1-3-2018
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
နတ္မေတာင္အမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္(ေခၚႏူးစုမ္) တြင္ အမႈိက္ပုံးမ်ား ခ်ထားေပးမည္
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1052
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
Special Report
ေျဖရွင္းေပးရဦးမည့္ စားသံုးသူ အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရျခင္းမ်ား

ကမၻာေပၚတြင္ စားသုံးသူ ျပည္သူမ်ား၏ အခြင့္အ ေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေသာအားျဖင့္ 'ကမၻာ့ စားသုံးသူ အခြင့္အေရးေန႔' ဟူ၍ ရွိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြက္ေတာ့ အထူးအဆန္း ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ကမၻာ့စားသုံးသူ အခြင့္အေရးေန႔ကို ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံ တုိင္းတြင္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း က်င္းပၾကသည္။ ကမၻာ့စားသုံးသူ အခြင့္အေရးေန႔ကို ႏွစ္စဥ္မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ္ လည္း အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံမ်ားက အလ်ဥ္း သင့္သလုိ က်င္းပၾကသည္။ ေန႔ရက္သတ္မွတ္ခ်က္ သည္ အေရးမႀကီး။ အေရးႀကီးသည္မွာ စားသုံးသူ ျပည္ သူအမ်ား၏ ရပုိင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို  ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေမ့မသြားေရးပင္ ျဖစ္သည္။

စားသုံးသူ အခြင့္အေရးေန႔အေၾကာင္း ျပန္လွန္ ေလ့လာၾကည့္ေသာအခါ ယင္းေန႔ကို စတင္ သတ္မွတ္ ခဲ့သူမွာ အေမရိကန္သမၼတ ဂြၽန္အက္ဖ္ကေနဒီက စတင္သတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ ဂြၽန္အက္ဖ္ကေနဒီသည္ ႏုိင္ငံတကာ စားသုံးသူမ်ား၏ လႈပ္ရွား ေဆာင္ ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ စည္းလုံးညီၫြတ္မႈကို အေၾကာင္း ျပဳ၍ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၅ ရက္ကုိ  စားသုံးသူ အခြင့္အေရးေန႔ အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ၄င္းသည္ စားသုံးသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ အေျခခံမူမ်ားအျဖစ္ ေဘးဥပဒ္ကင္းစြာ စားသုံးႏုိင္ခြင့္ရရွိေရး၊ မိမိစိတ္ႀကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ခြင့္ ရရွိေရး၊ သတင္း အခ်က္အလက္ ျပည့္စုံစြာ ရရွိႏုိင္ ခြင့္ရရွိေရး၊ တုိးတက္ေနသည့္ ဝန္ ေဆာင္မႈမ်ားအား ၾကားနာသိရွိ ႏုိင္ခြင့္ရရွိေရး စသည့္ အခ်က္ေလး ခ်က္ကို ေၾကညာခဲ့သည္။ ထုိ႔ ေနာက္ ေနာက္တုိးအခ်က္ေလး ခ်က္ကို ထပ္မံေၾကညာခဲ့ၿပီး၊ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အေထြ ေထြညီလာခံ၌ စားသုံးသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အ ေျခခံလမ္းၫႊန္မႈမ်ား အတည္ျပဳ ခ်က္မွတ္ႏုိင္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ယင္းမွ စတင္ကာ ကမၻာ့ႏုိင္ငံ အသီးသီးတြင္ စားသုံးသူ အခြင့္ အေရးေန႔အျဖစ္ မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ မိမိဆင္ယင္က်င္းပၾကေစသည္။

စားသုံးသူ ျပည္သူလူထု၏ အခြင့္အေရးကို အေလးထားေသာ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံမ်ားကေတာ့ ႏွစ္ စဥ္မပ်က္မကြက္ က်င္းပၾကသည္။ က်န္ႏုိင္ငံမ်ားကေတာ့ က်င္းပဖုိ႔ ေနေနသာသာ ေဆးေဖာ္ ေၾကာ ဖက္ပင္ မလုပ္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားပင္ ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ တစ္ပါတီ အာဏာရွင္ႏုိင္ငံမ်ား၊ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းယူထားၿပီး  စစ္အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ ျပည္သူမ်ား အား စားသုံးသူ အခြင့္အေရးေန႔ ရွိ၍ရွိမွန္းမသိေအာင္ နား၊ မ်က္စိ ပိတ္ထားခဲ့သည္။ ယင္းကလည္း ရွင္းပါသည္။ အာဏာရွင္ ဟူသည္ ျပည္သူလူထုအေပၚ အခြင့္အ ေရးမွန္သမွ် ဘာအခြင့္အေရး မွ်မေပးမွ သူတုိ႔ အာဏာစူး ေရာက္ၿပီး တစ္ခ်က္လႊတ္အမိန္႔ အာဏာ မ်ားျဖင့္ ႏုိင္ငံကို ႏွစ္ေပါင္းရွည္ ၾကာအုပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္လွယ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း ထုိ နည္းလည္းေကာင္းပမာ တစ္ပါတီ အာဏာရွင္ မဆလေခတ္ တစ္ ေခတ္လုံးႏွင့္ စစ္အစုိးရ နဝတ၊ နအဖ ေခတ္တစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ စားသုံးသူျပည္သူလူထုတြင္ အခြင့္ အေရးရွိသည္၊ စားသုံးသူ အခြင့္ အေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ေပးရမည္ဟူေသာ ကိစၥမ်ား တစ္ စြန္းတစ္စမွ် မၾကားမိ။ မၾကားမိ ေအာင္လည္း မ်က္စိ၊ နားပိတ္ထား ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စားသုံးသူ ျမန္ မာျပည္သူမ်ား ကမၻာ့စားသုံးသူ အခြင့္အေရးေန႔အေၾကာင္းကိုလည္း မသိခဲ့။ က်င္းလည္း မက်င္းပခဲ့ၾက ပါေခ်။ သို႔ေသာ္ ယခင္ အစုိးရ လက္ထက္မွာေတာ့ ဒီမုိကေရစီကို ပုံေဖာ္ေပးမည့္ အသြင္ေျပာင္းအစုိး ရျဖစ္လာ သျဖင့္ ျပည္သူ႔ အခြင့္အ ေရးကိစၥမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးေရး အနည္းအပါး ေပၚေပါက္လာ သည္။ ယင္းအထဲတြင္ စားသုံးသူ အခြင့္အေရးကိစၥလည္း ပါဝင္လာ သည္။

စားသုံးသူအခြင့္အေရးကိစၥ အေၾကာင္း ေျပာေတာ့မည္ဆုိလွ်င္  ဥပေဒေရးဆြဲျပ႒ာန္းၿပီးမွ အံဝင္ ခြင္က်ျဖစ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သျဖင့္ စား သုံးသူဆုိင္ရာ ဥပေဒတစ္ရပ္ ဦး စြာ ေရးဆြဲၾကပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ 'စားသုံးသူ အကာအကြယ္ေပးေရး ဥပေဒ'ဟု အမည္ေပးၿပီး ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ၂ဝ၁၄  ခုႏွစ္ မတ္ ၁၄ ရက္တြင္ အတည္ ျပဳျပ႒ာန္းႏုိင္ခဲ့သည္။ ဥပေဒ မျပ႒ာန္းရေသးမီ စားသုံးသူ အခြင့္ အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စား သုံးသူ ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ အသိ ပညာ ဗဟုသုတတုိးပြားေစ ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္  ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ေမ ၁ ရက္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီး ဌာန၊ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရးႏွင့္  စားသုံးသူေရးရာ ဦးစီးဌာနကို ဖြင့္ လွစ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ယင္းဦးစီး ဌာနေအာက္တြင္ စားသုံးသူ  အ ကာအကြယ္ေရးေပးေရး ဌာနခြဲမ်ား အား ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အသီးသီးတြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ သည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္ ကစၿပီး စားသုံးသူ အကာအကြယ္ ေပးေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းတာဝန္ မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ဖြဲ႔စည္းခ့ဲသည္။ စားသုံးသူ အကာ အကြယ္ေပးေရး ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ စား သုံးသူ အကာအကြယ္ေရး ဌာနခြဲ မ်ားသည္ ကုန္သြယ္မႈ ျမႇင့္တင္ေရး ႏွင့္ စားသုံးသူေရးရာ ဦးစီးဌာန အမည္ျဖင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား အား လႊဲေျပာင္းရယူခ်ိန္မွစ၍ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဟု ဆုိ သည္။ ယင္းတုိ႔သည္ ယခင္အစုိးရ လက္ထက္တြင္ စားသုံးသူ အခြင့္ အေရးႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးေရး ကိစၥမ်ားအတြက္ အစပ်ဳိးေဆာင္ ရြက္ခဲ့မႈမ်ားျဖစ္သည္ဟု ဆုိႏုိင္ သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဌာနဆုိင္ရာမ်ား တြင္ တရားဝင္အျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းႏုိင္ခဲ့ ၾကပါေသာ္လည္း လႈပ္ရွားေဆာင္ ရြက္မႈမ်ားကေတာ့ အစပ်ဳိးခ်ိန္ျဖစ္ ေန၍လားမသိ။ အားနည္းေန ပါ ေသးသည္။ ျပည္သူလူထုအတြင္း သတင္းျဖန္႔ေဝျခင္းမ်ားလည္း  အားေပ်ာ့ေနပါေသးသည္။ အခ်ဳိ႕ ျပည္သူမ်ားသည္ မိမိကိုယ္မိမိ စား သုံးသူျဖစ္၍ျဖစ္မွန္းေတာင္ မသိရွိ ၾကေသးသည္မ်ား ရွိသည္။ စားသုံး သူဆုိသည္မွာ ဝန္ေဆာင္မႈ တစ္ ခုခုကို အခေၾကးေငြေပး၍ ရယူ သုံးစြဲသူသည္ စားသုံးသူျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထုအားလုံးသည္ စားသုံး သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစုိးရသည္လည္း စားသုံးသူျဖစ္ သည္။ ကုန္ထုတ္လုပ္သူ၊ ေရာင္း ဝယ္ျဖန္႔ခ်ိသူ၊ ဝန္ေဆာင္မႈ တစ္စုံ တစ္ရာေပးသူမည္သူ မဆုိအားလုံး စားသုံးသူမ်ား ျဖစ္သည္။

 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူဦးေရ သန္းေပါင္း ၅၁ သန္းေက်ာ္ရွိ၍ စားသုံးသူ ၅၁ သန္းေက်ာ္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံဟု ဆုိႏိုင္သည္။ စားသုံးသူဆုိ ရာတြင္လည္း လူ႔အဆင့္အတန္း ခြဲျခားျခင္းရွိသကဲ့သို႔ စားသုံးသူ အ ဆင့္အတန္း ခြဲျခားျခင္းလည္း ရွိေန သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာ တြင္ စားသုံးသူအဆင့္အတန္းမခြဲျခား ေရး၊ စားသုံးသူအဆင့္အတန္း တစ္ ေျပးညီျဖစ္ေစေရး စားသုံးသူ အခြင့္အေရး အညီအမွ်  ခံစားရရွိေရး စသည္ျဖင့္ ေတာင္းဆုိတုိက္ပြဲ  ဝင္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ၾကျခင္းမ်ားလည္း ရွိသည္။ ေနာက္ဆုံး မေတာ့ စားသုံး သူ အခြင့္အေရးအညီအမွ် ရရွိေရး၊ စားသုံးသူ အဆင့္အတန္း မခြဲျခား ေရးသည္ ထုိႏုိင္ငံ၏ ျပ႒ာန္းထား ေသာ စားသုံးသူ အခြင့္အေရး ကာ ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒ အတုိင္းသာ ျဖစ္ရေတာ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စားသုံးသူ အဆင့္ အတန္းခြဲျခားမႈ မရွိေစေရး ေတာင္း ဆုိဆႏၵျပမႈမ်ား မရွိေသးေခ်။ မရွိ ေသးသည့္အျပင္ စားသုံးသူ အခြင့္ အေရးအျပည့္ အဝကာကြယ္ေပးေရး ဆႏၵျပပြဲမ်ားပင္ မရွိေသးပါေပ။

အင္န္အယ္လ္ဒီ အစုိးရ လက္ ထက္မွာေတာ့ 'ကမၻာ့စားသုံး သူ အခြင့္အေရးေန႔' ကို ပထမဆုံး က်င္းပႏုိင္ခဲ့သည္။ ယင္းသည္ပင္ အေတာ္ ဟုတ္လွၿပီဟု ဆုိႏိုင္ သည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၆ ရက္တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ ေရး တုိင္း႐ုံး၌ ကမၻာ့စားသုံးသူ အခြင့္အေရးေန႔ကို က်င္းပႏုိင္ခဲ့ သည္။ ယင္းေန႔က်င္းပေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္း စာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ကုန္သြယ္မႈ ျမႇင့္ တင္ေရးႏွင့္ စားသုံးသူေရးရာ ဦးစီး ဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ က ''ကမၻာ့စားသုံးသူ အခြင့္အေရး ေန႔ကို ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ပထမဦးဆုံး အႀကိမ္ျပဳလုပ္တာပါ။ စားသုံးသူ အခြင့္အေရးဆုိတာ ကို ျပည္သူေတြ အေနနဲ႔ သိရွိမႈနည္းပါးေနေသး တယ္။  ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္မွာ စားသုံး သူ အကာအကြယ္ေပးေရး ဥပေဒ ထြက္လာေပ မယ့္ ျပည္သူေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးျဖစ္တဲ့ စားသုံးသူအ တြက္ အခြင့္အေရးကို သိတဲ့လူ သိပ္မရွိေသးဘူး။ ကြၽန္ေတာ့္တုိ႔ဆီ မွာ စားသုံးသူ အခြင့္အေရးနဲ႔ ပတ္ သက္ၿပီး စားသုံးသူေတြအေနနဲ႔ ဗဟုသုတေတြ၊ အသိပညာေတြရွိ ရင္ ကုန္ထုတ္လုပ္သူေတြအေနနဲ႔ လုိက္နာရမယ့္ အခ်က္ေတြကို လုိက္နာမယ္ဆုိရင္ အမ်ားႀကီး ပေပ်ာက္သြားမယ္လုိ႔ ယူဆပါ တယ္။ စားသုံးသူေတြျဖစ္တဲ့ ျမန္ မာႏုိင္ငံသား ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး တန္းတူညီမွ် ရရွိခံစားႏုိင္ေရးအ တြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားအားလုံး အမ်ဳိးသားေရးအသြင္နဲ႔ တက္ညီ လက္ညီ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဖုိ႔ လုိပါတယ္''ဟု ဆုိသည္။

အစုိးရ အဆက္ဆက္ ဌာန ဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ေတာ့ ဘာကိစၥပဲျဖစ္ျဖစ္ ျပည္သူ လူထုအား ပူးေပါင္းပါဝင္ၾကပါရန္၊ တက္ညီလက္ညီ တစ္ညီတစ္ၫြတ္ တည္း တက္တက္ၾ<ြကၾ<ြကရွိၾကပါရန္ ျပည္သူကို တစ္ဖန္ျပန္အားကိုးၿပီး ႏႈိးေဆာ္ခဲ့ၾကသည္ ခ်ည္းျဖစ္သည္။ ယခုလည္း စားသုံးသူ အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးတြင္ ျပည္သူမ်ားအား  ပူးေပါင္းပါဝင္ၾက ရန္ ႏႈိးေဆာ္ခ့ဲျပန္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ စားသုံးသူျပည္သူမ်ားကေတာ့ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက သတင္းျဖန္႔ေဝေပးမႈအားနည္း ခဲ့ ျခင္းေၾကာင့္ စားသုံးသူ အခြင့္အ ေရးဟူသည္ ဘာကိုဆုိလုိသနည္း၊ စားသုံးသူ အခြင့္အေရး ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးေရး သည္ မည္သူ၊ မည္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းက ဦး ေဆာင္ၿပီး ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္နည္း ကို ေသ ေသ ခ်ာခ်ာ ေရေရရာရာ မသိရ ေသးသည့္ အေျခအေနျဖင့္ ရင္ ဆုိင္ေနရသည္။ ျပည္သူမ်ား အသိ ဗဟုသုတ အားနည္းခ်ဳိ႕ယြင္းေန ရ ျခင္းမွာ အစုိးရအေပၚတြင္ မူတည္ ေနသည္။ အစုိးရသည္ ျပည္သူအ မ်ား အရာရာေသာ အသိဗဟု သုတမ်ား သိရွိတုိးပြားေအာင္ အ ခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီေဆာင္ရြက္ေပး ရပါမည္။ ျပည္သူတုိ႔၏ အေျခခံ အခြင့္အေရး တစ္ခုျဖစ္ေသာ သတင္းအမွန္သိရွိခြင့္ကို မျပတ္မ လပ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ တာဝန္ ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ စားသုံးသူ အခြင့္အေရးရွိသည္ဟူေသာ အ ခ်က္ကို ျပည္သူအမ်ား မသိၾကေသး ျခင္းကေတာ့ လက္ရွိအစုိးရအ တြက္ အားနည္းခ်က္ျဖစ္ေနပါသည္။

 စားသုံးသူ အခြင့္အေရး အ ကာအကြယ္ေပးေရးႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီး စားသုံးသူဘက္က နစ္နာသည္ ဟု ယူဆ၍ တုိင္ၾကားလုိပါက တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးတြင္ 'စားသုံးသူ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး အဖဲြ႔' ႐ုံးမ်ား ဖြင့္လွစ္ ေပးထားသည္။ ယင္း႐ုံး မ်ား ေအာက္ တြင္ 'စားသုံးသူ တုိင္ၾကား မႈ လက္ခံေရး ေကာ္မတီ' ကိုလည္း ထပ္ဆင့္ဖြဲ႔စည္းေပးထားၿပီး နစ္နာ သူစားသုံးသူသည္ စာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ႏႈတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ တုိင္ၾကားႏုိင္သည္ ဟု ဆုိသည္။ တုိင္ၾကားမည္ဆုိလွ်င္ စားသုံးသူ တစ္ဦးသည္ ျဖစ္စဥ္ အေၾကာင္းအရာ၊ ျဖစ္ပြားသည့္ ေန႔ရက္၊ အခ်ိန္ႏွင့္ ဓာတ္ပုံအ ေထာက္အထားရွိပါက ဓာတ္ပုံ၊ နစ္နာမႈျဖစ္ေစသည့္ သက္ေသခံ ပစၥည္းႏွင့္ မိမိဆုံး႐ႈံးနစ္နာမႈတုိ႔ကို အေထာက္အထားခုိင္လုံစြာျဖင့္  တင္ျပတုိင္ၾကားရမည္။ တုိင္ၾကား မႈ ေကာ္မတီသည္ တုိင္ၾကား ခ်က္ ကို လက္ခံၿပီး စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္။ ထုိ႔ေနာက္ စားသုံး သူ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး အဖြဲ႔ သို႔ ေတြ႔ရွိ ခ်က္ႏွင့္ စစ္ေဆးခ်က္ မ်ားကို တင္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး လုိအပ္ သည့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားကိုေတာ့ အျငင္းပြား မႈေျဖရွင္း ေရးအဖြဲ႔ က ေဆာင္ရြက္ရမည္။

 ျပည္သူလူထု၏ တုိင္ၾကားမႈ မ်ားအား စားသုံးသူ အကာအ ကြယ္ေပးေရး ဥပေဒအရ အေရး ယူ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စီမံခန္႔ခြဲ ေရး ဆုိင္ရာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ ျခင္းႏွင့္ ရဲစခန္းသို႔ တုိင္ၾကား အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းဟူ၍ ႏွစ္ မ်ဳိးႏွစ္စားရွိသည္။ ျပစ္ဒဏ္ အေန ျဖင့္ လည္း စီမံခန္႔ခြဲေရးဆုိင္ရာ ျပစ္ ဒဏ္ႏွင့္ ရဲစခန္းသုိ႔ တုိင္ၾကားအ ေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း ဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိး ႏွစ္စားရွိသည္။ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆုိင္ ရာ ျပစ္ဒဏ္အေနျဖင့္ စားသုံးသူ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႔က ခ်မွတ္သည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားမွာ လုပ္ ငန္းရွင္အား ျပင္းထန္စြာ သတိေပး ျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းျခင္း၊ ကုန္ ပစၥည္းျဖန္႔ခ်ိမႈ ရပ္ဆုိင္းျခင္း၊ ေစ်း ကြက္ အတြင္းရွိ ကုန္ပစၥည္းမ်ား အား ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ ကုမၸဏီဖ်က္ သိမ္းျခင္းမ်ားႏွင့္ လုိင္စင္႐ုပ္သိမ္း သည္အထိ အေရးယူျခင္းမ်ားျဖစ္ သည္။ ရဲစခန္းသို႔ ကိုယ္တုိင္သြား ေရာက္ တုိင္ၾကား၍ ခ်မွတ္သည့္ ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မွာ စုံစမ္းစစ္ ေဆးရာတြင္ ထိခုိက္နစ္နာဆုံး႐ႈံးမႈ မ်ားျပားပါက လုပ္ငန္းရွင္အား ေထာင္ဒဏ္သုံးႏွစ္ႏွင့္ ဒဏ္ေငြ က်ပ္ သိန္း ၅ဝ အထိ ခ်မွတ္ႏုိင္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုအထိေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ စားသုံးသူ အခြင့္အေရး ခ်ဳိး ေဖာက္မိျခင္းေၾကာင့္ ေထာင္ဒဏ္ ႏွင့္ ေငြဒဏ္ ခ်မွတ္ခံရေသာ လုပ္ ငန္းရွင္ ဘယ္ႏွေယာက္ရွိေနၿပီဟု မၾကားမိ၊ မသိရွိရေသးေခ်။ သို႔ျဖစ္ ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္  စားသုံးသူ အခြင့္အေရး အျပည့္အဝရေန သည္၊ စားသုံးသူ အခြင့္အေရး ခ်ဳိး ေဖာက္ခံရျခင္းမ်ား ကင္းရွင္းေန သည္ဟုေတာ့ ယတိျပတ္မထင္ၾက ေစလုိ ပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဝန္ ေဆာင္မႈေပးေနေသာ နယ္ပယ္ အသီးသီး၌ စားသုံးသူ အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ ခံေနရျခင္းမ်ား ရွိေန သည္။ ရွိေနေၾကာင္းလညး္ အမ်ား ျပည္သူမ်ား သိရွိေနၾကသည္။ သို႔ ေသာ္ တုိင္ၾကားျခင္းကိစၥ အေထြ အထူးမရွိၾက၍ အေရးယူေဆာင္ ရြက္ျခင္းလည္း မရွိခဲ့ေပ။ ဤသုိ႔ျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စားသုံးသူ အခြင့္ အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား မရွိေတာ့ ေလသေယာင္ ခပ္တည္တည္ျဖင့္ မိန္႔မိန္႔ႀကီး ရပ္တည္ေနၾကပါေတာ့ သည္။

စားသုံးသူ အျငင္းပြားမႈ ေျဖ ရွင္းေရး အဖြဲ႔အေနျဖင့္လည္း  စား သုံးသူ နစ္နာရမႈကိစၥမ်ားကို တုိင္ၾကားသူရွိမွ ဥပေဒအရ စစ္ ေဆး အေရးယူမည္ဆုိသည္မွာ အားမလုိအားမရျဖစ္စရာ ရွိေန သည္။ တုိင္ၾကားသူရွိမွ အေရးယူ မည္။ တုိင္ၾကားသူ မရွိက အေရး ယူစရာ မလုိဟူေသာ သေဘာမ်ဳိး သည္ မျဖစ္သင့္ေသာ ကိစၥျဖစ္ သည္။ ယင္းသည္ စားသုံးသူ အ ခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ေရးကို တစ္ဖက္လွည့္ မ်က္ႏွာလႊဲ ေနသလုိ ျဖစ္ေနသလားဟု ယူဆ ရမလုိျဖစ္ေနသည္။ စားသုံးသူ ျပည္သူမ်ား အဖုိ႔ မိမိတုိ႔၏ နစ္နာရ ခ်က္မ်ားအား အေထာက္အထား အခုိင္အလုံျဖင့္ တုိင္ၾကားေရးဆုိ သည္မွာ အလုပ္ပိုတစ္ခုပမာျဖစ္ ေနသည္။ အခ်ိန္ယူရသည္။ အခ်ိန္ ကုန္သည္၊ အလုပ္႐ႈပ္သည္၊ တေရး တယူေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္၍ ေငြ ကုန္လူပင္ပန္းျဖစ္ရသည္။ ထုိ႔ ေၾကာင့္လည္း ေတာ္႐ုံတန္႐ုံ ကိစၥ ကေလးမ်ားကို သည္းခံမ်ဳိခ်ၿပီး ေနလုိက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ ေၾကာင့္လည္း ေတာ္႐ုံတန္႐ုံ  စား သုံးသူ အခြင့္အေရးဆုံး႐ႈံးရသည့္ ကိစၥမ်ား၊ ခ်ဳိးေဖာက္ခံေနရသည့္ ကိစၥမ်ား စားသုံးသူ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး အဖဲြ႔ထံသို႔ ေရာက္မ လာဘဲ ေပ်ာက္ကြယ္သြားရျခင္း ျဖစ္သည္။

အမွန္ေတာ့ စားသုံးေရးရာ ဦးစီးဌာနသည္ စားသုံးသူ အျငင္း ပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး အဖဲြ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္း ေပးထားျခင္းႏွင့္အတူ စားသုံးသူ ျပည္သူမ်ား အမွန္တကယ္ အခြင့္ အေရး ဆုံး႐ႈံးနစ္နာေနရျခင္းကိစၥ မ်ားကို လုိက္လံစုံစမ္းၿပီး စားသုံးသူ မ်ား ကိုယ္စား ကိုယ္တုိင္ တုိင္ခ်က္ ဖြင့္၊ ကိုယ္တုိင္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး၊ ကိုယ္တုိင္ ရဲစခန္းသို႔လည္း တုိင္ ၾကားအမႈဖြင့္ အေရးယူသင့္သည္။ စားသုံးသူ အခြင့္အေရး အကာအ ကြယ္ေပးေရး တာဝန္ကိုယူထားၿပီး ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြျဖင့္ လစာရိကၡာ စားေနၾကၿပီဆုိလွ်င္ သည္ေလာက္ ေတာ့ ေအာက္ေျခသို႔ဆင္းကာ စား သုံးသူျပည္သူလူထု၏ အက်ဳိးကို ေမွ်ာ္ကုိးၿပီး လုပ္ေပးသင့္သည္။ ယခုေတာ့ စားသုံးသူ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး အဖဲြ႔မ်ား ေကာ္မတီ မ်ား ဖြဲ႔ထားသည္။ လာေရာက္ တုိင္ ၾကားလွ်င္ အေရးယူေပးမည္။ သည္လုိဆုိ တာဝန္ေက်ၿပီဟု ထင္ ေနၾကသလား မသိ။ တကယ္ေတာ့ လက္ေတြ႔ေျမျပင္တြင္ စားသုံးသူ အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား တင္း က်မ္းရွိေနပါသည္။

ဤေဆာင္းပါး ကို ေရးေနရင္း အခ်ဳိမႈန္႔အစားထုိး ၾကက္သားဟင္း ခတ္ အရသာမႈန္႔မ်ားထဲ အခ်ဳိမႈန္႔ မ်ား ရာခုိင္ႏႈန္း ၄ဝ မွ ၆ဝ ၾကား ထည့္သြင္းေရာေႏွာ ေရာင္းခ်ေန သည့္ကိစၥေပၚေပါက္ေနသည္။ ယင္းသည္ စားသုံးသူ အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရျခင္းျဖစ္သည္။ ပစၥည္းအတု ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ် ျခင္းေျမာက္ေနသည္။ စားသုံးသူ အကာအကြယ္ေပးေရး ဥပေဒႏွင့္  ၿငိစြန္းေနသည္။ အခ်ဳိမႈန္႔ေတြက စားသုံးသူျပည္သူမ်ားအား ဘာေတြ မ်ားဆုိးက်ဳိးေပးေနဦးမည္နည္း။ ယင္းကိစၥကို စားသုံးသူ ေရးရာ ဦးစီးဌာနႏွင့္ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာနတုိ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ သင့္သည္။ ၾကက္သား ဟင္းခတ္ မႈန္႔ေတြထဲ အခ်ဳိမႈန္႔ေရာေႏွာ ေရာင္းခ်ေနသည့္ကိစၥကို တုိင္ၾကား သူရွိမွ ထလုပ္ၾကေတာ့မည္လား။

စားသုံးသူ အခြင့္အေရး အ ကာအကြယ္ေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ား တြင္ အစားအေသာက္မ်ားသာမ က လူသုံးကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ အလွ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသုံး ပစၥည္းမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း မ်ားအားလုံးပါဝင္သည္။ ယင္းကုန္ စည္ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၾကသူမ်ားသည္ ျပည့္စုံ မွန္ကန္ၿပီး တိက်ေသာ တာဝန္ယူ မႈ၊ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ ယုံၾကည္ရသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးရန္ လုိအပ္သည္။ အထူးသ ျဖင့္  ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေၾကာ္ျငာရာတြင္ မည္သည့္နည္း လမ္းမ်ားျဖင့္ မည္သည့္ အခ်ိန္အ ခါတြင္ ေၾကာ္ျငာပါေစ၊ လြန္ကဲ ေသာ အမႊန္းတင္လြန္းေသာ၊ ယုတိၱ ယုတၱာမဲ့ေသာ စာသားမ်ား၊ ႐ုပ္ပုံ မ်ားျဖင့္ မေၾကာ္ျငာမိဖုိ႔ လုိသည္။ ေၾကာ္ျငာမိပါက ေၾကာ္ျငာပါ စာ သားအေၾကာင္းအရာကိစၥကို တာ ဝန္ယူရမည္။

ယခုအခါ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းျဖင့္ ေခတ္ သစ္တစ္ခုသို႔ သြားေနသျဖင့္ ဝန္ ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အ တုိင္းအဆမရွိေပၚထြက္ေနသည္။  ေနာင္လည္း ေပၚထြက္ေနဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းဟူ သည္ စားသုံးသူ အခြင့္အေရး အ မ်ားဆုံး အခ်ဳိးေဖာက္ခံေနရေသာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ႀကီး ျဖစ္ေနသည္။ စားသုံးသူ၊ အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ ရာတြင္ ပထမဦးဆုံး ယုတိၱယုတၱာမဲ့ ေသာ အလိမ္အညာ ေၾကာ္ျငာမ်ား ျဖင့္ စားသုံးသူ ျပည္သူမ်ားအား စတင္ဆြဲေဆာင္စည္း႐ုံးသည္။ ထုိ႔ ေနာက္ စားသုံးသူ ျပည္သူမ်ား၏ အသိဗဟုသုတနည္းမႈကို အခြင့္ ေကာင္းယူ၍ လစ္လွ်င္လစ္သလုိ ဝန္ေဆာင္မႈကို ေလွ်ာ့ေပး သည္။ ေၾကာ္ျငာစဥ္တုန္းက တစ္မ်ဳိး၊ လက္ေတြ႔တြင္ တစ္မ်ဳိး ဝန္ေဆာင္ မႈကို အျပည့္အဝမေပးျခင္းသည္ စားသုံးသူကို လိမ္ညာျခင္းျဖစ္သည္။ စားသုံးသူ အခြင့္အေရး ခ်ဳိး ေဖာက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ စားသုံးသူ အကာအကြယ္ေပးေရး ဥပေဒကို ေျဗာင္ က်ဴးလြန္ရာ က်သည္။ ယင္း ကိစၥမ်ားကို စားသုံးသူေရးရာ ဦးစီး ဌာနက ေဖာ္ထုတ္အေရးယူေပးရ ပါမည္။ နစ္နာသူက တုိင္ၾကားမွ ထအေရး ယူမည္ဆုိလွ်င္ေတာ့ အ လိမ္အညာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း မ်ား အၿမဲတမ္းေခါင္းေထာင္ၿပီး လက္ခေမာင္းခတ္ေနပါမည္။ ထုိ႔ ျပင္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေဆာင္ ရြက္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ သည္ စားသုံးသူမ်ား ထင္ေယာင္ ထင္းမွားျဖစ္ေစၿပီး အသုံးမျပဳႏုိင္ ေသာ သို႔မဟုတ္ မရႏုိင္ေသာ ဝန္ ေဆာင္မႈ၊ အျပစ္အနာအဆာ ခ်ဳိ႕ ယြင္းခ်က္မ်ားကို ဖုံးကြယ္ထားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ အျခားေသာ ဝန္ ေဆာင္မႈမ်ားကို တုိက္႐ုိက္သို႔မ ဟုတ္ သြယ္ဝုိက္၍ ခ်ဳိးႏွိမ္ေဖာ္ျပမႈ၊ ခ်ဲ႕ကားေဖာ္ျပမႈ၊ မေသခ်ာမေရရာ ေသာ ကတိမ်ားျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားကို လည္း ဦးစီးဌာနက ရွာေဖြေဖာ္ ထုတ္တားဆီးရပါဦးမည္။

 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စားသုံးသူ အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ေနသည္ ဟု နာမည္ထြက္ေနေသာ ဝန္ ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕ျဖင့္ ဤ ေဆာင္းပါးကုိ နိဂုံးခ်ဳပ္ပါမည္။ ယင္းတုိ႔မွာ ပုဂၢလိက ပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း၊ ပုဂၢလိက ေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္းမ်ား၊ စားေသာက္ ဆုိင္မ်ား၊ ခရီးသြားဝန္ေဆာင္မႈ မ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ေဆာင္ မႈမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ မ်ား၊ ႏုိင္ငံျခား ပညာသင္ႏွင့္ အ လုပ္အကိုင္ ေအဂ်င္စီမ်ား၊ ဘုရား ဖူးပို႔ေဆာင္ေရးမ်ား၊ ပုဂၢလိကဘဏ္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ အလွျပဳျပင္ေရး လုပ္ ငန္းမ်ား စသည္တုိ႔သည္ စားသုံးသူ အခြင့္အေရးမ်ားကို သူ႔နည္းသူ႔ ဟန္ျဖင့္ ခ်ဳိးေဖာက္ေနၾကပါ ေၾကာင္းကို စားသုံးသူျပည္သူအ ေပါင္းအား အသိေပးတင္ျပလုိက္ ရပါသည္။

ေမာင္လြင္ျပင္
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.