18-1-2018
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1046
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
သိပံၸ၊ နည္းပညာႏွင့္ သဘာ၀၀န္းက်င္
နည္းပညာႏွင့္ စိမ္းလန္းသာယာေသာ ကမၻာေျမဆီသို႕-၅ သဘာ၀တရားအတြက္ ဂရင္းအိုင္စီတီ

ခုေနာက္ပိုင္းမွာ လူေျပာမ်ားလာတဲ့ သဘာဝတရားအတြက္ Green ICT ၊ ကမၻာႀကီးစိမ္းလန္းသာ ယာေရးအတြက္ Green ICT ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေတြေအာက္မွာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျဖစ္လာတဲ့ ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းဖို႔နဲ႔ ေရရွည္အတြက္ေတြးဆစီမံဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔အတူ အီလက္ထေရာနစ္ စနစ္သံုး အစိုးရစနစ္ (E-Government and M-Government) ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔လည္း ပါဝင္ပါတယ္။

E-Government စနစ္ဆိုတာလည္း M-Government  စနစ္ကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစတဲ့ စနစ္တစ္ခုပါ။ M-Government ကေတာ့ အစိုးရဝန္ေဆာင္မႈေတြအတြက္ မိုဘိုင္းဖုန္း၊ ကြန္ပ်ဴတာစတာေတြကတစ္ဆင့္ Applications ေတြနဲ႔ အင္တာနက္ အသံုးျပဳၿပီး တစ္ထိုင္တည္း ျပဳလုပ္ႏုိင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးတဲ့စနစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ E-Government စနစ္ရဲ႕ Sub-Domain တစ္ခုလို႔လည္း ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

E-Government နဲ႔ M-Government စနစ္ေတြကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္းအားျဖင့္  အနာဂတ္အတြက္လည္း အစိုးရပိုင္းက ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ေစာင့္ၾကည့္တာေတြ၊ ခန္႔မွန္းကာကြယ္တာေတြကိုပါ ျပဳလုပ္လာႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ သဘာဝသယံဇာတရင္းျမစ္ေတြကို ေရရွည္ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ဖို႔ဆိုတာ သိပ္ကိုအေရးပါတဲ့ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြ၊ သစ္ေတာေတြရဲ႕ ေဂဟစနစ္ေတြ၊ ေရကန္၊ ျမစ္ေခ်ာင္း အင္းအိုင္နဲ႔ ေရကာတာေတြ၊ ဆည္ ေျမာင္းေတြဟာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ရဲ႕ သဘာဝတရားနဲ႔ ႏိုင္ငံအဆင့္၊ ေဒသတြင္းအဆင့္၊ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေတြနဲ႔ တုိက္႐ိုက္ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ အာဏာပိုင္ေတြရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟာ သဘာဝ တရားအေပၚ အဆံုးအျဖတ္ေပးတဲ့ အလွည့္အေျပာင္းတစ္ခုလိုပါပဲ။

ဒါ့အျပင္ အဲဒီလိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ပယ္က တာဝန္႐ွိသူေတြသာမက ျပည္သူလူထုဘက္ကလည္း တစ္ဦးခ်င္းအေနနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ကလည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ ကြၽမ္းက်င္သူ ပညာရွင္ေတြအပါအဝင္ ျပည္သူလူထုနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းကပါ အတူတူလက္တြဲၿပီး သဘာဝပတ္ ဝန္းက်င္နဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲေရးၾကားက ရင္ဆိုင္ရႏိုင္တဲ့ထိပ္တုိက္ေတြ႕မႈေတြ၊ ပဋိပကၡေတြကို အတတ္ႏိုင္ဆံုးေတာ့ ေျဖရွင္းေက်ာ္လႊားႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းက တာဝန္ရွိ သူေတြနဲ႔ ျပည္သူဘက္က ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈေတြမွာ သဘာဝပတ္ ဝန္းက်င္ကို အဓိက ပစ္မွတ္ထား တဲ့အစီအစဥ္ေတြနဲ႔ လုပ္ငန္းေတြကို ကိန္းဂဏန္းေတြ၊ ေျမပံုေတြ၊ စတဲ့ တိက်မွန္ကန္ၿပီးအားကိုးအားထားျပဳ ႏိုင္တဲ့အခ်က္အလက္ေတြကို အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ရႈေထာင့္ေတြနဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်က္ေတြမွာ မိုးေလဝသ၊ ဇီဝစနစ္၊ စီးပြားေရး စတဲ့ အခန္းက႑ေတြနဲ႔ ဆိုင္ရာဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားမွာျဖစ္ၿပီး ဒီလိုဘက္ေပါင္းစံုကေန ႐ႈျမင္စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္မွသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ေရရွည္အတြက္ စနစ္တက် ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Green ICT ဆုိရာမွာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ သယံဇာတရင္းျမစ္ေတြအတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းသိမ္း တဲ့စနစ္ေတြလည္း ပါဝင္ပါတယ္။ သဘာဝေဂဟစနစ္ေတြကို ကာကြယ္ဖို႔အျပင္ ပ်က္စီးၿပီးစနစ္ေတြကိုလည္း ျပန္လည္ပ်ိဳးေထာင္ဖို႔စတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကိုလည္း စနစ္တက် အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ရပါတယ္။ သဘာဝေဂဟစနစ္ေတြထဲမွာ ပါဝင္တဲ့ သစ္ေတာ၊ စားက်က္ေျမ၊ ျမစ္ ေခ်ာင္းအင္းအိုင္ေရကန္ေတြ၊ ေရကာတာေတြနဲ႔ စိမ့္ေျမ စတာေတြကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ဖို႔နဲ႔အတူ ပ်က္စီး သြားၿပီးစနစ္ေတြကိုပါ ျပန္လည္ထူေထာင္ဖို႔ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုပါတယ္။ ေတာမီးေလာင္ကြၽမ္းမႈ၊ ေရႀကီးမႈ၊ ေျမဆီျပဳန္းတီးမႈ စတာေတြမျဖစ္ေပၚေစဖို႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို အၿမဲမျပတ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္တဲ့ေခတ္မီနည္း စနစ္ေတြနဲ႔ ကာကြယ္ထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အနာဂတ္မွာ ႀကံဳ ေတြ႕ႏုိင္တဲ့ျဖစ္ရပ္ေတြကိုပါ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းေဟာကိန္းထုတ္ၿပီး အနာ ဂတ္အတြက္ပါ ႀကိဳတင္ကာကြယ္တဲ့ အေနနဲ႔ သဘာဝကိုမထိခိုက္ေစတဲ့ တျခားနည္းလမ္းေတြကိုပါ ခုကတည္းက စဥ္းစားလုပ္ေဆာင္ရပါ မယ္။ ဒါမွသာ သဘာဝေဘးအႏၲ ရာယ္ေတြကေနလည္း ႀကိဳတင္ကာ ကြယ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲလာမႈေတြ ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစဖို႔အတြက္ သစ္ေတာေတြနဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားက အလြန္ပဲအေရးပါလွပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ ယင္းတို႔မွာရွိတဲ့ ကာ ဘြန္ပမာဏေၾကာင့္အျပင္ ေလထုနဲ႔ ေျမလႊာၾကားက ကာဘြန္ဒိုင္ေအာက္ ဆိုက္ဓာတ္ေငြ႕ လွည့္လည္ထုတ္ လႊတ္မႈ သံသရာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ Green House ဓာတ္ေငြ႕လို႔လည္းေခၚတဲ့ ကမၻာေျမကို ပူေႏြးမႈတိုးလာ ေစတဲ့ ကာဘြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ ဓာတ္ေငြ႕ကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ ကာဘြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ဓာတ္နဲ႔ လည္ပတ္ေနၾကတဲ့ သစ္ေတာနဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးေျမေတြက သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ မိုးေလဝသအတြက္ အထူးအေရးပါလာတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

EU က ဦးေဆာင္ ကမကထ ျပဳလုပ္ေနတဲ့ Green ICT ဆိုင္ရာ အစီအစဥ္အမ်ားစုကို ၾကည့္မယ္ ဆိုရင္ ၂ဝ၅ဝ ခုႏွစ္အေရာက္မွာ ကာဘြန္ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မႈပမာဏဟာ ေမွ်ာ္မွန္းသေလာက္ ေရာက္ရွိလာၿပီး ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမႈပမာဏကိုပါ ၂ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ထိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္လိမ့္ မယ္လို႔ ရည္မွန္းထားပါတယ္။ အီးယူအေနနဲ႔ Eco-Innovation လို႔ေခၚတဲ့ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို မထိခိုက္ေစေအာင္ စီမံတီထြင္ႀကံဆမႈေတြနဲ႔ နည္းပညာေတြကို အထူးအေလးေပး ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို အဓိကထိခိုက္ပ်က္စီးေစတဲ့ ကာဘြန္ ထုတ္လႊတ္မႈပမာဏ တိုးပြားလာျခင္းဟာ စက္မႈထြန္းကားလာျခင္းနဲ႔အတူ ျမင့္တက္လာျခင္းလည္း ျဖစ္တာေၾကာင့္ စက္မႈထြန္းကားၿပီးဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ႏိုင္ငံေတြအေနနဲ႔ ပိုမိုတာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္တဲ့သေဘာလို႔လည္း မွတ္ယူရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေတြ အေကာင္းအတိုင္း က်န္ရွိေနေသးတဲ့ေနရာေတြအေနနဲ႔လည္း ကာကြယ္မႈေတြကို ႀကိဳတင္ ေဆာင္ရြက္ထားမွသာ ေတာ္ကာက်ပါလိမ့္မယ္။

ကမၻာႀကီးရဲ႕ တစ္ေထာင့္က ျပႆနာဟာ တစ္ျခားေနရာ တစ္ေထာင့္အတြက္လည္း သက္ေရာက္မႈ ေတြ ျဖစ္လာႏိုင္တာေၾကာင့္ ဘယ္ေန ရာမွာျဖစ္ျဖစ္ အားလံုးဝိုင္းဝန္း ေဆာင္ရြက္ကာကြယ္ဖို႔ကေတာ့ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအစဥ္ေတြကို စတင္ေနၿပီျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြဆီက ေခတ္မီနည္းပညာေတြကို သင္ယူသင့္တာ သင္ယူ၊ အတုယူသင့္တာယူၿပီး မိမိႏိုင္ငံ၊ အေနအထားနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ သင့္ေလ်ာ္တဲ့အေျဖမ်ားကို ထုတ္ယူ နည္းနာယူသင့္ပါတယ္။

 

 

ကလ်ာအိအိလြင္

 

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)

 

Ref: www.researchgate.net (Green ICT Applications Towards the Achievement of Sustainable Development)

ကလ်ာအိအိလြင္
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.