1051_Cov.jpg
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1051
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
Special Report
အိမ္ခန္း ငွားရမ္းခ ၀န္ထုပ္ႀကီး ပိေနၾကသူမ်ားႏွင့္ အစိုးရ၏ အငွားအိမ္ရာ စီမံကိန္း

 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ယခင္အစုိးရလက္ထက္ကတည္းက အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည့္ တန္ဖုိးနည္း၊ တန္ဖုိးသင့္အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားသည္ အုိးအိမ္မဲ့ျပည္သူမ်ား၏ အိမ္ရာလုိအပ္ခ်က္အတြက္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္မႈမွာ  အင္မလြန္နည္းပါးေနေသးသည္ကို ယေန႔တုိင္အထိေတြ႔ျမင္ေနရသည္။ တန္ဖုိးနည္း၊ တန္ဖုိးသင့္အိမ္ရာ စီမံကိန္းဟူသည္ အိမ္ပိုင္အုိးပိုင္မရွိသူမ်ားအား အုိးပုိင္အိမ္ပိုင္ႏွင့္ အေျခတက် ေနထုိင္ခြင့္ရရန္ရည္ရြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းအိမ္ရာမ်ား၏ အဖုိးႏႈန္းထားမ်ားမွာ အမ်ားျပည္သူ လက္လွမ္းမမီႏုိင္သည့္ အေနအထားတြင္ ရွိေနခဲ့ေသာေၾကာင့္ ရည္ရြယ္ရာသုိ႔ မေရာက္ဘဲအေရာင္းအဝယ္ ေအးစက္ေနဆဲဟု သိရသည္။ ေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားသည္ အိမ္ရာလုိအပ္ခ်က္ရွိေနေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ မစြမ္းေဆာင္ေပးႏုိင္ေသးေခ်။ ျပည္သူ႔လုိအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ဖန္တီးမေပးႏုိင္ပါေသးေခ်။ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆုိင္ရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ကလည္း ေျမျပင္အေျခအေနအရ သိထားၿပီးၾကၿပီးျဖစ္သည္။

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္မတ္လထဲတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၿမိဳ႕ျပႏွင့္  အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနက စီစဥ္က်င္းပေသာ ''တုိးတက္လာမည့္ အိမ္ရာႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈ မ်ား''ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပဲြတစ္ခု က်င္းပခဲ့ဖူးသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ဦးစီးဌာန၏တာဝန္ရွိ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးက ''လက္ရွိေဖာ္ေဆာင္ဆဲ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားသည္ ျပည္သူ႔ လုိအပ္ခ်က္အတြက္ အင္မတန္နည္းပါးေနေသးၿပီး လက္လွမ္းမီႏုိင္မည့္ အေနအထားႏွင့္လည္း ကြာဟေနဆဲရွိေနေသးသည္''ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ဖူး သည္။

 ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနသည္ ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ကစၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး အခ်ဳိ႕တြင္တန္ဖုိးနည္းႏွင့္ တန္ဖုိးသင့္အိမ္ရာစီမံကိန္း ၁၉ ခုကုိ အေကာင္အထည္ေဖာင္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ယင္းစီမံကိန္းမ်ားထဲက အခ်ဳိ႕စီမံကိန္းမ်ားသည္လက္ရွိ အစုိးရသစ္လက္ထက္တြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္ေဆာက္လုပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။

ယင္းစီမံကိန္း ၁၉ ခု ၿပီးစီးေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ၿပီးလွ်င္ အိမ္ခန္းေပါင္း ၁၈ဝဝဝ ေက်ာ္ ထြက္ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။ ယင္းစီမံကိန္း ၁၉ ခုမွာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ၁၅ ခု၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္တစ္ခု၊ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ႏွစ္ခု၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ တစ္ခုတုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ထုိ႔ျပင္ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘ႑ာ ႏွစ္တြင္လည္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနကပင္ စီမံကိန္း ၁ဝ ခု၊ အေဆာက္အ အုံ ၂၈၄ လုံး တည္ေဆာက္မည္ဟု သိခဲ့ရသည္။ ယင္းစီမံကိန္း ၁ဝ ခုမွ အိမ္ခန္းေပါင္း ၁၈၃၆ဝ ခန္း ထြက္ရွိ လာဦးမည္ဟုလည္း ထုိစဥ္က သက္ဆုိင္ရာ ဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္။ ယင္းစီမံကိန္းမ်ား၏ တည္ေနရာကိုလည္း ယခုလုိ ထုတ္ ျပန္ထားခဲ့ျပန္ပါသည္။ ယင္းတုိ႔၏ တည္ေနရာမ်ားမွာ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ (ဆိပ္ကမ္း) ၿမိဳ႕နယ္တြင္ႏွစ္ခု၊ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ (ေတာင္ပိုင္း) ၿမိဳ႕နယ္တြင္တစ္ခု၊ သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္တစ္ခု၊ မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္တြင္ႏွစ္ခု၊ သန္လ်င္ ၿမိဳ႕နယ္တြင္တစ္ခု၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ တစ္ခုႏွင့္ဧရာဝတီတုိင္း ေဒသႀကီး ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တစ္ခု၊ မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္ တစ္ခုတုိ႔ျဖစ္၏။

 ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ေငြျဖင့္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးတူပူးေပါင္း၍ တန္ဖုိးနည္း၊ တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနပါေသာ္လည္းေပၚထြက္လာမည့္ အိမ္ခန္းအေရအတြက္သည္ အုိးပုိင္အိမ္ပုိင္ ေနခ်င္ၾက သည့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ မည္သုိ႔မွ် ေလာက္ငျခင္းရွိမည္မဟုတ္ေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာဦးစီးဌာန၏  အိမ္ခန္း အေရအတြက္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မ်ားအရအလြယ္တကူပင္ သိ ျမင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ အုိးပုိင္အိမ္ပုိင္ျဖင့္ေနထုိင္ခ်င္ၾကသူ တစ္နည္းအားျဖင့္ အိမ္ခန္းငွားရမ္း ေနထုိင္ၾကရသူ မိသားစုအေရအတြက္သည္ တစ္ေန႔တျခား ႀကီးထြား လာေနသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးတြင္ အလုပ္အကုိင္ေၾကာင့္၊ စားဝတ္ ေနေရးေၾကာင့္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ေရႊ႕ေျပာင္းေရာက္ရွိ အေျခခ်ေန ထုိင္ၾကသူမ်ားလည္း အဆမတန္တုိးပြားလာေနသည္။  ယင္းသို႔ေရႊ႕ ေျပာင္းအေျခခ်ေနထုိင္သူမ်ား အားလုံးနီးပါးသည္ ရန္ကုန္တြင္ ရရာေန ရာ၌ အိမ္ခန္း သို႔မဟုတ္ အေဆာင္ငွားရမ္းေနထုိင္ၾကသူခ်ည္းျဖစ္သည္။ အုိးပိုင္အိမ္ပုိင္၊ တုိက္ခန္းအပိုင္ ဝယ္ယူေနထုိင္ႏုိင္သူမွာ လြန္စြာရွားပါးသည္။ ထုိ႔ျပင္ ယခင္အစုိးရလက္ထက္ကတည္းက စီမံကိန္းျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးေနေသာ တန္ဖုိးနည္း၊ တန္ဖုိးသင့္အိမ္ရာဆုိသည္မွာလည္းမည္သို႔မွ်တန္ဖုိးမနည္း။ တန္ဖုိးမ သင့္ႏုိင္သည့္ အေနအထားတြင္ ျဖစ္ေနသည္။

လက္ရွိၾကားသိရေသာ သတင္းမ်ားအရ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚေနေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာေစ်း အတက္အက်မၿငိမ္ျခင္း၊ ျမန္မာက်ပ္ေငြ

ေဖာင္းပြမႈမႈရွိေနၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသုံးပစၥည္းမ်ားေစ်းႏႈန္းျမင့္ တက္ေနျခင္း၊ ေျမယာေစ်းမ်ားလည္း အဆမတန္ျမင့္တက္ေနျခင္း၊ ေစ်းကစားေနျခင္း စသည့္အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ အိမ္ရာစီမံကိန္းတစ္ခု အ ေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဆိုလွ်င္ထည့္သြင္းအသုံးျပဳရမည့္ ပစၥည္းမ်ားအား အမွန္အကန္၊ အျပည့္အဝ၊ မခုိမကပ္၊ မလွီးမျဖတ္ဘဲ တည္ ေဆာက္မည္ဆုိပါက အိမ္ခန္းတစ္ ခန္းေစ်းႏႈန္းသည္ ပ်မ္းမွ် က်ပ္သိန္း ၄ဝဝ မွ သိန္း ၆ဝဝ ၾကား က်သင့္ မည္ဟု ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကတြက္ခ်က္ထားသည္။ ယခင့္ယခင္ကာလမ်ားက ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားခဲ့ေသာ က်ပ္သိန္း ၁ဝဝ မွ သိန္း ၂ဝဝ ၾကား က်သင့္မည့္ တန္ဖုိးနည္းတုိက္ခန္းတစ္ခန္းပင္လွ်င္ လက္ရွိေပါက္ေစ်းမ်ားျဖင့္ တြက္ခ်က္ေသာ္ ခန္႔မွန္းေျခ က်ပ္ သိန္း ၂ဝဝ မွ က်ပ္သိန္း ၃၅ဝ ၾကား က်သင့္သြားႏုိင္သည္ဟု ေျပာေနၾကသည္။ ထုိေသာအခါ တန္ဖုိးနည္း အိမ္ရာ က်ပ္သိန္း ၁ဝဝ တန္ အိမ္ခန္းအနားေတာင္မသိႏုိင္ေသာ  လူ လတ္တန္းစားမ်ားအဖုိ႔ လက္ရွိကာလတြင္ အုိးပိုင္အိမ္ပိုင္ျဖင့္ ေနထုိင္ရေရး အိပ္မက္သည္ ေယာင္၍ပင္လွ်င္ မမက္ရဲေသးသည့္ အေနအထားတြင္ရွိေနသည္။

အခ်ဳိ႕ကလည္းဆုိေနၾကသည္။ တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာ အခန္းတစ္ခန္း က်ပ္သိန္း ၁ဝဝ ျဖင့္ရေအာင္လုပ္ေပးမည္။ ေဆာက္ေပးမည္ဟုဆုိျခင္းမ်ားသည္ တကယ္ေတာ့ မစားရဝခမန္း ေျပာဆုိခ်က္မ်ားသာ ျဖစ္ေနသည္ဟုဆုိ၏။ တစ္ခုေတာ့ရွိပါသည္။ တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာ၊ တန္ဖုိး သင့္အိမ္ရာ ေဖာ္ေဆာင္ေရးတြင္ အိမ္ခန္းေစ်းႏႈန္းမ်ား အမွန္တကယ္ တန္ဖုိးနည္းေစ်းႏႈန္းျဖစ္ေစလုိပါကႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရအေနျဖင့္ ေဆာက္ လုပ္မည့္ေျမေနရာရွာေဖြၿပီး ေျမေနရာအခမဲ့ (အလကား)ရမည္ဆိုလွ်င္ တန္ဖုိးနည္းအိမ္ခန္းမ်ား တစ္နည္းအားျဖင့္ က်ပ္သိန္း ၁ဝဝ ႏွင့္ သိန္း ၁ဝဝ ေအာက္ အိမ္ခန္းမ်ား ေပၚထြက္လာႏုိင္သည္ဟု ဆုိေနၾက ျခင္းမ်ားလည္း ရွိသည္။

လက္ရွိကာလတြင္ အုိးပုိင္အိမ္ပိုင္ျဖင့္ေနထုိင္ၾကရေရး ေရႊျပည္ေတာ္ ေမွ်ာ္တုိင္းေဝးေနရေသာ ျပည္သူမ်ားသည္ အုိးပုိင္အိမ္ပိုင္ဘဝ အိပ္မက္က ခဏခဏႏုိးထေနရပါေသာ္လည္း လက္ရွိႀကံဳေတြ႔ေနရေသာအိမ္ ခန္းငွားရမ္းခႀကီးျမင့္ ျခင္း ဒုကၡေဝဒနာကိုရင္ဝယ္ပိုက္ကာႀကိတ္ မွတ္ခံစားေနၾကရသည္။ အိမ္ခန္းငွားရမ္းခ ႀကီးျမင့္ေနေသာ ဝဲၾသဃတြင္ယက္ကန္ယက္ကန္ျဖစ္ေနၾက သူမ်ားသည္လက္ရွိျမင့္ တက္ေနေသာ အိမ္ခန္းငွားရမ္းခမ်ားအား သက္ဆုိင္ရာကထိန္းခ်ဳပ္ေလွ်ာ့ခ်ေစၿပီး သက္သက္သာသာျဖင့္ေနထုိင္ရလွ်င္ ေကာင္းေလစြဟုလည္းေမွ်ာ္ လင့္ေတာင့္တ ေနၾကသည္။ လတ္တေလာတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးတြင္ အိမ္ခန္းငွားရမ္းခမ်ား အဆမတန္ ျမင့္တက္ေနသည္။ ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္မႈမ်ား အထိန္းအခ်ဳပ္မရွိျဖင့္ ပရမ္းပ တာျဖစ္ေနသည္။ အရပ္ထဲကအိမ္အက်ဳိးေဆာင္ပြဲစားမ်ား၏ ပါးစပ္က ထြက္ေသာ ေစ်းႏႈန္းသည္ အတည္ျဖစ္ေနသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေနျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း အေျခခ်ေနထုိင္ ၾကသူအုိးမဲ့အိမ္မဲ့မ်ားသည္ တစ္မိသားစုလုံး ပင္ပင္ပန္းပန္း႐ုန္းကန္ရွာေဖြထားရသည့္ ဝင္ေငြ၏သုံးပုံႏွစ္ပုံေက်ာ္ကို အိမ္ခန္းငွားရမ္းခ အျဖစ္အသုံးခ်ေနၾကရသည္။ စားေရးေသာက္ေရးကား လမ္းေဘးစာျဖင့္ ႀကံဳရာက်ပန္းစခန္းသြားေနၾကရ သည္။

အခ်ဳိ႕ေသာ လက္လုပ္လက္စား အေျခခံလူတန္းစားျပည္သူမ်ားသည္ အိမ္လခေပးစရာ မတတ္ႏုိင္စြမ္းေတာ့သျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ ဧရိယာမွ ေဝးရာသို႔ စြန္႔ခြာထြက္သြားေနၾကၿပီး ႀကံဳရာလြတ္ရာ ေျမကြက္လပ္တြင္တဲထုိးၿပီး ေနေနရသည့္ အျဖစ္ မ်ားရွိေနသည္ကိုမီဒီယာမ်ားတြင္ တစ္ခါတစ္ရံေတြ႔ျမင္ေနရသည္။ အမွန္ေတာ့ ၄င္းတုိ႔သည္ ၿမိဳ႕ျပက်ဴး ေက်ာ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။

ယမန္ႏွစ္ကထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ေၾကညာခ်က္တစ္ခု ကိုလည္း မွတ္သားထားလုိက္မိသည္။ ယင္းေၾကညာခ်က္မွာ ယခုအခါ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္တြင္ စံမမီအိမ္ရာႏွင့္ အေဆာက္အအုံမ်ားတြင္ ေနထုိင္ေနရသူဦးေရသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန လူဦးေရ၏ ၃ဝ ရာခုိင္ ႏႈန္းေက်ာ္ရွိေနသည္ဟုဆုိသည္။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အ ေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ လူဦးေရ ခုနစ္သန္းေက်ာ္ (၇၃၅၅ဝ၇၅) ဦး ေနထုိင္သည္ဟုသိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး နယ္နိမိတ္အတြင္း (ၿမိဳ႕နယ္ ၃၃ ၿမိဳ႕နယ္) တြင္ ေနထိုင္သူေပါင္းမွာ ငါးသန္းေက်ာ္သည္ဟုဆုိသည္။

ယခု ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ လူဦးေရတုိးတက္ႏႈန္းအရ ခန္႔မွန္းေနၾကသည္မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္ လူဦးေရသည္ေျခာက္သန္းခြဲေက်ာ္ ခုနစ္သန္းနီးပါးရွိလာႏုိင္သည္ဟု သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနကခန္႔မွန္းထားၾကသည္။ ယင္းအထဲတြင္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္က ေရာက္ရွိလာေသာေရႊ႕ေျပာင္းအေျခ ခ်ေနထုိင္ၾကသူမ်ား လည္းပါဝင္သည္။ ထုိသုိ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ စံမမီအိမ္ရာႏွင့္ အေဆာက္အအုံမ်ားတြင္ ေနထုိင္ၾကရသူမ်ား၏ ေန႔စဥ္မလုံၿခံဳ ေသာအျဖစ္မ်ားႏွင့္အတူက်ဴးေက်ာ္ေနထုိင္သူ အေရးကလည္း ျပႆနာတစ္ရပ္အျဖစ္တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္း ေပၚေပါက္ေနသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးနယ္နိမိတ္ ၃၃ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း က်ဴးေက်ာ္ေနထုိင္သူေပါင္း ၂၇ဝဝဝဝ ေက်ာ္ရွိေနသည္ဟု ယမန္ႏွစ္မ်ားက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ က်ဴးေက်ာ္ေနထုိင္သူ အေျခအေနမွာေျမျပင္ကြင္းဆင္းေကာက္ယူမႈစစ္ တမ္းအရ ထုိထက္အဆမတန္မ်ားျပားေနသည္။ လက္ရွိ အေျခအေနအရဆုိလွ်င္ က်ဴးေက်ာ္ေနထုိင္သူေပါင္း ၄၅ဝဝဝဝ ေက်ာ္ရွိေနသည္ဟုၿပီးခဲ့သည့္လ အစည္းအေဝးပြဲတစ္ခုတြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က တရားဝင္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားထားသည္။

 က်ဴးေက်ာ္ေန ထုိင္ၾကသူမ်ား သည္ အထူးသျဖင့္ စက္မႈဇုန္ ဧရိယာမ်ားအတြင္ အဓိကမွီတင္းေနထုိင္ၾက သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စက္မႈဇုန္မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးအတြက္ စက္မႈဇုန္အတြင္း က်ဴးေက်ာ္ေနထုိင္ၾကသူမ်ားအား အျမန္ဆုံးရွင္းလင္းဖယ္ရွားရ မည္ဟုလည္း တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔ကေျပာၾကားထားသည္။ က်ဴး ေက်ာ္မ်ားအား ရွင္းလင္းဖယ္ရွားမည္ဆုိလွ်င္ သူတုိ႔အတြက္ အတည္တက်ေနထုိင္ခြင့္ရရန္ ေျမေနရာခ်ထားေပးဖုိ႔လိုသည္။ လုံၿခံဳစိတ္ခ်စြာ ေနထုိင္ခြင့္ရရန္ေနစရာ ေနအိမ္သို႔မဟုတ္ အိမ္ခန္းမ်ား ဖန္တီးေဖာ္ေဆာင္ေပးဖု႔ိလုိသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တုိးတက္လာသည့္ လူဦးေရႏွင့္အတူေရႊ႕ေျပာင္း အေျခခ်ေနထုိင္ သူမ်ားလည္း တုိးပြားလာေနသည့္အတြက္ အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ရာ ခုိင္ႏႈန္းမ်ားလည္း တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ျမင့္တက္လာေနၿပီျဖစ္သည္။ သို႔အတြက္ အိမ္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားလည္း ႏွစ္စဥ္တုိးတက္ျမင့္မားေနမည္ျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ အိမ္ရာလုိ အပ္ခ်က္မ်ားအား ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ေရးအတြက္ တန္ဖုိးနည္း၊ တန္ဖုိးသင့္အိမ္ရာစီမံ ကိန္းမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးေနရာတြင္ တန္ဖုိးနည္း၊ တန္ဖုိးသင့္အိမ္ရာ ဆုိသည္မွာ အမ်ားျပည္သူ လက္ လွမ္းမမီႏုိင္သည့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ေန ေသး၍ ေပးကာေပး၏မရ၊ ေကြၽးကား ေကြၽး၏မဝဟူေသာအျဖစ္မ်ားႏွင့္ ရင္ ဆုိင္ေနၾကရသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ အ ေျခအေနတြင္အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ အိမ္ခန္းငွားေနထုိင္ၾကရသူမ်ားအတြက္ သတင္းေကာင္းတစ္ခု ယခင္အစုိးရလက္ထက္တြင္ေပၚထြက္လာခဲ့ပါသည္။ ယင္းကားရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔က ေဖာ္ေဆာင္မည့္အငွားအိမ္ရာ စီမံကိန္းတစ္ခု ေဆာက္လုပ္မည္ဟူေသာသတင္းျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အိမ္ပိုင္ ရာပိုင္မရွိေသးသူမ်ားအတြက္ အငွားအိမ္ရာစီမံကိန္းတစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္ မည္ျဖစ္ၿပီး အိမ္ခန္းငွားရမ္းေနထုိင္လုိသူမ်ားသည္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ ဝါရီ ၁ ရက္မွ ၁၅ ရက္အတြင္း ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိသက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးမ်ားတြင္ ေလွ်ာက္ ထားႏုိင္သည္ဟုေၾကညာခဲ့သည္။

ယင္းအငွားအိမ္ရာ စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္မည့္ အစီအစဥ္သည္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလကတည္းက ယခင္ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႔က စိတ္ကူးႀကံစည္ထား ၿပီးသားျဖစ္သည္။ ထုိစဥ္တုန္းကလည္းအငွားအိမ္ရာ စီမံကိန္းတစ္ခုအျဖစ္ မဟာဗႏၶဳလအငွားအိမ္ရာ စီမံကိန္းကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္မည္။ အုိးပိုင္အိမ္ပိုင္မရွိၾကေသးေသာ အိမ္ခန္းငွားရမ္းေနထုိင္ၾကရသူမ်ားအတြက္ ငွားရမ္းခ သက္သက္သာသာျဖင့္ ေနထုိင္ခြင့္ရေရး ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား ခဲ့ဖူးသည္။ သုိ႔ေသာ္ေျပာဆုိၿပီး ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ ၾကားထဲတြင္ အခက္အခဲမ်ားေပၚေပါက္ခဲ့သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆမိသည္။ ယင္းအခက္အခဲမ်ားမွာ အငွားအိမ္ရာစီမံကိန္းအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္က ဘတ္ဂ်က္ခြဲေဝခ်ထားေပးရန္ တင္ျပေတာင္းဆုိေနရျခင္း၊ စီမံကိန္းေဖာ္ ေဆာင္ရာတြင္ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရႏွင့္ပုဂၢလိကေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီမ်ား အက်ဳိးတူပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ျခင္းအတြက္တင္ဒါေခၚယူေရး၊ တင္ဒါစိစစ္ေရးႏွင့္ တင္ဒါေရြးခ်ယ္ရာတြင္ သမာသမတ္က်ေရးတုိ႔အတြက္စူးစမ္းေလ့လာ ျပင္ဆင္ေနရျခင္းႏွင့္အျခားေသာမသိႏုိင္သည့္ အခက္အခဲမ်ား ေပၚေပါက္ေနျခင္းမ်ား ေၾကာင့္ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ထင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၂ဝ၁၆ ႏွစ္ ဆန္းပုိင္းမွာ ေတာ့ မဟာဗႏၶဳလအငွားအိမ္ရာ စီမံကိန္းအမွန္တကယ္အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ေတာ့မည္ ဟူေသာသတင္းမ်ားအမွန္ေပၚထြက္လာပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း ၂ဝ၁၆ ေဖေဖာ္ဝါရီထဲမွာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား တင္ႏိုင္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မဟာဗႏၶဳလ အငွားအိမ္ရာဆုိ သည္မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း) ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၂)လမ္းမႀကီးႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလလမ္း ေထာင့္ရွိ ေျမ ၁၂ ဒသမ ၅၃၄ ဧကေပၚတြင္တည္ေဆာက္ၿပီး၊ တည္ေဆာက္ဆဲအိမ္ရာကုိ ေခၚဆုိျခင္းျဖစ္ သည္။ ယင္းအိမ္ရာရွိ အိမ္ခန္းတစ္ခန္းဖြဲ႔စည္းပုံမွာ အိမ္ခန္းတစ္ခန္း၊ အိမ္သာေရခ်ဳိးခန္း၊ ဧည့္ခန္းတစ္ခန္း တုိ႔ ပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး အိမ္ခန္းတစ္ခန္းလုံးအက်ယ္အဝန္းမွာ ၅၆၉ ဒသမ ၅ စတုရန္းေပရွိသည္ဟုဆုိသည္။ ထုိစဥ္ကအငွားအိမ္ရာအိမ္ ခန္းတစ္ခန္းငွားရမ္းခႏႈန္းထားကို တစ္လက်ပ္သုံးေသာင္းမွ ငါးေသာင္း ဝန္းက်င္အတြင္း သတ္မွတ္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ တစ္လတစ္ခါ အိမ္လခေပးသြင္းရသည့္ စနစ္က်င့္သုံးမည္ဟု သတင္းထြက္ေပၚခဲ့သည္။ ေလွ်ာက္လႊာတင္ရာတြင္လည္း မိသားစုတစ္ခုလွ်င္ေလွ်ာက္လႊာတစ္ေစာင္သာ လက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမွန္အကန္ အုိးပိုင္အိမ္ပိုင္မရွိသူျဖစ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေလွ်ာက္လႊာကို သတ္မွတ္ထားေသာ ပံုစံအားကူးယူၿပီး ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေၾကညာထုတ္ျပန္ခဲ့ သည္။ ဤတြင္ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံကုိကူးယူၿပီးေလွ်ာက္ထားၾကရသည္ဆုိရာတြင္ ေလွ်ာက္လႊာ ေရာင္းစားျခင္း မသမာမႈကင္းေဝးေစရန္ျဖစ္သည္။

ထုိစဥ္တုန္းကလည္း ေလွ်ာက္လႊာေရာင္းစားျခင္းမသမာမႈကိစၥတစ္ခု ေပၚေပါက္ခဲ့ သည္။ အၿငိမ္းစားဝန္ထမ္းမ်ားအား ေျမကြက္ခ်ထားေပးမည္ဟူေသာ သတင္းမ်ား က်ယ္ က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ထြက္ေပၚခဲ့ျခင္းအေပၚ အခြင့္ေကာင္းယူကာ မသမာေသာ ဝန္ထမ္းအခ်ဳိ႕က ေျမကြက္ခ်ထားေပးေရး ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ေရာင္း စားခဲ့ဖူးေသာ ျဖစ္ရပ္ေပၚေပါက္ခဲ့ဖူးသည္။ ထုိအခါသက္ဆုိင္ရာက ယင္းသတင္းကုိ ေကာလာဟလာျဖစ္သည္ဟု ျပန္လည္ရွင္းလင္းခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ပင္စင္စား သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားကေတာ့ ေဆးဖုိးဝါးခအျဖစ္ ေဆာင္ထားသည့္ ေငြပိုေငြလွ်ံ ကေလးမ်ား အေခ်ာင္ႏႈိက္ခံလုိက္ရေတာ့သည္။

မဟာဗႏၶဳလအငွားအိမ္ရာ စီမံကိန္းတြင္ ငွားရမ္းေနထုိင္လုိသူမ်ား  ေလွ်ာက္လႊာ တင္ထားႏုိင္သည္ဟုရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရက ေၾက ညာခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂ဝ၁၆ ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္ စီမံကိန္းစတင္ပါေတာ့သည္။ ယင္းစီမံကိန္းအားတုိင္းအစုိးရအဖဲြ႔၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီ ၂၆ ခုႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ယင္းပုဂၢလိက ကုမၸဏီ ၂၆ ခုသည္ စီမံကိန္းကုိ အပိုင္းလုိက္ခြဲေဝတည္ ေဆာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိပုဂၢလိက ကုမၸဏီ ၂၆ ခုသည္လည္း တင္ဒါ ေအာင္ခဲ့ေသာ ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည္ ဟုဆုိသည္။ သုိ႔ေသာ္ထုိစဥ္က စီမံကိန္းအတြက္ တင္ဒါေခၚယူျခင္း၊ စိစစ္ျခင္း၊ ေရြးခ်ယ္ျခင္း ကိစၥမ်ားအား ပြင့္လင္းျမင္သာထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းမရွိခဲ့ဟု ေဝဖန္သံမ်ားလည္းေပၚထြက္ခဲ့သည္။  စီမံကိန္းစတင္ၿပီဆုိေသာအခါ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားလည္းတဖြဲဖြဲတက္လာပါသည္။ ေလွ်ာက္လႊာတင္ရန္ မတုိးမေခြ႔ရေပသည့္  လူတန္းႀကီးကေတာ့ တေမွ်ာ္တေခၚ ေတာ္ေတာ္ရွည္သည္ဟု ဆုိသည္။ ဤတြင္မနက္အေစာႀကီးထကာေနရာဦးထားၿပီး ေနရာျပန္ေရာင္းစား သည့္ သူမ်ားလည္းရွိခဲ့ေသးသည္ဆုိ၏။ လက္ရွိအခ်ိန္အခါတြင္အစစအရာရာ စား ဝတ္ေနေရး အေထြေထြ က်ပ္တည္းေနမွေတာ့ ေနရာေရာင္းစားသည့္ ကိစၥကလည္း ေနရာတကာတြင္ရွိမည္ပင္။

ယင္းအငွားအိမ္ရာ စီမံကိန္းကိုေဖာ္ေဆာင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရက က်ပ္ဘီလီယံ ၂ဝ ေထာက္ပ့ံေပးထားၿပီး စီမံကိန္းအားလုံးၿပီးစီးသြားလွ်င္ အငွားအိမ္ခန္းေပါင္း ၁၂ဝဝ ထြက္ရွိမည္ျဖစ္သည္။ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကေတာ့ ေသာင္းဂဏန္းမက ေက်ာ္ထြက္သြားသည္ဟုသိရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မဲႏႈိက္စနစ္ က်င့္သုံးၿပီး အိမ္ခန္းအငွားခ်ထားေပးမည္ဟု ဆုိလာသည္။ ဤတြင္ အငွားအိမ္ရာတြင္ အိမ္ခန္းငွားရမ္းခ ေစ်းသက္သက္သာသာျဖင့္ ေနခ်င္ၾကသည့္သူမ်ား မည္မွ်မ်ားျပားေနသည္ကုိ ယခုမဟာဗႏၶဳလအငွားအိမ္ရာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားက သက္ေသျပေနေပသည္။ အငွားအိမ္ရာတြင္ ေနထုိင္ခြင့္မဲေပါက္ၾကသူမ်ားသည္ အစုိးရေအာင္ ဘာေလ သိန္းဆုႀကီးႀကီး ေပါက္လုိက္သလုိ မဟာကံထူးရွင္ ျဖစ္သြားရေပ သည္။ အမွန္ေတာ့ အုိးပိုင္အိမ္ပိုင္ မရွိေသးသူအားလုံး မဲမႏႈိက္ရဘဲႏွင့္ မဟာကံထူးရွင္မ်ား အသီးသီးျဖစ္သင့္သည္။ အခ်ိန္ေပးေစာင့္စားဆုိကလည္း အခ်ိန္ေပးေစာင့္စားၾကမည့္သူခ်ည္းျဖစ္သည္။ အိမ္ငွားခ တစ္လ က်ပ္သုံးေသာင္းကို လစဥ္ေပးသြင္းၿပီး တုိက္ခန္းႏွင့္ေနထုိင္ရမည္ဆုိလွ်င္ မည္သူမေနခ်င္ရွိပါမည္နည္း။ ယခုေတာ့ အငွားအိမ္ရာစီမံကိန္းသည္ ဆင့္ပါးစပ္ႏွမ္းပက္သည့္ပမာ ျဖစ္ေနပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သက္ဆုိင္ရာအာဏာပုိင္တုိ႔သည္ အငွားအိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားအား မ်ားမ်ားႏွင့္ ျမန္ျမန္ တုိးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ေပးရန္ လုိအပ္ေနပါသည္။

သည္ၾကားထဲ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးတြင္ အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ ဦးေရကလည္းတစ္ေန႔တျခား တုိးပြားလာေနသည္။ အိမ္ခန္းငွားရမ္းခေစ်းႏႈန္းမ်ားကလည္း တစ္လထက္တစ္လ တက္သ ထက္တက္ေနသည္။ ယခုအခါ ရန္ကုန္စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္ အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၃၃ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မည္သည့္ၿမိဳ႕နယ္၌ အိမ္လခေစ်းသက္သာေသာ ေနရာရွိသည္ဟု ၾကားမိၾကပါသနည္း။ မရွိပါ၊ မၾကားမိပါ။ သူ႔ၿမိဳ႕နယ္၊ သူ႔ရပ္ကြက္၊ သူ႔လမ္းအေနအထားျဖင့္သူ ေစ်းေကာင္းေနၾကပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္ Down Town ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္အပါအဝင္ ဆက္စပ္ၿမိဳ႕နယ္အမ်ားစုတြင္ ယခုအခါ က်ပ္တစ္သိန္းမွႏွစ္သိန္းၾကားေပးမငွားလွ်င္ တူတူတန္တန္တုိက္ခန္းျဖင့္ ေနရလိမ့္မည္မဟုတ္။ ယင္းႏႈန္းထားသည္ အျမင့္ငါးလႊာမွအထက္ရွိေသာ တိုက္ခန္းမ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းျဖစ္သည္။ ငါးလႊာေအာက္တြင္ ေနခ်င္သည္ဆုိလွ်င္ေတာ့ က်ပ္ႏွစ္ သိန္းမွသုံးသိန္းခြဲ၊ ေလးသိန္းၾကားေပး ငွားမွ ရလိမ့္မည္ ဧကန္ပင္။ လတ္တ ေလာ ၂ဝ၁၇ ေမလထဲတြင္ တုိက္ခန္းမ်ား အေရာင္းအဝယ္ေအးစက္ေနသည္၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အိပ္ငိုက္ေနၾကရသည္ဟုဆိုေနေသာ္လည္း တုိက္ခန္းအငွားေစ်းကြက္မွာေတာ့ ခပ္တည္တည္ျဖင့္ ေခါင္းေထာင္ထေနသည္။ အိမ္ငွားေနၾကရသူအတန္းအစားအားလုံး အိမ္ခန္းငွားရမ္းခေစ်းႏႈန္း ကဆုန္ေပါက္ေနေသာ ျမင္းဆုိးေၾကာင့္ ေသာက ေရာက္ေနၾကရသည္။ ယင္းပရမ္းပ တာျမင္းဆုိးကို မည္သူမွ်ဇက္သတ္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္မေပးႏုိင္ၾကေသး၊ မည္သူမွ်လည္း ထည့္စဥ္းစားမေပးႏုိင္ၾကေသး။

၂ဝ၁၇၊ ေမ ၂၂ ရက္မွာေတာ့ မဟာဗႏၶဳလအိမ္ရာစီမံကိန္းထဲက ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးၿပီး လူေနထုိင္ခြင့္အသင့္ျဖစ္ၿပီဆုိေသာ တုိက္ခန္းမ်ားအား မဲေပါက္ထားသူမ်ားကုိ ဒုတိယအသုတ္အျဖစ္ အိမ္ခန္းေသာ့မ်ား ေပးအပ္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ အခန္းေပါင္း ၅၂၈ ခန္းကို ေပးအပ္သြားမည္ဟုလည္းဆုိသည္။ ပထမအသုတ္ေပးအပ္ျခင္းကို ဧၿပီလအတြင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြ႔ံၿဖိဳး ေရးဦးစီးဌာနမွ ဦးစီးအရာရွိ ေဒၚသီတာသန္းက ေမ ၂၃ ရက္က ယခုလုိ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

''မဟာဗႏၶဳလ အငွားအိမ္ရာမွာ တုိက္အလုံး ၅ဝ ရွိပါတယ္။ ပထမအသုတ္တုိက္ ၁၈ လုံး မွာတဲ့ အခန္းေတြကုိ မဲေပါက္ထားသူေတြကုိ ဧၿပီလပိုင္းက ေပးအပ္ၿပီးပါၿပီ။ အခု ေမ ၂၂ မွ ၂၆ ရက္အထိ တုိက္ ၂၂ လုံးက အခန္းေပါင္း ၅၂၈  ခန္းကို ေပးအပ္သြားမွာပါ။ ဒီရက္ပိုင္းမွာ One Stop စနစ္နဲ႔လုပ္ေပးသြားမွာပါ။ ကုမၸဏီဘက္ကလည္း အခန္းေသာ့ေတြထုတ္ေပးတယ္။ ကြၽန္မတုိ႔ဘက္ကလည္း ေငြသြင္းၿပီးတာနဲ႔ တုိက္ခန္းကိုတက္ေနခြင့္ျပဳထားပါတယ္။ အိမ္ငွားေနတဲ့ သူေတြထဲမွာ ကေလးေတြပါမယ္ဆုိေတာ့ ေက်ာင္းဖြင့္ရာသီေက်ာင္းအပ္တာ အဆင္ေျပ ေအာင္လုိ႔လုပ္ေပးတာပါ။ ၂၆ ရက္ ေက်ာ္ရင္ေတာ့ ပထမအသုတ္က က်န္တဲ့သူေရာ၊ ဒုတိယအသုတ္က က်န္တဲ့သူေတြကိုပါတုိက္ခန္းေတြ ဆက္ေပးသြား မွာပါ။ ဒီေန႔ ေမ ၂၂ မွာေတာ့ အခန္းေသာ့လာထုတ္သူ ၇၂ ဦးရွိပါတယ္''ဟုဆုိသည္။

ယင္းအိမ္ရာတြင္ မဲေပါက္ၿပီး ေနထုိင္ခြင့္ရသူသည္ တုိက္ခန္းစေပၚ ေငြက်ပ္ ၃ဝဝဝဝ၊ အိမ္ခန္းငွားခ က်ပ္ ၃ဝဝဝဝ လစဥ္၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္း စရိတ္ က်ပ္ ၅ဝဝဝ (လစဥ္)၊ သန္႔ရွင္းေရးခြန္ က်ပ္ ၁ဝဝဝ (လစဥ္)၊ အခြန္တံဆိပ္ေခါင္းခ က်ပ္ ၈ဝဝဝ ကနဦးေပးသြင္းရမည္ျဖစ္သည္။ လစဥ္ေပးသြင္းရမည္ကေတာ့ က်ပ္ ၃၆ဝဝဝ ျဖစ္သည္။ ေရခြန္ေရခမည္ သို႔ေပးသြင္းရမည္နည္းႏွင့္ မည္သို႔ သြယ္တန္းေပး မည္နည္းကိုေတာ့မသိရေသးပါ။ လွ်ပ္စစ္မီးတာခကေတာ့ ထုံးစံအတုိင္း မိမိသံုးစြဲသေလာက္ က်သင့္ေငြကို လက္ရွိသတ္မွတ္ႏႈန္းထားအတုိင္း ေပးေဆာင္ရ မည္ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အငွားအိမ္ရာ တုိက္ခန္း (အနည္းငယ္ေတာ့က်ဥ္းပါ သည္။ မိသားစု သုံးဦးေလးဦးေလာက္ဆုိလွ်င္ အုိေကၿပီး မိသားစုမ်ားလွ်င္ေတာ့ အုိမေကေတာ့ပါ)တြင္တစ္လက်ပ္ေလးေသာင္းနီးပါး လစဥ္ေပးသြင္းၿပီး ေနထုိင္ခြင့္ရမည္ဆုိလွ်င္ လက္ရွိေပၚေပါက္ေနေသာ အေထြ ေထြကုန္ေစ်းႏႈန္းဒဏ္ကို ခုသာခံသာ ရွိၾကလိမ့္မည္ထင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အငွားအိမ္ရာ စီမံကိန္းမ်ား အထူး လုိအပ္ေနပါသည္။ အငွားအိမ္ရာစီမံကိန္းျဖစ္၍ တန္ဖုိးနည္း၊ တန္ဖုိးသင့္ အိမ္ရာမ်ားကဲ့သုိ႔ ေငြျပန္မေပၚႏုိင္ပါ။ အစိုးရက ေငြျမႇဳပ္ႏွံထားႏုိင္ရပါမည္။ အစုိးရက အ႐ႈံးခံေပးထားႏုိင္ရပါမည္။

ေမာင္လြင္ျပင္

ေမာင္လြင္ျပင္
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.