1-3-2018
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
နတ္မေတာင္အမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္(ေခၚႏူးစုမ္) တြင္ အမႈိက္ပုံးမ်ား ခ်ထားေပးမည္
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1052
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္
သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၏ သရုပ္သကန္

သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမ်ား က်င္း ပရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ထဲမွ တစ္ခု တည္းေသာ အဓိက အေၾကာင္းရင္း မွာ အစုိးရ (သို႔မဟုတ္) စီမံခန္႔ခြဲ အုပ္ ခ်ဳပ္ေရး၌ တာဝန္ရွိသူ (သို႔မဟုတ္) လုပ္ငန္းတစ္ခုခု၌ တာဝန္ယူထားသူ က ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳကာ သူတာဝန္ ယူထားေသာ ကိစၥ၊ သူတာဝန္ခံထား ေသာျဖစ္စဥ္တစ္ခု၌ မရွင္းမလင္းျဖစ္ ေနသည့္ အေျခအေနမ်ဳိး၌ သံသယ မ်ား ထင္ျမင္မႈမ်ား ေဝခြဲမရသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားက လူအမ်ားစု၊ အထူး သျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား၏ စိတ္ အတြင္း၌ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚကာ သုိ႔ေသာသို႔ေလာျဖစ္စရာမ်ားေၾကာင့္ တိက် ခုိင္မာေသာ အခ်က္အလက္ မ်ားကို သတင္းသမားမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ျပည္သူမ်ားစိတ္ထဲ ရွင္းရွင္းလင္း လင္းျဖစ္သြားေစရန္ အလြယ္ကူဆုံး စကားလုံးမ်ားႏွင့္ ရွင္းလင္းျပသျခင္း ျဖစ္သည္။ သတင္းသမားမ်ားအား ေမးခြန္းမ်ား ေမးခြင့္ျပဳၿပီး ေျပလည္ သြားသည္အထိ ရွင္းလင္းျပသျခင္း ျဖင့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ခု သည္ ထေျမာက္ ေအာင္ျမင္သည္ဟု ဆုိရပါမည္။

    တစ္ေခတ္တစ္ခ်ိန္က ႏုိင္ငံ တကာ၌ စစ္အာဏာရွင္ႀကီးမ်ားႏုိင္ငံ တကာကို လက္နက္ႏွင့္ အႏုိင္က်င့္ ကာ ဓားျပတုိက္ယူထားေသာ္လည္း သူတုိ႔သည္ ျပည္သူႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္း မဆုိင္ရဲသည့္အတြက္ သတင္းသမား မ်ား ဖိတ္ေခၚကာ မိန္႔ခြန္းမ်ား ထပ္ တလဲလဲေျပာ၊ သတင္းသမားမ်ားကို ေမးခြန္းေမးခြင့္မျပဳ။ သူတုိ႔ေျပာခ်င္ ရာ သူတုိ႔စကားမ်ားသည္ ေၾကာင္း က်ဳိးဆီေလ်ာ္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း သတင္းသမားက စာရြက္ႏွင့္ ခဲတံ ကိုင္ၿပီး ထင္ရာမွတ္။ သို႔ေသာ္ ထုိ အခမ္းအနားၿပီးသည္ႏွင့္ သူတုိ႔ေျပာ ေသာ မိန္႔ခြန္းကို မိတၱဴဆြဲကာ ျပင္ ဆင္ၿပီး လူေစ့ေဝငွၿပီး ထုိအတုိင္း တစ္လုံးတပါဒမွ် ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္ ျခင္းမျပဳရဟု အမိန္႔ေပးၿပီး ျပန္လႊတ္ ေလ့ရွိမည္။ သို႔ေသာ္ သူတုိ႔က ယင္းပြဲ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲဟု  အမည္ေပး ကင္ပြန္းတပ္ေလ့ရွိပါ၏။ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ ျပဳလုပ္ ေသာ္လည္း တကယ့္ျဖစ္ရပ္၌ အာဏာရွင္မ်ားသည္ သူတုိ႔ေျပာလုိ ရာကုိ သတင္းသမားအား ေရးေစရန္ ခုိင္းေစသည့္ပြဲသာ ျဖစ္သည္။

    သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ အမည္ သည္ သူ႔အဓိပၸာယ္ႏွင့္သူ ၿပီးျပည့္စုံ ၿပီးျဖစ္ပါ၏။ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ တက္ေရာက္လာေသာ သတင္းသမား မ်ားက သူတုိ႔သိလုိရာကို ေမးျမန္း သည္ဆုိျခင္းမွာ ယင္းအေၾကာင္း အရာမ်ားကို သတင္းစာမ်ား၌ ျပန္ လည္ေရးသားမည္ျဖစ္ရာ ေရးသားသူ ကုိယ္တုိင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျဖစ္ရန္ လုိသျဖင့္ ေမးခြန္းမ်ား ေမးရျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ သတင္းသမား၌ အျခား မည္သည့္ သေဘာထားမွမရွိဟု ေမး ခံရသူက သေဘာေပါက္ရမည္ျဖစ္ ပါ၏။
    သုိ႔ေသာ္ အာဏာရွင္မ်ားက သူတုိ႔ကို ေမးခြန္းမ်ား ေမးျခင္းသည္ သူတုိ႔အား အက်ပ္ေတြ႔ေစသည္ဟု ထင္မွတ္၍ စိတ္ဆုိးေဒါသထြက္ေလ့ ရွိသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ စိတ္ဆုိးရပါ သနည္း။ သူေျပာေသာ အေၾကာင္း အရာကို သူကုိယ္တုိင္ ရွင္းရွင္းလင္း လင္းျဖစ္ေနလွ်င္ ေမးသမွ်ေျဖ႐ုံသာ ျဖစ္ပါ၏။
    တစ္ခုရွိပါ၏။ ေျပာေနသူကုိယ္ တုိင္က ထုိျဖစ္ရပ္ကို သူကိုယ္တုိင္ မသိပါဘဲလ်က္ အခုိင္းခံရ၍၊ ဆရာ လုပ္လုိ၍ ထုိေနရာ၌ ရပ္၍ ေျပာ ျခင္းျဖစ္၍ စိတ္ဆုိးရျခင္းဟု ဆုိလွ်င္ ေမးျမန္းသူ သတင္းသမား၌ အျပစ္ မရွိပါ။ မျပည့္စုံေသာ သတင္းကို မေရးျခင္းသည္ သတင္းသမားလုိက္ နာအပ္ေသာ အေျခခံစည္းမ်ဥ္း ျဖစ္ပါ၏။

    အဆိုပါ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ သို႔ ဖိတ္ေခၚ၍ တက္ေရာက္လာ ေသာ သတင္းသမားသည္ သတင္း သမားပီပီေပးေသာ သတင္းကို ေရး ေလ့မရွိ။ သူတုိ႔ သိလုိေသာ သတင္း ကို ေမးျမန္းစုံစမ္းၿပီးမွ ေရးတတ္သူ မ်ားျဖစ္၍ အဘယ္ေနရာ၌ ျဖစ္ေစ၊ သတင္းသမားသည္ ေမးခြန္းေမးမည္ ျဖစ္သည္။ ေတြ႔ရသူသည္ သမၼတ ျဖစ္ေစ၊ အာဏာရွင္ျဖစ္ေစ၊ ကုလ သမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးႀကီး ျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံတကာ ႏုိဘယ္ဆုရ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးျဖစ္ေစ၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျဖစ္ ေစ၊ ဃႈဗ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္ေစ၊ ဳြႀ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္ေစ၊ သူ ေတာင္းစားျဖစ္ေစ၊ သူပုန္ေခါင္း ေဆာင္ျဖစ္ေစ၊ အၾကမ္းဖက္သမား ျဖစ္ေစ၊ ေသအ့ံမူးမူးလူနာျဖစ္ေစ၊ သတင္းသမားက ေမးခြန္းေမးကိုေမး မည္။ သတင္းေမးျမန္းျခင္းသည္ သတင္းသမား၏ ပထမပုိင္းအလုပ္ ျဖစ္သည္။ သူသိလုိသည့္ ေမးခြန္း၏ အေျဖကို ရရွိသည့္အခါ သူေက်နပ္ သြားမွ ထုိသတင္းကုိ သူကေရးရန္ ဆုံးျဖတ္မည္ ယင္းသည္ သတင္း သမား၏ ဒုတိယပိုင္း အလုပ္ျဖစ္ပါ ၏။ တတိယ အလုပ္မွာ ထုိသတင္းကုိ သူမည္သို႔ေရးမည္နည္း။ မည္သည့္ ေနရာကစမည္နည္း။ ယင္းျဖစ္ရပ္ျဖစ္ စဥ္ႀကီးတစ္ခုလုံး၏ အစမွ ေရးမည္ လား၊ သို႔မဟုတ္ ယခု သတင္းစာ ရွင္း လင္းပြဲ၌ သူေမးခဲ့သည့္ ေမးခြန္း၏ အေျဖမွစ၍ ေရးမည္လား။ သူသည္ တစ္ထုိင္တည္း ဆုံးျဖတ္ၿပီး တစ္ထုိင္ တည္းေရးေတာ့သည္။ ထုိသတင္းေရး ေနခ်ိန္၌ သတင္းသမားစိတ္ထဲ၌ မည္သည့္ အရာမွမရွိ၊ သူၾကားသိရ သည့္အတိုင္း အားလုံးသူေရးသည္။ ထုိအခ်ိန္၌ ေမးခြန္းမ်ားေျဖၾကားခဲ့ သည့္ သမၼတ၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ဝန္ႀကီး၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး၊ ေထာက္လွမ္းေရးမွဴးႀကီး၊ အၾကမ္းဖက္သမား၊ တစ္ေယာက္မွမ ရွိေတာ့။ သူႏွင့္ သူ႔သတင္းသာရွိ ေတာ့သည္။

    သတင္းသမားႏွင့္ သတင္းသည္ ထုိသုိ႔ ဆယ္ႏြယ္၏။ သတင္းသမား စိတ္ထဲ၌ ဤသတင္းကိုေရးေန၍ သူေထာင္က်သြားလွ်င္လည္း ဂ႐ု မစုိက္။ သူ႔ကို သတ္လွ်င္လည္း သူဂ႐ု မစုိက္။ သူ႔အလုပ္သူလုပ္ျခင္းသာ ရွိ၏။ တိက်စြာ ေျပာရလွ်င္ ထုိတစ္ ခ်ိန္၌ သတင္းသမား၌ ႏုိင္ငံလည္း မရွိ၊ မိသားစုလည္းမရွိ၊ ဘာသာေရး လည္းမရွိ။ သတင္းေရးေန သူႏွင့္ သတင္း။ ထုိႏွစ္ခုသာရွိ၏။

    ယင္းသုိ႔ေသာ သတင္းသမားမ်ဳိး ကို မည္သည့္အာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္ သူကမွ မလုိခ်င္ၾက၊ မႏွစ္ၿခိဳက္ၾက။ထုိသတင္းသမားမ်ားသည္ ကြန္ျမဴ နစ္ အာဏာရွင္ႏုိင္ငံမ်ား၌ ေန၍မရ။ ေနလွ်င္လည္း ေထာင္ထဲက ထြက္ရ ေတာ့မည္မဟုတ္။

    ယင္းသို႔ေသာ သတင္းႏွင့္သာ လုံးေထြးေနတတ္ေသာ သတင္းသမား မ်ား ရွိသကဲ့သုိ သတင္းသမားဘဝကို ခံယူၿပီး အာဏာရွင္မ်ားထံမွ လက္ေဝ ခံ သူေတာင္းစားပမာ ေပးသေလာက္ ေငြအေၾ<ြကမ်ား လက္ခံကာ သတင္း သမား အမည္ခံေနသူမ်ားကလည္း ရွိကိုရွိေနပါေသး၏။
    သူတုိ႔သည္ အာဏာရွင္ႏုိင္ငံ မ်ား၌ ရာထူးႀကီးမ်ား ရရွိတတ္ပါ၏။

ေမာင္ေစ်းကြက္
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.