1051_Cov.jpg
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1051
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
သိပံၸ၊ နည္းပညာႏွင့္ သဘာ၀၀န္းက်င္
နည္းပညာႏွင့္ စိမ္းလန္းသာယာေသာ ကမၻာေျမဆီသို႔ - ၃ ဂရင္း အုိင္စီတီ လႈပ္ရွားမႈမ်ား

Personal computer ေတြ၊ ဆက္စပ္ပစၥည္းေတြ၊ တယ္လီကြန္း ဆက္သြယ္မႈကြန္ရက္ေတြနဲ႔ ကိရိယာေတြ၊ ေဒတာစင္တာေတြ ပါဝင္တဲ့ ICT က႑အေနနဲ႔ ခန္႔မွန္း ကာဘြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ ထုတ္လႊတ္မႈ စုစုေပါင္းပမာဏရဲ႕ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ထုတ္လႊတ္လ်က္ရွိတယ္လို႔ ခန္႔မွန္းရပါတယ္။

ဒါေတြအျပင္ ေဒတာစင္တာေတြ (ဆာဗာႀကီးေတြ)ဟာ တခ်ိဳ႕ ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားနဲ႔ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြရဲ႕ လွ်ပ္စစ္သံုးစြဲမႈပမာဏထက္ကို ပိုမိုလွ်ပ္စစ္သံုးစြဲလ်က္ရွိၿပီး ကာဘြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ထုတ္လႊတ္မႈကလည္း ပိုမိုမ်ားျပားလ်က္ရွိေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ အိုင္စီတီက႑ကေန ကာဘြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ထုတ္လႊတ္မႈ ပမာဏဟာ ေလယာဥ္ထုတ္လုပ္တဲ့ က႑ကေန ကာဘြန္ဒိုင္ေအာက္ ဆိုက္ထုတ္လႊတ္မႈထက္ ပိုမိုလ်က္ရွိ တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

အဲဒီအခ်က္အလက္ေတြအျပင္ အိုင္စီတီက႑မွာ လည္ပတ္သံုးစြဲ လ်က္ရွိတဲ့ခဲနဲ႔ ျပဒါးတို႔လို အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစတဲ့ပစၥည္းေတြဟာလည္း စြန္႔ပစ္ရာမွာ အခက္အခဲ ျဖစ္ေစပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕သက္တမ္း တစ္ေလွ်ာက္မွာ အသံုးဝင္စြာ အသံုး ခ်ခံခဲ့ၿပီးေနာက္ အိုင္စီတီကိရိယာ ေတြဟာ အစီအမံေကာင္းေတြနဲ႔ စြန္႔ ပစ္ျခင္းမခံရတဲ့အခါ သဘာဝပတ္ ဝန္းက်င္ကို ဆိုးဆိုးဝါးဝါးထိခိုက္ေစတဲ့ အႏၲရာယ္ေကာင္ေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ ေလ်ာ္ညီစြာထုတ္လုပ္ထားတဲ့ ဒီဇိုင္း၊ ကုန္ပစၥည္းေတြနဲ႔ အိုင္စီတီရဲ႕ Life cycle Management အစီအမံေတြက ပိုမိုထိေရာက္ အစြမ္းထက္လာေစမယ့္အျပင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိုလည္း ေရရွည္အတြက္ မထိမခိုက္ေစရဘဲ လူသားေတြအက်ိဳးဆက္လက္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

ဒီလို အိုင္စီတီက႑ရဲ႕ မလိုလားအပ္တဲ့ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္တဲ့ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြကို အစိုးရအဖြဲ႕ေတြ၊ ႏုိင္ငံတကာက အာဏာပိုင္ေတြ၊ အိုင္စီတီက႑က သက္ဆိုင္သူေတြ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ Environment Friendly ျဖစ္တဲ့ အိုင္စီတီထုတ္ကုန္ေတြ ပိုမိုထုတ္လုပ္ အသံုးျပဳလာႏိုင္ေရးအတြက္ သံုးစြဲ သူေတြကိုယ္တိုင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ အေျဖရွာေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္။ အိုင္စီတီဆိုတာ ေအာက္ပါနည္းလမ္း အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ အသံုးခ်ႏိုင္တယ္လို႔လည္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အိုင္စီတီစနစ္ေတြနဲ႔ အသံုးျပဳမႈေတြကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ လုိက္ေလ်ာညီေထြမယ့္ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ အသံုးခ်ထုတ္လုပ္ျခင္းေတြ၊ အဆိပ္အေတာက္ပစၥည္းေတြ အသံုးျပဳ ျခင္းကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းနဲ႔ အိုင္စီတီကုန္ပစၥည္းေတြရဲ႕ စြမ္းအင္ သံုးစြဲမႈပမာဏကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း။

လက္ရွိသံုးစြဲေနတဲ့ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းေတြနဲ႔ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားရဲ႕ ထိေရာက္မႈကို ျမႇင့္တင္ျခင္းအားျဖင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ ကမၻာႀကီး အတြက္ ေရရွည္စိမ္းလန္းစိုေျပမႈ အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမယ့္ နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ အိုင္စီတီကို အသံုးျပဳျခင္း

မိုးေလဝသနဲ႔ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းနဲ႔ ကာဘြန္ထုတ္လႊတ္မႈကို ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ေပးတဲ့စနစ္ေတြလို အ ေထာက္အကူျပဳနည္းစနစ္မ်ားကို မ်က္ျခည္မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနျခင္း၊ ပံုစံသစ္ထုတ္ တည္ေဆာက္ေနျခင္းေတြကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ Green Innovation လို႔ေခၚတဲ့ ကမၻာႀကီးစိမ္းလန္းဖို႔အတြက္ အသစ္အသစ္ေသာ အိုင္စီတီအားထုတ္မႈေတြကို ဖန္တီးျခင္း။

ဗီဒီယိုကြန္ဖရင့္နဲ႔ တယ္လီ အစည္းအေဝးပြဲေတြ (ေလလိႈင္းနဲ႔ အင္တာနက္ကတစ္ဆင့္ စည္းေဝးေတြ႕ဆံုပြဲေတြ)ကို ပိုမိုျပဳလုပ္ၿပီး ခရီးသြားျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္တဲ့ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ႏြမ္းမႈေတြနဲ႔ စြမ္းအင္သံုးစြဲမႈေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း။

E-Learning (အီလက္ထေရာနစ္ သင္ၾကားမႈနည္းစနစ္မ်ား)ကတစ္ဆင့္ Green ICT အေၾကာင္းကို ပိုမိုအေလးေပး သိျမင္လာေစျခင္း စတဲ့နည္းလမ္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

အိုင္စီတီအေနနဲ႔ တျခားက႑ေတြက စြမ္းအင္သံုးစြဲမႈ အေနအထားေတြကို ပိုၿပီးေကာင္းမြန္ တိုးတက္လာေအာင္နဲ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အက်ိဳးဆက္ေတြကို ေလွ်ာ့ခ်တဲ့ေနရာမွာ မ်ားစြာပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ တယ္ဆိုတာကိုလည္း ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အိုင္စီတီက႑ဟာ ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမႈ၊ အဆိပ္အေတာက္မ်ားျပားလာမႈ၊ ေျမနဲ႔ေရ အသံုးခ်မႈ၊ အိုဇုန္းလႊာပ်က္သုဥ္းလာမႈနဲ႔ မ်ိဳးစိတ္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈေတြကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းဖို႔အတြက္ စမတ္ Applications ေတြနဲ႔ နည္းလမ္းေတြကိုပါ ေပးစြမ္းႏိုင္ပါတယ္။

 

Green ICT လႈပ္ရွားမႈမ်ား

Green ICT ဆိုတာ ေရရွည္အတြက္ရည္မွန္းတဲ့ ကမၻာႀကီးရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမွာ အေရးပါတဲ့ မ႑ိဳင္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဂရင္းအိုင္စီတီဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာအေၾကာင္း အရာမ်ားစြာ ပါဝင္လ်က္ရွိပါတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့ ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ အိုင္စီတီရဲ႕ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ၊ အဲဒီသက္ေရာက္မႈေတြကို ရွင္း လင္းေပးမယ့္ နည္းပညာေတြနဲ႔ စမတ္ Application ေတြ၊ စြမ္းအင္သံုးစြဲမႈေတြကို ပါးနပ္စြာေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ဖို႔ အစီအမံေတြ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းရာမွာ အသံုးျပဳတဲ့ အသစ္အသစ္ေသာ နည္းစနစ္ေတြ၊ နည္းပညာေတြ၊ ဂရင္း အိုင္စီတီဆိုင္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ပံုစံေတြ၊ ဂရင္းအိုင္စီတီအေၾကာင္း ပညာေပးျခင္းနဲ႔ လူထုရဲ႕နားလည္သိျမင္လာမႈ စတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ဂရင္းအိုင္စီတီမွာ က်ယ္ျပန္႔စြာ သံုးစြဲလာတဲ့ Application နဲ႔ ေျဖရွင္းမႈေတြအေနန႔ဲ အမ်ားဆံုး ေတြ႕ႏိုင္တာကေတာ့ Cloud Computing စနစ္ေတြ၊ တယ္လီအစည္းအေဝးပြဲေတြ၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းလမ္းေတြနဲ႔ျဖန္႔ခ်ိတဲ့ စာေစာင္ေတြ (Digital Publications) ေတြ၊ Powet Save ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္တဲ့ ကိရိယာေတြ၊ စြမ္းအင္ ေခြၽတာမႈကို ဦးစားေပးတည္ေဆာက္ထားတဲ့ အေဆာက္အအံုေတြ၊ အပူေပးစနစ္ေတြနဲ႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ ေရးစနစ္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ စီးပြားပ်က္ကပ္နဲ႔အတူ စြမ္းအင္ျပႆနာေတြနဲ႔ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲလာျခင္းေတြက ကမၻာ့စီးပြားေရးစနစ္ကို အေျပာင္းအလဲတစ္ရပ္ ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ စီးပြား ေရးျပႆနာႏွစ္ရပ္စလံုးအတြက္ ေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ Green economy လို႔ေခၚတဲ့ စီးပြားေရးစနစ္တစ္ရပ္ကိုပါ တည္ေဆာက္ျဖစ္ေစခဲ့ ပါတယ္။ ဂရင္းအိုင္စီတီရဲ႕ အေရးပါ မႈကို အသိအမွတ္ ျပဳလာၿပီးတဲ့ေနာက္ ဂရင္းအိုင္စီတီက႑မွာ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားနဲ႔ လႈပ္ရွားမႈေတြကို ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မွာေကာ၊ တစ္ႏိုင္ငံခ်င္းအေနနဲ႔ ေကာ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္လာၿပီလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)

 

ကလ်ာအိအိလြင္

Ref: www.researchgate.net (Green ICT Alltications Towards the Achievement of Sustainable Development)

ကလ်ာအိအိလြင္
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.