1051_Cov.jpg
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1051
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
Special Report
ပိုးသားခါးပတ္လမ္းမႏွင့္ တရုတ္သမၼတ၏ ႏုိင္ငံေရးကစားကြက္

 တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသမၼတရွီသည္ ခဲတစ္လုံးတည္းႏွင့္ ငွက္ႏွစ္ေကာင္ကို အပုိင္ပစ္ခတ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိရမည္လား။

(သို႔မဟုတ္)

  ပုိးသားလမ္းႏွင့္ ေရေၾကာင္းခါးပတ္ကုိဦးတည္ေသာ ဖုိရမ္အစည္းအေဝးသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ သမၼတ၏ ၾသဇာအာဏာကုိ အဆင့္ျမႇင့္လုိက္ျခင္းဟုဆုိရမည္လား။

 တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ေပက်င္းၿမိဳ႕၌ ေမလ ၁၄ ရက္ႏွင့္ ၁၅ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေပါင္း ၇ဝ ေက်ာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံ တကာ အဖဲြ႔အစည္းရာေက်ာ္ တက္ေရာက္သည့္ ဖုိရမ္ အစည္းအေဝးျမင္ကြင္းကမူ အလြန္ ရွင္းလင္းလြန္းပါ၏။

ထုိေန႔ညေန၌ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသမၼတႀကီး ရွီက်င္းဖိန္က သူ႔ႏုိင္ငံ၏အလြန္ႀကီးမားလြန္းေသာ စီးပြားေရး ဇုန္ႀကီးတစ္ခု ဖြင့္လွစ္ပြဲက်င္းပရျခင္းႏွင့္ ထုိပြဲသို႔တက္ေရာက္လာေသာ ဥေရာပတုိက္မွ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားကုိ ညစာစားပဲြႏွင့္လည္း တည္ခင္းဧည့္ခံခဲ့သည္။

သမၼတရွီ၏ စီးပြားေရးဇုန္သည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ဥေရာပတုိက္တုိ႔ တစ္ဆက္တည္းရွိေနေၾကာင္း ဆက္စပ္ျပလုိက္သည့္ ပြဲလည္းျဖစ္၏။

ကမၻာေပၚတြင္ ေရွးတစ္ခ်ိန္က အထင္ကရရွိခဲ့သည့္ ပုိးသားလမ္းမ Silk Road လမ္းေၾကာင္းကို ယေန႔ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက တုိးတုိးတိတ္တိတ္ျပင္ဆင္ၿပီး ေခတ္မီလမ္းေၾကာင္းသစ္အျဖစ္ တင္ျပသည့္ပြဲဟုဆုိရမည္။

ယင္းပုိးသားလမ္းမႀကီးသည္ ေရွးေရွးတစ္ခ်ိန္ေခတ္ကာလက တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ဥေရာပတုိက္၊ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းတစ္ဝုိက္တုိ႔သုိ႔ ဆက္သြယ္ထားၿပီးရွိၿပီးျဖစ္သည့္ လမ္းမႀကီးျဖစ္သည္။

ယခုရွီတင္ျပသည့္ ခါးပတ္သစ္ ပုိးသားလမ္းမႀကီးသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ဥေရာပတုိက္ အပါအဝင္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသ၊ ဥေရာပအလယ္ပိုင္းေဒသ တစ္ခုလုံးသို႔ ကုန္သြယ္မည့္ ကုန္းေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္းလမ္းသစ္မိတ္ဆက္ပြဲ။ သမၼတရွီက သူ႔အစီအစဥ္ကုိ ကမၻာကသိေစရန္ ထုတ္ေဖာ္ျပသလုိက္သည့္ ပြဲဟုဆုိႏုိင္သည္။ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၏အျပင္၌ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရး လုပ္ကြက္တစ္ကြက္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ စီးပြားေရး သက္သက္မဟုတ္၊ ေနာက္ကြယ္၌ ႏုိင္ငံေရးက တစ္ပါတည္းပါလာၿပီးျဖစ္သည္။

သမၼတရွီ၏ အႀကံအစည္သည္ ေသးေသးဖြဲဖြဲမဟုတ္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ သည္ ယခု သူတင္ျပေသာ ပုိးသားလမ္းႏွင့္ ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္လမ္းမွတစ္ဆင့္ ကမၻာႀကီးတစ္ခုလုံးႏွင့္ ကုန္သြယ္ရန္ ကမၻာသိထုတ္ေဖာ္ျပသလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

အဓိက ကုန္သြယ္ေရေၾကာင္း

ခါးပတ္လမ္းႏွင့္ ပိုးသားလမ္း စီမံကိန္း

        အထက္ပါအစီအစဥ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၏ ေနာက္ကြယ္၌ အဓိကျဖစ္လာႏုိင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကလည္း ရွိေနသည္။

        ပမာအားျဖင့္ ယင္းအစီအစဥ္သည္ အခ်ိန္ကုိက္ေဆာင္ရြက္လုိက္ျခင္း တစ္ခုလည္း ျဖစ္ေနသည္။

ပထမအခ်က္မွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကြန္ဂရက္ကို တင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ ထုိစီမံကိန္းကို ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီးျခင္းသည္လည္း အာမခံခ်က္တစ္ခုျဖစ္၏။

ဆုိလုိသည္မွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကို အဓိကေမာင္းႏွင္ေနေသာ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ရွီ၏ စီမံကိန္းကုိ လံုးဝယုံၾကည္စိတ္ခ်လုိက္ျခင္းသည္ပင္ အလြန္ခုိင္မာေသာ အခ်က္ျဖစ္လာသည္။

ယင္းသို႔ အဘက္ဘက္က ၿပီးျပည့္စုံေနေသာ စီမံကိန္းႀကီးတစ္ခုလုုံး သမၼတရွီက အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တင္ျပျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆႏုိင္ပါ၏။

ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ရွီသည္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၃ဝ ေက်ာ္မွ အထင္ကရပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္း ၇ဝ ေက်ာ္တုိ႔၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေရွ႕ေမွာက္တြင္ သူ႔စီမံ ကိန္းအေၾကာင္း ယုံၾကည္မႈအျပည့္ႏွင့္ မိန္႔ခြန္းေျပာဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ တင္ျပထားေသာ ပုိးသားလမ္းမႏွင့္ ခါးပတ္သဖြယ္ ေရေၾကာင္းလမ္း၏ အဓိကအခ်က္မွာ ေခတ္သစ္ပုိးသားလမ္းကို ဖန္တီးႏုိင္ျခင္းျဖင့္ ရွီသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အမ်ဳိးသားညီလာခံ၏ ကနဦးအစီအစဥ္ကုိလည္း လက္ခံထားျခင္းျဖင့္ ရွီအတြက္ အာမခံခ်က္ တစ္ခုရရွိသြားသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းသူသည္ အဓိကအက်ဳိးခံစားခြင့္ရရွိမည့္သူလည္းျဖစ္သြားမည္။

ဤေနရာမွာ ရွီရရွိမည့္ အက်ဳိးခံစားခြင့္ဆုိသည္မွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျပင္ပမွ လူမ်ားမသိၾကေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုက ရွိေနပါ၏။ ထုိကိစၥမွာရွီသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား စာရင္းဝင္ျဖစ္သြားဖြယ္ရာ အက်ဳိးျဖစ္၏။

ရွီေရွ႕မွ သမၼတအျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ဟုိက်င္ေတာင္ႏွင့္ က်န္ဇီမင္းတုိ႔ကဲ့သို႔ သမၼတႏွစ္ႀကိမ္ ျပည့္သည္ႏွင့္ သူသည္အနားယူစရာ  မလုိေတာ့သည့္အျဖစ္မ်ဳိး ရရွိသြား ျခင္းမ်ဳိးျဖစ္၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ယခုအေျခအေနအတုိင္းဆုိရပါလွ်င္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ညီလာခံက ရွီကို အလုံးအရင္းႏွင့္ တစ္ခဲနက္ ေထာက္ခံမႈေပးပါလိမ့္မည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္ရွီခ်ျပေသာ ပုိးသားလမ္းႏွင့္ခါးပတ္ေရေၾကာင္းလမ္းေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဂုဏ္သိကၡာလည္း ႀကီးျမင့္သြားမည္။ ကမၻာ့အေရးအခင္းမ်ား၌ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ ပိုင္ခြင့္ပင္ရရွိလာေတာ့မည္။ စကားေျပာခြင့္မ်ားလည္း အလုိအေလ်ာက္ ရရွိသြားမည္။

တစ္ခ်ိန္က တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ဥကၠ႒ႀကီးေမာ္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ခ်ဴအင္လုိင္းတုိ႔ကဲ့သို႔ အရွိန္အဝါမ်ားေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ေနရာတကာ၌ လူ႐ုိေသခံ၊ ေလးစားခံခဲ့ၾကရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ တိန္ေရွာက္ပင္လက္ထက္၌ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ထုိအရွိန္အဝါကို ျပန္လည္ ရရွိခဲ့ျပန္သည္။

ယခုအေျခအတုိင္းဆုိရပါလွ်င္ ရွီသည္ ေမာ္ႏွင့္တိန္ကဲ့သို႔ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ေခတ္သစ္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအေနႏွင့္ မေသမခ်င္း ရပ္တည္ သြားႏုိင္ေတာ့မည္။

တစ္ခ်ိန္တည္း ပုိးသားခါးပတ္လမ္းေၾကာင့္ ရွီသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကိုလည္း ကမၻာ့အဆင့္ အျမင့္ဆုံးေနရာသို႔ ပို႔ေပးခဲ့သူျဖစ္လာမည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္ အ့ံမခန္းသည့္အဆင့္သို႔ ေရာက္သြားမည္။ တစ္ၿပိဳင္တည္း ရွီကိုယ္တုိင္ပင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ သက္ရွိထင္ရွားေမာ္ႏွင့္ တိန္တုိ႔ကဲ့သို႔ ေခါင္းေဆာင္ေနရာ၊ ေျပာခြင့္ဆုိခြင့္ရရွိသည့္ေနရာသာမက ကမၻာေပၚ၌ပါ အရာရာ ဝင္ေရာက္ ေျပာဆုိပုိင္ခြင့္ေနရာမ်ား ရရွိေတာ့မည္ျဖစ္၏။

ေရွးတစ္ခ်ိန္တစ္ခါက တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ပုိးသားလမ္းမျဖင့္ ကမၻာႀကီးတစ္ခုလုံး အေရွ႕မွအေနာက္၊ အေနာက္မွအေရွ႕သုိ႔ အျပန္အလွန္ ကုန္သြယ္ခဲ့ၾကပုံမ်ား ျပန္ေပၚေပါက္လာေတာ့မည္။ ထုိသုိ႔ ကုန္သြယ္မႈျဖင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ အေနာက္ကမၻာတစ္ခုလုံး ကုန္သြယ္မႈလမ္းေၾကာင္း ပို၍ ပြင့္လမ္းသြားမည္။ ယခုတစ္ႀကိမ္၌ ကုန္းလမ္းႏွင့္ ကုန္သြယ္ျခင္းသာမက ပင္လယ္ေရေၾကာင္း မွလည္း ဆိပ္ကမ္းမ်ားကို တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖင့္ ေရေၾကာင္းပုိးသားလမ္းခါးပတ္ လမ္းေၾကာင္းျဖင့္ ကုန္သြယ္၍ ရလာေတာ့မည္။

ရွီက ထုိညီလာခံ၌ေျပာခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္း၌ ေရွးတစ္ခ်ိန္က ပုိးသားလမ္းမွ တစ္ဆင့္ ကုန္သြယ္ျခင္းကို ျပန္လည္အသက္သြင္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္တလဲလဲေျပာခဲ့သည္။

ရွီသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ဥေရာပတုိက္တုိ႔ၾကား ကုန္းလမ္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေရေၾကာင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ဆက္ဆံမႈရရွိရန္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ကတည္းက ႀကံစည္ခဲ့သည္။ ထုိကာလ ကတည္းက သူ႔စီမံကိန္းထုတ္ျပခဲ့ဖူးသည္။ ထုိစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ သူ႔အစီအစဥ္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရန္တြက္ ႏုိင္ငံ၌ ေငြေၾကးေတာင့္တင္းေနမွျဖစ္မည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ပုိးသားလမ္းကုန္သြယ္မႈလမ္းေၾကာင္း ျပန္လည္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ အေမရိကန္သန္းေထာင္ ၄ဝ ႏွင့္အစျပဳခဲ့သည္။ ထုိေငြကုိ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဘဏ္ Asia Infrance Investment Bank-AIIB စဦးကာလ၌ ကူညီပံ့ပုိးခဲ့သည္။

သမၼတရွီက တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အစုိးရထံမွ ထပ္မံ၍ေတာင္းဆုိခဲ့ရသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ပုိးသားလမ္းႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ ခါးပတ္လမ္းေၾကာင္းစီမံကိန္း၌ ပါဝင္ပတ္သက္ ေသာႏုိင္ငံမ်ား အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေထာင္ေပါင္း ၅ဝ လုိအပ္သည္ဟုဆုိထားသည္။

တစ္ဆက္တည္း၌ ပုိးသားလမ္းသာမက ခါးပတ္လမ္းေၾကာင္း၌ပါဝင္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ား၌ အလုပ္သမားအင္အား ၁၈ဝဝဝဝ လုိအပ္မည္ဟုလည္းဆုိသည္။

သမၼတရွီက အဆုိပါပုိးသားလမ္းရန္ပုံေငြအတြက္ ေပက်င္းအစုိးရအေနႏွင့္ ေနာက္ထပ္ တ႐ုတ္ယြမ္ Yuam ေငြ သန္းတစ္ေထာင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄.၅ ဘီလီယံ ထပ္ ေဆာင္းေပးရဦးမည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ရွီကံေကာင္းခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကလည္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ခ်ဳံကင္း Chongqing ၿမိဳ႕မွ ဥေရာပတုိက္သို႔ သြယ္တန္းႏုိင္သည့္ ရထားလမ္းကုိ ဦးစီးေဆာက္လုပ္ခဲ့သူမွာ ရွီမဟုတ္ဘဲ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဘုိရွီလာ Boxilal ဆုိသူျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ ဘုိရွီလာ ကံမေကာင္းခဲ့ေခ်။ ဘုိ၏ဇနီးျဖစ္သူသည္ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ ဆြီဒင္ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးႏွင့္ အခ်င္းမ်ားၿပီး ဆြီဒင္ႏုိင္ငံသား ေသဆုံးသြားခဲ့သည္။ ဇနီးသည္၏ အမႈႏွင့္တြဲလ်က္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ဘိုရွီလာပါျပစ္မႈ၌ ပါဝင္ပတ္သက္သည္ဆုိကာ တရား႐ုံးက ဘုိရွီလာကုိပါ အျပစ္ဒဏ္ေပးခဲ့၏။

ဘုိရွီလာသည္ ခ်ဳံက်င္းၿမိဳ႕ တာဝန္ခံတစ္ဦးလည္းျဖစ္၊ ကြန္ျမဴနစ္ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္တစ္ဦး လည္းျဖစ္၍ ခ်ဳံကင္း-ဥေရာပ ရထားလမ္းဖြင့္ပြဲကုိ ဘုိကုိယ္တုိင္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။

        သုိ႔ေသာ္ ဘုိရွီလာသည္ ေထာင္ဒဏ္လည္းခ်မွတ္ခံရ၊ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီမွပါ ထုတ္ပယ္ျခင္းခံခဲ့ရ၏။

 ရွီကမူ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ၂၁ ရာစု၊ ပုိးသားေရေၾကာင္း လမ္းကုိသာ ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ သူျဖစ္သည္ဟု Huaqiou တကၠသိုလ္မွ သုေတသီလည္းျဖစ္၊ ဥကၠ႒လည္းျဖစ္သူ ေက်ာင္းဂြါတုိ Huang Guoyo က သုံးသပ္ခဲ့ဖူး၏။

 ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ခရီးလမ္း၏ေျမပုံ၌ ပါဝင္ေသာေဒသမ်ားမွာ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ႏွင့္ မာလကၠာေရလက္ၾကားတုိ႔ျဖစ္ၿပီး ထုိေဒသႏွစ္ခုသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးတုိ႔ အတြက္ အဓိကျဖစ္ေန၍ျဖစ္ပါ၏။

ထုိပင္လယ္ေရေၾကာင္းလမ္း လုံၿခံဳေရးရရွိရန္ ေပက်င္းအစုိးရသည္ ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္တြင္း၌ ဆိပ္ကမ္းမ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ျမန္မာ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ သီရိလကၤာ၊ ေမာ္လ္ ဒုိက္ႏွင့္ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံမ်ား၌ ဆိပ္ကမ္းမ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ထားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

အဆုိပါဆိပ္ကမ္းမ်ား ျဖန္႔ၾကက္ခ်ထားျခင္းျဖင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ သူ၏ မဟာဗ်ဴဟာကုိ ခ်မွတ္ခဲ့၏။ ထုိမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ႏုိင္ငံထဲ၌ အိႏိၵယႏုိင္ငံလည္းပါဝင္ေနသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုတ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေဝးႀကီး၌ အိႏၵိယႏုိင္ငံက ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ဝင္အျဖစ္ ေစလႊတ္ျခင္းမျပဳလုပ္ခဲ့ေပ။

 

အာဏာႏွင့္ အဆင့္အတန္း

အထက္ေဖာ္ျပပါ အစည္းအေဝးကာလအတြင္း၌ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အစုိးရသတင္းမီဒီယာမ်ားက ထပ္ကာတလဲလဲ သတိေပးေဆာ္ၾသသည့္ပမာ ေရးသားတင္ျပေနၾကသည္မွာ ''မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံတည္ရွိရာ ေနရာႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရး ခ်မွတ္ၾကရန္'' ဟူ၍ျဖစ္ပါ၏။ ယင္းသုိ႔ ေရးသားခ်က္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး ရည္ရြယ္ခ်က္ထားၾကရန္ျဖစ္သည္။ ပမာအားျဖင့္  တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ဖူက်င္းျပည္နယ္၊ က်ိမန္ၿမိဳ႕တြင္း၌ မၾကာမီက်င္းပမည့္ BRICS ထိပ္သီး အစည္းအေဝးသည္လည္း အဓိကျဖစ္လာမည္။

 ႏုိင္ငံတကာမွ ေလ့လာသူမ်ား သတင္းသမားမ်ားကမူ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ လုပ္ပုံကုိင္ပုံ အေပၚမည္သို႔ အက်ဳိးရလဒ္ျဖစ္လာမည္နည္းဟု ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသည္။ ယခုႏွစ္အတြင္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဝမ္ရီ Wang Yi က သူတုိ႔၏ သေဘာထားကို ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ေရးသား  ၿပီးေဖာ္ျပခ့ဲ၏။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္က စဦး လုပ္ရပ္အျဖစ္ စတင္ခဲ့သည့္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အမ်ဳိးသား ကြန္ဂရက္အျဖစ္ က်င္းပစဥ္၌ ထုိကိစၥမပါဝင္ခဲ့ေပ၊ ရွီအေနႏွင့္ ၾသဇာအာဏာရရွိေရး အာမခံထားခ်က္လည္း မပါဝင္ေပ။

ရွီက်င္းဖိန္ထိပ္ဆုံး ေရာက္လာပုံျဖစ္စဥ္

၂ဝ၁၂ ႏုိဝင္ဘာ

        ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ အေရြးခံရ။

 

၂ဝ၁၃ မတ္လ

ဇန္နဝါရီလ

        ဗဟုိစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မရွင္၌ က်ားမ်ား၊ ငွက္ေကာင္မ်ားကို ႏွိမ္နင္းမည္ဟု တင္ျပၾကသည္။

        အမ်ဳိးသားျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ႏွင့္ ဗဟုိစစ္မစ္ရွင္အဖြဲ႔က တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသမၼတအျဖစ္ေရြးခ်ယ္။

 

စက္တင္ဘာ

        ကာဇက္စတန္ႏုိင္ငံသုိ႔ အလည္အပတ္သြားစဥ္ ပုိးသားလမ္းႏွင့္ ခါးပတ္လမ္းမ်ားကို စတင္ေဖာ္ထုတ္ေျပာ။

ေအာက္တုိဘာ

        အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံသြားစဥ္ ေရေၾကာင္းပုိးသားလမ္းမ စီစဥ္မည္ဟုေဖာ္ျပ။

၂ဝ၁၄ ႏုိဝင္ဘာလ

        ပုိးသားလမ္းႏွင့္ ခါးပတ္လမ္းအတြက္ ရန္ပုံေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေထာင္ ၄ဝ ကုန္က်မည့္ သတင္းထုတ္ျပန္။

 

ဒီဇင္ဘာလ

        ယခင္သမၼတေဟာင္း ဟုိက်င္ေတာင္း၏ အတြင္းေရးမွဴး လင္က်ိဟြာ စစ္ေဆးခံရ။

၂ဝ၁၅ ႏုိဝင္ဘာ

        ထုိင္ဝမ္သမၼတမာရင္ေဂ်ာင္း  (၁၉၄၉ ျပည္တြင္းစစ္ေနာက္ပိုင္း ထုိင္ဝမ္မွပုဂၢိဳလ္)ႏွင့္ ပထမဦးဆုံးေတြ႔ဆုံ။

 

ဒီဇင္ဘာ

        ပင္လယ္ရပ္ျခားဘဏ္ AIIB စတင္တည္ေထာင္။

၂ဝ၁၆ ေအာက္တုိဘာလ

        တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အတြင္းလူအျဖစ္ အဆင့္တုိးျမႇင့္ခံရ။

၂ဝ၁၇ မတ္လ

        တ႐ုတ္အမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္၌ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လီကာရွင္းက သမၼတရွီကုိ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးက်ဴး စကားေျပာ။

ေမ

        ပုိးသားလမ္းႏွင့္ ခါးပတ္လမ္းအတြက္ ေပက်င္း၌ အိမ္ရွင္အျဖစ္ တာဝန္ယူ၍ ညီလာခံက်င္းပ။

 

ရွီသည္ မၾကာလွေသာကာလ၌ ရင္ဆုိင္ရမည့္ ဒုတိယသက္တမ္းအတြက္ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ျပန္လည္ အေရြးခံရေတာ့မည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ရွီကို ခုိင္မာေသာ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက သတ္မွတ္ခံရၿပီးျဖစ္သည္။ ယင္းအဆင့္သည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၌ပင္ ထိပ္တန္း စာရင္းဝင္ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ အနည္းငယ္ေသာ လက္တစ္ဆုပ္စာလူမ်ားသာ အေရြးခံရသည့္ အဆင့္အတန္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ရွီက ထုိထက္ပို၍ လုိလားသည္။

လက္ရွိ၌ သမၼတရွီ၏ သက္တမ္းသည္ ျပည့္လုနီးပါးျဖစ္ေနၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ သမၼတအတြက္ ျပင္ဆင္ရေတာ့မည္။ သူ႔ကုိ အမာခံေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ရန္ ေရြးခ်ယ္ၿပီးျဖစ္သည္။         သို႔ေသာ္ ရွီက ထုိထက္ပို၍ လုိခ်င္သည္။ သူက ထပ္မံ၍ ခုိင္ခုိင္ၿမဲၿမဲ ကုိင္ထားလုိသည္။

သူအုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ကာလႏုိင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသည္ လုံၿခံဳမႈရွိေနျခင္းကို သူကပုိလုိလား၏။ တစ္ဆက္တည္းယခင္က ဌာနအသီးသီး၌  ဦးစီးတာဝန္ယူထားသူမ်ားကိုလည္း သူေတြ႔ဆုံလုိ သည္မွာ သူ႔ကုိယ္ပုိင္ သေဘာတရားႏွင့္ သူ႔အမည္၊ သူ႔လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း ပါတီ၏ ဖြ႔ဲစည္းပုံ၌ ထည့္သြင္း အသိအမွတ္ျပဳ ေစလုိသည္။

ပါတီ၏ဖြဲ႔စည္းပုံ၌ သြားေလသူ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ သေဘာတရားမ်ားကို ေဖာ္ျပေလ့ရွိ္ သည္။ ပမာအားျဖင့္ ဥကၠ႒ႀကီးေမာ္ႏွင့္ တိန္ေရွာက္ပင္တုိ႔ဆုံလွ်င္ ထုိပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ား၏ သေဘာတရားမ်ားကိုပါ အသိမွတ္ျပဳ၍ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးႏွင့္ သူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈသေဘာတရားကို ေဖာ္ျပေလ့ရွိသည္။

 ေမာ္ဝါဒ Maoism ဆုိေသာစကားလုံးကို ဥကၠ႒ႀကီးေမာ္ မကြယ္လြန္မီကပင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ဖဲြ႔စည္းပုံ၌ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ တိန္ေရွာက္ပင္၏ အယူအဆႏွင့္ ဝါဒကုိမူ တိန္ကြယ္လြန္ၿပီးမွသာ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။

ယင္းအျဖစ္အပ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သံတမန္မ်ား၏ အျမင္အရဆုိပါလွ်င္ အကယ္၍ ယခုအခါ၌ ရွီ၏သေဘာတရားမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ၿပီး ပါတီဖြဲ႔စည္းပုံ၌ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့ပါမူ ရွီသည္ တိန္ကိုပင္ ေက်ာ္လြန္ၿပီးေမာ္ႏွင့္ တန္းတူအသိ အမွတ္ျပဳခံရသူျဖစ္သြားမည္။

ယင္းသို႔ ေဖာ္ျပျခင္းခံလုိက္သည္ႏွင့္ သူသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ေခါင္းေဆာင္သာမကေတာ့ဘဲ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္ စာရင္းသို႔ဝင္သြားေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

 

ႏိုင္ငံေရးအရ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ ေနရာရရွိမႈ

ထုိသုိ႔သာ ရွီကုိ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ေနရာသတ္မွတ္ေပးလုိက္ပါမူ ရွီ၏ေနရာႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အဆင့္သည္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ သမၼတထက္ပင္ ျမင့္မားေသာ ႏုိင္ငံေရးအဆင့္တစ္ခု ရရွိသြားေပလိမ့္မည္။

မၾကာလွေသာရက္မ်ားက အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔သည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကို ဦးတည္၍ ေျပာဖူးသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံအေပၚ ဖိအားေပး၍ ႏ်ဴလက္နက္ စြန္႔လႊတ္ေစရန္ ေတာင္းဆုိရန္ျဖစ္သည္။

 ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ ႏ်ဴလက္နက္အစီအစဥ္မ်ား စြန္႔လႊတ္ေရး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတစ္ခု တည္းကသာ ေတာင္းဆုိႏုိင္သည္ဟု အရိပ္အျမြက္မွ်ေျပာခ့ဲသည္။

ထပ္ေလာင္းျဖည့္စြက္ေျပာရမည္ဆုိလွ်င္ အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏွစ္ႏုိင္ငံတုိ႔၏ ဆက္ဆံေရး သည္လည္း ေရွ႕တုိးသြားႏုိင္ဖြယ္ရွိေနသည္။

အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏွစ္ႏုိင္ငံ အစုိးရမ်ားသည္ ကုန္သြယ္ေရး မညီမွ်မႈမ်ား ေျဖေလ်ာ့သြားမည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေနႏွင့္လည္း အေမရိကန္ႏုိင္ငံသို႔ အမဲသားတင္ပို႔မႈ ရပ္ဆုိင္း ထားျခင္းကုိ သေဘာတူညီမႈ ရရွိသြားမည္။

 ဝါရွင္တန္အေနႏွင့္လည္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ မၾကာမီက်င္းပမည့္ BRICS အစည္းအေဝးသို႔ အထူးကုိယ္စားလွယ္လႊတ္ျခင္းျဖင့္ ယခင္က  တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈ ကင္းမဲ့ျခင္းသည္ လည္း ေျပာင္းလဲသြားမည္ျဖစ္၏။

စုိးမင္းဦး

Source: China Xi aims for two birds with one stone (Belt and Road Forum Polishes the country image and boosts presidents Power.)

စိုးမင္းဦး
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.