1-3-2018
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
နတ္မေတာင္အမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္(ေခၚႏူးစုမ္) တြင္ အမႈိက္ပုံးမ်ား ခ်ထားေပးမည္
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1052
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
Special Report
အေရွ႔ေတာင္အာရွႏွင့္ အၾကမ္းဖက္အႏၱရာယ္

ကမၻာျပဳမႈကို ဆန္႔က်င္ျခင္းသည္ ေျမဆဲြအားကို ဆန္႔က်င္ရန္ ႀကိဳးစားသည္ႏွင့္တူေၾကာင္း ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ကိုဖီအာနန္ က ဆိုခဲ့ဖူးသည္။

တစ္ကမၻာလုံး တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္းျဖစ္လာမႈႏွင့္အတူပါလာေသာ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားႏွင့္ လူဆိုးဂိုဏ္းမ်ား အလြယ္တကူ တိုင္းျပည္ေရႊ႕ေျပာင္း လာႏိုင္ျခင္း၊ ေျခရာေဖ်ာက္ႏိုင္ျခင္းတို႔သည္ အႏုတ္ လကၡဏာေဆာင္ေသာ ျဖစ္ေပၚမႈမ်ားျဖစ္ သည္။ ကမၻာ ျပဳမႈႏွင့္အတူ  အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသသည္လည္း တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္းေသာႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး နယ္ပယ္တစ္ခု ျဖစ္လာေနသည္။ အလားတူစြာပင္ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕ဝင္ေရာက္လာမႈေၾကာင့္ အာဆီယံေဒသ အစြန္းေရာက္ သမားကြန္ရက္မ်ားဟူ၍ ေပၚေပါက္လာေနသည္။

ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏွင့္ အလယ္အလတ္ဝင္ေငြရွိေသာ ႏိုင္ငံအမ်ားစုသည္  နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ မႈခင္းမ်ားကို ႏိုင္နင္းစြာ ကိုင္တြယ္ႏိုင္သည့္ အေနအထားတြင္ မရွိေပ။ ဒလေဟာထိုး ကူး သန္းမႈမ်ားျပားလာေသာ လူႏွင့္ ကုန္စည္မ်ားကို  နယ္စပ္ဂိတ္မ်ားတြင္ ေစ့ေစ့ငင ထိန္းကြပ္ စစ္ေဆးႏိုင္ျခင္းလည္း မရွိေပ။

အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈသည္ ထင္သာျမင္သာ အရွိဆုံး စိန္ေခၚမႈ ျဖစ္သည္။ အ ေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ လစ္ဘရယ္ ဒီမိုကေရစီကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ ပါရီ၊ ဘရပ္ဆဲလ္၊ နယူးေယာက္ႏွင့္ ဘာလင္ၿမိဳ႕တို႕တြင္ မြတ္ဆလင္ အစြန္းေရာက္မ်ား မၾကားေသးမီက တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ားသည္ အေနာက္ကို ဆန္က်င္ေၾကာင္း၊ မေက်နပ္ေၾကာင္း၊ အခဲမေက်ေၾကာင္း ျပသခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ လုံၿခဳံေရး အကြက္ေစ့ေသာ အဆိုပါၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ တိုက္ခိုက္ႏိုင္သည္ဆိုပါက လုံၿခဳံေရးအစီအမံလစ္ဟာမႈမ်ားရွိေနေသာ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း၊ အာဖရိကႏွင့္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဆိုဖြယ္မရွိေတာ့ေပ။

အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသတြင္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ေျခသြက္လာသည့္ အတြက္ ေဒသတြင္း ဖိုရမ္မ်ားတြင္ အေရး တႀကီး ေဆြးေႏြးစရာ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ာကာတာႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္တို႔တြင္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအၿပီး အစိုးရမ်ားက စိုးရိမ္တႀကီး ျဖစ္လာ သည္။ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းေျဖရွင္းရ မည့္ အေျခသို႔ဆိုက္ေရာက္လာသည္။

အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွအတြက္ သူစိမ္း တစ္ရံဆံေတာ့ မဟုတ္ေပ။ ကိုလိုနီ ဆန္႔က်င္ေရးတြင္ လြတ္ေျမာက္ေရး အုပ္စုမ်ားစြာသည္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈကို အသုံးျပဳခဲ့သည္။ ဆိုဗီ ယက္တို႔ အာဖဂန္ကို ဝင္ေရာက္သိမ္း ပိုက္ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ေရးသမားမ်ားသည္ တိုက္ ရည္ခိုက္ရည္ ျပည့္ဝလာသည္။ စက္ တင္ဘာ ၁၁ ရက္ ကုန္သြယ္ေရး တိုက္ညီေနာင္တိုက္ခိုက္ခံရၿပီး အာ ဆီယံေဒသတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား တိုးပြားလာသည္။ ဘာလီကြၽန္း ဗုံးခဲြမႈ တြင္ လူေပါင္း ၂ဝဝ အသက္ဆုံးခဲ့ရ သည္။ ဂ်မားအစၥလာမ္မီးယား (Jemaah Islamiyah)  ၊ အဘူးဆာ ယက္  (Abu Sayyaf) ၊ မို႐ို အစၥလာမ္မစ္ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး Moro Islamic Liberation Front (MILF) တို႕သည္ ေဒသတြင္း အ ၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ မႈမ်ားကို ဦး ေဆာင္ေနေသာအဖဲြ႕မ်ား ျဖစ္သည္။

အေရွ႕ေတာင္ အာရွတြင္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ လႈိင္းတံပိုးမ်ား ထၾကြလာလိမ့္မည္ဟု ေဟာကိန္း ထုတ္ေနၾကသည္။ အိုင္အက္စ္အိုင္ အက္စ္ ေပၚေပါက္လာျခင္းႏွင့္အတူ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္ အဖဲြ႕မ်ား ႏွင့္ အစြန္းေရာက္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ မ်ား ေဒသအတြင္း (အထူး သျဖင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္) ေခါင္းေထာင္လာျခင္းတို႔သည္ စိုးရိမ္ ဖြယ္ အေျခအေနျဖစ္သည္။ မၾကာ ေသးမီက ေကာက္ယူခဲ့ေသာ စာရင္း မ်ားအရ မေလးရွားတြင္ လူဦးေရ ၁၁ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ အိုင္အက္စ္ကို ေထာက္ခံသည္ဟု သိရသည္။ အေရွ႕ ေတာင္အာရွမွ အၾကမ္းဖက္သမား ၈ဝဝ ခန္႔သည္ အီရတ္ႏွင့္ ဆီးရီး ယားတို႔တြင္ အိုင္အက္စ္အဖဲြ႔ကို ကူညီ တိုက္ခိုက္ေပးေနသည္ဟု စစ္တမ္း တစ္ခုက ဆိုသည္။ အိုင္အက္စ္က လည္း အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ Katibah Nusantara ညီေနာင္အဖဲြ႔ကို တည္ေထာင္လ်က္ လူေမြးေနသည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ ေသြး ထြက္သံယို သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ အ စြန္းေရာက္အဖဲြ႕မ်ားကို လိုလား ေထာက္ခံေနသူမ်ားေၾကာင့္ အစိုး ရမ်ားကို စိုးရိမ္ေသာက ေရာက္ေစ သည္။ အစိုးရအခ်င္းခ်င္း အပူ တျပင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ အထူးထူးအေထြေထြေသာ အၾကမ္း ဖက္အဖဲြ႕မ်ားကို တိုက္ဖ်က္ရန္ လိုအပ္ေပသည္။ ယင္းသို႔ ေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ အၾကမ္းဖက္အဖဲြ႕မ်ားက အ လြယ္တကူ သိမ္းသြင္းႏိုင္ေသာ မသိ နားမလည္သည့္ လူမ်ားစုကို မထိ ခိုက္ေစရန္ အထူးသတိျပဳရမည္။

 ျပတ္ျပတ္သားသားႏွိမ္နင္း  ျခင္း၊ ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ရွည္ အျပစ္ေပး ျခင္းတို႔သည္ လိုအပ္ေသာ ေဆာင္ ရြက္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း မသိနား မလည္သူမ်ားကို အျပစ္ေပးမိျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္ေစရေပ။ လုံၿခဳံေရး တပ္ဖဲြ႕ဝင္ မ်ားက ျပင္းထန္စြာ ႏွိမ္နင္းျခင္း၊ ႀကီး ေလးေသာ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းတို႔ သည္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား အဆိုး သံသရာလည္ေနျခင္းကို ထိေရာက္ စြာ မတားဆီးႏိုင္ ခဲ့ေပ။ ေထာင္မွ လြတ္လာသည့္အခါ အၾကမ္းဖက္ အမႈကို ထပ္မံက်ဴးလြန္သည္မ်ားကို ေတြ႕ေနရသည္။ ေထာင္က်ေနေသာ ရာဇဝတ္ အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ အ စြန္းေရာက္သမားမ်ား၏ စည္း႐ုံးမႈ ေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္သမားဘဝသို႔ က်ေရာက္ကုန္ၾကသည္။

ျပည္သူမ်ားအေပၚ အၾကမ္း ဖက္သမားတို႔၏ ၾသဇာမသက္ေရာက္ ေစရန္ သုေတသီမ်ား၊ တက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ေပၚလစီ ခ်မွတ္ သူမ်ားက စုစုစည္းစည္း ႀကိဳးစား ေနၾကရသည္။

အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက မသိ နားမလည္သူမ်ားကို တစ္ဦးခ်င္း ေရြး ထုတ္လ်က္ အယူအဆေရးရာအရ စည္း႐ုံးျခင္းသည္ ၄င္းတို႔၏ ပင္မအ လုပ္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ စည္း႐ုံးေနသည္ ကို တန္ျပန္ကုစားသည့္ နည္း (Restorative) ကိုအသုံးျပဳရန္ လို အပ္သည္။ ျပည္သူတို႔၏ စိတ္ႏွလုံးကို သိမ္းက်ဳံးစည္း႐ုံးေသာနည္းသည္ အခ်ိန္ယူရသည္။ ေဒသခံလူထုႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းစီ ၏ ေစ့ေဆာ္မႈ ကို အေသး စိတ္နားလည္ရန္ လိုအပ္သည္။ ျပည္ သူကို စည္း႐ုံးသိမ္းသြင္းရာတြင္ အ ေျပာမတတ္ပါက တန္ျပန္ ဆိုးက်ဳိး ျဖစ္လာမည္ကို သတိႀကီးစြာထားရ သည္။

အၾကမ္းဖက္ဝါဒ ႏွိမ္နင္းေရး ေအာင္ျမင္ေစရန္ အျပစ္ဒဏ္ေပး ေသာနည္းႏွင့္ စည္း႐ုံးေသာနည္း ႏွစ္ သြယ္စလုံးကို ဟန္ခ်က္ညီစြာ အသုံး ျပဳရမည္။ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ေထာက္လွမ္းေရးသတင္း ဖလွယ္ျခင္း၊ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖဲြ႕မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ျခင္း၊ တပ္မေတာ္အခ်င္းခ်င္း ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ျဖင့္ အၾကမ္း ဖက္အဖဲြ႕မ်ားကို တန္ျပန္ရန္ လိုအပ္ သည္။ ယင္းသို႔ ႏွိမ္နင္း ရာတြင္ ျပည္ သူမ်ား ဒုကၡ မေရာက္ေစရန္ အထူး အေရးႀကီးသည္။ အျပင္းအထန္ ႏွိပ္ ကြပ္မႈေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား အၾကား ခံျပင္းေသာ ခံစားမႈ တိုးပြားမလာေစ ရန္ သတိထားရမည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ နည္းလမ္းႏွစ္ သြယ္ကို စနစ္တက် အသုံးျပဳသည့္ အတြက္ မေလးရွားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ ရခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၅ ခု မွ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ အတြင္း အၾကမ္းဖက္ေခါင္းေဆာင္ အဇာရီဟူစိန္ႏွင့္ ေနာ္ဒင္မိုဟာမက္ တို႔ကို အေသဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အၾကမ္းဖက္သမား တစ္ရာေက်ာ္ကို ဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့သည္။

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔ ဂ်ကာတာၿမိဳ႕လယ္ အၾကမ္း ဖက္တိုက္ခိုက္မႈတြင္ အင္ဒုိနီးရွား လုံၿခဳံေရးတပ္ဖဲြမ်ားက ထိန္းထိန္း သိမ္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုသုိ႔မဟုတ္ပါက ထို႔ထက္ ဆိုးဆိုး ရြားရြား ျဖစ္ပ်က္သြားႏိုင္သည္။

အက်ဥ္းခ်ျခင္း၊ ေသဒဏ္ေပး ျခင္းႏွင့္ တိုက္ခိုက္ပစ္ခတ္ျခင္းတို႔ သည္ အဓြန္႔ရွည္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ အၾကမ္းဖက္ဇာတ္သြင္းေနျခင္းကို ျပည္သူႏွင့္ အစိုးရတို႔၏ ဟန္ခ်က္ညီ စြာ တန္ျပန္ျခင္းျဖင့္သာ ေအာင္ျမင္ ႏိုင္ေပ မည္။ ေစာင့္ၾကည့္ ႀကီးၾကပ္မႈ အားနည္းျခင္းႏွင့္ ဝန္ထမ္းအင္အား မလုံေလာက္မႈတို႔ေၾကာင့္ အင္ဒိုနီးရွား အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသည္ အစြန္း ေရာက္သမားမ်ား၏ စည္း႐ုံးေရး ဘူ မိနက္သန္ျဖစ္ေနသည္။ အၾကမ္းဖက္ သမား အက်ဥ္းက်ေနစဥ္ စည္း႐ုံးမရ ႏိုင္ေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္သာ ေနထိုင္ ထိေတြ႕ေစရန္ အက်ဥ္း အာဏာပိုင္တို႔က စီစဥ္ထားမႈသည္ အေတာ္ပင္ ေအာင္ျမင္လာသည္။

စင္ကာပူအစိုးရက ဘာသာေရး ဆိုင္ရာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး အဖဲြ႕ ကို တည္ေထာင္ကာ အစြန္းေရာက္ အက်ဥ္းသားမ်ား ကို ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေပးေသာ လုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ ေနသည္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံသား ဂ်မား အစၥလာမ္မီးယား အက်ဥ္းသားမ်ား အတြက္ မူလက ရည္ရြယ္ ဖဲြ႕စည္းခဲ့ ေသာ္လည္း ဘာသာေရး အျမင္က်ယ္ ျပန္႔ေစရန္ အစီအစဥ္ တိုးခ်ဲ႕သည္။ အၾကမ္းဖက္ဝါဒႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားကို အက်ဥ္းေထာင္ ျပင္ပတြင္ က်င္းပေပးျခင္းျဖင့္ အသိ ပညာေပးသည္။ စာသင္ေက်ာင္း၊ ဗလီႏွင့္ အြန္လိုင္းတို႔တြင္  အမ်ား ျပည္သူ ပါဝင္ေဆြးေႏြးေစျခင္း၊ စာ အုပ္စာတမ္းမ်ားျဖန္႔ေဝျခင္းတို႔ျဖင့္ တိုးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္။

အာဆီယံေဒသတြင္း အစိုးရမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္တိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ ငန္းစဥ္တြင္ အင္အားအႀကီးဆုံး၊ ၾသဇာအႀကီးမားဆုံး မဟာမိတ္ မွာ အာဆီယံေဒသ၏ မြတ္ဆလင္ အ သိုင္းအဝိုင္းပင္ ျဖစ္သည္။ သူတို႔၏ အကူအညီမရွိဘဲ အစြန္းေရာက္အ ၾကမ္းဖက္သမား မ်ားကို ႏွိမ္နင္းရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။

ကမၻာေပၚ၌ အႀကီးမားဆုံး မြတ္ဆလင္ လႈပ္ရွားမႈအဖဲြ႕ ႏွစ္ဖဲြ႕မွာ Nahdlatul Ulama (NU) ႏွင့္ Muhammadiyam တို႔ျဖစ္သည္။ အိုင္အက္စ္ စည္း႐ုံးေရးကို တန္ျပန္ ေခ်ဖ်က္ေနေသာ အစီအစဥ္မ်ားကို  ထိုႏွစ္ဖဲြ႕က အေကာင္အထည္ေဖာ္ လ်က္ရွိသည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ လ ဂ်ကာတာ တိုက္ခိုက္မႈအၿပီး တြင္ NU အဖဲြ႕ဝင္မ်ားက လူမႈကြန္ ရက္မ်ားေပၚမွ တစ္ဆင့္ အိုင္အက္စ္ ကို ႐ႈတ္ခ် တန္ျပန္ခဲ့သည္။ လူေတြ၏ မသိနားမလည္မႈ၊ အယုံလြယ္မႈ၊ ဒုကၡ ခံစားေနရမႈတို႔ကို အခြင့္ေကာင္း ယူ လ်က္အိုင္အက္စ္ အဖဲြ႕စည္း ႐ုံးေန ျခင္းကို တန္ျပန္ေခ်ပသည္။

အိုင္အက္စ္က အင္ဒုိနီးရွားတြင္ ဝါဒျဖန္႔သိမ္းသြင္းေနျခင္းသည္ လူ မ်ားစုအေပၚ ၾသဇာမသက္ေရာက္ ႏိုင္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အင္ဒုိနီး ရွား မြတ္ဆလင္ အမ်ားစုက အိုင္ အက္စ္၏ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ မြတ္ဆ လင္ ညီအစ္ကိုေတာ္မ်ား ေပါင္းစည္း ေရးဆိုသည္ကို လက္မခံၾက။ အင္ဒိုနီးရွား မြတ္ဆလင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားက အိုင္အက္စ္ဆန္႕က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈ မ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ တန္ျပန္သည္။ အင္ဒုိနီးရွားမြတ္ဆလင္ သန္းငါးဆယ္ေက်ာ္ အဖဲြ႕ဝင္အျဖစ္ ပါဝင္ သည့္ Nahdlatul Ulama (NU) က လူမႈကြန္ရက္တြင္ အိုင္အက္စ္မ်ားကို ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ျပတ္ျပတ္သားသား ေဖာ္ျပသည္။ မင္းတို႕ကို ငါတို႔ မေၾကာက္ဟူေသာ ေၾကြးေၾကာ္သံ ကို ထိပ္စီးတင္ထားသည္။

အင္ဒုိနီးရွားသည္  ကမၻာ့တတိ ယ လူဦးေရ အမ်ားဆုံး ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ လူဦးေရသန္း ၂၅ဝ ရွိၿပီး ၈ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ မြတ္ဆလင္ ဘာသာဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ကမၻာ ေပၚတြင္ မြတ္ဆလင္ အမ်ားဆုံး ေန ထိုင္ေသာႏိုင္ငံလည္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ အိုင္အက္စ္သည္ အင္ဒုိနီး ရွား မြတ္ဆလင္မ်ားကို မရမေန စည္း ႐ုံးရန္ ႀကိဳးစားၾကမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ ေသာ္ ထိုႀကိဳးပမ္းခ်က္သည္ ဥေရာပ တိုက္တြင္ ႀကိဳးပမ္းမႈေလာက္ မ ေအာင္ျမင္ေပ။  အိုင္အက္စ္ အဖဲြ႕သို႔ ဝင္ေရာက္သြားသည့္ ဥေရာပတိုက္ သား မြတ္ဆလင္ အေရအတြက္ သည္ အင္ဒုိနီးရွားမြတ္ဆလင္ အဖဲြ႕ ဝင္အေရအတြက္ထက္ ပိုမ်ားသည္။

အင္ဒုိနီးရွားအစြန္းေရာက္ မြတ္ ဆလင္မ်ားသည္ မေလးရွားရွိ အစြန္း ေရာက္မ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ မ ျပတ္ရွိေနေၾကာင္း မေလးရွားအထူး တပ္ဖဲြ႕က သိထားသည္။ မေလးရွား လူဦးေရ၏ ၅၉ ရာႏွဳန္းျဖစ္ေသာ ၂၂ ဒသမ ၄ သန္းသည္ မြတ္ဆလင္ ဘာသာဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ မေလး ရွား အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ၾသစေၾတး လ်ႏွင့္ အေမရိကန္ ေထာက္လွမ္းေရး အဖဲြ႕မ်ား၏ သတင္းေပးမႈေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္ေခါင္းေဆာင္ Azahari Husin ႏွင့္ Noordin Mohammad တို႔ကို အေသဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့သည္။ အ ၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ရန္ စီစဥ္ေန ေသာ အၾကမ္းဖက္သမား ၁၇ ဦး ကို ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့ သည္။ မေလးရွား လက္နက္ကိုင္ တပ္ ဖဲြ႕ဝင္ ၇ဝ သည္ အိုင္အက္စ္တို႔ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရွိေနေၾကာင္း ရဲတပ္ ဖဲြ႕ ေဖာ္ထုတ္သည္။

 ေဒသတြင္း မြတ္ဆလင္ အ ၾကမ္းဖက္အဖဲြ႕မ်ားသည္ အင္ဒုိနီးရွား၊ မေလးရွားႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ေတာင္ပိုင္း ကြၽန္းစုမ်ားတြင္ လြတ္လပ္ေသာ မြတ္ ဆလင္ ႏိုင္ငံ (Daulah Islamiah) တည္ေထာင္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ထား ရွိသည္။ ထိုေနရာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ဂ်ီ ဟတ္ အယူအဆကို ျပန္႔ပြားျဖန္႔ျဖဴး မည္ျဖစ္သည္။ တစ္ကမၻာလုံး အစြန္း ေရာက္ မြတ္ဆလင္ဘာသာ သြတ္ သြင္းၿပီး ရွာရီရာ ဥပေဒျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ သြားရန္အထိ စိတ္ကူးယဥ္ထားသည္။

အိုင္အက္စ္တို႔သည္ သူတို႔၏ စည္း႐ုံးေရးနယ္ပယ္ကို ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းအထိ ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ ႀကိဳးစားေန သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္လည္းေျခကုပ္ယူရန္ ႀကိဳးစား လ်က္ ရွိသည္။

မေလးရွားအၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္နင္း ေရး ရဲတပ္ဖဲြအႀကီးအကဲ 'အယြတ္ ခန္'  (Ayob Khan Mydin Pitchay)  က ''ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တိုက္ခိုက္ဖို႔ လုပ္ေနတဲ့ အိုင္အက္စ္ အဖဲြ႕ဝင္ တစ္ ဦးကို ဖမ္းဆီးရမိခဲ့တယ္'' ဟု ေျပာဆို ခဲ့သည္။

ဖမ္းဆီးထားသူသည္ အင္ဒုိနီး ရွားလူမ်ဳိးျဖစ္ၿပီး အၾကမ္းဖက္ အဖဲြ႕ အစည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ အတူဖမ္းဆီးရမိ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

''အျခားအၾကမ္းဖက္သမား ေတြလဲ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာတိုက္ခိုက္ဖို႕ လုပ္လာႏိုင္တယ္''ဟု အယြတ္ခန္က ဆိုသည္။

စင္ကာပူ ရာဂ်ာရတ္နမ္ တကၠသိုလ္မွ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ ကြၽမ္း က်င္သူ 'ရိုဟန္ ဂန္နာရတ္တနာ' (Rohan Gunaratna, a security expert at Singapore’s Rajaratnam School of International Studies)  က ''အိုင္အက္စ္အဖဲြ႕က ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းနဲ႕ ပင္လယ္ရပ္ျခားမွာ ရွိတဲ့ ျမန္မာ ပစ္မွတ္ေတြကို တိုက္ခိုက္ဖို႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ထားၾကတယ္'' ဟု ေျပာသည္။

မေလးရွားသည္ အင္ဒုိနီးရွား ထက္ မြတ္ဆလင္ဦးေရ နည္း ေသာ္လည္း အိုင္အက္စ္၏ စည္းရုံး မႈကို လြယ္လင့္တကူခံရမည့္ အေျခ အေနတြင္ ရွိသည္။  ႏိုင္ငံေရးပါတီ အကြဲအၿပဲတြင္ သူ႕ထက္ငါလူစြမ္း ေကာင္းလုပ္ကာ ဘာသာေရးကို ခုတုံး လုပ္ရန္ လႈပ္ရွား ေန ၾကသည္။ 'ငါမင္း ထက္ပိုၿပီး မြတ္ဆလင္ပီသတယ္'' (I am more Muslim than you are) ဟု လုပ္ျပေနၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပဲြသည္ တိုင္းျပည္ကို မြတ္ဆလင္ အစြန္းေရာက္ လမ္း ေၾကာင္းေပၚသို႔ တြန္းပို႔ေနသည္။

အိုင္အက္စ္တို႔၏ စည္းရုံးေရး အဓိက လက္နက္မွာ အစြန္းေရာက္ အယူဝါဒ သြတ္သြင္းျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစြန္းေရာက္ ဝါဒကို တိုက္ဖ်က္ျခင္းသည္ အထိေရာက္ ဆုံးျဖစ္ေပမည္။ အိုင္အက္စ္ အဖဲြ႕ဝင္ သစ္မ်ား မစည္း႐ုံးႏိုင္ပါက အိုင္ အက္စ္သည္ ဆက္လက္ရပ္တည္ႏိုင္ မည္ မဟုတ္ေပ။

အစၥလာမ္ဘာသာ၏ စစ္မွန္ ေသာ အဆုံးအမကို ျပန္႔ပြားေစျခင္း ျဖင့္ အိုင္အက္စ္တို႕၏ အလိမ္အညာ မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးရ မည္ျဖစ္သည္။

အာဆီယံေဒသအတြင္း လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ အဖုံဖုံကဲြျပားေနျခင္းေၾကာင့္ အတုံးလုိက္အတစ္လိုက္ ပညာေပး ျခင္းသည္ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ေပ။ အ တုံးအ တစ္လိုက္ပညာေပးျခင္းသည္ အစြန္းေရာက္သမားမ်ားကို အခြင့္ပိုမို သာေစသည္။

အိုင္အက္စ္ အဖဲြ႕သည္ အီရတ္ ႏွင့္ ဆီးရီယားတြင္ အ႐ႈံးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ ေနရသျဖင့္ ကမၻာ့အျခားေနရာတြင္ ျဖန္႔ၾကက္ရန္ ကြန္ရက္ သဖြယ္ ႀကိဳး စားလာေနသည္။  

အျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းႏွင့္ စည္း႐ုံး ေဆာင္ရြက္ျခင္း နည္းလမ္းႏွစ္သြယ္ ကို တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းအသုံးျပဳရာ၌ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ဟန္ခ်က္ညီဖို႕ လိုအပ္သည္။ အျပစ္ဒဏ္မ်ားသြားပါ က စည္း႐ုံးေရးဘက္တြင္ ထိခိုက္ ႏိုင္သလို၊ စည္း႐ုံးသိမ္းသြင္းမႈ အေလး သာသြားပါကလည္း အျပစ္ဒဏ္ေပးမႈ ေလ်ာ့ရည္းသြားႏိုင္သည္။ ဟန္ခ်က္ ညီညီေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မွ်ေျခသည္ မည္သည့္ေနရာ တြင္ ရွိသည္ကို သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရက အသိဆုံး ျဖစ္သည္။

အစြန္းေရာက္အက်ဥ္းသားမ်ား ကို ျပဳျပင္သိမ္းသြင္းေသာ နည္းကို ေဒသတြင္း၌ စင္ကာပူ တစ္ႏိုင္ငံ က သာ  ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ တစ္ ကမၻာလုံးတြင္ ထိုကဲ့သို႕ နည္းကို က်င့္ သုံးေနေသာႏိုင္ငံ ေျခာက္ႏိုင္ငံသာရွိ ေသးသည္။  

ဆီးရီးယားႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ ပိုင္း အခ်ဳိ႕ေဒသမ်ားကို သိမ္းပိုက္ ထားႏိုင္သည့္အခါ အိုင္အက္စ္မ်ား သည္ အတင့္ရဲစြာ ကမၻာ့အျခားေန ရာမ်ားတြင္ လူသစ္စုေဆာင္းမႈ လုပ္ လာသည္။ ေလာကကို အမွန္အ တိုင္း မျမင္ႏိုင္သူမ်ား၊ ရြဲ႕ေစာင္း၍ ျမင္သူမ်ား သည္ အိုက္အက္စ္ သား ေကာင္အျဖစ္ က်ေရာက္ကုန္သည္။ တယူသန္လူငယ္အမ်ား အျပား အိုင္ အက္စ္ အဖဲြ႕ဝင္မ်ား ျဖစ္ ကုန္သည္။ အေရွ႕ေတာင္ အာရွမွ လူငယ္ ၁၅ဝဝ ေက်ာ္သည္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း တြင္ အိုင္အက္စ္အတြက္ တိုက္ပဲြဝင္ေနၾက သည္ဟု ခန္႕မွန္းရသည္။

အီရတ္ႏွင့္ ဆီးရီးယားတို႔တြင္ အိုင္အက္စ္တို႔တြင္ အေျခအေန မလွ ေသာအခါ အမ်ားအျပားသည္ ကမၻာ အႏွံ႔သို႔ေရာက္ရွိ သြားၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ မွာ မိခင္ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္သြားၾကသည္။ သူတို႔ႏွင့္အတူ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ တိုက္ရည္ခိုက္ရည္ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ အဆက္အသြယ္မ်ား  ပါလာသည္။ ၄င္းတို႔သည္ တိုက္ခိုက္မႈ အေတြ႔အ ႀကံဳ ရွိထားၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေလ်ာ့ရဲေသာ၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ အစည္းေျပေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ား သည္ သူတို႔အဖို႔ ပစ္မွတ္ေကာင္းမ်ား ျဖစ္လာသည္။ သူတို႕သည္ သာမန္လူ မ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာကာ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ရန္ အခြင့္ေကာင္းကို ေစာင့္ေနၾကသည္။

သူတို႔၏ ကြန္ရက္သည္ ထင္ သာျမင္သာ မရွိေသာ္လည္း လူဆိုး ဂိုဏ္မ်ားထက္ပင္ အဖ်က္စြမ္းအား ပိုမိုျမင့္မားသည္။ နယ္စပ္ ျဖတ္ေက်ာ္ လ်က္ လူေမွာင္ခိုျခင္း၊ ပစၥည္းေမွာင္ ခိ္ုျခင္းတို႔ကို မီဒီယာမ်ားတြင္ မၾကာ ခဏ ၾကားသိရေသာ္လည္း အစြန္း ေရာက္သမားတို႔၏  ကြန္ရက္ႏွင့္ ပတ္ သက္၍မူ မၾကားရသေလာက္ျဖစ္ သည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္ ရွိေနေသာ အစြန္းေရာက္သမားကြန္ ရက္မ်ားသည္ ေဒသတြင္း ညီေနာင္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေန သလို ကမၻာအႏွံ႕ရွိ အျခားေသာ အ ၾကမ္းဖက္ကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ အျပန္ အလွန္ ဆက္သြယ္မႈမ်ား ရွိေနသည္။

အၾကမ္းဖက္သမားတိုက္ခိုက္မႈ အႏၲရာယ္ႏွင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ မႈ ခင္းမ်ားကို ရင္ဆိုင္တြန္းလွန္ရာတြင္ သမား႐ိုးက်နည္းမဟုတ္ဘဲ တီထြင္ ႀကံဆနည္းလမ္းရွာရန္ လိုအပ္သည္။ အၾကမ္းဖက္ကြန္ရက္ကို ႏွိမ္နင္းရာ တြင္ လုံၿခဳံေရး ျပႆနာဟု သီးသန္႔ မျမင္ဘဲ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ တဲြဖက္ ေဆာင္ ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ အၾကမ္းဖက္ သမားမ်ား ေပၚထြက္လာရျခင္း သည္ ဆင္းရဲမဲြေတျခင္းႏွင့္ အသိပညာမဲ့ ျခင္းတို႔သည္ အေျခခံ အေၾကာင္းရင္း ခံ ျဖစ္သည္ ။

 ေဒသတြင္း အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္နင္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ဆက္စပ္ထားမွသာလွ်င္ ျပည့္စုံ ေသာ ေျဖရွင္း ခ်က္ျဖစ္ႏိုင္ေပ လိမ့္ မည္။

ေအးထြန္းမင္း

[email protected]
Ref: How to Counter Terrorism in Southeast Asia

ေအးထြန္းမင္း
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.