18-1-2018
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1046
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
Special Report
ကမၻာကို အထိတ္တလန္႔ျဖစ္ေစသည့္ တရုတ္ထုတ္ကုန္ စားေသာက္ကုန္အတုမ်ား

အက်င့္ပ်က္ခ်စားျခင္း။

ဘက္စံုအတုအပျပဳလုပ္ျခင္း။

ထုိႏွစ္ခ်က္သည္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းတြင္ သမၼတရွီက်င္းပင္ အာဏာမရေသးမီ လအနည္းငယ္ကတည္းက တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ပံုရိပ္ကို ႀကီးႀကီးမားမားထိခုိက္ေစေသာ ရွက္စဖြယ္အစြန္း အထင္းႀကီးႏွစ္ရပ္ ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ သမၼတေလာင္းရွီက အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကုိကုိင္ကာ လိမၼာပါးနပ္စြာ မဲစြယ္စည္း႐ံုးႏုိင္ခဲ့သည္။

သမၼတရွီသည္ အာဏာလက္ကုိင္ရရွိၿပီး ငါးလအၾကာတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၁၇သန္းခန္႕ တန္ဖုိးရွိေသာ ထုတ္ကုန္အတုေပါင္း ၂၁ သန္းေက်ာ္ကုိ ႏွိမ္နင္းသည့္ပြဲႀကီး စတင္က်င္းပေတာ့သည္။ Guangdong ျပည္နယ္တစ္ခုတည္း၌ပင္ တရားမဝင္စက္႐ံုေပါင္း ၅ဝဝခန္႕ ပိတ္ပစ္နုိင္ခဲ့ၿပီး ထုတ္ကုန္အတု ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ သံသယရွိသူေပါင္း ၁ဝဝဝ ေက်ာ္ခန္႔ကုိ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ထုတ္ကုန္အတုမ်ားတြင္ ဝုိင္၊ စီးကရက္၊ အဝတ္အထည္မွအစ  ဖိနပ္လုပ္ငန္းအထိ ပါဝင္ခဲ့သည္။

 ၂ဝ၁၃တြင္ စားသံုးသူကာကြယ္ေရးဥပေဒကုိ တုိးျမႇင့္လုိက္ၿပီး အတုအပလုပ္သူမ်ားကုိ သတင္းေပးသည့္ ျပည္သူမ်ားကုိ ေမွာင္ခုိ ပစၥည္း၏ တန္ဖိုး ၁ဝဆႏွင့္ ညီမွ်ေသာဆုကုိ ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းျဖင့္ အတုအ ေယာင္မ်ားကုိဖမ္ဆီးသည့္က႑ကုိ အရွိန္ျမႇင့္ခဲ့သည္။ ထုိအခါ ပစၥည္းတုမ်ားေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ကားေနသည့္ စူပါမားကတ္ပုိင္ရွင္မ်ားမွအစ ပစၥည္းတုထုတ္လုပ္သည့္စက္႐ံုမွ ဝန္ထမ္းမ်ားအထိ လူသိန္းခ်ီခန္႔ရွိေသာ ထုတ္ကုန္တုႏွင့္ ပတ္သတ္ဖူးသူမ်ားသည္ အစုိးရသတင္းေပးမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားေတာ့၏။

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ရွီက်င္းပင္ လက္ေအာက္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသားျပည္သူကြန္ဂရက္ အထူးခံု႐ံုးသည္ ေဘဂ်င္း၊ ရွန္ဟုိင္းႏွင့္ကြမ္က်ဳိးတုိ႔တြင္ ေပၚထြက္လာၿပီး ဥာဏပစၥည္းကာကြယ္ေရး၊  မူပုိင္ခြင့္ ႏွင့္ပတ္သတ္သည့္ ျပႆနာမ်ားကုိကုိင္တြယ္ခဲ့သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ထုတ္ကုန္တုႏွင္ မူပုိင္ခြင့္ အေရးကိစၥမ်ား အဆက္မျပတ္ကိုင္ တြယ္ေနေသာ္လည္း တ႐ုတ္တြင္ အတုအပကုိ မွီကာ စီးပြားရွာျခင္း ကား ရပ္တန္႔မသြားေပ။

 ႏုိင္ငံတကာတြင္ 'တ႐ုတ္ျဖစ္' စားေသာက္ကုန္မ်ား၊ ပစၥည္းတုမ်ား ဖမ္းဆီးမိသည့္ သတင္းမ်ား၊ ပိတ္ပင္ တားျမစ္သည့္ သတင္းမ်ားကမူ မၾကာခဏၾကားေနရၿမဲ ျဖစ္သည္။

ကမၻာေက်ာ္ဖိနပ္မ်ားထုတ္လုပ္သည့္ အမွတ္တံဆိပ္တစ္ခုမွ ဒီဇုိင္းသစ္ကုိ ႐ုိက္ထုတ္ေနခ်ိန္တြင္ အတုကလည္း အစစ္ႏွင့္မျခား ေစ်းကြက္ထဲသုိ႕ အတူေရာက္ေနတတ္သည္။ ေနာက္ဆံုးေပၚ  iPhone သည္ သာမန္အေမရိကန္တစ္ဦးလက္ထဲမေရာက္ေသးမီ အတုသည္ ရွန္ဟုိင္းေလဆိပ္တြင္ ကမၻာ့ကြန္ရက္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ အလုပ္လုပ္ေန လိမ့္မည္။

တ႐ုတ္မွ ဖိနပ္တုမ်ား ဥေရာပသုိ႔ တင္ပုိ႕ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား မရပ္တန္႔ေသးသလုိ ေဆးဝါးအတုမ်ားကလည္း အာဖရိကႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတုိ႔ သုိ႔ လွိမ့္ဝင္ေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္တြင္ အတုျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ေဒၚလာ ဘီလ်ံ ၄ဝဝ တန္ဖုိးရွိေသာ ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းအျဖစ္ လည္ပတ္လ်က္ပင္ရွိေနေသးသည္။

အတုထုတ္လုပ္သူမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ၾကားလူမ်ားက တစ္ဆင့္ဆက္သြယ္ကာ လုပ္ကုိင္ၾကသည္။ စက္႐ံုတစ္ခုတည္းမွ အျပည့္အစံုထုတ္လုပ္သည္ထက္ အစိတ္အပုိင္းမ်ား သီးသန္႔ထုတ္လုပ္သည္က ဥပေဒလက္တစ္လံုးျခားလုပ္ရန္ ပုိမုိလြယ္ကူေစသည္။ ထုိ႕ျပင္ အလုပ္သမားလုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကုန္ၾကမ္း ျဖည့္တင္းရာတြင္လည္း သက္သာၾကသျဖင့္ အစိတ္အပုိင္းတု ထုတ္လုပ္သည့္စက္႐ံုမ်ား ပုိမုိေပၚေပါက္လာ သည္။

ထုိ႔ျပင္ တ႐ုတ္တြင္ လုပ္အားခသက္သာျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ကမၻာေက်ာ္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား၏ စက္႐ံုမ်ားတည္ေထာင္ရာ ေနရာတစ္ခုလည္း ျဖစ္လာခဲ့ျပန္သည္။ မူရင္းအမွတ္တံဆိပ္ ပုိင္ရွင္မ်ားက မိမိလုပ္ငန္းမ်ားကုိ တ႐ုတ္တြင္ အစအဆံုး လည္ပတ္ေစျခင္းသည္ အတု လုပ္သူမ်ားထံသုိ႔ မိမိ၏ နည္းပညာ မ်ားကုိကုိယ္တုိင္ ယူလာေပးသလုိ ျဖစ္ေနေတာ့သည္။

ပမာအားျဖင့္ ဖုိ႕ဒ္ကားလုပ္ငန္းသည္ တ႐ုတ္တြင္ ဘီလ်ံႏွင့္ခ်ီကာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၄ ေနာက္ ပိုင္းကာလမ်ားတြင္ တ႐ုတ္တြင္ ဖုိ႔ဒ္ကား တရားဝင္ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်သည့္ ေစ်းကြက္ထက္ ေမွာင္ခုိေစ်း ကြက္က ပုိမုိအေရာင္း အဝယ္သြက္ သြားေစေတာ့သည္။  ေနာက္ပုိင္းတြင္ ဖုိ႕ဒ္ကားမွ အစိတ္အပုိင္းတုမ်ား သည္ အုိင္ယာလန္သုိ႔တုိင္ေအာင္ ေျခဆန္႔ကာ အတုလုပ္ငန္းရွင္မ်ား စီးပြားျဖစ္ေနေတာ့သည္။

 ႏွစ္စဥ္ ကမၻာေက်ာ္ အမွတ္ တံဆိပ္ ေရာင္းခ်မႈမ်ား၏ ၂ဝ ရာခိုင္ ႏႈန္းသည္ တ႐ုတ္ျပည္မွ အတုအပ မ်ား ျဖစ္ေနတတ္သည္။ အစစ္ႏွင့္မျခား တစ္ေထရာတည္းတူသည့္ ပစၥည္းတုသည္ ႏုိင္ငံတကာေစ်းကြက္တြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနေသာ္လည္း ျပႆနာတစ္စံုတစ္ရာျဖစ္၍ ကုန္သြယ္မႈေနာက္ေၾကာင္းကုိလုိက္သည့္ အခါတြင္  'တ႐ုတ္ျဖစ္' မ်ား အျဖစ္ ေပၚထြက္လာတတ္သည္။

ေနာက္ပုိင္းတြင္ တ႐ုတ္တြင္ စက္႐ံုလာတည္မိေသာ ဒစၥေန၊ တာဂတ္၊ ကုိကာကုိလာ၊ Apple စေသာ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားသည္ သူတုိ႔၏ထုတ္ကုန္ဂုဏ္ကုိ ကာကြယ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ကုိယ္ပုိင္ေငြစုိက္ထုတ္ကာ အတုဖမ္းေပးမည့္ ေအးဂ်င့္မ်ားကုိပါ အလုပ္ခန္႕လုိက္ရသည္။ ထုိနည္းျဖင့္ မိမိအမွတ္တံဆိပ္ကုိကာကြယ္ၿပီး တရားစြဲဆိုႏုိင္ရန္၊ ဟန္႔တားႏုိင္ရန္ ႀကံရေတာ့သည္။

တ႐ုတ္မွ အတုျပဳလုပ္သူမ်ားသည္ သူတစ္ပါးတုိ႔၏ ဥာဏပစၥည္းမ်ားကုိ အလြယ္တကူ ရယူကာကမၻာ သုိ႔ အတုလုပ္ၿပီး ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းျဖင့္ စီးပြားျဖစ္ေနၾကသည္ဟု တရားေသ တြက္မိလွ်င္ မွားယြင္းသြားပါလိမ့္မည္။ အတုအပႏွင့္ စီးပြားရွာသူတုိင္းသည္  မိမိလူမ်ဳိးအခ်င္းခ်င္း အေပၚတြင္လည္း သက္ညႇာခြင့္မေပးေပ။ ေငြရလွ်င္ ဘနဖူးသုိက္တူးမည့္ ဥာဥ္ရွိသူမ်ားက အတုမ်ားကုိ Clone ဟု အမည္တပ္ကာ 'ေပါေခ်ာင္ဆုိး' ပစၥည္းအျဖစ္လည္း ျပန္လည္ေရာင္းခ်ၾကသည္။

 အဆုိးရြားဆံုးမွာ မိမိတုိင္းျပည္မွလူမ်ဳိးမ်ား၏ အသက္အႏၲရာယ္ကုိပင္ အေလးမထားေတာ့ဘဲ စားေသာက္ ကုန္မ်ားကုိ အတုျပဳလုပ္ကာ ျပည္တြင္း၌ပင္ ျပန္လည္ အျမတ္ရွာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

က်န္းမာေရးအတြက္ ေဘးျဖစ္ေစတတ္ေသာ အစားအစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္အေပၚ ကမၻာက သတိျပဳမိသည့္ ကာလမွာ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ျဖစ္၏။ ထုိစဥ္က မသန္႕ရွင္းေသာ 'တ႐ုတ္ျဖစ္ႏုိ႔မႈန႔္' ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ျပည္မွ ရင္ေသြးငယ္ ေျခာက္ဦး ေသဆံုးခဲ့ၿပီး သံုးသိန္းေက်ာ္ခန္႕မွာ ဖ်ားနာခဲ့ဖူးသည္။

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ မက္ေဒၚနယ္ႏွင့္ ေကအက္ဖ္စီ စားေသာက္ဆုိင္မ်ားသုိ႕ အသားတင္ သြင္းေသာ အသားမ်ားထဲတြင္ အသားေဟာင္းမ်ားကုိ ျပန္လည္ထုတ္ပုိးကာ တင္ပုိ႕ထားသည္ကုိ ေတြ႕ခဲ့ရဖူး ၏။ အသားတင္သြင္းသည့္ ရွန္ဟုိင္းဟူဆီကုမၸဏီ၏ လက္ခ်က္ျဖစ္သည္။

၂ဝ၁၆ ႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္မွ ေရခူစားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းႏွစ္ခုကုိ ေရွာင္တခင္စစ္ေဆးသည့္အခါ ဓာတု ေဗဒပစၥည္းသံုးမ်ဳိးႏွင့္ေရာစပ္ၿပီး ထုတ္လုပ္ထားေသာ ေရခူအတုေပါင္းတန္ခ်ိန္ ၁ဝ ခန္႔ကုိ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ျပည္ အေရွ႕ပုိင္းရွိေစ်းမ်ားထံ ေရာင္းခ်ရန္ ျပဳလုပ္ထားသည္ဟုသိရေသာ တ႐ုတ္ရဲမ်ားက ျပည္ သူမ်ား ဥပဒ္မျဖစ္ေစရန္အတြက္ ေရခူအတုသည္ အဝါေရာင္အဆင္းလည္းမရွိ၊ အနံ႔လည္းကင္းသည္ဟု ခြဲျခားသိႏုိင္ရန္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ ရဖူးသည္။

ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအတြင္း တ႐ုတ္႐ုိးရာ ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္ထုတ္လုပ္သည့္ စက္႐ံုငယ္မ်ားကုိ လည္း လုိက္လံဖမ္းဆီးၾကေသးသည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္း တီယန္က်င္းၿမိဳ႕အနီး ဒူးလ်ဴးၿမိဳ႕ငယ္တစ္ခုတြင္ တ႐ုတ္ပဲငံျပာရည္၊ ၾကက္သားမႈန္႔မ်ား အတုျပဳလုပ္သည့္ စက္႐ံုေပါင္း ၅ဝ ခန္႔ ရွိခဲ့သည္။ နာမည္ေက်ာ္ Maggi ၊ခေနာစေသာတံဆိပ္မ်ားကုိ အတုျပဳလုပ္ရာတြင္ စက္႐ံုအလုပ္႐ံုမ်ားမွ စြန္႕ပစ္ဓာတ္ဆားမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ကာ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးၾကသည္။

 တ႐ုတ္ႏုိ႕မႈန္႕၊ တ႐ုတ္ကစားစရာ အ႐ုပ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေရာဂါျဖစ္ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားက ကမၻာ့ လူထုကုိ မ်က္ခံုးလႈပ္ေစခဲ့သလုိ၊ အစားအစာတုႏွင့္ ေဆးဝါးတုကမ်ားကလည္း ေၾကာက္စရာေကာင္း ေလာက္ေအာင္ သတင္းဆုိးမ်ား မၾကာခဏ ထြက္ေပၚခဲ့၊ ထြက္ေပၚဆဲ ျဖစ္သည္။

 အဆိုးရြားဆံုးမ်ားတြင္ လူတုိ႕၏ေလာဘျဖင့္ သားငါး၊ အသီးအႏွံမ်ားအေပၚတြင္ မ်ဳိး႐ုိးဗီဇျပဳျပင္ျခင္း၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာသံုးျခင္းမ်ား တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ကင္ဆာေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း ျမင့္တတ္ လာခ်ိန္ေရာက္မွ ကမၻာလူထုမွာ အတုအပႏွင့္သဘာဝ မဟုတ္ေသာနည္းလမ္းမ်ား၏ အႏၲရာယ္ကုိ ဂ႐ုျပဳလာ ေတာ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ကမၻာေပၚရွိ အခ်ဳိ႔ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ မူလမ်ဳိးစိတ္ ပ်က္သုဥ္းမႈမ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။

 ျမန္မာႏုိင္ငံ၌လည္း အခ်ဳိ႕ေသာေတာင္သူမ်ားသည္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားမွေပးေသာ ေျပာင္းမ်ဳိးျဖင့္ မိ႐ုိးဖလာေျပာင္းမ်ဳိးမ်ားအေပၚ အစားထုိးကာ လုပ္ကုိင္ၾကသည္မ်ားရွိေနသည္။ သာမန္အားျဖင့္ ျမန္မာ့ ေျပာင္းက တစ္ပင္လွ်င္ အမ်ားဆံုး ႏွစ္ဖူး၊ သံုးဖူးသာ ထြက္ခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္မ်ဳိးသည္ မူလထက္မ်ားစြာ ထြက္သည့္ မ်ဳိးကုိေပးခဲ့သည္။

 ခူးဆြတ္ၿပီးလွ်င္လည္း မ်ဳိးေစ့ျဖန္႔ ျဖဴးေရာင္းခ်သည့္ ကုမၸဏီကပင္ ျပန္လည္ဝယ္ယူၾကသျဖင့္ စိတ္ပူစရာ မရွိဟုယူဆကာ လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိသည္။

သုိ႔ေသာ္ အခ်ဳိ႕ေတာင္သူမ်ားက ထုိေျပာင္းမ်ားကုိ မ်ဳိးယူကာ  ေနာင္ႏွစ္တြင္ ျပန္ႀကဲသည့္အခါတြင္ ပထမအႀကိမ္ကဲ့သုိ႕ အဖူးေရမမ်ားေတာ့ဘဲ တစ္ဖူး၊ႏွစ္ဖူးသာထြက္သည္ကုိ ေတြ႕ ၾကရသည္။

ထုိ႔အတြက္ ေနာင္ႏွစ္မ်ားတြင္ မိမိသီးႏွံကုိျပန္လည္ဝယ္ယူမည့္ ကုမၸဏီမွေပးေသာ ေျပာင္းမ်ဳိးကုိ မွန္မွန္ဝယ္ၾကရသည္။ ထုိေျပာင္းမ်ဳိး ျဖစ္ထြန္းရန္အတြက္ သီးသန္႔အသံုးျပဳရမည့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာကုိလည္း မဝယ္မျဖစ္ ဝယ္ယူၾကေတာ့သည္။ သဘာဝေျမၾသဇာသည္ ထုိေျပာင္းမ်ဳိးႏွင့္ သိပ္အထြက္မတုိးေပ။ တစ္ခ်ိန္ တြင္ ဓာတ္ေျမၾသဇာ၏ ဆုိုးက်ဳိးေၾကာင့္ ေျမထုတြင္ ဓာတုဓာတ္ၾကြင္း အာနိသင္ မ်ားျပားကာ မူလေျမဆီလႊာ ပ်က္စီးျခင္းသုိ႔ ေရာက္သြားႏုိင္သည္။

 စုိက္ပ်ဳိးသူႏွင့္ ပစၥည္းျပန္ေကာက္သူ အျပန္အလွန္ အလုပ္ျဖစ္ေနသည္ဟု ထင္ရေသာ္လည္း မူလ ေျမဆီလႊာပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ မူလသဘာဝေျပာင္းမ်ဳိးမ်ား ရွားပါးသြားျခင္းတုိ႔သည္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ဒုကၡေပးႏုိင္သည့္အခ်က္မ်ား ျဖစ္လာႏုိင္သည္။ မည္သုိ႕ပင္ျဖစ္ေစ ေအာ္ဂင္းနစ္ေျပာင္းဖူးခင္းမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏုိင္သည္။ 

ကမၻာေပၚတြင္ ဓာတုေဗဒေဆးမ်ားသံုးထားသည့္ သစ္သီးဝလံမ်ားအေပၚ လူတုိ႕က ေၾကာက္လန္႔လာ သည့္အခါတြင္ တစ္ခ်ိန္က ဇီဝမ်ဳိးေပါင္းစပ္ဖန္တီးထားေသာ သစ္သီးမ်ား၊ ဓာတုေဆးသံုးစြဲထားေသာ အပင္မ်ား ေနရာတြင္ သဘာဝေျမၾသဇာကုိ တမင္ျပန္သံုးကာ စနစ္တက် စုိက္ပ်ဳိးေရာင္းခ်ရသည္။ မူလ မ်ဳိးစိတ္ထိန္းသိမ္းထားေသာ သဘာဝထြက္ကုန္၊ ဘာဝေျမၾသဇာသံုးသီးႏွံအျဖစ္ ေစ်းႀကီးျပန္ေပးဝယ္ကာ စားသံုးၾကရ၏။

ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံမ်ားတြင္ Organics Food မ်ားသာ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ ေရာင္းဝယ္လာေသာအခါ သဘာဝဟုယံုၾကည္ႏုိင္ေလာက္ေသာ အေထာက္အထားအတုမ်ားျဖင့္  တံဆိပ္အမ်ဳိးမ်ဳိးကပ္ထားေသာ ထုတ္ ကုန္မ်ား အလွ်ဳိလွ်ဳိေပၚေတာ့၏။ ဤသုိ႕ျဖင့္ ေရာင္းပန္းလွေလာေသာ သဘာဝေျမၾသဇာသံုး Organic Food ထုတ္ကုန္မ်ားေနရာတြင္ စီးပြားျဖစ္အတုအေယာင္မ်ားက တျဖည္းျဖည္း ျပန္လည္ေနရာယူလာျခင္းျဖင့္ မုန္႔လံုးစကၠဴကပ္ သံသရာလည္ေနရသည္။

ယခုႏွစ္ပုိင္းအတြင္း တ႐ုတ္မွထုတ္လုပ္သည့္ အစားအစာမ်ားတြင္ အျငင္းပြားဖြယ္၊ သံသယျဖစ္ဖြယ္ ေတြ႕ရွိမႈမ်ား ႏိုင္ငံတကာ စစ္ေဆးမႈမ်ားအလယ္တြင္ အေတာမသတ္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ထြက္ေပၚလာ၏။ စားသံုးသူမ်ားဘက္မွ တုိင္ၾကားသံမ်ား၊ စစ္ေဆးသူမ်ားဘက္က တားျမစ္သံမ်ား တညံညံျဖစ္လာသည့္ အခါတုိင္း ၾကည့္လုိက္လွ်င္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံထုတ္မ်ား အျဖစ္ေတြ႕ရသည္ကမ်ားသည္။ အရာရာတြင္ အတုလုပ္ ပံုဖမ္းတက္ေသာ 'တ႐ုတ္ျဖစ္' မ်ားသည္ စားသံုးသူမ်ား အလြယ္တကူ သံသယရွိဖြယ္ ထုတ္ကုန္မ်ားအျဖစ္ မၾကာခဏ ေတြ႕ၾကရသည္။

 'တ႐ုတ္ျဖစ္' မ်ားကလည္း တစ္ေန႔တစ္မ်ဳိး မ႐ုိးႏုိင္ေလာက္ေအာင္ အတုလုပ္နည္းမ်ားက အလ်င္မီ ျမန္ ဆန္ႏုိင္လြန္းလွသည္။ သဘာဝဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ျမန္ျမန္ ႀကီးထြား၊ ၾကာရွည္ခံသည့္ ဓာတု နည္းလမ္းမ်ားက ပုန္းေအာင္းေနတတ္သည္။

ပလပ္စတစ္ဓာတ္ပါေသာ ဆန္၊ ဓာတုနည္းျဖင့္လုပ္ထားေသာ ၾကက္ဥ၊ အာဆင္နိတ္ဓာတ္လြန္ကဲ သည့္ အစားအစာ စသျဖင့္ မ်က္စိလည္ေလာက္ေအာင္ ကုိယ္က်ိဳးအတြက္သာၾကည့္သည့္ စီးပြားျဖစ္နည္း မ်ားကလည္း အမယ္စံုလွသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ အစစ္အမွန္အေပၚ၌ပင္လွ်င္ သံသယထားကာ အလြယ္တကူ ယုိးစြပ္ခံရသည္အထိ နာမည္ပ်က္ေနသည္။

တ႐ုတ္မွ လယ္ယာထြက္ပစၥည္း ထုတ္ကုန္မ်ားအေပၚ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံတြင္ လတ္တေလာ သံသယ ျဖစ္ေနမႈမ်ား မ်ားျပားလြန္းသည့္အတြက္ ျပည္တြင္း လယ္သမားမ်ား၏ ထုတ္ကုန္မဟုတ္လွ်င္ မယံုၾကည္ ေတာ့ေသာအဆင့္သုိ႔ ေရာက္လာ၏။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွတင္ပုိ႔ေသာ လယ္ယာထြက္ပစၥည္းမ်ားသည္ ေအာ္ဂင္းနစ္ နည္းျဖစ္သည္ဟု အတိအလင္း ေၾကညာထားသည့္တုိင္ေအာင္ သံသယ မ်ဳိးစံုျဖင့္ စိတ္မလံုၾကေတာ့ေပ။

(၁) တ႐ုတ္မွ ေအာ္ဂင္းနစ္ထုတ္ကုန္မ်ားတြင္ ဓာတုအဆိပ္သင့္မႈမ်ား ပါဝင္ႏုိင္သည္ဟူေသာသံသယ။

 ေအာ္ဂင္းနစ္ ထုတ္ကုန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္မ်ား ေပးထားသည့္တုိင္  ယင္းလယ္ယာထြက္ ကုန္သည္ ပုိးသတ္ေဆး၊ ေပါင္းသတ္ေဆးႏွင့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာအပါအဝင္ ေဘးျဖစ္ေစသည့္ ဓာတုေဆးမ်ား မပါရွိဟု အဓိပၸာယ္ရေသာ္လည္း စုိက္ပ်ဳိးသည့္တုိင္းျပည္၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ေဘးကင္းမႈအေန အထားကို ထည့္သြင္းထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ဳိးမရွိဟု ဆုိၾကသည္။

 ေက်ာက္မီးေသြး စက္႐ုံမ်ားမွထြက္ေသာ ကာဘြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိဒ္မ်ားေၾကာင့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈမ်ား ႏုိင္ငံအႏွံ႕အျပားတြင္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ ဓာတုစြန္႔ပစ္မႈမ်ားျဖစ္ေသာ ေရ၊ ေျမ ပ်က္စီးမႈမ်ား လက္ညႇိဳး ထုိးျပစရာ ျဖစ္ေနသည္။ ထုိ႔အတြက္ တ႐ုတ္လယ္သမားမ်ားသည္ ျပဒါးႏွင့္ အျခားဓာတုပစၥည္းမ်ား ေရာေႏွာ ေနသည့္ေရမ်ားကုိ စုိက္ခင္းအတြက္ အသံုးျပဳမိေကာင္းျပဳႏုိင္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။

ဤသည္မွာ အေမရိကန္တုိ႔ေျပာေသာ သံသယတစ္ခုျဖစ္သည္။

(၂) တ႐ုတ္တြင္ သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္ဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း လုိက္နာမႈ မရွိသေလာက္နည္းသည္ ဟူေသာ သံသယ။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ ေလထု၊ ေရထု ညစ္ညမ္းသည့္ ေနရာအမ်ား အျပား ရွိ၏။ ၿမိဳ႕ေတာ္ေဘက်င္းပင္လွ်င္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆိုးရြားခဲ့ေသာ ရက္လမ်ားကုိ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း ျဖတ္သန္းေနရသည္။ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ေဘးအႏၲရာယ္ မ်ား ႏွစ္စဥ္ ခံစားေနရျခင္းကလည္း သက္ေသျပေန၏။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ အေလးထားမႈ အားနည္းျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈမွာ ေျဖ ရွင္းမရေသာ အဆင့္သုိ႕ပင္ ေရာက္ ေနေလသည္။

ခ်န္ကင္းၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕တည္းကုိ ကြက္ၾကည့္လွ်င္ပင္ ႏွစ္စဥ္ အညစ္အေၾကးတန္ခ်ိန္ တစ္ဘီလီယံ ထြက္ ရွိေနၿပီး ယန္စီျမစ္ထဲသုိ႔ စြန္႔ပစ္သည့္အတြက္ ေရထုညစ္ညမ္းမႈသာရွိေနသည္။ ရွန္ဟုိင္းတြင္ ထြက္ေသာ ေရေပၚေျမ၏ တစ္ရာခုိင္ႏႈန္းကသာ ေသာက္သံုးရန္ စိတ္ခ်ရသည္။

 ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားအရ တ႐ုတ္မွျမစ္မ်ားအနက္ ၄ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေနၿပီး ႏုိင္ငံအႏွံ႕အျပားရွိ လယ္ေျမဧရိယာတစ္ဝက္ခန္႕မွာ ေျမေအာက္ ေရမ်ားမွာ ၉ဝရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ညစ္ညမ္း ေနသည္ဟု သိထားၾကသည္။ ထုိေရမ်ားက ေအာ္ဂင္းနစ္ စိုက္ကြင္းအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိေနလွ်င္ စုိက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္သူမ်ားဘက္က မည္မွ်ပင္႐ုိးသားေစကာမူ ေရေျမသေဘာအရ ယံုၾကည္ရန္နည္းျခင္းက ဒုတိယ သံသယျဖစ္သည္။

 

(၃) တ႐ုတ္မွ ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ အစုိးရဌာနမ်ားမ်ားတြင္ မွန္မွန္ကန္ကန္ လုပ္ေဆာင္ေလ့မရွိဟူေသာသံသယ။

Gungzhou Daily မွ ေရးသားခ်က္တစ္ခုတြင္ စားသံုးသူတစ္ေယာက္သည္ ေအာ္ဂင္းနစ္ ထုတ္ကုန္တု အတြက္ သတင္းေပးတုိင္ ၾကားသည့္အခါတြင္ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ထြက္ေပၚလာသည့္ ျပႆနာကုိ အေျဖမရွာမီ ဌာနႀကီးေလးခုအၾကား တစ္ခုမွတစ္ခုသို႔ ေဘာ္လီေဘာပုတ္ကာ ေနတတ္သည္ကမ်ား သည္ဟု ေဖာ္ျပဖူးသည္။

ထုိ႔ျပင္ တ႐ုတ္မွတင္သြင္းသည္ ထုတ္ကုန္မ်ားအေပၚ ေျခရာခံစစ္ေဆးသည့္အခါ ေအာ္ဂင္းနစ္ ပဲေစ့မ်ား၊ ဘယ္ရီသီးမ်ားတြင္ အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစသည့္ ပုိးသတ္ေဆးအျပည့္ ျဖစ္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ၾကရသည္။ ထုိ႔ အတြက္ တ႐ုတ္ ေအဂ်င္စီမ်ားသည္ လုိက္နာရမည့္ စဥ္းကမ္းမ်ားကုိ မ်က္ႏွာလႊဲကာ ေထာက္ခံခ်က္မ်ား ေပး ေလ့ရွိသည္ဟု သံုးသပ္ၾကသည္။

 ေထာက္ခံခ်က္မ်ား ရယူခ်ိန္တြင္ ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ အေထာက္အထားတုမ်ား လုပ္ကုိင္ သကဲ့သုိ႕ ကမၻာသိထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသူမ်ား၏ ဂုဏ္သတင္းကုိ ခြင့္ျပဳခ်က္မယူဘဲ တရားမဝင္ ေၾကာ္ျငာ ထည့္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကလည္း တ႐ုတ္ ထုတ္ကုန္မ်ားအေပၚ စိတ္ ပ်က္စရာျဖစ္သည္။

ယခုလဆန္းပုိင္း အတြင္းကလည္း ရူပေဗဒျဖင့္ ႏုိဗယ္ဆုရရွိခဲ့ေသာ သိပၸံပညာရွင္ Andre Geim က တ႐ုတ္မွ ေအာက္ခံေဘာင္းဘီ ထုတ္လုပ္သည့္ Jinan Shengquan Group သည္  ခြင့္ျပဳခ်က္မယူဘဲ သူ၏ အမည္ႏွင့္ ဓာတ္ပံုကုိသံုးကာ ေၾကာ္ျငာေနသည္ဟု South China Morning Post  သတင္းစာသုိ႔ ဖြင့္ဟ ခဲ့ေၾကာင္း ယခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၇ ရက္က ေဖာ္ျပထားသည္။

Andre Geim သည္ graphene နည္းပညာျဖင့္ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္တြင္ ပူးတြဲႏုိဗယ္ဆုကုိ ရရွိခဲ့သည္။ Graphene သည္ကာဘြန္ အက္တန္၏ အလႊာတစ္ခုတည္းျဖင့္ တည္ေဆာက္ႏုိင္ေသာ အလြန္ေပါ့ပါးသည့္  material တစ္ခုျဖစ္သလုိ  သံမဏိထက္ အဆ ၂ဝဝ ပုိမုိခုိင္မာသည္။ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ႏွင့္ အပူတုိ႔အတြက္ အလြန္ေကာင္းမြန္သည့္ လွ်ပ္ကူးပစၥည္းအျဖစ္ ကမၻာကုိခ်ျပႏုိင္ခဲ့သည္။ ကမၻာတစ္ဝန္းလံုးမွ သုေတသီ အခ်ဳိ႕က Graphene အေပၚ ဘီလ်ံခ်ီကုန္က်သည့္ သုေတသနမ်ား ျပဳလုပ္သည့္အခါ ကင္ဆာကုထံုးအတြက္လည္း အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ဖြယ္ အေထာက္အထားမ်ား ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ Shandong ျပည္နယ္အေရွ႕ဖ်ားပုိင္းတြင္ အေျခစုိက္သည့္ ယင္းေအာက္ခံ အဝတ္အထည္ထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီက သူတုိ႔ထုတ္ကုန္သည္ Graphene ပါဝင္သျဖင့္ အပူကုိ ထိန္းေပးျခင္း၊ အနံ႔ဆုိးဖယ္ရွားေပးျခင္း၊ ဘက္တီးရီးယားမ်ားကုိ ေသေစႏုိင္ျခင္းတုိ႔သာမက ဝတ္ဆင္သူသည္ အမ်ဳိးသမီးျဖစ္လွ်င္ ရင္သားႀကီးထြားေစၿပီး အမ်ဳိးသားသည္ လိင္စြမ္းအားျမင့္လာေစမည္ဟု ေၾကာ္ျငာသည္။ ထုိေၾကာ္ျငာတြင္ Andre Geim ၏ ဓာတ္ပံုကုိပါ အသံုးျပဳထားသည္။                         ယင္းေၾကာ္ျငာသည္ ႏုိင္ငံပုိင္သတင္းစာမ်ား၊ စီးပြားေရး ဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ားအထိ အသံုးျပဳထားသည္။ Andre Geim က သူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မယူဘဲ နာမည္အသံုးျပဳထားျခင္းသည္ ရွက္စရာေကာင္းသလုိ Graphene သည္ ‘ery black’ ဟု ေျပာရေလာက္ေအာင္ ရွိေနသျဖင့္ အပူထိန္းမေပး႐ံုမွ်မက အပူကုိ ပုိထုတ္ႏုိင္သည္ဟု ေျပာခဲ့သည္။

ထုတ္ကုန္မ်ား ေရာင္းခ်ရန္အတြက္ လုိသလုိအမႊန္းတင္ကာ  ေထာက္ခံခ်က္ အတုမရလွ်င္ပင္ ႏုိဗယ္ ဆုရွင္၏ နာမည္ကုိ ယူသံုးသည္အထိ အတင့္ရဲတတ္ၾကသည္။

တ႐ုတ္မွ တင္သြင္းသည့္ ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္မ်ားတြင္ ခဲဆိပ္ပါဝင္မႈမ်ားရွိေနျခင္း၊ တ႐ုတ္တြင္ ေအာ္ဂင္းနစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ႏွင့္ အျခားအေထာက္အထားမ်ား အတုျပဳလုပ္ကာ ကုန္သြယ္ျခင္း၊ ထုတ္ကုန္စစ္ေဆးမႈမ်ားအေပၚ တာဝန္ရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အျပည့္အဝႀကီးၾကပ္ျခင္းထက္ ပုဂၢလိကစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မ်ားလက္သုိ႕ ထုိးအပ္တတ္ျခင္း စသည့္အေလ့အထမ်ားမွာ စစ္မွန္ေသာ ေအာ္ဂင္း နစ္သီးႏွံအေပၚ၌ပင္ သံသယျဖင့္ လက္တြန္႔ေစေသာအခ်က္မ်ား ျဖစ္ေနေတာ့သည္။

 

ေက်ာ္စည္သူ (သုနႏၵေခတ္)

Ref:

(1)   Cracking down on China’s dangerous fake food sector.

(2)   To Catch a Counterfeiter. Nearly all the world’s fake products come from China.

(3)   Fake “Organic” Food From China is FLOODING Store Shelves. Here’s What You Need to Know.

(4) I'm not advertising underware: UK Nole laureate in fake claims row with chinese firm.

ေက်ာ္စည္သူ (သုနႏၵေခတ္)
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.