကုိ သုတ္သင္ရွင္းလင္း လူမဆန္စြာျပဳမူေလ့ရွိၾကသည္။ အျဖစ္မွန္မ်ားကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္သည္ သာမက လက္ရာေျခရာမ်ားပါ မက်န္ေစရန္ ျပဳမူၾကသည္။ သို႔ႏွင့္ ဆင္ဆာဆုိေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း တစ္ခုသည္ ေပၚေပါက္လာရ၏။
        x    x    x
    မိမိတုိ႔ ေခြၽးႏွဲစာမ်ားကုိ သိမ္းယူ သည့္ ျဖစ္ရပ္၊ ေရွးဘုိးဘြားပိုင္ လယ္ယာေျမတစ္ကြက္ႏွင့္ လုပ္ကိုင္ကာ မဝေရစာ စားေနရသည့္ဘဝ၌ ထုိ လယ္ေျမေလးတစ္ကြက္ကို အမည္အမ်ဳိးမ်ဳိးေျပာင္းကာ သိမ္းၿပီး ေဘာင္း ဘီခြၽတ္ ထဘီလား ပုဆုိးလားမသိ ေသာ မင္းသမီးမ်ားဝတ္သည့္ လုံခ်ည္ဝတ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးက သူ ေတာ္ေကာင္း ဟန္ေဆာင္ကာ  သူ႔တပည့္မ်ားကို မဝေရဆာေဝငွေနမႈ အေပၚ ေက်းဇူးျပန္တင္ရမည္လား။ ဤသည္ကား ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ျခင္း ေလလား။
        x    x    x
    ျမတ္စြာဘုရားရွိစဥ္က သူေဌး ႀကီးတစ္ဦး ေက်ာင္းေဆာက္လွဴၿပီး သည္ႏွင့္ သူေဌးႀကီးအတြက္ တာဝတႎ သာနတ္ျပည္၌ အေဆာင္မ်ားစြာ ပါရွိေသာ ဗိမာန္ႀကီးေပၚထြန္းေနၿပီဟု ဓမၼကတိကမ်ားေျပာေသာ စကားသည္ ဘာသာေရးႏွင့္အလွဴကို အ ေပးအယူလုပ္ျခင္းသေဘာျဖစ္ေနရၿပီ ျဖစ္ပါ၏။ အလွဴဆုိသည္မွာ စြန္႔လႊတ္မႈထက္ တစ္ျပားသားမွမပုိ။ သူေဌးႀကီး၏ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္မႈကား သန္႔ရွင္းပါရဲ႕လား။ အေပးအယူ သေဘာျဖစ္ေနသည္ မဟုတ္ပါလား။
        x    x    x
    နိဗၺာန္ အက်ဳိးေမွ်ာ္၍ လွဴဒါန္း ၾကပါရန္ဆုိေသာ စကားသည္ အေပးအယူသေဘာ၊ ေနာက္ေၾကာင္း ျပဳ၍ ေရွ႕ေမွ်ာ္ျခင္းပင္ မဟုတ္ပါလား။ ဘယ္သူမျပဳ မိမိအမႈကုိ  ဗုဒၶဘာသာ အမည္ခံထားသူ တစ္စု ေမ့ေလ်ာ့ လုိက္ၾကၿပီလား။
        x    x    x
    အမွားကုိ ျပန္သုံးသပ္မွ အမွန္ ကုိရွာေတြ႔မည္။ အမွားကုိ ျပန္သုံးသပ္ ျခင္းသည္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ရျခင္း မဟုတ္ပါလား။ သခ်ၤာပုစၧာတစ္ပုဒ္ အစမွအဆုံးတြက္ခ်က္ရသည္။ အမွန္ အမွား ျပန္စစ္ရန္ ေနာက္ ေၾကာင္း ျပန္၍အစမွ အဆုံးတုိင္ျပန္စစ္ရ သည္။
        x    x    x
    တရားသူႀကီးတစ္ဦးသည္ အမႈ တစ္ခုကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ဆုံးျဖတ္ရန္အတြက္ အမႈတစ္ခုလုံး၊ စစ္ေဆးထားမႈအားလုံး၊ သက္ေသအားလုံး ထြက္ဆုိခ်က္မွန္သမွ် တစ္ခုမက်န္ အျပန္ျပန္ အလွန္လွန္ၾကည့္ရသည္။ အမႈကုိ အစမွစ၌ ျဖစ္ပြားသည္အထိ ျပန္သြားရသည္။ မည္သည္က မွန္၊ မည္သူက မွားသနည္း၊ ဥပေဒႏွင့္ လာၿငိေနသနည္း။ ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္၍ အျပန္ျပန္အလွန္လွန္စဥ္းစား ၿပီးမွ အမိန္႔ခ်မွတ္သည္။ ေနာက္ ေၾကာင္းျပန္ၿပီး အမႈကုိ ျပန္စိစစ္ရ သည္။ အမႈတြဲမွ အခ်က္အလက္ မ်ားသည္ စိစစ္ရန္ အခ်က္အလက္ မ်ားျဖစ္၏။ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ စိစစ္မွ အမွန္ကို ရွာေတြ႔မည္ခ်ည္း ျဖစ္ပါ၏။
        x    x    x
    ဆုိလုိရင္းမွာ ေက်ာင္းသားမွ စ၍ တရားသူႀကီးအလယ္၊ ႏုိင္ငံ့ ေခါင္းေဆာင္အဆုံး အေၾကာင္းအရာ တစ္ခု အမွန္အမွားသိႏုိင္ရန္ ေနာက္ ေၾကာင္းျပန္စိစစ္ရသည္။
    ေနာက္ေၾကာင္းျပန္စီစစ္ျခင္း သည္ အျဖစ္မွန္ တရားခံအမွန္ကို ရွာေဖြျခင္းျဖစ္သည္။
    ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနာက္ျပန္ျခင္း သည္ သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ အ ျပစ္အနာအဆာကုိ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ အျဖစ္မွန္ကို ေဖာ္ထုတ္ ျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု ဆုိရမည္။

ေမာင္ေစ်းကြက္
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.