18-1-2018
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1046
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
Special Report
ေအးခဲခံရေသာ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား

လူဟူ၍ ျဖစ္လာေတာ့မည့္ မ်ဳိးဥ (oocyte) သည္ အနာဂတ္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ျဖစ္သည္။ မ်ိဳးဥတြင္ ဆဲလ္တစ္ခုတည္းသာ ပါဝင္ၿပီး အရည္ျဖင့္ျပည့္ေနသည္။ မ်ိဳးဥထဲတြင္ ဘုိးေဘဘီဘင္မွအစ သားသမီး ေျမးျမစ္အထိ မ်ဳိး႐ိုးဗီဇ ျပ႒ာန္းခ်က္ (ဒီအန္ေအ) ပါဝင္ ေနသည္။ မ်ဳိးဥကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနေသာ  အဓိက ရန္သူမွာ အခ်ိန္ျဖစ္ သည္။

အသက္အရြယ္ရလာသည္ႏွင့္ မိခင္ေလာင္းထံတြင္ရွိေနေသာ မ်ဳိးဥ ၏ သေႏၶသားျဖစ္ႏိုင္စြမ္းေလ်ာ့က်လာသည္။ ခႏၶာကိုယ္အတြင္း ဝင္ ေရာက္လာေသာ ပိုးမႊားမ်ားႏွင့္ ျပင္းထန္ေသာ ေဆးဝါးႏွင့္ ကုသမႈမ်ား သည္လည္း မ်ဳိးဥ၏ ရန္သူမ်ားပင္ျဖစ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မ်ဳိးဥမ်ား လတ္ဆတ္ေနဆဲ၊ အားေကာင္းေနဆဲအခ်ိန္တြင္ ေအးခဲထားျခင္းျဖင့္ ေနာင္လိုအပ္သည့္အခါတြင္ မ်ိဳးပြားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ မ်ဳိးဥ ေအးခဲျခင္း စနစ္ကို ၁၉၈ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။

 ေရာင္ျခည္ျဖင့္ ကုသျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ က်န္းမာေရး အေျခ အေနအရလည္းေကာင္း  မ်ဳိးဥ အရည္အေသြးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ သည့္အ တြက္ မ်ိဳးဥကို ေအးခဲသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ (Egg Freezing or Cryopreservation)  ကို လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္က လက္ေတြ႕ စတင္ေဆာင္ ရြက္လာၾကသည္။ မ်ိဳးပြားႏိုင္သည့္ အရြယ္တြင္ ကင္ဆာျဖစ္ပြားလွ်င္ ေရာင္ျခည္ျဖင့္ ကုသရန္ လိုအပ္လာ သည္။ အေမရိကန္တြင္ တစ္ႏွစ္ လွ်င္ အမ်ိဳးသမီး ငါးေသာင္း ကင္ဆာေရာဂါရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။ ေရာင္ျခည္ျဖင့္ ကုသမႈမခံယူမီ မ်ဳိးဥကို ထုတ္ယူကာ ေအးခဲထားၿပီး ေနာင္ တြင္ သားသမီး ေမြးဖြားရန္ စီစဥ္မႈမ်ား ထြန္းကားလာသည္။ ေအးခဲျခင္း နည္းပညာ လြန္စြာတိုးတက္လာသည့္အတြက္  မ်ဳိးဥ ေအးခဲမႈကို စမ္းသပ္ အဆင့္ႏွင့္ အထူးအေျခအေနတြင္သာ ခြင့္ျပဳထားျခင္းကို ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ တြင္ ပယ္ဖ်က္ၿပီး အမ်ားျပည္သူ မ်ားအား ေဆာင္ရြက္ခြင့္ေပးသည္။

သေႏၶတားေဆးသည္ ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္တြင္ ကိုယ္ဝန္မေဆာင္ေစရန္ အကာအကြယ္ေပးသည္။ မ်ဳိးဥ ေအးခဲ ျခင္းသည္ အသက္ အရြယ္ႀကီးမွ သားသမီးရယူခြင့္ကို ဖန္တီးေပးသည္။ သေႏၶတားေဆးသည္ ေဆးပညာ၏ ေအာင္ျမင္မႈ မွတ္တိုင္တစ္ခု ျဖစ္ သလို မ်ဳိးဥေအးခဲျခင္း နည္းပညာသည္လည္း လူသားမ်ားအတြက္ ႀကီးမားေသာ ေအာင္ျမင္မႈျဖစ္သည္။

မ်ဳိးဥေအးခဲထားျခင္းျဖင့္ အ သက္အရြယ္ရလာမွ ကေလးယူၾက သည္ဟု ပုံေသေျပာ၍ မရႏိုင္။ မ်ဳိးဥေအးခဲထားေသာ အမ်ဳိးသမီး အမ်ားစုသည္ ကေလးမယူၾက သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

မ်ဳိးဥေအးခဲျခင္းသည္ အေမရိ ကန္ ေဒၚလာ  ၁ဝဝဝဝ မွ ၁၅ဝဝဝ အထိ ကုန္က် ႏိုင္သည္။ ကုမၸဏီအမ်ားစုက ၄င္း၏ ဝန္ထမ္း မ်ား ကို ေပးထားေသာ က်န္းမာေရး အာမခံသည္ မ်ိဳးဥေအးခဲျခင္း အ တြက္ ကုန္က်စရိတ္ကို တာဝန္မခံ ေပ။ ေဖ့စ္ဘြတ္ႏွင့္ အယ္ပဲလ္ ကုမၸဏီတို႕ကမူ က်ခံေပးသည္။ ေခတ္မီနည္းပညာ တိုးတက္မႈ ေၾကာင့္ မ်ဳိးဥေအးခဲျခင္း လုပ္ငန္း သည္ လ်င္ျမန္စြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေန သည္။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္သို႕ေရာက္ သည့္အခါ အေမရိကန္ အမ်ိဳးသမီး ရွစ္ေသာင္းနီးပါးသည္ မ်ိဳးဥေအး ခဲျခင္းတြင္ ပါဝင္လာၾကမည္ဟု ခန္႔ မွန္း တြက္ခ်က္မႈမ်ား ရွိေနသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ အတြင္း မွတ္တမ္းမ်ားအရ သေႏၶ တားေဆး၏  ထိေရာက္ေအာင္ျမင္ မႈ ၉ဝ ရာႏႈန္းရွိေသာ္လည္း မ်ိဳးဥ ေအးခဲျခင္း၏ ရလဒ္သည္ ထိုမွ် ေလာက္ မရွိဟုဆိုသည္။ ႏွစ္အတန္ၾကာ သုေတသနျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ေအးခဲျခင္းျဖင့္ ရရွိလာေသာ ေမြးဖြားႏႈန္းကို တိတိက်က် မသိႏိုင္ ေသးေပ။ ေအးခဲျခင္း နည္းပညာ ျဖင့္ ေမြးဖြားႏႈန္းသည္ ဖန္ျပြန္ သေႏၶ ျဖင့္ ေမြး ဖြားျခင္းႏွင့္ ႏႈန္း အတူတူ ပင္ ျဖစ္သည္။ အသက္ ၃၅ ႏွစ္ ေအာက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈႏႈန္းမွာ ၄ဝ ရာခုိင္ ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး အသက္ ၄၂ လြန္သြား သည့္ အခါ ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ရွိေတာ့သည္။ ေအးခဲထားေသာ မ်ဳိးဥမွ ေမြးဖြားရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈ အ နည္းငယ္သာ ရွိေသးသည့္ အတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားမ်ား စားစား မရရွိႏိုင္ေသးေပ။ ထို႔ ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈႏႈန္းကို တိတိ က်က် မတြက္ ခ်က္ႏိုင္ေသးေပ။

အခ်က္အလက္မ်ား ျပည့္ ျပည့္စုံစုံ မသိရေသးေသာ္လည္း  ရရွိႏိုင္ေသာ အက်ိဳးရလဒ္သည္ မက္ေလာက္စရာျဖစ္သည့္ အ တြက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားက မ်ဳိးဥ ေအးခဲျခင္းကို လုပ္ေဆာင္လာၾက သည္။ ဘဝ၏ အေရးႀကီးဆုံးတစ္ခု ျဖစ္သည့္ သားသမီးေမြးဖြားျခင္းကို အသက္အရြယ္ သတ္မွတ္လ်က္ ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္း ခြင္တက္လမ္းကို အာ႐ုံစူးစိုက္ႏိုင္ ျခင္း၊ ကေလးမယူရေသးပါလား ဟု  စိတ္ထင့္ေနရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ ရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လူႀကိဳက္မ်ားလာ ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔႔စဥ္တိုင္ မ်ဳိးဥ ေအးခဲထားျခင္းေၾကာင့္ မျဖစ္မေန ကေလးရမည္ဟုေတာ့ အာမမခံ ႏိုင္ေသးေပ။ မ်ဳိးဆက္ျပန္႔ပြားျခင္း သည္ သက္ရွိတိုင္းကို သဘာဝ တရားက ခ်ထားေပးေသာ တာဝန္ ျဖစ္သည္။ အလုပ္ကို ဦးစားေပး ျခင္း၊ သြားသြားလာလာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ ပါးပါးေနျခင္းစသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ကို ဦးစားေပးၿပီး ကေလးယူရန္ အခ်ိန္ေရႊ႕ျခင္းသည္ တစ္ကိုယ္ ေကာင္းဆန္လြန္းသည္ဟု အခ်ိဳ႕ က ဆိုသည္။ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစု သည္ လက္တဲြႏိုင္မည့္ သူကို စိတ္ ႀကိဳက္ မေတြ႕ႏိုင္ဘဲ အခ်ိန္ေႏွာင္း သြားပါက သားသမီးမရႏိုင္ဘဲ ျဖစ္ မည္ကို စိုးရိမ္ၾကသည္။ အၿပိဳင္ အဆိုင္ျပင္းထန္လြန္းေသာ ေခတ္ ကာလတြင္  အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ဳိး သားႏွစ္ဖက္စလုံးက အလုပ္အ ကိုင္ကို ဦးစားေပးရလြန္းသည့္အ တြက္ အိမ္ေထာင္ျပဳခ်ိန္ ေနာက္က် ကုန္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ အေျခအေန တြင္ မ်ဳိးဥ ေအးခဲထားျခင္းသည္ အေကာင္းဆုံး ေရြးခ်ယ္ စရာ နည္း လမ္း တစ္သြယ္ျဖစ္လာသည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ား အိမ္ေထာင္ ျပဳခ်ိန္သည္ ယခင္မ်ိဳးဆက္မ်ားထက္ ေနာက္က်လာသည္။ ထို႔အတူ သားသမီးေမြးဖြားျခင္းသည္ လည္း ေနာက္က်လာသည္။  သို႔ ေသာ္ လူသားတို႔၏ ခႏၶာကုိယ္ သည္ ႏွစ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာက အတိုင္း မေျပာင္းမလဲ ရွိေနဆဲ။ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး ေမြးဖြားစဥ္တြင္ မ်ဳိးဥေပါင္း တစ္သန္းမွ ႏွစ္သန္း အၾကားပါလာခဲ့သည္။ ထိုမ်ဳိးဥမ်ား သည္ အသက္အရြယ္ႏွင့္ အတူ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းလာသည္။ အ ေရအတြက္ က်ဆင္းလာ႐ုံမွ်မက အရည္အေသြးလည္း က်ဆင္းလာ သည္။ ႏွစ္ၾကာလာ သည္ႏွင့္အမွ် ခ႐ိုမိုဆုန္း ပ်က္ယြင္းလာျခင္း (Chromosonal abnormality)  အႏၲရာယ္ရွိလာသည္။ ခ႐ုိမိုဆုန္း ပ်က္ယြင္းျခင္းေၾကာင့္ သားေလွ်ာ ျခင္း၊ အဂၤါမစုံလင္ဘဲ ေမြးလာျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ပ်က္ယြင္းမႈႏႈန္း မည္သို႔ရွိသည္ကို တိုင္းထြာရာတြင္ ရလဒ္အမ်ဳိးမ်ဳိးေပၚ ထြက္လာသည္။ အသက္ေလးဆယ္နားသို႔ ကပ္လာ သည္ႏွင့္ သေႏၶယူရန္ ခက္ခဲလာ သည္ ဆိုေသာအခ်က္ကို အထင္ ကရ သုေတသန အဖဲြ႕အစည္း အားလုံးက လက္ခံၾကသည္။

အသက္အရြယ္ရလာသည့္ အခါတြင္မွ သားသမီးယူၾကျခင္းသည္ သူလိုငါလို ျဖစ္လာေနသည္။ အေမရိကန္တြင္ ကေလး ခုနစ္ ေယာက္ေမြးဖြားလွ်င္ တစ္ေယာက္သည္ အသက္ ၄၅ ႏွစ္အထက္ မိခင္က ေမြးဖြားျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၉ဝ မွ စတင္ တြက္ခ်က္ လွ်င္  အသက္ ၄၅ ႏွစ္အထက္ မိခင္ ေမြးဖြားမႈႏႈန္းသည္ ၆၄ ရာခုိင္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာသည္ကို ေတြ႕ရ သည္။ ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္မွ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း အသက္ ၄ဝ မွ ၄၄ အၾကား မိခင္ ပထမဆုံး ကေလး ေမြးဖြားမႈသည္  ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာသည္ဟု ဆိုသည္။

ပညာတတ္ ခ်မ္းသာေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အၾကားတြင္ ေစာ ေစာစီးစီး ကေလးယူျခင္းသည္ ရွက္ဖြယ္ ကိစၥကဲ့သို႕ ျဖစ္လာသည္။ လုပ္ငန္းခြင္ တက္လမ္း အစပ်ိဳး ေနသည့္အခ်ိန္ မ်ိဳးဥေအးခဲျခင္း စရိတ္ကိုလည္း တတ္ႏိုင္ပါလ်က္ ေစာစီးစြာ ကေလးယူျခင္းကို အ ဆင္ျခင္မဲ့ေသာ လုပ္ရပ္အျဖစ္ ႐ႈျမင္ၾကသည္။ ကေလးေစာစီးစြာ ယူျခင္းသည္ ကေလးအတြက္ ျပည့္ ျပည့္စုံစုံ မစီမံေပးႏိုင္သည့္ အ တြက္ တာဝန္မဲ့ရာက်ၿပီး အခ်ိန္ မ်ားစြာ ေနာက္က်ၿပီးမွ ကေလးယူ ရန္လည္း မျဖစ္ႏိုင္။  ထိုအစြန္းႏွစ္ ဖက္၏ အက်ဥ္းအက်ပ္ထဲသို႕ အ မ်ဳိးသမီးမ်ား က်ေရာက္သြားသည္။

မ်ဳိးဥေအးခဲျခင္းသည္ ဖန္ျပြန္ သေႏၶသားေမြးဖြားသည့္ (IVF-Invitro Fertilization) လုပ္ငန္းစဥ္ ၏ ခရီးတစ္ဝက္ဟု ဆုိႏိုင္သည္။ ဖန္ျပြန္ သေႏၶသား လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ထုတ္ယူထားေသာ မ်ိဳးဥကို ဖန္ျပြန္ထဲတြင္ သေႏၶေအာင္ေစရန္ အားျဖည့္ေဆးတြင္ ေခတၱစိမ္ထား ၿပီး၊ သေႏၶ ေအာင္သည့္အခါမွ သားအိမ္ထဲသို႔ ထည့္သြင္းသည္။ မ်ိဳးဥေအးခဲျခင္းတြင္ မ်ဳိးဥ မထုတ္ ယူမီ မ်ဳိးေအာင္ေဆး (Fertility Drug) ထိုးရသည္။ ရလာေသာ မ်ိဳးဥကို ေအးခဲထားလိုက္႐ုံသာ ျဖစ္သည္။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မည့္ အခ်ိန္ တြင္ ေအးခဲထားေသာ မ်ိဳးဥကို ထုတ္ယူၿပီး ဖန္ျပြန္သေႏၶသား လုပ္ ငန္းစဥ္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရ သည္။ မ်ဳိးဥကို ေအးခဲထားသျဖင့္ လတ္ဆတ္မႈသည္ ထုတ္ယူစဥ္က အတိုင္းပင္ရွိသည္ဟု ဆရာဝန္မ်ား က ဆိုသည္။ ခ႐ုိမိုဆုန္း အေနအ ထားမွာ ထုတ္ယူစဥ္ကအတိုင္း ရွိသည္။ သို႔စဥ္တိုင္ မ်ိဳးေအာင္မႈ သည္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မည့္ မိခင္ ၏ အသက္အရြယ္ေပၚတြင္ မူ တည္ေနျပန္သည္။ အသက္ ၄ဝ ႏွင့္ ၄ဝ ေက်ာ္အမ်ိဳးသမီးအဖို႔ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ရာတြင္ ခက္ခဲမႈ ရွိမည္။ မ်ိဳးဥသည္ အသက္ ၃ဝ အရြယ္က ထုတ္ယူထားသည္ ျဖစ္ ေစကာမူ အသက္အရြယ္သည္ ကိုယ္ဝန္ ေဆာင္ျခင္း၏ က်န္းမာေရး အ ခက္အခဲမ်ား ကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

 ေမြးဖြားမႈ ေထာက္ကူနည္း ပညာ အသင္း (The Society for Assisted Reproductive Technology) က မ်ိဳးဥေအးခဲျခင္းလုပ္ ငန္းစဥ္ကုိ အစမွအဆုံးတိုင္ ေျခရာခံ  ေလ့လာသုေတသန ျပဳလ်က္ရွိ သည္။ မ်ိဳးဥ ထုတ္ယူျခင္း၊ ေအးခဲ ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ ရယူျခင္း တို႔ကို ေလ့လာမွတ္တမ္းျပဳသည္။

အမ်ားအျပားသည္ မ်ိဳးဥကို ေအးခဲထား ေသာ္လည္း ျပန္လည္ရယူသူက အနည္းစု ျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ မ်ိဳးဥ ျပန္လည္ ထုတ္ယူသူ အေရအတြက္ မည္မွ်ရွိသည္ကို စာရင္းဇယား မရရွိႏိုင္ေသးေပ။

 ေမြးဖြားမႈ ေထာက္ကူနည္း ပညာ အသင္းက ရရွိထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ လြန္ခဲ့ ေသာ ငါးႏွစ္အတြင္း မ်ိဳးဥ ေအးခဲ သူ အေရအတြက္ ဆယ္ဆ တိုးလာ ေၾကာင္း၊ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္တြင္ ေအးခဲ သူ ၅ဝဝ သာရွိေသာ္လည္း ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ၅ဝဝဝ နီးပါးရွိလာ သည္ ကို ေတြ႕ရသည္။ ေအာင္ျမင္ေသာ ေမြးဖြားႏႈန္းကိုၾကည့္ေသာအခါ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ မ်ိဳးဥထုတ္ယူမႈ ၃၅၃ ႀကိမ္ရွိၿပီး ေအာင္ျမင္ စြာ ေမြးဖြားျခင္းမွာ ၈၃ ေယာက္သာရွိ သည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ၄၁၄ ႀကိမ္ထုတ္ယူမႈရွိၿပီး ၉၉ ေယာက္ ေမြးဖြားႏိုင္ခဲ့သည္။ ေအာင္ျမင္ စြာေမြးဖြားျခင္းသည္ ၂၄ ရာခုိင္ႏႈန္း သာ ရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ သတိ ျပဳသင့္သည့္အခ်က္မွာ အခ်ဳိ႕ ေသာမ်ဳိးဥမ်ားကို ေအးခဲရာတြင္ ယခင္က အသုံးျပဳခဲ့ေသာ အေႏွး ေအးခဲေသာ စနစ္ (older slowfreeze method)  ကို အသုံးျပဳသ ျဖင့္ ေအာင္ျမင္ မႈ ႏႈန္း နည္းပါးျခင္း ျဖစ္သည္။

မ်ိဳးဥ ၂ဝ ကို ေအးခဲထားလွ်င္ ကေလး ၂ဝ ေမြးဖြားႏိုင္မည္ဟု မွတ္ယူျခင္းသည္ မွားယြင္းသည္။ အသက္ ၃၉ အရြယ္ ကေနဒါသူ စာေရးဆရာမ အိုင္ဗီ ( အမည္လႊဲ) သည္ သူ႔မ်ဳိးဥ မေအးခဲမီ ဆရာဝန္ က မ်ဳိးဥ ၂ဝ ကိုေအးခဲလွ်င္ ကေလးတစ္ေယာက္ ႏွစ္ေယာက္ သာ ရမည္ဟု ေျပာသည္။ '' ဒီအ ခ်က္ဟာ သိပ္အေရးႀကီးတယ္။ အရင္က ဒါကို ကြၽန္မ မသိဘူး။ လုပ္ခါနီးမွ သိရတာ'' ဟု ေျပာ သည္။ မူလကတည္းက ဆရာဝန္ က အမွန္အတိုင္းေျပာမည္ ဆိုပါ က မ်ဳိးဥေအးခဲမည့္သူ နည္းပါး မည္ ျဖစ္သည္။

 ေဒါက္တာ ေမရီဂ်ိမ္း မင္ကင္ (Mary Jane Minkin) သည္ ေယးလ္ေဆးတကၠသိုလ္တြင္  မီးယပ္ႏွင့္ သားဖြားပညာပို႔ခ်ေန သူ ျဖစ္ သည္။ သူက'' ေဆးခန္းေတြက အခ်က္အလက္ေတြကို ပုံဖ်က္ထား တာေတြ ရွိတယ္။  စီးပြားေရး သေဘာေပါ့။ မ်ဳိးဥ ေအးခဲတယ္ဆို တာ ေလာင္းကစားလုပ္ရသလိုပဲ။ အေသအခ်ာ အာမမခံႏိုင္ဘူး'' ဟု ဆိုသည္။

သို႕စဥ္တိုင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား က အာမခံခ်က္ ရွိသည္ဟု ယုံ ၾကည္ၾကသည္။ 'သင့္အနာဂတ္ အတြက္ အာမခံခ်က္' စသျဖင့္ မိုးတစ္လုံးေလတစ္လုံး ေၾကာ္ျငာ သည့္ ၫႊတ္ကြင္းထဲတြင္ မိသြား ၾကသည္။ အေမရိကန္တို႕သည္  အရာရာကို ေရာင္းကုန္ပစၥည္း အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းရာတြင္ တစ္ဖက္ကမ္းခတ္ၾကသည္။ မ်ိဳးဥ ေအးခဲျခင္း လုပ္ငန္းသည္လည္း ေစ်းကြက္ ဇာတ္သြင္းခံရသည္။

 ေဆးခန္းမ်ားသည္  မ်ဳိးဥ ေအး ခဲျခင္း အသိပညာေပး ပါတီပဲြမ်ား က်င္းပကာ ဝိုင္အေကာင္းစားမ်ား ေခ်ာင္းစီးလာသည္။ မ်ိဳးပြားျခင္း ဆိုင္ရာပါရဂူ အသက္ေလးဆယ္ နီးပါး ေဒါက္တာ ေအမီသည္ ပါတီ ပဲြမ်ားကို အကုန္အက်ခံလ်က္ က်င္းပသည္။ ဝါရွင္တန္မွ ဒိန္းမတ္ ႏိုင္ငံအထိ မ်ိဳးဥ ေအးခဲျခင္း အသိ ပညာေပး ပါတီပဲြမ်ားကို သူက ဦးစီးက်င္းပ ေပးသည္။ ပါတီသို႕ တက္ေရာက္လာသူ အမ်ားစုမွာ အ သက္ ၃၅ ႏွစ္ မွ ၄ဝ နီးပါး ျဖစ္ ၾကသည္။ သုိ႕စဥ္တိုင္ မ်ဳိးဥ ထုတ္ ယူရန္အေကာင္းဆုံး အခ်ိန္မွာ အ သက္သုံးဆယ္ မျပည့္မီ ျဖစ္သည္။

 ႏႈတ္ခမ္းကို နီရဲေအာင္ ဆိုးထားၿပီး ''မ်ိဳးဥတို႔၏ တီးတိုးစကား''  ( Egg Whisperer) ဟူ ေသာ စာတမ္းပါ တီရွပ္ကို ဝတ္ ထား သည့္ ေဒါက္တာ ေအမီက ''ကြၽန္မရဲ႕ ပါတီပဲြေတြက မ်ိဳးဥ ေအးခဲျခင္းဆိုင္ရာ အေျခခံအသိ ပညာ ေပးတာပါ။ အမ်ိဳးသမီးေတြ ရဲ႕ ေဟာ္မုန္း ပမာဏကို မၾကာခဏ စစ္ေဆးဖို႕ ကြၽန္မ တိုက္တြန္း တယ္။ ဒါမွ သူတို႕ရဲ႕ မ်ိဳးဥ အိမ္ ဟာ ဘယ္ေလာက္ျမန္ျမန္ အိုမင္း လာတယ္ဆိုတာ သိမယ္''

''မ်ိဳးဥေအးခဲထားၿပီး ကေလး ယူဖို႕လုပ္တယ္ဆိုတာ ေသခ်ာလြန္း တာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီ မေသခ်ာမႈဟာ ေသခ်ာသြား တာလဲရွိေတာ့ တခ်ဳိ႕ အမ်ဳိးသမီး ေတြ အဖို႔ေတာ့ မေသျခာမႈဟာ လုံ ေလာက္ေနတယ္'' ဟု ေျပာသည္။

 ေလာ့စ္အိန္ဂ်ယ္လိစ္ၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္သူ အသက္ ၃၇ ႏွစ္ အ ရြယ္ စာေရးဆရာမ မီမီေဖာက္စ္ သည္ သူ႔မ်ိဳးဥမ်ားကို ေအးခဲထား သည္။ ''လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တာကို ကြၽန္မလုပ္တာပဲ။ ကေလးယူခ်င္ တဲ့ အခ်ိန္က်ရင္ယူမယ္။ မေအာင္ ျမင္ဘူးဆိုရင္လည္း ကံပဲေပါ့'' ဟု မီမီေဖာက္စ္က ေျပာသည္။ မိမိ ေဆြမ်ိဳးမ်ားထဲတြင္ ေသဆုံးခ်ိန္ ေစာသူမ်ားရွိသည့္  အမ်ိဳးသမီး မ်ားသည္ မ်ိဳးဥေအးခဲျခင္း ကို လြန္စြာ စိတ္ဝင္စားသည္။

 ေက်ာင္းတက္ျခင္း၊ အလုပ္ဝင္ ျခင္း၊ ေဆးစစ္ခံျခင္း ၊ ကားႏွင့္ အသက္အာမခံ ထားျခင္းစသည္ တို႕ကဲ့သို႕ မ်ိဳးဥေအးခဲျခင္းသည္ ပုံမွန္လုပ္ရမည့္ တာဝန္တစ္ခုလို ျဖစ္လာေနသည္ဟု ဆိုသည္။

Motherhood, Rescheduled စာအုပ္ကို ေရးသားသူ ဆာရာ အယ္လိဇဘက္က ''ေအာင္ျမင္ ေနတဲ့ အမ်ဳိးသမီး တစ္ေယာက္ အဖို႕ ကိုယ့္ရဲ႕ မ်ဳိးဥကို ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ျခင္းဟာ အေရးႀကီးတဲ့ တာဝန္တစ္ရပ္ပါပဲ''ဟု ဆုိသည္။

အသက္သုံးဆယ္ေက်ာ္သည့္ အခါတြင္မွ  အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ဘဝေရွ႕ခရီးကို ေမွ်ာ္မွန္း ခ်င့္ခ်ိန္ မိတတ္ၾကသည္။ ထိုအရြယ္သည္ မ်ိဳးဥ ေအးခဲရန္ အတန္ငယ္ ေနာက္က်သြားၿပီ ျဖစ္သည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ Egg Banxxx ကုမၸဏီ သည္ လူမႈကြန္ရက္ကို အသုံးျပဳ လ်က္ ေၾကာ္ျငာသည္။ ထို ေၾကာ္ျငာ၏ သက္ေရာက္မႈအျဖစ္ ကုမၸဏီသို႔ ဆက္သြယ္လာ သည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပ်မ္းမွ် အသက္ သည္ ၃၈ မွ ၃၃ ႏွစ္သို႔ က်ဆင္း လာသည္။

မ်ိဳးဥေအးခဲျခင္းကို ကုမၸဏီ မ်ားက ရႊန္းရႊန္းေဝ ေၾကာ္ျငာေန ၾကခ်ိန္တြင္ တစ္ဖက္က ေထာက္ ျပမႈမ်ား ရွိလာသည္။

''မ်ိဳးဥ ေအးခဲတဲ့လုပ္ငန္းက ေဝ စည္လာတယ္။ ဆရာဝန္ေတြက ေငြမ်က္ႏွာပဲ ၾကည့္တယ္။ ေမြးဖြား လာရမယ့္ ကေလးေတြ မ်က္ႏွာ ကို မၾကည့္ဘူး'' ဟု ပန္မလာ ဆစ္ဒီႏို က ဆိုသည္။ သူသည္ Silent Sorority စာအုပ္ကို ေရးသားသူ စာေရး ဆရာမ ျဖစ္သည္။ ေအးခဲ ထားေသာ မ်ိဳးဥမွ ေမြးဖြားရန္ ငါး ႀကိမ္ႀကိဳးစားခဲ့ၿပီး မေအာင္ျမင္ခဲ့ ေပ။

''ကြၽန္မလို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ဆုံး ႐ႈံးသြားရတဲ့ လူေတြကို မျမင္ၾက ဘူး။ ဆရာဝန္ေတြက ေျပာလိုက္ ရင္ေတာ့ ရႊန္းရႊန္းေဝေနတာပဲ'' ဟု ပန္မလာ က ေျပာသည္။

မ်ိဳးဥကို ထုတ္ယူၿပီးေနာက္ မ်ိဳးဥအိမ္ တြန္႔လိမ္သြားျခင္း၊ ေယာင္ယမ္းျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္မ်ား ရွိသည္။ ထိုကဲ့သို႕ ျဖစ္ပ်က္မႈမ်ိဳး သည္ တစ္ရာခုိင္ႏႈန္းသာရွိသည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း အက်ိဳးဆက္အ ျဖစ္ မ်ဳိးဥအိမ္ ကေသာင္းကနင္း ျဖစ္ျခင္း (ovarian hyperstimulation) ႏွင့္ အျခား ေဘးထြက္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဟိုမုန္းသည္ ခႏၶာကိုယ္မွ ထုတ္ လႊတ္ေပးၿမဲျဖစ္ေသာ္ လည္း ႐ုတ္တ ရက္ ပမာဏ အမ်ားအျပား ဝင္ ေရာက္လာသည့္ အခါ  (over hyperstimulaiton syndrome) ျဖစ္ႏိုင္သည္။

မ်ဳိးဥ ေအးခဲသည့္ ေနာက္ဆုံး ေပၚနည္းစနစ္ကို Vitrification ဟုေခၚသည္။ မ်ဳိးဥကို တစ္မု ဟုတ္ခ်င္း ခဲသြားေစႏိုင္သည့္ နည္း ျဖစ္သည္။ ဤနည္းသည္ မ်ဳိးဥ အ တြင္းအျပင္တြင္ ေရခဲျခင္း မျဖစ္ေစ ေပ။ ယခင္ အသုံးျပဳေသာ ေအးခဲ သည့္ နည္းစနစ္ထက္ ပိုမိုေကာင္း မြန္သည္။ မ်ဳိးဥ အပ်က္အစီး နည္း ပါးေစသည္။  မ်ိဳးပြားရန္ထုတ္ယူ သည္ အထိ အေအးခံ ႏိုက္ထ႐ိုဂ်င္ အရည္ထဲတြင္ သိမ္းထားသည္။ ယင္းသို႔ သိမ္းထားရန္အတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေဒၚလာ တစ္ေထာင္ ခန္႕ ကုန္က်သည္။ အေရႊ႕အ ေျပာင္း လုပ္လွ်င္ ပ်က္စီးႏိုင္ေျခရွိ သည္။ ေအးခဲရာမွ ျပန္လည္ေဖာ္ ယူရာတြင္ အပ်က္အစီးမွာ တစ္ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

မ်ဳိးဥမ်ားကို ကာလကန္႕ သတ္မႈ အတိုင္းအဆမရွိ ေအးခဲ ထားႏိုင္သည္ဟု အေတြ႕အႀကဳံ မ်ားအရ သိရေသာ္လည္း အခ်ိန္ မည္မွ်အထိထားႏိုင္သည္ကို သု ေတသနျပဳထားျခင္း မရွိေသးေပ။

မ်ဳိးဥတြင္ မ်ဳိး႐ိုးဗီဇ ေဖာက္ ျပန္မႈ ရွိမရွိကို မစစ္ေဆးႏိုင္ေပ။ သေႏၶဦးကာလ (blastocyst stage a fertilized but prembryonic stage) က်မွသာ စစ္ေဆးႏိုင္သည္။ မ်ဳိးဥတြင္ ဗီဇ ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈ ရွိမရွိကို စစ္ေဆး ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းရွိေသာ္လည္း ကုန္က်စရိတ္ ႀကီးျမင့္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗီဇစစ္ေဆးမႈ မလုပ္ဘဲ မ်ဳိးဥမ်ားကို ေအးခဲထားျခင္းသည္ အႏၲရာယ္ မကင္းေပ။ မိန္းမပ်ိဳ တိုင္း၏ မ်ဳိးဥမ်ားတြင္ ခ႐ိုမိုဆုန္း ခ်ဳိ႕ယြင္းေနေသာ မ်ဳိးဥအမ်ားအ ျပားပါဝင္ေနသည္။ အသက္ရလာ သည္ႏွင့္အမွ် ခ႐ိုမိုဆုန္းခ်ဳိ႕ယြင္း ေနေသာ မ်ဳိးဥမ်ား တိုးပြားလာ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ခ်ိဳ႕ယြင္းေနေသာ မ်ဳိးဥမ်ားကို ေအးခဲထားၿပီး ေမွ်ာ္ လင့္ေနရသည္မွာ ဝမ္းနည္းဖြယ္ အျဖစ္ကို ထိုင္ေစာင့္ေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။

မ်ိဳးဥ ေအးခဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္တိုင္းတြင္ မ်ဳိးဥ ဆုံး႐ႈံးမႈရွိ ေနသည္။ ထုတ္ယူလိုက္ေသာ မ်ိဳး ဥမ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕တို႔သာ လွ်င္ ေအးခဲရန္ သင့္ေတာ္သည္။ ေအးခဲ သည့္အခါ ေရခဲမႈန္မ်ား စုကပ္ ဖဲြ႕တည္ျခင္းေၾကာင့္ မ်ိဳးဥ ပ်က္စီး ႏိုင္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ မ်ိဳးဥ အတြင္းမွ ေရကို ထုတ္ယူၿပီး မေအးခဲ ႏိုင္သည့္ ဓာတုပစၥည္း (cryoprotectant) ႏွင့္ အစားထိုးရသည္။  ျပန္လည္ ထုတ္ယူေသာ အခါ ေအး ခဲထားေသာ မ်ဳိးဥမ်ားအနက္မွ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၈ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ သာလွ်င္ တင္က်န္ရစ္သည္။ ထုတ္ ယူၿပီး မ်ဳိးဥမ်ားအနက္ အခ်ဳိ႕သာ လွ်င္ သေႏၶေလာင္းဘဝသို႕ေရာက္ သည္။ ထိုသေႏၶေလာင္းမ်ားအနက္ အခ်ဳိ႕တို႔သာလွ်င္ သားအိမ္အတြင္း သို႕ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရသည္။ ေရႊ႕ ေျပာင္းေပးလိုက္သည့္ အခါတိုင္း အသက္ရွင္လ်က္ေမြးဖြားလာမည္ ဟု ကံေသကံမ မဆိုႏိုင္။ အခ်ဳိ႕တို႔ သာလ်င္ က်န္းမာေသာ ကေလး မ်ားအျဖစ္ ေမြးဖြားလာသည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ကေလး ယူရန္ ေမွ်ာ္လင့္ၾကသလို တစ္ခ်ိန္ တည္းမွာပင္ သင့္တင့္မွန္ကန္ေသာ အိမ္ေထာင္ဖက္ရပါမည္လား ဆို ေသာ စိုးရိမ္စိတ္ ရွိေနၾကသည္။ ကေလး ေစာေစာစီးစြာယူျခင္းျဖင့္  လုပ္ငန္းခြင္ တက္လမ္းတြင္ အ ေႏွာင့္အယွက္ မျဖစ္ေစလို။ အခ်ိန္ ေႏွာင္းသြားလွ်င္လည္း ကေလးမရ မည္ကို စိုးရိမ္ၾကသည္။

မ်ဳိးဥကို ေအးခဲထားေစကာ   မူ ကေလးရႏိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္း နည္းပါးသည္ကို အခ်ဳိ႕အမ်ိဳးသမီး မ်ားက သိရွိၾကသည္။  သို႔စဥ္တိုင္ ထိုနည္းပါးေသာ အခြင့္အလမ္းကို ေမွ်ာ္လင့္ေနရျခင္းသည္ စိတ္ေျဖ သိမ့္ရာျဖစ္သည္။

ကေလးမည္သည့္အခါမွ် မ ေမြးဖြားႏိုင္ေစကာမူ ငါကေလးယူ ႏိုင္တယ္ဆိုေသာ အသိရွိေနျခင္း က အက်ဳိးေက်းဇူးတစ္ရပ္ ျဖစ္ ေန သည္။ Egg Banxxx တြင္ မ်ဳိးဥေအးခဲထားသူ အယ္နီယာယ္ က ''ေဒၚလာ ၁၅ဝဝဝ ေပးၿပီး လက္မွတ္ထိုးလိုက္႐ုံန႔ဲ ၿပီးသြားတာ ပဲ၊ ဘာမွပူစရာမလိုဘူး။ အသက္ သုံးဆယ္အရြယ္ အမ်ဳိးသမီးေတြ က ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ ကေလးယူဖို႕ အတြက္ ပူပန္ေနၾကတယ္။ ကြ်န္ မမွာ အခုအဲဒီပူပန္မႈ မရွိေတာ့ဘူး'' ဟု သတင္းေထာက္အားေျပာျပ သည္။ မၾကာေသးမီက နယူး ေယာက္ၿမိဳ႕ မင္ဟတ္တန္တြင္ ဖြင့္ လွစ္လိုက္ေသာ Extend Fertility က ေဒၚလာ ငါးေထာင္ျဖင့္ မ်ဳိးဥ ေအးခဲျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ဟု ေၾကညာလာသည္။

သားအိမ္သည္ လူ႕သမိုင္း တစ္ေလွ်ာက္ အျငင္းအပြားရဆုံး ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္ငါးဆယ္ေက်ာ္ တြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ဗီဇပုံတူ ကလုန္း ေအာင္ျမင္စြာ ဖန္တီးႏိုင္ ခဲ့သည္။ မုန္လာပင္မွ ဆဲလ္ကိုယူ ၍ အပ္ခ်မတ္ခ် တူညီေသာ ဗီဇပုံ တူ မုန္လာပင္ကို ဖန္တီးျပျခင္းျဖင့္ မ်ဳိး႐ိုးဗီဇ ေခတ္သစ္ကို ဖြင့္လွစ္ ေပးလိုက္သည္။ ထိုစဥ္က ပုပ္ရ ဟန္းမင္းႀကီးက အသက္ဇီဝဆိုင္ ရာ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေခတ္ေရွ႕ေရာက္လြန္းသျဖင့္ ေခတၱ ဆိုင္းထားရန္ ေျပာခဲ့ဖူးသည္။

မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေမြးဖြား မည္ႏွင့္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေသ ဆုံးမည္ ဆိုသည္မွာ ဖန္ဆင္းရွင္ ၏ အလိုေတာ္ အတိုင္းသာ ျဖစ္ရ မည္ဟု ယုံၾကည္လက္ခံထားသူ မ်ားအဖို႔ ဇီဝဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈ မ်ားကို လက္ခံရန္ ခက္ခဲေနသည္။

ေအးထြန္းမင္း

[email protected]
Ref: Buying Time by Charlotte Alter

ေအးထြန္းမင္း
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.