1051_Cov.jpg
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1051
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
သိပံၸ၊ နည္းပညာႏွင့္ သဘာ၀၀န္းက်င္
နည္းပညာႏွင့္ စိမ္းလန္းသာယာေသာ ကမၻာေျမဆီသို႔ - ၂ ဂရင္းအိုင္စီတီ နိဒါန္း

ဂရင္းအိုင္စီတီမွာ အသစ္တီထြင္ ဆန္းသစ္ထားတဲ့ အိုင္စီတီနည္းလမ္းေတြ၊ အီလက္ထေရာနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈေတြ၊ Green Practices လို႔ ေခၚၾကတဲ့ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈကိုပါ အေလးေပးလာတဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈေတြနဲ႔ ထုတ္လုပ္လာတဲ့ Smart Technologies ေတြ စတဲ့ေဝါဟာရေတြ၊ အခန္းက႑ေတြဟာ ပါဝင္အက်ံဳးဝင္လ်က္ရွိပါတယ္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြတဲ့ နည္းပညာဆိုရာမွာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တင္မက လူသားေတြရဲ႕ဘဝကိုပါ အရည္အေသြး ပိုၿပီးတိုးတက္ျမင့္မားလာေစဖို႔ဆိုတဲ့ အခ်က္လည္း ပါဝင္ပါတယ္။

အိုင္စီတီ (Information & Communication Technologies) ေတြဟာ လူသားေတြရဲ႕ေန႔စဥ္ ေနထိုင္မႈဘဝေတြကို တိုးတက္ျမင့္မားလာေစၿပီး ပိုမိုအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕လာေစခဲ့ေပမယ့္ ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚမွာေတာ့ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြ ရွိလာခဲ့ပါတယ္။

အခု ေဆာင္းပါးေတြမွာ ဂရင္းအိုင္စီတီရဲ႕ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္နဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ အသံုးခ်ျခင္းအေၾကာင္းေတြကို တင္ျပသြားပါမယ္။           ဒီေဆာင္းပါးေတြဟာ ဂရင္းအိုင္ စီတီဆိုတဲ့အေၾကာင္းကို နားလည္မႈနဲ႔အတူ အသံုးခ်မႈအပိုင္း၊ တီထြင္ဆန္း သစ္မႈအပိုင္းနဲ႔ နည္းဗ်ဴဟာေတြကို ပိုမိုရင္းႏွီးသြားဖို႔အျပင္ ဂရင္းအိုင္စီတီနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ မူဝါဒေရးဆြဲခ် မွတ္သူေတြကိုပါ အသိေပးလိုတဲ့   ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ မူရင္းစာေရးသူက ေရးသားခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

အိုင္စီတီ နည္းပညာေတြဟာ ဘဝေတြကို ဘယ္လိုအဆင္ေျပေစတယ္၊ ျမင့္မားေစတယ္ဆိုတဲ့  အေၾကာင္းအရာေတြကေတာ့ အထူး ေျပာစရာ မလိုေတာ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီအိုင္စီတီနည္းပညာကပဲ လက္ရွိအေနအထားေတြကို ဘယ္လိုေျပာင္း လဲလိုက္ႏိုင္တယ္ဆိုတာနဲ႔ ေရရွည္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမယ့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးကိစၥေတြအတြက္ အားေကာင္းတဲ့ ေမာင္းႏွင္အားတစ္ခုလည္းျဖစ္တယ္ ဆိုတဲ့အေၾကာင္းကိုလည္း သိထားဖို႔လိုပါတယ္။ ဒီစာတမ္းေတြကို ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ဝန္းက်င္မွာ ေရးသားခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ဂရင္းအိုင္စီတီနဲ႔ပတ္သက္လို႔ စာဖတ္သူေတြရဲ႕ အေတြးေတြ ပိုမိုျဖန္႔က်က္ႏိုင္ဖို႔နဲ႔ မိမိႏိုင္ငံအေန အထားနဲ႔ကိုက္ညီတဲ့ အသံုးခ်မႈေတြကို ေခတ္နဲ႔အညီေတြးေတာႏိုင္ေစဖို႔ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ေဖာ္ျပေပးျခင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

အိုင္စီတီနည္းပညာမ်ားဟာ လူသားေတြရဲ႕ လုပ္ငန္းခြင္ဘဝ၊ တစ္ကိုယ္ေရဘဝေတြမွာ ပိုမိုအဆင္ ေျပေခ်ာေမြ႕ေစမႈနဲ႔အတူ ေရာက္ရွိလာခဲ့တာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ၊ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားနဲ႔ လူမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေတြအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ က႑တစ္ခုအေနနဲ႔လည္း ရပ္တည္ခဲ့ပါတယ္။ စီးပြားေရးအသြင္ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္မွာလည္း အိုင္စီတီဟာ အေရးႀကီးတဲ့ပေလယာတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္း (Enterprises) ေတြအတြက္လည္း ယွဥ္ၿပိဳင္မႈေရးရာမွာ မရွိမျဖစ္ရင္းျမစ္တစ္ခုအျဖစ္ပါ ရပ္တည္လ်က္ ရွိပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္ တစ္ဖက္က အက်ိဳးအျမတ္ေတြကို ေပးႏိုင္တဲ့အေလ်ာက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေတြကို မ်ားစြာသံုးစြဲရျခင္းနဲ႔ ကာဘြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ ဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္လႊတ္မႈေတြေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈေတြကိုလည္း ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အိုင္စီတီဟာ တစ္ကမၻာလံုးနဲ႔ဆိုင္တဲ့ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ျပႆနာေတြနဲ႔ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ အဲဒီျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းဖို႔ နည္း လမ္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။

အိုင္စီတီဟာ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈလုပ္ငန္းေတြကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ဆိုတာကို လက္ခံထားၾကၿပီလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဂရင္းအိုင္စီတီ သို႔မဟုတ္ ေရရွည္အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းတဲ့ အိုင္စီတီသံုးစြဲမႈအပိုင္းမွာ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္တဲ့ ဒီဇိုင္း၊ ထုတ္လုပ္မႈ၊ အသံုးျပဳမႈနဲ႔အတူ ကြန္ပ်ဴတာ၊ ဆာဗာအပါအဝင္ တြဲဖက္စနစ္ေတြ အားလံုးကို စြမ္းအင္သံုးစြဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ မလိုလားအပ္တဲ့ဓာတ္ေငြ႕ေတြ ထုတ္လႊတ္မႈ ေလ်ာ့နည္းေစေရးနဲ႔ ရင္းျမစ္ေတြကို မလိုအပ္ဘဲမသံုးစြဲမိေရးတို႔အတြက္ ဦးတည္စဥ္းစားၾကပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ စြမ္းအင္သံုးစြဲမႈ အပိုင္းမွာလည္း ပိုမိုထိေရာက္စြာ အေပါင္း လကၡဏာေဆာင္စြာ အသံုးခ်ႏိုင္ေရးနဲ႔ ေရရွည္အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြ လည္း ပါဝင္လာပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေတြအတြက္လည္း ေငြကုန္ေၾကးက် သိပ္မမ်ားရဘဲ မိမိလုပ္ငန္းေတြအတြက္ ပိုမိုအသံုးတည့္ လာတဲ့အပိုင္းေတြ ရွိလာပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းေတြကို ျပန္လည္ Recycle ျပဳလုပ္ အသံုးျပဳ ျခင္းကေန ေငြကုန္ေၾကးက်ေခြၽတာ လာႏိုင္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဂရင္းအိုင္စီတီဆိုတာကို ပိုမိုစိတ္ပါဝင္စားလာၾကၿပီး ေဆာင္ရြက္ဖို႔ တြန္းအားရွိလာတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ  အိုင္စီတီရဲ႕ သက္ေရာက္မႈမ်ား

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အေပၚမွာ အုိင္စီတီရဲ႕ သက္ေရာက္မႈအပိုင္းကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အပိုင္း သုံးပိုင္းေတြ႕ႏုိင္ပါတယ္။ ပထမတစ္ပိုင္းက အိုင္စီတီထုတ္လုပ္မႈ၊ အသံုးျပဳမႈ၊ ျပန္လည္ Recycle ျပဳလုပ္ကာ အသံုးျပဳမႈနဲ႔ အမိႈက္အေနနဲ႔ စြန္႔ပစ္ျခင္းေတြပါဝင္တဲ့ အိုင္စီတီသံသရာ (ICT sycle) နဲ႔ တိုက္႐ိုက္ ပတ္သက္ေနပါတယ္။ ဒုတိယတစ္ခုကေတာ့ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းေတြ၊ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးနဲ႔ စားသံုးမႈ ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္တဲ့ အိုင္စီတီအသံုးခ်မႈနည္းလမ္းေတြ ပါဝင္ပါတယ္။ တတိယအခ်က္က အုိင္စီတီသံုးစြဲႏုိင္မႈ အတိုင္း အတာအေပၚ မူတည္တဲ့ အတၱလူ သားေတြရဲ႕အျပဳအမူ အက်င့္စ႐ိုက္ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ စီးပြားေရးစနစ္ေတြနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ ေျပာင္းလဲမႈေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ေရရွည္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ဖို႔အတြက္ အိုင္စီတီဟာ ျပႆနာျဖစ္ေစတဲ့တရားခံျဖစ္သလို ျပန္လည္ဆယ္တင္ေပးမယ့္ နည္း လမ္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ အိုင္စီတီစနစ္မ်ားနဲ႔ နည္း ပညာေတြဟာ ထုတ္လုပ္ေနတဲ့ ကာလအတြင္း၊ သူတို႔ကို စြန္႔ပစ္လိုက္တဲ့ကာလအတြင္း နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈေတြကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါတယ္။ ထုတ္လုပ္ရာမွာ စြမ္းအင္သံုးစြဲရမႈ၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ားစြာ အသံုးျပဳရ မႈ၊ ဂရင္းေဟာက္စ္ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္ လႊတ္မႈ၊ ထုတ္ကုန္ေတြအေနနဲ႔  အ ဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့အဆင့္ ျမင့္မားမႈ၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းေတြကို စနစ္ တက်မစီမံမေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈေတြဟာ ဆိုးက်ိဳးေတြကို ျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့အခ်က္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔ လူမႈေန႔ စဥ္ဘဝေတြမွာ အိုင္စီတီရဲ႕ ပါဝင္မႈ ႀကီးထြားလာမႈကို ေဖာ္ျပရရင္ ၂ဝ၂၂ ခုႏွစ္မွာ အိုင္စီတီက႑အတြက္လွ်ပ္ စစ္သံုးစြဲမႈပမာဏဟာ ၂ဝ၁ဝ တုန္း ကပမာဏထက္ ႏွစ္ဆပိုမိုမ်ားျပားလာမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။ အဲဒီပမာဏဟာ ၂ဝ၃ဝ ခုႏွစ္မွာေတာ့ သံုးဆပိုမ်ားလာၿပီး ၁၇ဝဝ Terawatts ပမာဏထိ သံုးစြဲလာရလိမ့္မယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။

 

ကလ်ာအိအိလြင္

 

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)

Ref: www.researchgate.net (Green ICT Applications Towards the Achievement of Sustainable Development)

ကလ်ာအိအိလြင္
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.