18-1-2018
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1046
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
Special Report
တရုတ္၏ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ ေျခလွမ္းမ်ား

ယဥ္ေက်းမႈ ေတာ္လွန္ေရး ကာလကကဲ့သို႔ တ႐ုတ္ျပည္တြင္ ဖိႏွိပ္မႈ မ်ား ျပန္လည္ ေခါင္းေထာင္ထလာသည္။ ယင္းသို႔ ျဖစ္ပ်က္ လာေနျခင္း သည္ ကမၻာႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္အတြက္ မည္သို႕ အဓိပၸာယ္ေဆာင္ေလ သနည္း။

တ႐ုတ္ျပည္၏ ႏိုင္ငံေရးဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္တြင္ လမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းလဲ လာျခင္းသည္ အေမရိကန္၏ ႏိုင္ငံျခားေရး ေပၚလစီအေပၚ မည္သို႕ ႐ိုက္ခတ္လာမည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ၾကရမည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းေလး ဆယ္ေက်ာ္က အေမရိကန္သမၼတ နစ္ဆင္ႏွင့္ ဥကၠ႒ ေမာ္စီတုန္း ေတြ႕ဆုံစဥ္  ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ အေမရိကန္၏ တ႐ုတ္ျပည္ေပၚလစီသည္  ယခုထက္တိုင္ မေျပာင္းမလဲ တည္ရွိေန ဆဲပင္ ျဖစ္သည္။  တ႐ုတ္ျပည္ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးကို တိုးျမႇင့္ေရး၊ တ႐ုတ္ျပည္ ေခတ္မီေရးႏွင့္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးကို အားေပးေထာက္ ခံေရး စသည့္ အခ်က္မ်ားေပၚတြင္ အေမရိကန္ အစိုးရ အဆက္ဆက္က အေျခခံေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

အက်ဳိးစီးပြားခ်င္း၊ တန္ဖိုးထားမႈခ်င္း ပဋိပကၡျဖစ္လာသည့္ အခါမ်ဳိး တြင္လည္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ ကာ ေရွ႕ ဆက္ႏိုင္ခဲ့ သည္။ စစ္ေအးတိုက္ပဲြကဲ့သို႕ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး အျပဳတ္ျဖဳတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္း ျခင္းသည္ အရာမထင္ဆိုသည္ကို သမိုင္းက သက္ေသျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

စစ္ေအး ကာလတြင္ အေမရိကန္၏ အက်ပ္ကိုင္မႈ၊  ထိုးႏွက္မႈမ်ားကို တ႐ုတ္က ႀကံ႕ႀကံ႕ခံ ရင္ဆိုင္ခဲ့သည္မွာ ၁၉၈၉ ခု တိန္အန္မင္ ရင္ျပင္ အေရးအခင္းအထိ ျဖစ္သည္။  ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္သည္ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရး အဖဲြ႔ဝင္ျဖစ္လာသည့္အျပင္ အေမရိကန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးတြင္ ပိုေငြ ျပလာႏိုင္သည္။ ထိုင္ဝမ္ကို မၾကာခဏ လက္နက္ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ဒလိုင္လားမားႏွင့္ အေမရိကန္သမၼတေတြ႕ဆုံျခင္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး စံကဲြျပားျခင္းတို႔တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ မၾကာခဏဆိုသလို ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ေတြ႔ ရသည္။

သမၼတနစ္ဆင္မွသည္ အိုဘားမားတိုင္ေအာင္ အေမရိကန္ သမၼတ ရွစ္ဦးသည္ တ႐ုတ္ျပည္ႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ ဇာတ္ၫႊန္း အတူတူပင္ျဖစ္ သည္။ သို႔စဥ္တိုင္ အသစ္တက္လာမည့္ သမၼတ လက္ထက္တြင္မူ တ႐ုတ္ျပည္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးသည္ သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲသြားေလ မည္လားဟု အေမးထုတ္မႈမ်ားရွိ ေနသည္။ ယင္းသို႕ ေျပာင္းလဲေစ မည့္ အခ်က္မွာ တ႐ုတ္ျပည္တြင္ ဖိႏွိပ္မႈမ်ား တိုးပြားလာျခင္းႏွင့္ ထရန္႔က ထိုင္ဝမ္ကို မ်က္စပစ္ လိုက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ျပည္အေပၚ အေမရိကန္ အစိုးရအဆက္ဆက္႐ႈျမင္မႈမွာ တစ္ညီတည္းျဖစ္သည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္စည္ပင္လာသည့္ တ႐ုတ္ ျပည္ သည္ တစ္ကမၻာလုံးအတြက္ ေကာင္းမြန္ေစမည္ဟု အေမရိကန္ သမၼတ အဆက္ဆက္က ယုံၾကည္ ထားသည္။ လူဦးေရ သန္းတစ္ ေထာင္ေက်ာ္ရွိသည့္ တိုင္းျပည္ ႀကီးသည္ ဆင္းရဲေနပါက ႏိုင္ငံ တိုင္းအတြက္ ဆိုးဝါးေသာ အက်ိဳး ဆက္ျဖစ္ေပၚေစလိမ့္မည္ဟု လက္ ခံထားၾကသည္။ သမၼတ အိုဘား မားက ''ကြၽန္ေတာ္ ရွင္းရွင္းလင္း လင္း ေျပာထားတာ ရွိပါ တယ္။ တိုး တက္စည္ပင္တဲ့ တ႐ုတ္ျပည္ထက္ အားနည္းတဲ့ တရုတ္ျပည္ဟာ ပို ေၾကာက္ဖို႕ေကာင္းတယ္ဆိုတာ''  ဟု ေျပာခဲ့ ဖူးသည္။

တိုးတက္စည္ပင္ေသာ တ႐ုတ္ ျပည္သည္ လစ္ဘရယ္ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ အလိုအ ေလ်ာက္ ေရာက္လာလိမ့္မည္ ဆို ေသာ မွတ္ယူခ်က္ျဖင့္ သမၼတ အ ဆက္ဆက္က အဆိုပါ ေပၚလစီ ကို ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔စဥ္ တိုင္ တ႐ုတ္ျပည္သည္ မည္သည့္ ပုံစံ၊ မည္သည့္ လားရာျဖင့္ တိုး တက္လာသည္ကို ဆန္းစစ္ရန္ လို အပ္မည္ဟု ႏိုင္ငံေရး သုံးသပ္သူ မ်ားက ေထာက္ျပ လာသည္။

 ႏွစ္စဥ္ တ႐ုတ္လူမ်ိဳး အမ်ား အျပားသည္ ဥေရာပသို႔ အပန္း ေျဖခရီးထြက္ၾကသည္။ ကာလီဖိုး နီးယားတြင္ ပညာသင္ၾကသည္။ တ႐ုတ္ျပည္၏ ျပင္ပတြင္ အင္တာ နက္အသုံးျပဳၾကသည္။ ယင္းသို႔ျဖင့္ တရုတ္တို႕သည္ ျပင္ပႏိုင္ငံမ်ား တြင္ ၄င္းတို႕ သိရွိခံစားရသည့္ လြတ္လပ္မႈမ်ဳိးကို ျပည္တြင္း၌ အစိုးရက ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ ဖိ အားေပးေတာင္းဆိုလာလိမ့္မည္ ဟု ယူဆဖြယ္ရာ ရွိသည္။

တ႐ုတ္ျပည္သည္ တစ္ႏွစ္ ထက္ တစ္ႏွစ္ ပိုမိုခ်မ္းသာ ၾကြယ္ဝ လာသည္မွာ မျငင္းႏိုင္ေသာ အ ခ်က္ျဖစ္သည္။ သို႔စဥ္တိုင္ ထိုခ်မ္း သာၾကြယ္ဝမႈႏွင့္ အတူပါမလာ ေသာ လြတ္လပ္ခြင့္ကို သတိျပဳ သင့္သည္။ တ႐ုတ္ျပည္၏ အင္ တာနက္ကို အတားအဆီးအကာ အရံမ်ားျဖင့္ ဆင္ဆာျဖတ္ရုံမွ်မက တ႐ုတ္ျပည္၏ အင္တာနက္ ဆက္သြယ္မႈကို ကမၻာႏွင့္ သီးျခားျဖစ္ ေစရန္ ပိုင္းျခားလာသည္ ကို ေတြ႔ ေန ရသည္။ ကမၻာတြင္ အသုံးတြင္ က်ယ္ေနသည့္ ဂူဂဲလ္အစား တ႐ုတ္ ကုမၸဏီ ျဖစ္သည့္ 'ဘိုင္ဒူး' (Baidu) သည္ လည္းေကာင္း၊ တြစ္ တာအစား 'ဝီခ်က္' (We Chat) သည္ လည္းေကာင္း ဝင္ေရာက္ လာသည္။ ထိုကုမၸဏီမ်ားသည္ တ႐ုတ္ အစိုးရ ဆင္ဆာ၏ တင္း ၾကပ္သည့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ လုပ္ကိုင္ရသည္။

ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္မႈကို ေရွာင္ကြင္းႏိုင္သည့္  ကိုယ္ပိုင္အင္ တာနက္ ကြန္ရက္မ်ားကို ဆယ္စု ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တ႐ုတ္အစိုးရက လႊတ္ေပးထားခဲ့သည္။ ယခုအခါ ထိုကြန္ရက္မ်ားကို အစိုးရက တား ဆီးႏွိပ္ကြပ္လာၿပီ ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ျပည္ ျပင္ပရွိ ပင္လယ္ရပ္ ျခား တ႐ုတ္အမ်ဳိးသား အခ်ဳိ႕ႏွင့္ အင္တာနက္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ တ႐ုတ္ျပည္၏ ဆက္သြယ္ေရး အ တားအဆီးမ်ား၏ ယိုေပါက္မ်ား ကို ရွာေဖြလ်က္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ ရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိ သည္။ ထိုယိုေပါက္မ်ားကို တ႐ုတ္ အစိုးရက လိုက္လံရွာေဖြလ်က္၊ ပိတ္ဆို႔လ်က္ရွိသည္။ ယိုေပါက္ မ်ားကို လိုက္ပိတ္ေနသည့္ တစ္ခ်ိန္ တည္းတြင္ အျခားေနရာမ်ားတြင္ ယိုေပါက္မ်ားထပ္မံ ေပၚေပါက္ လာသည္။ ကာလီဖိုးနီးယား အေျခ ျပဳ အင္တာနက္ ကုမၸဏီမွ အရာရွိ တစ္ဦးက ''ေၾကာင္နဲ႔ ၾကြက္လိုပဲ ဘတစ္ျပန္က်ားတစ္ျပန္ျဖစ္ေနတာ။ တ႐ုတ္ဆင္ဆာကို ေက်ာ္ လႊားႏိုင္တဲ့ ယိုေပါက္တစ္ခုေတြ႕လို႕ ဝိုင္းသုံးေနၾကၿပီ ဆိုရင္ ေစာင့္ၾကည့္ ေနတဲ့ တ႐ုတ္အာဏာပိုင္ေတြက မၾကာခင္သိတာပဲ။ အဲဒီ ယိုေပါက္ ပိတ္လိုက္ရင္ ေနာက္ယိုေပါက္ေတြ ကို ရွာသုံးၾကျပန္တယ္။ ဘယ္ ေတာ့မွ မဆုံးႏိုင္တဲ့ ၿပိဳင္ပဲြပဲ'' ဟု ေျပာသည္။

တ႐ုတ္ ပုံႏွိပ္ႏွင့္ လႊင့္ထုတ္ မီဒီယာမ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္ႏွစ္ကဆိုလွ်င္ အစိုးရကို ေဝ ဖန္ေရးသားႏိုင္သည္။ လြတ္လပ္ ေသာ မီဒီယာသည္ ျပည္သူ၏ ခံ စားခ်က္ကို ထြက္ေပါက္ေပးသလို အစိုးရ အေနျဖင့္လည္း အားနည္း ခ်က္မ်ားကို မီဒီယာမွ ေစာစီးစြာ သိရွိႏိုင္သည္ဟု ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ က သေဘာထားခဲ့သည္။ ယခုအ ခါတြင္ မီဒီယာ အားလုံးကို အစိုးရ က တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ ထိန္းခ်ဳပ္ ထားသည္။

အစိုးရကို ဆန္႔က်င္ေျပာဆို မႈမ်ားကို ခြင့္မျပဳႏိုင္ေၾကာင္း၊ ပါတီ ၏ အက်ဳိးစီးပြားကိုသာ ဦးထိပ္ ပန္ဆင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွီက်င့္ ပင္ႏွင့္ ပါတီထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္ မ်ား၏ ေျပာဆိုမႈတို႔ကို မီဒီယာမ်ား က မၾကာခဏ ဆိုသလို ေဖာ္ျပေန သည္။ ပုဂၢလိက စာနယ္ဇင္းမ်ား ကို ယခုႏွစ္တြင္ အစိုးရက ပိတ္ ပင္လိုက္သည္။

လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ားကို ႏွိပ္ ကြပ္သည္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက တရားဝင္ဟု သတ္မွတ္ေပးထား သည့္ ဗုဒၶဘာသာ၊ တာအို၊ အစၥ လာမ္၊ ကက္သလစ္ႏွင့္ ပ႐ိုတက္စ္ တင့္တို႔ကိုသာ ကိုးကြယ္ခြင့္ျပဳ သည္။ အစိုးရ အသိအမွတ္ျပဳ ထားေသာ ဘုံေက်ာင္း၊ ဘုရား ေက်ာင္းႏွင့္ ဗလီတို႔တြင္သာ ဘာ သာေရးစု႐ုံးမႈကို ခြင့္ျပဳသည္။ အ လုပ္သမား သမဂၢမ်ားကုိလည္း ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီက ႀကိဳးကိုင္ထား သည္။ အန္ဂ်ီအိုမ်ားသည္လည္း အလားတူ ျဖစ္သည္။

ဘာသာေရး ဖိႏွိပ္မႈမ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ငါးႏွစ္အတြင္း ပိုမိုျပင္း ထန္လာသည္။  ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကို အေၾကာင္းျပကာ ဘုရားရွိ ခိုးေက်ာင္းမ်ား ၿဖိဳဖ်က္ခံရသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးသမားမ်ားႏွင့္ ေရွ႕ ေနမ်ား ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းက်ခံ ေနရသည္။ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အ ေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး တက္ ၾကြ လႈပ္ရွားသူမ်ားလည္း ေထာင္ နန္းစံရသည္။

 ျပည္တြင္းတြင္ ဖိႏွိပ္ေနသည္ ကို အားမရေသးဘဲ တ႐ုတ္ျပည္ ျပင္ပအထိ ဖိႏွိပ္ကန္႔သတ္မႈကို ဆန္႔ထုတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလာမႈမ်ား ကုိလည္းေတြ႕ေနရသည္။ ေနာ္ေဝ ႏိုဘယ္လ္ဆု ေရြးခ်ယ္ေရး ေကာ္မ တီက စာေရးဆရာ လ်ဴေရွာင္ဘို ကို ႏိုဘယ္လ္ဆု ေပးသည့္ အတြက္ ေနာ္ေဝ မွ ဆဲလ္မြန္ငါးတင္သြင္းမႈ ကို သပိတ္ေမွာက္သည္။ ျပည္ပ သို႔ ထြက္ေျပးသြားေသာ အစိုးရ ဆန္႔က်င္သူမ်ား၏ ေဆြမ်ိဳးသား ခ်င္းမ်ားကို အေႏွာင့္အယွက္ေပး ျခင္း၊ ဖမ္းခ်ဳပ္ျခင္းတို႔ကို လုပ္လာ သည္။

တ႐ုတ္ျပည္တြင္ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနေသာ ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီ မ်ားကိုလည္း တ႐ုတ္ျပည္ ျပင္ပ တြင္ တ႐ုတ္၏ ဆင္ဆာစည္းကမ္း အတိုင္းလိုက္နာရန္ ဖိအားေပးခံ ရသည္။ တ႐ုတ္ျပည္ ျပင္ပရွိ ပရိ သတ္မ်ားအတြက္ ေဖာ္ျပထား ေသာ အခ်က္အလက္အခ်ဳိ႕တို႕ သည္ တ႐ုတ္ျပည္အေပၚ ေဝဖန္ ေရးသားထားသျဖင့္ LinkedIn ကုမၸဏီက ဖ်က္ေပးခဲ့ရဖူးသည္။ ကုမၸဏီကလည္း ၄င္းတ႐ုတ္ျပည္ အတြင္း ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လုပ္ ငန္းမ်ားကို မထိခိုက္ေစရန္ ဖိအား ေပးမႈကို အေလွ်ာ့ေပးခဲ့ရသည္။

တ႐ုတ္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ပုံမွန္လႈပ္ရွား ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကား ေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမွာ ဆိုးရြား ေန သည္။ တ႐ုတ္ဥပေဒေရးရာ ကြၽမ္းက်င္သူ 'ကားလ္ မင္ဇနာ' (Carl Minzner) က ''တ႐ုတ္ျပည္ မွာ တိန္အန္မင္ရင္ျပင္ ေနာက္ ပိုင္း အႀကီးမားဆုံး ႏိုင္ငံေရး ျဖဳတ္ ထုတ္သတ္ပဲြေတြျဖစ္ေပၚေနတယ္'' ဟု ေရးသားသည္။ တ႐ုတ္ျပည္ တြင္ အင္တိုက္အားတိုက္ ေဆာင္ ရြက္ေနေသာ လာဘ္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဆိုသည္မွာ အုပ္စုမတူသူ မ်ားကို ျဖဳတ္ခ်ရာတြင္ အသုံးျပဳ ေနေသာ နည္းလမ္းတစ္ခု သာ ျဖစ္ သည္ ဟု ဆိုသည္။

မၾကာေသးမီက ႏိုင္ငံျခားသား ဆန္႔က်င္ေရး ဗီဒီယို တစ္ခုကို တ႐ုတ္အစိုးရက ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ အႏုပညာမပါေသာ အတုံးအတစ္ လိုက္ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိမႈ ျဖစ္သည္။ ဗီဒီ ယိုမွာ ''အႏၲရာယ္ မကင္းေသာ ေမတၱာ' (Dangerous Love) ဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။ တ႐ုတ္ အမ်ဳိး သမီးမ်ား ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ ေမတၱာမမွ်ၾကရန္ သတိေပးထား ေသာ ဗီဒီယိုျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ အစိုးရ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ 'သူလွ်ဳိကို ရွာေဖြၾက' (Spot the Spy) ဟု အမည္ေပးထားသည့္ ဗီဒီယိုဂိမ္းကို ေဝငွေပးေနသည္။ ကေလးမ်ား အ တြင္း အဖ်က္သမားကို သတိထား ရန္ လႈံ႔ေဆာ္ေသာ ကစားနည္းျဖစ္ သည္။ တ႐ုတ္တို႕သည္ အ ေၾကာက္လြန္ေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု အခ်ိဳ႕ကဆိုသည္။

တ႐ုတ္ျပည္တြင္ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခဲ့သူ တစ္ဦးက ''ရွီက်င့္ပင္ဟာ အသည္း ငယ္တဲ့လူပဲ။ အဲဒီေတာ့ သူ႕ကို အင္အားႀကီးမားတဲ့လူလို႕ ျမင္ေစ ခ်င္ေတာ့ ဟန္ေဆာင္ရတာေပါ့'' ဟု ဆုိသည္။ သူ႔ဖခင္ 'ရွီေက်ာက္ ရန္' သည္ ေမာ္စီတုန္းႏွင့္ လက္တဲြ လ်က္ ေတာ္လွန္ေရးဆင္ႏႊဲခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ သူသည္ သူ႔ဖခင္ကဲ့သို႔ အရည္အခ်င္းရွိသူျဖစ္ေၾကာင္းျပ လိုသည္။

တ႐ုတ္ တကၠသိုလ္ႏွင့္ အစိုးရ ဌာနမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခား ကြန္ပ်ဴတာ ပ႐ိုဂရမ္မ်ား မသုံးဘဲ ျပည္တြင္း ျဖစ္ ေဆာ့ဝဲမ်ားကိုသာ အသုံးျပဳရန္ တိုက္တြန္းမႈမ်ားလည္း  ရွိသည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပိုင္းမွ စလ်က္ အက္ပဲလ္ ကုမၸဏီ၏ iTune ႏွင့္ iBook ဝန္ေဆာင္မႈတို႕ ကို အသုံးမျပဳရန္ ပိတ္ပင္လိုက္ သည္။ ၁၃ ႏွစ္ အတြင္း အက္ပဲလ္ ကုမၸဏီ ပထမဆုံးအႀကိမ္ အ ေရာင္းက်ျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းမွာ တ႐ုတ္ျပည္ တြင္ အေရာင္းက်ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ သည္ဟု ဆိုသည္။ အက္ပဲလ္၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပိတ္ပင္ျခင္း သည္ စီးပြားေရးအေၾကာင္းေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖင့္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ျပည္တြင္ လုပ္ကိုင္ေန ေသာ ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီတစ္ဝက္ ေက်ာ္သည္ အေရာင္း အဝယ္က် ဆင္းေနသည္။ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီ မ်ားကို ယခင္ကကဲ့သို႕ တ႐ုတ္တို႕ က လိုလားျခင္း မရွိေတာ့ေပ။ မိမိ ေျခေထာက္ေပၚတြင္ ရပ္ႏိုင္ေနၿပီ ဟု တ႐ုတ္တို႔က ယူဆေန သည္။

တ႐ုတ္သည္ စစ္ေအးကာလ က ကဲ့သို႕ပင္ အေမရိကန္ စစ္ေရး တေစၧ အေျခာက္ခံေနရသည္။ တ႐ုတ္ျပည္ တိုးတက္ထြန္းကား လာမည္ကို အေမရိကန္ မလိုလား ဆိုသည့္ အယူအဆသည္ တ႐ုတ္ ထံတြင္ အ႐ိုးစဲြေနဆဲျဖစ္သည္။ ထိုအ႐ိုးစဲြ အယူအဆသည္ အေမရိ ကန္ႏွင့္တကြ ျပင္ပႏိုင္ငံမ်ားကို ရန္လိုေသာ အျပဳအမူ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္တြင္ အေမရိကန္ ေလတပ္ ၊ေရတပ္ တို႕ ႏွင့္ ထိကပါးရိကပါး ရင္ဆိုင္မႈမ်ား သည္ အေမရိကန္အေပၚ တ႐ုတ္ ၏ သံသယစိတ္ကို ပိုမိုခိုင္မာေစ သည္။ ထိုရင္ဆိုင္မႈမ်ားမွ တစ္ဆင့္ လက္နက္ျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ ျခင္း မျဖစ္ေစရန္ တ႐ုတ္ စစ္တပ္ ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး အျမင္ခ်င္း ဖလွယ္ျခင္း၊ ပူးတဲြေလ့က်င့္ျခင္း တို႔ျဖင့္ အေမရိကန္ ေရတပ္ ဦး ေဆာင္ေသာ စစ္ေရးဆိုင္ရာ အဖဲြ႕ မ်ားက ေဆာင္ရြက္ေနသည္။

 ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သည္ တ႐ုတ္အတြက္ ဟန္ေရးျပရန္ စစ္ ေရးျပကြင္းျဖစ္ေနသည္။ သို႔စဥ္ တိုင္ ထိုဟန္ေရးျပမႈ သည္ ႏုတ္မရ ေအာင္ကြၽံထြက္သြားပါက အမိႈက္ ကစ ျပာသာဒ္မီးေလာင္ ျဖစ္လာႏိုင္ သည္။ အေမရိကန္ အဖို႕လည္း က်ဴးဘား ဒုံးပ်ံအေရးခင္းကဲ့သို႕ ေျခလြန္ လက္လြန္မျဖစ္ရန္ သတိ ထားရေပမည္။ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ ေတြ႕လွ်င္ အေမရိကန္က သိကၡာ ထိန္းသည့္အေနျဖင့္  အလြန္အကြၽံ တုံ႕ျပန္လွ်င္ ဆိုးရြားေသာ အက်ဳိး ဆက္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္။

တ႐ုတ္၏ စီးပြားေရးသည္ အံ့မခန္းတိုးတက္လာၿပီး ၾကြယ္ဝလာသည့္ ဓနအင္အားကို အသုံးျပဳလ်က္ ႏိုင္ငံငယ္မ်ားကို စည္း႐ုံး လာ ႏိုင္သည္ကို အေၾကာင္းျပဳလ်က္ အေမရိကန္ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားကို တ႐ုတ္က စိန္ေခၚရန္ ႀကိဳးစားလာျခင္း လည္း ျဖစ္သည္။

ႀကီးပြားတိုးတက္လာပါက တ႐ုတ္သည္ လစ္ဘရယ္ ဒီမိုက ေရစီလမ္းေၾကာင္းကို လိုက္လာ မည္ဟု ယူဆခ်က္သည္ မွန္ပါ၏ ေလာဟု အေမးထုတ္စရာ ျဖစ္လာ သည္။ တ႐ုတ္သည္ ယခု အတိုင္း လႊတ္ထားပါက ထင္တိုင္းႀကဲလာ မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေမရိ ကန္ သမၼတသစ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံ ထားရသူ ေဒၚနယ္ထရန္႔က ထိုင္ ဝမ္ သမၼတႏွင့္ တယ္လီဖုန္းေျပာ လ်က္ ေအာင္ျမင္မႈတို႔ျဖင့္ စိတ္ႀကီး ဝင္ေနေသာ တ႐ုတ္ကို လႈပ္ႏိႈး လိုက္သည္။ ထိုင္ဝမ္ႏွင့္ အေမရိ ကန္က သံတမန္ဆက္သြယ္မႈ ရပ္ ဆိုင္းလိုက္သည့္ အခ်ိန္မွ ယခုအ ခ်ိန္အထိ အေမရိကန္သမၼတႏွင့္ ထိုင္ဝမ္ ေခါင္းေဆာင္တို႕ စကား ေျပာဆိုျခင္းသည္ ပထမဆုံး အ ႀကိမ္ ျဖစ္သည္။

''တ႐ုတ္နဲ႕ ကုန္သြယ္ေရး ညိႇႏိႈင္းမႈ မေျပလည္ဘူးဆိုရင္ တ႐ုတ္ျပည္တစ္ျပည္တည္းရွိတယ္ ဆိုတဲ့ ေပၚလစီကို အေမရိကန္ အေနနဲ႕ ဆက္လက္က်င့္သုံးဖို႕ အေၾကာင္း မရွိဘူး'' ဟု ထရန္႔က တုံးတိပင္ေျပာခ်လိုက္သည္။

ထိုကဲ့သို႕ တယ္လီဖုန္း ေျပာ ဆိုျခင္းသည္ တ႐ုတ္ကို ႀကီးမားစြာ စိုးရိမ္မကင္း ျဖစ္ေစသည္။ တ႐ုတ္ က ျပင္းထန္စြာ ကန္႕ကြက္ေျပာ ဆို သည္။ ထိုင္ဝမ္သည္ တ႐ုတ္ျပည္ ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္ ဆိုေသာ အခ်က္ကို တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္ သံတမန္ ဆက္ဆံေရး ျပန္လည္စတင္သည့္ ၁၉၇၂ ခု က တည္းက အေမရိကန္က အသိအ မွတ္ျပဳေပးခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန ေျပာ ခြင့္ရသူ က ''ထိုင္ဝမ္ ကိစၥ ရဲ႕ ထိလြယ္ရွလြယ္မႈကို အေမရိကန္ အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ အသိအမွတ္ ျပဳ ဖို႕လိုတယ္။ အေမရိကန္-တ႐ုတ္ ဆက္ဆံေရးကို မထိပါးေစဖို႕၊ မပ်က္စီးေစဖို႕ ထိုင္ဝမ္ ကိစၥကို အ ေျမာ္အျမင္ရွိရွိနဲ႔ ကိုင္တြယ္ဖို႕လိုပါ တယ္။ တ႐ုတ္တစ္ျပည္တည္း ေပၚလစီ ဟာ အေမရိကန္-တ႐ုတ္ ဆက္ဆံေရးရဲ႕ အေျခခံအုတ္ျမစ္ လည္း ျဖစ္ပါတယ္'' ဟု ေျပာ သည္။

ဂ်ီနီဗာတြင္ အစည္းအေဝး တက္ေနေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဝမ္ယီအား သတင္း ေထာက္မ်ားက ေမးျမန္းရာတြင္ ၄င္းက ''ကြၽန္ေတာ္ ရွင္းရွင္းပဲ ေျပာမယ္။ ကမၻာေပၚမွာ ဘယ္သူ ပဲျဖစ္ျဖစ္ တ႐ုတ္ျပည္တစ္ျပည္ တည္းေပၚလစီကို ထိပါးမယ္ ဆိုရင္ ေက်ာက္တုံးမၿပီး ကိုယ့္ေျခေထာက္ ေပၚလႊတ္ခ်တာနဲ႕ အတူတူပဲ ျဖစ္ လိမ့္မယ္'' ဟု ရွင္းလင္းေျဖၾကား သည္။

႐ုတ္တရက္ ျမင့္တက္လာ ေသာ တင္းမာမႈကို ေျဖသိမ့္ေသာ အားျဖင့္ ထရန္႔သည္ တ႐ုတ္တို႔ ႏွင့္ အထူးရင္းႏွီးေသာ အိုင္ဝိုဝါ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တယ္ရီဘရန္႕ စတက္ကို တ႐ုတ္ျပည္ဆိုင္ရာ အ ေမရိကန္ သံအမတ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ လိုက္သည္။ တယ္ရီဘရန္႕ စတက္ အား တ႐ုတ္တို႕က 'တ႐ုတ္ျပည္သူ တို႕ မိတ္ေဆြေဟာင္းႀကီး' ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။

ထရန္႔သည္ တရုတ္ျပည္ႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ မီးစတစ္ဖက္ ေရ မႈတ္တစ္ဖက္လုပ္တတ္သူအျဖစ္ ႏိုင္ငံ ေရးေလ့လာသူမ်ားက သုံးသပ္ သည္။

''တ႐ုတ္က ကြၽန္ေတာ့္ကို ၫႊန္ၾကားတာမ်ဳိးမလိုခ်င္ဘူး။ ကြၽန္ ေတာ့္ကို ထိုင္ဝမ္ သမၼတက ဖုန္း ေခၚတယ္။ တစ္ဖက္က ေခၚတာ ကို လက္ခံမေျပာဘူးဆိုရင္ ႐ိုင္းရာ က်မွာေပါ့။ တိုတိုတုတ္တုတ္နဲ႔ စကားေျပာလို႔လည္း ေကာင္းပါ တယ္။ ဘာေၾကာင့္ တျခားႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံက ဖုန္းမေျပာရဘူးလို႕ ကြၽန္ေတာ့္ကို ၫႊန္ၾကားႏိုင္တာ လဲ''ဟု ထရန္႔က ဆိုသည္။

 ေရြးေကာက္ပဲြ မဲဆြယ္ရာတြင္ သူေျပာခဲ့သည့္အတိုင္း ''တ႐ုတ္က ကြၽန္ေတာ္တို႕ကို ဒုကၡေပးေနတာပဲ။ နယ္စပ္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔က အခြန္ မေကာက္ဘူး။ သူတို႔က အခြန္ အမ်ားႀကီး ေကာက္တယ္။ ေတာင္ တ႐ုတ္ပင္လယ္မွာ ခံတပ္ႀကီး ေဆာက္ထား တယ္။ ေျမာက္ကိုရီး ယား ကိစၥမွာလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကို မကူညီဘူး။ ေျမာက္ကိုရီးယား လက္ထဲမွာ အႏုျမဴလက္နက္ ရွိ တယ္။ ဒါကို တ႐ုတ္က မကူညီ ဘူး'' ဟု ထရန္႔က ေျပာသည္။

အေမရိကန္သည္ တ႐ုတ္၏ ဖိအားေပးမႈ၊ ကန္႔သတ္မႈတို႔ကို လက္ခံမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အ ေမရိကန္ကသာလွ်င္ ၫႊန္ၾကား ခ်က္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း  သတိ ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အေမ ရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ေပၚလစီတြင္ မထိရဲ မကိုင္ရဲျဖစ္သည့္ကိစၥ မရွိ ေၾကာင္းကိုလည္း ျပသလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထရန္႔၏ ေရႊ႕ကြက္သည္ တ႐ုတ္ကို အၾကပ္႐ိုက္သြားေစ သည္။ အေမရိကန္ သမၼတသစ္ သည္ ယခင္ သမၼတမ်ားကဲ့သို႔ ထို နည္းလည္းေကာင္း ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု တ႐ုတ္က ေမွ်ာ္လင့္ထားပုံ ရသည္။ ထရန္႔ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ အေရွ႕ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ေဒသကို မေရမရာျဖစ္ေစလိမ့္မည္ ဟု ေလ့လာသူမ်ားက  ေဟာကိန္း ထုတ္ထားၾကသည္။

 ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕ အျပည္ျပည္ဆိုင္ ရာ ေလ့လာေရး တကၠသိုလ္မွ ဌာန မွဴး လီေယာင္ဟီးက ''ထရန္႔က သမၼတရာထူး မယူခင္ အားစမ္းတဲ့ သေဘာပါ။ စီးပြားေရးသမားေတြရဲ႕ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ဟာ ဒီလိုပါပဲ။ ထိုင္ဝမ္ ကိစၥဟာ တျခားကိစၥေတြ နဲ႕ လုံးဝမတူဘူး။ ထိုင္ဝမ္နဲ႔ ပတ္ သက္လို႕ တ႐ုတ္က ဘယ္ေတာ့မွ အေလွ်ာ့ေပးမွာ မဟုတ္ဘူး။ ထရန္႔ ဟာ ဒီျပႆနာရဲ႕ အတိမ္အနက္ ကို နားလည္ဟန္မတူဘူး။ ဒါေပ မယ့္ မၾကာခင္ သူနားလည္ လာ မွာပါ''ဟု ေျပာသည္။

၄င္းကပင္ ဆက္လက္၍ ''တ႐ုတ္တစ္ျပည္တည္း ေပၚလစီ ကို ေျပာင္းလဲခ်င္တယ္ဆိုရင္ အေမ ရိကန္ တ႐ုတ္ ဆက္ဆံေရး အ ေျခခံအုတ္ျမစ္ သြက္သြက္ခါသြား လိမ့္မယ္။ ဘာေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ တယ္ဆိုတာ စဥ္းစားလို႕ေတာင္ မရဘူး''ဟု ဆုိျပန္သည္။

တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အာေဘာ္ျဖစ္ေသာ ဂလိုဘယ္တိုင္း က ထရန္႔သည္ သံတမန္ေရး တြင္ မသိနားမလည္ေသာ ကေလးငယ္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္တစ္ျပည္တည္း ေပၚလစီ ကို ေငြျဖင့္ေပးဝယ္မရ ဆိုသည္ကို ထရန္႔ မသိေၾကာင္း၊ သူ၏ အ ေတြ႕အႀကဳံ ခ်ဳိ႔တဲ့မႈေၾကာင့္ ဝန္းရံ ေနသည့္ တယူသန္သမားမ်ား၏ ဆဲြေဆာင္ရာသို႕ ပါသြားမည့္ သူ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ သူ႔ကို ႀကံ႕ႀကံ႕ခံ ရင္ ဆိုင္ရန္ တ႐ုတ္က သႏၷိ႒ာန္ခ် ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုပဲြ၏ လိႈင္း တံပိုးအနိမ့္အျမင့္တြင္ လိုက္ပါႏိုင္ ရန္ ခါးဝတ္ကို ၿမဲၿမဲဝတ္ထားၾက ရန္လိုေၾကာင္း စသျဖင့္ ေရးသား ထားသည္။

သို႕ေသာ္ ထရန္႔သည္ တ႐ုတ္ တစ္ျပည္တည္း ေပၚလစီကို ေျပာင္းလဲရန္ႀကိဳးစားေနျခင္း မ ဟုတ္ဘဲ ထိုေပၚလစီကို တို႔ကာထိ ကာ လုပ္ျခင္းျဖင့္ အေမရိကန္၏ အက်ဳိးစီးပြား ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ႀကံ စည္ေနျခင္းသာျဖစ္သည္။ စီးပြား ေရးသမားပီပီ  အတက္အက်ကို ၾကည့္ကာ အက်ဳိးအျမတ္ျဖစ္ထြန္း ေရးအတြက္ ကစားသြားရန္သာ ရည္ရြယ္ဟန္တူသည္။

တ႐ုတ္၏ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ ေျခလွမ္းမ်ားသည္ ထရန္႔၏ ကစား ကြက္မ်ားေၾကာင့္ တုံ႔ဆိုင္းသြား ေလမည္လား၊ သို႕မဟုတ္ ေျခ လွမ္း ပိုသြက္လာမည္လား  ေစာင့္ၾကည့္ ရန္သာ ရွိေတာ့သည္။

ေအးထြန္းမင္း
[email protected]

Ref: 1.China Great Leaps Backward.
2. China ‘seriously concerned’ after Trump questions Taiwan policy.

ေအးထြန္းမင္း
 
Untitled Document
Victor said...
Monday 2 January 2017, 9:34 am
ဒီလိုဘာသာျပန္ေဆာင္းပါးေတြကို အမ်ားကို share နိုင္ေအာင္ စီစဥ္ထားရွိသင့္တယ္။
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.