1-3-2018
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
နတ္မေတာင္အမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္(ေခၚႏူးစုမ္) တြင္ အမႈိက္ပုံးမ်ား ခ်ထားေပးမည္
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1052
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
Special Report
လမ္းေဘးေဈးသည္ သို႔မဟုတ္ ပလက္ေဖာင္း၏ ကိုလိုနီ အရွင္သခင္မ်ား

သူတို႔ ဤေနရာတြင္ လုပ္ကိုင္ လႈပ္ရွားခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ကာလ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ သူတို႔ ပုိင္ဆိုင္ျခင္း မရွိေသာ္လည္း ဤေနရာကို သူတို႕ သိမ္းပိုက္ထားၾကသည္။ ဘိုးဘြား အေမြအႏွစ္ကဲ့သို႕ ျခယ္လွယ္ ၾကသည္။  သူတို႔ကို ဖယ္ရွားရန္ ႀကိဳးစားသူ မည္သူမဆို အာဏာ ပိုင္မ်ား အပါအဝင္ကို တြန္းလွန္ၾကသည္။ သူတို႔သည္ ေခတ္အဆက္ ဆက္က ဖလက္ေဖာင္းကို အပိုင္စားယူထားေသာ ကိုလိုနီ အရွင္ သခင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

လမ္းေဘးေစ်းသည္ ဟူသည္ အနည္းစုေလးမွ လဲြလွ်င္ တစ္ဝမ္း တစ္ခါးအတြက္ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားေနၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ကမၻာ့ၿမိဳ႕ ႀကီးမ်ား၏ အထင္ကရ လမ္းမႀကီးမ်ားတြင္ သူတို႕က ေနရာယူထား ၾကသည္။ အနည္းအမ်ားသာလွ်င္ ကြာျခားသည္။ ၿမိဳ႕ ႀကီးတိုင္းတြင္ သူတို႕ရွိေနၾကသည္။ သူတို႔မရွိလွ်င္ ၿမိဳ႕အဂၤါရပ္ႏွင့္ မညီသလိုပင္ျဖစ္ ေနသည္။

သူတို႔သည္ တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရးကို တစ္နည္းတစ္လမ္းအား ျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳေနသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ဆင္းရဲသားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းဖန္တီးေပးေန ေသာ ဘူမိနက္သန္ ျဖစ္သည္။ အလုပ္လက္မဲ့မ်ားကို အလုပ္ေပးထားသည္။ အေျခခံ လူတန္းစား၏ အစားအေသာက္မွအစ လူသုံး ကုန္ပစၥည္းအဆုံး လိုအပ္ခ်က္ကို ေစ်းႏႈန္း သင့္တင့္ စြာႏွင့္ ျဖည့္ဆည္း ေပးေနသည္။ အေရွ႕ေတာင္ႏွင့္ ေတာင္အာရွေဒသတြင္ လမ္းေဘး ေစ်းသည္အမ်ားစုမွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္ၾက သည္။ မိသားစုအတြက္ လမ္းေဘးတြင္ေစ်းေရာင္းကာ  ဝမ္းေက်ာင္းေနရသူမ်ားျဖစ္သည္။  

သူတို႔ကို စနစ္တက်ေနရာခ် ထားေပးျခင္းျဖင့္ ဆင္းရဲမႈ ေလ်ာ့ က်ေရး၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အ လမ္း၊ လုပ္ငန္းအငယ္စားမ်ား၏ ကုန္စည္ျဖန္႔ျဖဴးမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈတို႔ကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။  သူတို႔ကို စနစ္ တက်ေနရာ ခ် ေရာင္း ဝယ္ေစရန္ မွာ လြယ္ကူေသာအလုပ္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။

လမ္းေဘး ေစ်းသည္မ်ားသည္ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းတြင္ အေရးပါ ေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား က အသိအမွတ္ျပဳၾကေသာ္လည္း ၿမိဳ႕ျပေပၚလစီ ခ်မွတ္ရာတြင္လည္း ေကာင္း၊ ၿမိဳ႕ျပပုံစံေရးဆဲြရာတြင္ လည္းေကာင္း သူတို႔အတြက္ သတ္ သတ္မွတ္မွတ္ စဥ္းစားျခင္း၊ ေနရာ ေပးျခင္းတို႔ နည္းပါးသည္ကို ေတြ႕ရ သည္။ လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ား သည္ လမ္းသြား လမ္းလာႏွင့္ ယာဥ္ ေၾကာကို အေႏွာင့္အယွက္ေပးေန သူမ်ားဟု ေပၚလစီ ခ်မွတ္သူမ်ား က ျမင္ေလ့ရွိၾကသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ လမ္းေဘးေစ်း ေရာင္းသူမ်ားသည္ သမိုင္းႏွင့္ခ်ီတည္ရွိခဲ့သျဖင့္ သူတို႔အတြက္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း တြင္ ေနရာ ေပး ထားသည္။ သို႕စဥ္တိုင္ သူတို႔ အတြက္ ေနရာခ်ေပးရာတြင္ မွား လိုက္ျပင္လိုက္ လုပ္ခဲ့ရသည္။

၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ၌  လမ္းေဘးေစ်းသည္ ၃၁ဝ၅ဝဝ ရွိေသာ္လည္း ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၃၉ဝ၆ဝဝ အထိ ရွိလာသည္။ ၄င္း တို႔အနက္ ၈၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ပၪၥမတန္း အဆင့္ထက္နိမ့္ေသာ ပညာေရးကိုသာ ရရွိခဲ့သူမ်ားျဖစ္ သည္ဟု စစ္တမ္းက ဆိုသည္။

ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံတြင္ လမ္း ေဘးေစ်းသည္ အမ်ားစုမွာ အ သက္ ၃၅ ႏွစ္ မွ ၄ဝ အတြင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၿမိဳ႕ ေတာ္ ဖႏြန္ပင္ လူဦးေရ၏ ပ်မ္းမွ် ပညာအရည္အခ်င္းထက္ နိမ့္က် ၾကသည္။ ျပည္တြင္းစစ္တြင္ ခင္ ပြန္းသည္မ်ား ဆုံးပါးသြားခဲ့သျဖင့္ သူတို႕သည္ အိမ္ေထာင္ကို ဦးစီးေန ၾကရသည္။ အမ်ားစုသည္ ၄င္းတို႕ ေရာင္းခ်ေသာေနရာ အနီးအနား တြင္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္ သည္။ သို႔မွသာ တစ္ဖက္က အိမ္ေထာင့္ တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ၾက မည္ျဖစ္သည္။ အိမ္တြင္ ထမင္း ေျပးခ်က္၊ အဝတ္ေျပးေလွ်ာ္ျဖင့္ အိမ္ႏွင့္ ဆိုင္အၾကား ဗ်ာမ်ားေနရ သူမ်ား ျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ ၿမိဳ႕ေနလူထု၏ ေအာက္ဆုံး အလႊာ တြင္ ရွိသည္။

ကေမၻာဒီးယား လမ္းေဘးေစ်း သည္မ်ားသည္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ယုံၾကည္မႈ ရွိၾကသည္။ ဝင္ေငြနည္း ေသာ္လည္း သူတို႔မိသားစုကို ရွင္ သန္ေနေစၿပီး ကေလးမ်ားကိုလည္း ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ ႏိုင္ၾကသူမ်ားအျဖစ္ ဂုဏ္ယူၾကသည္။ အနီးနားေစ်းမွ စားကုန္ႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူၿပီး ျပန္လည္ေရာင္းခ်ေနသူမ်ားျဖစ္ သည္။ ေန႕ျပန္အေၾ<ြကးျဖင့္ ပစၥည္း မ်ား ျပန္လည္ေရာင္းခ်သူက အ မ်ားစု ျဖစ္သည္။ ကနဦး ရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံေငြ မွာ ငါးေဒၚလာျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရန္ လိုအပ္ေငြ မွာ ၁၂ ေဒၚလာခဲြ ျဖစ္သည္။

အၿပိဳင္အဆိုင္ ေရာင္းခ်ရသ ျဖင့္ ေဖာက္သည္ေမြးရသည္။ ေစ်း ေရာင္းေစ်းဝယ္ ကြၽမ္းက်င္ရန္ ကေမၻာဒီးယား လမ္းေဘးေစ်းသည္ မ်ားသည္ သင္ယူလိုစိတ္ထက္သန္ ၾကသည္။ ၄င္းတို႔၏ ၇ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း က ေရာင္းေရးဝယ္တာသင္တန္း တက္လိုသည္ဟု စစ္တမ္း မ်ား အရသိရသည္။

သူတို႕အတြက္ အႀကီးမားဆုံး အဟန္႔အတားမွာ ရဲျဖစ္သည္။  အ ျခားစိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈမွာ လုံၿခဳံေရး ျဖစ္သည္။ နံနက္ေစာေစာ ကုန္သြားဝယ္ရသျဖင့္ လုယက္ခံရ မည္ကို စိုးရိမ္ ၾကသည္။ အခြန္အခ မ်ားစြာေပးရသည္။ ေနရာငွားခ၊ ထီးငွားခ၊ ျမဴနီစပယ္အခြန္၊ လုံၿခဳံ ေရးအခြန္တို႔ကို ျမဴနီစပယ္ ရဲက ေကာက္ခံသည္။ ထူးဆန္းသည္မွာ လမ္းေဘးေစ်းသည္ကို ဥပေဒတြင္ တရားဝင္ခြင့္ျပဳျခင္း မရွိေသာ္ လည္း၊ အခြန္ ဥပေဒက လမ္းေဘး ေစ်းသည္မ်ား ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္ကို သတ္မွတ္ေပးထားသည္။ ယင္းသို႔ မေရ မရာ ျဖစ္ေနသည့္ အ တြက္ လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ား၏ ဘဝမွာ မလုံမၿခဳံျဖစ္ေနရသည္။ အစိုးရက ဆင္းရဲသားမ်ားအတြက္ အိမ္ရာ စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆဲြေပး ေသာ္လည္း ဆင္းရဲသားျဖစ္သည့္ လမ္းေဘး ေစ်းသည္မ်ားအတြက္ အသက္ေမြးမႈ လုံၿခဳံေရးကို မေပးဘဲ ရွိေနသည္။

မြန္ဂိုးလ်ား ႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၉ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားမွ စတင္၍ႏိုင္ငံပိုင္ လုပ္ငန္းမ်ား ျဖဳတ္သိမ္းလာသျဖင့္ လူအမ်ားအျပားသည္ တစ္ႏိုင္တစ္ ပိုင္ေရာင္းဝယ္ေရးသို႔ ေျခဦးလွည့္လာရာမွ လမ္းေဘးေစ်းေရာင္း သူမ်ားေပၚေပါက္လာသည္။ ၿမိဳ႕ ေတာ္ အူလန္ ဘာေတာ ၏ အသား တင္ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုး၏ ၂၃ မွ ၂၈ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ 'ပ်ံက်စီးပြား ေရး' (Informal Economic Sector) မွ ေပၚထြက္လာသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ တစ္ႏိုင္ငံလုံး၏ ပ်ံ က်စီးပြားေရးသည္ အမ်ဳိးသား အ သားတင္ ထုတ္လုပ္မႈ တန္ဖိုး၏ ၂ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ရွိသည္ဟုဆိုသည္။ ပ်ံက်စီးပြားေရး တစ္နည္း အားျဖင့္ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ စီးပြားေရး ဆိုသည္မွာ စည္းကမ္းနည္း ဥပေဒ တို႕ တင္းက်ပ္မႈမရွိေသာ စီးပြားေရး လုပ္ေဆာင္မႈကို ဆိုသည္။ ထိုအ ပိုင္းတြင္ လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ား လည္း အပါ အဝင္ ျဖစ္သည္။ လုပ္ သား ငါးဦးထက္နည္းေသာ စီးပြား ေရး လုပ္ငန္းကို ပ်ံက်စီးပြားေရးဟု ဥပေဒက သတ္မွတ္ထားသည္။

အလုပ္အကိုင္ရွားပါးမႈ ေၾကာင့္ ဘဲြ႕ရအမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ပင္ လမ္းေဘးေစ်းေရာင္းသူမ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။ သူတို႕သည္ အမွီ အခိုကင္းစြာ ဝင္ေငြရွာေဖြၿပီး ႏိုင္ငံ ရပ္ျခားတြင္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ ေနထိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားၾကသည္။

ကေမၻာဒီးယား ႏွင့္  မြန္ဂိုလ်ား ႏွစ္ႏိုင္ငံစလုံးသည္ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ မွ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္သို႕ ကူး ေျပာင္းရာတြင္ အစိုးရလုပ္ငန္းမ်ား ဖ်က္သိမ္းခဲ့ရသည္။ အစိုးရဝန္ ထမ္းေဟာင္း အမ်ားအျပားသည္ လမ္းေဘးေစ်းသည္ဘဝသို႕ က် ေရာက္ကုန္ ၾကသည္။ ခင္ပြန္းသည္ လစာ မေလာက္ငသျဖင့္ အိမ္ ေထာင္ကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ကူပံ့ရန္ ဇနီးမ်ားက ေစ်း ထြက္ ေရာင္းၾကသည္။ လစာမေလာက္င ေသာ္လည္း ေယာက္်ားသားမ်ား သည္ ဂုဏ္ရွိသည္ ဟူေသာအစဲြျဖင့္ အစိုးဝန္ထမ္း အလုပ္ကို ဆက္လုပ္ ေနၾကသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ လမ္းေဘးေစ်း သည္မ်ားသည္ အဆင္းရဲဆုံး လူ တန္းစားတြင္ မပါဝင္ၾက။ သူတို႔ ဝင္ေငြသည္ ပ်မ္းမွ်အနိမ့္ဆုံး ဝင္ ေငြထက္ပိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ ဝန္ထမ္းမ်ားပင္လွ်င္ အခ်ိန္ပိုင္း လမ္းေဘးေစ်းသည္ လုပ္ၾကသည္။

ကေမၻာဒီးယားတြင္မူ လမ္း ေဘးေစ်းသည္မွာ အဆင္းရဲဆုံး အ လႊာမွ ျဖစ္ၾကသည္။ အမ်ားစုသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အိမ္ ေထာင္ကို ဦးစီးေနရသူမ်ားျဖစ္ၿပီး မွီခိုသူ အမ်ားအျပားကို လုပ္ေကြၽး ေနရသူမ်ားျဖစ္သည္။

 မြန္ဂိုလ်ားတြင္ လမ္းေဘးေစ်း သည္မ်ားသည္ ေအာက္ဆုံးအလႊာ မွ ျဖစ္ၾကသည္။ ဆိုးရြားေသာ ရာသီဥတု ဒဏ္ေၾကာင့္ အိမ္ေမြး တိရစၧာန္မ်ား ေသေက်ကုန္ၾကျခင္း ေၾကာင့္ တိရစၧာန္ေမြးျမဴသူမ်ား သည္ ၿမိဳ႕ေရာက္လာကာ လမ္းေဘး  ေစ်းသည္မ်ား ျဖစ္ကုန္ၾက သည္။ လမ္းေဘးတြင္ ေစ်းေရာင္းရန္ ကနဦးလိုအပ္ေသာ မတည္ရင္းႏွီး ေငြမွာ ေဒၚလာ ၅ဝ ျဖစ္သည္။ ပင္ စင္ စား အခ်ဳိ႕ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမရွိသူမ်ားသည္ လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ား ျဖစ္လာ ၾကသည္။ သူတို႔၏ ဝင္ေငြမွာ ႐ုံး ဝန္ထမ္း အနိမ့္ဆုံးလစာႏွင့္ တူညီ သည္။ သို႔ေသာ္ ေနစရိတ္ထိုင္ စရိတ္ကို ကာမိျခင္းမရွိေပ။ မြန္ဂို လ်ား လမ္းေဘးေစ်းသည္အမ်ားစု သည္ ဆယ္တန္းအထိ ပညာသင္ ၾကားဖူးၾကသည္။ ဗန္ေကာက္တြင္ ဆ႒မတန္း သို႔မဟုတ္ ဆ႒မတန္း ေအာက္ႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားတြင္ စတုတၴတန္း သို႕မဟုတ္ စတုတၴ တန္းေအာက္ အထိသာ ပညာသင္ ယူဖူးၾကသည္။

ထိုသုံးႏိုင္ငံအနက္ ထိုင္းႏိုင္ငံ လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ား၏ လုပ္ ငန္းသုံး ပစၥည္းႏွင့္ က်န္းမာ ေရးစံသည္ က်န္ႏွစ္ႏိုင္ငံထက္ ျမင့္မား သည္။ ေငြအရင္းအႏွီးမရွိ သူမ်ားသည္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား၏ ေကာ္မရွင္စားအေရာင္းသမားအျဖစ္ အျဖစ္ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ၾက သည္။ ကုမၸဏီ ထုတ္ပစၥည္းမ်ားကို လမ္းေဘးတြင္ ေရာင္းခ်ကာ ေရာင္းခ်ေငြ၏ ရာခုိင္ႏႈန္းအခ်ဳိ႕ကို ေကာ္မရွင္အျဖစ္ ခံစားခြင့္ရၾက သည္။

လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ား၏ ဘဝ တက္လမ္း ရွိ မရွိ ဆိုသည္မွာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ျဖစ္သည္။ ဗန္ ေကာက္ရွိ လမ္းေဘးေစ်းသည္ ၇ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ အစပိုင္းတြင္ လွည့္လည္ေရာင္းခ်သည့္ ေခါင္း ရြက္ထမ္းပိုးသည္မ်ား (Mobile Vendor) ျဖစ္သည္။ အရင္းအႏွီး ရလာသည့္အခါ လမ္းေဘးတြင္ အတည္တက် ေရာင္းခ်သူမ်ားျဖစ္ လာသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိ လာသည့္ ေျပာင္းေရႊ႕ႏိုင္ငံျခား သား မ်ား အလြယ္တကူလုပ္ႏိုင္ေသာ အလုပ္မွာ ေခါင္းရြက္ထမ္းပိုး ေရာင္းခ်ေသာအလုပ္ျဖစ္သည္။ ထိုင္းလမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ား အနက္ အနည္းစုသည္ တစ္ခ်ိန္တြင္ လုပ္ ငန္းရွင္မ်ား ျဖစ္လာသည္။ ဗန္ ေကာက္ဘဏ္၏ ပိုင္ရွင္သည္ တစ္ခ်ိန္က လမ္းေဘးေစ်း သည္ ျဖစ္သည္။

ကေမၻာဒီးယားတြင္ လမ္းေဘး ေစ်းသည္မ်ားမွာ အခ်ိန္ၾကာလာ ေသာ္လည္း တိုးတက္မလာဘဲ ပစၥည္းအမ်ဳိးအစားေျပာင္း လဲ ေရာင္းခ်သည္သာ ရွိသည္။  မြန္ဂို လ်ားတြင္လည္း လမ္းေဘး ေစ်း သည္ဘဝမွ တစ္ဆင့္ျမင့္ေအာင္ တက္လွမ္းႏိုင္သူ အနည္းငယ္သာ ရွိသည္။ ဗန္ေကာက္တြင္ အမ်ဳိး သားေစ်းသည္အမ်ားစုသည္ေနရာ အတည္တက် ေရာင္းခ်ေနသူမ်ား ျဖစ္သည္။ သူတို႔၏ လုပ္ငန္းကို မိသားစုဝင္မ်ားက ကူညီလုပ္ကိုင္ ေပးသည္။ အမ်ဳိးသမီးေစ်းသည္ မ်ားမွာမူ မိသားစုဝင္မ်ား၏ ေထာက္ကူမႈ နည္းပါးသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ သူတို႕သည္ ခင္ပြန္း သည္ႏွင့္ သားသမီးမ်ား၏ အခ်ိန္ ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႀကီးၾကပ္ႏိုင္စြမ္း နည္း ပါးသည္ ကိုေတြ႕ရသည္။

 ေဖာ္ျပပါ သုံးႏိုင္ငံစလုံးတြင္ လမ္းေဘးေစ်းေရာင္းျခင္းသည္ တရားမဝင္လုပ္ငန္းမ်ားဟု သတ္ မွတ္ထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အ ဆိုပါသုံးႏိုင္ငံရွိ အာဏာပိုင္မ်ားက လမ္းေဘးေစ်းေရာင္းျခင္းသည္ ဆင္းရဲသားမ်ားအဖို႕ အေရးႀကီး ေသာ အသက္ေမြးမႈဆိုသည္ကို အ သိအမွတ္ျပဳေသာ္လည္း ၄င္းတို႔ တရားဝင္ျဖစ္လာေစရန္ ေဆာင္ ရြက္သည္ကို မေတြ႕ရေပ။

ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ လမ္း ေဘးေစ်းသည္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒ မၾကာခဏ ေျပာင္းလဲ သည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္အသစ္တက္ လာလွ်င္ ဥပေဒက တစ္မ်ဳိးေျပာင္း ျပန္သည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ အေျပာင္း အလဲ ရွိတိုင္း ဥပေဒက လိုက္ ေျပာင္းေနသည္။

တရားမဝင္ ေရာင္းဝယ္ေနရ သည့္အတြက္ ဗန္ေကာက္တြင္ အ ခြန္မေပးရေသာ္လည္းရဲ၊ ရပ္ကြက္ အာဏာပိုင္ႏွင့္ မိုက္ေၾကးခဲြသူမ်ား ကို ဆက္ေၾကးေပးေနရသည္။ လမ္းေဘးေစ်းသည္ႏွင့္ ပတ္သက္ လွ်င္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ အာဏာပိုင္မ်ားကို စီရင္ခြင့္ေပး ထားၾကသည္။ အမ်ိဳးသားေပၚလစီ တြင္ လမ္းေဘး ေစ်းသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိ။ ၄င္းတို႔အား ေနရာအတည္တက် တြင္ ေရာင္းခ်ခြင့္ေပးျခင္းသည္ တရားမွ်တ က်ဳိးေၾကာင္းခိုင္လုံ သည္ မွန္ေသာ္လည္း အာဏာပိုင္ မ်ားက ထိုအခ်က္ကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈ ထားၾကသည္။

လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ားသည္ လမ္းသြားလမ္းလာႏွင့္ ယာဥ္ေၾကာ အေႏွာင့္အယွက္ေပးသူမ်ားအျဖစ္ အာဏာပိုင္မ်ားက ျမင္ထားသျဖင့္ ၄င္းတို႔ကို တရားဝင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးပါက ပိုမိုဆိုးရြားလာမည္ဟု ယူဆထားသည္။ သူတို႔အေပၚ ယုံၾကည္မႈမရွိ။ ေစ်းသည္မ်ားက လည္း အာဏာပိုင္မ်ားကို အယုံအ ၾကည္မရွိ။ ေဖာက္သည္မ်ားကို သာ ယုံၾကည္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ေနရာတြင္ ေရာင္းခ်ေနၿပီး အ ျခားတစ္ေနရာသို႔ မေျပာင္းေရႊ႕လို ၾက။ ေနရာသစ္တြင္ ဝယ္ေနက် ေဖာက္သည္မလာမည္ကို စိုးရိမ္ ၾကသည္။

လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ားသည္ စုစုစည္းစည္းျဖင့္ အသင္းအပင္း တည္ေထာင္ထားရန္ လိုအပ္သည္။ ကေမၻာဒီးယားတြင္ လမ္းေဘးေစ်း သည္မ်ား အသင္းရွိသျဖင့္ အစိုးရ ႏွင့္ လည္ပတ္ေနေသာ စနစ္အ ေပၚတြင္ ယုံၾကည္မႈရွိသည္။

ဆက္တိုက္ က်ယ္ျပန္႔လာ ေသာ ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕ေတာ္ ပလက္ ေဖာင္းမ်ားေပၚတြင္ ေစ်းသည္မ်ား ႏွင့္ လမ္းသြားလမ္းလာမ်ား ထိပ္ တိုက္ေတြ႕လာသည္။ ေထာင္ ဂဏန္းရွိေသာ လမ္းေဘးေစ်းသည္ မ်ားကို လမ္းမႀကီးေပၚမွ လမ္း ေျမာင္မ်ားအတြင္း သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ေစသည္။

လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ားသည္ တိုးရစ္မ်ားအတြက္ ဆဲြေဆာင္မႈ တစ္ခုျဖစ္သည့္အတြက္ အာဏာ ပိုင္မ်ားက အထူးဂ႐ုျပဳေဆာင္ရြက္ ရသည္။ ေစ်းခ်ဳိေသာ လက္ကိုင္ အိတ္၊ တီရွပ္ႏွင့္ ဒီဗီြီ အခ်ပ္မ်ား ကို  တိုးရစ္တို႕ အမ်ားဆုံးဝယ္ယူ ၾကသည္။

ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕သားမ်ားကလည္း ခ်က္ျပဳတ္ၿပီး အစားအစာႏွင့္ အိမ္ သုံးပစၥည္းတိုလီမိုလီမ်ားအတြက္ လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ားကို အား ထားရသည္။

လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ား ေဝ စည္စြာျဖင့္ ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕ေတာ္ကို တန္ဆာဆင္ေပးေနသည့္အတြက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ အစည္ကားဆုံးၿမိဳ႕ျဖစ္ေနရသည္။ သို႔စဥ္တိုင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ကို သန္႔ရွင္းေစရမည္၊ ၿမိဳ႕ ေတာ္ပလက္ေဖာင္းမ်ားကို ျပန္ လည္ရယူမည္ ဆိုေသာ ေၾ<ြကးေက်ာ္ သံမ်ားျဖင့္ အာဏာသိမ္း စစ္အစိုး ရသည္ ေစ်းသည္မ်ားကို ေျပာင္း ေရႊ႕ေနရာခ်ေနသည္။

 ေစ်းသည္မ်ားေၾကာင့္ လူသြား စႀကႍမ်ား က်ပ္တည္းျခင္း၊ ယာဥ္ ေၾကာပိတ္ဆို႔ျခင္းမ်ားျဖစ္ေနသည္ က အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။

''လူသြားစႀကႍေတြကို ျပည္သူ ေတြအတြက္ ျပန္ၿပီးယူေပးရမယ္။ လမ္းေဘး ေစ်းသည္ေတြဟာ ဖလက္ေဖာင္းကို သိမ္းပိုက္ ကိုလိုနီ ျပဳထားတယ္။ သူတို႔ေၾကာင့္ ယာဥ္ ေၾကာ႐ႈပ္ေထြး ပိတ္ဆို႔တာေတြ ျဖစ္ကုန္တယ္ ''ရဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဗိခ်ိဳင္း စန္ပါပိုင္က (Vichai Sangparpai) ေျပာသည္။

''ၿမိဳ႕ရဲ႕ ေနရာအမ်ားစုမွာ ေတာ့ သူတို႔ကို ေရာင္းခြင့္ျပဳမွာပါ။ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေနရာမွာ ေရာင္း ရမယ္။ အသြားအလာအမ်ားဆုံး အခ်ိန္ေတြမွာေတာ့ ဆိုင္ဖြင့္ခြင့္မျပဳ ႏိုင္ဘူး'' ဗိခ်ဳိင္းက ဆိုသည္။

လူစည္ကားရာ စီးလုံရပ္ကြက္ တြင္ ေခါက္ဆဲြေရာင္းသူ 'ဂ်က္တီ ဂန္ ဂ်စ္ခ်မ္' က ''ေန႕လယ္ပိုင္း မေရာင္းရဘူးဆိုေတာ့ ကြၽန္မဝင္ေငြ ထက္ဝက္ေလ်ာ့သြားေတာ့ ကေလး ေက်ာင္းစရိတ္မေပးႏိုင္ေတာ့ဘူး'' ဟု ေျပာသည္။

 ေစ်းသည္မ်ားကို ေျပာင္းေရႊ႕ ျခင္းသည္ သန္႔ရွင္းသာယာေရးအ တြက္သာမက မိုက္ေၾကးခဲြေသာ လူ မိုက္မ်ားႏွင့္ လာဘ္စားသည့္ ဝန္ ထမ္းမ်ားကို ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ သည္။ လမ္းေဘးေစ်းသည္ တိုးပြား လာသည္ႏွင့္အမွ် ျမဴနီစီပယ္ ဝန္ ထမ္းမ်ား လာဘ္စားမႈ ကလည္း ဆိုး ရြားလာသည္။

ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၏ စာရင္းအရ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ လမ္းေဘး ေစ်းသည္ ႏွစ္ေသာင္းရွိ သည္။ တရားမဝင္ေရာင္းဝယ္ေန ၾကသူ အမ်ားအျပားရွိေနသည္။ ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္ စစ္တမ္းအရ ဗန္ေကာက္လမ္းမမ်ားေပၚတြင္ ေစ်းေရာင္းသူေပါင္း ေလးသိန္း ေက်ာ္ ရွိသည္။ ထိုမွ်ေလာက္မ်ား ျပားသည့္ လူမ်ား အလုပ္ရေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ အလုပ္လက္မဲ့ဦးေရသည္ မွတ္သား ဖြယ္ နည္းပါးေနျခင္းျဖစ္သည္။

လမ္းေဘးေစ်းသည္ ဗန္ ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ တိုးပြားေနျခင္းမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ ဆင္းရဲ ေသာ ျပည္နယ္မွ အမ်ားအျပား ေရာက္လာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္မည္ ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ၾကသည္။ ပလက္ ေဖာင္းသည္ လမ္းသြားလမ္းသာ မ်ားအတြက္ သာ မဟုတ္ ဆင္းရဲ သားမ်ား၏ အသက္ေမြးမႈ တစ္ခု ျဖစ္သည့္အခ်က္ကို အေလးအ နက္ ထားစဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း သမာဆတ္ တကၠသိုလ္ လူမႈေရး ေဗဒဌာနမွ ပညာရွင္ 'နာ႐ူမိုလ္' က ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္လမ္းေဘး ေစ်းသည္မ်ားက ပလက္ေဖာင္းကို  သူတို႕ပိုင္စိုးေသာ ကိုလိုနီ နယ္ ပယ္သဖြယ္ အသုံးခ်ေနမႈကို ကန္႔ ကြက္သူ အမ်ားအျပား လူမႈကြန္ ရက္ေပၚတြင္ ေပၚလာ သည္။  

၁၉၈ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားက စင္ကာပူတြင္ လမ္းေဘးစား ေသာက္ဆိုင္မ်ားကို စုစည္းလ်က္ ေစ်း႐ုံ (Hawker Centre) တည္ ေဆာက္ေပးေသာ လုပ္နည္းကို အခ်ဳိ႕က အႀကံျပဳၾကသည္။ စကၤာ ပူတြင္ အစားအေသာက္ေစ်း႐ုံ ေပါင္း တစ္ရာေက်ာ္ရွိသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ စင္ကာပူတြင္ လမ္းေဘး အစားအေသာက္ဟု အမည္တပ္ ထားေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ လမ္းေဘးတြင္ ထိုင္၍ စားေသာက္ ရျခင္း မဟုတ္။ အေနာက္ႏိုင္ငံမွ လာၾကေသာ တိုးရစ္မ်ားသည္ လမ္းေဘးတြင္ ထိုင္စားေသာ အ ေတြ႕အႀကဳံကို အထူးအဆန္းသ ဖြယ္ရယူလိုၾကသည္။

လမ္းေဘး ေစ်းသည္မ်ားသည္ ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ား စြာ ရွိလာခဲ့ၿပီးျဖစ္သျဖင့္ သူတို႔ သည္ ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕၏ ဝိေသသ တစ္ခုျဖစ္လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ ၄င္းတို႔အား ၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ ေပါင္းစည္းေပးသည့္ အစီအစဥ္ မ်ားခ်မွတ္သင့္သည္ဟု လူမႈေရး ပညာရွင္ 'နာ႐ူမိုလ္' က ဆိုသည္။

စင္ကာပူတြင္ ေစ်း႐ုံဖြင့္လွစ္ ေပးျခင္းျဖင့္ ေဒသ႐ိုးရာ အစားအ ေသာက္အမယ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္း ထားႏိုင္သည္။ အင္ဒုိနီးရွားတြင္ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားသည္ လမ္းေဘး ေစ်းေရာင္းေသာအလုပ္ကို စိတ္မ ဝင္စားၾကေတာ့သျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႐ိုးရာအစားအေသာက္ သုံးမ်ိဳးခန္႕ ေပ်ာက္ကြယ္ေနသည္ ဟုဆိုသည္။ ဗီယက္နမ္တြင္ ႐ုိးရာအစားအစာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၅ မ်ဳိးခန္႔ကြယ္ ေပ်ာက္လ်က္ရွိသည္။

စင္ကာပူကဲ့သို႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ႏိုင္ငံ မ်ားတြင္  ေစ်း႐ုံမ်ား ဖြင့္လ်က္ လမ္းေဘးေစ်းသည္ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ေသာ္ လည္း ေငြ ေၾကး မဖူလုံသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားအဖို႔ ေစ်းသည္မ်ား၏ ရပ္တည္ႏိုင္မႈအ တြက္ အေျဖရွာေပးရန္လိုအပ္ သည္။ ပထမဆုံးအခ်က္မွာ ဥပေဒ ျပဳလ်က္ ၄င္းတို႔အား ရသင့္ေသာ အခြင့္အေရးႏွင့္ ေရာင္းခ်ရန္ ေနရာေပးေရးျဖစ္သည္။

လမ္းေဘးေစ်းသည္တို႔၏ အ သံကို အာဏာပိုင္တို႔က နား ေထာင္သင့္သည္။ သူတို႔၏ အ ခက္အခဲမ်ားကို ျဖစ္ႏိုင္သမွ် ေျဖ ရွင္းေပးသင့္သည္။ သူတို႔သည္ ပ်ံက်စီးပြားေရးတြင္ အေရးပါေသာ အခန္းမွ ပါဝင္လ်က္ အလုပ္လက္ မဲ့ ျပႆနာကို တစ္နည္းတစ္ဖုံ ေျဖရွင္းေပးေနေသာ က႑လည္း ျဖစ္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္း အသားတင္ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုး ၄၆ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ပ်ံက် စီးပြားေရး က႑မွ လာသည္။ ၿမိဳ႕ျပ စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆဲြရာတြင္လည္း လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ားအတြက္ ထည့္သြင္းေရးဆဲြသင့္သည္။ ယင္း သို႔ေရးဆဲြရာတြင္ သူတို႔၏ ဆႏၵႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို အေလးအနက္စဥ္း စားသင့္သည္။

ေအးထြန္းမင္း
[email protected]
Ref: Policy Issues on Street Vending: ILO Study Paper.

ေအးထြန္းမင္း
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.