1051_Cov.jpg
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
နတ္မေတာင္အမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္(ေခၚႏူးစုမ္) တြင္ အမႈိက္ပုံးမ်ား ခ်ထားေပးမည္
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1051
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
Market Data
ကမၻာ့ေကာက္ပဲသီးႏွံေစ်းကြက္သတင္း

ဆန္

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဆန္တန္ခ်ိန္ တစ္သိန္းကို ဝယ္ယူခဲ့ၿပီးေနာက္ ထုိင္းႏွင့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံတုိ႔မွလည္း ေပါင္းဆန္မ်ားကုိ ဝယ္ယူရန္ စီစဥ္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ေပါင္းဆန္တန္ခ်ိန္ တစ္သိန္းခြဲကုိ ထုိင္းႏုိင္ငံမွ  ဝယ္ယူမည္ျဖစ္ၿပီး ¤င္းေပါင္းဆန္တစ္တန္လွ်င္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄၆၅ ႏွင့္ တင္သြင္းမည္ဟု ဆုိသည္။  အိႏိၵယႏုိင္ငံမွလည္း ေပါင္းဆန္တစ္သိန္း အား တစ္တန္လွ်င္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄၅၅ ႏွင့္ တင္သြင္းမည္ျဖစ္ပါ သည္။ အဆုိပါ ေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ သေဘၤာတင္ခ၊ သီးႏွံအာမခံေၾကးမ်ား  ပါဝင္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ယင္းေပါင္းဆန္ တန္ခ်ိန္ႏွစ္သိန္းခြဲကို ဝယ္ယူ ရန္အတြက္ သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံမ်ားမွ ဆန္တင္ပို႔သူမ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ မ်ားရရွိထားၿပီး ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသည္ ကေမၻာဒီးယား ႏုိင္ငံမွလည္း ဆန္တန္ခ်ိန္ႏွစ္သိန္းခြဲကုိ တစ္တန္လွ်င္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄၅၃ ျဖင့္ ဝယ္ယူရန္ သေဘာတူညီခဲ့သည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသည္ ပုံမွန္ အားျဖင့္ ကမၻာ့စတုတၴေျမာက္ဆန္ထုတ္လုပ္ တင္ပို႔သူျဖစ္ေသာ္လည္း ယခု ႏွစ္အတြင္း ေရလႊမ္းမုိးမႈမ်ားေၾကာင့္ သီးႏွံမ်ား ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးခဲ့ရၿပီး ျပည္တြင္း ဆန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာလည္း အဆမတန္ ျမင့္တက္လာသျဖင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ ဆန္ တင္သြင္းရန္ စီစဥ္ရျခင္းျဖစ္သည္။

အာရွ ဆန္တင္ပို႔ေနသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ဆန္ပုိ႔ကုန္ FOB ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို ဇယား- ၁ အတုိင္း ေတြ႔ရပါသည္။

ဇယား - 1            ေစ်းႏႈန္း USD.PMT
ဆန္အမ်ဳိးအမည္ 7-10-2017 13-10-2017
ထိုင္းဆန္ျဖဴ 100 % 390 385
ထုိင္းဆန္ျဖဴ 5 % 380 375
ထုိင္းဆန္ျဖဴ 25 % 353 350
ထိုင္းေပါင္းဆန္ 390 429
ဗီယက္နမ္ဆန္ျဖဴ 5 % 385 388
ဗီယက္နမ္ဆန္ျဖဴ 25 % 362 365
ပါကစၥတန္ ဆန္ျဖဴ 25 % 337 343
ပါကစၥတန္ ေပါင္းဆန္ 415 410
အိႏၵိယဆန္ျဖဴ 25 % 365 360
အိႏၵိယ ေပါင္းဆန္ 409 405

အိႏိၵယေစ်းကြက္ပဲေစ်းႏႈန္း

 မြမ္ဘုိင္းေစ်းကြက္တြင္  ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ပဲမ်ဳိးစုံ ေစ်းႏႈန္းမ်ား အေျခအ ေနကုိ ဇယား-၂ အတုိင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။

ဇယား - 2              ေစ်းႏႈန္း USD.PMT
ပဲအမ်ဳိးအမည္ 3-10-2017 13-10-2017
မတ္ပဲ 656 600
ပဲစင္းငံု 580 554
ပဲတီစိမ္း - -
ကုလားပဲျဖဴလံုးႀကီး 839 793

အိႏိၵယႏုိင္ငံ အလယ္ပိုင္းေဒသမ်ား၌ မုိးရရွိမႈမညီမွ်ျခင္းႏွင့္ အခ်ဳိ႕ျပည္ နယ္မ်ားတြင္ ေရလႊမ္းမုိးျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ လက္ရွိမုိးရာသီစုိက္သီးႏွံမ်ားထုတ္လုပ္မႈ ပမာဏသည္ ၂ ဒသမ ၇၈ ရာခုိင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့က်မည္ဟု အိႏိၵယ အစုိးရ က ခန္႔မွန္းထားသည္။ ပဲထုတ္လုပ္မႈ ပမာဏမွာ ယခင္ႏွစ္မုိးရာသီ၌ တန္ခ်ိန္ ၉ ဒသမ ၄၂ သန္းရွိခဲ့ရာမွ ယခုႏွစ္တြင္ တန္ခ်ိန္ ၈ ဒသမ ၇၁ သန္းသုိ႔ က်ဆင္းႏုိင္သည္ဟု  ခန္႔မွန္းထားပါသည္။ သို႔ရာတြင္  အစုိးရ ေအဂ်င္စီ မ်ား၏ လက္ဝယ္၌ အရန္ပဲတန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၈ သန္းခန္႔ က်န္ရွိေနရာ ေရွ႕ေလွ်ာက္ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မည့္ အေျခအေနမရွိႏုိင္ဟု သိရွိရပါသည္။
မေလးရွားအုန္းသီးေစ်း အနည္းငယ္ျပန္တက္

မေလးရွားစားအုန္းဆီႀကိဳေရာင္းႀကိဳဝယ္ ေစ်းမ်ားသည္ အဝယ္လုိက္ လာ သျဖင့္ ေအာက္တုိဘာ ၁၁ ရက္တြင္ ေစ်းအနည္းငယ္ ျပန္လည္ ျမင့္တက္ လာပါသည္။ ေအာက္တုိဘာလအတြင္း ထုတ္လုပ္မႈျမင့္လာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ ထားေသာ္လည္း ျပည္ပတင္ပို႔မႈႏွင့္ အဝယ္လုိက္လာမႈတုိ႔ေၾကာင့္ ေစ်းျပန္ လည္တက္လာရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ ဘာဆာမေလးရွား ကုန္စည္ဒုိင္ တြင္ ဒီဇင္ဘာလအတြက္ စားအုန္းဆီစံႏႈန္းသည္ သုည ဒသမ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ၿပီး တစ္တန္လွ်င္ ၂၆၉၆ ရင္းဂစ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၃၈ ဒသမ ၈၆) ရွိခဲ့သည္။                                            

 ေမာင္သုံးသပ္

ေမာင္သံုးသပ္
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.