1051_Cov.jpg
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
နတ္မေတာင္အမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္(ေခၚႏူးစုမ္) တြင္ အမႈိက္ပုံးမ်ား ခ်ထားေပးမည္
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1051
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
သိပံၸ၊ နည္းပညာႏွင့္ သဘာ၀၀န္းက်င္
စာေပမူပိုင္ခြင့္၊ ထုတ္ေ၀သူ အခြင့္အေရး ႏွင့္ E-books မ်ား - ၂

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွာ ၁၉၇၆က ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းလိုက္တဲ့ မူပိုင္ခြင့္ အက္ဥပေဒကို ၁၉၉၂ မွာ ထပ္မံၿပီး အသစ္ျပန္လည္ျဖည့္ စြက္ ျပ႒ာန္းပါတယ္။ ဒီျဖည့္စြက္ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြကေတာ့ အေသးစား ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မႈေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုျဖည့္ စြက္ ျပ႒ာန္းတဲ့ မူပိုင္ခြင့္ ဥပေဒကေတာ့ ၁၉၆၄ နဲ႔ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္ၾကားမွာ ေရးဆြဲခဲ့တဲ့ မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒေတြကို ျပန္လည္ၿပီး ျဖည့္စြက္ တာျဖစ္ပါတယ္။

အေသးစားျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ မႈေတြဟာ ၁၉၆၄ မတိုင္ခင္က လက္ရာေတြအတြက္အက်ဳံးမဝင္ ေသးဘဲ လတ္တေလာလက္ရာမ်ား အတြက္သာျဖစ္ေပမယ့္ အက္ ဥပေဒအေနနဲ႔ မူပိုင္ခြင့္အသစ္ ျပင္ ဆင္မႈေတြရဲ႕ ႀကီးမားတဲ့ အဓိက အပိုင္းေတြကိုေတာ့ အဆံုး သတ္ ျဖည့္စြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါ အက္ဥပေဒဟာ မူပိုင္ခြင့္ပိုင္ရွင္ ေတြအေနနဲ႔ မူပိုင္ခြင့္သက္တမ္း ကုန္ေတာ့မွာကို အေၾကာင္းမၾကားခဲ့ ရင္ျဖစ္ျဖစ္၊ မူပိုင္ခြင့္သက္တမ္းကို မတိုးျမႇင့္ျဖစ္ခဲ့ရင္ျဖစ္ျဖစ္၊ သူတို႔ရဲ႕ လက္ရာမူပိုင္ခြင့္ကို အမ်ားျပည္သူ ပိုင္အျဖစ္ မထားရိွလိုတဲ့အခါျဖစ္ျဖစ္ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ဖို႔ အသစ္ ျပင္ဆင္လိုက္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပေဒမွာ ေနာက္ထပ္ အ ေသးစားေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုကေတာ့ အီလက္ထေရာနစ္မူပိုင္ခြင့္ ကာ ကြယ္ေရးဥပေဒတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္က ျပ႒ာန္းတဲ့ No Electronic Theft (NET) Act လို႔ေခၚတဲ့ ဥပေဒပါပဲ။ ၁၉၉၇ NET ဥပေဒဟာ အက်ဳိးအျမတ္ တစ္စံုတစ္ရာ မခံစားရဘဲ မူပိုင္ ခြင့္ခ်ဳိးေဖာက္ခံရသူေတြ အေနနဲ႔ မနစ္နာေစရေအာင္ ေရးဆဲြလိုက္ တာျဖစ္ပါတယ္။ မူပိုင္ခြင့္ခ်ဳိး ေဖာက္ခံရသူေတြ အတြက္ ခ်ဳိး ေဖာက္ သူေတြဘက္က အနည္း ေလး ေလ်ာ္ေၾကးတစ္စံုတစ္ရာ ေပး ဆပ္ႏိုင္ဖို႔နဲ႔ မူပိုင္ခြင့္ခ်ဳိးေဖာက္မႈ ေတြကို တားျမစ္ေပးႏိုင္ေစဖို႔ ျဖစ္ ပါတယ္။

 ေနာက္ထပ္ ျပင္ဆင္ခ်က္ တစ္ခုကေတာ့ မူပိုင္ခြင့္သက္တမ္း ကို တိုးျမႇင့္ႏုိင္တဲ့ Copyright Term Extension Act (CTEA) 1998 ျဖစ္ပါတယ္။ တိုးျမႇင့္တဲ့ သက္တမ္း ကေတာ့ ႏွစ္ ၂ဝ ပါ။ ဒါေၾကာင့္ မူပိုင္ခြင့္ဟာ မူလက စာေရးသူရဲ႕ သက္တမ္းအလြန္ ၂၈ ႏွစ္ သက္ တမ္းအျပင္ အႏွစ္ ၇ဝ ထပ္တိုး သြားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သမိုင္းမွာ ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့အတိုင္း မူပိုင္ခြင့္ေတြ အေပၚ ထိခိုက္ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြ ျဖစ္လာတဲ့အခါမွာ၊ မူပိုင္ခြင့္ သက္ တမ္းကုန္ဆံုးမႈ အႏၲရာယ္နဲ႔ ႀကံဳ လာတဲ့အခါ   အနာဂတ္အတြက္ မူပိုင္ခြင့္သက္တမ္းတိုးဖို႔ ဥပေဒ ေတြ ထပ္မံျပ႒ာန္းရဦးမယ့္ အ လားအလာေတြလည္း ရွိေနျပန္ပါ တယ္။ ဒီလို မူပိုင္ခြင့္သက္တမ္း တိုးတဲ့ကိစၥကေတာ့ လူသိရွင္ၾကား စကားစစ္ထိုးပြဲေတြ ျပဳလုပ္ေနၾက တဲ့ အျငင္းပြားမႈတစ္ခု ျဖစ္ေနဆဲ ပါ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဗဟိုတရား႐ံုး ခ်ဳပ္ကေတာ့ Eldred နဲ႔  Ashcroft အမႈမွာ   မူပိုင္ခြင့္ လက္ကိုင္ထား သူေတြအေနနဲ႔ သက္တမ္းကို ထာဝရတိုးျမႇင့္ဖို႔ အတိအလင္း မ ေလွ်ာက္ထားရင္ အရင္ဥပေဒသာ အသက္ဝင္ေနဦးမွာျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

 ေနာက္ထပ္ မူပိုင္ခြင့္ကာ ကြယ္ေရး ဥပေဒတစ္ခုက DCMA လို႔ေခၚတဲ့ ၁၉၉၈ Digital Millennium Copyright Act  ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီဥပေဒကေတာ့ မူပိုင္ခြင့္ ေတြကို တစ္မ်ဳိးတစ္ဘာသာပံုစံနဲ႔ ကာကြယ္ေပးတာျဖစ္ၿပီး ဒစ္ဂ်စ္တယ္ Application ေတြ ေဆာ့ဖ္ဝဲ ေတြ ကို ဖန္တီးသူေတြအတြက္ ကာ ကြယ္ ေပးထားတဲ့ ဥပေဒလို႔ဆိုႏိုင္ ပါတယ္။ တစ္ဖက္ကလည္း DCMA ဟာ အခ်ဳိ႕ေသာ E-books ေတြအတြက္အကန္႔အသတ္နဲ႔ ကာ ကြယ္ေပးထားပါတယ္။

E-book ေတြရဲ႕ မူပိုင္ခြင့္ ကိစၥမေရးသားခင္မွာ E-book ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကို ထပ္မံေရး သားပါမယ္။ Digital စာအုပ္ သို႔မ ဟုတ္ E-book လို႔ေခၚတဲ့ စာအုပ္မ်ားဟာ ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္ႏိုင္တဲ့ Physical ပံုစံနဲ႔မဟုတ္ဘဲ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ကိရိယာေတြမွာ ဖတ္႐ႈႏိုင္ ေအာင္ျပဳလုပ္ထားတဲ့ စာအုပ္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ယခု ေခတ္မွာဆိုရင္ E-book ဆိုတာ အင္မတန္ကို လူ သံုးမ်ားေနတဲ့၊ လူသိမ်ားေနတဲ့ အ ေခၚအေဝၚတစ္ရပ္သာ ျဖစ္လာပါ ၿပီ။ ဘယ္သူမွ E-book ဆိုတာကို စိမ္းမေနေတာ့ပါဘူး။ စိမ္းေန ေကာင္း စိမ္းေနမွာကေတာ့ E-book မူပိုင္ခြင့္ပါပဲ။

E-book ေတြဟာ ပုံသဏၭာန္ အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ရွိေနပါတယ္။ PDF, HTML, Postscript, Kindle ဒါမွမဟုတ္ Microsoft Reader မ်ားအျဖစ္ Format အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ႐ွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ေခတ္ မွာ လူသိအမ်ားဆံုး E-book Reader ကေတာ့ Amazon က ထုတ္ထားတဲ့ Kindle ျဖစ္ပါတယ္။ Sony က ထုတ္လုပ္တဲ့ Sony Reader  လည္းရွိေပမယ့္ နာမည္ သိပ္မႀကီးလွေသးပါဘူး။  ေအာက္ မွာ E-book ေတြရဲ႕ အက်ဳိးနဲ႔ အ ျပစ္ေတြကိုလည္း အနည္းငယ္ တုိ႔ ထိေဖာ္ျပလိုပါတယ္။

E-book ရဲဲ႕ေကာင္းက်ဳိးမ်ား

E-book ေတြဟာ အလြယ္ တကူ ဖတ္႐ႈလက္လွမ္းမီႏိုင္ပါ တယ္။ စာ႐ြက္ေတြ၊ စကၠဴေတြမသံုး ရတာေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္ မႈကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းက အ ေထာက္အကူျပဳကာကြယ္ေပးပါ တယ္။ မိမိရဲ႕ ကိရိယာထဲကို E-book ေတြ ေဒါင္းလုတ္ဆြဲယူႏိုင္ တယ္၊ အေလးခ်ိန္ေလးမွာ အခ်ိန္ စီးမွာမပူရဘူး။ ဘယ္သြားသြား ယူသြားႏိုင္တယ္၊ အင္တာနက္ ရွိတဲ့ဘယ္ေနရာမွာမဆို စာအုပ္ အသစ္ေတြကိုလည္း ေဒါင္းလုတ္ဆြဲ ႏုိင္တယ္၊ စာအုပ္ဆိုင္ေတြဆီကို သြားေနစရာမလိုေတာ့ဘူး၊ စာ အုပ္ဖတ္ဖို႔ အိမ္ျပန္ေန စရာလည္း မလိုေတာ့ဘူး။ ဒါေတြကေတာ့ E-book ရဲ႕ ေကာင္းက်ဳိးေတြလို႔ သတ္ မွတ္ၾကပါတယ္။

E-book ရဲ႕ဆိုးက်ဳိးမ်ား

E-book  ဖတ္ဖို႔အတြက္ Device တစ္ခုခုရွိမွျဖစ္တာေၾကာင့္ အဲဒီ Device ေတြကို ေစ်းႀကီးေပး ဝယ္ ရတတ္ပါတယ္။ Kindle နဲ႔ Sony Reader ေတြက စထုတ္ ကာစမွာ သံုးသိန္းဝန္းက်င္ တန္ဖိုး ရွိၿပီး iPad ေတြ ေပၚလာကာ ယွဥ္ ၿပိဳင္စရာေပၚလာတဲ့ အခါမွာေတာ့ ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ ႏွစ္သိန္းခြဲထိ ေစ်း က်သြားပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ေတာ့ E-book ေတြ ဆိုတာလည္း ကြန္ပ်ဴတာေတြ လိုပဲ ဟက္ခံရႏိုင္ ပါတယ္။ E-book ေတြကို အလြယ္ တကူဝင္ေရာက္ရယူ ေဒါင္းလုတ္ျပဳ လုပ္ကာ Pirate Copy  ေတြကို ခိုး ယူေရာင္းခ်ႏိုင္ပါတယ္။

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)

ကလ်ာအိအိလြင္
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected]il.com Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.