18-1-2018
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1046
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
Special Report
ေတာင္ကတံုး ေတာျပဳန္း တရားခံ သစ္ေစာရမ်ား တန္ခိုးထြားေနတုန္းပဲလား

ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝန္း သစ္ေတာမ်ား အားလုံးနီးပါး ေတာင္ကတုံးျဖစ္ကုန္ၿပီ။ ျမန္မာ့သစ္ေတာ သယံဇာတမ်ား တျဖည္းျဖည္း ျပဳန္းတီး ကုန္ၿပီ။ ယင္းသို႔ ပ်က္ စီးျပဳန္းတီးရျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေခတ္အဆက္ဆက္၊ အစုိးရ အဆက္ ဆက္က သစ္ေတာမ်ားရွိ အဖုိးတန္ကြၽန္းသစ္ႏွင့္ အျခားသစ္မာ အမ်ဳိးအစားမ်ားအား အတုိင္းအဆမဲ့၊ အဆင္အျခင္မဲ့ ခုတ္ယူခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု တစ္ႏုိင္ငံလုံးရွိ ျပည္သူျပည္သား တုိင္းရင္းသားအားလုံးက သိေနၾကသည္။ ေဒသတြင္း အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားကလည္း သိသည္။ ကမၻာကလည္း သိသည္။ ကမၻာက သိသျဖင့္လည္း သက္ဆုိင္ရာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္း အခ်ဳိ႕က ျမန္မာ့သစ္ေတာမ်ား တစ္စတစ္စ ပ်က္စီးျပဳန္းတီးေနေၾကာင္း၊ သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းသည့္ ဧရိယာ တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့ နည္းက်ဆင္းလာေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ယခင္ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝ ေက်ာ္က သစ္ပင္သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းေနသည့္ ဧရိယာသည္ (အစိမ္းေရာင္ ဧရိယာ) ႏုိင္ငံ ဧရိယာအက်ယ္အဝန္း၏ ၇ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိခဲ့ရာမွ ယခုအခါတြင္ ဧရိယာ ၄ဝ ရာ ခိုင္ႏႈန္းသာရွိေတာ့ေၾကာင္းႏွင့္ အစိမ္းေရာင္ ဧရိယာေလ်ာ့က် လာ ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ေဂဟစနစ္ ပ်က္ယြင္းမႈ၊ ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္ ေျပာင္းလဲမႈ၊ ဆုိးရြားေသာ ရာသီဥတုေဘးဒဏ္ခံရမႈႏွင့္ ဆုိးရြားေသာ ရာသီဥတုေဘး ဒဏ္ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားအား ထိခုိက္နစ္နာေစ မႈဆုိးက်ဳိးမ်ားကို ႏွစ္စဥ္တြက္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အစိမ္းေရာင္ ဧရိယာမ်ား ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းလာရမႈ၏ အဓိက တရားခံလက္ သည္သည္ သစ္ေတာမ်ားအား တရားမဝင္ ခုတ္ထြင္ၿပီး သစ္ခုိးထုတ္မႈမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သစ္ခုိးထုတ္မႈမ်ားသည္ ႏွေျမာတသဝမ္းနည္းဖြယ္ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ရက္ရက္စက္စက္၊ ပက္ပက္စက္စက္ ခုတ္လွဲ အ ေျပာင္းရွင္းခဲ့ၾကသည္။ မည္မွ်အထိ ခုတ္လဲွအေျပာင္းရွင္းခဲ့သနည္းဆုိလွ်င္ အဖုိးတန္ ကြၽန္းသစ္ေပါက္ေရာက္ရာ မူလေဒသျဖစ္သည့္ ပဲခူး႐ုိးမတြင္ သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းကို ၁ဝ ႏွစ္ရပ္ဆုိင္းလုိက္ေၾကာင္း သယံ ဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေရး ရာ ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေၾကညာ လုိက္ရသည္အထိ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ပဲခူး ႐ုိးမေဒသတြင္ သစ္ထုတ္လုပ္စရာ အေျခအေန မရွိေတာ့ ၍ ျဖစ္သည္။  ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္း စစ္ကိုင္း တုိင္းေဒသႀကီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ စသည့္ေဒသမ်ားတြင္လည္း သစ္ ေတာမ်ားသည္ သစ္ထုတ္လုပ္စရာ အေျခအေန တျဖည္းျဖည္းမဲ့လာေန သည္။ သစ္ေတာမ်ား ေျပာင္တလင္း ခါေနၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ကစၿပီး သစ္ထုတ္လုပ္မႈကို လုံးဝရပ္နားထားျခင္း၊ ပဲခူး႐ုိးမ ေဒသ အား ၁ဝ ႏွစ္တာကာလ သစ္ထုတ္ လုပ္မႈ ရပ္ဆုိင္းျခင္း၊ လာမည့္ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ သစ္ထုတ္လုပ္ ျခင္းကို ႏွစ္စဥ္သစ္ေတာထြက္ပမာဏ သတ္မွတ္ခ်က္ေဘာင္အတြင္း ေလွ်ာ့ ခ် ထုတ္လုပ္ျခင္းတုိ႔ကို ဝန္ႀကီးဌာန က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္တားျမစ္ ေနရၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ျမန္မာ့ သယံဇာတသစ္ေတာမ်ား အား ရစရာမရွိေအာင္ မည္သူေတြ၊ မည္သည့္အစုိးရႏွင့္ မည္သည့္လက္ထက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသနည္း။ ယင္းသည္ လည္း ေဝးေဝးေတြး ၾကည့္ ေျပးၾကည့္ စရာမလုိပါ။

စစ္အစုိးရ ႏွစ္ဆက္ နဝတ၊ နအဖ လက္ထက္က လုပ္ပုိင္ခြင့္ တစ္ခ်က္လႊတ္အာဏာရရွိခဲ့ၾကသည့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားပင္ျဖစ္ သည္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ျဖင့္ ယစ္မူးေနၾက သူ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ အာဏာတည္ၿမဲရန္ႏွင့္ တုိင္းျပည္၏ အရပ္ရပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ လုိအပ္ ေသာ အသုံးစရိတ္ကို ျမန္မာ့သစ္ ေတာ သယံဇာတမ်ားကို ခုတ္လဲွ ေရာင္းစားၿပီး ေျဖရွင္းခဲ့ သည္။ ေန ျပည္ေတာ္ ဟု ေခၚေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီး  ေပၚေပါက္တည္ ေဆာက္ေရးတြင္ သစ္ေတာႀကီး မ်ား ထဲက အဖုိးတန္ျမန္မာ့ကြၽန္း သစ္တန္ ခ်ိန္ေပါင္းေထာင္ေသာင္း ခ်ီေသာ ေရာင္းရေငြမ်ား ပါဝင္သည္။ ျမန္မာ့ အဖုိးတန္ ေက်ာက္ သံပတၱျမား တြင္း ထြက္ ရတနာမ်ား၏ ေရာင္းရေငြ လည္း ပါဝင္သည္။ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ႏွင့္ ေရနံေရာင္းရေငြမ်ားလည္း ပါ ဝင္သည္။ အမွန္ေတာ့ ေနျပည္ေတာ္ ဟူေသာ မင္းစုိးရာဇာနန္းေတာ္ႀကီးကို ျပည္သူျပည္သားမ်ား ပိုင္ဆုိင္ပါ သည္။ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ားျဖင့္ တည္ ေဆာက္ထား၍ ျဖစ္သည္။

စစ္အစုိးရမင္းမ်ားသည္ မိမိတုိ႔အာဏာႏွင့္ စည္းစိမ္တည္ၿငိမ္ခုိင္ ခံ့ ႀကီးထြားေအာင္ ေနာက္ကက်ားကန္ ၿပီး၊ ေအာက္ကေထာက္ခံေပး မည့္ ေဒါက္တုိင္မ်ားကိုလည္း ေမြးစားၾက ျပန္ပါေသးသည္။ ယင္းေဒါက္တုိင္ မ်ားထဲတြင္ ခ႐ုိနီဟူေသာ လူတန္းစား တစ္ရပ္လည္း ပါဝင္သည္။ ခ႐ုိနီမ်ား ခ်မ္းသာသထက္ ခ်မ္းသာ၊ ႀကီးပြား သထက္ ႀကီးပြားလာေအာင္ ျမန္မာ့ သစ္ေတာမ်ားအား လက္ညိႇဳးၫႊန္ျပ ၿပီး သစ္ထုတ္လုပ္ခြင့္ကို အပိုင္စား ေပးသနားခဲ့ျပန္ပါသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ခ႐ုိနီမ်ားလက္ထဲ သစ္ထုတ္လုပ္ပြဲ လက္မွတ္မ်ားရၾကေသာအခါ မဟား တရား သစ္ထုတ္လုပ္ပြဲမ်ား က်င္းပ ၾကပါေတာ့သည္။ ဤတြင္ ခြင့္ျပဳ ခ်က္ရသည္က နည္းနည္းခုိးထုတ္ၾက သည္က မ်ားမ်ားျဖင့္ ဝုိင္းၿပီး အမဲဖ်က္လုိက္ၾကသည္မွာ ခ႐ုိနီစီးပြား ေရးလုပ္ငန္း အမည္ခံ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ စစ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ သားစဥ္ ေျမးဆက္ ပတ္သက္ရာ ပတ္သက္ ေၾကာင္း ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ေခတ္ပ်က္တုန္း သူေဌးျဖစ္ ႀကံၾကမည့္သူမ်ားႏွင့္ တက္လာသည့္ အစုိးရ တုိ႔အစုိးရဟု ခံယူကာ မုိးရြာတုန္း ေရခံရမည္ဟူ သည့္ အခြင့္အေရးသမားမ်ား၊ အ ေခ်ာင္လုိက္ႏႈိက္ေနၾကသူမ်ားျဖင့္ ျမန္မာ့ သစ္ေတာႀကီးမ်ားတြင္ တဝုန္း ဝုန္း အုန္းအုန္းကြၽက္ကြၽက္ စည္ကား ေနပါေတာ့သည္။

အမွန္ေတာ့ ကြၽန္းသစ္ဟူသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္ ပစၥည္းျဖစ္သည္။ ကြၽန္းသစ္ႏွင့္ အျခားသစ္ မာမ်ားအား ခုတ္လွဲထုတ္လုပ္တင္ ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္း ကို ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ ယင္းသို႔ သိသိခ်ည္းျဖင့္ အာဏာပိုင္ သူမ်ားႏွင့္ ေပါင္းကာပင္းကာ သစ္ ထုတ္လုပ္ ျခင္းသည္ တရားမဝင္ လုပ္ကိုင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ သစ္ေတာမ်ား အခ်ိန္တုိတုိ၊ ႏွစ္တုိ တုိအတြင္း ေတာင္ကတုံး နီးပါးျဖစ္ သြားရျခင္းမွာ မသမာေသာ နည္း လမ္းေပါင္းစုံျဖင့္ တရားမဝင္ သစ္ ခုိးထုတ္ျခင္းမ်ား ထူေျပာလြန္းျခင္း မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ တရားမဝင္ သစ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ျခင္းသည္ လည္း မသမာသူ စီးပြားေရးသမား မ်ားအတြက္ အခ်ိန္တုိတုိ အတြင္း သန္းၾ<ြကယ္သူေဌးစာရင္းဝင္သြား ႏုိင္ေလာက္သည့္ မက္လုံးကလည္း ေပးေနသည္။ တကယ္လည္း စီး ပြားျဖစ္ၾကသည္။ လုပ္တတ္ကိုင္ တတ္၊ ေပါင္းတတ္သင္းတတ္၊ ေပး တတ္ကမ္းတတ္ဖုိ႔သာလုိသည္။ ယင္းသည္လည္း မခဲယဥ္း။ လမ္း ေၾကာင္းမ်ားက ခ်က္ဆုိနားခြက္က မီးေတာက္ကာ အလုိလုိပြင့္ေန သည္။ဤသုိ႔ျဖင့္ သစ္ခုိးထုတ္တင္ ပို႔ျခင္း မ်ားက ေခတ္တုိင္း၊ အစုိးရ တုိင္းတြင္ သက္ဆုိးရွည္ကာ တည္ရွိေနသည္။ အစုိးရမ်ား၏ အမိန္႔ ဥပေဒမ်ားက လည္း ထုိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ထုိစီးပြားရွာ နည္းကားမ်ား သက္ဆုိးရွည္ ကာ တည္ၿမဲေနေအာင္ လမ္းဖြင့္ေပးသလုိ ျဖစ္ေနသည္။

အစုိးရ အဆက္ဆက္သည္ ဥပေဒအရ သစ္ခုိးထုတ္ျခင္းမ်ားကို ဖမ္းဆီးအေရးယူပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဥပေဒအရပင္ သိမ္းဆည္းရ မိေသာ သစ္တန္ခ်ိန္ရာေပါင္းမ်ားစြာသည္ ပိုင္ရွင္မဲ့ဘဝသို႔ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း မိနစ္ပုိင္းအတြင္း သက္ဆင္းသြားကာ တကယ့္ လက္မည္း ႀကီးမ်ား ေပ်ာက္ ကြယ္သြားသည္။ ပုိင္ရွင္မဲ့ သစ္ပုံႀကီး ကေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္ ဘ႑ာစာရင္းထဲ ဝင္သြားသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ ဘ႑ာစာ ရင္း ထဲဝင္သြားသည္ဆုိရာတြင္လည္း ဆင္ျခင္သုံးသပ္ရသည့္ သေဘာရွိ သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ ဘ႑ာအျဖစ္ အားလုံးေသာ သစ္ပုံမ်ား ေရွာေရွာ ႐ွဴ႐ွဴဝင္သြား၏လား၊ အထစ္အေငါ့ အေမ့အက်န္ အထိန္အခ်န္မ်ားရွိေန ေသးသလား စဥ္းစားရဦးမည္ျဖစ္ သည္။

အစုိးရအဆက္ဆက္တြင္ ခ႐ုိ နီမ်ဳိးဆက္တုိ႔၏ သစ္ခုိးထုတ္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္ဟု ဆုိခဲ့သည္။ ယခု ျပည္ သူလူထုက  ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခဲ့ေသာ အင္န္အယ္လ္ဒီ အစုိးရလက္ ထက္တြင္ေရာ သစ္ခုိးထုတ္မႈမ်ားရွိ ပါေသးသလားဟု ေမးလွ်င္ 'ဟား၊ ျပည္သူ႔ အစုိးရ လက္ထက္မွာ ဘယ္ရွိ ပါေတာ့မလဲ'ဟု အတင္းကာေရာ ဇြတ္ေထာက္ခံခ်င္စိတ္ျဖင့္ ဇြတ္မ ျငင္းပါႏွင့္။ အင္န္အယ္လ္ဒီ အစုိးရ လက္ထက္တြင္လည္း တရားမဝင္ သစ္ခုိးထုတ္မႈမ်ား ရွိေနပါေသးသည္။ မေန႔တစ္ေန႔ကတင္ ျမန္မာ့စက္မႈဆိပ္ ကမ္းတြင္ ခ်ထားသည့္ ကုန္ေသတၱာ ႏွစ္လုံးထဲက တရားမဝင္သစ္မ်ား အခ်ိန္မီ ဖမ္းဆီးရမိလုိက္ပါေသး သည္။ ယင္းဖမ္းဆီးရမိမႈ၏ ကြင္း ဆက္အရ ေနာက္ထပ္သစ္ခုိးထုတ္ မည့္ ကိစၥမ်ားကိုပါ မီးခုိးၾ<ြကက္ ေလွ်ာက္မိ၊ ျပည္သူ လူထုက ေရြး ေကာက္တင္ေျမႇာက္ေသာ အစုိးရဟူသည္က သပ္သပ္၊  သစ္ခုိး ထုတ္ဖုိ႔ အႀကံထုတ္သည္က သပ္ သပ္၊ ဝိသမစီးပြားေရးလုပ္ငန္းက သပ္ သပ္ျဖစ္ေနသည္ ကိုေတာ့ ခဲြျခားသိျမင္ရပါမည္။

 ျပည္သူ႔အစုိးရတက္လာ၍ သစ္ခုိးထုတ္မႈမ်ား ရပ္ဆုိင္းသြားလိမ့္ မည္။ ဝိသမ စီးပြားရွာျခင္းမ်ား တြန္႔ ဆုတ္ သြားလိမ့္မည္ဟု တစ္ထစ္ခ်မ ေတြးပါႏွင့္။ သို႔ေသာ္ ျပည္သူ႔အစုိးရ တက္လာလွ်င္ေတာ့ျပည္သူမႀကိဳက္ ေသာ၊ ျပည္သူလူထုအက်ဳိးစီးပြား ပ်က္စီး ဆုတ္ယုတ္ေစေသာ သစ္ခုိး ထုတ္ျခင္းမ်ား၊ ဝိသမ မေတာ္မတရား စီးပြားရွာျခင္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ေဖာ္ထုတ္ရွင္းလင္း အျမစ္ျပတ္ေခ် မႈန္းလိမ့္မည္ဟုေတာ့ ယုံၾကည္ေတြး ေတာေနရပါမည္။ မရွင္းႏုိင္ေသးလွ်င္ ရွင္းလင္းႏုိင္ေအာင္ ဝုိင္းဝန္းကူညီရပါ မည္။

ယခု ဇန္နဝါရီလကုန္ပိုင္းက ဖမ္းဆီးရမိေသာ သစ္ခုိးထုတ္မည့္ ကိစၥသည္ ေခတ္အဆက္ဆက္က လုပ္ကုိင္ခဲ့ေသာ သစ္ခုိးထုတ္မႈမ်ား ၏ အဆက္လည္းျဖစ္သည္။ ယခုဘ႑ာ ႏွစ္ထဲတြင္ အမ်ားဆုံးေသာ သစ္ခုိး ထုတ္မႈပမာဏလည္းျဖစ္သည္။ အင္န္အယ္ဒီအစုိးရ အတြက္လည္း ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း စိန္ေခၚခံ ရမႈလည္းျဖစ္သည္။ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈမ်ားကို တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ျပတ္ျပတ္သားသား ေျဖရွင္းသြားမည္ဟု ေျပာျပထားခဲ့ ေသာ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ ႀကီးငွာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး အား လည္း နားရြက္တံေတြးဆြတ္ လုိက္ ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သူႏုိင္ငံသားမ်ားအား လည္း ေဒသ တြင္းႏုိင္ငံမ်ား အလယ္ ဆက္လက္ မ်က္ႏွာငယ္ သိကၡာက်ဆင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္လုိက္ျခင္းမ်ဳိးလည္းျဖစ္ သည္။ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံ မ်ားၾကား တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ 'သူခုိးတုိင္း ျပည္'ဟု လူသိမ်ားထင္ရွားေက်ာ္ ေစာေသာႏုိင္ငံျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ ဇန္နဝါရီလကုန္ ပိုင္းက တရားမဝင္သစ္ခုိးထုတ္မည့္ ကိစၥဖမ္းဆီးရမိမႈမွာ ဤသို႔ျဖစ္သည္။         

ဇန္နဝါရီ ၂၄ ရက္တြင္ သတင္း ရရွိ၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အလုံ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျမန္မာ့စက္မႈဆိပ္ကမ္း တြင္ ကုန္ေသတၱာႏွစ္လုံးေရာက္ရွိေနသည္ ကို သက္ဆုိင္ရာ ဌာနမ်ားက ညိႇႏႈိင္း ၿပီး ဖြင့္ေဖာက္ၾကည့္႐ႈရာ ကြၽန္းသစ္ ၃၃ တန္ေက်ာ္ကို ေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီး စတင္ သိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ သတင္းကြင္းဆက္အရ ဆက္လက္ လုိက္ေသာအခါ ယင္းဆိပ္ ကမ္းဝင္း ထဲ၌ပင္ ကုန္ေသတၱာ ၁၁ လုံးကို ဇန္နဝါရီ ၂၆ ရက္က ဖြင့္ ေဖာက္ စစ္ေဆးရာ ပိေတာက္ခြဲသား စကြဲ ယားတံုး တန္ ၁၆ဝ ေက်ာ္ကို ထပ္မံ သိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ယင္းသစ္မ်ား ဘယ္ အရပ္ကလာသနည္း၊ သတင္းကြင္း ဆက္အရ ဆက္လုိက္ၾကရာ ဇန္နဝါ ရီ ၂၈ ရက္တြင္ အမွတ္ ၄၁ဝ၊ ဘီ၊ စကားဝါလမ္း၊ ပုလဲၿမိဳ႕သစ္၊ မဂၤလာဒုံ ၿမိဳ႕နယ္ ၿခံဝင္းထဲရွိ ကုန္ေသတၱာ ၂၄ လုံးကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ ယင္းကုန္ ေသတၱာ ၂၄ လုံးအနက္ ၁ဝ လုံးကို ဖြင့္ၾကည့္ရာ တရားမဝင္ခုိးထုတ္မည့္ ပိေတာက္ခြဲသား အျပည့္ထည့္ထား သည္ကို ေတြ႔ရ သည္။ ေနာက္ထပ္ ကုန္ေသတၱာ ေျခာက္လုံးသည္ သေဘၤာတင္ရန္ အသင့္ ဴငညန ွနေူ မ်ား ႐ုိက္ႏွိပ္ထားၿပီး ပိေတာက္ခြဲ သားမ်ား အ ျပည့္ထည့္ထားသည္ကို ေတြ႔ခဲ့ရသည္။ က်န္ကုန္ေသတၱာရွစ္ လုံးကေတာ့ ဘာမွမရွိ၊ အခြံခ်ည္း သက္သက္ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

ယင္းပုလဲၿမိဳ႕သစ္ၿခံဝင္းအတြင္း ၌ ကုန္ေသတၱာ ၁၆ လုံးအတြင္း ထည့္သြင္းထားသည့္ ခုိးထုတ္မည့္ သစ္မ်ားအျပင္ ၿခံဝင္း အတြင္း ေျမ ျပင္တြင္ ပုံထားေသာ သစ္မ်ားလည္း ေတြ႔ရွိရခဲ့သည္။ ယင္းၿခံဝင္းအတြင္း က စုစုေပါင္း သိမ္းဆည္းရမိေသာ သစ္မ်ားမွာ ပိေတာက္ ၃၇၅ တန္၊ တမလန္း တန္ ၂ဝ သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ သည္။ ထုိ႔ေနာက္ သတင္းကြင္းဆက္ အရ ဆက္လုိက္ၾကရာ ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္တြင္ အမွတ္ ၁၆/၆၄ ဦးထြန္း ညိဳလမ္း၊ ေရႊျပည္သာ စက္မႈဇုန္ ၃ ရွိ ၿခံဝင္းထဲတြင္ ပိေတာက္တန္ခ်ိန္ ၂၅ဝ၊ တမလန္း သုံးတန္ ထပ္မံ ေတြ႔ရွိသိမ္းဆည္းရမိျပန္ခဲ့ပါသည္။         

ထုိ႔ေနာက္ သတင္းကြင္းဆက္ အရပင္ထပ္မံ၍ လုိက္ၾကျပန္ေသာ အခါ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္တြင္ အ မွတ္ ၉၆၊ ေရႊရင္ေအး ေက်ာင္း လမ္း၊ လႈိင္သာယာေမြးျမဴေရးဇုန္ ၿခံဝင္း ထဲတြင္ ပိေတာက္တန္ ၃ဝ၊ ကြၽန္း ႏွစ္တန္၊ ကုကၠိဳႏွစ္တန္ ထပ္မံသိမ္း ဆည္းရမိခဲ့ျပန္ေခ် သည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ ဇန္နဝါရီ ၂၄ ရက္မွ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္အထိ ကုိးရက္တာအတြင္း ကြၽန္း သစ္ ၃၅ တန္ ေက်ာ္၊ ပိေတာက္ ၈၁၈ တန္ေက်ာ္၊ တမလန္း ၂၃ တန္ (စိစစ္ဆဲ) ႏွင့္ ကုကၠိဳႏွစ္တန္ေက်ာ္ စုစုေပါင္း တရားမဝင္သစ္ခြဲသားတန္ ၈၈ဝ ေက်ာ္ (ကာလတန္ဖုိးအားျဖင့္ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၂၆ဝဝဝ ေက်ာ္ခန္႔) သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ပါေတာ့သည္။             

ထုိေသာအခါ သက္ဆုိင္ရာက ဘာမ်ားအေရးယူေဆာင္ရြက္ထားျခင္း ရွိပါသနည္း။ သစ္ေတာ ဦးစီးဌာန သည္ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကုမၸဏီမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ပြဲစား၊ ၿခံပိုင္ရွင္၊ ဂိုေဒါင္မွဴး၊ ဂိုေဒါင္ပိုင္ရွင္ႏွင့္ ဂိုေဒါင္ငွားရမ္းသူတုိ႔အား သစ္ေတာ ဥပေဒ ၄၃(က)၊ ၄၂ (ခ) တုိ႔အရ အေရးယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ဟု သတင္းၾကားလုိက္ရသည္။ ဒါပဲလား၊ ေနာက္ထပ္ဘယ္လုိမ်ား ထပ္မံအေရး ယူ ဦးမည္လည္း ဆုိသည္ေတာ့ မသိ ရေသးပါ။ ယေန႔ထက္ထိလည္း ပိုင္ ရွင္ အစစ္အမွန္ မည္သူနည္း၊ မည္ သည့္ အုပ္စုနည္း၊ မည္သည့္ အဖြဲ႔ အစည္းနည္း။ မသိရေသးပါ။

 ေနာက္ဆုံးၾကားသိရေသာ သတင္းမ်ားအရ ျမန္မာ့စက္မႈဆိပ္ ကမ္းတြင္ စတင္ဖမ္းဆီးေဖာ္ထုတ္ ႏုိင္ခဲ့ေသာ တရားမဝင္ သစ္ခုိး ထုတ္မည့္ျဖစ္စဥ္ ကြင္းဆက္ႀကီး တစ္ခုလုံးသည္ ေနာက္ကြယ္တြင္ ဂိုဏ္းအသြင္ျဖင့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သစ္ေတာ ဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္တစ္ဦးက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃ရက္ က ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ ျဖစ္လွ်င္ ယင္းဂုိဏ္းသည္ မည္သည့္ ဂိုဏ္းနည္း၊ မည္သူေတြႏွင့္ ဖြဲ႔စည္း ထားသည့္ ဂုိဏ္းျဖစ္သနည္း။ မည္သူ မည္သည့္ အုပ္စုက ဦးေဆာင္သ နည္း။ ယင္းဂုိဏ္းကို အေပၚက ၫႊန္ ၾကားႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲသူ ရွိေသးသ လား စသည္မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္ ရေပဦးမည္။ သို႔မဟုတ္ ေဖာ္ထုတ္ သိရွိၿပီး ျဖစ္ခ်င္လည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ အမ်ားျပည္သူသို႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ရန္ အခ်ိန္မသင့္ေသး၍ လည္း ျဖစ္ ႏုိင္သည္။

မည္သုိ႔ျဖစ္ေစ၊ သည္တစ္ခါ ေတာ့ သစ္ခုိးထုတ္မည့္ ကိစၥမ်ား အခ်ီႀကီး မိထားၿပီျဖစ္ရာ သိမ္း ဆည္းရမိသည့္ သစ္တန္ခ်ိန္ေပါင္း ၈၈ဝ ေက်ာ္သည္ ပိုင္ရွင္မဲ့ျဖစ္မ သြားဖုိ႔ အထူးလုိအပ္ေနပါသည္။ ပိုင္ရွင္မဲ့၊ ပုိင္ရွင္မဲ့ျဖင့္ ႏွစ္ေပါက္ တစ္ေပါက္႐ုိက္ကာ သက္ဆုိင္ရာ ဌာနမ်ားကို လုပ္ခ်သြားေပါင္းလည္း မ်ားလွပါၿပီ။

ယခုကိစၥသည္ ပိုင္ရွင္ေပၚကို ေပၚရ ပါမည္။ ပိုင္ရွင္ရွိ၍ တရားမဝင္ သစ္ ခုိးထုတ္ရန္ သေဘၤာတင္ေတာ့မည့္ အဆင့္သုိ႔ ေရာက္ရွိ လာျခင္းျဖစ္သည္။ ပိုင္ရွင္ေပၚၿပီဆုိလွ်င္ ျပည္ သူကုိ ပြင့္လင္းျမင္သာ ဖြင့္ခ်ျပၿပီး ဂုိဏ္းအဖြဲ႔အစည္းပဲျဖစ္ျဖစ္၊ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ တည္းပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အရိပ္ ႀကီးႀကီးေအာက္တြင္ ခုိသူပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အကိုင္းႀကီးႀကီးတြင္ပဲ နားသူ ျဖစ္ျဖစ္၊ ဘာေကာင္ႀကီး၊ ညာေကာင္ႀကီး ပဲျဖစ္ ျဖစ္ ထိေရာက္စြာ အျပစ္ေပးအေရး ယူၿပီး တရားမဝင္ သစ္ေမွာင္ခုိခုိး ထုတ္မည့္ ကိစၥမ်ားကို တစ္ဇာတ္ သိမ္းေပးေစခ်င္သည္။

 ျပည္သူမ်ားကလည္း ထုိကဲ့သုိ႔ ထိေရာက္ေသာ အေရးယူမႈမ်ဳိးကို လုိလားေနသည္။ ျပည္ၿမိဳ႕က ျပည္ သူတစ္ဦးကဆုိလွ်င္ ယခုလုိ ေဝ ဖန္သုံးသပ္ထားသည္။ ''နယ္ဘက္ ေတြမွာအရင္က သစ္လုပ္ၿပီး ႀကီး ပြားသြားတဲ့သူေတြ မနည္းဘူး။ သစ္ လွည္းေတြ ညဘက္ဆင္းဆင္းလာ ရင္ ၁ဝ စီး၊ ၁၅ စီးေလာက္ရွိတယ္။ သန္းေခါင္ေက်ာ္နာရီျပန္တစ္ခ်က္ ေလာက္ဆုိ ဆင္းလာၿပီ။ အဲဒီတုန္း ကေတာ့ သက္ဆုိင္ရာ ဂိတ္ေတြနဲ႔ ေပါင္းလုပ္ၾကေတာ့ အကုန္ႀကီး ပြားကုန္ၾကေရာ။ ဒါေပမယ့္ ဒီ ဘက္ေခတ္လည္း ေရာက္ေရာ အဲဒီ တုန္းကဒဏ္ေတြက ေနာင္လာေနာင္သားေတြအတြက္ မေကာင္းေတာ့ဘူး။ ရာသီဥတုေတြ ေဖာက္ျပန္ကုန္တယ္။ သစ္ေတာေတြ ျပဳန္းကုန္တယ္။ ကိုယ့္ ႏုိင္ငံကထြက္တဲ့ ပစၥည္းကုိ ေစ်းႀကီး ႀကီး ေပးဝယ္ၿပီး ျပန္သုံးေနရတယ္။ အခုလည္း ခဏခဏပဲ တရားမဝင္ ကြၽန္းသစ္ေတြ မိတယ္။ တခ်ဳိ႕ဟာ ေတြက ပိုင္ရွင္မဲ့ေတြတဲ့။ ေတာျပဳန္း တာလည္း မေျပာနဲ႔၊ မိလိုက္တဲ့ တန္ ခ်ိန္ေတြကလည္း နည္းနည္းေနာေနာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါမ်ဳိးေတြ မျဖစ္ေအာင္ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနေတြနဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းေတြက လုပ္ေဆာင္သင့္ တယ္။ ဖမ္းမိလုိ႔ရွိရင္လည္း ထိ ေရာက္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္ေပးသင့္တယ္''ဟု ဆုိသည္။ ထုိ႔ျပင္ မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္ ဘက္က ျပည္သူတစ္ဦးေျပာသံလည္း ယခုလုိၾကားရသည္။

''ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ တရားမဝင္လုပ္ တာေတြက ႐ုိးေနပါၿပီ။ အခုလည္း မဂၤလာဒုံမွာ မိတာ တန္ခ်ိန္ ၃ဝဝ ေက်ာ္ ၄ဝဝ နီးပါးပဲ။ ဒါေတာင္ အရင္မိထားတာေတြ မပါေသးဘူး။ သစ္ကို တရားမဝင္ သိုေလွာင္ၿပီး ေရာင္းဝယ္ေနတာ အမ်ားႀကီးရွိဦး မွာပဲ။ ဒီလုိ သစ္ကို တရားမဝင္ ခုိးထုတ္တာေတြကုိ  ျပင္းျပင္းထန္ ထန္ အေရးယူသင့္တယ္။ ဒီလုိ တရားမဝင္မႈေတြကိုလည္း ဆက္ လက္ စုံစမ္းၿပီး ေဖာ္ထုတ္သင့္တယ္။ ဒါေတြက တုိင္းျပည္ရဲ႕ ဘ႑ာေတြ အမ်ားႀကီးဆုံး႐ႈံးေစတယ္။ ရန္ကုန္မွာ ေတာင္မွ ဒီလို တရားမဝင္ သစ္ေတြ ကုိ ဖမ္းမိေနတယ္ဆုိရင္ နယ္ဘက္ ေတြ၊ သက္ဆုိင္ရာက လက္လွမ္းမမီ ႏုိင္တဲ့ ေတာေတာင္ေတြထဲမွာဆုိရင္ တရားမဝင္ခုိးထုတ္တာေတြ ေရာင္း ဝယ္ေနတာေတြက ဘယ္ေလာက္ ေတာင္မ်ားေနမလဲဆုိတာ မသိႏုိင္ ဘူး''ဟု ဆုိသည္။

ထုိနည္းတူစြာ ျပင္ဦးလြင္ဘက္မွ သစ္ေတာဝန္ထမ္းတစ္ဦးကလည္း တရားမဝင္သစ္ခုိးထုတ္ျခင္းကို ယခု လုိေဝဖန္ သုံးသပ္ထား ပါေသးသည္။

''ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ တရားမဝင္ လုပ္ၿပီး ႀကီးပြားေနတဲ့သူေတြက  အမ်ားႀကီးပါ။ တရားမဝင္ သစ္ ေမွာင္ခုိလုပ္တယ္။ မူးယစ္ေဆးဝါး ေတြ အေရာင္းအဝယ္လုပ္တယ္။ ေနာက္ကြယ္ကတစ္ေယာက္ေယာက္ ရွိေနရင္ ပိုင္ရွင္မဲ့ျဖစ္ကုန္တယ္။ ဒါ ေတြက ထုံးစံလုိျဖစ္ေနတယ္။ မိရင္ လည္း ပိုင္ရွင္က တစ္ေယာက္တည္း ျဖစ္လုိျဖစ္နဲ႔။ ပစၥည္းသိမ္းၿပီး ဒဏ္ ေငြ႐ုိက္တာေလာက္နဲ႔ေတာ့ မၿပီးေစ ခ်င္ဘူး။ တ႐ုတ္ေတြ သစ္လာခုိးတုန္း ကလည္း ၁ဝ ရက္ ေလာက္ေထာင္ခ် ၿပီး လႊတ္ေပးလုိက္တယ္။ ေအာက္ေျခ ျပည္သူ တစ္ေယာက္ေယာက္ က မ်ား ဒီလုိ တရားမဝင္ သစ္ေမွာင္ခုိမ်ဳိးသာ လုပ္ၾကည့္ေပးလုိက္မယ့္ ျပစ္ဒဏ္ေတြ နည္းမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒီလုိ တရားမ ဝင္တဲ့ သစ္ေမွာင္ခုိေတြ လုပ္တဲ့ သူ တုိင္းကို ထိေရာက္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္ေပး ပါလုိ႔ ေတာင္းဆုိခ်င္ပါတယ္''ဟု ေျပာ ဆုိထားသည္။

အင္န္အယ္လ္ဒီအစုိးရသည္ တရားမဝင္သစ္ေမွာင္ခုိ ခုိးထုတ္ ျခင္းကိစၥမ်ားအတြက္ မည္သုိ႔စီရင္ ရမည္နည္းဟူေသာ ျပည္သူမ်ား၏  အသံမ်ားကုိ ၾကားေကာင္းၾကားသိ ၾကေပမည္။ ၾကားသိၾကမည္ဟုလည္း ယူဆသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္မူ ျပည္ သူက ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ထား၍ ျပည္သူ႔အသံႏွင့္ ဆႏၵကို အၿမဲတမ္း နားစြင့္ေနမည္ဟု ယူဆ၍ ျဖစ္ သည္။ တရားမဝင္ သစ္ခုိး ထုတ္ေန ျခင္းမ်ားကုိ ျပည္သူမ်ားလုိလား ေတာင့္တသကဲ့သို႔ အျပတ္ရွင္းထုတ္ ရန္ အခ်ိန္က်ၿပီဟု ျမင္မိသည္။ အင္န္အယ္လ္ဒီ အစုိးရသည္ လည္း ျပည္သူတုိ႔ ဆႏၵျဖစ္သည့္အတုိင္း သစ္ေမွာင္ခုိကိစၥမ်ားကုိ တပ္မေတာ္ ႏွင့္  ပူးေပါင္းကာ အျမစ္ျပတ္ေခ် မႈန္းလိမ့္မည္ဟု ထင္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ တစ္ခုေတာ့ စုိး ေႏွာင့္ဗ်ာေပြျဖစ္မိသည္မွာ အမ်ဳိး သားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို အ ေၾကာင္းျပဳၿပီး ေရွ႕လာ မည့္ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အပဲ့အပြန္း အထိအပါးကို ေရွာင္ရွားေသာအား ျဖင့္ သစ္သူခုိးေစာရႀကီးမ်ားအား ခြင့္လႊတ္ နားလည္ အမွားျပန္ျပင္ခြင့္ ေပးသနားလုိက္မိမွာကုိေတာ့ စုိးရိမ္ ေၾကာင့္ၾကျဖစ္မိပါေၾကာင္း ေလ့ လာသုံးသပ္ ေရးသားတင္ျပလုိက္ရ ပါသည္။

ေမာင္လြင္ျပင္
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.