1-3-2018
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
နတ္မေတာင္အမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္(ေခၚႏူးစုမ္) တြင္ အမႈိက္ပုံးမ်ား ခ်ထားေပးမည္
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1052
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
Special Report
အျပစ္ေၾကြး ေပးဆပ္ရမည့္ အက်င့္ပ်က္ ျခစား အာဏာအလြဲသံုးစားျပဳသူမ်ား

႐ုိေမးနီးယားႏုိင္ငံတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလဆန္းပုိင္းက လူထုအုံၾကြမႈႀကီးတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ျပည္သူမ်ားသည္ သက္တမ္းတစ္လ သာရွိေသး သည့္ အစုိးရသစ္ကို ဆႏၵျပၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၄ ရက္တြင္ အာဏာရလာသည့္ ေရြးေကာက္ခံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဆုိရင္ဂရင္းဒီႏူး အစုိးရအဖြဲ႔အား အက်င့္ပ်က္ျခစားသူမ်ား အား ျပစ္ဒဏ္မွ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးသည့္ အေရးေပၚ အမိန္႔ေၾကညာခ်က္ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ျပည္သူသိန္းေပါင္းမ်ားစြာက ႏုိင္ငံအႏွံ႔အျပားဆန္႔က်င္ ဆႏၵျပခဲ့ၾက သည္။ ယင္းဆႏၵျပပြဲႀကီး သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ ရက္ ညပုိင္းတြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး ျပည္သူ ႏွစ္သိန္းမွ ငါးသိန္း နီးပါးအထိ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ဆႏၵျပပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေအအက္ဖ္ပီ သတင္းက ေဖာ္ျပသည္။

ယင္းဆႏၵျပပြဲႀကီးသည္ ႐ုိေမးနီးယားႏုိင္ငံ သမုိင္းတြင္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ အာဏာရွင္ နီကိုလပ္ေခ်ာင္ရွက္စကူးအား လူထုအုံၾ<ြက မႈျဖင့္ ျဖဳတ္ခ်အၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၂၈ ႏွစ္အၾကာ တြင္ တစ္ဖန္ျပန္လည္ ေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ သက္တမ္းတစ္လ သာရွိေသးသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရရွိခဲ့ေသာ ဆုိရွယ္ဒီမုိကရက္ တစ္ပါတီ PSD Party for social Democretic ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဆုိရင္ဂရင္းဒီႏူး အစုိးရသည္ ဇန္န ဝါရီ ၃၁ ရက္ က အက်င့္ပ်က္ျခစားသူမ်ားအား ျပစ္ဒဏ္မွ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပး သည္ အေရးေပၚ အမိန္႔ေၾကညာခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယင္းကို ျပည္သူအမ်ားက မေက်နပ္ၾကသျဖင့္ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ဆႏၵျပပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ေဖေဖာ္ဝါ ရီ ၅ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဆႏၵျပပြဲႀကီးသည့္ အႀကီးမားဆုံးျဖစ္ခဲ့သည္။

အစုိးရသစ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အက်င့္ပ်က္ျခစားသူမ်ားအား ျပစ္ဒဏ္မွ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးသည့္  အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခ်က္ သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ဝ ရက္တြင္ အာဏာ တည္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး အမိန္႔ေၾကညာခ်က္အရ ႐ုိေမးနီးယားႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံ သံုးေငြေၾကး လုိင္ ႏွစ္သိန္း (ယူ႐ုိ ၄၄ဝဝဝ) ထက္ေက်ာ္ၿပီး အာဏာ အလြဲသုံးစားျပဳသူ၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားသူမ်ားသာလွ်င္ အေရးယူ ခံရၿပီး ေထာင္ ဒဏ္ စီရင္ခံရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ သီးျခားေၾကညာခ်က္တစ္ခုအရဆုိလွ်င္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေထာင္ဒဏ္ငါးႏွစ္ က်ခံေနရသူ ၂၅ဝဝ ခန္႔ကိုလည္း အစုိးရက ျပန္လႊတ္ေပးရန္ ခြင့္ျပဳထားသည္။

ယင္းအမိန္႔ေၾကညာခ်က္ ေၾကာင့္ ယခင္ႏွစ္မ်ားက ျပဳလုပ္ခဲ့ သည့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တုိက္ဖ်က္ ေရး စီမံခ်က္ေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးထိန္း သိမ္းခံထားရေသာ ပုဂၢိဳလ္ ၂ဝဝဝ ခန္႔ ထဲက PSD ပါတီဝင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဟာင္းတစ္ဦး၊ ဝန္ႀကီးေဟာင္း ငါးဦး ႏွင့္ ဥပေဒျပဳ အမတ္ ၁၆ ဦးတုိ႔ ျပစ္ ဒဏ္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ရမည့္ အ က်ဳိးေက်းဇူးခံစားရမည့္ အေျခအေန ျဖစ္သည္။

အစုိးရသစ္သည္ အက်င့္ပ်က္ျခ စားမႈ ျပဳလုပ္သူမ်ားအား ျပစ္ဒဏ္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အမိန္႔ထုတ္ ျပန္ၿပီးေသာအခါ၊ ျပည္သူ လူထု၏ မေက်မနပ္ ေဒါသထြက္ေပါက္ကြဲၿပီး လမ္းေပၚထြက္ ဆႏၵျပျခင္းမ်ားျဖင့္ ရင္ဆုိင္ရေသာအခါ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ ရက္တြင္ ယင္း အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခ်က္ ကို  ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းေပးမည္ဟု ဆုိ ခဲ့သည္။ ထုိအခါ ျပည္သူမ်ားသည္ ပိုမုိေဒါသထြက္သြားၾကၿပီး ယင္းေန႔ ညပုိင္းမွာပင္လူပင္လယ္ႀကီးတမွ် လူစုလူေဝးျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး အင္အားအ ႀကီးမားဆုံးေသာ ဆႏၵျပပြဲႀကီးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲပစ္လုိက္ၾက သည္။ 'ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ ရာထူးက ႏုတ္ထြက္သြား'ဟူ၍ လည္း ေၾ<ြကးေၾကာ္ခဲ့ၾကသည္။ ဝီစီမ်ား မႈတ္ျခင္း၊ ပလတ္စတစ္ဟြန္းမ်ား မႈတ္ ျခင္းျဖင့္လည္း အစိုးရ ႏုတ္ထြက္ေရး ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ ယင္းသည္ ဥေရာပ တစ္ခြင္သို႔ ပ်ံႏွံ႔ေရာက္ရွိသြားပါသည္။

႐ုိေမးနီးယားႏုိင္ငံသည္ အေရွ႕ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားထဲက ဆုိရွယ္လစ္ အာဏာရွင္ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ဆုိ ရွယ္လစ္ အာဏာရွင္စနစ္က်င့္ သုံး ျခင္းေၾကာင့္ ဥေရာပတြင္ ဒုတိယ အဆင္းရဲဆုံးႏုိင္ငံလည္းျဖစ္သည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ အာဏာရွင္ေခ်ာင္ ရွက္စကူးအစုိးရကို လူထုအုံၾ<ြကမႈျဖင့္ ျဖဳတ္ခ်ခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ႐ုိေမးနီးယား သည္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။ ယင္းေၾကာင့္လည္း အဆင္းရဲဆုံးႏုိင္ငံ စာရင္းထဲက ႐ုန္းမထြက္ႏုိင္ၾကေသး ျခင္းျဖစ္သည္။

႐ုိေမးနီးယား ျပည္သူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံအတြင္း ထူေျပာေနေသာ အ က်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားကို ခါးစည္း ခံခဲ့ရျခင္းမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာခဲ့ၿပီမုိ႔ အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္း ကိစၥမ်ားကို ေအာ့ႏွလုံးနာၾကသည္။ မုန္းတီးၾကသည္။ စက္ဆုတ္ရြံရွာၾက သည္။ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံ ဥေရာပအလယ္ တြင္ မ်က္ႏွာငယ္စြာျဖင့္ ရပ္တည္ေန ရျခင္းမွာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား ေၾကာင့္ဟု တစ္ထစ္ခ်ယုံၾကည္ထား သျဖင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈဆုိလွ်င္ မည္သူ႔ကိုမဆုိ ခြင့္မလႊတ္ခ်င္ၾက။ ထုိ႔ ေၾကာင့္ မိမိတို႔ ေရြးေကာက္ထားသည့္ အစုိးရက အက်င့္ပ်က္ျခစား သူမ်ား အား နားလည္ခြင့္လႊတ္ေပးသည့္ သေဘာေဆာင္ေနသည့္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈ ျပစ္ဒဏ္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာ ခြင့္ေပးသည့္ အမိန္႔ေၾကညာခ်က္အ ေပၚ ေဒါသထြက္ေပါက္ကြဲၾကၿပီး လူထုအုံၾ<ြကဆႏၵျပပြဲႀကီးမ်ားျဖင့္ ဆန္႔ က်င္ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

အာဏာရ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဂရင္း ဒီႏူး အစုိးရကေတာ့ 'ရာထူးက ႏုတ္ ထြက္ၾက' ဟူေသာ ျပည္သူလူထု၏ ေတာင္းဆုိမႈကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့ သည္။ လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့သည့္အျပင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဂရင္းဒီႏူးက မိမိတုိ႔သည္ ျပည္သူက ေရြးေကာက္ထားသည့္ အစုိးရျဖစ္ သည္ႏွင့္အညီ ယခုအခ်ိန္မွစတင္ၿပီး မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားအတြက္ လုပ္ ေဆာင္စရာရွိသည္မ်ားကို လုပ္ ေဆာင္သြားေတာ့မည္ဟု ခပ္တင္း တင္းပင္ ေျပာၾကားခဲ့ေသးသည္။ ထုိ ေသာအခါ ျပည္သူမ်ားက အာဏာ ရွင္တစ္ဦးႏွင့္ ထပ္မံေတြ႔ႀကံဳခဲ့ရျပန္ သည္ဟု ဆုိခဲ့ၾကသည္။ အစုိးရအဖြဲ႔သစ္သည္ ဇန္နဝါရီ ၄ ရက္တြင္ စတင္ အာဏာရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းျပစ္ဒဏ္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း သည္  အက်င့္ပ်က္ျခစားသူမ်ားကို အကာအကြယ္ ေပးရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈအျဖစ္ ေနာက္ ေၾကာင္း ျပန္လွည့္သြားျခင္းမ်ဳိးျဖစ္ေန သည္ဟု လည္း ျပည္ တြင္းျပည္ပ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ေဝဖန္သုံးသပ္ေနၾက သည္။

လူဦးေရ သန္း ၂ဝ ေက်ာ္ရွိ ေသာ ႐ုိေမးနီးယား ျပည္သူအမ်ားစု သည္ ဆင္းရဲၾကသည္။ တစ္လလွ်င္ အနိမ့္ဆုံး လုပ္ခလစာ ယူ႐ုိ ၄၇ဝ သာရၾကသည္။ ျပည္သူေလးဦးတြင္ တစ္ဦးသည္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္ ရင္ ဆုိင္ေနရၿပီး ေက်းလက္ျပည္သူမ်ား သည္ ေသာက္ သုံးေရ ျပတ္လပ္သည့္ အႏၲရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည္။ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကိုလည္း အေႏြး ဓာတ္အျပည့္အဝမေပးႏုိင္ဟု ဆုိ သည္။ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံမ်ားတြင္ အရည္အ ခ်င္း ျပည့္မီသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား ရွား ပါးလ်က္ရွိသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ သက္ႀကီး ရြယ္အုိမ်ားသည္ ပင္စင္ယူခ်ိန္က်ေန ေသာ္လည္း တတ္ထားသည့္ ပညာ ရပ္မ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ေပး ေနျခင္းျဖင့္ လစ္ဟာေနသည့္ ဟာ ကြက္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးေနရ သည္ဟု သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္အခါသည္ ႐ို ေမးနီးယားႏုိင္ငံအဖုိ႔ စီးပြားေရးက် ဆင္းမႈႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည္။ အစုိးရ သစ္သည္ စီးပြားေရး က်ဆင္းေနမႈကို ကယ္တင္ရန္ မ်က္ႏွာမမူေသးဘဲ အ က်င့္ပ်က္ျခစားသူမ်ားအား ျပစ္ဒဏ္ သက္ညႇာခြင့္ေပး ကာ ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္လွည့္ေန သည့္ အေပၚ အဂၤလန္ ႏုိင္ငံကို ေျပာင္းေရႊ႕သြားသည့္ လူငယ္ တစ္ဦးက ယခုလုိ ေဝဖန္ေျပာၾကား ထားသည္။

''ကြၽန္ေတာ္ ဒီႏုိင္ငံကို စြန္႔ခြာ ခဲ့တာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြရွိေန လုိ႔ပဲ။ ဒီမွာက  (အဂၤလန္) လခက သိပ္မကြာေပမယ့္၊ ကြာတာက အ က်င့္ပ်က္ျခစားမႈ မရွိတာပဲ။ ဒီမွာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ လုံးဝမရွိတာပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံမွာက အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈက မယုံႏုိင္စရာေကာင္း ေလာက္တဲ့ အဆင့္ကို ေရာက္ေနၿပီ'' ဟု ဆုိသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း ျပည္သူ အမ်ား စုသည္ သက္တမ္း တစ္လ သာသာရွိ ေသးသည့္ အစုိးရသစ္အား အက်င့္ ပ်က္ျခစားမႈမ်ားကုိ အေလွ်ာ့ေပးေန သည့္အေပၚ အျပင္းအထန္ ကန္႔ ကြက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ႐ုိ ေမးနီးယားျပည္သူမ်ား ေအာင္ပြဲခံ သြားႏုိင္မည္လား၊ သူတုိ႔ အစုိးရသစ္ ကပဲ တစ္မ်ဳိလွည့္ကာ ျပည္သူအေပၚ လွည့္စားသြားႏုိင္မည္လား ေစာင့္စား နားစြင့္ရပါေတာ့ မည္။

 ျပင္သစ္ႏုိင္ငံတြင္လည္း အက်င့္ ပ်က္ျခစားမႈကို အေျခခံေသာ အ႐ႈပ္ ေတာ္ပုံတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ေနသည္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ ဒီမုိကရက္တစ္ ပါတီ၏ ဝါးတားဂိတ္ ႊၽေအနမါေအန အ႐ႈပ္ေတာ္ပုံကဲ့သို႔ပင္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ တြင္လည္း ယခု ေဖေဖာ္ဝါရီလပုိင္း အတြင္း ပင္နီလုဂိတ္ ဏနညနူသစန ါေအန အ႐ႈပ္ေတာ္ပုံ ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ပင္နီလုဆုိသည္မွာ ျပင္သစ္တြင္ ေရြး ေကာက္ပြဲဝင္မည့္ ကြန္ဆာေဗးတစ္ ပါတီ သမၼတ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဖရန္ဆြာဖီလြန္၏ ဇနီးျဖစ္သည္။ ျပင္ သစ္ႏုိင္ငံသည္ လာမည့္ ဧၿပီႏွင့္ ေမလတုိ႔တြင္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ ႏွစ္ေက်ာ့ေရြးခ်ယ္ပြဲမ်ား က်င္းပေတာ့ မည္ျဖစ္သည္။ ယခုတစ္ႀကိမ္ သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ ကြန္ဆာေဗးတစ္ ပါတီ၏ သမၼတေလာင္းအျဖစ္ ဖရန္ ဆြာဖီလြန္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ ခံရရန္ အလြန္ေရ ပန္းစားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ယခုေန အခ်ိန္အခါတြင္ ပင္နီလုအ႐ႈပ္ေတာ္ ပုံေၾကာင့္ ဖရန္ဆြာဖီလြန္အေရြးခံရ ရန္ အေျခအေနမွာ တအားေမွးမွိန္ လာေနသည္ဟု ျပင္သစ္မီဒီယာမ်ား က ဆုိေနၾကသည္။

အသက္ ၆၂ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ဖီလြန္ သည္ ျပင္သစ္သမၼတအျဖစ္ အေရြး ခံရရန္ ေရပန္းစားေနေသာ္လည္း သားသမီး ႏွင့္ ဇနီးတုိ႔အား အလုပ္အကိုင္ ဖန္ တီးေပးမႈ (ပင္နီလု အ႐ႈပ္ေတာ္ပုံ) ေၾကာင့္ ျပည္သူအမ်ား၏ ေထာက္ ခံမႈကို မ်ားစြာထိခုိက္လာႏုိင္ဖြယ္ရွိေန သည္ဟု ဆုိသည္။

 ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္ေန႔ထုတ္ ျပင္သစ္ သတင္းစာ The Canard Enchaine သတင္းစာ က သမၼတ ေလာင္းကေတာ္ မစၥစ္ပင္နီလု အား ပါလီမန္ အမတ္အတြက္ေပးရသည့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာထဲမွ လစာေငြကို ပါလီ မန္ လက္ေထာက္တစ္ဦး အျဖစ္ ခုနစ္ ႏွစ္ တိတိခံစားခြင့္ရရွိရန္ အလုပ္အ ကိုင္အတု ဖန္တီးေပးျခင္းကို ခင္ပြန္း ျဖစ္သူ သမၼတေလာင္းဖီလြန္က ျပဳ လုပ္ေပးခဲ့သည့္အတြက္ သူမကို မစၥ မန္း နီးပင္နီ Miss Money Penny ဟု ေလွာင္ေျပာင္ေရးသားထားခဲ့ေသး သည္။ ဖီလြန္သည္ မိမိဇနီးသည္အား ပါလီမန္လက္ေထာက္ရာထူးဟု အ လုပ္အကိုင္အတု ဖန္တီးေပးၿပီး ယူ႐ုိ တစ္သန္း (ေဒၚ လာ ၁ ဒသမ ၁ သန္း) ရေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ သမီးႏွင့္ သားကုိလည္း ပါလီမန္တြင္ အလုပ္ရေအာင္ ဖန္တီးေပးခဲ့ေၾကာင္း ကို ယင္းသတင္းစာကပင္ ထုတ္ေဖာ္ ေရးသားခဲ့ပါေသးသည္။

ယင္းသတင္းစာသည္ ၁၉၁၅ ခုႏွစ္ ပထမကမၻာစစ္ကာလကတည္း က ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ သတင္းစာျဖစ္ၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားကို ရွာေဖြ ေထာက္လွမ္းစူးစမ္းၿပီးမွ ေရးသား သည့္ ေဆာင္းပါးမ်ားေၾကာင့္ နာမည္ ႀကီးခဲ့ေသာ သတင္းစာျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားအား အစုိးရအဖြဲ႔အတြင္းက ႏႈိက္ ထုတ္ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ ယင္းသတင္းစာ သည္ မည္သည့္ပါတီဘက္မွ ဘက္လိုက္ျခင္းမရွိေပ။ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ တစ္ပတ္လွ်င္ ေစာင္ေရ ငါးသိန္းနီးပါး ထုတ္ေဝခဲ့ရ ေသာ ျပစ္သစ္ႏုိင္ငံ ၏ အထင္ကရ သတင္းစာဘုိးေအႀကီး ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ယင္းသတင္းစာ၏ ေဖာ္ျပခ်က္ အရ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ဖီလြန္သည္ အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္အျဖစ္ အေရြးခံရသည္။ ေရြးခ်ယ္ ခံရၿပီး ေနာက္ ရက္သတၱပတ္အတြင္း သမီး ႀကီးျဖစ္သူ မာရီကို ပါလီမန္တြင္ အ လုပ္ေပးခဲ့သည္။ ေနာက္ႏွစ္ႏွစ္ၾကာ ေသာအခါ ယင္းအလုပ္ကို ေမာင္ျဖစ္ သူ ခ်ားလ္စ္အား လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ သည္။ ဇနီးသည္ ပင္နီလုသည္ ၁၉၉၈ မွ ၂ဝဝ၇  ခုႏွစ္အထိ ပါလီ မန္ လက္ေထာက္အျဖစ္ ဝင္ေငြယူ႐ုိ ရွစ္သိန္းသုံးေသာင္းေက်ာ္ ရရွိခဲ့ ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ တကယ္တမ္းတြင္ ပင္နီလုသည္ အလုပ္ လုံးဝမလုပ္ ကိုင္ဘဲႏွင့္ ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပင္နီလုတြင္ ပါလီမန္၏ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳ တံဆိပ္မရွိ၊ အီးေမးလ္ အေကာင့္လည္း မရွိဟု ယင္းသတင္း စာႀကီးက ဖြင့္ခ်ထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။ ယင္းသည္ သမၼတေလာင္း ဖီလြန္အ တြက္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈပင္ ျဖစ္ သည္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိစဥ္က အာဏာအလြဲသုံးစားျပဳျခင္း၊ အက်င့္ ပ်က္ျခစားျခင္းသည္ ယခု သမၼတ ေလာင္းမဲဆြယ္ပြဲမ်ားတြင္ လာေရာက္ ထိခုိက္ေနေပၿပီ။ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူ မ်ားသည္ ကြန္ဆာေဗးတစ္ သမၼတ ေလာင္းကို အယုံအၾကည္မဲ့လာၾက သည္။ ထုိေၾကာင့္ သမၼတေလာင္း ဖီလြန္သမၼတျဖစ္ေရး အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္းႏွင့္ အႀကီးအက်ယ္ ရင္ဆုိင္ေနရျခင္းျဖစ္သည္။

သမၼတေလာင္း ဖီလြန္က အေစာ ပိုင္းတြင္ သတင္းစာမ်ား၏ ေရးသား ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ မိမိအား ပုဂၢိဳလ္ ေရးတုိက္ခုိက္မႈမ်ား သာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေဖေဖာ္ ဝါရီ ၇ ရက္မွာေတာ့ မိမိအေနျဖင့္ ဘာမွ် ဖုံးကြယ္ထားစရာ မလုိေတာ့ ေၾကာင္း၊ အျဖစ္အပ်က္အားလုံးအ တြက္ မိမိတြင္ တာဝန္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္သူမ်ား အား ေတာင္းပန္ပါ ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ သမၼတေရြး ေကာက္ပြဲကေနေတာ့ မိမိအေနျဖင့္ ႏုတ္ထြက္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ကြန္ဆာေဗးတစ္ပါတီဝင္ အခ်ဳိ႕က ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မိမိတုိ႔ပါတီ အႏုိင္ ရေရးအတြက္ ပင္နီလု အ႐ႈပ္ေတာ္ပုံ ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ေနရသျဖင့္ ဖီလြန္အစား အျခားတစ္ဦးကုိ အစားထုိးေရြး ေကာက္ပြဲဝင္ေစလုိေနသည္ဟု ဆုိၾက သည္။ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံသည္လည္း အာဏာအလဲြ သုံး စားရျခင္းႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားကိုယ္က်ဳိးရွာျခင္းမ်ား ထူေျပာေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ သည္။ အထူးသျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္ သည့္ အခါတုိင္းတြင္ျဖစ္ သည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပင္သစ္တြင္ အာဏာအ လဲြ အသုံးခ်ၿပီး မ႐ုိးမေျဖာင့္ ျပဳ လုပ္ျခင္း၊ သမၼာအာဇီဝ နည္းလမ္း မက် လိမ္လည္လွည့္ျဖားျခင္းမ်ား မၾကာခဏ ေပၚေပါက္တတ္သည္။ ျပင္သစ္သမၼတေဟာင္း ဂ်က္ရီွရက္ျပဳ လုပ္ခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္သည္ ထင္ရွား ေသာ သာဓကတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဂ်က္ ရွီရတ္သည္ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ကာလ မ်ားတြင္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ အျဖစ္ ထမ္းေဆာင္စဥ္က သူ႔ပါတီ ဘက္မွ တက္ၾ<ြကလႈပ္ရွားသူ ၂၈ ဦး အား အလုပ္အကိုင္အတုမ်ား ဖန္တီး ေပးခဲ့ၿပီး ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ တရားရင္ဆုိင္ခဲ့ရၿပီး ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ တရား႐ုံးက ဆုိင္းငံ့ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ႏွစ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရ ဖူးသည္။ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ UPM (Union for a Popular Movement)  ပါတီ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ၊ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ခဲ့သူ အာလိန္ဂ်ဴေပသည္ လည္း ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္က ျပည္သူ႔ ဘ႑ာအလြဲသုံးစားမႈျဖင့္ ဆုိင္းငံ့ျပစ္ ဒဏ္ေထာင္ ၁၉ လ က်ခံခဲ့ဖူးသည္။ ထုိနည္းတူ သမၼတေဟာင္း ဆာကုိ ဇီသည္လည္း မဲဆြယ္စည္း႐ုံးရာတြင္ တရားမဝင္ေငြမ်ား အသုံးျပဳခဲ့သျဖင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းခံခဲ့ ရေသး သည္။ ယခုလည္း ပင္နီလု အ႐ႈပ္ေတာ္ပုံႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ ဖီလြန္ႏွင့္ အၿပိဳင္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေနသည့္ 'ျပင္သစ္သာ လွ်င္ ပထမ'ဟုလည္း ေၾ<ြကးေၾကာ္ ထားသည့္ လက္ယာအစြန္းေရာက္ ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ မာရီလီပင္းသည္ လည္း သူမ၏ အမ်ဳိးသားတပ္ဦး ပါတီမွ ပုဂၢိဳလ္အခ်ဳိ႕ကို ဥေရာပသမဂၢ ရန္ပုံေငြမွ ေထာက္ပံ့ေပးေနေၾကာင္း စြပ္စြဲခံထားရသည္။

 ျပင္သစ္ႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံေရး သမားမ်ားသည္ အစုိးရအဖြဲ႔တြင္ ရာထူးႀကီးႀကီးမားမားရၿပီ ဆုိပါက သူတုိ႔၏ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္း မိသားစု မ်ားအား အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ အ လုပ္အကိုင္အတုမ်ား ဖန္တီးေပး တတ္ၾကသည္။

ျပည္သူအမ်ားစုကေတာ့ ဖီလြန္ႏွင့္ သူ႔မိသားစုကို ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြ အ ေခ်ာင္ရယူမႈျဖင့္ မေက်မနပ္ျဖစ္ေန ၾကသည္။ ျပင္သစ္တြင္ ပါလီမန္ အမတ္တစ္ဦးသည္ သူ၏ လက္ ေထာက္မ်ားအား တစ္လလွ်င္ ယူ႐ုိ ေငြ ၉၅ဝဝ လစာေပးခြင့္ေတာ့ရွိ သည္။ ျပင္သစ္ေရြးေကာက္ပြဲနီးလာခ်ိန္တြင္ အႏုိင္ရရွိေရးအတြက္ ႏုိင္ငံ ေရးသမားမ်ား၏ ေငြေၾကး အ႐ႈပ္ ေတာ္ပုံ မ်ား ေပၚေပါက္ေနျခင္းသည္ ျပည္သူလူထု၏ သည္းခံမႈ အတုိင္း အတာကို စမ္းသပ္မႈတစ္ခုျဖစ္ေန ေၾကာင္း ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္ကလည္း ေဝဖန္ေထာက္ျပထားသည္ကို ေလ့ လာလုိက္ရသည္။

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလဆန္း ပိုင္းႏွင့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ေႏွာင္းပုိင္းကလည္း ေတာင္ကိုရီးယား ႏုိင္ငံ ဆုိးလ္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ သမၼတ ပတ္ကြမ္ဟီးအာဏာ အလြဲသုံးစားျပဳ လုပ္မႈကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ေတာင္ကို ရီးယားႏုိင္ငံသားမ်ား ေသာင္းသိန္းခ်ီ ကာ ဆႏၵျပခဲ့ၾကေသးသည္။ အာဏာ အလြဲသုံးစားျပဳခဲ့ေသာ သမၼတပတ္ ကြမ္ဟီးႏုတ္ထြက္ေပးေရးျဖစ္သည္။ သမၼတ ပတ္ကြမ္ဟီးသည္ သူ၏ လူ ယုံခြၽဳိင္ဆြန္စီအား လုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ား ေပးခဲ့သည္။ သမၼတ လူယုံသည္ သမၼတအာဏာကို အလြဲသုံးစားျပဳ ကာ လာဘ္လာဘမ်ား လက္ခံခဲ့ သည္။ ေတာင္ကိုရီးယား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ေကာ္ပိုေရးရွင္း အခ်ဳိ႕သည္ အစုိးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိရန္ သမၼတလူယုံအား လာဘ္ေပး လာဘ္ယူျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းအ ထဲတြင္ ကမၻာေက်ာ္ ဆမ္ေဆာင္း ကုမၸဏီႀကီးလည္း ပါဝင္ေနသည္။ သမၼတပတ္ကြမ္ဟီးသည္ ေတာင္ကို ရီးယား လႊတ္ေတာ္တြင္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈ အ႐ႈပ္ေတာ္ပုံႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီး စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈ အဆိုျဖင့္ ရင္ဆုိင္ ေနရသည္။ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းလည္း ခံေနရ၏။ သမၼတ၏ လူယုံဆြန္စီကို ဖမ္းဆီးထားၿပီး စုံစမ္းစစ္ေဆးေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ားသည္ အက်င့္ ပ်က္ျခစားမႈတြင္ တာဝန္အရွိဆုံးျဖစ္ ေသာ သမၼတ ပတ္ကြမ္ဟီးကုိ ရာထူး မွ ဖယ္ရွားေပးရန္ လမ္းေပၚတြင္ ဆႏၵ ျပပြဲမ်ား အပတ္စဥ္ၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲ က်င္းပ ခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ျပင္ အ႐ႈပ္ေတာ္ပုံတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာ ဆမ္ေဆာင္း ကုမၸဏီႀကီး၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ လီကန္ ဟီး၏သား ဆမ္ေဆာင္းအုပ္စု ဒုတိယဥကၠ႒ျဖစ္သူ (ေနာင္တြင္ ဆမ္ ေဆာင္းအုပ္စု၏ ဥကၠ႒ျဖစ္မည့္သူ) လီဂ်ဲေယာင္အား ဖမ္းဆီးေပးေရးအ တြက္ပင္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကေသးသည္။ ဒုတိယ ဥကၠ႒ လီဂ်ဲေယာင္သည္ ေခၚယူစစ္ေမးျခင္းကိုေတာ့ အႀကိမ္ ႀကိမ္ခံေနရသည္။ သို႔ေသာ္ ¤င္းအား ဖမ္းဝရမ္းထုတ္၍ ဖမ္းဆီးေရးမွာ သက္ေသအေထာက္အထား မခုိင္လုံ ေသးဟု ဆုိးလ္တရား႐ုံးခ်ဳပ္က ေျပာ ၾကားထားသည္။ ယခု အ႐ႈပ္ေတာ္ပုံ တြင္ ဆမ္ေဆာင္းဒုတိယဥကၠ႒ လီဂ်ဲ ေယာင္သည္ သမၼတ၏ လူယုံ ခြၽိင္ ဆြန္စီထံ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၄ဝ နီးပါးလာဘ္ေငြေပးခဲ့သည္ဟု စြပ္ စြဲခံထားရသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္ တြင္ ¤င္းအားထပ္မံဆင့္ေခၚၿပီး စစ္ေဆးေနသည္ဟု သိရၿပီးမၾကာခင္ ဖမ္းဝရမ္းထုတ္သင့္၊ မထုတ္သင့္ ဆုံး ျဖတ္သြားမည္ဟု အစုိးရေရွ႕ေနမ်ား က ေျပာၾကားထားသည္။

 ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံသည္ လည္း ယခုႏွစ္အတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲ မ်ား က်င္းပဦးမည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ အမ်ဳိးသမီး သမၼတ ပတ္ကြမ္ဟီးသည္ ျပန္လည္ ေရြးေကာက္ခံရန္ ဝင္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္မဟုတ္ေတာ့ဘဲ (ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္လည္း မရေတာ့ဘဲ) ေသ ခ်ာေပါက္ျပဳတ္က်ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ အက်င့္ပ်က္ျခစား မႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အာဏာအလြဲ သုံးစား ခြင့္ ျပဳခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ သည္။ လူယုံ ေမြးခဲ့ျခင္းသည္ သူမ၏ မဟာအမွားႀကီးျဖစ္၏။

 လူယုံသတ္၍ ႏုိင္ငံေရး ေသရ ေတာ့မည့္ အေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆုိင္ ေနရေသာ သမၼတ ပတ္ကြမ္ဟီးသည္ ႏွယ္ႏွယ္ရရေတာ့ မဟုတ္။ ယခင္က ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ တန္ခုိးထြားခဲ့ ေသာ သမၼတေလာင္း ပတ္ဂ်ဳံဟီး၏ သမီးျဖစ္သည္။ ¤င္းတုိ႔သည္ ေတာင္ ကိုရီးယားတြင္ ႏုိင္ငံေရး ၾသဇာရွိ သည္။ ႏုိင္ငံေရးမ်ဳိးဆက္ရွိသည္။ ယခုေတာ့ မ်ဳိးဆက္ျပတ္ေတာ့မည္။ အဆင္မသင့္လွ်င္ သမၼတ ပတ္ကြမ္ ဟီး တစ္ေယာက္ေထာင္နန္းပင္စံရ ကိန္းရွိေနသည္။ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ အ႐ႈပ္ေတာ္ပုံမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ မ်ားအဖုိ႔ ႏုိင္ငံေရးက ပထုတ္ခံလုိက္ရေသာ္ျငား သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရးက အနားယူလုိက္ရေသာ္ ျငား ကာလဝိပါက္ေနာက္ပိုးတက္ ကာ အရိပ္မည္းႀကီးက လုိက္ပါလာၿပီး ေထာင္နန္းစံရျခင္းျဖင့္ အျပစ္ ေၾ<ြကးကို ေပးဆပ္လုိက္ရသည္မ်ဳိး ရွိ တတ္သည္။ ျပည္သူ႔ ဘ႑ာေငြ ကို စားသုံးသူ၊ အလြဲသုံးစားျပဳသူ၊ ျဖဳန္းတီး ပစ္သူ မည္သူမဆုိ ေနာက္ဆုံးမေတာ့ ျပည္သူ၏ ေမတၱာမ်ားစူးရွကာ ကား ခနဲက်သြားရသည္ပင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ မ်ား အားလုံး (ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား မဟုတ္၊ ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ မ်ား ကုိသာ ဆုိလုိသည္) သတိႀကီးႀကီး ထားရမည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။

နိဂုံးခ်ဳပ္ဆုိခ်င္သည္မွာ အဂတိ လုိက္စားသူ၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားသူ၊ အာဏာအလြဲသုံးစားျပဳသူ မည္သူမ ဆုိ မည္သည့္ အစုိးရအဖြဲ႔မဆုိ၊ မည္ သို႔ေသာ ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မဆုိ ကမၻာ့ျပည္သူမ်ားက လုံးဝလက္မခံ ပါ။ လုံးဝလည္း ခြင့္မလႊတ္ၾကပါဆုိ သည့္ အေၾကာင္းကုိ ကမၻာ့အေနာက္ ျခမ္း၊ အေရွ႕ျခမ္းႏုိင္ငံ အသီးသီးမွ ျပည္သူမ်ားက ဆႏၵျပဆန္႔က်င္ၾက ျခင္းျဖင့္ ေဖာ္ ထုတ္ျပသေနၾက သည္ ကို သိျမင္ေနရၿပီျဖစ္သည္။              အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္မ်ား သည္ ယခုလပုိင္းမ်ားအတြင္း ေပၚ ေပါက္ခဲ့ေသာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကို ဆန္႔က်င္ၾကသည့္ ျဖစ္ရပ္အခ်ဳိ႕သာ ျဖစ္သည္။ အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္လည္း ကိုယ့္နည္းကုိယ့္ဟန္ျဖင့္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ား အား တအုံေႏြးေႏြးတုိက္ ပြဲဝင္ေနၾကသည္မ်ားလည္း အမ်ား ႀကီးရွိသည္။

တကယ္ေတာ့ အက်င့္ပ်က္ျခ စားျခင္း၊ အဂတိလုိက္စားျခင္း၊ အာဏာအလြဲသုံးစားျပဳျခင္းမ်ားသည္ မိမိႏုိင္ငံကို မိမိျပန္ဖ်က္ေနျခင္းျဖစ္ သည္။ မိမိကို ေထာက္ခံထားေသာ ျပည္သူမ်ားအား သစၥာေဖာက္ကာ ျပန္သတ္ေနျခင္းႏွင့္တူေနသည္။ ထုိ႔ ေၾကာင့္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေရြး ျပည္သူ လူထုက ေတြ႔ရာသခ်ဳႋင္း ဓားမဆုိင္း ဆန္႔က်င္ကန႔္ကြက္တုိက္ဖ်က္ေနရျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေလ့လာ တင္ျပလုိက္ရ ပါသည္။

ေမာင္လြင္ျပင္
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.