18-1-2018
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1046
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
သိပံၸ၊ နည္းပညာႏွင့္ သဘာ၀၀န္းက်င္
နည္းပညာႏွင့္ စိမ္းလန္းသာယာေသာ ကမၻာေျမဆီသို႔-၄ ကမၻာလံုး ဆိုင္ရာ ဂရင္း အိုင္စီတီ

Green ICT ေခါင္းစဥ္ေအာက္က လႈပ္ရွားမႈေတြမွာ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ပါဝင္တဲ့ Green Economy ဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးနဲ႔ အလုပ္အကိုင္ေတြမွာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ရလဒ္ ေကာင္းေတြ ပိုၿပီးထြက္လာေစဖို႔အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြျပဳလုပ္ႏိုင္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းေတြကိုလည္း ေပးပါေသးတယ္။

အဲဒီက႑အတြက္ တစ္ကမၻာလံုးမွာရွိတဲ့ အစိုးရအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြဟာ Green ICT ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေတြကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေအာင္ စတင္ လႈပ္ရွားေနတယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ Green ICT ဟာ ကာဘြန္ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈေတြ (Carbon-Effective Activities) ေတြကိုလည္း ပိုၿပီးတြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ့အတြက္ အစိုးရေကာ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြေကာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ေစ်းကြက္အရပါ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာႏိုင္ပါတယ္။

OECD(The Organization for Economic Cooperation and Development) ဆိုတဲ့ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ကိစၥေတြအတြက္ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း အေနနဲ႔ကေတာ့ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ အပိုင္းကို ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖို႔နဲ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစဖို႔ စတဲ့အခ်က္ေတြ အေပၚကို အဓိကထားေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

OECD လိုပဲ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္တဲ့ European Union (EU) ကလည္း ကာဘြန္ထုတ္ လႊတ္မႈေလွ်ာ့ခ်ဖို႔နဲ႔ အသစ္ျပန္လည္ ထုတ္လုပ္သံုးစြဲႏိုင္တဲ့ စြမ္းအင္ေတြကို ပိုၿပီးျမႇင့္တင္ သံုးစြဲဖို႔ စတဲ့အခ်က္ေတြကို အာ႐ံုစိုက္ ေဆာင္ရြက္ေနပါ တယ္။ အဲဒီကိစၥေတြကို ေဆာင္ရြက္ဖို႔လည္း စီမံကိန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေနတာကိုလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္မႈနဲ႔ စြမ္းအင္ေခြၽတာ သံုးစြဲဖို႔ စတာေတြကို အေလးထား ေဆာင္ရြက္တဲ့ အီးယူရဲ႕ Bey Watch ဆိုတဲ့ စီမံကိန္းဟာ အိုင္စီတီ tools ေတြကို အားေပးတဲ့စီမံကိန္းျဖစ္ၿပီး ေအာင္ျမင္တဲ့စီမံကိန္းတစ္ခုလို႔လည္း ဆိုၾကပါတယ္။

အဲဒီစီမံကိန္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္က အိမ္တစ္အိမ္ခ်င္းစီနဲ႔ အနီးအနား ပတ္ဝန္းက်င္ေတြအတြက္ စြမ္းအင္ထိန္းခ်ဳပ္မႈနဲ႔ Power Balancing  ပါဝါမွ်တသံုးစြဲမႈေတြအတြက္ စြမ္းအင္နည္းလမ္း အသစ္ေတြကို ပိုမိုသံုးစြဲႏိုင္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ Bey Watchဟာ တိက်တဲ့ပစ္မွတ္နဲ႔ အိမ္ေတြကို အဓိကထား ေဆာင္ရြက္တဲ့ ပညာေပးအစီအစဥ္ တစ္ရပ္လို႔လည္း ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ အိမ္တစ္အိမ္ခ်င္းစီမွာ လွ်ပ္စစ္၊ ဂတ္စ္၊ ေရစတဲ့စြမ္းအင္ေတြကို ေခြၽတာသံုးစြဲေစဖို႔နဲ႔ ပါဝါမွ်တသံုးစြဲႏိုင္ဖို႔ တျခားနည္းလမ္းေတြကို အေျဖရွာေပးဖို႔ စတာေတြကို အဓိက ေဆာင္ရြက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို စြမ္းအင္ေခြၽတာသံုးစြဲျခင္းအျပင္ အစားအစာေတြကို အေလအလြင့္ နည္းေအာင္ ထိန္းသိမ္းစားသံုးျခင္းအားျဖင့္လည္း ေငြကုန္ေၾကးက် သက္ သာေစတာအျပင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ေစာင့္ေရွာက္မႈတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ေစတယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ကူးကို ပိုမို ျပန္႔ႏွံ႔ေအာင္ ျဖန္႔ေဝေပးတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

Green ICT ဆိုင္ရာ နည္းဗ်ဴဟာေတြထဲမွာ ဥပမာအေနနဲ႔ျပဖို႔ ေနာက္ ထပ္တစ္ခုကေတာ့ အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံက Workflow ဆိုတဲ့ အစီအစဥ္တစ္ခုပါပဲ။ အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံရဲ႕ Department of Communications, Energy and Natural Resources (ဆက္သြယ္ေရး၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ သဘာဝရင္းျမစ္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာန) က ဦးေဆာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ အစီအစဥ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ Local Wireless Sensor Network သံုးစြဲမႈအေပၚမွာ အေျခခံတဲ့ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Workflow ဟာ နည္းပညာကို ႏိုင္နင္းစြာအသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ ဖံြ႕ၿဖိဳးၿပီး ႏိုင္ငံတစ္ခုအေနနဲ႔ အိုင္ စီတီဆိုင္ရာ ေအာင္ျမင္တဲ့ လႈပ္ရွားမႈတစ္ရပ္အေနနဲ႔ သတ္မွတ္ခံရတဲ့ အစိုးရ စီမံကိန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

အိုင္ယာလန္လိုပဲ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံ ေတြျဖစ္တဲ့ ဒိန္းမတ္၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ေနာ္ေဝ စတဲ့ႏိုင္ငံေတြမွာလည္း အသီးသီးေသာ Green ICT စီမံကိန္းေတြဟာ ေအာင္ျမင္တဲ့ အသီးအပြင့္ေတြ ခံစားရတယ္လို႔ အစီရင္ခံစာေတြအရ သိရပါတယ္။

အဲဒီႏိုင္ငံတကာက Green ICT လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈေတြကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ အဓိကအက်ဆံုး လိုအပ္ခ်က္ကေတာ့ ျပည္သူလူထုပဲဆိုတာကို ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ ျပည္သူလူထု လႈပ္ရွားမႈပါဝင္လာေအာင္ လႈံ႕ေဆာ္အားေပးဖို႔ကေတာ့ အစိုးရရဲ႕တာဝန္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အက်ိဳးကို ခ်ိန္ညိႇေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ကေတာ့ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔ အစည္းေတြက ပါဝင္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈေတြမွာလည္း လူထုမွာ အဓိကတာဝန္ရွိၿပီး ရာသီဥတုကို ေျပာင္းလဲဆိုးရြားေစတဲ့ အဓိကတရားခံျဖစ္တဲ့ ကာဘြန္ထုတ္လႊတ္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ဖို႔ဆိုတာ မူလဖန္တီးသူေတြပဲျဖစ္တဲ့ လူေတြကသာ ျပန္လည္ ထိန္းခ်ဳပ္ေလွ်ာ့ခ်ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုထိန္းခ်ဳပ္ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔အတြက္ အဓိကလိုအပ္တာကေတာ့ User Awareness လို႔ေခၚတဲ့ ရာသီ ဥတုေျပာင္းလဲလာမႈေတြ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈေတြကို သိျမင္နားလည္ သေဘာေပါက္ဖို႔သာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ သံုးစြဲသူေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ စြမ္းအင္သံုးစြဲမႈ ပံုစံရဲ႕ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈေတြအေပၚ အမွန္တကယ္ သိနားလည္လာၿပီး ကာဘြန္ဒိုင္ေအာက္ ဆိုက္ ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လႊတ္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔နဲ႔ စြမ္းအင္ေခြၽတာသံုးစြဲဖို႔အတြက္ စိတ္ပါဝင္စားလာေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးဖို႔က အေရးပါတဲ့က႑တစ္ခု ျဖစ္ေနပါတယ္။

ဂရင္းအိုင္စီတီက႑အတြက္ အစိုးရဟာ အိုင္စီတီအေျခခံ အေဆာက္အအံုေတြ (ICT Infrastructure) ၊ ထုတ္ကုန္ေတြနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈကို အၿမဲမျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္း ခ်ဳပ္ေနရမွာျဖစ္ၿပီး အိုင္စီတီ မူဝါဒေတြ၊ နည္းစနစ္ေတြ၊ အစျပဳ ေဆာင္ရြက္မႈေတြကို တိုးျမႇင့္ျပဳလုပ္ၿပီး ဦး ေဆာင္ေပးေနရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြအျပင္ ဂရင္းအိုင္စီတီ ကို အေထာက္အကူျပဳတဲ့ အေျခခံအေဆာက္အအံုေတြ၊ ထုတ္ကုန္ပစည္းေတြနဲ႔ မိုဘိုင္းဆက္သြယ္မႈ၊ Applications ေတြနဲ႔ ဗီဒီယို Conference စတာေတြမွာ ပိုမိုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလုပ္ကိုင္လာေစဖို႔ အားေပးဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။

အစိုးရေတြအေနနဲ႔ ဂရင္းအိုင္ စီတီနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေျမစမ္းခရမ္း ပ်ိဳးေဆာင္ရြက္တဲ့ စီမံကိန္းေတြ၊ အစီအစဥ္ေတြ၊ သုေတသနေတြနဲ႔ ေလ့လာမႈေတြကို အေထာက္အပံ့ေပးၿပီး ဂရင္းအိုင္စီတီက႑ကို အသားေပးေဆာင္ရြက္တဲ့ ေစ်းကြက္နဲ႔ ပုဂၢလိက က႑ေတြကိုလည္း ပိုမိုအားထုတ္လို စိတ္ျဖစ္လာေအာင္ တြန္းအားေတြ၊ ဆြဲေဆာင္မႈေတြေပးဖို႔ လိုပါတယ္။

ဂရင္းအိုင္စီတီအေပၚမွာ အစိုးရရဲ႕ စိတ္ဝင္စားမႈနဲ႔ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈေတြကို ေလ့လာရာမွာ အီးယူနဲ႔ OECD တို႔အျပင္ ဂ်ပန္၊ စင္ကာပူ၊ မေလးရွားစတဲ့ အာရွႏိုင္ငံေတြမွာလည္း Green ICT လႈပ္ရွားေဆာင္ ရြက္မႈေတြကို ေတြ႕ရပါတယ္။ အဲဒီလို  အစိုးရေတြရဲ႕ အားေပးမႈ၊ လူထုရဲ႕ သိျမင္အားထုတ္မႈေတြနဲ႔  ကမၻာႀကီး ပိုမိုစိမ္းလန္းလာမယ္၊ ပိုမိုက်န္းမာ အသက္ရွည္လာမယ္ဆိုတာကေတာ့ ေျပာစရာမလိုပါဘူး။

 

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)

 

ကလ်ာအိအိလြင္

Ref: www.researchgate.net (Green ICT Applications Towards the Achievement of Sustainable Development).

ကလ်ာအိအိလြင္
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.