18-1-2018
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1046
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
သိပံၸ၊ နည္းပညာႏွင့္ သဘာ၀၀န္းက်င္
ဆိုက္ဘာလံုၿခံဳေရး၊ ကြန္ပ်ဴတာ လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ အေမးအေျဖမ်ား

Cyber Security ဆိုတဲ့ ဆိုက္ဘာလံုၿခံဳေရးကိစၥဟာ ဒီလိုနည္းပညာေခတ္မွာ အေရးတႀကီးေဆာင္ရြက္ရတဲ့ ကိစၥျဖစ္လာပါၿပီ။ ဆိုက္ဘာလံုၿခံဳေရးက ေခတ္နဲ႔အညီ အေရးပါလာတဲ့ အခ်ိန္အခါမ်ဳိးမွာ ဆိုက္ဘာလံုၿခံဳေရးနဲ႔ ပတ္သက္ဆက္စပ္ၿပီး ဆိုက္ဘာနယ္ပယ္မွာ က်င္လည္သူ ေတြလည္း သိထားသင့္တယ္ဆိုတဲ့ အေျခခံဆုိက္ဘာလံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ေမးခြန္းေလးေတြကို စုစည္းျဖစ္ ပါတယ္။ ေမးခြန္းေတြအျပင္ အေျဖေတြကိုပါ တတ္ႏိုင္သေလာက္ စုစည္းကာ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

 

(၁) ဆိုက္ဘာလံုၿခံဳေရး

(Cyber Security) ဆိုတာ ဘာလဲ။

ဆိုက္ဘာလံုၿခံဳေရးဆိုတာ အိုင္တီလံုၿခံဳေရး (International Technology Security) လည္း မည္ပါတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာေတြ၊ နက္ေဝါ့ခ္ေတြ၊ ပ႐ိုဂရမ္ေတြနဲ႔ ေဒတာေတြကို မလိုလားအပ္တဲ့ ဝင္ေရာက္အသံုးခ်မႈေတြ၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ဒါမွမဟုတ္ ဖ်က္ဆီးမႈေတြ ျပဳလုပ္ခံရျခင္း အႏၲရာယ္ ကေန ကာကြယ္ဖို႔ အရံအတားေတြ ျပဳလုပ္ထားျခင္းကို ေခၚပါတယ္။

 

(၂) ကြန္ပ်ဴတာလံုၿခံဳေရးဆိုတာ ဘာလဲ။

ကြန္ပ်ဴတာလံုၿခံဳေရးဆိုတာလည္း တစ္နည္းအားျဖင့္ ဆိုက္ဘာလံုၿခံဳေရး သို႔မဟုတ္ အိုင္တီလံုၿခံဳေရးပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေဖာ္ျပခဲ့သလိုပဲ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ေတြကို ျပင္ပကခိုးယူ ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္မႈေတြ၊ ဖ်က္ဆီးမႈေတြ၊ မလိုလားအပ္တဲ့ အႏၲရာယ္ေတြကေန ကာကြယ္ထား ျခင္းကို ေခၚပါတယ္။

 

(၃) ကြန္ပ်ဴတာ လံုၿခံဳေရးရွိဖို႔ ဘာေၾကာင့္ အေရးပါတာလဲ။

ကြန္ပ်ဴတာတစ္ခုထဲမွာရွိေနတဲ့ ေဒတာေတြဟာ ျပင္ပကကိုယ္မသိတဲ့ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ကေန ခိုးဝင္ရယူႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီလိုခိုးဝင္ေရာက္ၿပီး Malacious Contents တစ္မ်ဳိးမ်ဳိး ထားခဲ့မယ္ဆိုရင္လည္း ကြန္ပ်ဴတာရဲ႕ လံုၿခံဳေရးပိုင္းဟာ အေႏွာင့္အယွက္အႀကီးအက်ယ္ ျဖစ္ရပါၿပီ။ ပိုင္ရွင္မသိလုိက္ဘဲ ကြန္ပ်ဴတာထဲကို က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္သူေတြဟာ တျခားကြန္ပ်ဴတာေတြ ဒါမွ မဟုတ္ ဝက္ဘ္ဆုိက္ေတြ သို႔မဟုတ္ နက္ေဝါ့ခ္ေတြကို တိုက္ခုိက္ဖို႔အတြက္ မိမိရဲ႕ကြန္ပ်ဴတာကို ဝင္သံုးတတ္ပါတယ္။ လက္စားေခ်တာမ်ဳိးလုပ္တတ္တဲ့ တခ်ိဳ႕ဟက္ကာေတြကေတာ့ တစ္စံုတစ္ေယာက္ရဲ႕ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ကို ပ်က္စီးေအာင္ျပဳလုပ္ၿပီး ေဒတာေတြ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးေအာင္ ျပဳ လုပ္တတ္ပါတယ္။

 

(၄) ကြန္ပ်ဴတာေပၚက Privacy ဆိုတာ ဘာလဲ။

လူတစ္ဦးခ်င္းက သိုသိပ္ထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို Privacy အခ်က္အလက္ေတြအျဖစ္ ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ Location တစ္ခုမွာ လံုၿခံဳတယ္လို႔ဘယ္ေလာက္ ခံစားမိလဲဆိုတာကိုလည္း Privacy အျဖစ္ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ဝက္ဘ္ဆုိက္ေတြကို ဝင္ၾကည့္တဲ့အခါ မိမိေဖာ္ျပတဲ့ အခ်က္အလက္၊ မေဖာ္ျပမယ့္ အခ်က္အလက္ စတာေတြဟာ Privacy ပဲျဖစ္ၿပီး အဲဒီအခ်က္အလက္ေတြကို ဘယ္လိုအသံုးျပဳမွာလဲ၊ အဲဒီအခ်က္အလက္ေတြကို ဘယ္သူေတြကိုေပးသိမွာလဲ၊ ဒါမွမဟုတ္ ဒီအခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ User ရဲ႕ ေနာက္ေၾကာင္းကို ေဖာ္ထုတ္မွာလား စတာေတြကလည္း Privacy ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

 

(၅) ကြန္ပ်ဴတာ Threat  ဆိုတာ ဘာလဲ။

ကြန္ပ်ဴတာလံုၿခံဳေရးပိုင္းကေန ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ Threat ဆိုတဲ့ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ အႏၲရာယ္ဆိုတာ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္၊ ကြန္ပ်ဴတာလည္ပတ္မႈေတြကို တစ္စံုတစ္ရာေသာအတိုင္း အတာထိ ထိခိုက္ေစႏုိင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္းကိုေခၚပါတယ္။ ၿခိမ္းေျခာက္မႈဆိုတာက အႏၲရာယ္ တပ္အပ္ေပးလိုက္ၿပီဆိုတာမ်ဳိးေတာ့ မဟုတ္ေသးပါဘူး။ ျဖစ္လာႏိုင္ေျခရွိတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြဟာ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ေတြ၊ နက္ေဝါ့ခ္ေတြနဲ႔ တျခားအရာေတြကို တုိက္ခိုက္လာ ႏိုင္တာျဖစ္ပါတယ္။

 

(၆) ကြန္ပ်ဴတာလံုၿခံဳေရးအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြက ဘာေတြလဲ။

ကြန္ပ်ဴတာလံုၿခံဳေရးအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့ ထ႐ိုဂ်န္ (Trojan) ဆိုတဲ့ အ႐ႈပ္ေထြးဆံုးနဲ႔ အႏၲရာယ္အမ်ားဆံုးေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ ဗုိင္းရပ္စ္ဆိုတဲ့ လူသိအမ်ားဆံုး ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ Worm လို႔ ေခၚတဲ့ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေအာင္ဒီဇိုင္းဆင္ထားတဲ့ ေဘးဥပဒ္ သိပ္မျဖစ္ေစတဲ့ Program တစ္မ်ဳိးတို႔အျပင္ Spyware ေတြ၊ Scareware ေတြ၊ Keylogger ေတြ၊ Adware ေတြနဲ႔ Backdoot စတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

 

(၇) Computer Risk ဆိုတာ ဘာလဲ။

မိမိကြန္ပ်ဴတာရဲ႕ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ Risk တစ္ခုခုျဖစ္ေနၿပီဆိုရင္ ဒါဟာ ကြန္ပ်ဴတာရဲ႕ Hardware ပိုင္း၊ ေဆာ့ဖ္ဝဲပိုင္း၊ ေဒတာနဲ႔ Information ပုိင္းတစ္ခုခုမွာ ထိခိုက္ပ်က္စီးသြားေစ ႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့သေဘာပါပဲ။ တခ်ဳိ႕ေသာ ထိခိုက္မႈေတြဟာ မေတာ္တဆျဖစ္ရပ္ေတြျဖစ္ေပမယ့္ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ တစ္စံုတစ္ေယာက္ရဲ႕ လက္ခ်က္ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီလိုဆို ဒါကို ကြန္ပ်ဴတာဆုိင္ရာ ရာဇဝတ္မႈလို႔ ေခၚၾကပါတယ္။

 

(၈) အင္တာနက္လံုၿခံဳေရးဆိုတာ ဘာလဲ။

အင္တာနက္လံုၿခံဳေရးဆိုတာ ကြန္ပ်ဴတာလံုၿခံဳေရးဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္က ေခါင္းစဥ္ခြဲ တစ္ခုလို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ သူကေတာ့ အင္တာနက္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ကြန္ပ်ဴတာလံုၿခံဳေရးပိုင္းေပါ့။ ရံဖန္ရံခါမွာ Browser လံုၿခံဳေရးအဆင့္ေတြ ပါဝင္တတ္ၿပီး နက္ေဝါ့ခ္လံုၿခံဳေရးဆိုတာလည္း ပါ ဝင္တတ္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံမွာလည္း Operating System တစ္ခုလံုးကိုၿခံဳၿပီး ေယဘုယ်ကာကြယ္ထားတာမ်ိဳးလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။

ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးမွာ ထည့္ရတတ္တဲ့ Antivirus နဲ႔ Internet Security ဆိုတဲ့ အကာအကြယ္ႏွစ္ခုၾကားမွာ အဓိကကြာျခားတာကေတာ့ Antivirus က မိမိကြန္ပ်ဴတာကို က် ေရာက္လာႏုိင္တဲ့ ဗိုင္းရပ္စ္ေတြကို ကာကြယ္ေပးတာျဖစ္ၿပီး အင္တာနက္လံုၿခံဳေရးေဆာ့ဖ္ဝဲကေတာ့ အင္တာနက္ကတစ္ဆင့္ျဖစ္တတ္တဲ့ Malicious Content ေတြနဲ႔ Action ေတြကို Firewall ကာျခင္းလိုမ်ိဳး ေခတ္မီနည္းပညာေတြကိုအသံုးျပဳၿပီး ကာကြယ္ေပးတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ အင္ တာနက္လံုၿခံဳေရးအေနနဲ႔ မိမိသံုးတဲ့ Passwords ေတြကို ကာကြယ္ထားတာတို႔၊ ကိုယ့္ Account ေတြထဲဝင္မယ္ဆိုရင္ အမ်ားျပည္သူသံုး Hotspot ေတြကိုမသံုးဖို႔နဲ႔ ဟက္ကာေတြ၊ Identity သူခိုးေတြရဲ႕ Malware တိုက္ခုိက္မႈေတြကို မခံရေအာင္ ေရွာင္ရွားျခင္းတို႔လည္း ပါဝင္ပါတယ္။

 

(၉) ကြန္ပ်ဴတာ Worm ဆိုတာ ဘာလဲ။

        ကြန္ပ်ဴတာ Worm ဆိုတာက သူ႔ဘာသာသီးျခားရပ္တည္ေနတဲ့ Malware ကြန္ပ်ဴတာပ႐ိုဂရမ္တစ္ခုသာ ျဖစ္ပါတယ္။ Worm ေတြဟာ တျခားကြန္ပ်ဴတာဆီ ကူးစက္ျပန္႔ႏွံ႔ဖို႔ အတြက္ သူ႔ကိုယ္သူပြားမ်ားပစ္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံမွာ အဲဒီလိုပြားဖို႔အတြက္ နက္ေဝါ့ခ္ေတြကိုအသံုးျပဳတတ္ကာ လံုၿခံဳေရးေကာင္းေကာင္း မ႐ွိတဲ့ကြန္ပ်ဴတာေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ ပစ္မွတ္ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

 

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)

ကလ်ာအိအိလြင္

Ref: www.whatis.techtarget.com,

www.cyberdegree.org,

www.heimdalsecurity.com,

www.en.wikipedia.org,

www.cio.com, www.sans.org,

www.contrib.andrew.cmu.edu,

ကလ်ာအိအိလြင္
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.