1051_Cov.jpg
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1051
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
Special Report
ေရခဲျပင္ေပၚမွ စစ္ေအးတုိက္ပြဲ

ေျမာက္ဝင္႐ိုးစြန္း အာတိတ္ေဒသသည္ ကမၻာတစ္ခုလုံး ဧရိယာ အက်ယ္အဝန္း၏ ရွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္။ ၃ ဒသမ ၈ စတုရန္းမိုင္မွ် က်ယ္ဝန္းသည္။ အာတိတ္တြင္ ပူေႏြးလာမႈသည္ ကမၻာ့အျခား အရပ္ ေဒသမ်ားထက္ ႏွစ္ဆပိုေနသည္။ ေရခဲအရည္ေပ်ာ္လာ သည့္ႏွင့္ အမွ် ေဒသသည္ ေပၚထြက္လာေသာ ေရျပင္သည္ ၂၁ ရာစု၏ သယံဇာတ ၾကြယ္ဝသည့္ ရတနာေျမျဖစ္လာေနသည့္ အတြက္ အႏၲရာယ္က မ်ားလာ သည္။ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ႀကီးမားျပင္းထန္လာသည္။

ယခုႏႈန္းအတိုင္း ဆက္လက္၍ အရည္ေပ်ာ္ေနဦးမည္ဆိုပါက ၂ဝ၅ဝ ခုႏွစ္တြင္ အာတိတ္ေဒသတြင္ ေရခဲရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ဟု အေမရိကန္ ေရတပ္က တြက္ခ်က္ခန္႔မွန္းထားသည္။ အာတိတ္ေရျပင္ႏွင့္ ထိစပ္ေန မည့္ ႏိုင္ငံအသီးသီး၏ ကမ္း႐ိုးတန္း အရွည္မိုင္ေပါင္း ေလးေသာင္းေက်ာ္ရွိ မည္ျဖစ္သည္။ ေရခဲျပင္မွ ေရျပင္ျဖစ္လာသည့္အခါ လုံၿခဳံေရး ၊ ေရ ေၾကာင္း သြားလာမႈႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးအတြက္ တာဝန္ရွိလာမည္။

အာတိတ္ေဒသအတြင္း အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက သေဘၤာအပိုင္စီး ျခင္း၊ အႏုျမဴလက္နက္တင္သေဘၤာမ်ား ဝင္ေရာက္လာျခင္း၊ ေရနံတြင္း မ်ားမွ ေရနံဖိတ္စင္ျခင္း စသည့္ အနာဂတ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ အေမရိကန္ ေရတပ္သည္ အစီအမံ မ်ား ေရးဆဲြေနသည္။

 ေရခဲအရည္ေပ်ာ္လာျခင္းေၾကာင့္ ယခင္က ပိတ္ဆို႕ေနေသာ ေရလမ္း ေၾကာင္း အမ်ားအျပားပြင့္ လာမည္ျဖစ္သည္။ ကုန္သြယ္ေရေၾကာင္း၊ ေရနံ ႏွင့္ သယံဇာတ တူးေဖာ္ျခင္းတို႔အတြက္ အေျခအေနေကာင္းလာမည္။ ယင္းသို႔ ပထဝီအေနအထား ေျပာင္းလဲသည့္တိုင္ ေျမာက္ဝင္႐ိုးစြန္း ေဒသအတြင္း လက္ရွိအေနအထားအတိုင္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေနမည္ဟု အာတိတ္ ေဒသႏိုင္ငံမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။ သို႔စဥ္တိုင္ ႐ုရွားက တြန္းတြန္းတိုက္တိုက္ျဖင့္ ေဒသအတြင္း စိုးမိုးရန္ ႀကိဳစားလာမည္ကို စိုးရိမ္ ေနၾကသည္။ စိုးရိမ္ဖြယ္ေကာင္းေအာင္ပင္ ႐ုရွားကေဒသတြင္း စစ္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖင့္ ေျခသြက္ေနသည္။ မတ္လအတြင္းက အာတိတ္ေဒသ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ တပ္သား ၃၈ဝဝဝ၊ သေဘၤာ အစင္း ၅ဝ ႏွင့္ ေလယာဥ္အစင္း ၁၁ဝ တို႔ ပါဝင္ေလ့က်င့္သည္။ အာတိတ္ ေဒသအတြင္း စစ္ေရးတည္ေဆာက္မႈသည္ ႐ုရွားတို႔၏ ဦးစားေပး မဟာ ဗ်ဴဟာ လုပ္ငန္း အျဖစ္ျမင္ေနရသည္။

ေဒသတြင္း ဆိုဗီယက္ေခတ္ ေလယာဥ္ကြင္းႏွင့္ ေရတပ္စခန္းတို႔ကို ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္လာေနသည္။ အာတိတ္ေဒသႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အေမရိကန္၏ အလာစကာ ျပည္ နယ္ အနီးတြင္ ဆိုဗီယက္ ေလယာဥ္ မ်ား ပ်ံသန္းမႈမ်ားကို ျပန္လည္ေတြ႕ ျမင္လာရသည္။ ယခင္ စစ္ေအးတိုက္ ပဲြ ကာလအတြင္းကသာ ယင္းသို႔ ေထာက္လွမ္း ပ်ံသန္းမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

သေဘၤာကုမၸဏီမ်ားကလည္း ပြင့္လာမည့္ ေရလမ္းေၾကာင္းကို မ်က္စိက်ေနၾကသည္။ ထိုေရလမ္း ေၾကာင္းကို  ႐ုရွားသေဘၤာမ်ားက ေရခဲအရည္ေပ်ာ္သည့္ ေႏြကာလ တြင္ အသုံးျပဳေနသည္မွာ အေတာ္ ပင္ၾကာခဲ့ၿပီ။ အာတိတ္ေရလမ္း ေၾကာင္းကို အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ အာရွ ႏွင့္ ဥေရာပအၾကားေရေၾကာင္းခရီး ကို ၃ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႕ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ ျခင္းျဖင့္ ဆီကုန္သက္သာမည့္အျပင္ ဖန္လုံအိမ္ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လႊတ္မႈကို လည္း ေလ်ာ့နည္းေစမည္ ျဖစ္သည္။ အာဖရိကကို ပတ္ဝိုင္းသြားေသာ လမ္းေၾကာင္းကဲ့သို႕ အာတိတ္ေဒသ တြင္ ပင္လယ္ဓားျပမ်ား မရွိသျဖင့္ ပိုမို လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရသည္။

သမိုင္းဝင္ေစဖို႔ အာတိတ္ကို ျဖတ္သန္းရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ လြန္ခဲ့ ေသာ ႏွစ္တစ္ရာအတြင္း ခရီးစဥ္မ်ား သည္ ဝမ္းနည္းထိတ္လန္႔ဖြယ္ အျဖစ္ အပ်က္တုိ႔ႏွင့္သာ အဆုံးသတ္ခဲ့ရ သည္။ ေရခဲတုံးမ်ားႏွင့္ တိုက္မိျခင္း ေၾကာင့္ သေဘၤာပ်က္ျခင္း၊ အစာေရ စာျပတ္လပ္ျခင္း၊ လြန္ကဲေသာ အေအးဒဏ္ေၾကာင့္ ဖ်ားနာျခင္းတို႔ ျဖင့္ခရီးစဥ္ပ်က္ကာ ေသဆုံးၾကရ သည္။ ယင္းတို႕အနက္ လူသိမ်ား ေသာ အျဖစ္အပ်က္မွာ  ၁၈၄၈ ခုႏွစ္ တြင္ ၿဗိတိသွ် သေဘၤာ The British Erebus and Terror သည္ ေရခဲမ်ား အၾကား ညပ္မိကာ ေရွ႕ဆက္မထြက္ ႏိုင္သျဖင့္ သေဘၤာသားမ်ားသည္ လမ္းေလွ်ာက္ကာ အကူအညီ ရွာေဖြ ရင္း အစာေရစာျပတ္ကာ တစ္ဦး အသားကို တစ္ဦးစားေသာက္ၿပီး ေပါရိသာဒဇာတ္ခင္းကာ ဇာတ္သိမ္း ကုန္ၾကသည္။

ယခုအခါ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ ဝမ္း နည္းေၾကကဲြဖြယ္တို႕ကို ေမ့ေပ်ာက္ လ်က္ အာတိတ္ကို ျဖတ္သန္း ေနၾက ၿပီျဖစ္သည္။ ဇိမ္ခံအေပ်ာ္စီးသေဘၤာ တစ္စင္းစ ႏွစ္စင္းစသည္ ခရီးသည္ တစ္ေထာင္ ေက်ာ္တင္ေဆာင္လ်က္ ျဖတ္သန္းေနၾကသည္။

 ေျမာက္ဝင္႐ိုးစြန္း၏ လွပေသာ ႐ႈခင္းႏွင့္ ျဖတ္လမ္းအသုံးျပဳႏိုင္ျခင္း ကို ႐ုရွားႏွင့္ တ႐ုတ္တို႕က သိပ္စိတ္ မဝင္စားလွ။ သူတို႔ စိတ္ဝင္စားေန သည္မွာ အလွ်ံအပယ္ရွိေနမည့္ အာ တိတ္၏ သယံဇာတမ်ားျဖစ္သည္။

အာတိတ္ေရျပင္ႏွင့္ ထိစပ္ေန ေသာ ကမ္း႐ိုးတန္းႏိုင္ငံမ်ားသည္ ကုလသမဂၢ ပင္လယ္ျပင္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္ရွင္း (UN Convention on the Law of the Sea) အရ ကမ္းေျခမွ မိုင္ႏွစ္ရာ အကြာအထိ သီးသန္႔စီးပြား ေရးဇုန္ (Exclusive Economic Zone) အျဖစ္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ရရွိထား သည္။ ထို႔ျပင္ သီးသန္႔စီးပြားေရးဇုန္ ႏွင့္ တစ္ဆက္တည္း မိုင္ ၂ဝဝ သည္ ႏိုင္ငံ၏ ကမ္းဦးေရတိမ္ပိုင္းႏွင့္ တစ္ ဆက္တည္းဆက္စပ္ေနသည္ (Is Part of its continental shelf)  ဟု ကုလသမဂၢေကာ္မတီ (Committee of UN Based Scientists) က လက္ ခံပါက ထိုနယ္ေျမအတြင္း သက္ဆိုင္ ရာႏိုင္ငံသည္ သယံဇာတလုပ္ကိုင္ခြင့္ ကို ပိုင္ဆိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႕ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ေသာ နယ္ေျမအတြင္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ႐ုရွားႏွင့္ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ တို႕က ေလွ်ာက္ထားလ်က္ရွိသည္။ အေမရိကန္ကလည္း ထိုသို႔ေလွ်ာက္ ထားႏိုင္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ဘူမိေဗဒ နမူနာမ်ားကို လြန္ခဲ့ေသာ ေႏြရာသီက ေကာက္ယူသည္။ အေမ ရိကန္က လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေတာင္းခံမည့္ ေနရာအက်ယ္အဝန္းသည္ ကာလီ ဖိုးနီးယား ျပည္နယ္၏ ႏွစ္ဆရွိသည္။ သို႔ေသာ္ အေမရိကန္သည္ ပင္လယ္ ျပင္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္ရွင္းကို လက္မွတ္ မထိုးရေသးသည့္အတြက္ ေလာေလာ ဆယ္ ေလွ်ာက္ထားေတာင္းခံရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသးေပ။ ကြန္ဗင္ရွင္းကို လက္မွတ္မေရးထိုးျခင္းျဖင့္ အေမရိ ကန္က နည္းပညာ သာလြန္စြာျဖင့္ သယံဇာတမ်ား ထုတ္ယူႏိုင္မည္ကို ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ မေရးထိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ ထို႕ျပင္ ကြန္ဗင္ရွင္းအရ ဖဲြ႕ စည္းထားသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပင္လယ္ၾကမ္းျပင္ အာဏာပိုင္အဖဲြ႕ (International Seabed Authority) ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို လိုက္နာရလ်င္ အေမရိကန္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ကို ထိပါးေစသည္ ဟုယူဆလ်က္  ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ား က ပိတ္ဆို႕ တားဆီးေနျခင္းေၾကာင့္လည္း လက္မွတ္မေရးထိုးႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။

အလာစကာ ျပည္နယ္ ေျမာက္ ဘက္တြင္ ေရနံရွာေဖြေနသည့္ ရွဲလ္ ကုမၸဏီ အပါအဝင္ အျခားေရနံ ကုမၸဏီမ်ား သည္ အာတိတ္ေဒသကို လြန္စြာ စိတ္ဝင္စားေနၾကသည္။ အရင္းအႏွီးႀကီးမားလြန္းသျဖင့္ ရွဲလ္ မွအပအျခား ကုမၸဏီမ်ားသည္ ခ်က္ ခ်င္း ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကရန္ တြန္႔ ဆုတ္ေနၾကသည္။ ရွဲလ္၏ လုပ္ငန္း မ်ား မည္သို႔ရွိမည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ ေနၾကသည့္ သေဘာျဖစ္ သည္။ ရွဲလ္ သာ ေအာင္ျမင္မည္ဆိုပါက က်န္ ကုမၸဏီမ်ား အစုလိုက္ အၿပဳံလိုက္ ဝင္ေရာက္လာၾကမည္မွာ မလဲြဧကန္ ျဖစ္သည္။

ကမၻာေပၚတြင္ မေတြ႕ရွိေသးဘဲ က်န္ေနသည့္ ေရနံ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္း သည္လည္းေကာင္း၊ သဘာဝ ဓာတ္ ေငြ႕ ၃ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္လည္း ေကာင္း အာတိတ္ေဒသတြင္ ရွိေန မည္ဟု အေမရိကန္ ဘူမိေဗဒတိုင္း တာေရး အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပထား သည္။ ရွဲလ္ကထိုအစီရင္ခံစာပါ အခ်က္မ်ားကို ခိုင္မာမႈရွိသည္ဟု ယုံၾကည္သည္။

အလာစကာ ကုန္းတြင္းပိုင္း ေရနံတြင္းမ်ားသည္ အေမရိကန္ ေရနံလိုအပ္ခ်က္၏ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကို တစ္ခ်ိန္က ထုတ္လုပ္ေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအခါ အလာစကာ မွ သြယ္တန္းထားေသာ ပိုက္လိုင္းမ်ား သည္ သယ္ပို႔ႏိုင္စြမ္းအား၏ ၃ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ေပးပို႔ေနရသည္ဟု ဆိုသည္။ အကယ္၍ အလာစကာ ေဒသတြင္ ေရနံတူးေဖာ္ရရွိလ်င္ ပိုက္ လိုင္းမ်ား စြမ္းအားျပည့္ လည္ပတ္ ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

အလာစကာတြင္ သယံဇာတ တူးေဖာ္ျခင္းသည္ ႐ႈပ္ေထြးျမားေျမာင္ လွေသာ အစိုးရဌာနမ်ား၊ ေအဂ်င္စီ မ်ားႏွင့္ ေဒသခံ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္လိုအပ္သည္။ အက္စကီမို လူမ်ဳိးမ်ား၏ အဓိက အစားအစာျဖစ္ ေသာ ေဝလငါးႏွင့္ အျခားေရေန သတၱဝါမ်ားကို တူးေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္း က ေျခာက္လွန္႔ေမာင္းထုတ္လိုက္ သကဲ့သို႔ျဖစ္သြားမည္ကို ေဒသခံမ်ား က စိုးရိမ္ေနၾကသည္။ ေဒသခံ တစ္ ဦးက ''ကြၽန္ေတာ္ စားေလာက္႐ုံ အမဲလိုက္တယ္၊ ငါးမွ်ားတယ္ ဒါဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႕ရဲ႕ဘဝပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႕ ရဲ႕ ယခု (အက္စကီမို) ျဖစ္တည္မႈနဲ႕ မ်ဳိး႐ိုးဗီဇ (DNA) ကို ျဖစ္ေပၚေစ တာပဲ'' ဟု ဆိုသည္။

အလာစကာ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ အက္စကီမို လူမ်ိဳးမ်ားက ရွဲလ္ကုမၸဏီ ၏ တူးေဖာ္မႈကို တရား႐ုံးတြင္ စိန္ ေခၚခဲ့သည္။ ရွဲလ္ကုမၸဏီသည္ တူး ေဖာ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား မစတင္မီ ပတ္ ဝန္းက်င္အေပၚ ထိခိုက္လာႏိုင္မႈကို ဆန္းစစ္သည့္ လုံေလာက္ေသာ သုေတသန မလုပ္ခဲ့ဟု သူတို႔က စြပ္စဲြသည္။

တူးေဖာ္မႈသည္ ေလထု၊ ေရထုႏွင့္ ႏို႕တိုက္သတၱဝါမ်ားအေပၚ သက္ ေရာက္မႈ မည္သို႔ရွိမည္ကို ေသခ်ာစြာ မသိရဟု လည္းဆိုၾကသည္။

တရား႐ုံး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ရွဲလ္ ကုမၸဏီသည္ တူးေဖာ္မည့္ မူလ အစီအစဥ္ ကို အေျပာင္းအလဲမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရသည္။

အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အေရးလႈပ္ရွား သည့္ အုပ္စုအမ်ားအျပား ပါဝင္ လာၾကသျဖင့္ ပိုမို႐ႈပ္ေထြးလာသည္။

လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား လည္း ပိုမိုတင္းက်ပ္လာသည္။ ေလ ထုသန္႔စင္မႈ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရန္ ေလွ်ာက္လႊာသည္ စာမ်က္ႏွာ ၁၄ဝဝ ရွိၿပီး၊ ခုနစ္ေပါင္ေလးသည္။ ထို ေလွ်ာက္လႊာကို ရွဲလ္ကုမၸဏီ ဝန္ ထမ္းမ်ားက လေပါင္းမ်ားစြာ အခ်ိန္ ယူ ျဖည့္စြက္ရသည္။ သုေတသနျပဳ ျခင္း၊ ေလွ်ာက္လႊာတင္ျခင္း၊ ေျမငွား ရမ္းျခင္း စသည့္ ျပင္ဆင္ေရး လုပ္ ငန္းတို႔အတြက္  ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္အထိ ရွဲလ္ ကုမၸဏီက ေဒၚလာ ေလးဘီလ်ံ ကုန္က်သြားသည္။ တူးေဖာ္မည့္ လုပ္ငန္းက မစတင္ရေသး။

 ေဝလငါးဖမ္း ရာသီတြင္ ရွဲလ္ ကုမၸဏီက လုပ္ငန္း မေဆာင္ရြက္ဘဲ ဆိုင္းထားေပးသျဖင့္ ေဒသခံ အက္ စကီမိုးအုပ္စုကလည္း အေလွ်ာ့ေပး လာသည္။ သို႕စဥ္တိုင္ တူးေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္းမွ ထြက္ေပၚလာေသာ အသံ ဗလံမ်ားသည္ ေရေန တိရစၧာန္မ်ား အေပၚ မည္သို႔သက္ေရာက္မႈရွိသည္ ကို ယခုအခ်ိန္အထိ အတိအက် မသိရွိေသးေပ။ အာတိတ္ေဒသတြင္ ရွဲလ္ကုမၸဏီ၏ တူးေဖာ္မႈ လုပ္ငန္းကို အျခားအာတိတ္ေဒသႏိုင္ငံမ်ားက ေစာင့္ၾကည့္ေနသည္။ ရွဲလ္သည္ မေအာင္ျမင္ပါက ထိုႏိုင္ငံမ်ား၏ အာတိတ္စက္ဝန္းအတြင္း တူးေဖာ္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ႐ိုက္ခတ္မႈ ရွိလာမည္ ျဖစ္သည္။

ရွဲလ္ ကုမၸဏီသည္ နယ္သစ္ရွာ အာဇာနည္ကဲ့သို႕ စြန္႕စြန္႕စားစား လုပ္ကိုင္ေနရသည္။ သမၼတ အိုဘား မားက အတၱလန္တိတ္ႏွင့္ အာတိတ္ ေဒသအတြင္း ေရနံတူးေဖာ္မႈကို ပိတ္ပင္ထားခဲ့သည္။ အသစ္တက္ လာေသာ သမၼတ ထရန္႔က တူးခြင့္ ေပးရန္ ျပင္ဆင္ေနသည္။

အာတိတ္ေဒသအတြင္း ထုတ္ လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားသည္  ေဝလငါး ႏွင့္ အျခား ေတာ႐ိုင္းတိရိစၧာန္မ်ားကို ထိခိုက္ေစျခင္းျဖင့္ ကမၻာႀကီးပူေႏြး လာျခင္း ကို ပိုမို ဆိုးရြားေစမည္ဟု သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေရးလႈပ္ရွား သူမ်ားက ဖိအားေပးသျဖင့္ သမၼတ အိုဘားမားသည္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ ဘာလတြင္ အေမရိကန္ ပိုင္နက္ ေရနယ္နိမိတ္အတြင္း ေရနံတူးျခင္း ကို သမၼတအမိန္႔ျဖင့္ ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ကေနဒါ အစိုးရ က ယင္းႏွင့္ ထိစပ္ေနေသာ အာ တိတ္ေဒသအတြင္း ေရနံတူးျခင္းကို တားျမစ္ခဲ့သည္။

ထရန္႔သည္ အိုဘားမား၏ အမိန္႔ကိုပယ္ဖ်က္ရန္ တရား႐ုံးမွ တစ္ ဆင့္ႀကိဳးပမ္းမည္ ျဖစ္သည္။ ထရန္႔ ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈ ေအာင္ျမင္သြားပါက အာတိတ္ေဒသမွ ေရနံစည္ေပါင္း ၂၇ ဘီလ်ံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ ကုဗေပ ၁၃၂ ထရီလ်ံ ထြက္လာမည္ဟု တြက္ ခ်က္ထားၾကသည္။

အာတိတ္ေရခဲမ်ား အရည္ေပ်ာ္ ေနသည့္အတြက္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ားသည္ ထိတ္လန္႕ ဖြယ္ ျဖစ္သည္။  ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ ဘာလတြင္ အာရီဇိုးနား တကၠသိုလ္ က အဆိုျပဳခ်က္တစ္ခု တင္ျပလာ သည္။ အာတိတ္ေရခဲျပင္ေပၚသို႔ ေရ ျဖန္းေပးျခင္းျဖင့္ ေရခဲကို ပိုမိုမာေက်ာ ေစၿပီး အေရမေပ်ာ္ႏိုင္ေစရန္ အကာ အကြယ္ေပးသည့္ စနစ္ကို တင္ျပလာ ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေရစုပ္စက္မ်ားကို လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ေပးရန္ ေလစြမ္းအင္ သုံးလက္ေပါင္း ၁ဝ သန္းလိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ ကုန္က်စရိတ္မွာ ေဒၚလာ ဘီလ်ံ ၅ဝဝ ျဖစ္သည္။

ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာျခင္း၏ အဓိက တရားခံမွာ ကာဘြန္ဒိုင္ ေအာက္ဆိုက္ဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္လႊတ္မႈ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ကို  သိပၸံပညာရွင္ မ်ားက လက္ခံထားၿပီးျဖစ္သည္။ ကာဘြန္ ထုတ္လႊတ္မႈကို မည္မွ် ေလွ်ာ့ခ်သည္ျဖစ္ေစ လ်က္ရွိျဖစ္ေပၚ ေနေသာ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈ ကိုတားဆီးႏိုင္မည္ မဟုတ္သည္မွာ ေသခ်ာသည္။ သို႔ေသာ္ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖင့္ အေျခအေနကို အေတာ္အတန္ ထိန္းထားႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကသည္။ ေရခဲအရည္ ေပ်ာ္ေနျခင္းကို အတန္အသင့္ ေႏွး ေကြးေစမည္ျဖစ္သည္။

 ေနာ္ေဝ၊ ဒိန္းမတ္ႏွင့္ အိုက္စ္ လန္တို႔သည္ အာတိတ္ေဒသ စီးပြား ေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ ႏိုင္ေရးအတြက္ ႐ုရွားႏွင့္ ေဆြးေႏြး လ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအခ်ိန္ အထိ သေဘာတူညီခ်က္ တစ္စုံတစ္ ရာ မရေသးေပ။ ခ႐ိုင္းမီးယားကို လြန္ခဲ့ေသာ သုံးႏွစ္က ႐ုရွားတို႔ သိမ္းပိုက္မႈေၾကာင့္ ေနာ္ဒစ္ႏိုင္ငံမ်ား ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမွာ မေကာင္းလွေပ။ သို႔ေသာ္ အာတိတ္ေဒသ စီးပြားေရး အလားအလာမ်ားေၾကာင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ေျခလွမ္းလာျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ႐ုတ္တရက္ အ ေျခအေန တိုးတက္လာမည္ဟု မေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ေပ။

သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္လုံး အာ တိတ္ပင္လယ္ျပင္သည္ ေရခဲ ေအာက္တြင္ ပိတ္မိေနခဲ့သည္။ ေႏြ ရာသီတြင္ ပင္လွ်င္ ေနရာအမ်ားစု သည္ ေရခဲျပင္ေအာက္တြင္ သာရွိ ေနသည္။ အာတိတ္၏ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ကို အေႏွာင့္အယွက္ေပး မည့္သူဟူ၍လည္း မရွိ။ ေဒသခံ အက္စကီမိုး လူမ်ိဳးမ်ားသာ က်ဲပါးစြာ ေနထိုင္ၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႔ အေႏွာက္ အယွက္မဲ့စြာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တည္ ရွိမႈေၾကာင့္ အဖုံဖုံၾ<ြကယ္ဝလွေသာ သဘာဝသက္ရွိမ်ား အႏၲရာယ္ကင္း ရွင္းစြာ ရွင္သန္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ေရညိႇ ေရေမွာ္တို႕ မ်ားျပားစြာျဖစ္ထြန္းေန ျခင္းက အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ေရေနသတၲဝါ မ်ား ရွင္သန္ေပါက္ဖြားရာ ဘူမိနက္ သန္ျဖစ္လာသည္။ ရာသီအလိုက္ ေရႊ႕ေျပာင္းေရာက္ရွိလာေသာ ငွက္ မ်ားအတြက္လည္း စားက်က္ေကာင္း ျဖစ္သည္။

တစ္ႏွစ္ပတ္လုံးေရခဲေနျခင္း အျပင္  ျပင္းထန္ေသာ ရာသီဥတု ေၾကာင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အာတိတ္ ေဒသတြင္ ထြန္းကားရန္ အခြင့္မသာ ခဲ့။ ယခုအခါ ေရခဲမ်ား အရည္ ေပ်ာ္လာသျဖင့္ ကုန္သြယ္ေရလမ္း၊ ငါးဖမ္းျခင္း၊ ေရနံႏွင့္ သတၱဳ တူးေဖာ္ ျခင္းတို႔အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပၚေပါက္လာသည္။ ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲမႈသည္ ကမၻာ့ ပင္လယ္ျပင္မ်ားကို ျမင့္တက္လာ ေစၿပီး သႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ားလည္း ပ်က္စီးျခင္းသုိ႔ တိုင္ရသည္။

ပင္လယ္ ေရတြင္ အက္ဆစ္ပါဝင္မႈ ျမင့္တက္ လာသည္။ မုန္တိုင္းမ်ား အႏွံ႕အျပား ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ထို႐ိုက္ခတ္မႈမ်ားကို အာတိတ္ ေဒသက အလူးအလဲခံရသည္။

အာတိတ္ေဒသအတြင္းသို႔ စကင္ဒီေနဗီးယားႏွင့္ ႐ုရွားေျမာက္ ပိုင္းတို႕မွ ပူေႏြးေသာေရမ်ားစီးဝင္ လ်က္ရွိေၾကာင္း အလာစကာ တကၠသိုလ္ အဏၰဝါေဗဒဌာန ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။ ပူေႏြးေသာ ေလသည္လည္း ေရခဲျပင္ အေျပာင္းအလဲကို ျဖစ္ေပၚ ေစသည့္အျပင္ ေရခဲထု၏ နက္႐ိႈင္း ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနမႈ မ်ားကလည္း ေရခဲကို အရည္ေပ်ာ္ ေစသည္ဟု ဆိုသည္။

အာတိတ္ေဒသတြင္ အပူခ်ိန္ ျမင့္တက္မႈသည္ ကမၻာ့အျခားေဒသ မ်ားထက္ ႏွစ္ဆပိုသည္။ ယခု အေျခ အေနအတိုင္းသာ ဆက္သြားေနပါက ၂၁ ရာစု အကုန္တြင္ အာတိတ္ ေဒသ၌ ေရခဲမ်ား လုံးဝရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ဟု ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ဆို သည္။ အာတိတ္ေဒသ နဂိုေန မပ်က္ယြင္းေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈ မ်ားသည္ ရာသီဥတု ပူေႏြးလာျခင္း ႏွင့္ စီးပြားေရး မက္လုံးမ်ားေၾကာင့္ အရာမထင္ျဖစ္လာရသည္။ အာ တိတ္ေဒသႀကီး ေပ်ာက္ကြယ္မသြား ေစရန္ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္ သမိုင္းဝင္ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္မ်ား ကြန္ဗင္ရွင္း  (1972 World Heritage Convention) ကို အသုံးျပဳလ်က္ ကာကြယ္ ၾကရန္ ေဆာ္ၾသမႈမ်ားရွိလာသည္။

အာတိတ္ေဒသတြင္ ေနထိုင္ၾက ေသာ တိုင္းရင္းသားေဒသခံမ်ား၏ အေရ အတြက္ သည္ ကမၻာ့လူဦးေရ ၏ သုံည ဒသမ ငါး ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိေသာ္လည္း အာတိတ္ပင္လယ္ျပင္ သည္ လူသားအားလုံးအတြက္ အေရး အႀကီးဆုံးေဒသတစ္ခု ျဖစ္သည္။ အာတိတ္ေဒသကို စဥ္းစားရာတြင္ ေဒသခံတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္တို႔ကို အေလးထားရမည္ ဟု ယူနက္စကို ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ မ်ား ဌာနက သုံးသပ္ထားသည္။

 အာတိတ္ေရခဲျပင္သည္ ေရျပင္ ျဖစ္လာၿပီး အတၱႏိၲတ္ သမုဒၵရာ ႏွင့္ အလားတူလာသျဖင့္ (Atlantification)  ဟု ထိုျဖစ္စဥ္ကို အမည္ ေပးထားသည္။

 ေရခဲျပင္တို႕က်ဳံ႕လာသည္ႏွင့္ အမွ် ႏိုင္ငံတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြား အလား အလာမ်ားက က်ယ္ျပန္႕လာသည္။ အာတိတ္ႏွင့္ ထိစပ္ေနေသာ ႏိုင္ငံ အမ်ားစု၏ နယ္နမိတ္မ်ားသည္ တိတိက်က် သတ္မွတ္ထားၿပီးရွိ သည္။ အာတိတ္ပင္လယ္ျပင္၏ စတု ရန္းမိုင္ ၁၄ သန္းသည္ ႐ုရွားႏိုင္ငံ ၏ အက်ယ္အဝန္းႏွင့္ ညီမွ်သည္။ ထိုေနရာတြင္ နယ္နမိတ္မ်ဥ္းမ်ား သည္ တိတိက်က် မရွိေသးေပ။ ထို႕ေၾကာင့္ အာတိတ္ပင္လယ္ျပင္ကို မည္သူေတြက ပိုင္ဆိုင္သနည္းဆို သည့္ အေမးသည္ ဥပေဒပညာရွင္ မ်ားအတြက္ သက္သက္မဟုတ္ေတာ့ ဘဲ အျခားေသာ သိပၸံနယ္ပယ္မ်ား အထိ က်ယ္ျပန္႔လာသည္။

၁၉၈ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားက အာတိတ္ေဒသရွိရွိ 'ဟန္းကြၽန္း' ပိုင္ ဆိုင္မႈကို ကေနဒါႏွင့္ ဒိန္းမတ္တို႕ အ ျငင္းပြားၾကသည္။ ဒိန္းမတ္ စစ္တပ္က ကြၽန္းေပၚတြင္ ဒိန္းမတ္အလံ စိုက္ၿပီး ဒိန္းမတ္ အေဖ်ာ္ယမကာ (Schnapps)  ပုလင္းတစ္လုံးထားခဲ့သည္။

ကေနဒါစစ္တပ္က ကြၽန္းေပၚ သို႔ ေရာက္လာေသာအခါ ဒိန္းမတ္ အလံကို ျဖဳတ္ခ်သည္။ ကေနဒါ အလံကို လႊင့္ထူၿပီး ကေနဒါ ဝီစကီ (Canadian Club) ပုလင္းကိုထားခဲ့ သည္။ ဒိန္းမတ္ ယမကာ ပုလင္းကို လႊင့္ပစ္သည္။ ယင္းသို႕ျဖင့္ အျပန္အ လွန္ မၿပီးႏိုင္ မဆုံးႏိုင္ အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာပိုင္မႈကို ျပသၾကသည္။

ၿဂိဳလ္တု တိုင္းတာခ်က္မ်ား အရ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္နမိတ္မ်ဥ္းသည္ ကြ်န္း ၏ အလယ္ေကာင္ တည့္တည့္မွ ျဖတ္သန္းသြားသည္ဟု ဆိုသည္။ ယင္းသို႔ဆိုလွ်င္ ၁ ဒသမ ၃ ကီလိုမီ တာသာရွည္ေသာ ကြၽန္းငယ္ကို တစ္ ဝက္စီပိုင္း၍ ယူၾက႐ုံသာရွိေတာ့ သည္။ လြယ္ကူရွင္းလင္း လွသည္။ သို႕ေသာ္ အျခားေနရာမ်ားတြင္ အာ တိတ္ရွိ ပိုင္နက္နယ္ေျမ အျငင္းပြားမႈ မ်ားသည္ ဤမွ်ေလာက္ ႐ိုးရွင္းလြယ္ ကူမည္ မဟုတ္ေပ။

အေမရိကန္၊ ကေနဒါ၊ ႐ုရွား၊ ေနာ္ေဝ၊ ဆြီဒင္ႏွင့္ ဒိန္းမတ္တို႔သည္ အာတိတ္ႏွင့္ ထိစပ္ေနေသာႏိုင္ငံ မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထိုႏိုင္ငံမ်ားသည္ တစ္ႏိုင္ငံလ်င္ ကမ္းေျခမွ ကီလိုမီတာ ၃၇ဝ အထိ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ရရွိထားၾက သည္။ ၄င္းတို႕ တစ္ဦးခ်င္း၏ ကမ္းဦး ေရတိမ္ပိုင္း (Continental shelf) ႏွင့္ ဆက္စပ္ ေနသည္ဟု အေထာက္အ ထားခိုင္လုံလ်င္ ေနာက္ထပ္ ၂၇၈ ကီလိုမီတာအထိ စီးပြားေရးအရ စီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိၾကမည္ ျဖစ္သည္။

ကုလသမဂၢ ပင္လယ္ျပင္ဆိုင္ ရာ ကြန္ဗင္ရွင္း (UN Convention on the Law of the Sea) သည္ သိပၸံ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံ လ်က္ ေရးဆဲြထားသည္ ျဖစ္ေသာ္ လည္း အာတိတ္ေဒသတြင္ ျဖစ္ေပၚ လာမည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္း ရာတြင္ လုံေလာက္မရွိဟု အခ်ဳိ႕ေသာ ပညာရွင္မ်ားက ဆိုသည္။

အာတိတ္ေရခဲျပင္ေအာက္ နစ္ ျမဳပ္ေနေသာ 'လိုမိုႏိုေဆာ့ဗ္' ေတာင္ တန္း (Lomonosov Ridge) သည္ ကီလိုမီတာ ၂ဝဝဝ ရွည္လ်ားၿပီး ႐ုရွား ၏ (New Siberian Islands) ႏွင့္ ကေနဒါႏိုင္ငံ၏ (Ellesmere Island)  တို႔အၾကားသြယ္တန္းတည္ရွိေနသည္။ ထိုေတာင္တန္းသည္ အာရွတိုက္ ကမ္းဦးေရတိမ္ပိုင္းမွ ဆန္႕ထြက္ေန ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ႐ုရွားက ဆိုထား သည္။ ကေနဒါႏွင့္ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံတို႔ ကမူ ေျမာက္အေမရိက ကမ္းဦးေရ တိမ္ပိုင္းမွ ဆန္႔ထြက္ေနျခင္းဟု ဆိုျပန္သည္။ ထိုကဲ့သို႕ အျငင္းပြားမႈ မ်ား အာတိတ္ေဒသတြင္ အမ်ားအ ျပား ေပၚေပါက္လာရန္ ရွိေနသည္။ လက္ရွိ ဥပေဒက ၿခဳံငုံမိျခင္း မရွိေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေနၾကသူမ်ား ညိႇႏိႈင္းေျဖရွင္း အေပးအယူလုပ္ၾကမွ သာ ေျပလည္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႕ ၫွိႏိႈင္းျခင္းတြင္ အဆင္ေျပ မႈ မေျပမႈတို႔ အေပၚမူတည္လ်က္ ႏွစ္ ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး အေပၚတြင္ ႐ိုက္ ခတ္လာမည္ ျဖစ္သည္။

ေအးထြန္းမင္း
[email protected]

Ref: In the Race to Control the Arctic, the U.S. Lags Behind.

ေအးထြန္းမင္း
 
Untitled Document
aung said...
Wednesday 3 May 2017, 5:56 pm
please submit the journal on line earlier
no. 1009 is submitted very late
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.