1-3-2018
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
နတ္မေတာင္အမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္(ေခၚႏူးစုမ္) တြင္ အမႈိက္ပုံးမ်ား ခ်ထားေပးမည္
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1052
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
Special Report
ျမန္မာတို႔ရဲ႕ ဘီယာစစ္ပြဲ

ေနလုံးကြယ္သြားသည္ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္ တ႐ုတ္တန္းရွိ ဘီယာဆိုင္ နီယြန္မီးမ်ား တဖ်ပ္ဖ်ပ္အသက္ ဝင္လႈပ္ရွားလာသည္။ မၾကာေသးမီအထိ ျမန္မာဘီယာ နီယြန္မီးမ်ားကသာ ၿမိဳ႕အႏွံ႕ ေနရာယူထားခဲ့သည္။ ယခုအခါ အျခားဘီယာ အမွတ္တံဆိပ္မ်ား လည္း ၿဖိဳးၿဖိဳးေျဖာက္ ေျဖာက္ ေပၚလာသည္။ ေနာက္ထပ္လည္း ႏိုင္ငံျခား ဘီယာ မ်ား ေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာမည္ ဆိုေသာ သတင္းမ်ားက အစဥ္လိုပ်ံ႕လြင့္ေနသည္။

 ျမန္မာဘီယာသည္ ေစ်းကြက္ ၆၄ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ရထား ၿပီး တိုက္ဂါးဘီယာက ၁၈ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိသည္ဟုဆိုသည္။ တိုက္ဂါး ဘီယာကို ျမန္မာဘီယာကပင္  လိုင္စင္ယူလ်က္ ခ်က္လုပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ကမၻာေပၚတြင္ တတိယႏွင့္ စတုတၴအႀကီးဆုံး ဘီယာကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည့္ ဟိုင္နီကင္ႏွင့္ ကားလ္စ္ဘတ္တို႔သည္ ျမန္မာ ဘီယာေစ်းကြက္ အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာသျဖင့္  အ ၿပိဳင္အဆိုင္ ပိုမိုႀကီးမားျပင္းထန္လာသည္။ ဟိုင္နီကင္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕စြန္တြင္ သန္းခ်ီရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလ်က္ စက္႐ုံမ်ား တည္ေထာင္ထားသည္။ကားလ္စ္ ဘတ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ ပထမ ဆုံး ဝင္ေရာက္လာေသာ အျပည္ ျပည္ဆိုင္ရာအဆင့္ ဘီယာကုမၸဏီ ျဖစ္သည္။

ကားလ္စ္ဘတ္သည္ ျမန္မာ ဂိုးလ္ဒင္းစတား  ကုမၸဏီႏွင့္ ပူး ေပါင္းလ်က္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ ကားလ္စ္ဘတ္ ကုမၸဏီကို တည္ေထာင္ သည္။  ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ျမန္မာကားလ္စ္ဘတ္ သည္ ပဲခူး စက္မႈဇုန္တြင္ ေဒၚလာ ၇၅ သန္းတန္ ဘီယာ စက္႐ုံတည္ ေဆာက္သည္။ ျမန္မာကားလ္စ္ ဘတ္ ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာ ၅၁ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ကားလ္စ္ဘတ္က ပိုင္ဆိုင္ထားသည္။

ကားလ္ဘတ္စ္၏ ပင္တိုင္တံ ဆိပ္ျဖစ္သည့္ တူးေဘာ့ ဘီယာ အျပင္ ႐ိုးမ ဘီယာကိုလည္း ထုတ္ လုပ္ေရာင္းခ်ေနသည္။ ရိုးမ ဘီယာ မွာ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံတည္း အတြက္ ထုတ္လုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

 ျမန္မာဘီယာကို ထုတ္လုပ္ သည့္  Myanmar Brewery Ltd ၏ ရွယ္ယာ ၅၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကို 'ကီရင္ဘီယာ'က ဝယ္ယူ လိုက္ျခင္း ျဖင့္ ဘီယာစစ္ပဲြ အရွိန္ျမင့္လာ သည္။ က်န္ ၄၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပိုင္လိမိတက္ က ပိုင္ဆိုင္သည္။

ကီရင္ဘီယာ ကုမၸဏီက 'ျမန္မာ ပရီမီယမ္၊ ကီရင္အီခ်ီဘန္၊ ဘလက္ႏိုက္စေတာက္' တို႕ကို ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေနသည္။ ျမန္ မာဘီယာ က ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေန ေသာ တိုက္ဂါးႏွင့္ ေအဘီစီတို႔ကို ႐ုပ္သိမ္းၿပီး ကီရင္ ထုတ္ဘီယာမ်ား ျဖင့္ အစားထိုးရန္ စီစဥ္ေန သည္။  ကီရင္ဘီယာသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ အရက္ခ်က္လုပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား အနက္ ဒုတိယ အႀကီးဆုံးျဖစ္ သည္။

ျမန္မာဘီယာေစ်းကြက္သည္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားအဖို႕ မက္ ေလာက္စရာျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕ျပ က်ယ္ျပန္႔လာျခင္း၊ မ်ားျပားေသာ လူငယ္ထုႏွင့္ လူလတ္တန္းစား တိုးပြားလာျခင္းတို႔သည္ ဘီယာေစ်း ကြက္အတြက္ ႀကီးမားေသာ အ ေထာက္အကူျဖစ္သည္။ အေရွ႕ ေတာင္ အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားအနက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဘီယာေသာက္ သုံးမႈ အနည္းဆုံးဟု စစ္တမ္းမ်ား အရ သိရသည္။ ဟိုင္နီကန္၏ သု ေတသနအခ်က္အလက္မ်ားအရ ထိုင္းတြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ဦးခ်င္း ေသာက္သုံးမႈမွာ ၃၁ လီတာႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ ၃၆ လီတာရွိ သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ ငါးလီ တာသာ ရွိသည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာန၏ စာရင္း မ်ားအရ ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အယ္လ္ကို ေဟာႏွင့္ ဘီယာ  ဂါလန္ေပါင္း  ၄၁ ဒသမ ၈ သန္း ထုတ္လုပ္ခဲ့ သည္ဟု သိရသည္။ ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ကာလတြင္ ျမန္မာ ဘီယာ ဂါလန္ ၂၆ သန္း ထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီး၊ ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ကာလတြင္ ဂါလန္ ၃၄ သန္းထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ ဘီယာ ထုတ္လုပ္မႈ ႏွစ္စဥ္ တိုးတက္ေနၿပီး သုံးႏွစ္အတြင္း ႏွစ္ဆတိုးထုတ္လုပ္ လာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ၌ ဘီယာေစ်းကြက္မွာ ေဒၚလာ သန္း ၃၇၅ သန္းဖိုးရွိၿပီး ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ ၆၇၅ သန္းဖိုး အထိ တက္လာမည္ဟု ဥေရာပမွ ေစ်းကြက္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕က ဆို သည္။ ဘီယာသည္ ေစ်းအခ်ိဳဆုံး၊ လက္လွမ္းအမီဆုံး အရက္ျဖစ္သ ျဖင့္ အရက္ေစ်းကြက္ကို လႊမ္းမိုး ထားမည္ျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အရက္ေစ်းကြက္ ၏ ၉ဝ ရာခုိင္ ႏႈန္း (ပမာဏအရ) ႏွင့္ တန္ဖိုး၏ ၆၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ရရွိမည္ဟု အဆို ပါ အဖဲြ႕ကခန္႔မွန္းသည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူတစ္ဦး ခ်င္း ဝင္ေငြတိုးလာသည္ႏွင့္အမွ် ဗီယက္နမ္ကဲ့သို႕ပင္ ဘီယာ ေသာက္သုံးသူ တိုးပြားလာမည္ဟု  Tractus Asia အုပ္စုမွ  'မာတင္ ဂ်က္ဆစ္' က ဆိုသည္။ ကီရင္ဘီ ယာက ထုတ္လုပ္ေသာ 'အမ္ဒမန္ ဂိုးလ္' သည္ ေမွာင္ခို ဘီယာမ်ား ၿပိဳင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္ရန္ ျဖစ္သည္ ဟု ၄င္းက ဆိုသည္။

'ေအဘီစီ စေတာက္' သည္ ဟိုင္နီကန္ႏွင့္ ပူးေပါင္းလိုက္သည္ ကို တန္ျပန္ရန္ ျမန္မာ ဘီယာက 'ဘလက္ရွီးလ္ စေတာက္' ႏွင့္ 'ျမန္ မာ ပရီမီယံ' ကို ထုတ္လုပ္သည္။ ဂ်ပန္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား တိုးပြားလာသည့္အတြက္ ကီရင္ဘီယာ သည္လည္း ေရာင္း အားေကာင္း လာမည္ဟု တြက္ဆထားသည္။

 ျပည္တြင္း ကုမၸဏီ ျဖစ္သည့္ Alliance Brewery Company ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ရွယ္ယာ ၅၇ ရာခုိင္ႏႈန္း ထည့္ဝင္လ်က္ ဟိုင္နီ ကန္က ေဒၚလာသန္း ၆ဝ တန္ စက္႐ုံကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕စြန္တြင္ တည္ ေထာင္လိုက္သည္။ ဟိုင္နီကန္ သည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ဘီယာ ဘူး ေပါင္း ၁၃၆ သန္း ထုတ္လုပ္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။ ကုမၸဏီ ၏ ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး လက္စ္တာတန္ (Lester Tan)  က ''ျမန္မာဘီယာလို ေစ်းကြက္ေဝစု အမ်ားႀကီးရထားတဲ့ ကုမၸဏီကို ယွဥ္ရတာ ခက္ခဲတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ထုတ္ကုန္ အရည္ အေသြးေပၚမွာပဲ အာ႐ုံစိုက္လုပ္ရ တယ္။ ႏွစ္ႏွစ္ကာလအတြင္း ေစ်း ကြက္ကို တိုးခ်ဲ႕ဖို႕လုပ္ေနတာ။ အ ခုဆိုရင္ အေတာ္ေလး ခရီးေပါက္ ေနပါၿပီ။ မွန္းထားတာထက္ေတာင္ ပိုေစာပါလိမ့္မယ္''

''အခုအခ်ိန္မွာ တိုက္ဂါး  အ ေတာ္ေလးေရာင္းေနရတယ္။ ဟိုင္ နီကန္ အုပ္စုထဲမွာ ဟိုင္နီကန္က တိုက္စစ္မွဴးဆိုေပမယ့္ တိုက္ဂါးက လည္း အေရာင္းတက္ေနတယ္။ တိုက္ဂါးေနရာကို ဟိုင္နီကန္က ယူဖို႕ ေတာ္ေတာ္ေလး လုပ္ယူရ မယ္'' ဟု လက္စ္တာတန္က ဆို သည္။ ၄င္းကပင္ ဆက္လက္၍ -

''စိတ္လႈပ္ရွားဖို႔ေကာင္းသလို အေတာ္ေလးအဝင္ခက္တဲ့ ေစ်း ကြက္လည္း ျဖစ္တယ္။ အခု ကားလ္စ္ဘတ္ရွိတယ္၊ ျမန္မာ့ စီး ပြားေရးဦးပိုင္ရဲ႕ ျမန္မာဘီယာ လည္းရွိတယ္။ ဦးပိုင္ကလည္း အ ရင္ဦးပိုင္ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ကီရင္ ဘီယာက   ေငြေတြ အမ်ားႀကီးျမႇဳပ္ ထားတယ္။ သူတို႔ကလည္း သူတို႔ ေစ်းကြက္ေဝစုကို လိုခ်င္မွာပဲ။ အ ခုဆိုရင္ သုံးပြင့္ဆိုင္ က်ားကုတ္ က်ားခဲ ေစ်းကြက္ လုပဲြ ျဖစ္ေနၿပီ''ဟု ဆိုသည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံ ေစ်းကြက္တြင္ ထိုင္းဘီယာမ်ားကို ေတြ႕ေနရသည္။ ထိုင္းဘီယာမ်ားသည္ တရားဝင္ေရာက္ရွိေနျခင္း မဟုတ္။ ေမွာင္ခို လမ္း မွ ဝင္ေရာက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။  ထိုင္းတစ္ႏိုင္ငံတည္း ကပင္ ေမွာင္ခိုဘီယာ အလုံးေပါင္း ဆယ္သန္းခန္႔ ႏွစ္စဥ္ဝင္ေနသည္ ဟု မွန္းဆရသည္။ ဟိုင္နီကန္၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘီယာ ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းသည္ ေဒၚလာသန္း သုံးရာ တန္ဖိုးရွိမည္ ဟု ဆိုသည္။ ထို႔မွ်ႀကီးမားေသာ ေစ်းကြက္ ရွိေနသည့္အတြက္ ထိုင္း မွ ခ်န္းဘီယာသည္  တရားဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းသုိ႕ မၾကာမီ တရားဝင္ေရာက္လာမည္ဟု တြက္ ဆရသည္။ ဘီယာအမ်ားအျပား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းသို႔ တရားဝင္ ေရာက္လာၾကရန္ တာစူလ်က္ရွိ သည္။ ယင္းတို႕ ဝင္ေရာက္လာ မည္ဆိုလွ်င္ လက္ရွိ ေစ်းကြက္ဝင္ ဘီယာမ်ားအတြက္ ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈ ျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။

ဘီယာကို အတည္တက် ေစ်း ကြက္ေဝစုရရန္ အျခားေသာ ကုန္ ပစၥည္းမ်ားကဲ့သို႕ မွာယူတင္သြင္း ေရာင္းခ်ႏိုင္ေသာ အရာမ်ဳိး မဟုတ္ ေပ။ ျမန္မာ့ေစ်းကြက္သို႕ ဝင္ ေရာက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံအတြင္း ခ်က္ လုပ္ေသာ စက္႐ုံရွိရမည္။ ေစ်း ကြက္ ထိုးေဖာက္ႏိုင္ ရမည္။ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေဒသခံ ကုမၸဏီ ႏွင့္ ပူးေပါင္းထုတ္လုပ္မွသာလွ်င္ ျဖစ္ႏိုင္မည္။

 ျမန္မာျပည္တြင္း ဘီယာ ေစ်း ကြက္ က်ယ္ျပန္႔လာမည္မွာ မလဲြ ဧကန္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေစ်းကြက္ ျမႇင့္တင္ရန္၊ အေရာင္းကို ထိန္း ထားႏိုင္ရန္၊ အျခား အမွတ္တံဆိပ္ မ်ားႏွင့္ အၿပိဳင္ေရာင္းခ်ႏိုင္ေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ဳိးျဖစ္ရန္တို႔ လိုအပ္သည္။

ဥပေဒေၾကာင္းအရလည္း ႐ႈပ္ေထြးမႈရွိေနသည္။ ယခင္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ စည္ဘီယာ  ေရာင္းခ်မႈကို စည္းကမ္းတင္း က်ပ္မႈ မရွိခဲ့ေပ။ အစိုးရသစ္တက္ လာၿပီးေနာက္ စည္ဘီယာ ေရာင္း ခ်ျခင္းကို ဥပေဒအရ တင္းက်ပ္ မည္ဟု ဘီယာထုတ္လုပ္သူမ်ား အား အေၾကာင္းၾကားထားသည္။ ေရာင္းခ်ခြင့္ လိုင္စင္ FL-17 ပါမစ္ကို ရရွိထားသူမ်ားသည္  စည္ဘီယာ ေရာင္းခ်ခြင့္ မရွိေပ။ စည္ဘီယာေရာင္းခ်ရန္အတြက္ FL-9 သို႕မဟုတ္ FL-10 ပါမစ္ လိုအပ္သည္။ လက္ရွိ ဘီယာ စေတရွင္အမ်ားစုသည္ ထိုပါမစ္ မ်ား ရယူထားျခင္း မရွိေပ။

FL-9 ပါမစ္သည္ ျပည္တြင္း ထုတ္လုပ္ေသာ စည္ဘီယာကိုသာ ေရာင္းခ်ခြင့္ ရွိၿပီး ပါမစ္ေၾကးမွာ ေဒၚလာ တစ္ရာခန္႔ ျဖစ္သည္။ FL-17 ပါမစ္သည္ ပုလင္းႏွင့္ ဘူးသြတ္ ဘီယာမ်ားကို ေရာင္းခ်ခြင့္ ရွိၿပီး ပါမစ္ေၾကးမွာ ေဒၚလာ ၂ဝဝခန္႔ ရွိသည္။ ထိုပါမစ္မ်ား ကို ေလွ်ာက္ ထားၾကသူမ်ားရွိေသာ္လည္း အစိုးရ က ထုတ္မေပးေသးေပ။ ယင္းသို႔ ထုတ္မေပးဘဲထားျခင္းသည္ ယာ ယီသာျဖစ္မည္ဟု ဘီယာထုတ္ လုပ္သူမ်ားက ယူဆသည္။ ထို အခက္အခဲကို မည္သို႔ ေက်ာ္လႊား ရမည္ကို ဘီယာစေတရွင္မ်ားႏွင့္ ထုတ္လုပ္သူတို႕ ပူးေပါင္း နည္း လမ္းရွာလ်က္ ရွိသည္။

ဘီယာစေတရွင္ ပိုင္ရွင္တစ္ ဦးက ''ကြၽန္ေတာ့္မွာ ဘာပါမစ္မွ မရွိပါဘူး။ ဒီလိုပဲ ေရာင္းေနတာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားလွၿပီ''ဟု ေျပာသည္။ အစိုးရက စည္းကမ္းတင္းက်ပ္မည္ ဟု အေၾကာင္းၾကားလာျခင္းသည္ ယခင္အခါမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ဟန္ေရး ျပျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု ဘီယာ ေရာင္းခ်သူ အမ်ားအျပားက ယူဆ ၾကသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ဘီယာဆိုင္မ်ားတြင္ ယခင္က ေရြးခ်ယ္စရာ မ်ားမ်ားစားစားမရွိ။ ျမန္မာဘီယာ တစ္ခြက္ကို အေပါစား ဝီစကီျဖင့္ ေရာေသာက္ သည္မွာ ထုံးစံလိုျဖစ္ ေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တစ္ဦး ခ်င္းဝင္ေငြမွာ နည္းပါးသျဖင့္ ေစ်း ေပါေသာ ဘီယာကိုသာ ေသာက္ ၾကသည္။ ထိုအခ်က္ကို ဝင္ေရာက္ လာေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘီ ယာ လုပ္ငန္းမ်ားက အေလးထား စဥ္းစားၾကသည္။

ယခုအခါ ဘီယာထုတ္လုပ္သူ တစ္ဦးစ ႏွစ္ဦးစ ဝင္ေရာက္လာ ၿပီျဖစ္သည္။ စစ္တပ္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ မႈရွိသည့္ ဦးပိုင္လီမိတက္ မွ ျမန္မာ ဘီယာႏွင့္ အျခားအမွတ္တံဆိပ္ ေလးခုကို ေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည္။ ကမၻာေက်ာ္ဘီယာ အမွတ္တံဆိပ္ မ်ား ဝင္ေရာက္လာ သျဖင့္ ဦးပိုင္ လီမိတက္အဖို႔ ပဲြက်ပ္ကို ကစားရန္ ျဖစ္လာသည္။ အၿပိဳင္အဆိုင္ ေစ်း ေလွ်ာ့ျခင္း၊ ေစ်းကြက္ကို ထိုး ေဖာက္ရန္ အစဦးပိုင္းတြင္ အရင္း အတိုင္းေရာင္းခ်ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဘီ ယာ ေသာက္သုံးသူ မ်ားျပားလာ ရန္ရွိသည္။

ဟိုင္နီကန္သည္ တစ္ခ်ိန္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ပိတ္ဆို႔ကန္႔သတ္မႈေၾကာင့္ ထြက္ ခြာသြားခဲ့ရသည္။ ဟိုင္နီကန္ႏွင့္ ကားလ္ဘတ္တို႕ ေရာက္လာသည့္ အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာဘီယာသည္ ေစ်းကြက္ကို အုပ္စီးမိေနၿပီျဖစ္ သည္။ သို႔စဥ္တိုင္ ထိုင္းႏိုင္ငံထုတ္ ခ်န္း ဘီယာႏွင့္ ဆင္ဟာ ဘီယာ တို႔သည္ ျမန္မာဘီယာ ေရာင္းေစ်း ေအာက္ တစ္ဝက္ခ်ေရာင္းျခင္းျဖင့္ ေစ်းကြက္ ေဝစုအခ်ဳိ႕ကို ဖဲ့ထုတ္ႏိုင္ ခဲ့ေသာ အစဥ္အလာက ရွိေန သည္။

ဟိုင္နီကန္သည္ တာထြက္ ခရာမႈတ္သည္ႏွင့္ လီတာ ၂၅ သန္းထုတ္လုပ္ေရာင္းခ် ေနရာမွ  လီတာ သန္း ၅ဝ အထိထုတ္လုပ္ ရန္ စိုင္းျပင္းေနသည္။ ဟိုင္နီကန္ ၏ ေအာင္ျမင္မႈသည္ သူ၏ ၿပိဳင္ ဖက္မ်ားကို အငိုက္ဖမ္းလိုက္သည္။ ဟိုင္နီကန္မွ ထုတ္လုပ္ေသာ အ ေျခခံဘီယာ ျဖစ္သည့္  Regal Seven သည္ ျမန္မာဘီယာ၏ ေစ်းကြက္ကို တစ္စခ်င္းဖဲ့ယူေန သည္။  Regal Seven ဘီယာကို ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္  ၾသဂုတ္လတြင္ ေစ်း ကြက္တင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာတို႕၏ အႀကိဳက္ႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းတို႔ကိုက္ညီ ေစရန္ စီစဥ္ထားသည္။ ထိုဘီယာ ကို စည္ဘီယာႏွင့္ ပုလင္း ဘီယာ အျဖစ္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၳေလးတို႔တြင္ စတင္ေရာင္းခ်သည္။

ေရာင္းခ်မႈ ပမာဏအရ ျမန္မာ ဘီယာသည္ ေစ်းကြက္ သုံးပုံႏွစ္ပုံ ကို ရထားသည္။ ယင္းသို႕ အသာ စီးရထားေသာ္လည္း အရည္အ ေသြးျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ပုံရိပ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း အသစ္ေပၚေပါက္ လာမည့္ ေဖာက္သည္ သစ္မ်ားကို ဆဲြေဆာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနရသည္။ ဦပိုင္လီမိတက္သည္ ပုလင္းပုံစံ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ဟစ္ေဟာ့ ေတး ဂီတပဲြမ်ားႏွင့္ ေခတ္ေပၚ ကပဲြမ်ား  က်င္းပေပးျခင္းျဖင့္ ေစ်းကြက္ ျမႇင့္တင္ေနသည္။

အရက္ေသစာ ေၾကာ္ျငာမ်ားကို ကန္႕သတ္ထားသ ျဖင့္ ဝိနည္းလြတ္ ေၾကာ္ျငာျခင္း ျဖစ္ သည္။

အလ္ကိုေဟာ ပါဝင္သည့္ အေဖ်ာ္ယမကာမ်ား တင္သြင္းမႈကို ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္မွ စလ်က္ ျမန္မာ အစိုးရသည္ တစတစ တင္းက်ပ္ လာသည္။ ေရာင္းခ်ေသာ အရက္ ႏွင့္ ဘီယာပုလင္းမ်ားတြင္ အခြန္ ေတာ္တံဆိပ္ေခါင္းမ်ား ကပ္ၾကရန္ ဖိအားေပးလာသည္။ ထိုကဲ့သို႕ ေစ်းကြက္ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္လာသည္ကို ျမန္မာဘီယာက အခြင့္ေကာင္းယူလ်က္ ေစ်းႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ကာ ေရာင္း ခ်ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံျခား မွ ဝင္ ေရာက္လာေသာ ဘီယာမ်ားကို ဟန္႔တား ထားႏိုင္ခဲ့သည္။

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အရက္ တင္သြင္းမႈကို ပိုမိုတင္းက်ပ္လိုက္ သည့္အခါ ဟိုင္နီကန္ႏွင့္ ကားလ္စ္ ဘတ္တို႔သည္ တိုင္းျပည္ျပင္ပမွ တင္သြင္း ေရာင္းခ်ရန္ မည္သို႔မွ် တြက္သား မကိုက္ေတာ့။ ထို႔ ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတြင္းထုတ္လုပ္ရန္  ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ကာ ဝင္ေရာက္ လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ဘီယာထုတ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ သုံး ႏွစ္မွ ေျခာက္ႏွစ္ အတြင္း အရင္း ေက်ႏိုင္သည္ကို သူတို႔သိထားၾက သည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘီယာ ထုတ္ လုပ္သူမ်ားရင္ဆိုင္ေနရသည့္  အ ျခားအခက္အခဲ တစ္ခုမွာ ကြၽမ္း က်င္လုပ္သား ရွားပါးျခင္းျဖစ္ သည္။ ျမန္မာဘီယာ၏ မန္ေနဂ်င္း ဒါ႐ိုက္တာ ဖူဂ်ီကာဝါက ''ျမန္မာ လုပ္သားေတြ တစ္ဦးခ်င္းကို ၾကည့္ မယ္ဆိုရင္ သူတို႔က အရည္အခ်င္း ရွိၾကတယ္။

သူတို႔ကို သင္ေပးႏိုင္တယ္။ တိုးတက္လာမယ့္ အလားအလာ အမ်ားႀကီးရွိတယ္'' ဟု ဆိုသည္။ ကီရင္ ဘီယာသည္ ျမန္မာ လုပ္ သားမ်ားကို ဂ်ပန္သို႕ ေခၚယူလ်က္ သင္တန္းမ်ားေပးလ်က္ ရွိသည္။

 ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပိုင္လီမီ တက္သည္ တပ္မေတာ္ပိုင္ စီးပြား ေရး အဖဲြ႕အစည္းႏွစ္ခုအနက္ မွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ စီးပြားေရး နယ္ ပယ္တြင္ က်ယ္ျပန္႔စြာ ပါဝင္ေန သည္။ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းမွ ကုန္တိုက္အထိ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ ရရွိေသာ အျမတ္ေငြျဖင့္ တပ္မေတာ္သား အၿငိမ္းစားမ်ားကို ကူပံ့ေပးျခင္း၊ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႕ မိသားစုမ်ား သာေရးနာေရးတို႔ကို အေထာက္ အကူေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေန သည္။

ကန္႔သတ္ပိတ္ဆို႕မႈမ်ား ခ် မွတ္ခံထားရသည့္ ကာလတြင္ ဦး ပိုင္လီမီတက္သည္ အေမရိကန္၏ အဓိက ပစ္မွတ္ျဖစ္ေနခဲ့သည္။   အေမရိကန္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ဦး ပိုင္ႏွင့္ မဆက္ဆံရန္ ပိတ္ပင္ခံရ သည္။

ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားအေပၚ ထို သို႔ ကန္႔သတ္မႈမရွိေသာ္လည္း ဂ်ပန္မ်ားသည္ သတိထား လုပ္ ေဆာင္ရသည္။ ကီရင္ဘီယာသည္ ဦးပိုင္ႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္သည့္ အတြက္ ဂုဏ္သိကၡာထိခိုက္ႏိုင္ သည္ကို သိထားေၾကာင္း ဖူဂ်ီကာ ဝါက ေျပာသည္။

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ စုစုေပါင္း ေရာင္းရေငြ ေဒၚလာသန္း ၂ဝဝ ေက်ာ္မွ ၅၁ သန္း ကီရင္က အ ျမတ္အစြန္းရွိခဲ့သည္။ ေလာေလာ ဆယ္  ေဒၚလာ ၃၇၅ သန္းရွိေန ေသာ ျမန္မာဘီယာ ေစ်းကြက္ သည္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ၆၇၅ သန္းရွိလာမည္ဟု ဥေရာပ ေစ်း ကြက္ ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖဲြ႕ (Euromonitor International)  က ဆို သည္။

''မ်ဳိးဆက္သစ္ ေသာက္သုံး သူေတြကို ဆဲြေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ အေရး ႀကီးသလို ရရွိထားၿပီး ေသာက္သုံး သူေတြကို ထိန္းထားႏိုင္ဖို႔လည္း လိုတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႕က တီထြင္ ေနဖို႕လိုတယ္။ မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြ ဟာ သူတို႔ဖခင္မ်ဳိးဆက္တုန္းက ေသာက္သုံးခဲ့တာမ်ဳိးကို မလိုခ်င္ ၾကဘူး''ဟု မစၥတာ ဖူဂ်ီကာဝါက ဆိုသည္။

ကားလ္စ္ဘတ္ႏွင့္ ဟိုင္နီကင္ တို႔ကို ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ဦးပိုင္က ဘီယာ အသစ္တစ္မ်ဳိးထုတ္လုပ္ရန္ စီစဥ္ ေနသည္ဟု သိရသည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရာင္းခ်ေန ေသာ ဘီယာမ်ားအနက္ ျမန္မာ ဘီယာ၊ တိုက္ဂါး၊ ဆင္ဟာ၊ ခ်န္း၊  ဟိုင္နီကန္ႏွင့္ ကားလ္စ္ဘတ္တို႔ သည္ ေရွ႕ဆုံးမွ ေျပးေနသည္။ သို႔ ေသာ္ ယင္းတို႔သည္ ေစ်းကြက္ကို အၿမဲ ဦးေဆာင္ေနမည္ ဟု အာမ မခံႏိုင္။ အႀကံတူ ေနာက္လူ သာစ ၿမဲ ဆိုသည့္အတိုင္း တံဆိပ္သစ္မ်ား ကလည္း က်ားကုတ္က်ားခဲ ေစ်း ကြက္ကို လုရန္ႀကိဳးစားေနၾက သည္။

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ကားလ္စ္ဘတ္က '႐ိုးမ' ႏွင့္ 'တူး ေဘာ့' ဘီယာႏွစ္မ်ဳိးကို စတင္ ေရာင္းခ်သည္။ ကားလ္စ္ဘတ္ သည္ ေဒသခံ ကုမၸဏီ ႏွစ္ခု၏ အကူအညီျဖင့္  ၄င္း၏ ဘီယာမ်ား ကို မႏၲေလးႏွင့္ မုံရြာၿမိဳ႕တို႔တြင္ စတင္ျဖန္႔ခ်ိသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ေစ်းကြက္ ေႏွးေကြးလာသျဖင့္ ကီရင္ဘီယာ သည္ ျပည္ပေစ်းကြက္သို႔ ခ်ဲ႕ထြင္ အားျပဳလာသည့္ သေဘာျမင္ေတြ႕ ရသည္။  ဖိလစ္ပိုင္၊ စင္ကာပူႏွင့္ ဗီယက္နမ္တို႔တြင္ ေဒသခံကုမၸဏီ မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလ်က္ ေစ်းကြက္ သစ္ထူေထာင္ရန္ႀကိဳးပမ္းေန သည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘီယာ ေသာက္သုံးမႈသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ လီတာ ၄၆ သန္းရွိသည္ဟု သတင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပသည္။အဓိက ဘီယာထုတ္လုပ္ေရာင္းခ် ေနေသာ ကုမၸဏီ သုံးခုက ႏွစ္စဥ္ ထုတ္လုပ္မႈမွာ လီတာ သန္း ၂ဝ သာ ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ က်န္လီ တာ ၂၆ သန္းသည္ ေမွာင္ခိုလမ္းမွ ဝင္ေရာက္လာသည္ကို သိႏိုင္ သည္။ ဘီယာေသာက္သုံးမႈသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၅ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ ႏႈန္း တိုးတက္လ်က္ရွိသည္။ ျမန္ မာႏိုင္ငံ၏ ပူျပင္းေသာ ရာသီဥတု သည္ ဘီယာ ေသာက္သုံးမႈကို အားေပးလ်က္ရွိသည္။ တစ္ႏိုင္ငံ လုံးတြင္ ဘီယာဆိုင္ႏွင့္ ဘီယာ ေရာင္းခ်ေသာ စတိုးဆိုင္ေပါင္း  ၁၅ဝဝဝ ခန္႔ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထား သည္။

ေအးထြန္းမင္း
[email protected]

Ref: Myanmar’s beer battle rages amid rumor and confusion.

ေအးထြန္းမင္း
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.