1051_Cov.jpg
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
နတ္မေတာင္အမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္(ေခၚႏူးစုမ္) တြင္ အမႈိက္ပုံးမ်ား ခ်ထားေပးမည္
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1051
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
သိပံၸ၊ နည္းပညာႏွင့္ သဘာ၀၀န္းက်င္
ရႈေမွ်ာ္ခင္း အလွတရား

မိမိတုိ႔ မုံရြာတကၠသိုလ္ ေျခ လ်င္ႏွင့္ ေတာင္တက္အသင္းမွ အဖြဲ႔ဝင္ေပါင္း ၆ဝဝ ေက်ာ္သည္ မွန္လုံကားႀကီး ၁၄ စီးျဖင့္ ယင္း မာပင္ခ႐ုိင္ ကနီၿမိဳ႕နယ္ရွိ တြင္းမ အင္းသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာခဲ့ၾက သည္။ တြင္းမအင္း၊ တြင္းမရြာ၊ တြင္းမဝန္းက်င္သည္ ယခု တစ္ ေလာ လူငယ္မ်ားအၾကား ေရပန္း စားေနေသာ ေနရာေဒသတစ္ခုျဖစ္ သည္။

လွပသည့္ ႐ႈေမွ်ာ္ခင္းမ်ား၏ အရသာကို ေတြ႔ျမင္ေနေသာ ေျခ လ်င္ႏွင့္ ေတာင္တက္ အသင္းဝင္ မ်ားသည္ ယခုခရီးစဥ္တြင္ ပို၍ ေပ်ာ္ရႊင္တက္ၾကြေနၾကသည္။ မိမိ တုိ႔အဖြဲ႔သည္ မုံရြာအနီးပတ္ဝန္း က်င္ေဒသမ်ားျဖစ္သည့္ တြင္း ေတာင္၊ ေက်ာကၠာေတာင္၊ က်ီဝင္း ေတာင္၊ ေခတၱကၠန္ေတာင္၊ ဖုိဝင္ ေတာင္ႏွင့္ ဖန္ခါးေတာင္မ်ားကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေျခခ်ႏုိင္႐ုံသာမက ပုပၸားေတာင္မႀကီး သို႔လည္း ႏွစ္ ႀကိမ္ တိုင္တုိင္ တက္ေရာက္ႏုိင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

သည္ခရီးမ်ားအားလုံးကို ကိုယ္တုိင္လုိက္ပါရင္း ခံစားသိရွိ လာတာတစ္ခုရွိသည္။ ေက်ာင္း သား၊ ေက်ာင္းသူ၊ လူငယ္မ်ား သည္ ႐ႈႈေမွ်ာ္ခင္းမ်ားကို တန္ဖုိး ထားတတ္ျခင္း၊ ေတာေတာင္ ေခ်ာက္ကမ္းပါးမ်ားအၾကား သြား လာရျခင္းကို ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၊ အသစ္ အဆန္းကို တပ္မက္ျခင္း၊ ရွာေဖြလုိ ျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။

ပုပၸားသည္တစ္မ်ဳိး၊ တြင္း ေတာင္သည္တစ္သြယ္၊ တြင္းမ သည္ တစ္ဖုံ ႐ႈေမွ်ာ္ခင္းအစုံစုံတုိ႔ သည္ မိမိတို႔ကို ေပ်ာ္ရႊင္မႈ၊ ၾကည္ ႏူးမႈ၊ ထူးဆန္းအံ့ၾသမႈမ်ားစြာကို ေပး ႏုိင္စြမ္းေလသည္။ အထူးသျဖင့္  လူသူအေရာက္အေပါက္နည္းေသာ တြင္းမဝန္းက်င္ရွိ ႐ႈေမွ်ာ္ခင္း အ လွတရားတုိ႔က ရင္သပ္႐ႈေမာ ေလာက္သည္ဟု ဆုိခ်င္မိသည္။ ခံစားမိသည္။

မိမိတုိ႔သည္ အမ်ားသူငါလုိ တြင္းမအင္းသုိ႔ တုိက္႐ုိက္မသြား။ အင္း၏ အေနာက္ဘက္ ေတာင္ ေၾကာေပၚမွ အင္းကို ေျမာက္ ဘက္သို႔ ပတ္သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အင္းကို အေပၚစီးမွ ျမင္ခြင့္ရ သည့္လမ္းျဖစ္သည္။ သည္လမ္း ကို မိမိတုိ႔အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ေရွ႕ေျပး သြားၿပီး စုံစမ္းကာ ေရြးခ်ယ္ထား ျခင္းျဖစ္သည္။ မွန္ကန္ေသာ လမ္းေၾကာင္းလည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။လမ္းသည္ ေျပေျပေလးရွိေနရာမွ တျဖည္းျဖည္းျမင့္တက္လာသည္။ ေခ်ာက္ကမ္းပါးေဘးက စီတန္းသြားၾကရပါသည္။ အင္းကို အုန္းပင္မ်ားၾကားတြင္ ၾကည္ႏူး ဖြယ္ရာ ေတြ႔ျမင္ရသည္။

ဤေနရာသည္ သဘာဝ ကမၻာေျမျဖစ္စဥ္ႏွစ္ခုစလုံး ဆုံ စည္းလ်က္ရွိသည့္ ေနရာျဖစ္သ ျဖင့္ ေျမျပင္သြင္ျပင္ လကၡဏာမ်ား သည္ အံ့ၾသဖြယ္ျမင္ေတြ႔ရၿပီး လွ ခ်င္တုိင္း လွေနေတာ့သည္။ ေျမ တြင္းျဖစ္စဥ္မ်ားျဖစ္သည့္ မီး ေတာင္ေပါက္ကြဲျခင္း၏ သြင္ျပင္ အေနအထားမ်ား၊ ေျမေပၚျဖစ္စဥ္မ်ားျဖစ္သည့္ ေရေလတုိက္စားခံရ ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ေျမျပင္အေနအထားမ်ား ျဖစ္ စဥ္ ႏွစ္ခု ေရာေႏွာ ၿပီး ေပါင္းစပ္ျဖစ္ ေပၚေနသည့္ ေျမျပင္ပုံသဏၭာန္ မ်ားကို ေတ႔ြၾကရေသာအခါ အား လုံးေပ်ာ္ရႊင္ေက်နပ္ၾကရေလ သည္။ မိမိလည္း ေရာက္ခဲ့ရသည့္ ခရီးစဥ္ မ်ားအနက္ ဤခရီးစဥ္၏ ႐ႈေမွ်ာ္ ခင္းအလွတရားမ်ားကုိ အစြဲမက္ ဆုံးဟု ခံစားမိသည္။ တစ္ဆက္ တည္းပင္ သည္႐ႈေမွ်ာ္ခင္း အလွ တရားေတြသည္ ထာဝစဥ္တည္ေန ပါေစဟု ဆုေတာင္းေနမိသည္။ ၿပီးေတာ့ ႐ႈေမွ်ာ္ခင္း အလွတရား မ်ားအေၾကာင္း ေတြးမိေတြးရာေတြး ေနမိျပန္သည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ ႐ႈေမွ်ာ္ ခင္းတစ္ခုကို  သဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္ တစ္ခုအျဖစ္ ၁၈၆၄ ခုႏွစ္ကတည္းက အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။ မ်က္ေမွာက္ ေခတ္တြင္လည္း လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုလုံးက ႐ႈေမွ်ာ္ခင္းကို တန္ဖုိး ႀကီးသည့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္ တစ္ခုအျဖစ္ အျပည့္အဝလက္ခံ ေနၾကၿပီျဖစ္၏။

မိမိတုိ႔သည္ ႐ႈေမွ်ာ္ခင္းမ်ားကို စိတ္ဝင္စားလာသည္ႏွင့္အမွ် ၄င္း တုိ႔ကို သုေတသနျပဳလုပ္လာၾက သည္။ အေတြ႔ရအမ်ားဆုံး သုေတ သနေကာက္ခ်က္တစ္ခုမွာ ''႐ႈ ေမွ်ာ္ခင္း အလွတရားမ်ားသည္ လူ တုိ႔ မထိမတုိ႔ရေသးေသာ အေနအ ထားမ်ားသာျဖစ္ၾကသည္''ဟု ဆုိ သည္။ ႐ႈေမွ်ာ္ခင္းမ်ားကို တန္ဖုိး ျဖတ္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားလာၾကျပန္သည္။ ဤေနရာ၌ သဘာဝသယံဇာတ ရင္းျမစ္မ်ားျဖစ္သည့္ ေရ၊ သစ္ ေတာႏွင့္ တြင္းထြက္မ်ားကို မည္ သို႔ တန္ဖုိးျဖတ္ၾကသနည္းဟု ေတြး စရာ ေမးစရာရွိသည္။

စြမ္းအင္ေပးႏုိင္ျခင္းႏွင့္ အ ျခားအသုံးဝင္မႈမ်ားက အေရအ တြက္ တန္ဖုိးျဖတ္ခ်က္မ်ားပင္ျဖစ္ ၏။ သစ္ပင္အရြယ္၊ အေရအတြက္၊ အမ်ဳိးအစား၊ သစ္ခုတ္ျခင္း ေနာက္ ဆက္တြဲ အက်ဳိးဆက္မ်ားကို အေျခ ခံၿပီး သစ္ေတာတန္ဖုိးကို ျဖတ္ေလ့ ရွိ၏။ တြင္းထြက္တစ္ခုကို တန္ဖုိး ျဖတ္ရာတြင္မူ စီးပြားေရးအရ အ ေရးပါ မပါ၊ ထြက္ရွိႏုိင္မည့္ တန္ ခ်ိန္တုိ႔သည္ အေျခခံက်လွသည္။

ဒါဆုိ မိမိတုိ႔ ႐ႈေမွ်ာ္ခင္းအလွ တရားတစ္ခုကို မည္သို႔မည္ပုံတန္ ဖုိးျဖတ္ၾကမည္နည္း။ တိက်ေသာ အယူအဆ အခ်က္အလက္မ်ား ရွိပါသလား။

႐ႈေမွ်ာ္ခင္းရင္းျမစ္မ်ားသည္ -

အျမင္အားျဖင့္ လွပၿပီး ေပ်ာ္ ရႊင္ႏွစ္လုိဖြယ္ရာျဖစ္ၾကသည္။

၄င္းတုိ႔၏ အရည္အေသြးမ်ား သည္ တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာ ေျပာင္းလဲေနသည္။

 ေျမျပင္နိမ့္ျမင့္ရွိျခင္း၊ ေရရွိ ျခင္း၊ ပုံသဏၭာန္ႏွင့္ အေရာင္အမ်ဳိး မ်ဳိးကြဲေနျခင္းဟူသည့္ ထူးျခား ေသာ လကၡဏာသုံးပါးသည္ ႐ႈေမွ်ာ္ ခင္း၏ ေကာင္းမြန္သည့္ အရည္အ ေသြးမ်ားျဖစ္သည္။

ထူးျခားသည့္ ႐ႈေမွ်ာ္ခင္း တစ္ခုသည္ သာမန္႐ႈေမွ်ာ္ခင္း တစ္ခုထက္ပို၍ သိသာပိုလြန္ သည္။

အလွတရားဆုိင္ရာ ခံစားမႈ မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာဆုံးျဖတ္ ခ်က္မ်ားတြင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မတူညီႏုိင္ဘဲ ေျပာင္းလဲႏုိင္သည္။

သုိ႔ေသာ္ ယင္းအလွတရား မ်ားမွာ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္သည္ ဟု ဆုိသည္။

အဆုိပါ အယူအဆမ်ားကို အေျခခံ၍ ေလာေလာဆယ္ အ သုံးျပဳေနေသာ ႐ႈေမွ်ာ္ခင္းတန္ဖုိး ျဖတ္ခ်က္အၫႊန္းကိန္းမ်ားရွိသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ -
၁။    ေျမျပင္လကၡဏာ ထူးျခား ခ်က္မ်ား။
၂။    သဘာဝလကၡဏာ ထူးျခား ခ်က္မ်ား။
၃။    လူ႔ဖန္တီးမႈ လကၡဏာ ထူး ျခားခ်က္မ်ားတုိ႔ ျဖစ္သည္။

 ေနရာတစ္ခုတြင္ ေျမျပင္ႏွင့္ သဘာဝလကၡဏာထူးျခားခ်က္မ်ား မ်ားျပားျပည့္စုံေလ ႐ႈေမွ်ာ္ခင္းတန္ ဖုိး ႀကီးမားေလျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လူတုိ႔ျပဳျပင္ မြမ္းမံဖန္တီးမႈမ်ား ဖုံး လႊမ္းမ်ားျပားေလ ႐ႈေမွ်ာ္ခင္းတန္ ဖုိး ေလ်ာ့က်ေလ၊ နည္းေလပင္ျဖစ္ သည္ဟု အဆုိရွိသည္။

မိမိတုိ႔သည္ ႐ႈေမွ်ာ္ခင္းအလွ တရား မွန္သမွ်ကို ခံစားဖို႔အခြင့္ အစဥ္ရွိရမည္။ ေရရွည္တည္ရွိေန ေအာင္ စီမံၾကရမည္။ ထုိအခါ လက္ကုိင္ထားသင့္သည့္ သေဘာ တရားတစ္ခုကို သတိရမိပါေတာ့ သည္။

''ေျမေရ အသုံးခ်မႈ အစီအ စဥ္မ်ား ေရးဆြဲရာတြင္ စီးပြားေရး ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အလွ တရားတုိ႔ကို သမမွ်တမႈရွိေအာင္ ႀကိဳးကုတ္အားထုတ္ရမည္''

"Land and water use Planning must be strive to obtain a balance between economic Considerations and the less tangible variables such as aesthetics"

ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္နီ
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.