1051_Cov.jpg
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
နတ္မေတာင္အမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္(ေခၚႏူးစုမ္) တြင္ အမႈိက္ပုံးမ်ား ခ်ထားေပးမည္
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1051
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
Special Report
အငယ္အေႏွာင္းေလးတို႔ရြာ သို႔မဟုတ္ အငယ္အေႏွာင္းေစ်းကြက္ႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ

ေဘက်င္းၿမိဳ႕ လုပ္ငန္းညစာစားပဲြတစ္ခု။ စားပဲြပတ္လည္တြင္ ထိုင္ေနၾကသည့္ ပုရိသအားလုံးသည္ အစိုးရေကာ္ပိုေရးရွင္းအသီးသီးမွ ထိပ္တန္း အရာရွိႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဟန္နက္ဆီ ေကာ့ညက္ႏွင့္ တ႐ုတ္အရက္ျပင္း ဘီဂ်ဴးက ေခ်ာင္းစီးေနသည္။ လုပ္ငန္းကိစၥ ပထဝီႏိုင္ငံေရး စသည္တို႔ကို ေဆြးေႏြးျငင္းခုံၾကသည္ မွ ေနာက္ဆုံးေပၚအိုင္ဖုန္း၏ ေစ်းႏႈန္းအေၾကာင္းသို႔ ေရာက္သြားသည္။ အရက္တန္ခိုးေၾကာင့္ မ်က္ႏွာနီရဲ အဆီပ်ံေနေသာ အရာရွိႀကီး တစ္ေယာက္က ''က်ဳပ္ေကာင္မေလးက ေနာက္ဆုံးေပၚ အိုင္ဖုန္းဝယ္ေပးဖို႔ ပူဆာေနတယ္''ဟု ေျပာရင္း သူ႕လက္ထဲမွ တယ္လီဖုန္းကို ေဝွ႕ယမ္းျပသည္။ သူႏွင့္သူ႕ေကာင္မေလးသည္ တယ္လီဖုန္းမက္ေဆ့ခ်္ အျပန္အလွန္ ပို႔ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

 ေကာင္မေလးကို အလိုလိုက္ရေကာင္းလားဟု စားပဲြတြင္ထိုင္ေနသူမ်ားက သူ႕အား ဝိုင္းေနာက္ေျပာင္ၾကသည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ သူတို႕၏ ပထမဆုံး မယားငယ္ (ernai) ၊ နံပါတ္ ၂ (sannai) ၊ နံပါတ္-၃ (sanai) ၊ မယားငယ္မ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးျငင္းခုံ ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ဆိုလွ်င္ နံပါတ္ ၄ ပင္မက ရွိၾကသည္။ ထို အေၾကာင္းအရာသည္ သူတို႕ အပိုင္ႏိုင္ဆုံး ေဆြးေႏြးႏိုင္ေသာ ဘာသာရပ္ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ျပည္တြင္ စီးပြားေရးတိုးတက္လာသည့္အတြက္ လူခ်မ္းသာ အေရအတြက္မ်ားျပားလာသည္ႏွင့္အမွ် အေျမႇာင္မယားအေရအတြက္လည္း တိုးပြားလာသည္။ တစ္ေယာက္၊ ႏွစ္ေယာက္၊ သုံးေယာက္မက တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ယူထားၾကသည္။ ေယာက္်ားေကာင္း ေမာင္းမတစ္ေထာင္ဟူသည့္ ဆို႐ိုးကဲ့သို႔ သူတို႔သည္ မယားငယ္မ်ားထားၾကသည္။ မယားငယ္သည္ တ႐ုတ္အမ်ဳိးသားမ်ားအဖို႔ ဂုဏ္ျဒပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။

ေယာက္်ားသားတို႔ ေအာင္ျမင္မႈကို ျပသသည့္ၫႊန္ကိန္း သို႔မဟုတ္ ဆုဖလား (Trophy Wife) အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေသာ ယဥ္ေက်းမႈတ႐ုတ္ ျပည္တြင္ထြန္းကားေနသည္။ ၾကြယ္ဝ တတ္စြမ္းႏိုင္ၾကသူမ်ားသည္ ေနအိမ္၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ စသည္တို႔တစ္ခုမက ပိုင္ဆိုင္ၾကသည္။ ထိုနည္းတူစြာ ဇနီးမယားသည္လည္း အျခားေသာ လူသုံးကုန္ပစၥည္းမ်ားပမာ တစ္ေယာက္မကေတာ့။

အသက္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္  'ေမ' သည္ ရွန္က်န္ၿမိဳ႕တြင္ ေနထုိင္သည္။ အလုပ္အကိုင္မရွိ။ သို႔ေသာ္ သူသည္ အထက္တန္းစားတိုက္ခန္းတြင္ ေနထိုင္သုံးျဖဳန္းလ်က္ရွိသည္။ သူ၏ က်န္က်င္းျပည္နယ္ရွိ ရြာတြင္က်န္ခဲ့ေသာ မိဘမ်ား၏ တဲအိမ္ႏွင့္ ႏႈိင္းစာလွ်င္ လက္ရွိ တိုက္ခန္းမွာ မ်ားစြာကြာျခားလြန္းသည္။ တန္ဖိုးႀကီး ပရာဒါလက္ကုိင္အိတ္ကို ၫႊန္ျပလ်က္ ''ဒါ သူေပးထားတာေလ။ သူေပးတာဆိုေတာ့ အတုမျဖစ္ႏိုင္ဘူး'' ဟု ဂုဏ္ ယူဝံ့ၾကြားစြာ ေျပာသည္။ စီးပြားေရးပညာရွင္တစ္ဦး၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ တ႐ုတ္ျပည္တြင္ ေရာင္းခ်ေနေသာ အေကာင္းစား ဇိမ္ခံပစၥည္း သုံးပုံတစ္ပုံသည္ မယားငယ္မ်ားအတြက္ ဝယ္ယူေသာ သို႕မဟုတ္ မယားငယ္မ်ားက ဝယ္ယူေသာပစၥည္းမ်ားျဖစ္ သည္ဟု ဆိုသည္။

သူအသက္ ၁၈ ႏွစ္မျပည့္မီတြင္ ရွန္က်န္သို႔ ေရာက္လာၿပီး ေဆြမ်ဳိးတစ္ေယာက္၏ သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ အထက္တန္းေအာင္႐ုံသာ ေက်ာင္းတက္ခဲ့ေသာေမအဖို႔ ႐ုံးလုပ္ငန္းသည္ အသားမက်လွ။ ထို႔ေၾကာင့္ ကာရာအိုေကဘားတြင္ အခ်ိန္ပိုင္းဝင္လုပ္သည္။ ထိုသို႔ လုပ္ကိုင္သည္ကို မိဘမ်ားကို အသိမေပး။ လအနည္းငယ္ အၾကာတြင္ သူ႔ထက္ အသက္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ႀကီးသည့္ လူတစ္ေယာက္ႏွင့္ ကာရာအိုေကတြင္ ေတြ႕သည္။ ထိုလူသည္ အစိုးရဌာနတစ္ခုတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသူျဖစ္ၿပီး ရွန္က်န္သို႕ေရာက္လာတိုင္း ႏွစ္ဦးသားခ်ိန္းေတြ႕ျဖစ္ၾကသည္။ ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ခ်ိန္းေတြ႕ၿပီးေသာအခါ ေမကို  တိုက္ခန္းတစ္ခန္းတြင္ ထားေပးသည္။ တိုက္ခန္းမွာ ထိုလူ၏ အမည္ေပါက္ဝယ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္လလွ်င္ ေမအား ေဒၚလာ ၄ဝဝဝ ေထာက္ပံ့ ေၾကးေပးသည္။

ေအာင္ျမင္ၾကြယ္ဝသူမ်ား မယားငယ္ထားျခင္းသည္ ယေန႔ကမၻာတြင္ အထူးအဆန္းေတာ့မဟုတ္ေပ။ မယားငယ္ထားျခင္းကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားၾကသည္က မ်ားသည္။ သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္ျပည္တြင္မူ မိမိ၏ ၾကြယ္ဝမႈႏွင့္ ခႏၶာေဗဒ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ အျဖစ္ဂုဏ္ယူၾကသည္။

ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕ ရန္မင္းတကၠသိုလ္ (Renimin University)  က ေလ့လာခ်က္တစ္ခု ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈေၾကာင့္ အေရးယူခံရသူ အစိုးရ အရာရွိ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ မယားငယ္ယူထားသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း ေလ့လာခ်က္ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တ႐ုတ္ျပည္တြင္ လူဦးေရမ်ားျပားလြန္းသျဖင့္ မိသားစုတစ္စုလွ်င္ ကေလးတစ္ဦးသာယူရန္ ဥပေဒျဖင့္ ကန္႔သတ္ခဲ့ဖူးသည္။ သားေယာက္်ား ေလးကိုသာ တန္ဖုိးထားသည့္ ယဥ္ ေက်းမႈေၾကာင့္ မိန္းကေလး သေႏၶ တည္လွ်င္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ တားဆီးရန္၊ ဖ်က္ခ်မႈမ်ားေၾကာင့္ ယခုအခါ တ႐ုတ္ျပည္တြင္ အရြယ္ေရာက္ၿပီး အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး အခ်ိဳးအစားမွာ ၁ဝ အခ်ဳိး ၈ ျဖစ္ေနသည္။ အမ်ဳိးသမီးအေရအတြက္နည္းသျဖင့္ ရွားပါးကုန္ ျဖစ္လာသည္။ ထိုသို႔ ရွားပါးကုန္ကို ၾကြယ္ဝတတ္စြမ္းႏိုင္သူတို႔က ဝယ္ယူစုေဆာင္းသည့္ သေဘာမ်ိဳးျဖင့္ မယားတစ္ေယာက္မက ယူ ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား မယားငယ္ယူျခင္းကို ဥပေဒျဖင့္ တားျမစ္ထားေသာ္လည္း ထိေရာက္မႈမရွိေပ။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ 'ေမ' ေနထိုင္သည့္ တိုက္ခန္းတည္ရွိရာ အေဆာက္အအုံတြင္ မယားငယ္အေျမာက္အမ်ား ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ရွိၾကေသာ မယားငယ္မ်ားသည္ အခ်င္းခ်င္းနီး စပ္ရာတြင္သာေနၾကသည္။ သို႔မွသာ ဘဝတူခ်င္း တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး အတင္းေျပာႏိုင္ၾကသည္။ ထိုသို႔ မယားငယ္မ်ား စုေဝးေနထိုင္ေသာရပ္ကြက္ကို 'အငယ္ေလးတို႕ရြာ'  (Ernaicun) ဟု ေခၚေဝၚၾကသည္။

အိမ္ၿခံေျမသည္ တ႐ုတ္ျပည္တြင္ အတက္အက်ျမန္ေသာ ေစ်းကြက္ျဖစ္သည္။ ေစ်းက်သြားသည့္အခါ တိုက္ခန္းမ်ားကို ဝယ္ယူသူမရွိေတာ့။ ထိုအခါ သူေဌးႏွင့္ အရာရွိ ႀကီးမ်ားက ဝယ္ယူၿပီး မယားငယ္မ်ားကိုေနေစသည္။ မယားငယ္တို႔သည္ ေငြကို အလြယ္တကူရေနသူမ်ားျဖစ္သျဖင့္ လြယ္လြယ္သုံးပစ္ေနသူမ်ားျဖစ္သည္။ သူတို႔ ေနထိုင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အလွျပင္ဆိုင္၊ အေၾကာ ျပင္ဌာန၊ ဖက္ရွင္အေရာင္းဆိုင္၊ ေကာ္ဖီဆိုင္တို႔ျဖင့္ အၿမဲစည္ကားေနေလ့ရွိသည္။

ေယာက္်ားသားမ်ားသည္ မယားငယ္ကို ေအာင္ျမင္မႈအထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ၾကြားဝါေလ့ရွိသည္။ မယားငယ္မ်ားသည္ သူတို႔၏ စပြန္ဆာဂုဏ္သိမ္အေျခအေနကို လိုက္၍ ဂုဏ္အနိမ့္အျမင့္ရွိသည္။ 'ေမ' ၏ စပြန္ဆာသည္  ကြမ္ေခ်ာင္မွ အစိုးရ အရာရွိႀကီးျဖစ္သျဖင့္ သူသည္ မယားငယ္အုပ္စုတြင္ ဝါစဥ္အျမင့္ဆုံးျဖစ္ သည္။

အျခားမယားငယ္မ်ားသည္ ေမကဲ့သို႕ပင္ တ႐ုတ္ျပည္အႏွံ႕ ေက်းလက္မွ ၿမိဳ႕တက္လာ ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ သူတို႔၏ စပြန္ဆာမ်ားသည္ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္မွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အရာရွိႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အမ်ားစုသည္ ေမကဲ့သို႕ပင္ ကာရာအိုေကဘားႏွင့္ အႏွိပ္ခန္းမ်ားတြင္ ဘဝကိုစတင္ခဲ့ၾက သူမ်ားျဖစ္သည္။ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူအခ်ဳိ႕တို႕မွာ စပြန္ဆာမ်ားကို အြန္လိုင္းေပၚတြင္ ဆုံခ့ဲၾကျခင္းျဖစ္သည္။ မိန္းကေလးမ်ားသည္ သူတို႔၏ လက္ရွိတတ္ကြၽမ္းမႈ၊ ပညာအရည္အခ်င္းအရ စပြန္မ်ားထံမွ ရေနသည့္ ေငြ ေၾကးပမာဏကို အျခားမည္သည့္ ေနရာမွာမွ် မရႏိုင္သည္ကိုေကာင္းစြာ သိထားၾကသည္။ ''ကြၽန္မတို႔ ဘဝဟာ ေယာက္်ားသားေတြရဲ႕ အသုံးေတာ္ခံသက္သက္ပါပဲ'' ဟု ေမက သတင္းေထာက္ကို ေျပာျပသည္။

လိင္ကိစၥသည္ စပြန္ဆာႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတြင္ အဓိကက်ေသာ္လည္း စိတ္ခံစားမႈခ်င္း ရင္းႏွီးမႈသည္လည္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ပါဝင္ေနသည္။ ေမႏွင့္တကြေသာ အငယ္ေလး မ်ားသည္ သူတို႔၏စပြန္ဆာမ်ားႏွင့္ ေန႔စဥ္တယ္လီဖုန္းျဖင့္ အဆက္အသြယ္ရွိၾကသည္။ အခ်ဳိ႕က စားေကာင္း႐ုံ ပတ္ခြၽဲနပ္ခြၽဲ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုေနျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း၊ အမ်ားစုမွာ ရင္တြင္းခံစားခ်က္ျဖင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေမက ေျပာသည္။ ေငြေၾကးခက္ခဲမႈေၾကာင့္ စပြန္ဆာႏွင့္ ပတ္သက္လာရေသာ္လည္း သံေယာဇဥ္ရွိရွာၾကသည္။

''ကြၽန္မတို႕ ဆက္ဆံေရးဆိုတာ အတူတူ အိပ္႐ုံတင္မကပါဘူး။ တန္ဖိုးႀကီး စားေသာက္ဆိုင္ေတြကို အတူတူ သြားစားေသာက္ရင္း အေတြ႕အႀကဳံနဲ႔ ခံစားခ်က္ေတြကို ေျပာဆိုၾကတယ္။ ဒီလိုနဲ႕ပဲ အရမ္းရင္းႏွီးကြၽမ္း ဝင္လာတယ္။ စပြန္ဆာေတြ အေနနဲ႕လည္း တျခားေနရာမွာ သူတို႔ရင္ဖြင့္လို႔ မရတာေတြကို အငယ္ေလးေတြဆီမွာ ရင္ဖြင့္ၾကတယ္။ အဲဒီလိုနဲ႔ စိတ္ခ်င္းရင္းႏွီးလာတယ္'' ေမက ေျပာျပသည္။

အငယ္အေႏွာင္းဘဝတြင္ မည္သို႔ ေနထိုင္ဆက္ဆံရမည္ကို သူတို႔၏ အေတြ႕အႀကဳံရ သင္ၾကားေပးသည္။ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္မႈရွိရမည္။ ဝင္ဆန္႔ရမည္။ ျပင္ျပင္ဆင္ဆင္ လွလွပပေနတတ္ရမည္။ ႏုပ်ဳိမႈကို ထိန္းထားႏိုင္ရမည္။ ပိုင္စိုးပိုင္နင္း အမူအယာကို ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။ သို႔ေသာ္ သဝန္တိုတတ္ရမည္။ တုံးတုံးအအ မျဖစ္ေစရ။

''ကြၽန္မ အေၾကာက္ဆုံးကေတာ့ သူ႔အိမ္က မယားႀကီးသိသြားၿပီး လိုက္လာမွာကို အေၾကာက္ဆုံးပဲ။ လူေရွ႕သူေရွ႕မွာ အရွက္ခဲြၿပီး ႐ိုက္ႏွက္ခံရမွာကို ေၾကာက္တယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း သိုသိုသိပ္သိပ္ေနတယ္။ ရႏိုင္သမွ်ေငြစုတယ္။ တစ္ေန႔ ကြၽန္မကိုယ့္ေန ရပ္ ကိုယ္ျပန္ရတဲ့အခါ တစ္အိုးတစ္အိမ္ထူေထာင္မယ္။ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းလုပ္မယ္။ ကြၽန္မတို႔ တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ခ်စ္ၾကပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ တစ္ေန႔က်ရင္ ဒီဆက္ဆံေရးဟာ အဆုံးသတ္ရမွာပါ'' ဟု 'ေမ' က သူ႔ဘဝရည္မွန္းခ်က္ကို ရွင္းျပ သည္။

သူမ အေနျဖင့္ လက္ရွိစပြန္ဆာႏွင့္ ခဲြခြာရၿပီးေနာက္ သတိတရရွိေနဦးမည္လား ဟူေသာ သတင္းေထာက္၏ေမးခြန္းကို ''တစ္ခါတေလေတာ့ သတိရမွာေပါ့'' ဟု ေျဖသည္။

တ႐ုတ္ျပည္တြင္ အေျမႇာင္မယားထားျခင္းသည္ ႀကီးမားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္ေနသည္။ အေျမႇာင္မယားမရွိေသာ အရာရွိသည္ ေယာက္်ားမဟုတ္ဟု ေျပာဆို တတ္ၾကသည္။

စပြန္ဆာက 'ရွမ္းရွမ္း' အား လက္ေဆာင္ေပးသည့္ ေဒၚလာ ၅၅ဝ တန္ ဖိနပ္သည္ ႏူးညံ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းၿပီး သက္ေသာင့္သက္သာ ရွိလြန္းလွသည္။ သို႔ေသာ္ ရွမ္းရွမ္း၏ ေျခဖဝါးသည္ သူမငယ္စဥ္ဘဝကအတိုင္း အသားမာတက္ၿပီး ၾကမ္းတမ္းမာ ေၾကာေနသည္။ ''ရြာမွာတုန္းက ကြၽန္မတို႔ကေလးဘဝမွာ အားလုံးဖိနပ္မပါဘဲ ေဆာ့ၾကတာ။ အဲဒီေတာ့ ေျခဖဝါးေတြက အသားမာတက္ေန တာေပါ့။ ကာရာအိုေကမွာ အလုပ္လုပ္တဲ့ ကြၽန္မသူငယ္ခ်င္းေတြ အားလုံးဟာ အဲဒီလိုပဲေျခဖဝါးေတြက ၾကမ္းတမ္းအသားမာတက္ေနတာ'' ဟု ရွမ္းရွမ္းကေျပာသည္။

တ႐ုတ္ျပည္ေတာင္ပိုင္း အဆင္းရဲဆုံး ျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ စီခြၽမ္ျပည္နယ္မွ ရွမ္းရွမ္းလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေဘဂ်င္းသို႔ သူေရာက္လာ သည့္အခ်ိန္မွာ အသက္ ၂၆ ႏွစ္ မျပည့္တတ္ေသး။ သူ႔စပြန္ဆာ၏ အမည္မွာ မစၥတာဝူး ျဖစ္သည္။ အသက္ ၄ဝ ေက်ာ္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံပိုင္ ေရနံေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ အရာရွိႀကီးျဖစ္သည္။ ရွမ္းရွမ္းကို ေဒၚလာေလးသိန္းေက်ာ္တန္ တိုက္ခန္းတြင္ထားသည္။ မယားႀကီးထံမွ လစ္ထြက္၍ရသည့္ အခါတိုင္း ရွမ္းရွမ္းထံသို႔ ေရာက္လာေလ့ရွိသည္။

သူ႔စပြန္ဆာ မစၥတာဝူးကို အခ်စ္တုံးႀကီး၊ အဲဒီလူႀကီး၊ အန္ကယ္ႀကီးဟု ရွမ္းရွမ္းက ရည္ၫႊန္းေျပာဆို ေလ့ရွိသည္။ ရည္းစားဟု မည္သည့္အခါမွ် မရည္ၫႊန္း။ သူ႕ရည္းစား သည္ စီခြၽမ္တြင္ က်န္ရစ္ခဲ့ၿပီး သူႏွင့္သက္တူရြယ္တူျဖစ္သည္။ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ သူ႕ရည္းစားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံသည္။ ေန႔စဥ္လည္း တယ္လီဖုန္းမက္ေဆ့ခ်္ပို႔ကာ ဆက္သြယ္သည္။

သူ႔ဘဝလမ္းေၾကာင္းသည္ အျခားေသာ အေျမႇာင္မယားမ်ားကဲ့သို႔ ေက်းလက္မွ ၿမိဳ႕သို႕ အသက္ ၁၇ ႏွစ္တြင္ တက္လာခဲ့သည္။ စီခြၽမ္ျပည္ နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ခ်င္တူးၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ သည္။ ဟိုတယ္တစ္ခုရွိ ကာရာအိုေကဘားတြင္ ဧည့္ခံမယ္ အလုပ္ရသည္။ ဧည့္သည္မ်ားကို ဧည့္ခံရသည္။ ေငြေၾကးျဖင့္ ညအိပ္လိုက္ရသည့္ အခါမ်ဳိးလည္းရွိသည္။ ယင္းသို႕ လုပ္ကိုင္ေနရင္းျဖင့္ အန္ကယ္ႀကီးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္းျဖစ္သည္။ အန္ကယ္ ႀကီးက တစ္လလွ်င္ ေထာက္ပံ့ေၾကး ေဒၚလာ ၃၂ဝဝ ေက်ာ္ေပးသည္။ ေပဂ်င္းၿမိဳ႕၏ မယားငယ္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေစ်းမွန္ပင္ ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕ငယ္မ်ားတြင္ ေဒၚလာ ၁၅ဝဝ ႏွင့္ ၈ဝဝ အၾကားတြင္ ရွိသည္။

သတင္းေထာက္က သူေနထိုင္ေသာတိုက္ခန္းကုိ လိုက္လံၾကည့္႐ႈလိုေၾကာင္း ေျပာသည့္အခါ ရွမ္းရွမ္းက အေၾကာက္အကန္ျငင္းသည္။ သူ႕တိုက္တြင္ အျခားမယားငယ္မ်ားလည္း ေနထိုင္ၾကသျဖင့္ ႏိုင္ငံျခား သားတစ္ေယာက္ႏွင့္အတူ သူမအား ေတြ႕ပါက အတင္းေျပာ၍ ဆုံးေတာ့ မည္ မဟုတ္ဟု ရွမ္းရွမ္းက ဆိုသည္။

ႏွစ္သစ္ကူး၊ မဂၤလာေဆာင္၊ ေမြးေန႕ပဲြစသည့္ လူမႈေရးေတြ႕ဆုံမႈမ်ားသည္ မိန္ကေလးမ်ားအတြက္ စပြန္စာရွာရန္ စားက်က္ျဖစ္သည္။ ရွမ္းရွမ္း၏ သူငယ္ခ်င္း 'ေရွာင္ဆူ'က ''အဲဒီလိုပဲြမ်ိဳးမွာ ကိုယ္ကလွလွပပျပင္ထားရတယ္။ သိပ္လွလြန္းေနရင္လဲ ပဲြလာတဲ့ တျခားမိန္းမေတြက မနာလိုျဖစ္တတ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင့္တင့္႐ံု အလွျပင္ဖို႕လိုတယ္'' ဟု ေျပာသည္။

''အစ္ကိုႀကီးက ေခ်ာတယ္ေနာ္၊ အသက္ ၅၅ ႏွစ္လို႔ေတာင္ မထင္ရဘူး။ သန္တုန္းမာတုန္းပဲေနာ္လို႔လည္း ေျပာတတ္ရတယ္''ဟု ေရွာင္ဆူက ေျပာျပသည္။

သူကပင္ဆက္၍ ''ကြၽန္မက ဒီလိုနည္းနဲ႔ပဲ ေဘဂ်င္းကို ေရာက္လာတယ္။ စစ္ေဆးေရး အဖဲြ႕ 'ေနေၾကာင္' (စီခြၽမ္ျပည္နယ္) ကိုေရာက္လာတယ္။ အဲဒီမွာပါလာတဲ့ အရာ ရွိတစ္ေယာက္က ကြၽန္မကို သေဘာက်ၿပီး ခ်ဥ္းကပ္တယ္။ အဲဒါနဲ႔ပဲ သူ 'ေနေၾကာင္' မွာ  ရွိေနတဲ့ရက္ေတြမွာ သူနဲ႔ ကြ်န္မအိပ္ရတယ္။ ေနာက္ၿပီး သူက ကြၽန္မကို ေဘဂ်င္းကို ေခၚလာခဲ့တာပဲ''

''အရာရွိတစ္ေယာက္ျဖစ္ေနၿပီဆိုရင္ မယားငယ္ေတာ့ မျဖစ္မေနရွိရမယ္။ အနည္းဆုံး တဲြေနတဲ့ မိန္းကေလး တစ္ေယာက္ေတာ့ရွိရမယ္။ အဲဒီလိုမွမဟုတ္ဘူးဆိုရင္ ဒီေကာင္ ပုံမွန္မဟုတ္ဘူး။ တစ္ခုခုေတာ့ မွားေနၿပီဆိုၿပီး စူးစမ္းလာမယ္။ စပ္စုလာၾကမယ္။ လူမသိသူမသိ မိန္းမလ်ာျဖစ္ေနတဲ့ လူေတြေတာင္ ဟန္ျပမိန္းကေလးနဲ႕ တဲြျပေနရတယ္။ အဲဒီလိုလူမ်ဳိးနဲ႔ ကြၽန္မတို႕ဟန္ေဆာင္ တဲြေပးရတာမ်ဳိးလည္းရွိတယ္''ဟု ေရွာင္ဆူက ဆိုသည္။

စပြန္ဆာႏွင့္ မယားငယ္ဆက္ဆံေရးတြင္ လိင္ကိစၥသည္ အဓိကျဖစ္ေသာ္လည္း ေယာက္်ားသားမ်ားက မိန္းကေလးသည္ သူတို႔ကို အမွန္တကယ္ ေမတၱာသက္ဝင္ေနသည္ဟု ယုံၾကည္ခ်င္ၾကသည္။ ေငြေၾကးမေထာက္ပံ့လွ်င္လည္း သူတို႔ကို ဆက္လက္ခ်စ္ခင္ေနမည္ဟု ယုံၾကည္ခ်င္ၾကသည္။  ဤသည္မွာ ေယာက္်ား သားတို႔၏ အတၱမာနျဖစ္သည္။

''အဲဒီေတာ့ သူတို႔အေပၚ အရမ္းေကာင္းလြန္းေနရင္ ဒါဟာ  အမွန္မဟုတ္ဘူးလို႔ စပြန္ဆာက ယူဆသြားႏိုင္တယ္။ တစ္ခါတေလေတာ့လည္း ဂ႐ုမစိုက္သလိုေနရတယ္။ တျခားမိန္းကေလး တစ္ေယာက္ေယာက္နဲ႔ စကားေျပာရင္မနာလိုတဲ့ အမူအယာမ်ိဳး လုပ္တတ္ရမယ္။ အဲဒီလိုလုပ္မွ သူတို႔က ငါ့ကိုတကယ္ခ်စ္ရွာပါလားလို႔ အထင္ေရာက္သြားေစ မယ္''ဟု ေရွာင္ဆူက ေျပာသည္။

တစ္ေယာက္လိုအပ္ခ်က္ကို တစ္ေယာက္က ျဖည့္ဆည္းေပးလ်က္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ဆက္ဆံလာသည့္အခါ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး သံေယာဇဥ္ တြယ္လာတတ္သည္မွာ သဘာဝပင္ ျဖစ္သည္။

ရွမ္းရွမ္း၏ စပြန္ဆာအန္ကယ္ႀကီးသည္ ေရနံတြင္းကိစၥျဖင့္ အာဖရိကသို႔ ေျခာက္လခန္႔သြားေရာက္ရာ ေနထိုင္မေကာင္း ျဖစ္ေနေလမည္ လားဟု စိုးရိမ္မိေၾကာင္း  ရွမ္းရွမ္းက ဝန္ခံသည္။

ေက်းလက္မွ မိန္းကေလးမ်ားသည္ စပြန္ဆာႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို အေရာင္းအဝယ္ ကိစၥအျဖစ္ မွတ္ယူလုပ္ကိုင္သျဖင့္ ပညာတတ္ၿမိဳ႕သူမ်ားထက္ ေငြေၾကးအက်ိဳးအျမတ္ပိုမို ရရွိၾကသည္။ စုမိေဆာင္းမိရွိၾကသည္။ ပညာတတ္ၿမိဳ႕သူမ်ားသည္ အန္ကယ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ မ်ားေသာအားျဖင့္လုပ္ငန္းခြင္ သို႕မဟုတ္ လုပ္ငန္းအသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ေတြ႕ဆုံၿပီး အိုးခ်င္းထား အိုးခ်င္းထိကာ ဇာတ္လမ္းစၾက ျခင္းျဖစ္သည္။ သူတို႔၏ ဆက္ဆံေရးသည္ သံေယာဇဥ္ေလးနက္သည္။ ပညာတတ္ မိန္းကေလးမ်ားသည္ ပဲြလည္တင့္သူမ်ားျဖစ္သည့္အျပင္  လိင္လုပ္ငန္းတြင္ မပတ္သက္ခဲ့သျဖင့္ သူတို႔သည္ တန္ဖိုးျမင့္သူမ်ား ျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕သူမ်ားသည္ ရည္မွန္းခ်က္ ႀကီးတတ္ၾကသည္။ အေျမႇာင္ဘဝႏွင့္ မေက်နပ္ႏိုင္ၾက။ လက္ရွိ မယားႀကီးကို ကြာရွင္းေပးရန္ ႀကိဳးစားၾကသည္။ အစပိုင္းတြင္ မသိမသာ တြန္းအား ေပးေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ မယားႀကီးကို ကြာရွင္းေပးရန္ အတိအလင္း စိန္ေခၚေတာင္းဆိုလာတတ္သည္။ ေက်းလက္မိန္းကေလးမ်ား သည္ ထိုမွ်ေလာက္အထိ မမွန္းရဲၾကေပ။ စပြန္ဆာ၏ ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ အိပ္မက္ပင္ မမက္ႏိုင္ေသာ ဘဝတြင္ ေနထိုင္ေနရသည္ကို ေက်နပ္ၾကသည္။

သူတို႔၏ အခ်စ္၊ သူတို႔၏ ပ်ဳိျမစ္ေသာဘဝကို ျမဳပ္ႏွံစေတးခဲ့ရသျဖင့္ ၿမိဳ႕သူ အေျမႇာင္မ်ားသည္ ဒုတိယအဆင့္မွ ပထမအဆင့္သို႔တက္လွမ္း ရန္ ေလာဘတက္ တတ္ၾကသည္။ လက္ရွိအေနအထားကို မေက်နပ္ ႏိုင္ၾက။ သို႔စဥ္တိုင္ၿမိဳ႕သူ အေျမႇာင္ တိုင္းေတာ့ ဤသို႕မဟုတ္ေပ။ သူတို႔ သည္ အခ်စ္ကို ကိုးကြယ္ၾကသူမ်ား ရွိသည္။ ၿမိဳ႕သူ အေျမႇာင္ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ 'ယု' က ''ကြၽန္မမွာ ေငြရွိတယ္။ ကြၽန္မမိဘေတြက တင့္ေတာင္းတင့္တယ္ပဲ။ ကြ်န္မကိုယ္ပိုင္တိုက္ခန္းမွာေနတယ္။ သူက ေနာက္ထပ္ခ်စ္သူ မရွာေတာ့ရင္ ကြၽန္မေက်နပ္တယ္။ လက္ရွိ မယားႀကီးကေတာ့ရွိေစေတာ့။ သူတို႕ အိမ္ေထာင္ကို မၿဖိဳခဲြလိုပါဘူး'' ဟု ဆိုသည္။

တ႐ုတ္ပုရိသႏြယ္ဝင္တို႔ အေျမႇာင္မယားထားၾကေသာ စ႐ိုက္သည္ ေရွး႐ိုးအေလ့အထတြင္ ျမစ္ဖ်ားခံသည္။ ေယာက္်ားသားတို႔သည္ ဇနီးမယားအေပၚ သစၥာရွိရမည္ဟု ေရွး႐ိုး အစဥ္အလာက ကန္႔သတ္ထားသည္လုံးဝမရွိ။  ေလသံမွ်ပင္ မဟေပ။  ဤဓေလ့စ႐ိုက္သည္ တ႐ုတ္ျပည္ကို ေနာက္ျပန္ဆဲြေနသည္ဟု ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးသမားမ်ားကဆိုသည္။ မည္သို႔ပင္ ကန္႔ကြက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မယားငယ္ထားေသာ အေလ့အက်င့္သည္ တ႐ုတ္ျပည္တြင္ ယခုထက္တိုင္ ထြန္းကားေနသည္။ ႏြားအိုျမက္ႏုႀကိဳက္သည္ (Old oxen chew young grass)  ဆိုေသာ တ႐ုတ္ဆို႐ိုးစကားက အခိုင္အမာရွိေနသည္။ တ႐ုတ္ျပည္၏ ပထမဆုံးသမၼတ ဆြန္ယက္ဆင္ႏွင့္ ပထမဆုံး ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဥကၠဌ ေမာ္စီတုန္းတို႔သည္ ဆယ္ ေက်ာ္သက္ေလးမ်ားကို ေျခေတာ္တင္ခဲ့ၾကသည္။ မ်က္ႏွာကို မၾကာခဏ ေပါင္းတင္ေသာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဟူဂ်င္ေတာင္သည္ မယားငယ္မ်ားရွိသည္ဟု ေကာလာဟလ ထြက္ခဲ့ဖူးသည္။

လန္ဒန္ၿမိဳ႕ အေရွ႕တိုင္းႏွင့္ အာဖရိက ေလ့လာေရးသိပၸံမွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေက်႕ယုလ်ဴက ''ေငြရွိမွ မယားငယ္ထားႏိုင္တာဆိုေတာ့ တ႐ုတ္ျပည္မွာ ေယာက်္ားတိုင္း မယားငယ္မထားႏိုင္ပါဘူး။ ေငြရွိလာၿပီ၊ အာဏာလည္းရွိလာၿပီဆိုရင္ မယားငယ္ဆိုတာ ဂုဏ္သိကၡာရဲ႕ သေကၤတ ျဖစ္လာေတာ့တာပဲ''

အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈေၾကာင့္ အေရးယူခံရသူ တ႐ုတ္အရာရွိ ၆ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ သူတို႔၏ အေျမႇာင္မယားအတြက္ ျပႆနာျဖစ္ရသည္။ တ႐ုတ္အရာရွိမ်ားသည္ အေျမႇာင္မယားတစ္ေယာက္အတြက္ ေဒၚလာသန္းခ်ီ အကုန္အက်ခံၾကသည္။ တ႐ုတ္အရာရွိတစ္ေယာက္၏ လစာသည္ မယားငယ္ ဖိနပ္ဖိုးပင္မရွိ။ တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င့္ပင္၏  တရားဝင္တစ္ႏွစ္လစာမွာ ေဒၚလာ ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္သာရွိသည္။

သမၼတ ရွီက်င့္ပင္၏ လာဘ္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေၾကာင့္ တ႐ုတ္အရာရွိ ေသာင္းဂဏန္း ေထာင္ထဲ ေရာက္ကုန္သည္။ မယားငယ္မ်ား၏ အသုံးအျဖဳန္းေၾကာင့္ အရာရွိမ်ား စာရိတၲပ်က္ရသည္ဟု ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကဆိုသည္။ တ႐ုတ္သမိုင္းတြင္ ဘုရင္မမ်ားသည္ အျပစ္တင္အခံရဆုံး ျဖစ္သည္။ ေယာက္်ားသားမ်ား ေရးသားေသာ တ႐ုတ္သမိုင္းတြင္ မိန္းမေၾကာင့္ ျပည္ပ်က္ရသည္ဟု အၿမဲလိုအျပစ္တင္ျခင္းမွာ ဆန္းလွသည္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။

အရာရွိမ်ား လာဘ္စားရသည္မွာ အေျခအေနေၾကာင့္လည္းျဖစ္သည္ဟု ေလ့လာသူ အခ်ဳိ႕ကဆိုသည္။ အစိုးရဌာန၏ အေရးႀကီးေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကိုဌာနအစည္း အေဝးခန္းတြင္ ဆုံးျဖတ္သည္မဟုတ္ဘဲ ကာရာအိုေကဘားႏွင့္ အႏွိပ္ခန္းမ်ားတြင္ ဆုံးျဖတ္လုပ္ကိုင္ေနၾက သည့္အတြက္ လမ္းမွားေရာက္ကုန္ ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ဟူေဘးျပည္နယ္ပါတီ ဥကၠဌ 'ေက်ာင္အားက်န္'သည္ ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္တြင္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၈ ႏွစ္အျပစ္ေပးခံရသည္။ အစိုးရသတင္းစာအဆိုရ သူ႕တြင္ မယားငယ္ ၁ဝ၇ ေယာက္ ရွိသည္ဟုဆိုသည္။ မီးရထားဝန္ႀကီး ေဟာင္း 'လ်ဴခက်ိန္' ၏ အေျမႇာင္ မယား ၁၈ ေယာက္တြင္ ႐ုပ္ရွင္မင္းသမီး၊ သူနာျပဳႏွင့္ မီးရထားဝန္ထမ္းတို႔ ပါဝင္သည္ဟုဆိုသည္။ ယာအန္ၿမိဳ႕ပါတီ အႀကီးအကဲဆူမင္းဂ်ီက မယားငယ္အေယာက္ ၃ဝ ရွိၿပီး၊ ရွန္ဟိုင္းမီးရထား ဗ်ဴ႐ိုၫႊန္ၾကားေရးမွဴးက မယားငယ္ ၄၇ ေယာက္ထားသည္။ သူတို႔အားလုံး ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ရွည္ အျပစ္ေပးခံရသည္။

 

ေအးထြန္းမင္း

[email protected]

Ref: China’s Concubine Culture Lives On in Mistress Villages.

ေအးထြန္းမင္း
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.