1-3-2018
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
နတ္မေတာင္အမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္(ေခၚႏူးစုမ္) တြင္ အမႈိက္ပုံးမ်ား ခ်ထားေပးမည္
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1052
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
Special Report
အားျဖည့္အခ်ဳိရည္မ်ားရဲ႕ အႏၱရာယ္

၂ဝ၁၄ ခု၊ ဒီဇင္ဘာ၏ ေန႔တစ္ေန႔။

ေရာဘတ္ဂရင္သည္ ႐ုံးသို႔ ကားေမာင္းသြားရာလမ္းတြင္ ေအာ္ဂလီဆန္လာသျဖင့္ လမ္းေဘး၌ ကားထိုးရပ္ၿပီး သူနာျပဳကား ေခၚလိုက္ရသည္။ ေဆး႐ုံတြင္ စစ္ေဆးလိုက္သည့္အခါ သူ႔ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးမႈ အဆင့္ ၄ တြင္ ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုေန႔က သူအိမ္မွထြက္မလာမီ မြန္းစတားအားျဖည့္အခ်ဳိရည္ တစ္ဘူးေသာက္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္းအိမ္မွမထြက္မီ အားျဖည့္အခ်ဳိရည္ တစ္ဘူးေသာက္သည္မွာ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ခဲ့ၿပီဟုဆိုသည္။ တစ္ရက္လွ်င္ သူက အားျဖည့္အခ်ဳိရည္ေလးဘူး ပုံမွန္ေသာက္သည္။ ထိုေလးဘူးတြင္ ပါဝင္ေသာ ကဖင္းပမာဏသည္ ကိုကာကိုလာ ၁၂ ေအာင္စဝင္ ၁၈ ဘူးတြင္ ပါဝင္ေသာ ကဖင္းပမာဏႏွင့္ တူညီသည္။ သူသည္ ေက်ာက္ကပ္ ပုံမွန္ေဆးေၾကာရသည့္ဘဝသို႔ ေရာက္သြားသည့္အျပင္ ေက်ာက္ကပ္အစားထိုး လဲလွယ္ရန္ သင့္ေတာ္သည့္ ေက်ာက္ကပ္ရရွိရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနသည္။

ေရာဘတ္ဂရင္ အပါအဝင္ေလးဦးသည္ ယခုအခါ မြန္းစတား အားျဖည့္အခ်ဳိရည္ ကုမၸဏီကို တရားစဲြဆိုထားသည္။ အားျဖည့္ အခ်ဳိရည္ ေသာက္သုံးမႈ၏ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ သူတို႔ခံစားေနရေသာ ေသလုေမ်ာပါး က်န္းမာေရး အေျခအေနေၾကာင့္ တရားမေၾကာင္းအရ စဲြဆိုၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ကုမၸဏီသည္ ေသာက္သုံးသူမ်ား၏ က်န္းမာေရးအႏၲရာယ္ကို ဂ႐ုမမူ လက္လြတ္စပယ္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ အခ်ဳိရည္ ေရာစပ္ပုံမမွန္ျခင္း၊ ေသာက္သုံးမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို စားသုံးသူအား သတိေပးရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း စသည့္ စဲြခ်က္မ်ားျဖင့္ စဲြဆိုထားျခင္းျဖစ္သည္။ အားျဖည့္ အခ်ဳိရည္ေသာက္သုံးျခင္းသည္ စီးကရက္ေသာက္ျခင္းကဲ့သို႕ လူငယ္မ်ား အေပၚ က်န္းမာေရး ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ေစသည္ဟု တရားလိုေရွ႕ေနမ်ားက ေလွ်ာက္လဲသည္။

ဘူးေပၚတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတိေပးခ်က္မပါ ျခင္း၊ အခ်ဳိရည္ ေရာစပ္ရာတြင္ ေဖာ္ျမဴလာ ေျပာင္းလဲမႈမရွိျခင္း၊ စမ္းသပ္စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို အမ်ားသိေစရန္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာမႈမရွိျခင္းတို႔သည္ စဲြခ်က္ပါ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ မည္သည့္အရာကို ေသာက္သုံးေနရသည္၊ မည္သို႔ေသာ က်န္းမာ ေရး အက်ိဳးဆက္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္ကို ေသာက္သုံးသူမ်ားအား ဥပေဒအရ သိရွိခြင့္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ျပည္၊ ဗားေမာ့မစ္ဒယ္ဘာရီ ေကာလိပ္၊ စားရိပ္သာတြင္ အားျဖည့္အခ်ိဳရည္မ်ားကို ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္မတ္လမွစ၍ ေရာင္းခ် ေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေကာလိပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႕က ေၾကညာသည္။ အားျဖည့္အခ်ဳိရည္သည္ ေက်ာင္း သားမ်ားကို စိတ္ဖိစီးမႈျဖစ္ေစသည့္အျပင္ ေက်ာင္းစည္းကမ္းႏွင့္ မညီေသာ အျပဳအမူမ်ားထြန္းကားေစသည္ဟု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႕ကဆိုသည္။

အားျဖည့္အခ်ိဳရည္ ေသာက္သုံးျခင္းသည္ ဆိုးဝါးေသာ က်န္းမာ ေရး အက်ဳိးဆက္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္ဟု စားရိပ္သာ ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးက အန္ဘီစီသတင္းဌာန ကိုေျပာသည္။ အားျဖည့္အခ်ိဳရည္ေၾကာင့္ အရက္ေသစာ အလြန္အကြၽံ ေသာက္သုံးျခင္းႏွင့္ လိင္စိတ္ ထၾကြေသာင္းက်န္းမႈမ်ား ျဖစ္ေစသည္ဟုလည္း ဆိုသည္။ သို႔စဥ္တိုင္ အခ်ဳိရည္ ေသာက္သုံးျခင္းႏွင့္ အႏၲရာယ္မကင္းေသာ အျပဳအမူတို႔ ဆက္စပ္ ေနေၾကာင္း ခိုင္မာေသာ သုေတသနရလဒ္မ်ား မရွိေသးေပ။

ကက္သရင္းမီလာ (Kathleen Miller) သည္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္မွ စတင္လ်က္ စဲြလမ္းစြာ သုံးစဲြတတ္ေသာ အမူအက်င့္ဆိုင္ရာ သုေတသနျပဳေနသူ (Addiction researcher)  ျဖစ္သည္။ ''ေတြ႕ေနရတာက အခ်ိဳရည္ အမ်ားအျပား ေသာက္တဲ့လူငယ္ေတြဟာ အႏၲရာယ္မကင္းတဲ့ စြန္႔စားမႈကို လုပ္တတ္တယ္ဆိုတာပဲ'' ဟု ကက္သရင္းက ေျပာသည္။

အားျဖည့္အခ်ဳိရည္ကို စားရိပ္သာတြင္ မေရာင္းခ်ေတာ့ေသာ္လည္း ပိတ္ပင္ထားျခင္း မဟုတ္သျဖင့္ အျခားေနရာမ်ားမွ ဝယ္ယူႏိုင္သည္။ အားျဖည့္အခ်ဳိရည္ပါ ဓာတုအမယ္ မ်ားပါဝင္သည့္ အျခားေသာ အစားအစာမ်ားကို စားရိပ္သာက ေရာင္းခ်ေနျခင္းသည္ ေထာက္ျပစရာျဖစ္ေနသည္။ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈ ပေပ်ာက္ေစရန္၊ အိပ္ခ်င္ေျပေစရန္၊ အာ႐ုံစူးစိုက္မႈ အားေကာင္းရန္၊ အလုပ္ကို အားစိုက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ စသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အားျဖည့္အခ်ဳိရည္ေသာက္သုံးၾကသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း အားျဖည့္ အခ်ဳိရည္ ေစ်းကြက္ ေထာင္တက္ေနသည္။

အေမရိကန္ ေဆးပညာအသင္း ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ သုေတသန စာတမ္းက အားျဖည့္အခ်ိဳရည္ တစ္ဘူးသည္ပင္လွ်င္ လူ၏ဇီဝကမၼျဖစ္စဥ္ကို ေျပာင္းလဲေစႏိုင္သည္ဟုဆိုသည္။ အားျဖည့္ အခ်ိဳရည္တြင္ ကဖင္း၊ သၾကားႏွင့္ သစ္ဥသစ္ဖုတို႕ ပါဝင္သည္။ အခ်ဳိရည္ တစ္ဘူး ေသာက္လိုက္လွ်င္ စိတ္ၾကြေဟာ္မုန္း (Norepinephrine) ခႏၶာကိုယ္အတြင္း တိုးပြားလာၿပီး ေသြးေပါင္ခ်ိန္ကိုလည္း တက္လာေစသည္ဟု သုေတသနစာတမ္းကဆိုသည္။

အားျဖည့္အခ်ဳိရည္ကို ျပႆနာေကာင္အျဖစ္ သုေတသီမ်ားက ျမင္ထားၾကသည္။ အားျဖည့္ အခ်ဳိရည္ေၾကာင့္ ရင္ဘတ္အလြန္အမင္း ေအာင့္ျခင္း၊ ႏွလုံးခုန္မမွန္ျခင္း၊ အိပ္ မရျခင္း စသည့္ က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ေဆး႐ုံသို႔ ေရာက္လာေသာ လူငယ္အေရအတြက္ မနည္းေတာ့ေပ။

အားျဖည့္အခ်ဳိရည္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သုေတသနမ်ားမွာ ၿဖိဳးၿဖိဳး ေျဖာက္ေျဖာက္သာ ရွိေသးေသာ္လည္း တစ္ႏွစ္လွ်င္ေရာင္းအား ေဒၚ လာ ၁ဝ ဘီလ်ံေက်ာ္ဖိုး ရွိေနေသာ အားျဖည့္အခ်ိဳရည္ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအဖို႕ ေက်ာခ်မ္းစရာျဖစ္သည္။ သုေတသနမွ ခိုင္မာေသာ အေထာက္အထားမ်ား ထြက္ေပၚလာလွ်င္ ၄င္းတို႔၏ လုပ္ငန္းထိခိုက္မည္မွာ အေသ အခ်ာပင္ ျဖစ္သည္။

၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံေဆး႐ုံ အေရးေပၚဌာနသို႔ ေရာက္လာေသာ လူနာမ်ားအနက္ ၂၁ဝဝဝ ေယာက္သည္ အားျဖည့္အခ်ဳိရည္ႏွင့္ တစ္နည္းမဟုတ္ တစ္ နည္း ပတ္သက္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ေဒါက္တာ အန္နာဆဗက္တီ ကိုဗာ (Anna Syatikova) သည္ ႏွလုံးေရာဂါ ပါရဂူ ျဖစ္သည္။ သူက က်န္းမာသန္စြမ္းေသာ လူငယ္ ၂၅ ေယာက္ကို ေရာ့ခ္စတား အားျဖည့္ အခ်ဳိရည္ႏွင့္ သၾကားရည္သာပါ ေသာ အခ်ဳိရည္ တိုက္ေကြၽးကာ သုေတသနလုပ္သည္။ အစမ္းသပ္ခံမ်ားသည္ ႏွစ္မ်ဳိးစလုံးကို အားျဖည့္ အခ်ဳိရည္ဟု မွတ္ယူထားၾကသည္။ စမ္းသပ္မတိုက္ေကြၽးမီ အစမ္းသပ္ခံမ်ား၏ ေသြးေပါင္ခ်ိန္တိုင္းထားသည္။ အားျဖည့္အခ်ဳိရည္ ေသာက္သူေရာ၊ သာမန္သၾကားေရေသာက္ သူမ်ားပါ ေသာက္သုံးၿပီးသည့္အခါ ေသြးေပါင္ခ်ိန္တက္လာသည္။ သို႔ေသာ္ အားျဖည့္ အခ်ဳိရည္ေသာက္ သူမ်ား၏ ေသြးေပါင္ခ်ိန္သည္ ပိုမိုျမင့္ တက္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။        အားျဖည့္ အခ်ိဳရည္တြင္ ကဖင္းပါဝင္ေနျခင္းအေပၚ အေမရိကန္အခ်ဳိရည္ ထုတ္လုပ္သူမ်ား အသင္းက  ''အားျဖည့္အခ်ိဳရည္မွာ ကဖင္းပါေနတာဟာ အထူးအဆန္း မဟုတ္ပါဘူး။ ေကာ္ဖီဆိုင္က ေကာ္ဖီတစ္ ခြက္မွာပါတဲ့ ကဖင္းပမာဏဟာ အားျဖည့္ အခ်ိဳရည္တစ္ဘူးမွာပါတဲ့ ပမာဏနဲ႔ အတူတူပါပဲ။ စားသုံးသူေတြ ဥပဒ္မျဖစ္ေစဖို႔ သိပၸံ သုေတသီနဲ႕ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ေရး အဖဲြ႕ေတြ ဖဲြ႕ထားၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ အၿမဲစစ္ေဆး ေနပါတယ္''ဟု ဆိုသည္။

ေရာ့ခ္စတားႏွင့္ မြန္းစတား အားျဖည့္အခ်ိဳရည္ လုပ္ငန္းတို႔သည္ ၄င္းတို႔၏ အားျဖည့္ အခ်ဳိရည္ကို ျဖည့္စြက္အာဟာရအျဖစ္ ေရာင္းခ်ရာမွ သာမန္အခ်ဳိရည္အျဖစ္ လြန္ခဲ့ ေသာ ဆယ္ႏွစ္က ေျပာင္းလဲေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ သာမန္အခ်ဳိရည္အျဖစ္ ေရာင္းခ်သည့္အတြက္ က်န္းမာေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈကို အာဏာပိုင္မ်ားထံသို႔ တင္ျပရန္ မလိုအပ္ေတာ့ေပ။

အားျဖည့္အခ်ဳိရည္ကို ကေလးမ်ား ေသာက္သုံးမႈ တိုးပြားလာေနသည့္အတြက္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာက သတိေပးမႈမ်ားရွိသည္။ အားျဖည့္အခ်ဳိရည္တြင္ ကဖင္း၊ Taurine Guarana တို႕ ပါဝင္ေနျခင္းကို ကေလးအထူးကု ဆရာဝန္ႀကီးမ်ားက အထူးစိုးရိမ္မကင္းျဖစ္ၾကသည္။ ထိုအရာမ်ားသည္ ကေလးတစ္ေယာက္ကို အေရးေပၚအေျခအေနသို႔ ေရာက္ေစႏိုင္သည္။ ကဖင္း အလြန္အကြၽံ ေသာက္သုံးမိသျဖင့္ အသက္ဆုံးပါးရေသာ ကေလးမ်ားရွိလာသည္။ အသက္အႏၲရယ္ မစိုးရိမ္ရ သည့္တိုင္ ကေလးမ်ားတြင္

အအိပ္အစားပ်က္ျခင္း၊ စိတ္ပ်က္အားငယ္ျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ အားျဖည့္အခ်ိဳရည္ ကုမၸဏီမ်ားကလည္း ကေလးမ်ားကို ပစ္မွတ္ထား ေၾကာ္ျငာလာသည့္အတြက္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာမ်ားက ရတက္မေအးႏိုင္။ ကေလးမ်ားသည္ အရြယ္ငယ္ရြယ္လြန္းသည့္အတြက္ ႀကီးထြားမႈ ျမန္ဆန္ေစရန္ သဘာဝက အားျဖည့္ေပးထားၿပီးျဖစ္သည္။ ထိုအေျခအေနတြင္ အားျဖည့္အခ်ဳိရည္ျဖင့္ ထပ္ေလာင္း အားျဖည့္ေပးလွ်င္ က်န္းမာေရးဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္လာမည္။

တစ္ရက္လွ်င္ အားျဖည့္အခ်ဳိရည္ ႏွစ္ဘူးေသာက္႐ုံႏွင့္ ႏွလုံးခုန္ ျပတ္ေတာင္းျပတ္ေတာင္းျဖစ္ျခင္း၊ ႏွလုံးခုန္မမွန္ျခင္းႏွင့္ ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အေရးေပၚဌာနသို႔ ႏွလုံးအေျခအေနေၾကာင့္ ေရာက္လာသည့္ လူနာ ၇၃ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ အားျဖည့္အခ်ဳိရည္ ပုံမွန္ ေသာက္သုံးသူမ်ားျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔ အနက္ ၃၆ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ေဆး႐ုံေရာက္မလာမီ ၂၄ နာရီ အတြင္းက အားျဖည့္အခ်ဳိရည္ ေသာက္သုံးခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ႏွလုံးခုန္မမွန္ ျခင္းသည္ အားျဖည့္အခ်ဳိရည္ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ပတ္သက္ေနေၾကာင္း ေဆးသုေတသန အေထာက္အထားမ်ား ေပၚထြက္လာေနသည္။ အားျဖည့္အခ်ဳိရည္ကို အရက္ေသစာႏွင့္ ေရာေႏွာ ေသာက္သုံးပါက အသက္အႏၲရာယ္ စိုးရိမ္ရသည္။

ႏွလုံးအေျခအေနေၾကာင့္ ေဆး႐ုံသို႔ေရာက္လာေသာ အသက္ ၁၃ ႏွစ္ မွ ၄ဝ အရြယ္၏ ၇ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အားျဖည့္အခ်ဳိရည္ ပုံမွန္ေသာက္သုံးသူမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ေတာင္ၾသစေၾတးလ် အေရးေပၚဌာနကဆိုသည္။ အားျဖည့္အခ်ဳိရည္ အလြန္အကြၽံေသာက္သုံး သူမ်ားသည္ တစ္ေန႔လွ်င္ တစ္ဘူးသာ ေသာက္သုံးသူမ်ားထက္ ႏွလုံးအေျခအေန ဆိုးရြားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ က်န္းမာသန္စြမ္းလ်က္ ႏွလုံးေရာဂါျဖစ္ရန္ အလားအလာ မရွိသူမ်ားပင္ အားျဖည့္အခ်ိဳရည္ ေသာက္သုံးျခင္းျဖင့္ ႏွလုံးပုံမွန္ အလုပ္မလုပ္ေတာ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

အဲလစ္ေမာရစ္သည္ တစ္ေန႔လွ်င္ အားျဖည့္အခ်ိဳရည္ ႏွစ္လုံးေသာက္သုံးခဲ့သည္မွာ သုံးႏွစ္ရွိၿပီ ျဖစ္သည္။ အသက္ ၁၉ ႏွစ္အရြယ္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ႏွလုံးခုန္မမွန္ဘဲ ေသဆုံးသြားသည္။ သူ႔မိခင္က မြန္းစတား အားျဖည့္အခ်ိဳရည္ ကုမၸဏီကို တရားစဲြသည္။

5 hour Energy ကုမၸဏီႏွင့္ မြန္းစတားကုမၸဏီတို႔က ထုတ္လုပ္ေသာ အားျဖည့္အခ်ဳိရည္ေၾကာင့္ ေသဆုံးမႈမ်ားရွိသည္ဆိုေသာ အခ်က္ကို အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးအာဏာပိုင္မ်ားက စုံစမ္းစစ္ေဆးလ်က္ ရွိသည္မွာ ႏွစ္အနည္းငယ္ပင္ရွိေနသည္။ အားျဖည့္အခ်ိဳရည္တြင္ ပါဝင္ေသာ Taurine, 1-caritine  ႏွင့္ inositol တို႔သည္  ႏို႔စို႔အရြယ္ ကေလးငယ္မ်ား၏ အစားအစာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေနသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီလ်က္ ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၁၆ ေအာင္စဝင္ မြန္းစတားအခ်ဳိရည္ တစ္ဘူးတြင္ ပါဝင္ေသာ ကဖင္းသည္ ေကာ္ဖီတစ္ခြက္တြင္ ပါဝင္ေသာ ကဖင္းပမာဏ၏ ထက္ဝက္သာရွိေၾကာင္း  မြန္းစတားကဆိုသည္။ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းသို႔ ကဖင္း ၂ဝဝ မီလီ ဂရမ္မွ ၄ဝဝ မီလီဂရမ္အထိ ေရာက္ရွိသြားပါက အသက္အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ၁၆ ေအာင္စဝင္ မြန္းစတား အားျဖည့္အခ်ဳိရည္ တစ္ ဘူးတြင္ ကဖင္း ၁၆ဝ မီလီဂရမ္ပါဝင္ ေနျခင္းက စိုးရိမ္ဖြယ္ရာျဖစ္သည္။

''သတင္းစာနဲ႔ ဂ်ာနယ္ေတြမွာပါတဲ့ မွားယြင္းတဲ့ စြပ္စဲြခ်က္ေတြနဲ႔ ေရွ႕ေနေတြက ႐ုံးေတာ္မွာလာၿပီး စြပ္စဲြေနၾကတယ္။ အဲဒီ အခ်က္ေတြဟာ မမွန္ဘူးဆိုတာ ႐ုံးေတာ္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အခိုင္အမာ သက္ေသျပသြားမယ္'' ဟု မြန္းစတားကုမၸဏီက ေၾကညာသည္။

တရားစဲြဆိုမႈမ်ားကို အားျဖည့္အခ်ဳိရည္ကုမၸဏီက ေငြေပးေၾက ေအးျခင္းမ်ားရွိေသာ္လည္း အမ်ားသိႏိုင္ရန္ေၾကညာျခင္း မရွိေပ။ ထို႔အတူ ေဖာ္စပ္ပုံ ေဖာ္ျမဴလာကိုလည္း လုပ္ငန္းလွ်ဳိဝွက္ခ်က္အျဖစ္ ထားရွိေနျခင္းက သကၤာမကင္းဖြယ္ရာျဖစ္ ေနသည္။

၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ထုတ္လုပ္စဥ္က မြန္းစတားက ၄င္း၏ အားျဖည့္အခ်ိဳရည္ကို အစားအစာ အျဖစ္မဟုတ္ဘဲ 'ျဖည့္စြက္အစာ' (Dietary Supplement) အျဖစ္ စာရင္းတင္ထားသျဖင့္ အစားအစာႏွင့္ ေဆးဝါးအာဏာပိုင္အဖဲြ႕ စိစစ္မႈမွ ကင္းလြတ္ေနသည္။ ထို႔အတူ အခ်ဳိရည္ တစ္ဘူးတြင္ ပါဝင္ေသာ ကဖင္းပမာဏ ကန္႔သတ္ခ်က္ကို လည္း အက်ဳံးမဝင္ေစရန္ ပါးနပ္စြာ ေရွာင္ကြင္းထားသည္။

တရားစဲြဆိုမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္လာရသျဖင့္ မြန္းစတားသည္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ၄င္း၏ အားျဖည့္အခ်ိဳရည္ကို  'ေဖ်ာ္ရည္' (Beverage) အျဖစ္ အမ်ဳိးအစားေျပာင္းကာ စာရင္းသြင္းသည္။ ယင္းသို႔ ေျပာင္းလဲလိုက္သျဖင့္ ဘူးေပၚတြင္ ပါဝင္ေသာ ကဖင္း ပမာဏကို ေဖာ္ျပလာရသည္။ အားျဖည့္အခ်ဳိရည္ (Energy Supplement) ဟုဆိုလွ်င္ က်န္းမာေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈကို အသိေပးေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေဖ်ာ္ရည္ဟု အမ်ဳိးအစားေျပာင္းလဲ စာရင္းသြင္းလိုက္ေသာအခါ အသိေပးေဖာ္ျပရန္ မလို အပ္ေတာ့ေပ။

အားျဖည့္အခ်ဳိရည္ကို စီးကရက္ကဲ့သို႔ အသက္ကန္႔သတ္ခ်က္ျဖင့္ ေရာင္းခ်သင့္သည္ဟု ေဝဖန္သူမ်ားကဆိုသည္။ တစ္ေန႔လွ်င္ အားျဖည့္ အခ်ဳိရည္ ႏွစ္ဘူးထက္ပိုမို ေသာက္ သုံးပါက ႏွလုံးခုန္ျမန္ျခင္း၊ ႏွလုံးေဖာက္လာျခင္းႏွင့္ ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အေရးေပၚကုသခန္း သို႔ ေရာက္သြားႏိုင္သည္ဟု သုေတသီမ်ားက ဆိုသည္။

အေရးေပၚ ကုသေဆာင္သို႔ ႏွလုံးခုန္မမွန္ျခင္းေၾကာင့္ ေရာက္လာ ေသာ အသက္ ၁၃ ႏွစ္မွ အသက္ ၄ဝ အရြယ္ လူနာမ်ားကို ဆန္းစစ္ၾကည့္ရာ ၄င္းတို႔အနက္ ၃၆ ရာခုိင္ ႏႈန္းသည္ ေဆး႐ုံသို႔ ေရာက္မလာမီ ၂၄ နာရီအတြင္း အားျဖည့္အခ်ိဳရည္ အနည္းဆုံး တစ္ဘူးေသာက္သုံးခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ အလြန္အကြၽံ ေသာက္သုံးသူမ်ားသည္ ႏွလုံးခုန္မမွန္ၾက။ သူတို႔၏ ႏွလုံးခုန္ႏႈန္းသည္ သာမန္ေသာက္သုံးသူမ်ားထက္ ပိုမို ျမန္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ေဆးဝါးေဗဒ ပါေမာကၡျဖစ္သူ ေဒါက္တာအီယန္မတ္စ္ဂေရ႕ဗ္က ''လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္ေတြအတြင္း အားျဖည့္အခ်ဳိရည္ ေသာက္သုံးမႈ ေခတ္စားလာတယ္။ အမ်ားအျပား ေသာက္သုံးၾကတဲ့ အေၾကာင္းရင္း တစ္ခုက အၿပိဳင္အဆိုင္ျပင္းထန္လာ တဲ့ ေခတ္မွာ အၿမဲႏိုးၾကားေစဖို႕၊ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈ ပေပ်ာက္ဖို႕၊ အာ႐ုံစူးစိုက္မႈေကာင္းဖို႔၊ သူမ်ားထက္သာ ေအာင္အလုပ္လုပ္ႏိုင္ဖို႕ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ေသာက္သုံးၾကတယ္''ဟု ဆိုသည္။

''အားျဖည့္အခ်ဳိရည္မွာ အဓိကပါဝင္ေနတာက ကဖင္းပဲ။ ခ်င့္ခ်င့္ခ်ိန္ခ်ိန္ ေသာက္သုံးရင္ ကဖင္းက အႏၲရာယ္မရွိႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ တခ်ိဳ႕လူေတြမွာ ကဖင္းအေပၚ ခႏၶာ ကိုယ္တုံ႕ျပန္မႈက ျပင္းထန္တယ္။ အဲဒီလို လူမ်ဳိးေတြက်ေတာ့ အနည္း အက်ဥ္းေသာက္႐ုံနဲ႕ အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္တယ္''ဟု ေဒါက္တာအီယန္က ဆိုသည္။

အားျဖည့္ အခ်ဳိရည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည့္အနက္ အခ်ိဳ႕ေသာ အားျဖည့္အခ်ဳိရည္၏ အဖက္အစပ္မ်ားသည္ အရက္ေသစာႏွင့္ ေရာေႏွာပါက အဆိပ္ျဖစ္သြားႏိုင္သည္ဟု ေဒါက္ တာ အီယန္က ေကာက္ခ်က္ခ်သည္။

အားျဖည့္အခ်ဳိရည္ကို ကာလရွည္ၾကာစြာ ေသာက္သုံးပါက အရက္စဲြျခင္းႏွင့္ မူးယစ္ေဆးစဲြျခင္းတို႔ဘက္သို႔ ကူးေျပာင္းသြားႏိုင္ေၾကာင္း ေနာက္ဆုံးျပဳလုပ္ေသာ သုေတသနမ်ားတြင္ေတြ႕ရသည္။ အားျဖည့္ အခ်ိဳရည္ကို စဲြလမ္းစြာ ေသာက္သုံးျခင္း သည္ အစားအေသာက္ကို အလြန္အမင္း ခုံမင္ျခင္းကဲ့သို႔ ျပင္းထန္ေသာ စဲြလမ္းမႈတစ္ခု ျဖစ္သည္။

ေမရီလင္းတကၠသိုလ္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး မဟာဌာနက ေက်ာင္းသား ၁၁ဝဝ ကို ငါးႏွစ္ၾကာ သုေတသနျပဳခဲ့သည္။ ၄င္းတို႕အနက္ ၅၁ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ အားျဖည့္အခ်ိဳရည္ကို အလြန္အကြ်ံေသာက္သုံးသူမ်ားျဖစ္သည္။ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အ ေတာ္အသင့္ေသာက္သုံးၾကၿပီး ၊ ၂ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ကဖင္းပါဝင္ေသာ အေဖ်ာ္ရည္ကို ေသာက္သုံးေလ့မရွိၾက။ အၿမဲတက္ၾကြ ေျပးလႊားလႈပ္ရွားေနရသည့္ တကၠသိုလ္ဝန္းက်င္ သည္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အားျဖည့္အခ်ဳိ ရည္ေသာက္သုံးရန္ အားေပးေနသကဲ့သို႕ ျဖစ္ေနသည္။ အားျဖည့္အခ်ိဳရည္ အလြန္အကြၽံေသာက္သုံးၾကသူမ်ားသည္ ေက်ာင္းမွ ထြက္သြားၾကၿပီး ေနာက္တြင္ ကိုကင္းႏွင့္ စိတ္ၾကြေဆးမ်ား သုံးစဲြသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အရက္အလြန္အကြၽံေသာက္သုံးေသာ အက်င့္စဲြလာသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။

အားျဖည့္ အခ်ဳိရည္တြင္ ပါဝင္ေသာ ကဖင္းႏွင့္ အျခားေသာ အဖက္အစပ္မ်ားသည္ မူးယစ္ေဆးဝါး အခ်ဳိ႕၏ ဇီဝကမၼျဖစ္စဥ္အေပၚ သက္ေရာက္မႈ ဆင္ဆင္တူဟန္ရွိ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ အားျဖည့္အခ်ိဳရည္ကို အာသာမေျပေတာ့ဘဲ သက္ေရာက္မႈခ်င္း ဆင္တူသည့္ အရက္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး သုံးစဲြမႈဘက္သို႔ ကူးေျပာင္းသြားျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အားျဖည့္အခ်ဳိရည္ကို အလြယ္တကူ ဝယ္ယူရရွိႏိုင္သည္။ မိမိ၏ သက္ရြယ္ ဆင့္တူမ်ားကလည္း ေသာက္သုံးေနသည့္အတြက္ မေသာက္မျဖစ္ ေသာက္သုံးရမည့္ အေျခအေနမ်ိဳး ဖန္တီးေပးေနသည္။ လူငယ္မ်ားအဖို႔ အားျဖည့္အခ်ိဳရည္သည္ ခြန္အားကို တိုးပြားေစသည္ဆိုေသာ အယူအဆက ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအၾကား အားေကာင္းေနသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနတြင္ အားျဖည့္ အခ်ိဳရည္တြင္ ပါဝင္ေနသည့္ ကဖင္း၏ အႏၲရာယ္ကို သတိမျပဳမိၾက။

တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ တစ္ညလုံးစာက်က္ရသျဖင့္ နံနက္ ႏိုးလာသည့္အခါ ကဖင္းကို ေသြးေတာင္းလာသည္။ အားျဖည့္အခ်ိဳရည္သည္ ထိုေတာင့္တမႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ အသင့္ေစာင့္ေနသည္။ မည္သို႕မွ် ေရွာင္လႊဲ၍ မရေတာ့။ ေက်ာင္းမွ ထြက္ေသာအခါ အားျဖည့္အခ်ိဳရည္ကို အစားထုိးရန္ ရွာေဖြၾကသည္။ ဤတြင္ အရက္၊ ကိုကင္းႏွင့္ စိတ္ၾကြေဆး စသည္တို႔က အစားထိုးဝင္ေရာက္လာသည္ကို သုေတသနမ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည္။

အားျဖည့္ အခ်ဳိရည္မ်ားကို   အျခားေသာ အေဖ်ာ္ယမကာမ်ားကဲ့သို႔ တင္းက်ပ္စြာ ကန္႔သတ္မထားသည္မွာ အားနည္းခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆးပညာရွင္မ်ားက သေဘာရသည္။ အထူးသျဖင့္ အားျဖည့္အခ်ိဳရည္တြင္  ကဖင္းပါဝင္မႈပမာဏကို ကန္႔သတ္ ေပးရန္လိုသည္ဟု ယူဆၾကသည္။ မိဘမ်ားကလည္း သားသမီးမ်ား အားျဖည့္အခ်ဳိရည္ေသာက္သုံးမႈကို ဦးေဆာင္လမ္းၫႊန္ေပးသင့္သည္။

အားျဖည့္အခ်ဳိရည္၏ က်န္းမာ ေရးဆိုးက်ိဳးမ်ား ေပၚထြက္လာေန ေသာ္လည္းလည္း ေရာင္းအားက တက္ေနသည္။ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္တြင္ အားျဖည့္အခ်ဳိရည္ ေရာင္းအားမွာ ေဒၚလာ ငါးဘီလ်ံသာျဖစ္ေသာ္လည္း ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၁၁ ဘီလ်ံအထိ တက္လာသည္။

 

 

 

ေအးထြန္းမင္း

[email protected]

 

Ref:     Doctors Warn of Energy Drink Dangers After Lawsuits.

 

ေအးထြန္းမင္း
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.