1051_Cov.jpg
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1051
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
Special Report
ပုပ္ဖရန္စစ္ႏွင့္ ဗာတီကန္ထဲက တိုက္ပြဲ

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္သည္ မပလႊား၊ မဝင့္ဝါတတ္ေသာ ႐ုိးဂုဏ္ႏွင့္ ႏွိမ့္ခ်တတ္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ကမၻာေပၚတြင္ ေရပန္းစား လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုးသူ ျဖစ္လာသည္။ သို႔ေသာ္ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္အတြင္း၌မူ သူ၏ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ေရွး႐ုိးစြဲမ်ားအတြက္ အမုန္းပုိစရာႏွင့္ ဆန္႔က်င္စရာ မီးစသဖြယ္ျဖစ္ေနသည္ဟူ၏။

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးျဖစ္လာေသာ ကာဒီနယ္ေဂ်ာ့မာရီယုိ ဘုိေဂ့ါလီယုိသည္ စတက္ၿပီး မိနစ္အနည္းငယ္အတြင္း၌ပင္ ကမၻာတစ္ဝန္းလံုး၏ ကက္သလစ္ ဘာသာဝင္မ်ား၏ ႏွလံုးသားကုိ တုန္လႈပ္ ေအာင္ ဖမ္းဆုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးအသစ္က လူထုအားေကာင္းခ်ီးေပးရမည့္အစား သူ႔ကုိအရင္ ဆုေတာင္းေပးၾကရန္ ဦးေခါင္းကုိငံု႕ကာ ေမတၱာခံယူျခင္းေၾကာင့္ လူထုမွာမ်က္ရည္လည္သြားသည္အထိ ၾကည္ႏူးႏွစ္ သက္ခဲ့ၾကသည္။

၂၆၆ ပါးေျမာက္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ ခံရသည့္ညတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဇိမ္ခံကားမစီးဘဲ ဘက္စ္ကားစီးကာ ကာဒီနယ္အျဖစ္ မိမိတည္းခုိသည့္ ဟုိတယ္သုိ႔သြားၿပီး ကုိယ္တုိင္ အခန္းခေပးေသာ ပထမဆံုး ရဟန္းမင္းႀကီးျဖစ္သည္။

ပုပ္ဖရန္စစ္သည္ Society of Jesus ေဂ်းဇြပ္အသင္းေတာ္မွ ပထမဆံုး ပုပ္ရဟန္းမင္းျဖစ္လာေသာ ေဂ်းဇြပ္တစ္ပါးလည္းျဖစ္၏။ တစ္ခ်ိန္က ေဂ်းဇြပ္ဂုိဏ္းႏွင့္ ရဟန္းမင္းႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕  Holy See တုိ႔အၾကား အတိတ္သမုိင္းတြင္ တင္းမာမႈမ်ား ရွိခဲ့ဖူးေသာ္လည္း ေဂ်းဇြပ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါးက ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးအထိ ျဖစ္လာသည္မွာ မည္သူမွ် မေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကေသာ အေျပာင္းအလဲဟု ဆုိရေပမည္။

ပုပ္ဖရန္စစ္သည္ အေမရိကတုိက္မွ ပထမဆံုးရဟန္းမင္းႀကီးျဖစ္သည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၁၃ဝဝ ၾကာမွ ေပၚထြက္လာေသာ ဥေရာပတုိက္ ျပင္ပမွ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ ရဟန္းမင္းႀကီးလည္း ျဖစ္သည္။

ဘာသာျခားမ်ား၊ အိမ္ေျခရာမဲ့မ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ ေျခကုိေဆးေပးျခင္း၊ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ တရင္းတနီးေပြ႕ဖက္ႏႈတ္ဆက္ျခင္းတုိ႔သည္ ပုပ္ဖရန္စစ္ကုိ ကမၻာတစ္ဝန္းလံုးက ပုိမုိသတိထားမိေစ ေသာ အခ်က္မ်ားစြာအနက္  ျမတ္ႏိုးစရာမ်ားအျဖစ္ ေတြ႕ျမင္ရေပလိမ့္မည္။ ထုိမွ်မက ၁၁၈၁ခုႏွစ္တြင္ အီတလီႏိုင္ငံ အက္စီစီရွိ ဒီဘာနာဒြန္း၌ ေမြးဖြားခဲ့ေသာ စိန္႔ဖရန္စစ္၏ အမည္နာမကုိလက္ခံရယူသည့္ ပထမဆံုး ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးလည္း ျဖစ္လာသည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားစြာတြင္  ဗာတီကန္ေငြတုိက္အတြင္းမွ ရံပံုေငြသန္းေပါင္းမ်ားစြာကို အလြဲသံုးစား ျပဳသည့္ ေငြတုိက္အရာရွိ အမ်ားစုကုိ အလုပ္ထုတ္ပစ္ျခင္းျဖင့္ စတင္ခဲ့သည္။ ထုိမွ်မက ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးအား အကူအညီေပးရန္အတြက္ အလယ္ေခတ္ကတည္းက စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ က်ဴရီယာအဖြဲ႕၏ အက်င့္ ပ်က္ခ်စားမႈမ်ားကုိလည္း ကုိင္တြယ္ခဲ့ ရသည္။ က်ဴလီယာအဖဲြ႕တြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ၃ဝဝဝ ခန္႕ရွိၿပီး အဖြဲ႕အ တြင္းမွ အရာရွိမ်ား အခ်င္းခ်င္း ႐ုိင္း ပင္းစည္းလံုးကာ ပုပ္ရဟန္း မင္းႀကီး၏  အေရးကိစၥမ်ားထက္  သူတုိ႕၏ ကုိယ္က်ဳိးကုိသာ ပုိ၍ဦးစားေပးေနၾက သူမ်ားအျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မ ေကာင္း သတင္း ထြက္ခဲ့သည္။

ထုိက်ဴရီယာ အဖြဲ႕ကုိ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဘီနီဒစ္က ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ရည္ရြယ္ေသာ္လည္း မေအာင္ ျမင္ခဲ့ေပ။ ပုပ္ဖရန္စစ္ လက္ထက္တြင္မူ က်ဳရီယာအဖြဲ႕၏ ထိပ္တန္းအရာရွိမ်ားကုိ ဖယ္ရွားျခင္း၊ လစာေငြမ်ားျဖတ္ေတာက္ျခင္း ျပဳခဲ့သည္။ 'စီႏုိင္း'ဟု ခ်စ္စႏုိးအမည္ေပးထားသည့္ ကမၻာတစ္ဝန္းမွ သီလႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ကာနီနယ္ ကုိးပါး ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႕ကုိ ဖြဲ႕စည္းကာ က်ဴရီယာမ်ားကုိ ၾကပ္မတ္ ထိန္းသိမ္းေစခဲ့သည္။ 

လိင္တူႏွစ္သက္သူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ''ကြၽန္ေတာ္က ဘယ္သူမုိ႔လုိ႔ အကဲျဖတ္ေဝဖန္ရမွာလဲ''ဟူေသာ စကားကလည္း ေရွး႐ုိးစြဲမ်ားအတြက္ ၿငိဳျငင္ဖြယ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထုိစကားမွာ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္သစ္ကူးအတြက္ ပုပ္ ဖရန္စစ္၏ အႀကံဳျပဳခ်က္မ်ားအနက္ ''အျခားသူမ်ားကုိ ေကာက္ခ်က္ခ် မေဝဖန္ပါနဲ႔''ဟူေသာအခ်က္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိအခ်က္ တြင္ ပုပ္ဖရန္စစ္က ''တကယ္လုိ႕တစ္စံုတစ္ဦးက ေဂး(လိင္တူႏွစ္သက္သူ) ျဖစ္ေနေပမယ့္ ဘုရားသင္ခင္ရဲ႕ အလိုေတာ္ကုိ လုိက္လံစူးစမ္းၿပီး (အလုိေတာ္အတိုင္း) က်င့္ႀကံေနထိုင္ မယ္ဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္က ဘယ္သူမုိ႔လုိ႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ေဝဖန္ရမွာလဲ။ အမုန္းတရား၊ ဣႆာမစၧိရနဲ႔ မာနေတြဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဘဝေတြကုိ ညစ္ေထးေစတယ္ဆုိတာကုိ မေမ့ပါနဲ႔''ဟု တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

ထုိအခ်က္ကုိမူတည္ကာ ပုပ္ဖရန္စစ္ကုိ မလုိလားသူမ်ားက လိင္တူအားေပးသည္ဟု စြပ္စြဲကာ ထုိး ႏွက္လာေတာ့သည္။ သုိ႕ေသာ္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလပုိင္းက ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ မဲလ္ဘုန္းၿမိဳ႕မွ ကက္သ လစ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေရးေနာ့ (Raynold) အား အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ရဟန္းသိကၡာေပးျခင္းႏွင့္ လိင္တူလက္ထပ္ ေပးျခင္းတုိ႕ေၾကာင့္ ပုပ္ဖရန္စစ္ ကုိယ္တုိင္ ဖာသာေရးေနာ့ကုိ အသင္းေတာ္မွ ၾကဥ္ပယ္ခဲ့ဖူးသည္။

ထုိအေၾကာင္းကုိ တုိင္းမ္စ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္ကုိေထာက္လွ်င္ လိင္တူအားေပးဟု စြပ္စြဲ၍ မရဟု ဆုိရမည္ထင္၏။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ လိင္တူ ဆက္ဆံသူမ်ားကို အျပစ္မေပးႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးလည္း ျဖစ္ေလသည္။

ပုပ္ဖရန္စစ္အေပၚ အမုန္းပုိ သူမ်ားထဲတြင္ သူ၏အႀကံေပးအခ်ဳိ႕ပင္ ပါဝင္ေနသည္။ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္က ကြာရွင္းျပတ္စဲၾကသူမ်ားအေပၚ အာပတ္မေျဖေပးရန္ ရာစုႏွင့္ခ်ီကာ က်င့္သံုးခဲ့ၾကသည္။ လူသားခ်င္းစာ နာမႈမ်ားအေပၚ အစဥ္အေလးအ နက္ထားေသာ ပုပ္ဖရန္စစ္ကမူ ထုိ အခ်က္မ်ားကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္၊ ျပင္ဆင္ရန္ တုိက္တြန္းခဲ့သည္။ ရာစုႏွင့္ခ်ီကာ ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးတြင္ ေကာင္းခ်ီးေပးျခင္းမျပဳရန္ တားျမစ္ခံထားရသည့္ သူမ်ားကုိ အျခားတစ္ေနရာတြင္ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ေကာင္းခ်ီးေပးျခင္း ခံယူရႏုိင္ခြင့္ ရွိ သင့္သည္ဟု ပုပ္ဖရန္စစ္က ဆုိခဲ့ဖူးသည္။

ပုပ္ဖရန္စစ္အေပၚ မလုိလားသည့္ ေရွး႐ုိးစြဲမ်ားက ယင္းအျမင္မ်ားကုိ စြန္႔လႊတ္ရန္ တုိက္တြန္းႀကိဳးပမ္းကာ မသိမသာ တစ္မ်ဳိး၊ သိသိသာသာ တစ္ဖံုဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကသည္။ ပုပ္ဖရန္စစ္က သူတုိ႕၏ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားအေပၚ ခပ္မဆိတ္ပင္ တံု႔ျပန္သည့္အခါ ဗာတီကန္အတြင္း၌ ပုပ္ ဖရန္စစ္ကုိ ဆန္႔က်င္သည့္ စစ္ပြဲမ်ား အတိအလင္း ထြက္ေပၚလာခဲ့ေတာ့ သည္။

ယခုႏွစ္ စက္တင္ဘာကလည္း ပုပ္ဖရန္စစ္ေပၚ ဘဝင္မက်ျဖစ္ေနသည့္ ကက္သလစ္ ဘာသာဝင္ ၆၂ ဦးက ပုပ္၏ မိစၧာဒိ႒ိ ဆန္ေသာ ေဒသနာ ခုနစ္ခ်က္ဟု အမည္တပ္ ဆြဲထုတ္ၿပီး အိတ္ဖြင့္ ေပးစာေပးကာ စြပ္စြဲခဲ့ေသးသည္။ ထုိ ၆၂ ဦးထဲတြင္ ဗာတီကန္ေငြတုိက္ကုိ ဦးေဆာင္ခဲ့ဖူး သည့္ ဘိေရွာ့တစ္ပါးလည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။ စြပ္စြဲမႈမ်ားတြင္ ပုပ္ဖရန္စစ္ ၏ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္အတြင္းႏွင့္ ယံုၾကည္သက္ဝင္မႈ နယ္ပယ္မ်ားအေပၚ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆန္ေသာ ပုပ္၏အျမင္ႏွင့္သေဘာထားမ်ားကုိ အဓိကဇန္းတင္ကာ တုိက္ခုိက္ခဲ့သည္။ 

ဗုဒၶဘာသာတြင္ အဓမၼဆန္သည့္ ေဟာေျပာခ်က္၊ ေရးသားခ်က္မ်ားကို ဝိနိစၥယတင္ကာ စစ္ ေဆးအတည္ျပဳေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ေရးသားတင္သြင္းသည့္ 'ေစာဒနာ' တင္သည့္ သေဘာမ်ဳိးႏွင့္ ခပ္ဆင္ဆင္တူ၏။ ထုိ႔အတြက္ ဆန္႔က်င္သူမ်ားအလုိအရ ပုပ္ဖရန္စစ္၏ အျမင္ႏွင့္သေဘာထားသည္ မွားယြင္းခဲ့လွ်င္ ပုပ္ရဟန္းမင္း တစ္ပါးမျဖစ္ထုိက္ဟုဆုိသည္။ အကယ္၍သာ ပုပ္ဖရန္စစ္သာ မွန္ကန္ခဲ့လွ်င္ ေရွ႕က ဗာတီကန္ကုိ ဦးေဆာင္ခဲ့ၾကေသာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးမ်ားက မွားယြင္းေနသည္မွာ အေသအခ်ာဟု ဆုိၾက သည္။

ပုပ္ကုိ ဆန္႔က်င္သူတုိ႔ဘက္မွ ေမးေသာအခ်က္မ်ားသည္ ကက္သလစ္ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးအတြက္ အႏၲရာယ္မ်ားေသာ ေျခလွမ္းကုိ စလုိက္သလုိပင္။ အမွန္တကယ္အားျဖင့္ ပုပ္ဖရန္စစ္သည္ သေဘာ တရားေရးရာမ်ားကုိ ေတာ္လွန္လုိသူမဟုတ္ေပ။ ေရွးႏွစ္မ်ားစြာကတည္းက ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္တြင္ ႀကီးစုိး မင္းမူေနသည့္ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီစနစ္၏ စ႐ုိက္ဆုိးမ်ားကုိသာ ေလ်ာ့ပါးေစလုိျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

လက္ေတြ႕ကမၻာေပၚတြင္ ခ်စ္ႀကိဳက္၊ ေပါင္းဖက္၊ လမ္းခြဲၾကေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားစြာ ရွိသလုိ လက္မထပ္ဘဲ အတူေနကာ သားသမီးပြားစည္းၾကေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားမ်ားစြာ ရွိေနသည္။ ကမၻာတစ္ဝန္းလံုးက ကက္သလစ္ ဘာသာဝင္တုိ႔ထဲတြင္ ထုိသူမ်ားက မေရမတြက္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ မ်ားျပားေနၿပီး သူတုိ႔သည္ ဗာတီကန္၊ ပုပ္ႏွင့္ ဝတ္ေက်ာင္း ေတာ္၏ ေနာက္လုိက္ေကာင္းမ်ား အျဖစ္လည္း ရွိေနျပန္သည္။ ထုိ႕ အတြက္ လင္ကြာ မယားကြဲ၊  ျပန္ ေပါင္းထုပ္ၾကသူမ်ား၊ လက္မထပ္ဘဲ အတူေနသူမ်ားကုိ တကယ္တမ္း လ်စ္လ်ဴ႐ႈရမည္ဆုိလွ်င္ အနာဂတ္ ကက္သလစ္မ်ဳိးဆက္အတြက္ လက္ ေတြ႕မဆန္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားသဖြယ္ ျဖစ္ေနလိမ့္မည္။                             

ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ထုိသုိ႕ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ ယခင္ကလည္း ရွိခဲ့ဖူးသည္။ ယခင္ဗာတီကန္သည္ ကက္သလစ္မ်ားႏွင့္သာ ရပ္တည္ေျပာဆုိခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဘာသာျခားမ်ားႏွင့္ပါ ေႏြးေထြးေသာ ဆက္ဆံမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာခဲ့သည္။ သုိ႕ေသာ္လည္း ထုိစဥ္ကလည္း အေျပာင္းအလဲကုိ လြယ္လြယ္ကူကူ ရခဲ့သည္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ ယခု ပုပ္ဖရန္စစ္ လက္ထက္တြင္ ျဖစ္လာေသာ အ လွည့္အေျပာင္းမ်ားသည္ ၁၉၆ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား ေနာက္ပုိင္း ဗာတီကန္အတြင္း ႀကီးမားသည့္ အၾကပ္ အတည္းသဖြယ္ တင္စားၾကသည္။

ထုိ႕အတြက္လည္း အေျပာင္းအလဲမ်ားလုပ္လုိသည့္ ပုပ္ဖရန္စစ္အေပၚ အေမရိကန္စာနယ္ဇင္းသမား Ross Douthat က Will Pope Francis Break the Church?  ဆုိသည့္ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အတၱလႏၲိတ္ မဂၢဇင္းတြင္ ေမးခြန္းထုတ္ေရးသား ခဲ့သည္။

အဂၤလိပ္ အစဥ္အလာသမား Damian Thompson ကလည္း ပုပ္ဖရန္စစ္သည္ ဗာတီကန္တြင္ ယခု စစ္ပြဲဆင္ေနသည္။ အကယ္၍သူႏုိင္လွ်င္ ဗာတီကန္သည္ အစိတ္ စိတ္အႁမႊာႁမႊာ ၿပိဳက်လိမ့္မည္ဟု ေရးသားခဲ့သည္။ ကာဇက္စတန္မွ ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ တစ္ပါးက ကြာရွင္းျပတ္စဲမႈမ်ားႏွင့္ လိင္တူႏွစ္သက္သူမ်ားအေရးတြင္ ပုပ္၏ အျမင္သည္ ေစတန္၏မႈိင္းလံုးမ်ား ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္အတြင္း ဝင္ခြင့္ ျပဳလုိက္သလုိ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ဆိုခဲ့ဖူးသည္။

တစ္ဖက္တြင္လည္း ဗာတီကန္တြင္ ရဟန္းမလံုေလာက္မႈကလည္း ရွိေနျပန္သည္။ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္  မတ္လက ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ဂ်ာမန္သတင္းစာ Die Zeit သုိ႕ ေျပာၾကားရာတြင္ အပယ္ခံအသုိင္း အသက္ႀကီးေသာ အိမ္ေထာင္သည္ အမ်ဳိးသားမ်ားအား ရဟန္း အျဖစ္ ခ်ီးေျမႇာက္ေရးကုိ စဥ္းစားလုိေသာ္လည္း ရဟန္းမလံုေလာက္မႈကုိ ကုိင္တြယ္ရန္ နည္းလမ္းရွာျခင္း မဟုတ္ဟု ဆုိခဲ့ဖူးသည္။

ရုိမန္ကက္သလစ္ဓေလ့အရ တစ္ကိုယ္ေတာ္သမားမ်ားကုိသာရဟန္းအျဖစ္ ခ်ီးေျမႇာက္သည့္ ဓေလ့ကုိ အဆံုးသတ္ရန္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ား ရွိခဲ့ဖူးသည္။ ေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲမႈ တစ္ရပ္သဖြယ္ ျဖစ္ႏုိင္သလုိ ကန္႔ ကြက္မႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အုပ္စုက အိမ္ေထာင္ အက်င့္စ႐ိုက္ ေကာင္းမြန္ေသာ အမ်ဳိးသားမ်ားကုိ ခ်ီး ေျမႇာက္ေရးအေပၚ လုိလားႏွစ္သက္ၾကသည္။ အေမရိကန္ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားမွ တုိးတက္ေသာ အုပ္စု ႏွင့္ ေရွး႐ုိးစြဲအုပ္စု ႏွစ္ရပ္စလံုးက ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ဆႏၵသည္ ရဟန္းမလံုေလာက္မႈ ျပႆနာကုိ လက္ေတြ႕က်ေသာ ေျဖရွင္းနည္း အျဖစ္ ႐ႈျမင္ၾကသည္။

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ အေမရိကန္ တကၠသိုလ္မွ အစီရင္ခံစာတစ္ရပ္ တြင္ ၁၉၈ဝ မွ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ကမၻာ့ကက္သလစ္ ဦးေရသည္ ၄၄၅ သန္း သုိ႔မဟုတ္ ၅၇ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ် တုိးတက္လာေသာ္လည္း ရဟန္း အေရအတြက္မွာ ၂ဝ၅၄၇ ဦး အထိ (၁၇ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ) က်ဆင္းသြား သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ကက္သလစ္ဘာသာဝင္ မ်ားစြာရွိေသာ ဘရာ ဇီးႏုိင္ငံကလည္း ထုိအစီအစဥ္ကုိ ေထာက္ခံခဲ့သည္။

ဗာတီကန္အတြင္း၌ အဆင့္အတန္းအလုိက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ေနာက္တြင္ထုိင္ခြင့္ရေသာ Deacons ရဟန္းမ်ားကုိ အားေပးျမႇင့္တင္ျခင္း ေဆာက္ရြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ လက္ထပ္ခြင့္ရွိေသာ Deacons ရဟန္းမ်ားသည္ ႏွစ္ျခင္းမဂၤလာ၊ အသုဘႏွင့္ လက္ထပ္မဂၤလာတုိ႕ကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ေသာ္လည္း ဘုရင္ဂ်ီ ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းပြဲ၊ ဘိသိက္ ေျမႇာက္ျခင္းႏွင့္ အာပတ္ေျဖေပးျခင္း ျပဳလုပ္ခြင့္မရွိေပ။

အေမရိကန္ ကက္သလစ္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ Deacons ရဟန္းမ်ားကုိ အားေပးျမႇင့္တင္ျခင္းေၾကာင့္ ရဟန္းအေရအတြက္ ပုိမုိမ်ားျပားလာေသာ္လည္း တစ္ကုိယ္ေရ ရဟန္းမ်ားအေပၚ ႐ုိက္ခတ္မႈ ရွိမည္ကုိစုိးရိမ့္ သည့္အေၾကာင္း ေရွ႐ုိးစြဲအုပ္စုမွ ဥကၠဌဘီလ္ဒုိနုိဟူးကဆုိသည္။ သုိေသာ္လည္း တုိးတက္ေသာ အုပ္စုဝင္ အမ်ားစုကမူ ပုပ္ဖရန္စစ္၏ ေျပာင္းလဲေသာ အေတြးအေခၚမ်ား ကုိ အျပည့္ဝ ေထာက္ခံခဲ့ၾကသည္။

The Joy of Love ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ပုပ္ဖရန္စစ္ ေရးသားထားသည့္စာတြင္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈ၊ အရင္းရွင္ဝါဒႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ား အေရးကုိပါ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ လက္ရွိေျပာဆုိေနၾကသည့္ ကြာရွင္း ျပတ္စဲျခင္းအတြက္ အနည္းအက်ဥ္းမွ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပၿပီး ေအာက္ေျခမွတ္စုတြင္ ကြာရွင္းျပတ္စဲၾကသူမ်ားႏွင့္ ျပန္ေပါင္းထုပ္ ၾကသူမ်ားသည္ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ ခ်ီးေျမႇာက္မႈကို ခံရမည္ဟု မေလ်ာ့ မတင္း ေရးသားထားခဲ့သည္။

ယခု ဗာတီကန္အတြင္း၌ ျဖစ္လာေသာ  ကြန္ဆာေဗးတစ္မ်ား၏ အတုိက္အခုိက္မ်ားကုိ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္က ကာဒီနယ္ ဘုိေဂါ့လီယုိကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့စဥ္က မည္သူမွ် ႀကိဳတင္ သိျမင္ခဲ့ၾကသည္မဟုတ္။  သုိ႕ေသာ္ ကာဒီနယ္ ဘုိေဂါ့လီယုိကုိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသူ အမ်ားစုသည္ ဗာတီကန္အတြင္းမွ အရုိးစြဲေနသာ ဗ်ဴ႐ုိကေရစီ စနစ္ကို ေျဖရွင္းေပးႏုိင္သူအျဖစ္ သံုးသပ္ကာ မဲေပးခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ လက္ရွိလည္း ပုပ္ဖရန္စစ္အဖုိ႔ ရန္သူမ်ားဝုိင္းလာေသာ္လည္း မဲေပး ခဲ့ၾကေသာ ကာဒီနယ္တုိ႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို အထိုက္အေလ်ာက္ ျဖည့္ဆည္းေပး ႏုိင္ခဲ့သည္ခ်ည္းသာျဖစ္သည္။ သုိ႕ေသာ္လည္း လစ္ဗရယ္ႏွင့္ ကြန္ဆာေဗးတစ္တုိ႔အၾကား အကြဲအျပားကုိ ယခုေလာက္ ျပင္းထန္မည္ဟု မေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကေပ။

ကက္သလစ္ဘာသာဝင္မ်ားအၾကား အဓိကကြဲျပားခ်က္ကို ၾကည့္လွ်င္ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးက ကမၻာႀကီးအတြက္ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ဦးေဆာင္သင့္သည္ဟု ခံယူသူမ်ားႏွင့္ ကမၻာႀကီးကသာ ဝတ္ ေက်ာင္းေတာ္ကုိ စီမံရမည္ဟု ယံုၾကည္သူမ်ားဟူ၍ ႏွစ္ဘက္ ျဖစ္လာသည္ကုိ ေတြ႕ရမည္။ ကက္သ လစ္ဘာသာဝင္မ်ားထဲတြင္ ထုိသုိ႔ေသာ အမ်ဳိးအစားႏွစ္မ်ဳိးကုိရွိသည္။ ပမာအားျဖင့္ ပုပ္ဖရန္စစ္သည္ ဘြင္းဘြင္းရွင္းရွင္းသမား ျဖစ္သလုိ သူ႕ေရွ႕ပုိင္းက ပုပ္ရဟန္းမင္းမ်ားမွာမူ ကမၻာႀကီးႏွင့္ မေရာယွက္ဘဲ ဘာသာလဝါ ေနတတ္ၾကသူမ်ားအျဖစ္ စ႐ုိက္ခ်င္းကြဲျပားေနသည္ကုိ ေတြ႕ရ သည္။

ဗာတီကန္ထဲမွ တသီးတသန္႔ ဆန္လုိၾကေသာ သူမ်ားကုိ ၾကည့္ လိုက္ျပန္လွ်င္လည္း အေမရိကန္ ပ႐ုိတက္စတင့္မွ ကူးေျပာင္းလာ သူမ်ားႏွင့္ ပညာေရးအေျခခံအားနည္းသည့့္ အသိုက္အဝန္းမွ လာသည္ကမ်ားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ထုိသူတုိ႕သည္ အေျပာင္းအလဲဆုိ သည့္ အသံၾကားလိုက္သည္ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္း မ်က္ေမွာင္က်ဳံ႕သြားတတ္ သူမ်ား ျဖစ္သည္။ သုိ႕ေသာ္ ကမၻာေပၚရွိ ဘာသာတရားမ်ား၏ ႀကီးမားေသာ အေျပာင္းအလဲသည္ သက္ ဆုိင္ရာ ဘာသာဝင္တုိ႔ ကိုယ္တုိင္ အလွည့္အေျပာင္းလုပ္ခဲ့ၾကသည္ကမ်ားသည္။

၁၉၆ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား၏ ကနဦးႏွစ္ကာလမ်ားတြင္ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္မွ ဘိေရွာ့စ္မ်ား စုစည္းကာ ကမၻာႏွင့္ တသီးတသန္႕ျဖစ္ေနေသာ ဗာတီကန္၏ ျပဳျပင္ေရးမ်ားစတင္ခဲ့သည္။ ေခတ္မီေသာ အေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္ ဒုတိယဗာတီကန္ ေကာင္စီကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

သမုိင္း၌ ဗာတီကန္ (၂) ဟု အမည္ တြင္သည့္ေကာင္စီက 'ကမၻာဆီသုိ႔ ျပတင္းတံခါးမ်ား ဖြင့္လွစ္လုိက္ၿပီ' ဟု ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့သည္။ ထုိစကားသည္ ပုပ္ John XXIII ၏ စကားျဖစ္ၿပီး ဗာတီကန္ႏွင့္ လူသားတုိ႕အၾကား ပုိင္း ျခားထားသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို အထိုက္အေလ်ာက္ ေျဖေလ်ာ့ရန္အတြက္ ျဖစ္္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ပုပ္ John XXIII သည္ သူ၏ ရည္မွန္းခ်က္ မျပည့္မီ ကြယ္လြန္သြားခဲ့သည္။

သို႕ေသာ္ ဗာတီကန္(၂) ဆက္ မ်ားအျဖစ္ ဂ်ဴးဆန္႔က်င္မႈကုိ စြန္႔ လႊတ္ျခင္း၊ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္ အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ တုိ႕ေပြ႕ဖက္ျခင္း၊ ဗာတီကန္အတြင္း လက္တင္ဘာသာႀကီးစုိးမႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ အျခား ဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္လည္း ဗာတီကန္ ၏ ေႏြးေထြးေသာ ဆက္ဆံေရးကုိ စတင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ လက္ရွိ ဗာတီကန္ထဲမွ ပုပ္ဖရန္စစ္၏ အေျပာင္းအလဲႏွင့္ ခံယူက်င့္သံုးလုိသည့္ လမ္းစဥ္ မ်ားသည္ ဗာတီကန္(၂) တစ္ေက်ာ့ ျပန္လာျခင္း ျဖစ္သည္ဟု တင္စားၾကသည္။

ပုပ္ဖရန္စစ္ကုိ အဓိက တုိက္ခုိက္သူမ်ားထဲတြင္ ကာဒီနယ္ေရာ ဘတ္ဆာရႏွင့္ အေမရိကန္ကာ ဒီနယ္ ေရမန္ဘာ့ခ္တုိ႕ ႏွစ္ဦးမွာထင္ရွားသည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္က ဗာတီကန္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ေတြ႕ဆံုပြဲတစ္ခုတြင္ ကာဒီနယ္ဆာရက လူတုိင္းကုိ ႀကိဳဆုိလက္ခံဖုိ႕ လုိအပ္သည္ဟု ဆုိေသာ္လည္း ရန္သူဟု မွတ္ယူရမည့္သူမ်ားကို လက္သင့္မခံႏိုင္ဟု ဆုိခဲ့သည္။ ဆာရက ဘုရား သခင္ႏွင့္ မိစၧာေကာင္ကုိ အတူတြဲ ထားရန္ မျဖစ္ႏိုင္ဟု ဆုိသည္။

သူက ၂ဝ ရာစုတြင္ နာဇီဖက္ဆစ္ဝါဒႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ ဝါဒမ်ားကုိ ေထာက္ျပသည္။  လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ထြန္းေနေသာ အေနာက္တုိင္းမွ လိင္တူႏွစ္သက္သူမ်ား၊ ကုိယ္ဝန္ဖ်က္ ခ်ခြင့္ေပးေသာ အုိင္ဒီ႐ုိေလာ္ဂ်ီမ်ားႏွင့္ အစၥလာမ္ အစြန္းေရာက္ဝါဒမ်ားကုိ လက္ညိႇဳထုိးခဲ့သည္။ ကာနယ္ဒီနယ္ဆာရကုိ  ေရွး႐ုိးစြဲသူမ်ား ဘက္က ပုပ္ဖရန္စစ္ မရွိေတာ့သည့္အခါ ဆက္ခံသူ ျဖစ္လာႏုိင္သည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားၾကသည္။

ကာဒီနယ္ ေရမန္ဘာ့ခ္ကမူ ပုပ္ဖရန္စစ္ကုိ လူသိရွင္ၾကား တိုက္ ခုိက္သူျဖစ္သည္။ သူသည္ ပုပ္ဖရန္ စစ္ မေရာက္မီက ဗာတီကန္အတြင္း ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ က်င့္သံုးစနစ္တုိင္းကို တုိက္႐ုိက္ ကိုင္တြယ္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ပုပ္ဖရန္စစ္ တက္လာေသာ အခ်ိန္တြင္ ဗာတီကန္ ေငြတုိက္ႏွင့္ က်ဴရီယာ အဖြဲ႕ ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားအျပင္ ေရမန္ဘာ့ခ္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာကိုလည္း ယုတ္သိမ္းခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္မွစ၍ ေရမန္ ဘာ့ခ္သည္လည္း ပုပ္ကုိရန္သူလုိ သေဘာထားလာခဲ့သည္။

          ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ အတြင္းက ဗာတီကန္လမ္းမ်ားတြင္ ကာဒီနယ္ ဘာ့ခ္အေပၚ ပုပ္ဖရန္စစ္၏ ကိုင္ တြယ္ပံုမ်ားအား မေက်နပ္သူမ်ားက လမ္းေပၚ ထြက္ခဲ့ၾကသည္။ 'ဖရန္စစ္၊ သင့္ရဲ႕သနား က႐ုဏာဆုိတာ ဘယ္ မွာလဲ'ဟု ေအာ္ဟစ္ကာ ကန္႔ကြက္ခဲ့ သည္။

          ဗာတီကန္ (၂) အၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၆ဝေက်ာ္တြင္ ျဖစ္လာသည့္ အလွည့္ အေျပာင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ လူသား ခ်င္းစာနာမႈကုိ အထူးအေလးေပး ေလ့ရွိေသာ ပုပ္ဖရန္စစ္။ ဘာသာျခားတုိ႕၏ ေျခကုိ ေဆးေသာ ပုပ္ဖရန္ စစ္။ လိင္တူခ်စ္ကို အျပစ္မျမင္ေသာ ပုပ္ဖရန္စစ္။ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္အတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ားစြာကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးေနေသာ ပုပ္ဖရန္စစ္  ျဖစ္သည္။

ပုပ္ဖရန္စစ္၏ အေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္က အျပည့္အဝ လက္ခံႏုိင္မလားဟူ ေသာ ေမးခြန္းထုတ္လွ်င္ အနည္းငယ္ ေျပာင္းလဲေနသည္ဟုသာ ဆုိရမည္။ အခ်ိန္က စကားေျပာ လာလိမ့္မည္ လားဟု ေမးလွ်င္မူ ေျဖရခက္လွ သည္။ အေၾကာင္းမွာ  အခ်ိန္ကာလေၾကာင့္  ပုပ္ဖရန္စစ္၏ အလုိမ်ား ျပည့္ဝသြားမည္ဟု မဆုိႏုိင္ေသာ ေၾကာင့္ပင္။ ယခုပင္လွ်င္ အသက္ ၈ဝရွိကာ အဆုတ္တစ္ျခမ္းႏွင့္သာ အသက္ဆက္ေနရေသာ ပုပ္ဖရန္စစ္ ကိုယ္တုိင္က သူ၏ သက္တမ္းသည္ ခပ္တုိတုိသာ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ဆုိခဲ့သည္။

မည္သုိ႕ပင္ျဖစ္ေစ ဗာတီကန္အတြင္းက ရန္သူမ်ားအၾကားတြင္ ရွိေနေသာ ပုပ္ဖရန္စစ္ကို ႏွစ္သက္သူမ်ားက ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ ျပင္ပတြင္ ပုိမုိမ်ားျပားစြာရွိေနသည္။ ရန္သူတုိ႕၏ ပုပ္ဖရန္စစ္ ထြက္ခြာခ်ိန္ကို ေမွ်ာ္လင့္္ေနခ်ိန္တြင္ ပုပ္ဖရန္စစ္သည္ သာသနာျပဳခရီးမ်ားကုိ ယခင္ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးမ်ားထက္ ခပ္စိပ္စိပ္ ခ်ီတက္ရင္းက လွည့္လည္ ေနေတာ့သည္။

ႏုိဝင္ဘာလ ၂၇ ရက္မွ ၃ဝ ရက္ေန႕အထိ ျမန္မာျပည္သုိ႕ လာေရာက္လည္ပတ္မည့္ ပုပ္ရဟန္း မင္းႀကီး ဖရန္စစ္၏ ခရီးစဥ္အတြက္ တရားဝင္ လုိဂုိတံဆိပ္ကုိ ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ ထုိတံဆိပ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အလံေတာ္မွအနီ၊ အစိမ္း၊ အဝါ ေရာင္လုိင္းမ်ားျဖင့္ အသည္းႏွလံုးပံုကုိ   ေရးဆြဲထားၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လကၡဏာအျဖစ္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ခ်ဳိးငွက္လႊတ္ေပးေနသည့္ ပံုေလးကုိထည့္သြင္းထားသည္။ ထုိပံုေဘးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမပံုပါရွိၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ေမတၱာဟူေသာ စာတမ္းကုိ အ သည္းႏွလံုးပုံေပၚတြင္ ေရးထုိးထားသည္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္အတြက္ ဆုေတာင္းေမတၱာတြင္ ' . ..ခ်စ္ျခင္းႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း သတင္းေကာင္းကုိ ေဟာၾကားမည့္ သူ၏ (ပုပ္ဖရန္စစ္၏) ႏႈတ္လွ်ာကုိ ႏႈတ္ေတာ္ထြက္ တရားဆီမီးမ်ားျဖင့္ အလင္းေပးေတာ္မူပါ။ ... အမိျမန္မာျပည္ကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ စည္းလံုးညီညာသည့္ ဘက္စံုၿဖိဳးတုိး တတ္ေသာ ႏုိင္ငံအျဖစ္ ေကာင္းခ်ီး ေပးေတာ္ မူပါမည့္ အေၾကာင္း ...' မ်ား ေရးသားထားေၾကာင္း ဖတ္႐ႈ ရပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ဘာသာဝင္အသီးသီးအဖုိ႕မူ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး လာေရာက္သည့္ ခရီးစဥ္အတြင္း ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ ပတ္သတ္၍  တုိင္းရင္းသားမ်ားအပါအဝင္ ႏုိင္ငံသားအမ်ားစုက မႏွစ္သက္သည့္ စကားလံုးတစ္လံုးကုိ သတိလက္လြတ္ ေျပာမိလုိက္မည္ကုိ အထူးစုိးရိမ္ လ်က္ရွိၾကသည္။ ထုိ႔အတြက္ ပုပ္ ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ဆုေတာင္း ေမတၱာအတုိင္း 'သူ၏ႏႈတ္လွ်ာကုိ ႏႈတ္ထြက္ေတာ္ တရားဆီမီးမ်ားျဖင့္ အ လင္းေပးေတာ္ မူပါေစေၾကာင္း' တူညီေသာ ဆုမြန္ေကာင္းကုိ ေတာင္း လုိက္ရပါေတာ့သည္။

 

ေက်ာ္စည္သူ (သုနႏၵေခတ္)

 

(1) The War against Pope Francis By Andrew Brown

(2) Pope Francis Excommunicates Priest Who Backed Women’s Ordination and Gays

(3)  ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ - The Key Collection

ေက်ာ္စည္သူ (သုနႏၵေခတ္)
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.