1051_Cov.jpg
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1051
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
Special Report
ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ပါးစပ္ဖ်ားအဆင့္က ရုန္းထြက္ရေတာ့မယ့္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု

ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ တစ္ၿပိဳင္တည္း ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းစစ္မီးကို အၿပီးတုိင္ ၿငႇိမ္းသတ္ၿပီး ဒီမုိကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ ေဆာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ အနာဂတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ လုိက္ေလ်ာညီေထြရွိတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ေရးကို ဆက္လက္ႀကိဳးစားမည္ဟု သမၼတဦးထင္ေက်ာ္က ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇ ရက္တြင္ ေျပာခဲ့သည္။

ထိုေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ၇၁ ႏွစ္ေျမာက္ ရွမ္း ျပည္နယ္ေန႔ အခမ္းအနားသုိ႔ ေပးပို႔သည့္သဝဏ္လႊာ၌ သမၼတက ထုိသုိ႔ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒမေပၚမီ ေရွ႕ပုိင္းတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒႏွစ္ရပ္ ေပၚထြက္ခဲ့ ဖူးသည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တုိ႔တြင္ျဖစ္ၿပီး  ႏွစ္ရပ္စလံုးသည္ တုိက္တုိက္ဆုိင္ဆုိင္ပင္ ၁၄ ႏွစ္တည္းသာ သက္တမ္းရွည္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုဥပေဒျဖင့္ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းယူလာခဲ့သည္။

၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုဥပေဒကုိ ျပင္ မည္ဟူေသာ ကတိျဖင့္ တက္လာေသာ NLD အစိုးရသည္ ၂၁ရာစုပင္ လံုကုိ ခပ္ျမန္ျမန္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေသာအခါ လူထု ေခါင္းေဆာင္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းျပ ေျမပံုခုနစ္ဆင့္ေၾကညာခ်က္ႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မူဝါဒေျခာက္ခ်က္တုိ႔မွာ စကတည္းက မူကြဲ၊ ခံယူခ်က္ကြဲေနသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လမ္းျပေျမပံုမွာ

၁။ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ မူေဘာင္ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း။

၂။  ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ မူေဘာင္ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ျခင္း။

၃။  ျပင္ဆင္အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ မူေဘာင္ႏွင့္အညီ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာ ခံ ၂၁ ရာစုပင္လံုက်င္းပျခင္း။

၄။ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံ ရလဒ္မ်ားအားစုစည္း၍ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထုိး ျခင္း။

၅။ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္အညီ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးသားျခင္း၊ အတည္ျပဳ ျခင္း။

၆။ ျပင္ဆင္ေရးသား အတည္ ျပဳၿပီး ျဖစ္ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒႏွင့္အညီ ပါတီစံုဒီမုိကေရစီ အေထြ ေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း။

၇။ ပါတီစံု ဒီမုိကေရစီအေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ႏွင့္အညီ ဒီမုိက ရက္တစ္ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုကုိ တည္ေဆာက္ျခင္းတုိ႕ျဖစ္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ရလဒ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စုသေဘာ တူညီခ်က္လက္မွတ္ေရးထုိးကာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္ကုိ ျပင္ဆင္ ေရးသားအတည္ျပဳၿပီးေနာက္ ဒီမုိကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္ျခင္းဆုိသည့္    ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေျမပံုသည္ Bottom-up သေဘာမ်ဳိးအနည္းငယ္ ဆန္ခဲ့သည္။ NLD ၏ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ေရးကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမွတစ္ဆင့္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ႀကံရြယ္ျခင္း ျဖစ္၍ ႏွစ္သက္သူမ်ားျပားခဲ့သည္။

သုိ႕ေသာ္ တပ္မေတာ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူေျခာက္ခ်က္မွာမူ ျပည္သူတင္ေျမႇာက္ထားေသာ အစုိးရ၏ ေျမပံုႏွင့္ အဓိကအခ်က္မ်ားတြင္ ကြဲလြဲ ေနသည္။ တပ္မေတာ္က ခ်မွတ္သည့္ မူေျခာက္ခ်က္မွာ

၁။ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူရန္အ တြက္ အမွန္တကယ္ ဆႏၵရွိရန္။

၂။  သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားအတုိင္း ကတိတည္ရန္။

၃။  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအေပၚ အျမတ္မထုတ္ရန္။

၄။  ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေပၚ ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိး မျဖစ္ေစရန္။

၅။  ႏုိင္ငံေတာ္မွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကုိ လိုက္နာရန္။

၆။ ဒုိ႔တာဝန္ အေရးသံုးပါးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီအႏွစ္သာရကုိ လက္ခံၿပီး ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျဖင့္ ဒီမုိကေရစီေလွ်ာက္လွမ္းမႈတြင္ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ရန္တို႔ျဖစ္သည္။      တပ္မေတာ္က ေရွ႕ဆက္မည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ ၂ဝဝ၈ အေျခခံ ဥပေဒအတြင္းမွသာ သြားလုိျခင္း၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ မျပင္လုိျခင္းက သာ အဓိကအခ်က္လုိျဖစ္ေနသည္။

ထုိသုိ႔ ကြဲလြဲမႈမ်ားႏွင့္ စတင္ ေသာ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံကုိ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ျဖင့္ တံတားထုိးကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ လက္ယပ္ေခၚလုိေသာ္လည္း ထုိစာခ်ဳပ္အေပၚ၌ပင္ မရွင္းမလင္းဖြယ္ သံသယမ်ားႏွင့္ ျပည့္ေနသည့္အခါ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွာ အဆင္မေခ်ာ ေတာ့ေပ။ ထုိထက္ပုိ၍ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕ စည္းပံုဥပေဒေဘာင္အတြင္းသာ  ဝဲလည္ နိဂုံးခ်ဳပ္ေနရေၾကာင္းကို ဦးေအာင္ထူး (လူ႕အခြင့္အေရးေရွ႕ ေန)က 'ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစစ္တမ္း' စာအုပ္ စာ-၁၃၇တြင္တြင္ ယခုကဲ့သုိ႕ သံုးသပ္ျပထားသည္။

'ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္အား ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သုိ႕ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ တင္သြင္း၍ အ တည္ျပဳခ်က္ ရရွိေရးအတြက္ ေဆာင္ ရြက္သြားရန္ သေဘာတူသည္။

အထက္ပါ သေဘာတူညီခ်က္အရ 'ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္' ဟူသည့္ NCA သည္ ႏုိင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္း သစ္ကုိ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ျခင္း မရွိပါ။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု၏ ေဘာင္ အတြင္းသုိ႕ ျပန္လည္သက္ဆင္းသြားပါသည္' ဟူ၍ သံုးသပ္ျပထားသည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ သာမက ၂၁ ရာစုပင္လံုမွ ထြက္လာသည့္ မည္သည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မဆုိ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းပံု၏ ဖြဲစည္းပံုျပင္ဆင္ျခင္းအခန္းပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရသာ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရမည္။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္အညီ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္မျပဳလွ်င္ တစ္ပတ္ျပန္လည္ပါဦးမည္ဟုလည္း သံုးသပ္ ျပခဲ့သည္။

ဘက္ႏွစ္ဖက္ရွိလွ်င္ ခံယူခ်က္ႏွင့္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားမွာ ကြဲျပားတတ္စၿမဲပင္။ ေနာက္ဆံုး တစ္ေန႔ ခံယူခ်က္မတူသည့္တုိင္ ဦးတည္ခ်က္ တူသည္ဆုိလွ်င္ အၿငိမ္းခ်မ္းဆံုးနည္းက ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ စရေတာ့မည္ဟု ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးနီးပါးက ယံုၾကည္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိအခါ ေဆြးေႏြးပြဲတုိ႕သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ တစ္ခုတည္းကုိ ပြဲထုတ္စန္းတင္ကာ႐ုပ္သံတြင္ တုိက္႐ုိက္ထုတ္လႊင့္ျပသ ႐ံုမွ်ႏွင့္ မၿပီး။ အာဃာတလည္းကင္း၊  မသင့္ေသာ ဥာဏ္နီဥာဏ္နက္မ်ားလည္း ရွင္းလင္းေနရန္ ပုိမုိလုိအပ္လွ သည္။ တုိင္းျပည္တစ္ခုအတြင္းက တစ္အူထ႔ံုဆင္းေမာင္ႏွမရင္းမ်ားအျဖစ္ ခံယူၾကသူမ်ားၾကား၌ဆုိလွ်င္မူ ခ်ဳပ္ဆုိေသာစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားက ပုိ၍ပင္ အျမင္ရွင္း၊ နားရွင္းရန္ လုိအပ္ေလ၏။

မတူညီမႈမ်ားၾကားမွ ညီၫြတ္စြာေပါင္းစည္းရန္အတြက္လုိအပ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ခ်ီတက္ၾကရာတြင္ တစ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမွ တစ္ဖက္သတ္ခ်မွတ္ထားေသာ  နည္းလမ္း တစ္သြယ္ျဖင့္ ခရီးႏွင္၍ ေရာက္ႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။ ဘက္ႏွစ္ဖက္ရွိလွ်င္ ညႇိယူၾကရသလုိ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သုိ႔ ႏွစ္ဖက္မကေသာ ဘက္မ်ားစြာ ရွိေနခ်ိန္တြင္ ဘက္ေပါင္းစံုက ဝင္ေရာက္ေလွ်ာက္လွမ္းခြင့္သာမည့္ လမ္းကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရန္မွာ အလြန္အ ေရးႀကီးလွသည္။ အလြန္လည္း ခက္ခဲလွသည္။

ခက္ခဲလွသည္ဟု ဆုိေသာ္လည္း ႏုိင္ငံႏွင့္ျပည္သူတုိ႕၏ အက်ဳိးကုိသာ အမွန္တကယ္ ၾကည့္ၾကလွ်င္မူ အလြန္လြယ္ကူသည္ကုိ လူတုိင္းလည္း သိၾကပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း မ႐ုိး ရွင္းေသာ ႏုိင္ငံေရးဆုိသည္မွာ တစ္ခန္းရပ္ျပဇာတ္တစ္ပုဒ္လုိ ခပ္ျမန္ျမန္ဇာတ္သိမ္းရန္ မလြယ္ကူတတ္ေပ။

ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရး အင္စတီက်ဴကို တည္ေထာင္သူ ေဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦးက ''NCA ရဲ႕ အဓိက အားနည္းခ်က္တစ္ခုကေတာ့ အခ်ဳိ႕အခ်က္ေတြမွာ ညႇိႏႈိင္းစဥ္က တည္းက ရွင္းရွင္းလင္းလင္း အဓိပၸာယ္ မဖြင့္ခဲ့တဲ့ဟာေတြရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႕ အဲဒီအခ်ိန္ကတည္းက တခ်ဳိ႕ဟာေတြကုိ အဲဒီအခ်ိန္မွာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္လုိက္ရင္ ေရွ႕ဆက္သြားလုိ႕ မရဘူးဆုိတဲ့ ျပႆနာေတြရွိေတာ့ အဲဒီ အခ်ိန္မွာ အဓိပၸာယ္မဖြင့္ဘူး။ အလုပ္လုပ္ရင္း နားလည္မႈေတြရလာမယ္။ ယံုၾကည္လာမယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က်မွ ႏွစ္ဖက္နားလည္မႈေတြကို တည္ေဆာက္မယ္ဆုိတဲ့ သေဘာတရားကုိ အေျခခံၿပီး ေရွ႕ဆက္သြားခဲ့ၾကတယ္။ အခုျဖစ္ေနတဲ့ အခက္အခဲေတြက NCA  ညႇိႏႈိင္းစဥ္ကတည္းက အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဖုိ႔အတြက္ ႏွစ္ဖက္နားလည္မႈေတြ ကြာျခားခ်က္ေတြေပၚမွာ အေျခခံၿပီးေတာ့ျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာ ေတြပဲလုိ႔ ယူဆပါတယ္'' ဟု ဆုိထားသည္။

ေနာက္ဆံုးတြင္ တုိင္းရင္းသားမ်ားဘက္က NCA  ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လမ္းျပေျမပံု ခုနစ္ ခ်က္မွာ မည္သုိ႔မည္ပံု ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္မည္ကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိႏိုင္ေတာ့ေသာ အေနအထားသုိ႔ ေရာက္လာခဲ့သည္။

ဤေနရာတြင္ မူေဟာင္းကို ဆြဲကုိင္ထားလုိသူမ်ားႏွင့္ အသစ္ျပင္ဆင္လုိသူမ်ားအၾကား ေမတၱာျဖင့္စီမံသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ လူထုမနစ္နာေစသည့္ နည္းလမ္းကုိ ေရြးခ်ယ္ေလွ်ာက္ လွမ္းသည့္ ႏိုင္ငံအႀကီးအကဲ၏ ဆံုးျဖတ္ဦးေဆာင္မႈကုိ အားမလုိ အားမရျဖစ္သူမ်ားလည္းရွိသည္။ ဟာကြက္ မ်ားကုိေထာက္ျပကာ လက္ေတြ႕ဆန္ေသာနည္းလမ္းမ်ား ယခုထက္ ပုိမုိက်င့္သံုးရန္ တုိက္တြန္းသူမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

ေမတၱာ၏ ဆန္႔က်င္ဘက္သည္ အမုန္းျဖစ္သလုိ အမုန္း၏အေဆာင္ အေယာင္မ်ားသည္ လက္နက္ႏွင့္ အာဏာျဖစ္ေန၏။ ထုိ႕အတြက္ ေမတၱာဖက္ၾကရန္အတြက္ တစ္ဖက္ဖက္က အမုန္း၏အေဆာင္အေယာင္မ်ား အၿပီးတုိင္ခ်ထားလိုက္ရန္ဆုိသည္မွာ ဘာသာေရးမဟုတ္ေသာ ႏုိင္ငံေရးတြင္ ေျပာသေလာက္  မလြယ္ကူလွေပ။

ထုိ႔အတြက္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခ်ဳိးျဖဴငွက္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ပ်ံသန္းႏုိင္ဖုိ႔ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာရွိသည္ဆုိ႐ံုမွ်ႏွင့္မၿပီး။ အတြင္းသေဘာကုိယ္ႏႈိက္က အျခားတစ္ဖက္ဖက္ကုိ ေဘး က်ပ္နံက်ပ္ မျဖစ္ေနေစရန္လည္း အထူးလုိအပ္လွသည္။ ညႇိႏႈိင္းတုိင္ပင္ၾကစဥ္ကတည္းက က်င့္သံုးသည့္ စနစ္ႏွင့္ လက္ေတြ႕ဆန္သည့္၊ ဝိေရာဓိကင္းေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းႏွင့္ ဥပေဒရပ္မ်ား တိတိက်က်ႏွင့္ အားကုိးအားထားေလာက္ေအာင္ အသက္ဝင္ေနေစရန္မွာ အလြန္အေရးပါလွ သည္။

မဟုတ္လွ်င္ မူေဟာင္းသမားမ်ားႏွင့္ အသစ္ျပင္ဆင္လုိၾကသူမ်ားအၾကား ေႏြးေထြးစြာ ေပြ႕ဖက္ခ်င္ ေသာ္လည္း သေဘာတူလက္မွတ္မ်ား၌ ျခြင္းခ်က္ဆုိသည့္ စကားရပ္မ်ားက တံတုိင္းတစ္ခ်ပ္လုိ ကာရံ ေနေပလိမ့္မည္။

စကတည္းက မူေဟာင္းသမားမ်ားႏွင့္ အသစ္ျပင္ဆင္ လုိသူမ်ားအၾကား လြန္ဆြဲအားၿပိဳင္မႈမ်ားက လည္း ေရွ႕ခရီးကိုေႏွာင့္ေႏွးေနသည္။  တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ႏုိင္လွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ထင္သ ေလာက္ မခက္ခဲေတာ့မည္မွာ ေသခ်ာလွသည္။

လတ္တေလာတြင္ တုိင္းရင္းသားအုပ္စုႏွစ္စုျဖစ္ေသာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္ အစည္းအ႐ံုးတုိ႕က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးၾကေတာ့မည္ဆုိသည့္ သတင္းေကာင္း ထြက္ေပၚလာခဲ့ၿပီ။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ အတြက္ မဂၤလာရွိေသာ သတင္းလည္းျဖစ္သည္။

မူလက လက္မွတ္ထိုးထားေသာ ပီစီၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ၊  (KNU)၊ (DKBA)၊ (ANLP)၊ (ABSDF)၊ (PNLO)၊ (CNF)၊ (RCSS) ဟူသည့္   တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕ ရွစ္ဖြဲ႕ႏွင့္ေပါင္းလွ်င္ (NCA) တြင္ စုစုေပါင္း ၁ဝဖြဲ႕ျဖစ္လာမည္။  ၂၁ ရာစု ပင္လံုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံပုိ၍ စည္ ကားလာမည္မွာ ဝမ္းသာစရာေပ။

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္က စတင္ခဲ့ေသာ ၂၁ ရာစုပင္လံုသည္ ေဆြးေႏြးပြဲႏွစ္ႀကိမ္ႏွစ္ခါ ျဖတ္သန္းၾကသည့္အခါ အေလ်ာ့အတင္းမ်ားစြာ၊ ေထာက္ျပေတာင္း ဆုိခ်က္မ်ားစြာျဖင့္ ျဖည္းျဖည္းေႏွးေႏွးသာ ေရွ႕ဆက္ခဲ့ရသည္။ 

တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္  တပ္မေတာ္အၾကား ကိုင္စြဲထားေသာ သေဘာထားႏွင့္ ဆႏၵမ်ားေျပာင္းလဲမႈ အေႏွးအျမန္သည္ ေဆြးေႏြးပြဲ၏ အဓိက ေမာင္းႏွင္အားပင္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတြက္ ဘက္ႏွစ္ဖက္အၾကား ေရွ႕ဆက္သြားရမည့္လမ္းတြင္ ယခုတုိင္ ကြဲျပားေနေသးသည့္ အခ်က္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ အေရးတႀကီး လုိအပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။

ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ ကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုး အျပန္အလွန္ျငင္းခံုေနရေသာ ဖက္ဒရယ္ တပ္ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ေရးျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္က ဖက္ဒရယ္သေဘာတူညီခ်က္အသစ္ တစ္ရပ္ေအာက္တြင္ တစ္ခုတည္းေသာ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕အျဖစ္သာရွိသင့္သည္ဟု လက္ခံထားသည္။ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕မ်ားကမူ သက္ဆုိင္ရာ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား အသီးသီးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပါဝင္ေသာ ဖက္ဒရယ္တပ္ကို ျဖစ္ေစလုိသည္။

တပ္မေတာ္က တိုင္းရင္းသား တပ္ဖြဲ႕မ်ားတြင္ လက္နက္မ်ား ဆက္ လက္ထားရွိေနလွ်င္ တစ္ခ်ိန္တြင္ တည္ၿငိမ္မႈကုိ ၿခိမ္းေျခာက္လာႏုိင္သည္ဟု ယူဆထားပံုရသည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း ဖက္ဒရယ္တပ္ျဖစ္ လာသည့္အခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရသည္ ေဒသခံအစုိးရအေပၚ အနည္းငယ္သာ ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ကုိသာ ရမည္ကုိလည္း ထည့္တြက္ပံုရသည္။

တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားကမူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ ဝင္ေရာက္လာျခင္းသည္ လက္နက္ခ်ရန္မဟုတ္ဟု အခုိင္အမာယံုၾကည္ၾကသည္။ တစ္ဖက္တြင္ တပ္မေတာ္မွ မထင္မွတ္ ေသာ တုိက္ခုိက္မႈ တစ္ခုခုလုပ္လာခ့ဲလွ်င္ သူတုိ႔ထံတြင္ လက္နက္မ်ားရွိေနရမည္ဟုဆုိသည္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္ရပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းကာ ေဆြးေႏြးပြဲ တြင္ ဝင္ပါခ်င္သည့္တုိင္ နားလည္မႈ လြဲ၍ျဖစ္ေစ တုိက္ခုိက္မႈ၊ ထိေတြ႕မႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ သာဓကကုိၾကည့္ကာ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားကလည္း လက္နက္ကုိ ကုိင္ဆြဲထားခ်င္ၾကသည္။

ပမာအားျဖင့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ  ၈ ရက္က ေကအုိင္အုိ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိၾကည့္လွ်င္ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕က လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းရန္ဝန္ေလးပံုကုိ ေတြ႕ရမည္။ ေကအုိင္အုိ၏ ထုိေၾကညာခ်က္တြင္ ျပည္တြင္းစစ္ကုိ ႏုိင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ၂၁ ရာစု ပင္လံုေခၚဆုိမႈအေပၚ

အျခားတုိင္းရင္းသားမ်ားနည္းတူ ေကအုိင္အိုကလည္းလက္ခံကာ ညီ လာခံသုိ႔ မျဖစ္မေန ပါဝင္တက္ ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ညီလာခံတက္ေရာက္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္ေန႕တြင္ ေက အုိင္အုိ၏ လုိင္ဇာတပ္စခန္းကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ႐ုတ္တရက္တုိက္ခုိက္ခဲ့ေၾကာင္း ...ဟု ေရး သားထားသည္။ 

ယခု တတိယအႀကိမ္ ၂၁ ပင္ လံုကုိ ျပန္စရန္ စီစဥ္ေနခ်ိန္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ေကအုိင္အုိႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ရွမ္းေျမာက္ပုိင္း ေဒသမ်ားတြင္ တေအာင္း (TNLA) လက္နက္ကုိင္တပ္မ်ားႏွင့္လည္း ေကာင္း တုိက္ပြဲမ်ား ခပ္စိပ္စိပ္ျပန္ ျဖစ္လာသည္ကုိေတြ႕ရမည္။ အေၾကာင္းရင္းမွန္ကိုေမးလွ်င္ တပ္မ ေတာ္ႏွင့္ လက္နက္ကုိင္တပ္မ်ားအၾကား အသံတစ္မ်ဳိးစီ ေျပာေနၾကမည္မွာလည္း ေသခ်ာသည္။ ထုိ႔အတြက္ စစ္သည္ မထင္သည့္အခ်ိန္ ေပၚလာတတ္ေသာ သေဘာမ်ဳိး ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ တုိင္းရင္းသားမ်ားက လက္နက္မ်ားကုိ အၿပီးတုိင္ျဖဳတ္ သိမ္းျခင္းမူကုိ လက္မခံၾကျခင္းျဖစ္ သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္သည့္သူမ်ား အခ်င္းခ်င္း ထုိသုိ႔ေသာ မယံုၾကည္ျခင္း၊ အျပန္အလွန္ ေစာင့္ၾကည့္ေနရျခင္းသည္ ဆက္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အၾကား  ထြက္ေပၚလာသည့္ သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ား၏ အေၾကာင္းရင္းခံလည္း ျဖစ္ေလသည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအၾကား တုိက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေနလွ်င္ ယံုၾကည္မႈကုိ တည္ေဆာက္ရန္ခက္ခဲမည္။ အရပ္သားအစုိးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး  လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ေရွ႕ဆက္တုိးရန္ ခက္ေနမည္ျဖစ္သည္။ ေဆြးေႏြ ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားသည္လည္း ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္အညီဟူေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္အတြင္း ယခုထက္ပုိ၍ ခ်ည္ေႏွာင္ထားလွ်င္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေပၚ ျပည္သူတုိ႔၏ကန္႔ကြက္မႈမ်ား တစ္ေက်ာ့ျပန္ျပန္ေပၚ ထြက္လာႏိုင္သည္။ ျပင္ဆင္ရန္ခက္လွ်င္ အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲဟူသည့္ အသံမ်ား ပိုထြက္လာခ်ိန္ျဖစ္သည္။

ဖက္ဒရယ္တပ္ ဖြဲ႕စည္းေရးၿပီး လွ်င္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုတြင္ ရင္ဆုိင္ရမည့္ အေရးပါေသာ ဒုတိယအခ်က္ အေနျဖင့္ ခြဲထြက္ေရးသည္လည္း အေၾကအလည္ ေျဖရွင္းရမည့္အခ်က္ ျဖစ္သည္။ ထုိအခ်က္သည္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးရစဥ္ကတည္းက အကြဲအၿပဲကုိ ျဖစ္ေစခဲ့ေသာ အရင္း ခံအခ်က္တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။

ယခု တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္တြင္ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထုိးၾက သူတုိင္းသည္ ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရးကုိ ကတိခံထားၿပီးျဖစ္ၾကသည္။ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕အမ်ားစုက ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲရန္ သေဘာတူညီေသာ္လည္း 'မခြဲထြက္ေရး' ဆိုသည့္ အသံုးအႏႈန္းကိုမူ ထည့္သြင္းထားသည္ကုိ မႏွစ္သက္ၾကေပ။

ထုိအသံုးအႏႈန္းသည္ လက္ရွိအေနအထားအရ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားတြင္ရိွေသာ အေျခခံအခြင့္အေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေနသည္။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဆုိလွ်င္ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ဆုိသည့္ အခ်က္သည္ အနည္းဆံုး ပါဝင္ရန္လုိသည္။ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒအရဆုိ လွ်င္ Self-Determination ဆုိသည့္ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္တြင္ ဥပေဒအရ ခြဲထြက္ခြင့္ရွိသည္ဟုလည္း မျပ႒ာန္း၊ ခြဲထြက္ခြင့္ရွိဟုမရွိဟုလည္း မပိတ္ပင္ထားဟုဆုိၾကသည္။

မခြဲထြက္ေရးဟူ၍ ပိတ္ပင္ထားခ်က္သည္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္က ပင္လံု စာခ်ဳပ္၏ အႏွစ္သာရႏွင့္လည္း ဆန္႔ က်င္ေနသည္ဟု ယံုၾကည္ထားၾကသည္။ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကုိ လုိခ်င္ ၾကသည္။

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၃၈တြင္ ႏုိင္ငံအတြင္း ရွိ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းအား လံုးသည္ တပ္မေတာ္၏ ကြပ္ကဲမႈ ေအာက္တြင္ရွိရမည္ဆုိသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ဳိးသည္ ဒီမုိကရက္တစ္ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုထူေထာင္ေရးတြင္ ပါဝင္လုိေသာ တုိင္းရင္းသားတုိ႕၏ ဆႏၵႏွင့္ လက္ေတြ႕အေျခအေနမ်ာ အေပၚ ထင္ဟပ္ျခင္းမရွိျဖစ္ေနသည္။ တုိင္းရင္းသားတုိ႔သည္ လြတ္ လပ္ေရးရၿပီးကတည္းက သူတုိ႔ကုိယ္ကုိကာကြယ္ရန္ လက္နက္ကိုင္စြဲၿပီး သားျဖစ္သည့္အတြက္ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ကုိ ပုိ၍လုိလားၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုအဆင့္မ်ားအထိ အျပည့္ အဝသြားႏုိင္ေရးမဆုိထားႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္မႈမ်ား လက္ေတြ႕ရပ္ဆုိင္းျခင္း မရွိျခင္းကပင္ အခက္ ႀကီးခက္ေနရသည္။

ႏိုင္ငံတကာမွ ေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ားက တပ္မေတာ္သည္ ႏုိင္ငံေရးတြင္ အဓိကပါဝင္ ပတ္သက္ေနသည္မွာ ဦးေနဝင္းလက္ထက္ စစ္အာဏာသိမ္းခ်ိန္မွ ယခုအခ်ိန္အထိပင္ ေနာက္ဆုတ္ျခင္းမရွိဟု ဆုိၾကသည္။  တပ္မေတာ္သည္ သိသာထင္ရွားသည့္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈမရွိဘဲ ဇြတ္ဝင္ပါေနၿမဲျဖစ္သည္မွာ ၁၉၆၂ ကတည္းကဟု ေထာက္ျပၾကသည္။ ထုိစဥ္ကတည္းက ကာကြယ္ေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ စေသာ အေရးပါသည့္ေနရာမ်ားကို တပ္မ ေတာ္က တုိက္႐ုိက္ထိန္းခ်ဳပ္ထားခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္၏ ထုိသေဘာ တရားသည္ ႏုိင္ငံေရးရာမ်ားတြင္ အသာစီးရ လႊမ္းမုိးမႈယူႏိုင္ရန္ ေျခကုပ္ယူျခင္း တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္ၾကသည္။ ယခု ၂၁ ပင္လံုတြင္လည္း ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ ခြဲထြက္ခြင့္ဆုိသည့္ စကားရပ္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္သစၥာေဖာက္မႈႀကီး တစ္ရပ္ သဖြယ္ မဟရဲေအာင္ ေၾကာက္လန္႔ေနလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ ဆယ္စုႏွစ္ႏွင့္ခ်ီကာ ၾကာျမင့္သြားမည္ကို စုိးရိမ္လွသည္။

အခ်ဳပ္ဆုိရလွ်င္ ပုဏၰားတုိင္ သေဘာမွ်သာျဖစ္ေနေသာ NLD အစိုးရ၏ ၂၁ ပင္လံုတြင္ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအၾကား တည္ၾကည္ေသာ ကတိစကားႏွင့္ အ ျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈကသာ အခရာျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္။ တပ္မေတာ္မွလြဲ၍ တိုင္းရင္းသားမ်ားအပါအဝင္ ျပည္သူအမ်ားစုက ႏွစ္သက္မႈမရွိေသာ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိသာ တပ္မေတာ္ဘက္က ေရွ႕တန္းတင္  ကာကြယ္ေနလွ်င္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရည္မွန္းခ်က္သည္ ေရႊျပည္ေတာ္ ေမွ်ာ္တုိင္းေဝး ျဖစ္ေနမည္မွာ ေသခ်ာသည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။

ေက်ာ္စည္သူ (သုနႏၵေခတ္)

Ref (1) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစစ္တမ္း -  ဦးေအာင္ထူး(လူ႕အခြင့္အေရးေရွ႕ေန)

Ref (2) Myanmar’s Challenging Path to Peace

ေက်ာ္စည္သူ (သုနႏၵေခတ္)
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.