1051_Cov.jpg
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1051
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
သိပံၸ၊ နည္းပညာႏွင့္ သဘာ၀၀န္းက်င္
နည္းပညာႏွင့္ စိမ္းလန္းသာယာေသာ ကမၻာေျမဆီ ဂရင္း အိုင္စီတီ ႏွင့္ နိဒါန္း

အိုင္စီတီ (ICT) လို႔ ေခၚေနၾကတဲ့ Information and Communication Technology နည္းပညာေတြဟာ စြမ္းအင္စားသံုးမႈနဲ႔ ရပ္တည္ေနရတဲ့ နည္းပညာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္လည္း စြမ္းအင္ေခြၽတာဖို႔နဲ႔ စြမ္းအင္ထိန္းသိမ္းဖို႔အတြက္လည္း အိုင္စီတီဟာ အေရးပါတဲ့က႑မွာ ရွိေနျပန္ပါတယ္။

အိုင္စီတီဆိုတာကို စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံု၊ လုပ္ငန္းေတြ၊ ကုန္သြယ္မႈပိုင္းေတြမွာ ပိုမိုထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစဖို႔ အစဥ္အလာအားျဖင့္ သံုးစြဲခဲ့ပါတယ္။ မၾကာမီ ေရာက္လာေတာ့မယ့္ အနာဂတ္မွာေတာ့ Sustainable Electricity Generation ဆိုတဲ့ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို ေရရွည္အတြက္ ထိန္းသိမ္း ေခြၽတာသံုးစြဲေရးဆိုတဲ့ စိတ္ကူးဆီကို ေျပာင္းလဲသြားတဲ့ စြမ္းအင္က႑ဆိုင္ရာ ႐ႈျမင္မႈအေျပာင္းအလဲမွာ အိုင္စီတီဟာ အေရးပါတဲ့အခန္းက႑ကေန ပါဝင္လာေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ Computing နယ္ပယ္မွာ ေခတ္မီနည္းပညာေတြျဖစ္တဲ့ Smart Technology ေတြ ေရွ႕ေရာက္လာျခင္းနဲ႔အတူ ျပည္တြင္းနဲ႔ ေဒသတြင္း စြမ္းအင္သံုးစြဲမႈပမာဏေတြ တစ္စတစ္စမ်ားျပားလာမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေနတဲ့ ေနာက္ထပ္နည္းလမ္းမ်ားစြာလည္း လက္ရွိမွာ တိုးတက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ စြမ္းအင္သံုးစြဲမႈ မ်ားျပား လာတာနဲ႔အမွ် စြမ္းအင္ ေခြၽတာထိန္းသိမ္းဖို႔ နည္းလမ္းေတြလည္း တိုးပြားလာတဲ့ေခတ္မွာ အဲဒီစိတ္ကူး စိတ္သန္းေတြကို အေျခတည္ၿပီး စိမ္းလန္းသာယာေသာ ကမၻာေျမအတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမယ့္ အိုင္စီတီအေၾကာင္းကို အပိုင္းလိုက္ခြဲကာ တင္ျပေရးသားလိုပါတယ္။

Green ICT အေၾကာင္းကို ေရးသားမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ သူနဲ႔ ပတ္သက္ ရာပတ္သက္ေၾကာင္း ေဝါဟာရေတြကို အရင္ဆံုးတင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

 

Green ICT (ဂရင္းအိုင္စီတီ)

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို မထိခိုက္ေစရေအာင္ ဖန္တီးထားတဲ့ အိုင္စီတီနည္းပညာကို ေခၚျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အုိင္စီတီက႑အေနနဲ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ဆိုးက်ိဳး သက္ေရာက္မႈနည္းပါးရေလေအာင္ ဘယ္လိုေလွ်ာ့ခ်ၾကမလဲဆိုတဲ့အခါ Green ICT ဆိုတဲ့ နည္းလမ္းမ်ားနဲ႔ အသံုးျပဳလာၾကပါတယ္။

 

Green Technology

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ သဟဇာတျဖစ္တဲ့၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို မထိခိုက္ေစတဲ့ နည္းပညာအားလံုးကို ဆိုလိုပါတယ္။ Green Technology အားလံုးဟာ ကမၻာေျမႀကီးရဲ႕ ရာသီဥတုတည္ၿငိမ္ေစေရးနဲ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ေရရွည္တည္တံ့ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေရး တို႔ကို ရည္ရြယ္ၿပီး  တီထြင္ထုတ္လုပ္လာတဲ့ နည္းပညာလမ္းေၾကာင္း၊ နည္းနာနဲ႔ တီထြင္ဆန္း သစ္မႈမ်ားအားလံုးကို ေခၚပါတယ္။

 

ICT(အိုင္စီတီ)

သတင္းအခ်က္အလက္ (Information) ေတြကို သိမ္းဆည္း ျဖန္႔ေဝေပးဖို႔ အသံုးျပဳတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္နဲ႔ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ နည္းပညာ (Information and Communication Technology) အားလံုးကို ေခၚပါတယ္။

 

ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေပးေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးျပဳလုပ္ရာမွာ လက္ရွိမ်ိဳးဆက္အတြက္သာမဟုတ္ဘဲ ေနာင္လာမယ့္ မ်ိဳးဆက္အတြက္ပါ ရည္ရြယ္ၿပီး ျပဳလုပ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီလုိမ်ိဳး ဆက္အတြက္လည္း လိုအပ္ခ်က္ေတြ ျပည့္ဝ၊ ေနာင္လာမယ့္မ်ိဳးဆက္ အတြက္လည္း ျဖည့္ဆည္းေပးၿပီးသား ျဖစ္ေအာင္၊ သူတို႔အတြက္ ခ်န္ေပးရမယ့္ ရင္းျမစ္ေတြကို မထိမခိုက္ေစဘဲ ျပဳလုပ္တဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြကို ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေပးတဲ့ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းေတြ (Sustainable Development) လို႔ ေခၚပါတယ္။

က်န္းမာေရး၊ အစားအေသာက္၊ ပညာေရး၊ စားဝတ္ေနေရးနဲ႔ သင့္တင့္ ေလ်ာက္ပတ္တဲ့ နည္းပညာကို အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးေတြကို ေလးစားလိုက္နာျခင္းစတဲ့ လူမႈ အျမင္မ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီးျပဳလုပ္တဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလမ္းစဥ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေရရွည္တည္တံ့ထိန္းသိမ္းမႈကေတာ့ အရင္ကဆို သဘာဝေဂဟစနစ္ ေရရွည္တည္တံ့ဖို႔ ထိန္းသိမ္းမယ္ဆိုတဲ့ အိုင္ဒီယာကိုသာ ေတြးမိၾကတဲ့ အျမင္တစ္ခုျဖစ္ေပမယ့္ အခုအခါမွာေတာ့ အဲဒီ Sustainable ပတ္သက္ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအျမင္ေတြဟာ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာကာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ နယ္ပယ္ဆိုင္ရာကိစၥေတြ၊ ေနာင္လာမယ့္ မ်ိဳးဆက္ေတြအတြက္ဆိုတာထိ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္လာၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

 

Smart Technologies

တစ္ခုခုအတြက္ အထူးသီးသန္႔ ထုတ္လုပ္တဲ့ နည္းပညာမ်ဳိးကို ေခၚပါတယ္။ ယခင္က Smart Technology ဆိုတာ SMART(Self-Monitoring Analysis and Reporting Technologyes) ဆိုၿပီး မိမိကြန္ပ်ဴတာ Hard Disk ရဲ႕ စနစ္ေတြကို ေစာင့္ ၾကည့္ထိန္းသိမ္းတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး စိတ္ကူးစိတ္သန္းေတြပါ ေရာယွက္ပါဝင္လာၿပီး ခ်ိန္ညႇိထိန္းသိမ္းတဲ့ နည္းပညာမ်ားကိုပါ ေခၚတြင္လာပါတယ္။

 

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲလာျခင္း

ေလထုထဲက ဂရင္းေဟာက္စ္ ဓာတ္ေငြ႕ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အပူခ်ိန္ျမင့္မားလာမႈရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးဆက္အေနနဲ႔ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈေတြကို ေခၚပါတယ္။ အဲဒီလို ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈေတြဟာ ကမၻာႀကီးကို ႀကီးမားစြာ အက်ဳိးသက္ေရာက္လ်က္လည္း ရွိေနပါတယ္။

 

ဂရင္းအိုင္စီတီနိဒါန္း

ဂရင္းအိုင္စီတီဆိုတာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈနဲ႔ ကိုက္ညီစြာ၊ သင့္ေတာ္ေစမယ့္ အိုင္စီတီ ပညာရပ္ေတြကိုေခၚျခင္း ျဖစ္တယ္ဆိုၿပီး ေဝါဟာရအသစ္ အေနနဲ႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အိုင္စီတီနည္းလမ္းေတြကို Sustainable Development အတြက္ အထူးရည္ရြယ္ၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို မထိခိုက္ရေလေအာင္ အသံုးျပဳတဲ့ အိုင္စီတီနည္း ပညာေတြကို ဂရင္းအိုင္စီတီဆိုၿပီး ေခၚေဝၚၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကလ်ာအိအိလြင္

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)

Ref:www.researchgate.net/publication/261411862.

ကလ်ာအိအိလြင္
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.