1051_Cov.jpg
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
နတ္မေတာင္အမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္(ေခၚႏူးစုမ္) တြင္ အမႈိက္ပုံးမ်ား ခ်ထားေပးမည္
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1051
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္
အာဃာတမ်ား ၾကီးစိုးရာ အ၀န္းအ၀ိုင္းမွသည္ ...

အာဃာတႏွင့္ ေမတၱာစိတ္ အ ေျခအေနႏွစ္ခုသည္ ဆန္႔က်င္ဘက္ မ်ားျဖစ္၏။

အာဃာတ ဆုိေသာစိတ္၌ ခြင့္လႊတ္မႈ၊ အနစ္နာခံမႈမရွိ။ သူတစ္ပါး ေကာင္းစားသည္ကို အလုိမက်မႈ၊ သူတစ္ပါးေကာင္း စားေနျခင္း၊ ေအာင္ ျမင္ေနျခင္းကို မၾကည့္ႏုိင္ မျမင္ႏုိင္ ေလာက္ေအာင္အထိ မုန္းတီးမႈ စေသာ မစၧရိယစိတ္ဆုိသည့္ မနာလုိ ဝန္တုိမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနျခင္းမ်ား ျဖစ္ပါ၏။
        x    x    x

 ေမတၱာဆုိေသာ စိတ္အေျခအ ေန၌ သည္းခံမႈ၊ အနစ္နာခံမႈ၊ စြန္႔ လႊတ္မႈစေသာ စိတ္ေကာင္းစိတ္ျမတ္ မ်ား ကိန္းေအာင္းေနၿပီး မာန၊ ဝန္ တုိမႈ၊ ပိုင္ဆုိင္ရယူမႈ စသည္မ်ား ျမဴ မႈန္တစ္မႈန္မွ်ပင္မရွိ၊ ကင္းစင္ေနသည့္ စိတ္ထားျဖစ္သည္။ အာဃာတႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ အရပ္၌ တည္ရွိေန ေသာ စိတ္အေျခအေနျဖစ္သည္။ ေမတၱာကို စံျပဳရလွ်င္ မိခင္တုိ႔ထားရွိ ေသာ စိတ္အေျခအေနသည္ တု ႏႈိင္း မရေသာ အေျခအေနမ်ဳိးျဖစ္ သည္။
        x    x    x

အာဃာတႀကီးမားသူတုိ႔သည္ ငါ့ဘုိ႔သမားဟု ဆုိႏုိင္ပါ၏။  ပမာ အားျဖင့္အေၾကာင္းျခင္းရာ တစ္စုံ တစ္ခုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေမးျမန္း သည့္ ေမးခြန္းကုိပင္ အေမးမခံႏုိင္။ ထုိ သုိ႔ေသာ လူမ်ားသည္ သတင္းသမား မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခြင့္ကို မေပးလုိၾက။ မလဲႊမေရွာင္ သာ ေတြ႔ရလွ်င္လည္း တစ္နည္းနည္းႏွင့္ ခက္ခက္ထန္ထန္ မ်က္ႏွာလႊဲသြားတတ္၏။ ''ဆင္ျဖဴ မ်က္ႏွာ ဆင္မည္းမၾကည့္ဝံ့''ဆုိ ေသာ စကားႏွင့္အညီျဖစ္ပါ၏။
        x    x    x

 ေမတၱာတရားရွိသူတုိ႔၏ မ်က္ႏွာ ၌ ၿပံဳးရႊင္မႈကို ေတ႔ြရတတ္၏။ ခက္ ထန္မႈႏွင့္ ႀကံဳရလွ်င္လည္း သူတုိ႔စိတ္ ကို သူတုိ႔ေျဖယူသည္။ ခြင့္မျပဳ လက္ မခံဟူေသာ စကားလုံးမ်ား မလဲႊမ ေရွာင္သာေျပာရလွ်င္လည္း သူတုိ႔ မ်က္ႏွာသည္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ေန ဟန္ လုံးဝ မေတြ႔ရ။ သနားစဖြယ္ စိတ္ ခံစားမႈက အထင္းသားေပၚလြင္ေန ၏။
        x    x    x

ကမၻာေပၚ၌ အာဃာတႀကီးမား သူမ်ား၏ အမူအရာႏွင့္ စိတ္ထားကို သူတုိ႔၏ မ်က္ႏွာ၌ အထင္းသားျမင္ ေတြ႔ႏုိင္သည္။ သူတုိ႔၏ ရင္၌ တင္း မာမႈ၊ ေဒါသမ်ားျဖစ္တည္ေနမႈကို လည္း သိသာေစသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ သူမ်ားကို အမ်ားအားျဖင့္ အာဏာ ရွင္မ်ား၊ ယင္းအာဏာရွင္တုိ႔၏ ဇနီး မ်ားႏွင့္ သူတုိ႔၏ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မ်ား၏ အတြင္းစိတ္၌ ေတြ႔ႏုိင္သည္။
        x    x    x    

သူတုိ႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို မလုိ လား ေအးခ်မ္းျခင္းကိုလည္း မလုိ လားၾက။ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ၊ သာ ယာ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းမႈတုိ႔ ဆုိလုိသည္မွာ သူတုိ႔အားေလွာင္ ေျပာင္ေနသည့္ အ ေျခအေနဟု သေဘာေပါက္ထား သည္။ သူတုိ႔ ဘဝ၌ ေဒါသႏွင့္ ေမာ ဟက ေမြးဖြားေပးလုိက္ေသာ အရာ မ်ားျဖစ္သည့္ အမ်က္ေဒါသႀကီးျခင္း၊ ေအာ္ဟစ္ဆဲဆုိ တုိင္းထြားခုိင္းႏႈိင္း ျခင္းစေသာ စကားလုံး မ်ားႏွင့္ ႀကီး ျပင္းလာသူမ်ားျဖစ္၏။
        x    x    x

သူတုိ႔ဘဝ၌ သူတုိ႔သည္သာ အရွင္သခင္၊ သူတုိ႔သည္သာ အႀကီး အကဲ၊ သူတုိ႔စကားမွ မွန္သည္၊ သူ တုိ႔ႏွင့္ အဘယ္သူကမွ ပခုံးခ်င္းယွဥ္ ၍မရဆုိသည့္ အေတြးမ်ဳိးက သူတုိ႔ ကို လႊမ္းမုိးထားသည္။ သူတုိ႔၏ စိတ္အတြင္း၌ ဘဝင္ျမင့္ အ႐ူးစိတ္ ကိန္း ေအာင္းေန သည္က အေသအခ်ာ ျဖစ္ေနပါ၏။
        x    x    x

သူတုိ႔၌ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ရွိ သည္။ သူတုိ႔သည္ ဤေဒသ၌ ေန ထုိင္ခဲ့သည္မွာ ႏွစ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာ က ျဖစ္သည္။ ဤေျမသည္ သူတုိ႔ ေျမ၊ သူတုိ႔သာပိုင္သည္။ ေနာက္ ကမၻာတည္သေရြ႕ သူတုိ႔ပင္ပိုင္ၾကဦးမည္။ ထုိအေတြးကို သူတုိ႔က ထုတ္ ေဖာ္မေျပာ ၾကေသာ္လည္း သူတုိ႔ အ နီး၌ ကပ္ေနၾကသူမ်ား၊ သူတုိ႔ႏွင့္ ပူး ေပါင္း၍ ေငြရွာေနသူမ်ားက ထိုသူ တုိ႔၏ အ႐ူးစိတ္ကို ပိုမုိရွင္သန္ေစ ရန္ ေရေလာင္းေပါင္းသင္ေပးၾကသည္။ သုိ႔မွ မိမိတုိ႔အက်ဳိးရွိမည္။ သူတုိ႔၏ အ႐ူးစိတ္ ပိုပိုထလာေလေလ အေန ေခ်ာင္လာေလေလ။ ထုိေၾကာင့္ သူတို႔ ကို ေျမႇာက္ပင့္ကာ စီးပြားရွာ၍ရမည္ ကို သေဘာေပါက္ၾကသည္။
        x    x    x

ပို၍ ဆုိးရြားသြားသည့္အခ်က္ တစ္ခုမွာ သူတုိ႔၏ အ႐ူးစိတ္ ဘဝင္ ျမင့္စိတ္ကို သူ႔မ်ဳိးဆက္မ်ား၏ စိတ္အ တြင္း၌ပါ ဝင္လာေစ ရန္ ျပဳမူၾက သည္။ ကေလးငယ္သည္ ဘာတစ္ခု မွ်မသိ၍ သူတုိ႔မ်ဳိးႏြယ္သည္ ေန ဘုရားကပင္ ဆင္းသက္သေယာင္၊ ဤႏုိင္ငံ၊ ဤအရပ္ေဒသႀကီးတစ္ခု လုံးကို သူတုိ႔ကိုသာ ေပးထားသ ေယာင္ေယာင္ ထင္မွတ္ေနၾကသည္။ ျပည္သူမ်ား ငတ္ျပတ္ေနျခင္းသည္ ထုိျပည္သူတုိ႔ စိတ္ဓာတ္ မေကာင္း ၍သာ ေနရသည္ဟု ယံုၾကည္၏။ သူတုိ႔ အေဖ၊ သူတုိ႔အဘုိးတုိ႔၏ အ႐ူး စကား၊ အ႐ူးစိတ္သည္ သူတုိ႔ထံ၌ ကိန္းေအာင္းေနေတာ့သည္။
        x    x    x

အာဃာတစိတ္သည္ အဘယ္ သို႔တုိင္သက္ေရာက္သြားသနည္း။ လူ တစ္ဦးမွ လူတစ္စု၊ လူတစ္စုမွ လူ မ်ဳိးႏြယ္ဝင္တစ္ခုအထိဟု ဆုိရေပ မည္။ ထုိအ႐ူးစိတ္သည္ သာတူညီမွ် စိတ္ထားသူကို မုန္းသည္။ သာတူညီ မွ်စိတ္ကုိပင္ အ႐ူးစိတ္ဟု ယူဆထား ျပန္သည္။ အ့ံအားသင့္စရာႏုိင္ငံ တစ္ခု၊ ေနရာတစ္ခုျဖစ္လွ်င္ ထုိေနရာ ထုိႏုိင္ငံသည္ အရက္စက္ဆုံး၊ အုပ္ ခ်ဳပ္မႈစည္းကမ္းမရွိဆုံး၊ တရား စီရင္ ေရး၊ ကြၽန္ႏွင့္ သခင္စိတ္မ်ဳိးသာ ရွိ သည့္ အရပ္ေဒသႏွင့္ႏုိင္ငံဟု ကမၻာ၌ အထင္အရွား တစ္ေန႔ သတ္မွတ္ ေတာ့မည္။
        x    x    x

ဤသို႔ေသာ အရပ္ေဒသတစ္ခု လုံးသည္ သံဆူးႀကိဳး အလုံကာထား ၿပီး လူသတၱဝါမ်ားျပသထားရွိသည့္  တိရစၧာန္႐ုံ သဖြယ္ အျဖစ္ ႏုိင္ငံတကာ က သတ္မွတ္ခံရမည့္ အေျခအေနသုိ႔ ေရာက္လုနီးပါးႏုိင္ငံ တစ္ခုဟုဆုိလွ်င္ လြန္သည္ထင္ပါ အံ့နည္း ... ။

ေမာင္ေဈးကြက္
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.