1-3-2018
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
နတ္မေတာင္အမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္(ေခၚႏူးစုမ္) တြင္ အမႈိက္ပုံးမ်ား ခ်ထားေပးမည္
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1052
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
Special Report
ေျမပံုနယ္နိမိတ္မွာ ထိုးထြက္လာေသာ ၿခံစည္းရိုးမ်ား-၁

 

ခ်စ္တဲ့သူငယ္ေလ

သူငယ္ခ်င္းေကာင္း ေယာက္မတုိ႔ေလ။

 

ႏွမေထြး မယ္တုိ႕အိမ္ကုိ၊ သိလိုလွ်င္မူ

နတ္ခ႐ုိင္ႏွင့္ ေစ်းဆုိင္ႏွင့္။

 

အိမ္ေတာင္္ကမူ

ၾကက္သြန္ခင္းႏွင့္ေရတြင္းႏွင့္      

 

အိမ္ေျမာက္ကမူ

စပါးလင္ႏွင့္၊ ဒန္းပင္ႏွင့္။

 

အိမ္ေနာက္ကမူ၊

မိႆလင္ႏွင့္ ခ်င္းပင္ႏွင့္။

 

မိႆလင္ႏွင့္ခ်င္းကိုလုိလွ်င္

ဝါဆုိငယ္မွ ဝါဆုိဦး

ေျမႏူးႏူးကုိ တူးလွည့္ပါရွင့္။

 

မိႆလင္ႏွင့္ ခ်င္းကုိမလုိ

ႏွမေထြး မယ့္ကုိလုိလွ်င္

တေပါင္းငယ္မွ တန္ခူး

ေရႊဖီဦးကုိ ခူးလွည့္ပါရွင့္။

 

အလုိ အပ်ဳိျဖဴ သူႏွင့္ဆံုသည္

ဂံုခ်ဳိကံုးငယ္ႏွင့္ ေဆာင္လံုးညီးေလး။

 

အုိင္ခ်င္း ေရးစပ္သီကံုးရာ၌ သူမတူေအာင္ ေက်ာ္ၾကားလွေသာ ေတာင္တြင္းရွင္ ၿငိမ္းမယ္၏ 'ႏွမေထြးမယ့္ကုိလုိလွ်င္' ဆိုသည့္ကဗ်ာ။  ေညာင္ရမ္းေခတ္က ျမန္မာ့ေက်းလက္ေန မိန္းမပ်ဳိေလး တစ္ဦးက သူဆံုေတြ႕ခဲ့ေသာ ခ်စ္ရသူကုိအခ်ိန္က်၍ ႏွစ္သက္ခဲ့လွ်င္ လာေရာက္ေတာင္းယူႏုိင္ေၾကာင္း ေရလာေျမာင္းေပးေျပာထားေသာ ခ်စ္စဖြယ္ ကဗ်ာေလးျဖစ္သည္။

မိန္းမပ်ဳိက သူႏွင့္ေပါင္းဖက္လုိလွ်င္ လာေတာင္းရမည့္အခ်ိန္ကုိ ၫႊန္းဆိုထား႐ံုမက အိမ္မမွားရေလေအာင္ မည္သည့္အိမ္မ်ဳိးျဖစ္သည္ကုိ ဟန္မူအပုိမပါဘဲ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ပံုေဖာ္ ေျပာျပထား၏။ 

မိန္းမပ်ဳိေလးက သူ၏အိမ္သည္ နတ္ခ႐ုိင္ႏွင့္ ေစ်းဆုိင္ရွိေသာအိမ္ဟု စေျပာျပေလသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ပုိ၍တိက်ေစရန္  အိမ္ေတာင္ဘက္တြင္ ၾကက္သြန္ခင္းႏွင့္ ေရတြင္းရိွ ေၾကာင္း၊ အိမ္ေျမာက္ဘက္တြင္ စပါးလင္ႏွင့္ ဒန္းပင္တုိ႔ရံထားေၾကာင္း၊ အိမ္ အေနာက္ဘက္တြင္ မိႆလင္ႏွင့္ ခ်င္းပင္မ်ားရွိေသာအိမ္ဟု ေသေသခ်ာခ်ာ လမ္းၫႊန္ေပးထားေလသည္။

သုိ႔ေသာ္ ကဗ်ာထဲတြင္ အျခားနည္းျဖင့္ အရွာရလြယ္ႏိုင္သည့္ ၿခံစည္း႐ုိး အသြင္အျပင္ကုိမူ ေဖာ္ျပမထားျခင္းက ေရွးျမန္မာတုိ႔တြင္ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားအၾကား အဟန္႔အတား အျဖစ္ထားရမည့္ ၿခံစည္း႐ုိးမ်ား မလိုအပ္ေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ ယဥ္ ေက်းမႈကုိေတြးၾကည့္လွ်င္ သေဘာက်စရာျဖစ္မည္မွာအမွန္ပင္။

ၾကက္သြန္ခင္းက နယ္နိမိတ္ အစြန္းတစ္ဖက္ျဖစ္သလုိ စပါးလင္တစ္အံုကလည္း အိမ္၏ အျခားနယ္ နိမိတ္ အစပင္ျဖစ္ေလ၏။

သူ႔ေျမ၊ ကုိယ့္ေျမအေပၚ က်ဴးေက်ာ္ ျခင္းရန္ႏွင့္ ေက်ာ္နင္းစုိးမိုးခံရသည့္ ေဘးတုိ႕ ကင္းပေနသည့္ အိမ္နီးခ်င္း တုိ႕၏ မြန္ျမတ္ေသာဓေလ့မ်ားအၾကား  ၿခံစည္း႐ုိးသည္ မလုိတမာဟန္ျဖင့္ ကိုယ္ထင္ျပေနရန္ မလုိအပ္ခဲ့ၾကေပ။

သူ႕စည္း၊ ကုိယ့္စည္း ေမတၱာႏွင့္ ပုိင္းျခားထားသည့္စည္းသည္ ေျမေပၚသုိ႔ ထုိးထြက္လာေသာ ႐ုပ္ဝတၱဳ စည္း႐ုိးမ်ားကဲ့သုိ႔ အ႐ုပ္မဆုိး။ အက်ည္းမတန္ေပ။ ယေန႔ထက္တုိင္ ျမန္မာ့တုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ အိမ္အခ်ဳိ႕ တြင္ တံခါးဟူ၍ပင္မထား။ အိမ္နီး ခ်င္းမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ ေစာင့္ေရွာက္ေနျခင္းကသာ အလံုၿခံဳဆံုး အရံအတားဟု သတ္မွတ္ထားသည္မွာ ၾကားရသူတုိင္း အားက်ေလာက္စရာပင္။

အိမ္ငယ္စုလွ်င္ ဇနပုဒ္၊ အိမ္ေျခမ်ားမ်ားစုမိလွ်င္ ရြာ၊ ရြာႀကီးလွ်င္ၿမိဳ႕၊ ထိုထိုေသာ ၿမိဳ႕မ်ားျဖင့္  သုိင္းဝန္းလုိက္လွ်င္ ႏုိင္ငံတစ္ခု ျဖစ္လာၾကသည္။ စင္ကာပူကဲ့သုိ႕ တစ္ၿမိဳ႕တည္းႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္ကရွားလွ၏။  မင္းဧကရာဇ္မ်ား အုပ္စုိးစဥ္ အခ်ိန္က ၿမိဳ႕႐ိုးႏွင့္ ၿမိဳ႕အဝင္တံခါးမ်ားမွအပ ႏုိင္ငံစည္း႐ုိးမ်ားမွာ အေသပိတ္ ကာရံထားရန္ မလုိအပ္ခဲ့ၾကေပ။

သူ႕ကုိ မဝင္ေစလုိ၍ ပိတ္ကာထားသည့္ စည္း႐ုိးသည္ တစ္ခ်ိန္တြင္ ကုိယ့္ကုိလည္း အထြက္ရခက္ေအာင္ ဟန္႔တားထားမည့္အရာ ျဖစ္လာႏုိင္ သည့္အတြက္ မည္သူကမွ် စည္း႐ုိး၊ တံတုိင္းမ်ားျဖင့္ ဟင္းလင္းျပင္ ပသာဒပ်က္ေအာင္ လုပ္ခ်င္မည္မဟုတ္။ ႏွစ္အိမ္အၾကား အာဃာတျပယုဂ္မ်ားျဖင့္ ပိုင္းျခားခ်င္မည္ မဟုတ္ေပ။

သုိ႔ေသာ္ မ်က္ေမွာက္ ကမၻာ့ရပ္ဝန္းတြင္ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား၌ ပကတိမ်က္စိျဖင့္ မျမင္ႏုိင္ေအာင္ ပုိင္းျခားထားေသာ နားလည္မႈစည္းမ်ားက တျဖည္းျဖည္း ကြယ္ေပ်ာက္ေစေသာအခ်ိန္ ေရာက္မွန္းမသိ ေရာက္လာခဲ့ ၿပီ။ အေရွ႕သုိ႔လားေသာ္ ဤမည္ေသာ ေတာင္ကုန္း၊ အေနာက္သုိ႕လားေသာ္ ဤမည္ေသာ ပင္လယ္ဟူ၍ ခပ္လြယ္လြယ္ လက္ညႇိဳးထုိး စည္းခ်႐ံုမွ်ျဖင့္ ရန္အေပါင္းကုိ ကံုလံုေစေသာေခတ္ မဟုတ္ေတာ့ေပ။

ႏုိင္ငံတုိင္းတြင္ရွိေနေသာ ျပည္တြင္းအက်ပ္အတည္းမ်ားက တစ္ပါးသူ၏ေျမေပၚသို႔ ခုိလံႈလုိစိတ္ကုိ ဆြေပးေနသလုိ မိမိကိုင္စြဲထားေသာဝါဒ၏ အစြန္းေရာက္တြန္းပုိ႕မႈမ်ား ေၾကာင့္လည္း သူစိမ္းတရံ ႏုိင္ငံကုိ ေျခခ်ႏုိင္ရန္လည္း ႀကိဳးပမ္းလာၾက သည္။

ထုိထုိေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ဳိးစံုေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ တံတိုင္းမ်ား၊ စည္း႐ုိးမ်ားက ကမၻာ့ေျမပံုေပၚတြင္ ယခင္ကထက္္ ပုိမုိမ်ားျပားလာခဲ့သည္။ တံတုိင္းမ်ားသည္  ေငြေၾကးကုန္က်႐ံုသာမက  ထိေရာက္မႈမရွိေသာ ေျဖရွင္းနည္းအျဖစ္ ပညာရွင္မ်ားစြာေျပာေလ့ရွိသည္။  

၁၃ ရာစုက တ႐ုတ္မွ မဟာရံတံတုိင္းသည္ ဂ်င္ဂ်စ္ခန္ႏွင့္ မြန္ဂုိစစ္သားတုိ႔ကုိ အနည္းငယ္သာ ဟန္႔တားႏုိင္ခဲ့သည္ဟု ေထာက္ျပၾကသည္။  ဘီစီ ၅၃၉တြင္ ေဘဘီလံုက အခုိင္အမာ တံတုိင္းမ်ားကုိ ပါ ရွားစစ္သားမ်ားက ခ်ဳိးဖ်က္ခဲ့သည္ကုိလည္း နမူနာျပၾကသည္။ တုိးထြက္ျဖစ္ေပၚလာေသာ တံတုိင္းမ်ားသည္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ၿဖိဳခ်ဖ်က္ ဆီးျခင္းျဖင့္သာ အဆံုးသတ္ေလ့ရွိသည္ကမ်ားသည္။ သုိ႕ေသာ္ တံတုိင္း၊ ၿခံစည္း႐ုိးတုိ႔မွာ ေလ်ာ့က်မသြား။ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ကာ၍မဆံုးႏုိင္ေလာက္ ေအာင္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

၁၉၈၉ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာ ၉ ရက္တြင္ ဂ်ာမဏီႏုိင္ငံမွ ကမၻာေက်ာ္ ဘာလင္တံတုိင္းႀကီး ၿဖဳိခ်ႏုိင္ခဲ့သည္။ ဆုိဗီယက္ဦးေဆာင္ေသာ ကြန္ျမဴနစ္ ဝါဒီမ်ား ႀကီးစုိးသည့္ အေရွ႕ပုိင္းႏွင့္ ဒီမုိကေရစီလုိလားေသာ အေနာက္ပိုင္းတုိ႕ကုိ ခြဲျခားထားသည့္ ဘာလင္ တံတုိင္းႀကီးၿပိဳက်သြားျခင္းသည္ စစ္ေအးေခတ္၏ သံကန္႔လန္႔ကာကုိ အၿပီးတိုင္ ပ်က္သုဥ္းသြားေစျခင္းဟု ယူဆကာ တစ္ကမၻာလံုးက ဝမ္းေျမာက္ႀကိဳဆုိခဲ့ၾကသည္။ တံတုိင္းတုိ႔ ၏ အက်ဳိးမရွိပံုမ်ားကုိလည္း ႐ႈေထာင့္ မ်ဳိးစံုမွ သံုးသပ္တင္ျပၾကသည္။

သုိ႕ေသာ္ တံတုိင္းေခတ္သည္ ကုန္ဆံုးျခင္းမရွိ။ ဘာလင္တံတုိင္းၿပိဳက်ၿပီးေနာက္ တံတုိင္း သုိ႔မဟုတ္ ၿခံစည္း႐ုိးမ်ား မျဖစ္မေန တုိးခ်ဲ႕ကာရံသည့္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၄ဝ ေက်ာ္ခန္႔သည္ အျခားေသာ ႏုိင္ငံ ၆၅ ႏုိင္ငံကို ဟန္႔ တားေစမည့္ တံတိုင္း၊ စည္း႐ုိးမ်ားကုိ အၿပိဳင္အဆုိင္ ကာရံလာၾကသည္မွာ လည္း  ေမ့ထားရမည့္ အခ်က္ မ ဟုတ္ေပ။

၂ဝ၁၇၊ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္က ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာ ႏုိင္ငံေတာ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးမွ ထုတ္ျပန္ခ်က္ ၅/၂ဝ၁၇ တြင္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ျပည္သူအခ်ဳိ႕က ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံနယ္စပ္ ၿခံစည္း႐ုိးႏွင့္ ပတ္သက္၍ စုိးရိမ္မႈမ်ားရွိေနသျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ စုိရိမ္မႈမ်ား ပေပ်ာက္ေစေရးအတြက္ နယ္စပ္ၿခံစည္း႐ုိးကာ ရံျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေျခအေနႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ား အေပၚတြင္ သတင္းထုတ္ျပန္မႈျပဳခဲ့ သည္။

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေမလ ၃ဝ တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ဥကၠဌအျဖစ္ တာဝန္ယူေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟုိေကာ္မတီကုိ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္းမွ အစခ်ီကာ နယ္စပ္ၿခံစည္း ႐ုိးအေၾကာင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာ ေရးႏွစ္တြင္ ၿခံဳစည္း႐ုိး ကာရံျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေငြက်ပ္ ေျခာက္ဘီလီယံေက်ာ္ကုိ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ၿခံစည္း႐ုိးလုပ္ငန္းမ်ား ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ေငြက်ပ္ ၂ဝ ဘီလီယံကုိ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရက လက္ငင္းျဖည့္ဆည္းေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ျပည္သူမ်ား၏ စိုးရိမ္မႈကုိ ပေပ်ာက္ေစေရးအတြက္ ကာရံသည့္ ၿခံစည္း႐ုိးျဖစ္၏။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဘဂၤါလီမ်ား အစုလုိက္အၿပံဳလိုက္ ထြက္ေနၾကျခင္းအေပၚ အဓိက ေဇာင္းတင္ ေျပာဆိုေနသည့္ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝန္းသည္ ၿခံစည္း႐ုိးအေၾကာင္း ေဝဖန္ရန္ အလွည့္မက် ေသးထင္၏။ သို႕မဟုတ္ အျခား အ ေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚတြင္ အာ႐ံု ပုိေရာက္ေနျခင္းလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။

နယ္နိမိတ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ၾကေသာ ၿခံစည္း႐ုိးမ်ားအေပၚတြင္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝန္းႏွင့္ ကာယကံရွင္ႏုိင္ငံတုိ႕အၾကား ႐ႈျမင္သံုးသပ္ၾကပံုမ်ားက အမ်ဳိးမ်ဳိး ကြဲျပားေနသည္။ အထူးသျဖင့္ UN, EU, UNHCR  စေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက မူရင္းႏုိင္ငံႏွင့္ ႐ႈျမင္ပံုခ်င္း ပုိ၍ပင္ကြဲျပားလွ၏။

ဒုကၡသည္မ်ားအေရး၊  လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားသည့္ အေရးမ်ားအပၚ  အေလးေပးေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ၿခံစည္း႐ုိး၏ မေအာင္ ျမင္မႈမ်ားကုိ အေထာက္အထား အစံု အလင္ျဖင့္  သံုးသပ္ျပတတ္သည္။

ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံတြင္ ကာသည့္စည္း႐ုိးႏွင့္ပတ္သတ္၍ EU၏ အႀကိဳက္ႏွင့္အျမင္မ်ားကုိ 'ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပမ်ား' ပေရာဂ်က္အတြက္ ျပဳလုပ္ေသာ ဒီဘိတ္ ေဆြးေႏြးခန္း ေဖာ္ျပခ်က္ကုိၾကည့္လွ်င္ ရိပ္မိႏုိင္သည္။ ယင္းအစီအစဥ္ကုိ “Europe for Citizen’s program အတြက္ အီးယူ၏ ပူးေပါင္းရန္ပံုေငြျဖင့္ တင္ဆက္ခဲ့သည္။

ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားက ဒုကၡသည္မ်ား မဝင္ႏုိင္ရန္ ၿခံစည္း႐ုိး ကာရံျခင္းမ်ားကုိ ယခုထက္ပုိ၍ လုပ္ေဆာင္သင့္သလားဟူေသာ ေမးခြန္းထုတ္ျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ လကုန္ပိုင္းတြင္ ထြက္ေပၚလာေသာ ဒီဘိတ္ျဖစ္၏။

ဟန္ေဂရီသည္ ၂ဝ၁၅ ေႏြရာသီ တြင္ ၿခံစည္း႐ုိးမ်ားကာရံခဲ့သည္။ ေလးမီတာျမင့္ေသာ ဘရိတ္ဓားသံဆူး ႀကိဳးကို ဆာဗီးယား-ဟန္ေဂရီ  နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ကာရံလုိက္ သည္ႏွင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ကာ ခုိလံႈရာေနရာရွာသူမ်ား အေရအတြက္မွာ ခ်က္ခ်င္း ေလ်ာ့က်သြားခဲ့သည္။ ခိုလံႈရာရွာသူမ်ားက အျခားတုိင္းျပည္ဘက္သုိ႕ ဦးတည္ခ်က္ လွည့္သြား ၾကသလုိ အခ်ဳိ႕မွာလည္း အႏၲရာယ္မ်ားလွသည့္ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ေလွစီး ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားအျဖစ္ ထြက္သြားရရွာသည္ဟူေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ား ထြက္လာခဲ့သည္။

ဟန္ေဂရီသည္ ခ်က္ခ္၊ စလုိဗက္ကီးယား၊ ပုိလန္ႏွင့္ ဘူေဂးရီးယား အပါအဝင္ အီးယူအဖြဲ႕ဝင္ ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည္။ ထုိနုိင္ငံမ်ားသည္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ ခုိးဝင္သူ အေပါင္းရန္ေၾကာင့္ ဟန္ေဂရီထက္ေစာ၍ ၿခံစည္း႐ုိး အရင္ႀကိဳကာခဲ့ေသာ နုိင္ငံမ်ား ျဖစ္သည္။

ကမၻာေပၚတြင္ ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႕ရသည့္ အက်ပ္အတည္းမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရာ၌ ၿပီးျပည့္စံုေသာ အျပစ္ကင္းစင္သည့္ နည္းဟူ၍မရွိပါ။ အဆုိးအေကာင္း ဒြန္တြဲ တတ္စၿမဲျဖစ္ၿပီး မိမိတုိ႔အတြက္ အဆုိးထက္ ေကာင္းက်ဳိးက ပုိမ်ားသည္ဟု ထင္သည့္ အခ်ိန္တြင္ စီမံကိန္းဆြဲကာ ကာရံၾက ျခင္းျဖစ္သည္။

လႈပ္ရွားတက္ၾကြသူမ်ားက ၿခံစည္းရုိးမ်ားသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ဆုိးဆုိးရြားရြား ထိခုိက္ေစၿပီး တိရစၧာန္မ်ား၏ျဖတ္သန္းရာ လမ္းမ်ားကို ဟန္႔တားသလုိျဖစ္သည္ဟု ကန္႔ကြက္ၾကသည္။ ဟန္ေဂရီက ထုိသုိ႔ ကာလိုက္သည့္အခါ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ ဂရိႏွင့္ အီတလီဘက္သုိ႔ သြားၾကရန္ ဦးတည္ခ်က္ ေျပာင္းလွည့္ေပးလုိက္သလုိ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိၾကသည္။ ဟန္ေဂရီတြင္ ၿခံစည္း႐ုိးကာလုိက္ေသာ္လည္း အစုလုိက္အၿပံဳလုိက္ ျဖတ္ေက်ာ္သည့္ အျဖစ္မ်ားသည္ ေဒသအတြင္း၌ ေလ်ာ့မသြားဟု  ေထာက္ျပကာ ၿခံစည္းရုိးမ်ားသည္ အလုပ္ျဖစ္ပါ၏ေလာဟု အီးယူက ကမကထလုပ္ေသာ ထုိဒီဘိတ္တြင္ ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။

'ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပမ်ား' အစီအစဥ္တြင္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၊ ခုိလံႈရာရွာသူမ်ား၊ အင္ဂ်ီအုိမ်ား၊ ဥေရာပ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားကို အလွည့္က် စကားရည္လု ေဆြးေႏြးေစခဲ့သည္။

ထုိအထဲတြင္ Maia ဆုိသည့္ အမ်ဳိးသမီးက အျခားႏုိင္ငံမ်ားသည္လည္း ဟန္ေဂရီထံုးကို ႏွလံုးမူသင့္ေၾကာင္း တုိက္တြန္းခဲ့၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း ၿခံစည္း႐ုိးမ်ားသည္ အမွန္ တကယ္ ေအာင္ျမင္မႈရွိပါသလားဟုလည္း ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။

ထိုအခ်က္ကုိ ဒုကၡသည္ ဥပေဒအထူးကြၽမ္းက်င္သူလည္းျဖစ္  ဟန္ေဂရီႏုိင္ငံ ဥေရာပအလယ္ပုိင္း တကၠသိုလ္၊ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးမွ တြဲဘက္ပါေမာကၡ Boldizsar Nagy ကို ေမးျမန္းခဲ့သည္။

သူက ေအာင္ျမင္မႈ ရွိမရွိသည္ သံုးသပ္သူ၏ ႐ႈေထာင့္အေပၚ၌ အၿမဲ ဆံုးျဖတ္ေပးေလ့ရွိေၾကာင္းမွ စတင္ေျပာသည္။ အစုိးရအေနျဖင့္ ေအာင္ျမင္သည္ဟု အခုိင္အမာဆုိႏုိင္သလုိ ဒုကၡသည္၏ ေရွ႕ေနဘက္ကမူ မေအာင္ျမင္ဟု ဆုိလိမ့္မည္။ Nagy အေနျဖင့္မူ မည္သည့္ဘက္မွ်မၾကည့္ဘဲ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ ႏုိင္ငံပုိင္နယ္ နိမိတ္အရ ေအာင္ျမင္မႈရွိမရွိကုိ ပုိ၍အေလးထားတင္ျပခဲ့သည္။ သူက  မည္သူမွ အာဖဂန္ သုိ႔မဟုတ္ အီရီထရီးယားတုိ႔တြင္ ေနခ်င္မည္မဟုတ္။ ထုိႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ၿခံစည္း႐ုိးမ်ားရွိေန ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။

အေျဖထုတ္ၾကည့္လွ်င္ ျဖတ္ေက်ာ္ ဝင္ေရာက္သူ အေရအတြက္သည္ ၿခံစည္း႐ုိးေၾကာင့္ ရက္အနည္း ငယ္အတြင္းက်ဆင္းသြားေသာ္လည္း ေနာက္ပုိင္းတြင္ (ေဒသတြင္း တစ္ေနရာတြင္) ျပန္လည္ ျမင့္တတ္လာစၿမဲပင္ ျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၌ ဟန္ေဂရီတြင္ ၿခံစည္း႐ုိးကာလုိက္ေသာအခါ လူမ်ားက ခ႐ုိေအးရွားဘက္သုိ႔ ဦးလွည့္သြားေစသည္။

တစ္ဖက္သုိ႔ အစုလုိက္ ေရာက္သြားရန္ တြန္းပုိ႔သလုိျဖစ္၏။ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံအေပၚ စိမ္းကားသည့္ အျပဳအမူမ်ဳိးျဖစ္သည့္အတြက္ အစုိးရ၏ ႐ႈေထာင့္မွ ၾကည့္လွ်င္လည္း မေအာင္ျမင္ဟု သူက ေကာက္ခ်က္ဆြဲျပ သည္။

သူ၏အျမင္တြင္ စည္း႐ုိးကာလုိက္သည့္အတြက္ ဒုကၡသည္ အေရအတြက္ မေလ်ာ့ဘဲ ေနရာေရႊ႕သြား သည္ကုိသာ ဆုိလုိရင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရမည္။ ႏုိင္ငံတစ္ခု ရင္ဆုိင္ရမည့္ ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းျပျခင္းမရွိ။ ထုိမွ်မက မူလႏုိင္ငံမွ ထြက္လာရသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ကုိ ရွာေဖြျပျခင္းထက္ ေနရာေရြ႕သြားျခင္းကုိ ပုိ၍မီးေမာင္း ထုိးလုိသည္ဟု ယူဆရ၏။

သုိ႔ေသာ္ အဖြဲ႕အစည္း အမ်ားစုက စစ္ေဘးႏွင့္ အာဏာရွင္လက္ေအာက္မွ  ထြက္ေျပးလာၾကေသာ ဒုကၡသည္မ်ား၏ဇာစ္ျမစ္ကုိ ထဲထဲဝင္ဝင္ လွစ္ျပေလ့ရွိေသာ္လည္း  ထိုႏွစ္ခ်က္ႏွင့္ကင္းေသာ အျခားအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း လာၾကသူမ်ားအေၾကာင္းကုိမူ နက္နက္နဲနဲ ေထာက္ျပေဝဖန္ခဲသည္။ လူဦးေရေပါက္ကြဲလြန္းသည့္အတြက္၊ ဆင္းရဲမြဲေတလြန္းသည့္အတြက္ စေသာ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ မိမိႏုိင္ငံကုိ စြန္႕ခြာလာၾကသူဆုိလွ်င္ ႏုိင္ငံတုိင္းက အလြယ္တကူ တံခါးဖြင့္ေပး ခ်င္မည္မထင္ေပ။

လက္ခံလုိက္ပါ။ ေပးေနလုိက္ပါဟုၾကားက တုိက္တြန္းရသည္မွာ လြယ္ကူလြန္းလွ၏။ အထူးသျဖင့္ UN, EU, UNHCR  စေသာ ႏုိင္ငံနယ္နိမိတ္တစ္ခုတည္းအေပၚ၌ ဆုိး ေမြေကာင္းေမြ မွန္သမွ်ကုိ မျဖစ္မေန ခ်က္ခ်င္းတာဝန္ယူေျဖရွင္းေပးရန္ အေရးတႀကီး မလုိအပ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ႏႈတ္၏ေစာင္မျခင္းမ်ဳိးျဖင့္ အားထုတ္ကူညီရသည္မွာ သိပ္အပန္းမႀကီးလွေပ။                        သုိ႔ေသာ္လည္း လူမွားကာ အလြယ္တကူ လက္သင့္ခံမိေသာ လက္ခံႏုိင္ငံမွအစုိးရႏွင့္ မူရင္းႏုိင္ငံ သားမ်ားအတြက္မူ မ်ဳိးဆက္ႏွင့္ခ်ီကာ ေျဖရွင္းရမည့္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိးေပါင္း မ်ားစြာကုိ ႐ုတ္တရက္ တာဝန္ယူလိုက္ရသလုိ  ခက္္သြားတတ္သည္။ အလြယ္တကူဆံုးျဖတ္ကာ လုိက္ ေလ်ာမိသည့္အတြက္ သမုိင္းတရားခံ ျဖစ္သြားမည့္ အေရးကိုလည္း မည္သူကမွ် မလိုလားၾကေပ။

ထုိထက္ပို၍ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ပုိမုိမ်ားျပားလာသည့္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ နယ္နိမိတ္စည္းမ်ားအၾကား လံုၿခံဳေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တ႔ုိအတြက္ နံပါတ္ (၁) ဦးစားေပးေနရေသာ အခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ ပုိ၍ပင္ အခက္ေတြ႕ၾကရ သည္။

ဒုကၡသည္ အစစ္အမွန္မ်ားသည္ အစာေရစာျပတ္ကာ ခုိကုိးရာ မဲ့ရရွာသူမ်ားျဖစ္သလုိ ေလွစီး၍ တရားမဝင္ေရႊ႕ေျပာင္း သူတုိ႔မွာလည္း အလားတူဒုကၡမ်ဳိး ႀကံဳခဲ့ၾကမည္မွာ မလြဲေပ။ ထုုိႏွစ္မ်ဳိး၏  အသြင္သဏၭာန္မ်ားကုိ  ဓာတ္ပံု႐ုိက္ျပလွ်င္ အလြန္က႐ုဏာသက္ဖြယ္ခ်ည္းသာ ျဖစ္ေနလိမ့္မည္။ လူသားခ်င္းစာနာသည့္ ႏွလံုးသားတစ္ခု တည္းျဖင့္ၾကည့္လွ်င္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ခုိးဝင္သူတုိ႕၏ ေသာကသည္ သနားဖြယ္ခ်ည္းသာ ျမင္ရလိမ့္မည္။ သုိ႕ေသာ္ ထုိႏွစ္ဦးကုိ  ကြဲကြဲျပားျပား ခြဲျခားျပရန္မွာ လြယ္ကူသည့္ အလုပ္ မဟုတ္ေပ။

ဒုကၡသည္ မဟုတ္ဘဲ မိမိေမြးရပ္ေျမထက္ ပုိသာမည္ဟုထင္၍ တရားမဝင္လာေရာက္ၾကသူမ်ားကုိ လက္မခံဘဲ ျပန္ေမာင္းထုတ္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားအား  လူသားခ်င္း မစာနာသည့္လုပ္ရပ္အျဖစ္ တန္းၿပီးတံဆိပ္ကပ္ကာ အျပစ္ျမင္ေနၾက သည္မွာ သိပ္သမာသမတ္ မက်လွ။ ေျခေကာင္း၊ လက္ေကာင္း၊ အရြယ္ ေကာင္းရွိပါလ်က္ႏွင့္ အလုပ္မလုပ္ဘဲ လာေတာင္းစားေနသူအား ၿပီး စလြယ္လက္ခါျပလုိက္သူအေပၚ ေစတနာမဲ့သူ၊ တာဝန္မဲ့သူအျဖစ္ အျပစ္တင္ အတင္းေျပာခံရသည္ႏွင့္သာ တူေနသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ကုိယ့္စည္းကုိယ္လံုရန္ ျပင္ဆင္ျခင္းက ခိုးဝင္သူရွိခဲ့လွ်င္ပင္ အထုိက္အေလ်ာက္ သက္သာသလုိ နယ္ျခားေစာင့္မ်ား အေနျဖင့္လည္း စည္း႐ုိးေက်ာ္နင္းလုိသူကုိ ထင္ထင္ ရွားရွား ေရြးခ်ယ္ျပလုိက္သလုိ တားဆီးရလြယ္ကူမည္ ျဖစ္သည္။ 

တံတုိင္း သုိ႔မဟုတ္ စည္း႐ုိးမ်ား ကာရံလိုသည့္အေၾကာင္းကုိ Reece Jones   ေရးသားသည့္ Border Walls: Security and the War on Terror in the United States, India, and Israel စာအုပ္ထဲမွ အခန္းက႑တစ္ခုတြင္ ဤသုိ႔ ေဖာ္ျပထား၏။ သူက ဘာလင္တံတုိင္းၿပိဳက်ၿပီး ေနာက္ ၂၃ ႏွစ္ အၾကာတြင္ ထြက္ေပၚလာေသာ  အေမရိကန္-မကၠဆီ နယ္ျခားစည္း႐ုိးႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံ ၂၆ ႏုိင္ငံမွ ၿခံစည္း႐ုိးႏွင့္ တံတုိင္းမ်ားကုိ ရည္ၫႊန္းကာ လူတုိ႔သည္ တံတုိင္းကာနယ္နိမိတ္မ်ား၏ ကမၻာတြင္ ေန ထုိင္ေနၾကသည္ဟု အစခ်ီကာ ေရးသားထား၏။

တံတုိင္း၊ စည္း႐ုိးကာထားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားထဲတြင္ အာဏာရွင္ အုပ္စုိးသည့္ ႏုိင္ငံသာမက  ဒီမုိကေရးႏုိင္ငံမ်ားအထိ ပါဝင္သည္။ အိႏိၵယ၊ ထုိင္း၊ အစၥေရး၊ ေတာင္အာဖရိမွ ဥေရာပ သမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအထိ ပါဝင္သည္။ စည္း႐ုိးမ်ားအေၾကာင္း ေမးၾကည့္လွ်င္ ႏိုင္ငံတိုင္းက စစ္ေသြးၾကြမ်ား၊ မူးယစ္ဂိုဏ္းမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားစသည့္ ျပင္ပရန္မွ ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ဟုသာ တညီတၫြတ္တည္း ေျဖၾကလိမ့္မည္။ လံုၿခံဳေရးအ တြက္ျဖစ္သည္ဟုသာ ဆုိၾကလိမ့္မည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ျပင္ပရန္အတြက္ စည္း႐ုိးကာရန္ အေရးတႀကီး လုိအပ္လာသည့္ အခါတုိင္း ထုိႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရးကို အကဲခတ္ၾကည့္လွ်င္ အေၾကာက္တရား သံုးမ်ဳိးကုိ ထပ္ေတြ႕ ႏိုင္သည္။

ပထမအခ်က္တြင္ တရားဥပေဒ စုိးမုိးရန္ ခက္ခဲသည့္ေဒသမ်ားတြင္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ပုိမုိ ခုိင္ၿမဲလာေစေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ရင္းျဖစ္သည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာႏုိင္ငံ၏ ၾကြယ္ဝမႈႏွင့္ လူဦးေရသိပ္သည္းမႈကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ျဖစ္ၿပီး တတိယအခ်က္မွာ ေရႊ႕ေျပာင္း ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားႏွင့္အတူ ပူးကပ္ပါလာမည့္ ယဥ္ေက်းမႈမွအစ က႑အသီးသီးမွ က်င့္ထံုး၊ စနစ္မ်ား ကူးစက္ေရာယွက္သည့္ ဒဏ္ကုိ မခံလုိျခင္းဟူေသာ ျပည္တြင္းေရး ရာမ်ားေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။

ဤသည္ကုိၾကည့္လွ်င္ တံတိုင္း၊ စည္း႐ုိးတုိ႔သည္ ျပင္ပရန္သာမက ျပည္တြင္း အခက္အခဲမ်ားအတြက္ တစ္ႏုိင္ငံခ်င္းက ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ တာဝန္သဖြယ္ ျဖစ္လာၾကသည္။ ေငြကုန္သေလာက္ အနာဂတ္တြင္ ေရရာေသခ်ာေသာ အစီအမံ မဟုတ္သည့္တုိင္ေအာင္ ကုိယ့္ျပည္တြင္းေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာကုိ အားျဖည့္ကူညီႏုိင္ သည့္ အခ်က္ကုိ မူတည္ကာ စည္း႐ိုးကာရန္ ဆံုးျဖတ္ၾကသည္ကမ်ား၏။

ပထမအခ်က္အရ စည္း႐ုိးကာ၍ ထိန္းခ်ဳပ္လုိက္ျခင္းသည္ တံခါးမရွိ ဓားမရွိ ဝင္ထြက္ခြင့္ ျပဳၿပီးမွ တစ္ခ်ိန္တြင္ ႏွစ္ရွည္ခံစားရမည့္ 'အက်ပ္အတည္း' ႏွင့္ ေနာင္တြင္ ျဖစ္ေပၚ ႀကံဳေတြ႕လာမည့္ ႏုိင္ငံတကာ ဖိအားမ်ားကုိ အထုိက္အေလ်ာက္ သက္သာေစသည္။ လူ႕အခြင့္ေရး၌ စံျပသဖြယ္ ကမၻာ့အလယ္တြင္ ရပ္တည္ေနၾကေသာ ႏုိင္ငံႀကီးမ်ားကုိယ္တုိင္က ေနာက္ဆံုးတြင္ စည္း႐ုိးတစ္ခုေတာ့ ေပၚလာၿမဲျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရမည္။

ထုိ႔အတြက္လည္း ၆၆၄ မုိင္ ရွည္လ်ားသည့္ အေမရိကန္-မကၠဆီကုိ စည္း႐ုိးသည္ မူးယစ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ရက္စက္မႈမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားရန္ဟူေသာ အ ေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားထက္ တစ္ခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္း၌ကုိင္တြယ္ရ ခက္ေစမည့္ အေၾကာက္တရား အသစ္မ်ားရန္မွ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္အတြက္ ျဖစ္သည္ ဟုဆိုႏိုင္သည္။

ဒုတိယအခ်က္၌ အျခားတစ္ဖက္တြင္ ဆင္းရဲေသာႏုိင္ငံႏွင့္ နီးကပ္လြန္းေနသည့္ အတြက္ ကာရံၾကသည္။ ဆင္းရဲေသာႏုိင္ငံဟု ဆုိရာတြင္ ယင္းႏုိင္ငံ၏ အစုိးရမွထုတ္ျပ ေသာ GDP သည္ စည္း႐ုိးကာလုိ ေသာ ႏုိင္ငံထက္ပုိ၍ ျမင့္မားေကာင္း ျမင့္မားေနမည္။

သုိ႕ေသာ္ ထုိႏုိင္ငံတြင္ လူဦးေရေပါက္ကြဲႏႈန္း အလြန္ျမင့္မားလြန္းေနၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ ပံုရိပ္ကို ၾကည့္လုိက္လွ်င္လည္း ကေလးတၿပံဳတမႏွင့္ အထက္ကုိယ္ဗလာျဖစ္ကာ ေက်းလက္ႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္ရွားပါးၿပီး သဘာဝပတ္ ဝန္းက်င္ႏွင့္ ရာသီဥတု၏ ဆုိးရြားမႈမ်ား မၾကာခဏ ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ ႏုိင္ငံမ်ဳိးျဖစ္ခဲ့လွ်င္ အစုိးရက ထုတ္ျပေသာ GDP အစရွိေသာ စာရင္းမ်ားႏွင့္ ေျမျပင္မွ အေျခအေနမွန္တုိ႔မွာ ေစ့ေစ့ၾကည့္လွ်င္ ကြာဟေနမည္ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ေသာ ႏုိင္ငံသည္ စည္း႐ုိးကာလုိသူ၏ ႏုိင္ငံထက္ GDP ျမင့္သည္ဟု အစုိးရပုိင္းက ေျပာသည့္တုိင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈမ်ားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွေပးလာေသာ ဆုိးက်ဳိးမ်ားကုိ အိမ္နီးခ်င္းမ်ား ခံရတတ္သည္။

ထုိ႔အတြက္ GDP တစ္ခု၊ စာရင္းဇယားတစ္ကြက္ခ်ျပရံုျဖင့္ စကားရည္လု အႏုိင္ေပးရမည့္အခ်က္ မဟုတ္ဟု ဆုိခ်င္ပါ၏။ အစုိးရအေနျဖင့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားျပကာ မၾကြယ္ဝေသာ္လည္း မဆင္းရဲေၾကာင္းျပသေနခ်ိန္တြင္ ျပည္သူမ်ားမွာ စားဝတ္ေနေရး အနည္းငယ္ ပုိမုိေကာင္းမြန္သည့္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသုိ႔သာ မ်က္စိက်ေနမည္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အတြက္လည္း ႏိုင္ငံမ်ားက စည္း႐ုိးမ်ားသည္ တင့္ကား၊ ေလယာဥ္ပ်ံတုိ႕ကုိ မဟန္႔တားႏုိင္သလုိ လူဆုိးတစ္သုိက္ အလံုးအရင္းျဖင့္ ေျပးဝင္တုိက္ခ်မည့္ ဒဏ္ကုိလည္း မခံႏုိင္ေၾကာင္း မသိမဟုတ္ သိထားၾက၏။ သုိ႔ေသာ္ ျပည္တြင္းေရးကုိ ငဲ့ကာ စည္း႐ုိးမ်ားကုိတုိး၍သာ ကာလာၾကသည္။

တတိယအခ်က္မွာ သူစိမ္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ လူဦးေရ ထူထပ္ေပါက္ကြဲမႈတြင္ မူရင္းျပည္သူမ်ားအၾကား ရွိေနသည့္ ေနထုိင္မႈမ်ား ႐ုတ္တရက္ေျပာင္းလဲသြားမည္ကုိ ေၾကာက္ၾကျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတုိင္း ေနရာတုိင္းတြင္ ေျပာင္းလဲမႈသည္ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် အတုိးအဆုတ္ရွိေနမည္ကို လူတုိင္းသိသည္။ သုိ႔ေသာ္ တရားမဝင္ ေရႊ႕ေျပာင္းေန ထုိင္သူမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံအတြင္း မတည္မၿငိမ္မႈမ်ားႏွင့္ အစဥ္ဗ်ာမ်ား ရမည္ကုိလည္း အစုိးရတုိင္းက ေၾကာက္ၾကသည္။

ထုိ႔အတြက္ စည္း႐ုိးမ်ားသည္ အျပင္မွေရာက္လာမည့္ရန္ကုိ အထိုက္အေလ်ာက္ ဟန္႕တားႏုိင္ေရး ႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ လူေနမႈဘဝမ်ား တည္ၿငိမ္ေရးတုိ႔အတြက္ ျဖစ္သည္။

တရားမဝင္ ခိုးဝင္လာသူမ်ားကို ထိထိေရာက္ မဟန္႔တားခဲ့ေသာႏုိင္ငံသည္ လက္လြန္ခ်ိန္မွထၿပီး ကုိင္တြယ္မိလွ်င္ မႈိလုိေပါက္လာမည့္ ႏုိင္ငံတကာ ဖိအားမ်ားေၾကာင့္လည္း စိတ္႐ႈပ္အက်ပ္႐ုိက္ရေသာ  သာဓကမ်ားစြာ ရွိေနၿပီး ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံအတြင္းသုိ႔ လူတစ္ေယာက္ တရားမဝင္ခုိးဝင္လွ်င္ အာဖဂန္လုိႏုိင္ငံက ပစ္သတ္လိမ့္မည္။ ေျမာက္ကုိရီးယားလုိႏုိင္ငံကဖမ္းၿပီး ႏွစ္ရွည္ေထာင္ခ်လိမ့္မည္။ သက္ညႇာေသာ ႏုိင္ငံက ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းၿပီး မူရင္း ႏိုင္ငံသုိ႔ ျပန္ပုိ႔ေပးၾကသည္။   

လူအေျမာက္အျမား တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္လာလွ်င္မူ ဝင္ေရာက္ခံရသည့္ ႏိုင္ငံမွာ သူ၏ ကုိယ္ပုိင္အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး  လူသားခ်င္းစာနာေပးကာ လက္ခံ႐ံုမွ အပ အျခားေရြးခ်ယ္စရာမရွိဟူေသာ သေဘာမ်ဳိးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ အလြယ္တကူ ဆံုးျဖတ္၊ တုိက္တြန္း၊ ဖိအားေပးေနၾကျခင္းမွာ အၿမဲမွန္ကန္ သည့္ ေျဖရွင္းနည္းျဖစ္မည္ မထင္ေပ။

အလားတူပင္ ႏုိင္ငံအတြင္းသုိ႔ ခုိးဝင္လာသူကုိ အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံမ်ားက ၾကမ္းတမ္းသည့္  တံု႕ျပန္မႈမ်ားျပဳလွ်င္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မီဒီယာအခ်ဳိ႕က စာနာမႈအရ  မႏွစ္သက္ေသာ္လည္း မသိမသာ လက္ခံေပးေနရစၿမဲ ျဖစ္သည္။ အျပစ္ေပးပံု ျပင္းထန္လြန္းလွ်င္ ေၾကျငာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ကာ ႐ႈတ္ခ်လုိက္ၿပီး ရက္အနည္းငယ္ ၾကာလွ်င္ အေၾကာင္းအရာသစ္သုိ႔ အလြယ္တကူ အာ႐ံုေျပာင္းသြားလ တတ္ၾကသည္။

လူအေျမာက္အမ်ား ခုိးဝင္လာ၍ တားဆီးလွ်င္မူ ယင္းႏိုင္ငံကုိ လႏွင့္ခ်ီကာ ဝုိင္းဝန္းအျပစ္တင္ၾကလိမ့္မည္။ စင္ျမင့္ထက္မွ အလြန္႔အလြန္ စုိးရိမ္ေနရေၾကာင္း တြင္တြင္ေျပာကာ ဖိအားေပးရန္ ေတာင္းဆုိၾကေတာ့ သည္။

ဤအျဖစ္မ်ားကုိ ထုတ္ေျပာသူအေပၚ စိတ္ကြက္ၾကေလ့ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၂ဝရာစုကုန္ ပုိင္းမွစ၍ ကမၻာ့အႏွံ႔အျပားတြင္ ေပၚထြက္လာေသာ ဒုကၡသည္ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူ မ်ားကုိ အလြယ္တကူ လက္သင့္ခံ ေနရာေပးခဲ့ေသာ  အေနာက္ႏွင့္ ဥေရာပမွ ထိပ္တန္း ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္ ယခုႏွစ္မ်ားအတြင္း အျပန္အလွန္ လက္ညႇိဳးထုိးစရာ၊ စကားအေျခတင္ ေျပာစရာ အေရးကိစၥမ်ား ျဖစ္ေနသည္မွာလည္း အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ နယ္စပ္မွ ျဖတ္ေက်ာ္လာသူမ်ားကုိ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေသေသခ်ာခ်ာ စစ္ေဆးၿပီးမွ လက္ခံရန္ သင့္မသင့္ ဆံုးျဖတ္လာၾကသည္။

သမဂၢအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားမွ ခြဲထြက္ကာ မိမိႏုိင္ငံအေရးကုိ ပထမဦးစားေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား  ပုိမုိမ်ားျပားလာခဲ့သည္။

ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ တရားမဝင္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ားအၾကားက ခြဲျခားရခက္ေသာ အေရာအေထြး၊ ဒုကၡသည္မ်ားအၾကား ပုန္းခုိဝင္ေရာက္လာတတ္ေသာ အၾကမ္းဖက္ သမားမ်ား၏ အႏၲရာယ္မ်ားသည္ လက္ခံႏုိင္ငံ၏ အနာဂတ္ လံုၿခံဳေရးအေပၚ ဆုိးရြားသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ား လက္ ယက္ေခၚသလုိ ျဖစ္တတ္ျပန္၏။

လက္တေလာတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၇ ၿမိဳ႕နယ္အနက္ ၿမိဳ႕နယ္သုံးခုတြင္ အဓိက ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အစြန္းေရာက္ တုိက္ခိုက္မႈမ်ားကုိၾကည့္လွ်င္ ARSA အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕ဝင္အခ်ဳိ႕သည္ ႏုိင္ငံအတြင္းသုိ႔ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ေရာက္ႏွင့္ၿပီးေသာ သူမ်ားဟု ယူဆဖြယ္ရာေတြ႕ရလိမ့္မည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ႏုိင္ငံတကာ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္လည္း ARSA ၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ႏုိင္ငံတကာ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႕ ႀကိဳးကုိင္မႈမ်ား ရွိႏုိင္သလုိ  တုိက္ခုိက္မႈမ်ားတြင္ ဘဂၤလီမ်ားအျပင္ အျခားႏုိင္ငံသားမ်ား ပူးေပါင္းခဲ့သည္ဆုိေသာ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ားလည္း အနည္းအက်ဥ္း ထြက္ေပၚလ်က္ရွိ သည္။

မည္သုိ႔ဆိုေစ၊ ရခိုင္မွ ၿမိဳ႕နယ္သုံးၿမိဳ႕နယ္အေရးတြင္ အစုလုိက္ အၿပံဳလိုက္ ထြက္သြားၾကသည္မွာလည္း ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ စဥ္းစားဖြယ္ျဖစ္လာရသည္။

ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာအသံအမတ္ႀကီး ဦးသာေအာင္ညြန္႕ႏွင့္ SBA Radio ျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္မွ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္ခန္းတြင္  သံအမတ္ႀကီးက '' ... ထြက္ေျပး တယ္ဆုိတာ ေဒသခံျပည္သူေတြ အေနနဲ႕ကေတာ့  တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး မရွိတဲ့အတြက္၊ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ မ်ားလာတဲ့အတြက္ စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾကၿပီး ထြက္ေျပးေနရတယ္လုိ႕ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အျခားတစ္ဖက္မွာရွိတဲ့ အသုိက္အဝန္းက ဟုိဘက္တစ္ဖက္ႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ လူဦးေရေတြ အဆမတန္ တုိးပြားလာလုိ႔ Spill Over ျဖစ္လာၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္လာတဲ့လူေတြ အေနနဲ႕ကေတာ့ ထြက္ေျပးရတယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ မျမင္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ သူတုိ႔ႏုိင္ငံကုိ ျပန္ သြားတယ္လုိ႔ပဲျမင္ပါတယ္ ...'' ဟု ေျဖၾကားခဲ့သည္။  ထုိအျဖစ္သည္ ျမန္မာ့အေရးအတြက္ အေနာက္ဘက္တြင္ ၿခံစည္း႐ုိး အမွန္တကယ္ လုိအပ္သည့္ အေၾကာင္းမ်ားစြာ အနက္က တစ္ခ်က္ဟု ဆုိႏုိင္ေကာင္း ၏။

ကမၻာေပၚတြင္ ယခုအခ်ိန္အထိ ႏုိင္ငံနယ္နိမိတ္အေပၚ ထုိးထြက္လာေသာ တံတုိင္း သုိ႔မဟုတ္ စည္း႐ုိးမ်ား ကုိၾကည့္လွ်င္ ေသြးသားရင္းခ်ာတုိ႔ အၾကား အမုန္းႏွင့္ ကာရံေသာ စည္း႐ုိးႏွင့္ ႏုိင္ငံနယ္နိမိတ္အၾကား အေၾကာက္တရားအမ်ိဳးမ်ဳိးျဖင့္ ဟန္႔ တားၾကသည့္ စည္း႐ုိးဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိး ခြဲၾကည့္လွ်င္ ရႏုိင္မည္ပါလိမ့္မည္။

ေတာင္တြင္း ရွင္ၿငိမ္းမယ္၏ ေနာက္ထပ္ အုိင္ခ်င္း တစ္ပုဒ္၌  ...

ခ်စ္တဲ့သူငယ္ေလ

သူငယ္ခ်င္းေကာင္း

ေယာက္မတုိ႔ေလ။

 

င့ါကုိလြယ္၊ အမယ္ႀကီးႏွင့္၊ ဘႀကီး ဖ်က္လုိ႕၊ အိမ္ေလးေထာင့္မွာ၊ ဆူးေတြ ခ်လ်က္၊ မ်က္ႏွာငယ္မွ ေစ့စံု၊  ေလွ ကားခံုမွာ ဂဠဳန္ေမာင့္ေၾကာင့္

ေစာင့္ေတာ့တယ္။

.......

.......

အစရွိတဲ့ 'ႀကံဳရ မယ့္ဗ်ာပါ'တြင္ လာမည့္ေဘးႏွင့္ ပက္ပင္းမတုိးမီကပင္ ေမာင့္ကုိ မလာေစလုိသူေတြက 'အိမ္ေလးေထာင့္မွာ၊ ဆူးေတြခ်လ်က္' ဟု ငုိရခက္ ရယ္ရခက္ေအာင္ ဖြဲ႕ဖြဲ႕ေလးညည္းျပေလ၏။

ယခုမူ ျမန္မာျပည္အတြက္မယ့္ ခ်စ္သူလည္းမမည္၊ ေမာင္ဟုလည္း မေခၚႏုိင္ေသာ  'ဘဂၤါလီ အက်ပ္အတည္း' အတြက္ အေနာက္ဘက္တြင္ ဆူးမ်ား ဆက္လက္ခ်ရန္ အေရးတႀကီး စီစဥ္ရျခင္းမွာ ေသြးရင္းသားရင္းမ်ားအၾကား အမုန္းႏွင့္ကာရံသည့္ အမ်ဳိးအစား မဟုတ္ဟု ဆုိရမည္ပင္ျဖစ္သည္။

 

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

ေက်ာ္စည္သူ (သုနႏၵေခတ္)

Ref: Should More Europeam Countries build Fences to Keep out refugees.

ေက်ာ္စည္သူ (သုနႏၵေခတ္)
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.