1051_Cov.jpg
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1051
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
သိပံၸ၊ နည္းပညာႏွင့္ သဘာ၀၀န္းက်င္
တစိုက္မတ္မတ္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး

ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသရွိ လူထုလူတန္းစားမေရြး ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ တ စုိက္မတ္မတ္လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ ရန္ ပဓာနက်ေသာ လုိအပ္ခ်က္ တစ္ခုမွာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ယဥ္ေက်းမႈ ခုိင္မာစြာ ျဖစ္ထြန္းေရး ပင္ျဖစ္ပါသည္။

 

ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခု၏ အစ

ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခု ျဖစ္ထြန္းေရးအတြက္ ဘာေတြလုိအပ္သလဲဟု ေတြးမိေမးမိပါသည္။ ယဥ္ေက်းမႈမ်ဳိးေစ့တစ္ခုကို မည္သူကစတင္ရွာ ေဖြလာမွာလဲ။ မည္သူေတြက ေျမခ်စုိက္ပ်ဳိးမွာလဲ။ မည္သူေတြက ရွင္သန္ စည္ပင္ျပန္႔ပြားေအာင္လုပ္မွာလဲ။

ေသခ်ာတာတစ္ခုကေတာ့ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုျဖစ္ထြန္းဖုိ႔ တစ္ဦးတစ္ ေယာက္တည္းႏွင့္ မျဖစ္ႏုိင္။ စတင္သူ၊ အားေပးသူ၊ ပ်ဳိးေထာင္သူ၊ ျဖန္႔ေဝသူမ်ား အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်လုိအပ္သည္။ ယင္းတုိ႔ရွိမွသာ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုသည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုတြင္ အျမစ္တြယ္၍ တျဖည္းျဖည္း ခုိင္မာဖြံ႔ၿဖိဳးလာႏုိင္သည္ဟု ေတြးမိသည္။

 

ယုံၾကည္မႈ

ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခု ခုိင္မာစြာျဖစ္ထြန္းရျခင္း၏ အျခားလုိအပ္ခ်က္ တစ္ခုမွာ ယုံၾကည္မႈျဖစ္သည္။ စတင္သည္၊ အားေပးသည္၊ ပ်ဳိးေထာင္သည္၊ ျဖန္႔ေဝသည္ဆုိရာ၌ ယုံၾကည္မႈမရွိပါဘဲမစတင္ႏုိင္၊ အားမေပးႏုိင္၊ မပ်ဳိးေထာင္ႏုိင္၊ သက္ဝင္မႈ၊ ယုံၾကည္ မႈမ်ား ဦးစြာ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနမွသာ ဆင့္ကဲဆင့္ကဲ ျဖစ္ထြန္းလာၾကရေပသည္။ ထုိသေဘာကုိ သတိမူ၍ ျပဳျပင္သင့္ သည္။

 

တြန္းအားတစ္ခု

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကုိယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈေလ်ာ့နည္းလာျခင္းသည္ ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚအာ႐ုံျပဳမိေစေသာ တြန္းအားတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။

မိမိတုိ႔၏ အသက္ရွင္ရပ္တည္ႏုိင္မႈသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အေပၚ မူတည္ေနသည္။ ယခု ဆယ္စုႏွစ္မ်ားတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ သည္ မိမိတုိ႔၏ ဘဝမ်ားအေပၚပုိ၍ လႊမ္းမုိးလာသည္ကုိ သတိျပဳမိသည္။ မုိးလည္းမုိးအေလ်ာက္၊ ေႏြလည္း ေႏြအေလ်ာက္ သိသိသာသာႀကီး ဒုကၡေရာက္ၾကရသည္။

မိမိတို႔ႏုိင္ငံတြင္မူ ၂ဝဝ၈ နာဂစ္ကို ႀကံဳေတြ႔ရေသာအခါ လူအမ်ားစုသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးကုိ သတိထားမိလာၾကသည္။ သဘာဝေဘး ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး၊ အသိပညာျပန္႔ပြားေရးမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဘူမိသိပံၸအသင္း၊ အင္ဂ်င္နီယာအသင္း၊ ငလ်င္ေကာ္မတီစသည့္ အ သင္းအဖြဲ႔မ်ားက ခပ္စိပ္စိပ္ျပဳလုပ္လာခဲ့ၾကသည္။

၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္က တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာျဖင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္း အုိင္မ်ား ေရနည္းျခင္း၊ ခန္းေျခာက္ျခင္းမ်ား ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရျပန္သည္။ ၂ဝ၁၂ သပိတ္က်င္းငလ်င္၊ ၂ဝ၁၅ ေရႀကီးေရလွ်ံျခင္းစသည့္ ေရေဘး၊ ေလေဘး၊ ငလ်င္ေဘးႏွင့္ ေျမၿပိဳေဘး အမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔၏ ဘဝမ်ားကို သိသိသာသာ ႐ုိက္ခတ္လာခဲ့ၾကသည္။ ေျပးစရာေျမမရွိ။ ေသာက္စရာေရမရွိ။ စားစရာ အစာမရွိေသာ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းေသာေန႔အခ်ဳိ ရင္ဆုိင္ၾကရသည္။

သူ႔ဘဝ ကုိယ့္ဘဝ မိမိတုိ႔ဘဝ မ်ားမွာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္လုံၿခံဳ စိတ္ခ်ရမႈမ်ား ေပ်ာက္ဆုံးသြားပုံမ်ဳိး ခံစားလာၾကသည္။ ေရွ႕ဆက္ မိမိတုိ႔ဘဝမ်ားစြာကုိ စိန္ေခၚေနမည့္ ျပႆနာမွာသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ လုံၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈ ကင္းမဲ့လာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ျပည္သူမ်ားသည္ ဘဝႏွင့္ရင္း၍ သိရွိလာၾကၿပီျဖစ္ပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ထုိအသိသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ယဥ္ေက်းမႈခုိင္မာစြာ ျဖစ္ထြန္းလာေရးအတြက္ လုိအပ္ေသာတြန္းအား တစ္ခုျဖစ္ေနသည္။

 

အလင္းေရာင္

၁၉၆၂  ခုႏွစ္က Silent Spring အမည္ရွိ စာအုပ္တစ္အုပ္ ကမၻာမွာထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ ၁၉၅ဝ ဝန္း က်င္ကစၿပီး တြင္က်ယ္စြာအသုံးျပဳေနသည့္ DTT ပုိးသတ္ေဆး ေပါင္းသတ္ေဆးမ်ားေၾကာင့္ ငွက္ကေလးမ်ား၊ ေတာ႐ုိင္းသတၱဝါေလးမ်ား ဆုိးက်ဳိးခံစားရပုံမ်ားကုိ သုေတသနျပဳကာ ေရးသားထားေသာ စာအုပ္ျဖစ္သည္။

ပုိးသတ္ေဆးမ်ားေၾကာင့္ ေႏြဦးငွက္ကေလးမ်ား ေသဆုံးၾကရၿပီး ငွက္ ေတးသံမ်ား ဆိတ္သုဥ္းသြားကာ ေအးခဲသြားရသည့္ေႏြဦးဟု ၫြန္းဆုိ ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တစ္ဆက္တည္းပင္ သဘာဝေလာကႀကီး၏ ႏွစ္သက္ဖြယ္ေကာင္းပုံ၊ မရွိမျဖစ္လုိ အပ္ပုံအေရးပါပုံတုိ႔ကို ေဖာ္ျပထား သည္။ ေလ၊ ေရ၊ ေျမဆီလႊာညစ္ညမ္းျခင္း၏ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ၿခိမ္း ေျခာက္ခံေနရပုံမ်ားကုိပါ ေရးသားထားျခင္းျဖစ္သည္။

Silent Spring စာအုပ္ေရးသူမွာ ဇီဝေဗဒပညာရွင္ ေရခ်ယ္ကာဆန္ Rachel Carson (၁၉ဝ၇-၁၉၆၄) ျဖစ္သည္။ ကာဆန္၏ စာအုပ္သည္ သိပၸံပညာရွင္မ်ား ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားအဖုိ႔ ႀကီးစြာအေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစသည္။ လူအမ်ား၏ အလင္းေရာင္ကုိ ထြန္းညိႇ ေပးခဲ့ေသာ စာအုပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။

ကာဆန္၏စာအုပ္ကုိ ကန္႔ကြက္သူ လက္မခံသူမ်ားလည္းရွိသည္။ စက္မႈဓာတုသိပံၸပညာရွင္မ်ားကမူ ကာဆန္၏ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားမွာ မေသခ်ာမေရမႈသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကုိယ္လိုရာ ဆြဲယူေကာက္ ခ်က္ခ်ထားသည့္ သုေတသန ေလ့ လာမႈသာျဖစ္ေၾကာင္း ပစ္ပစ္ခါခါ ကန္႔ကြက္ေဝဖန္ခဲ့ၾကသည္။

စာအုပ္ထြက္ရွိၿပီး ၁၈ လ အၾကာ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ ကာဆန္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။ ကင္ဆာေဝဒနာ ႏွင့္ျဖစ္သည္။ ေဝဒနာခံစားရသည့္ ၾကားကပင္ သူမ၏ စာအုပ္၊ သူမ၏ သုေတသနေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား မွန္ကန္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကာကြယ္ေခ်ပႏုိင္ခဲ့ ၾကသည္။

Public Awareness

ကာဆန္၏ Silent Spring သည္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ပတ္ သက္ၿပီး ေမွာင္ရိပ္သမ္းေနသည့္ ကမၻာေျမအတြက္ အလင္းတန္းတစ္ခု သဖြယ္ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ေျမကမၻာကုိ ကုိယ့္မိသားစုတစ္ခုလုိ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ၾကရမည္ဟူေသာ အသိမ်ားဝင္လာၾကသည္။

ကာဆန္သည္ သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္ အေရးပါပုံႏွင့္ ေျမကမၻာညစ္ ညမ္းျခင္း၏ ေၾကာက္မက္ဖြယ္အႏၲရာယ္ကို ''လူထုၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ နားလည္သေဘာေပါက္မႈ'' Public Awareness တုိးပြားလာေအာင္ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပခဲ့ သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူမ၏ ႀကိဳး ပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားသည္ ယေန႔ ကမၻာအဝန္း ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား အစျပဳျခင္း၏  အဓိကအခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သူမကုိယ္တုိင္ သိမသြားရွာေပ။

ကာဆန္ထြန္းညိႇခဲ့ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအလင္းေရာင္သည္ ယခုအခါ ကမၻာအႏွံ႔ျဖန္႔က်က္ေတာက္ပေနၿပီ။ ကမၻာ့ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးေန႔၊ ကမၻာေျမေန႔စသျဖင့္ တစ္ကမၻာလုံးအတုိင္းအတာႏွင့္ သတ္မွတ္ႏုိင္ခဲ့တာ ႏွစ္မ်ားစြာၾကာခဲ့ၿပီ။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ သိပံၸႏွင့္ နည္းပညာမ်ားသည္လည္း ေရ ေျမ ေလ ဇီဝ နယ္ပယ္စုံအတြက္ ဆက္ တုိက္ဖြံ႔ၿဖိဳးလ်က္ရွိသည္။ ပတ္ဝန္း က်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားလည္း ႏုိင္ငံအမ်ားစုတြင္ ျပ႒ာန္းႏုိင္ခဲ့ၿပီ။ စီမံကိန္းအသစ္တစ္ ခုလုပ္တုိင္းလည္း Environmetal Impact Assessment-EIA  လုပ္သည့္ အေလ့အထမ်ားလည္း ရွိလာ ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ယင္းတုိ႔သည္ ပတ္ ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ယဥ္ေက်းမႈ တစ္စတစ္စဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာျခင္း၏ ျပယုဂ္မ်ားပင္ျဖစ္ေပသည္။

 

တုိ႔ဘဝ တုိ႔အေျခအေန

မိမိတုိ႔ဘဝ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံအေနႏွင့္ေရာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ယဥ္ေက်းမႈအေျခအေနမည္သုိ႔ရွိပါသလဲ။ ေရခံေျမခံေကာင္းရွိေနသည္ဟု ဆုိႏုိင္ပါသည္။

 

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး

ယဥ္ေက်းမႈဖြ႔ံၿဖိဳးေစေရး၏ အေျခခံမ်ားျဖစ္သည့္ ပညာရွင္မ်ားရွိျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းထားရွိျခင္း၊ ပညာေရးအဆင့္ဆင့္တြင္ ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္ ဝန္းက်င္ေလာက္ႏွစ္မ်ားကစၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရးဆုိင္ရာသင္ခန္းစာမ်ားျပ႒ာန္းထားျခင္း၊ သုေတသနျပဳလုပ္ေစျခင္းတုိ႔မွာ ေရခံ ေျမခံ အေျခခံေကာင္းမ်ားပင္ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

 

ျဖည့္ရမည့္ အား

ေရခံ ေျမခံလည္းေကာင္းသည္၊ မ်ဳိးေစ့လည္းရွိၿပီ။ သို႔ဆုိလွ်င္ ဤမ်ဳိး ေစ့သည္ အပင္ျဖစ္ကာ ဖြံ႔ၿဖိဳးစည္ပင္႐ုံသာရွိေတာ့သည္။ သို႔ေသာ္ သဘာဝေလာကႀကီးကား ဤမွ်လြယ္လြယ္ကူကူခြင့္မျပဳ။ ပုိးရွိသည္၊ ေလာက္ရွိသည္၊ ေလျပင္းရွိသည္၊ ေနျပင္းရွိသည္။ အပင္သစ္ကိုနင္းဖုိ႔၊ ေျခြဖုိ႔၊ ခ်ဳိးႏွိမ္ဖုိ႔ အေၾကာင္းတရားေတြက မ်ားလွသည္။

ဒါဆုိ ဘာလုိအပ္ေသးလဲ။ အပင္သစ္ကို ျပဳစုဖုိ႔၊ ပ်ဳိးေထာင္ဖုိ႔၊ ေရေလာင္းဖုိ႔၊ ေပါင္းသင္ဖုိ႔၊ ေဆးထည့္ဖုိ႔၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖုိ႔ အသိေတြ လုိအပ္ေနပါေသးသည္။ ဖူးေစလုိေသာ ေစတနာ၊ ပြင့္ေစလုိေသာေစတနာ၊ ျပန္႔ပြားေစလုိေသာယုံၾကည္မႈတုိ႔လည္း ျဖည့္စြက္ရပါဦးမည္။

 

တစုိက္မတ္မတ္

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးယဥ္ေက်းမႈ ထြန္းကားေရးသည္လည္း ဤနည္းႏွင့္ တစ္ထပ္တည္းပင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ႏွင့္စပ္ႏြယ္ေသာ Awareness မ်ားကို ၿမိဳ႕ျပေက်းလက္မေရြး၊ လွည္းေနေလွေအာင္း ျမင္းေဇာင္းမက်န္ အ ဆင့္တုိင္းအဆင့္တုိင္း သက္ဝင္ယုံ ၾကည္ၿပီး တ႐ုိတေသ တစ္စုိက္မတ္မတ္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္လုိအပ္လာေခ်ၿပီဟု ယုံၾကည္မိပါေတာ့ သည္။

 

 ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္နီ

ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္နီ
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.