18-1-2018
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1046
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
Special Report
အရြယ္ငယ္ေပမယ့္ ရိကၡာၾကြယ္တဲ့ႏုိင္ငံ

နယ္သာလန္ႏိုင္ငံအတြင္း   ဘယ္လ္ဂ်ီယန္ နယ္စပ္အနီး အာလူးေတာင္သူဂ်က္ေကာ့သည္ စက္ခန္းအတြင္း အလုပ္လုပ္ေနသည္။ စက္ခန္းသည္ အာကာသယာဥ္ ေခါင္းခန္းကဲ့သို႔ ဒိုင္ ခြက္မ်ား၊ ၫႊန္တံမ်ား၊ ခလုတ္မ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည္။

ေျမျပင္အထက္ ၁ဝ ေပတြင္ ရွိေနေသာ ထိန္းသိမ္းေရးစက္ခန္းမွ ဂ်က္ေကာ့က ဒ႐ုန္းယာဥ္ ႏွစ္စင္းႏွင့္ ေမာင္းသူမဲ့ ထြန္စက္ ငယ္ကို ထိန္းေက်ာင္းေမာင္းႏွင္ေနသည္။ ထိုယာဥ္မ်ားက ေျမ သားအတြင္း ဓာတုပါဝင္မႈ၊ စိုထိုင္းစ၊ ေရဓာတ္အခ်ိဳးအစား၊ အပင္အာဟာရ ျပည့္ဝမႈ၊ တစ္ပင္ခ်င္းစီ၏ ႀကီးထြားႏႈန္း စသည္တို႔ကို တိုင္းတာလ်က္ အခ်က္အလက္မ်ား ျပန္လည္ေပးပို႔ေနသည္။ ထိုနည္းျဖင့္ စိုက္ခင္းအတြင္း ျဖစ္ထြန္းေနေသာ အာလူးတစ္လုံးခ်င္း ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ေစာင့္ၾကည့္ေနႏိုင္သည္။ ထိုစိုက္ပ်ိဳးနည္းကို 'စေရြးကိုက္စိုက္ပ်ိဳးနည္း' (ဏမနခင်ငသည ္ေမာငညါ) ဟု အမည္ေပးထားသည္။ ကမၻာေပၚတြင္ အာလူးတစ္ဧက ပ်မ္း မွ်ထြက္ႏႈန္းမွာ ကိုးတန္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဂ်က္ေကာ့၏ အာလူး စိုက္ခင္းမွ ထြက္ႏႈန္းမွာ တန္ ၂ဝ ျဖစ္သည္။

နယ္သာလန္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ စိုက္ခင္းမ်ားသည္ ေန႔ညမဟူ ရာသီမေရြး လႈပ္ရွားလ်က္ရွိသည္။ ေလယာဥ္ ေပၚမွၾကည့္လွ်င္ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံသည္ အျခားေသာ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိး ေရးႏိုင္ငံ မ်ားႏွင့္ မတူကဲြျပားသည္။ တစ္ေမွ်ာ္တစ္ေခၚစိုက္ခင္းႀကီးမ်ားကိုမေတြ႕ရ။ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားအၾကားတြင္ စိုက္ခင္းမ်ားကို ေျပာက္က်ားေျပာက္က်ားသာေတြ႕ရသည္။ သို႔စဥ္တိုင္ ႏိုင္ငံ၏ နယ္ ေျမတစ္ဝက္ကို လယ္ယာႏွင့္ ပန္းမာန္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ အ သုံးခ်ေနသည္။ ျဖန္႔ခင္းထားသကဲ့သို႔ တစ္နံတစ္လ်ား တည္ရွိေန ေသာ ဆိုလာျပားမ်ား၏ ပေဟဠိဆန္ေသာ  အလင္းျပန္မႈကို ေန႔အခါျမင္ေတြ႕ရသလို ညအခါ ဖန္လုံအိမ္စိုက္ခင္းမ်ားအတြင္း ထြန္းညိႇထားေသာ ျပာလဲ့လဲ့မီးေရာင္ကို မ်က္စိတဆုံးျမင္ ေတြ႕ ရသည္။

အခ်ဳိ႕ေသာ ဖန္လုံအိမ္ စိုက္ခင္းဆို လွ်င္ ၁၇၅ ဧက က်ယ္ဝန္းသည္။ ဖန္သားျပင္ၿမိဳ႕ေတာ္ဟုပင္ အမည္ေပးထားသည္။

လက္ေပါက္ကတ္ေသာ ပထဝီအေနအထားကို ေက်ာ္လႊားရန္ ဒတ္ခ်္စိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားသည္ ရာစုႏွစ္မ်ားစြာကပင္ အိမ္တြင္း၌ ေနေရာင္ႏွင့္ မိုးေရကို အားကိုးလ်က္ သီးႏွံပန္းမန္ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၾကသည္။  အိမ္တြင္း စိုက္ပ်ဳိးေရးအိုးမ်ားအၾကားတြင္ ဂ်ာမန္ နာဇီတို႔ရန္မွ ပုန္းေအာင္းခဲ့ၾကရ သည္။ သူတို႔သည္ ေနအိမ္ႏွင့္ အေဆာက္အအုံအတြင္း စိုက္ပ်ိဳးျခင္းႏွင့္ မ်ားစြာအသားက်ခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ 

နယ္သာလန္ႏိုင္ငံသည္ အာတိတ္ေရခဲျပင္မွ မုိင္တစ္ေထာင္ခန္႔သာ ေဝးကြာေသာ္လည္း အပူပိုင္းႏွင့္ သမပိုင္း သီးႏွံမ်ားကို အလွ်ံအပယ္ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ေနသည္။  ကမၻာေပၚတြင္ ၾကက္သား စားသုံးမႈ ျမင့္ တက္လာသည့္အတြက္ ေစ်းကြက္ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ နယ္သာလန္တြင္ ေခတ္မီ ၾကက္ေမြးၿခံမ်ားကို တည္ေဆာက္သည္။ ၄င္းတို႔ အနက္ အခ်ဳိ႕ၿခံမ်ားသည္ ၾကက္အေကာင္ တစ္သိန္းခဲြအထိ ေမြးျမဴထားႏိုင္သည္။

နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ၏ နယ္ေျမအက်ယ္အဝန္းသည္ ဧရိယာစတုရန္း ကီလိုမီတာ ၄၁၅၄၃ သာရွိသ ျဖင့္ မေကြးတိုင္းထက္ငယ္ၿပီး၊ မႏၲေလးတိုင္းထက္ အနည္းငယ္ပိုက်ယ္သည္။ ကမၻာ့တတိယ လူဦးေရ အသိပ္သည္းဆုံးႏိုင္ငံလည္းျဖစ္သည္။ လူဦးေရ ၁၇ သန္းေက်ာ္ရွိေသာ ဥေရာပႏိုင္ငံကေလးသည္ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာ တင္ပို႕မႈတန္ဖိုး ဒုတိယအမ်ားဆုံးျဖစ္ေနသည္မွာ  အံ့ၾသဖြယ္ရာျဖစ္သည္။ အေမရိကန္သည္ ပထမရိကၡာအမ်ားဆုံး တင္ပို႔သူ  ေနရာတြင္ရွိသည္။ နယ္သာလန္ ႏိုင္ငံသည္ အေမရိကန္ နယ္ေျမ၏ ၂၇ဝ  ပုံ တစ္ပုံသာ ရွိသည္။ နယ္ သာလန္ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ဒတ္ခ်္ လူမ်ဳိးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ကမၻာေပၚတြင္ ခရမ္းခ်ဥ္သီး အမ်ားဆုံး တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေသာ ႏိုင္ငံလည္း ျဖစ္သည္။ ခရမ္းခ်ဥ္၊ င႐ုတ္ သီးႏွင့္ င႐ုတ္စိမ္းအသီးသီးတို႔၏ စိုက္ခင္းတစ္မိုင္ပတ္လည္ထြက္ႏႈန္းသည္ ကမၻာေပၚတြင္ အျမင့္ဆုံးျဖစ္သည္။ ခရမ္းခ်ဥ္မ်ားကို ဖန္လုံအိမ္အတြင္း စိုက္ပ်ိဳးရာတြင္ ေျမသားေပၚတြင္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း မဟုတ္ဘဲ မီးသင့္ဘေဆာ့ ေက်ာက္နက္ (Basalt)  ႏွင့္ ေျမျဖဴတို႔ကို ေရာစပ္ထုတ္လုပ္ ထားသည့္ ဖိုင္ဘာအမွ်င္မ်ားေပၚတြင္ မ်ိဳးႀကဲစိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖစ္သည္။ စိုက္ခင္းအတြင္း ခရမ္းခ်ဥ္မ်ိဳးကဲြ ၁၅ မ်ိဳးခန္႔အထိေရာေႏွာ စိုက္ပ်ိဳးသည္။ ခရမ္းခ်ဥ္မ်ားအတြက္ ေရကို မိုးေရမွရယူသည္။ ဖန္လုံအိမ္အတြင္း စိုက္ပ်ိဳးသည့္အတြက္  အပင္တစ္ပင္အတြက္ ေရ ၄ ဂါလန္သာ လိုအပ္ သည္။ ျပင္ပ စိုက္ခင္းတြင္ အပင္တစ္ ပင္အတြက္ ေရ ၁၆ ဂါလန္ လိုအပ္သည္။ ခရမ္းခ်ဥ္ရာသီ ကုန္ဆုံးၿပီး အသီးမ်ားကို ဆြတ္ၿပီးေသာအခါ အပင္အားလုံးကို ႏုတ္ယူရွင္းလင္းကာ ထုပ္ပိုးကာတြန္းပုံးမ်ား ထုတ္လုပ္ရာတြင္ ကုန္ၾကမ္းအျဖစ္အသုံးျပဳသည္။ ခရမ္းခ်ဥ္႐ုံအတြင္းသို႔ မ်က္စိလည္ လမ္းမွားေရာက္ရွိလာေသာ ႏွံဖ်က္ပိုးမ်ားကို ပိုးစား (Phytoseiulus Persimilis) မ်ားက ကိုက္ျဖတ္စားေသာက္ပစ္သည္။ သဘာဝနည္းျဖင့္ ပိုးမႊားခ်င္း တိုက္ဖ်က္ေသာနည္းျဖင့္  ကာ ကြယ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ (Phytoseiulus persimilis)  တို႔သည္ ခရမ္းခ်ဥ္ပင္ကို အႏၲရာယ္မေပးေပ။ (Phytoseiulus Persimilis)  ဥမ်ားကို နယ္သာလန္က တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေနသည္။

နယ္သာလန္၏ လယ္ယာေတာ္ လွန္ေရးသည္ လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္ ၂ဝ က စတင္ခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသားေရး တာဝန္အေနျဖင့္ ႏွစ္ဆတိုးထြက္ေရး၊ သြင္းအားစုကို ထက္ဝက္ေလွ်ာ့ခ်ေရး ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ခ်မွတ္သည့္အတိုင္း လယ္သမား အမ်ားစုသည္ လယ္ယာတြင္ ေရအသုံးျပဳမႈကို ၉ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ၿပီး၊ ဖန္လုံအိမ္တြင္း စိုက္ပ်ဳိးေသာ သီးႏွံမ်ားအေပၚတြင္ ပိုးသတ္ေဆးလုံးဝ မသုံးစဲြၾကေတာ့။ ေမြးျမဴေရးသမားမ်ားက တိရစၧာန္မ်ားအေပၚတြင္ ပဋိဇီဝ ေဆးဝါးသုံးစဲြျခင္းကို ၆ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။

နယ္သာလန္၏ လယ္ယာထြက္ ကုန္တစ္ဟုန္ထိုးတိုးတက္လာျခင္းကို အႀကီးမားဆုံး အေထာက္အကူေပး ေနသည္မွာ Wageningent တကၠသိုလ္ႏွင့္ သုေတသနဌာနျဖစ္သည္။ အတို ေကာက္အားျဖင့္ WUR ဟု လူသိမ်ားသည္။ တကၠသိုလ္မွ ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး  Ernst van den Ende က ''ကြၽန္ေတာ္က အပင္ဆိုင္ရာ သိပၸံအတြက္ တစ္ပိုင္းက လုပ္ေပးရသလို ေနာက္တစ္ပိုင္းက စီးပြားေရး ယူနစ္ ၉ ခု ကိုလည္း ႀကီးၾကပ္ေပးရတယ္။ အဲဒီ စီးပြားေရး ယူနစ္ေတြ က သီးျခားစီေဆာင္ရြက္ရတဲ့ ကန္ ထ႐ိုက္လုပ္ငန္းေတြပဲ'' ဟု ေျပာသည္။

WUR တကၠသိုလ္မွ စိုက္ပ်ိဳးေက်ာင္းသား ၄၅ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ႏိုင္ငံျခားမွ လာေရာက္ ေက်ာင္းတက္ၾက သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေက်ာင္းမွ ဘဲြ႕ရ ၿပီးသူမ်ားသည္ အာဖရိက၊ ေတာင္အေမရိကႏွင့္ အာရွတိုက္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဌာနတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေန ၾကသည္။  တကၠသိုလ္တြင္ ကမၻာအရပ္ရပ္မွ ေျမသား နမူနာ ၁၂ဝဝ ေက်ာ္ကို စုေဆာင္းထားရွိသည္။ ထိုေျမသားနမူနာမ်ားသည္ သုေတသီမ်ားႏွင့္ ေျမအသုံးခ်မႈဆိုင္ရာ မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္ ရတနာသိုက္ႀကီးပင္ ျဖစ္သည္။

သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးထားေသာ ဖန္လုံအိမ္မ်ားကို ေျမႀကီးေအာက္မွ ရရွိေသာ  ''ဘူမိေတေဇာ''  Geothermal ျဖင့္ အပူေပးသည္။ အပူေပးစနစ္မ်ားကို နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ ေျမေအာက္ အႏွံ႕အျပားတြင္ တည္ေဆာက္ထားရာ အနည္းဆုံး ႏိုင္ငံအက်ယ္အဝန္း၏ တစ္ဝက္မွ်ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

သီးႏွံထုတ္လုပ္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားက မ်ိဳးေစ့မ်ားကိုလည္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်သည္။ ကမၻာေပၚတြင္ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ သုံးပုံတစ္ပုံသည္ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံမွ ထြက္ရွိသည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ တင္ပို႔ေရာင္းခ် ေသာ မ်ိဳးေစ့တန္ဖိုးမွာ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံရွိသည္။ ထိုမ်ိဳးေစ့မ်ားအနက္ အမ်ားစုသည္ ေရာဂါပိုးမႊားကို ခုခံတြန္းလွန္ႏိုင္ေသာ စြမ္း အားရွိရန္ ျပဳျပင္ထားသည္။ ဒတ္ခ်္ နည္းပညာျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ ခရမ္းခ်ဥ္သီးမ်ိဳးေစ့ တစ္ေအာင္စ တန္ဖိုးသည္ ေရႊႏွစ္ေအာင္စ တန္ဖိုးႏွင့္ ညီမွ်သည္။ ေရႊထက္ ႏွစ္ဆတန္ဖိုးရွိေသာ မ်ိဳးေစ့ျဖစ္သည္။

ဆင္းရဲေသာႏိုင္ငံမ်ား၏ လယ္ယာအထြက္တိုးေစေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ကို မထိခိုက္ေစေရးအတြက္ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား နယ္သာလန္အစိုးရက  ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည္။ မိုဇမ္ဘစ္၊ နစ္ကရာဂြာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ မ်ားသည္ မၾကာခဏ အငတ္ေဘးႏွင့္ ႀကဳံၾကရသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုႏိုင္ငံမ်ား သည္ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း နယ္သာလန္ကဲ့သို႔ ျဖစ္မလာႏိုင္သည္ကို နယ္သာ လန္ အကူအညီေပးေရးေအဂ်င္စီ မ်ားက ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္ထားသည္။ အတန္အသင့္ နည္းပညာျဖင့္ အထြက္တိုးလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရသည္။ ပလပ္စတစ္ မိုးကာသားအၾကည္ျဖင့္ ဖန္လုံအိမ္ တည္ေဆာက္ စိုက္ပ်ဳိးေစျခင္းက မိုးေခါင္မႈႏွင့္ ပိုးမႊားက်ေရာက္ျခင္းမွ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္သည္။ ထိုႏိုင္ငံ မ်ားတြင္ ပလပ္စတစ္ေပါင္းမိုးမ်ား တည္ေဆာက္ေပးျခင္းျဖင့္ အထြက္ တိုးလာသည္။

တန္ဇန္းနီးယားႏိုင္ငံ ကီလီမန္ ဂ်ာ႐ိုးေတာင္ေျခရင္းတြင္ ဧက ၅ဝ ရွိ စမ္းသပ္စိုက္ခင္းကို ဒတ္ခ်္ပညာ ရွင္မ်ားက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးသည္။ တန္ဇန္းနီးယား မ်ိဳးရင္းမ်ိဳးေစ့မ်ားကို နယ္သာလန္သို႔ေပးပို႔ၿပီး မ်ိဳးေစ့ အတန္းအစား၊ သန္႔စင္မႈႏွင့္ ပိုးမႊားခုခံႏိုင္စြမ္းရည္တို႔ကို စစ္ေဆးၿပီး အသင့္ေတာ္ဆုံး မ်ိဳးေစ့မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ စိုက္ပ်ိဳးေစသည္။

ဒတ္ခ်္ လယ္ယာနည္းပညာ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ SoilCares သည္ လက္ကိုင္ဖုန္းျဖင့္ ေျမသားစမ္း သပ္နည္းကို အာဖရိကတိုက္တြင္ ပို႔ခ်ေပးလ်က္ရွိသည္။ လက္ကိုင္ဖုန္းကို ကိရိယာတစ္ခုျဖင့္ တဲြဖက္အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ေျမသား၏ အေနအထား၊ ေျမေအာက္ေရတြင္ အက္ဆစ္ပါဝင္မႈ အခ်ိဳးတို႔ကို တိုင္းတာယူႏိုင္သည္။ တိုင္းတာရရွိေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို နယ္သာလန္ရွိ အခ်က္ အလက္ဘဏ္ (Data Base) သို႔ ေပးပို႔ျခင္းျဖင့္ အပင္အတြက္ လိုအပ္ေသာ စိုထိုင္းမႈႏွင့္ ေျမၾသဇာ အခ်က္အလက္တို႔ ျပန္လည္ေပးပို႕သည္။ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ဆယ္မိနစ္ခန္႔သာၾကာျမင့္ၿပီး ေဒၚလာ အနည္းငယ္သာ ကုန္က်သည္။

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသည္ တိုင္ဖုန္းမုန္တိုင္း မၾကာခဏက်ေရာက္ျခင္း၊ ဆားငန္ေရ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ ေဒသ အတြင္း စိမ့္ဝင္လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ အခက္ႀကဳံေနရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္း ပညာတြင္ ေရွ႕တန္းေရာက္ေနေသာ ဂ်ပန္၊ နယ္သာလန္ႏွင့္ အစၥေရးတို႔မွ နည္းပညာ အကူအညီမ်ား ရယူလ်က္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဇုန္ ၁ဝ ခုကို ၂ဝ၂ဝ တြင္ အၿပီးတည္ေထာင္ရန္ စိုင္းျပင္းလ်က္ရွိသည္။ ၂ဝ၃ဝ ခုႏွစ္ ေရာက္သည့္အခါ ၂၂ ဇုန္အထိ တိုးခ်ဲ႕သြားရန္ ရည္မွန္းထားသည္။ ''ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကို လိုက္ေလ်ာညီေထြ ရင္ဆိုင္ေရး မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ေရအသုံးခ်မွဳ စီမံခန္႕ခဲြေရး မိတ္ဘက္သေဘာတူညီခ်က္'' (Stra-tegic Partnership Agreement on Climate Change Adaptation and Water Management) ကို ဗီယက္နမ္ႏွင့္ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံတို႕သည္ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ သည္။

ဗီယက္နမ္ဆိုင္ရာ နယ္သာလန္ သံအမတ္ႀကီးက''အထြက္တိုးဖို႔၊ သီးႏွံ အရည္အေသြး ေကာင္းဖို႔ဆိုတာေတြက နည္းပညာအေပၚ တည္မွီေနတယ္ဆိုတာ မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ေရရွည္ စိုက္ပ်ဳိးသြားႏိုင္ဖို႔ကို အာ႐ုံစူးစိုက္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုပါတယ္'' ဟု ေျပာဆိုသည္။

နယ္သာလန္ ေတာင္ပိုင္းရွိ Hoeve Rosa ႏြားၿခံသို႔အဝင္ ဂိတ္ဝတြင္ ''ေမာင္းသူမဲ့ ယႏၲရားမ်ား ေမာင္းႏွင္လ်က္ရွိသည္''ဟု သတိေပးဆိုင္းဘုတ္ ဆဲြထားသည္။ စက္႐ုပ္မ်ားက ႏြားၿခံ၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည္။ ႏြားၿခံထဲရွိ ႏြားမအေကာင္ ၁၈ဝ ၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ႏြားၿခံသန္႔ရွင္းေရးတို႔ကို စက္႐ုပ္မ်ားက ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ အခ်ိန္က်ေရာက္သည့္အခါ ေအာ္တို မက္တစ္စက္မ်ားက ႏို႔ညႇစ္ေပးသည္။ ႏြားၿခံပိုင္ရွင္ ဖြန္ကာစတင္ Fons Kersten သည္ လက္ကိုင္ဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္ကို ေစာင့္ၾကည့္ေနရုံသာျဖစ္သည္။ လူကိုယ္တိုင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္လာသည့္အခါ လက္ကိုင္ဖုန္း က သူ႔ကို  အသိေပးမည္ျဖစ္သည္။

ကာစတင္သည္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္တြင္ ႏြားၿခံကို အေမြဆက္ခံခဲ့ကာ ေဒၚလာ ခုႏွစ္သိန္းေက်ာ္ အကုန္ အက်ခံလ်က္ စက္ကိရိယာမ်ားကို တပ္ဆင္သည္။ ယင္းသို႔ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ မႈေၾကာင့္ ႏြားမအေကာင္ေရ ႏွစ္ဆ တိုးလာၿပီး ႏို႔ထြက္ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္း တိုးသည္။ ႏြားစာေလလြင့္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။

လယ္ယာစက္မႈ ေတာ္လွန္ေရးသည္ ကမၻာအဝန္း စတင္ခဲ့သည္မွာ ယခုအခါ အရွိန္ရေနၿပီျဖစ္သည္။ အၿပိဳင္အဆိုင္ႀကီးမားျပင္းထန္ေသာ ေစ်းကြက္တြင္ အၿပိဳင္ႀကဲႏိုင္ရန္ ဒတ္ခ်္သိပၸံပညာရွင္မ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အစိုးရတို႔သည္ အထြက္တိုးေရးႏွင့္ တန္ဖိုးျမင့္သီးႏွံမ်ား ထုတ္လုပ္ရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ သည္။

နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ  တည္ရွိသည့္ ဥေရာပတြင္ ေျမေစ်းႏွင့္ လုပ္အားခႀကီးျမင့္သည္။ နည္းပညာသည္သာ နယ္သာလန္အဖို႔ အားကိုးရာျဖစ္သည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာကို အဆင့္ျမင့္လာေစရန္ႀကိဳးပမ္းမႈသည္မ်ားစြာ ေအာင္ျမင္သည္။  နယ္သာလန္ ႏြားမမ်ား၏ ယေန႔ ႏို႔ထြက္ႏႈန္း သည္ ၁၉၆ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားက ထြက္ႏႈန္းထက္ ႏွစ္ဆပိုသည္။ ေအာ္တိုမက္တစ္ႏြားၿခံ တစ္ၿခံလွ်င္ ဆုံလည္နည္း Rotary milking machine ကို အသုံးျပဳလ်က္ လူတစ္ဦးတည္းက တစ္နာရီလွ်င္ ႏြားမအေကာင္ ၁၅ဝ ကို ႏို႔ညႇစ္ႏိုင္သည္။

နယ္သာလန္သည္ ယခုအခါ တန္ဖိုးျမင့္ ရိကၡာမ်ားကို ေရာင္းခ်႐ုံမွ်မက နည္းပညာႏွင့္ သြင္းအားစု ခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအား ရိကၡာထုတ္လုပ္မႈ နည္းပညာကို စတင္ေရာင္းခ်ေနသည္။ ကေလးႏို႔မုန္႔မ်ားတြင္ မယ္လမင္းဓာတ္ ပါဝင္မႈေၾကာင့္ ကေလးမ်ား ေသဆုံးခဲ့ရေသာ တ႐ုတ္ ကေလးအာဟာရကုမၸဏီယီလီ (Yili) သည္ နယ္သာလန္ WUR တကၠသိုလ္မွ နည္းနာကိုခံယူၿပီး အကူအညီရယူလ်က္ရွိသည္။

လယ္ယာထြက္ကုန္ တိုးျမႇင့္ထုတ္လုပ္ရာတြင္ ဒတ္ခ်္လယ္သမားမ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈကို ယခင္က ဂ႐ုမထားအားၾက။ တိုင္းျပည္၏ ေလးပုံတစ္ပုံသည္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ထက္ နိမ့္သျဖင့္ စားက်က္ေျမအတြက္ ပင္ လယ္ျပင္ကို တစ္ခ်ိန္က ေျမဖို႔ အသုံးျပဳရသည္။ ေက်ာက္သားအမ်ားစု ရွိေနေသာ ေမာ္လ္တာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ပင္ နယ္သာလန္သည္ ဇီဝမ်ိဳးကဲြ မ်ားမ်ားစားစားမရွိေပ။ ၁၉၇ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ အထြက္တိုးေရးကိုသာ လုံးပန္းေနသျဖင့္ တင္းက်ပ္ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္စည္းမ်ဥ္းမ်ား မခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့။ ထို႕ေၾကာင့္ ေျမဆီ လႊာေလ်ာ့ပါးၿပီး ေျမသားအေျခအေန ဆိုးဝါးလာသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးမွ ထြက္လာေသာ တိရစၧာန္ အညစ္ အေၾကးႏွင့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာတို႔က ေျမသားအရည္အေသြးကို ပ်က္စီးေစသည္။ ယခုအခါ သဘာဝေျမၾသဇာအျဖစ္ တိရစၧာန္မ်ား၏ စြန္႔ထုတ္ပစၥည္းမ်ားကို အသုံးခ်ႏိုင္ရန္ သုေတသနျပဳသည္။ ငါးအညစ္အေၾကးကို အသုံးျပဳလ်က္ ခရမ္းခ်ဥ္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းသည္ အထြက္တိုး႐ုံမွ်မက သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို အေထာက္ အကူျပဳသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

နယ္သာလန္ ႏိုင္ငံတစ္နံတစ္လ်ားတြင္ လူသားႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေသာ လယ္ယာစနစ္ ႐ုပ္လုံးေဖာ္ေနသည္။ ဤျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈကို ဦးစီးဦးရြက္ျပဳေနသူမွာ ေကာ္ပိုေရး ရွင္းႀကီးမ်ားမဟုတ္။ အလယ္အလတ္အဆင့္ ဒတ္ခ်္လယ္သမားမ်ားျဖစ္သည္။ သဘာဝ၏ ျဖစ္ထြန္းႏိုင္စြမ္းႏွင့္ လူသားတို႔၏ ဥာဏ္ရည္တို႔ ေပါင္း စပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ကမၻာတစ္ဝန္း စားသုံးသူမ်ားသည္ ၄င္းတို႔ ဝယ္ယူစားသုံးေနေသာ ရိကၡာမ်ား၏ အရည္အေသြးကို သာမက စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ားသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ဂ႐ုထားမႈရွိ၊ မရွိကိုလည္း စိတ္ဝင္စားလာၾကသည္။ ဒတ္ခ်္လယ္ယာမ်ားကလည္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္မႈ အနည္းဆုံးျဖစ္ရန္ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ႀကိဳးစားခဲ့ရသည္။ ေမြးျမဴေရး အေဆာက္အအုံ ၾကမ္း ျပင္ေအာက္တြင္ ေရြ႕လ်ားစက္ခါးပတ္မ်ား (Conveyor Belt) တပ္ဆင္လ်က္ တိရစၧာန္ အညစ္အေၾကးမ်ားကို အခ်ိန္မွန္မွန္ သယ္ထုတ္စြန္႔ပစ္ ေသာနည္းကို က်င့္သုံးျခင္းျဖင့္ ေျမဆီ လႊာ ညစ္ညမ္းမႈ မရွိေစေတာ့ေပ။ ယခုအခါ နယ္သာလန္ တိရစၧာန္တစ္ေကာင္၏ အညစ္အေၾကးမွ အမိုးနီးယားထုတ္လႊတ္ႏႈန္း ပ်မ္းမွ် မွာ ၂၁ ကီလိုဂရမ္သာရွိေတာ့သျဖင့္ ဥေရာပတိုက္တြင္ တိရစၧာန္ အညစ္ အေၾကးမွ အမိုးနီးယား ထုတ္လႊတ္မႈ ဒုတိယအနည္းဆုံး ျဖစ္လာသည္။ ပထမ အနည္းဆုံးမွာ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။ ဥေရာပ သမဂၢ ပ်မ္းမွ်ႏႈန္း မွာ ၂၅ ကီလိုဂရမ္ျဖစ္သည္။

ခရမ္းခ်ဥ္ပင္မ်ား၏ ပိုးသတ္ေဆး လိုအပ္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ေပးသည့္ အထူးျပဳကင္မရာ တီထြင္ တပ္ဆင္ထားျခင္းျဖင့္ ပိုးသတ္ေဆး အသုံးျပဳမႈကို အနည္းဆုံး ၈၅ ရာခုိင္ ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။ ဖန္လုံအိမ္ အမ်ားအျပားတြင္ ဆိုလာျပားမ်ား တပ္ဆင္ထားျခင္းျဖင့္ ယခင္က စြမ္း အင္ကို သုံးစဲြသည့္ ယာခင္းမ်ားမွ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္သူမ်ား ျဖစ္လာသည္။ ဖန္လုံအိမ္မ်ားကို အပူကာ စနစ္ျဖင့္တည္ေဆာက္ထားသျဖင့္ ကာဘြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ ထုတ္လႊတ္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္သည့္အျပင္ ပိုလွ်ံေသာ အပူစြမ္းအင္ကို သိုမွီးထားၿပီး ေဆာင္းရာသီတြင္ ေနအိမ္ႏွင့္ ေျမေအာက္ေရကို  ပူေႏြးေစသည္။ ေနအိမ္မ်ားကိုပါ စြမ္းအင္ေပးႏိုင္သည့္ အေနအထားသို႔ ေရာက္လာသည္။ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ၏ အိမ္သုံး လွ်ပ္ စစ္ဓာတ္အားကို ဆိုလာစြမ္းအင္ျဖင့္ ေပးႏိုင္ေနၿပီျဖစ္သည္။

၂ဝ၅ဝ ျပည့္ႏွစ္ေရာက္ေသာအခါ သမား႐ိုးက် လယ္ယာလုပ္ငန္းမွ ကာဘြန္ဒိုင္ ေအာက္ဆိုက္ ထုတ္ လႊတ္မႈသည္ ၃ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာမည္ဟု ကုလသမဂၢစားနပ္ရိကၡာႏွင့္ လယ္ယာအဖဲြ႕က ခန္႔မွန္းထားသည္။ သမား႐ိုးက် လယ္ယာလုပ္ငန္းသည္ စရိတ္ကုန္က်မႈမ်ားျပားၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ကိုလည္း ထိခိုက္ေစသည္။ နယ္သာလန္တြင္ က်င့္သုံး ေနေသာ လယ္ယာစနစ္သည္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္မႈ နည္းသည့္ အျပင္ ေရရွည္အက်ိဳးရွိမည့္ စနစ္ျဖစ္သည္။ ထိုစနစ္သည္ တစ္ကမၻာ လုံးက က်င့္သုံးအပ္ေသာ စနစ္ျဖစ္ သည္ဟု ဆိုသည္။

ယေန႔ ကမၻာ့လူဦးေရသည္ သန္း ၇၅ဝဝ ရွိသည္။ ၂ဝ၅ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေရာက္သည့္အခါ ကမၻာ့လူဦးေရ သည္ သန္းတစ္ေသာင္းရွိလာမည္ဟု တြက္ခ်က္ထားၾကသည္။ ရိကၡာအလုံးအရင္းႏွင့္ မထုတ္လုပ္ႏိုင္လ်င္ လူသန္းတစ္ေထာင္သည္ အငတ္ေဘးႏွင့္ ႀကဳံဖြယ္ရာရွိသည္။

ရိကၡာဖူလုံေရးအတြက္ တစ္ကမၻာလုံးက ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္းၾကရမည္။ ခ်မ္းသာေသာ ႏိုင္ငံမ်ားက စိုက္စရာမလို ဝယ္စားရင္ၿပီးတာပဲ ဟူေသာ သေဘာထားမ်ဳိးသည္ အႏၲရာယ္မကင္းေပ။

ယခုအခါ ကာတာကဲ့သို႔ ေရနံသူေဌးႏိုင္ငံသည္ပင္လ်င္ နယ္သာလန္မွ ပညာရွင္မ်ား ေခၚယူလ်က္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပဲြမ်ား က်င္းပေပးသည္။ ကာတာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား စိုက္ပ်ဳိးေရးဘက္တြင္ စိတ္ဝင္စားလာ ေစရန္၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံလာေစရန္ ရည္ ရြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ေအးထြန္းမင္း

[email protected]

Ref:     Stunning images reveal the hi-tech future of farming..

ေအးထြန္းမင္း
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.