1051_Cov.jpg
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1051
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အီးယူေစ်းကြက္မွ ဝယ္ယူေနသည္႕ ပဲတီစိမ္းပမာဏ၏ ၉ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဝယ္ယူေနျခင္းျဖစ္

အီးယူေစ်းကြက္မွ ဝယ္ယူေန သည့္ ပဲတီစိမ္းပမာဏ၏ ၉ဝ ရာ ခုိင္ႏႈန္းမွ ၉၅ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံမွျဖစ္ေၾကာင္း ဇူလုိင္ ၂၄ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၌ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ပဲမ်ဳိးစုံႏွင့္ ဆီထြက္ သီးႏွံက႑မွ ပုိးသတ္ေဆးသုံးစြဲမႈႏွင့္ ပို႔ကုန္တုိးျမႇင့္ေရး ကိစၥရပ္မ်ား အ တြက္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အစည္း အေဝး သတင္းမ်ားအရသိရသည္။

ပဲတီစိမ္း ျပည္ပတင္ပို႔မႈက႑ တြင္ အီးယူ ေစ်းကြက္အေနႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ပဲတီစိမ္းမ်ားကုိ ပိုမုိႏွစ္ သက္မႈရွိေနသျဖင့္ အီးယူေစ်းကြက္ ပဲတီးစိမ္းလုိအပ္ခ်က္၏ ၉ဝ ရာခုိင္ ႏႈန္းမွ ၉၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ မွာယူတင္သြင္း လ်က္ရွိေနေၾကာင္း၊ စာရင္းအတိအက်မရွိေသာ္လည္း  ခန္႔မွန္းတန္ခ်ိန္တစ္ ေသာင္းမွႏွစ္ ေသာင္းအထိရွိေနေၾကာင္း သိရ သည္။

အဆုိပါ ပဲတီစိမ္းေစ်း ကြက္၏ အရည္အေသြးကို ထိန္းေပး ႏုိင္ပါက အျခားေသာ သီးႏွံမ်ားအတြက္လည္း အလားအလာႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေၾကာင္း၊ ပဲတီစိမ္း ေစ်းကြက္ က်ဆင္းမႈမျဖစ္ေစေရးအတြက္ လယ္သမားမ်ားကိုလည္း စဥ္ဆက္မျပတ္ ပညာေပးျခင္း၊ အသိ ေပးျခင္း၊ သတိေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ ေပးသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ Exporters မ်ား အေနႏွင့္လည္း မိမိတုိ႔ လယ္သမားမ်ား၏ စုိက္ပ်ဳိးမႈကုိ က်ဆင္းမသြား ေစရန္ ထိန္းသိမ္းေပးသင့္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ လယ္သမားမ်ား၏ စုိက္ပ်ဳိးမႈကို က်ဆင္းမသြားေစရန္ ထိန္း သိမ္းေပးသင့္ေၾကာင္း အဆုိပါ အခမ္းအနားတြင္ ျမန္မာကုန္သြယ္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႔ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္စုိးက ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 ယခုအခါ ျပည္ပ ပဲတင္ပို႔မႈ က႑တြင္ အရည္အေသြးႏွင့္ ပတ္သက္၍ Issue မ်ား တက္လာသကဲ့ သုိ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ ခ်က္မ်ားလည္း ရွိေနေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ သစ္သီးဝလံႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ က႑ကို အမ်ဳိးသား ပို႔ကုန္ NES တြင္ Priority Sector အေနျဖင့္ ထည့္သြင္းရန္ ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္ ေနသျဖင့္ ထည့္သြင္းရန္ ရည္ရြယ္ ေဆာင္ရြက္ေနသျဖင့္ အဆုိပါ က႑ အေနျဖင့္ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ တင္ပို႔မႈ ေငြပမာဏမွာ သိသိသာသာ ျမင့္တက္လာခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ ေၾကာင့္ ဝယ္လုိအားရွိေနေသာေၾကာင့္ အ ရည္အေသြးကုိ ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ ထိန္း သိမ္းရန္၊ အေလ့အက်င့္ေကာင္း မ်ားႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားရွိရန္ လုိအပ္ ႐ုံသာမက ထိေရာက္စြာျဖင့္ အေရ အတြက္ မ်ားစြာထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ လယ္ယာထြက္ ကုန္၊ သစ္သီးဝလံႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္း ရြက္မ်ားသည္။ Productivity ႏွင့္ Quality  ျမႇင့္ႏုိင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းကိုလည္း သင့္တင့္ေသာ ႏႈန္းထားျဖင့္ ထိန္း ထားႏုိင္ပါက ဝယ္လုိအားအေနျဖင့္ မပူရေသာ သီးႏွံမ်ားျဖစ္ၿပီး ဆန္ စပါးက႑မွာလည္း အရည္အေသြး ေကာင္းလွ်င္ေကာင္းသလုိ တင္ပို႔ေန ရေၾကာင္းျဖင့္လည္း ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္မွ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ အစည္းအေဝးတြင္ New Golden Gate  ကုမၸဏီမွ ဦးအုန္း ဆုိင္က ပဲတီစိမ္း  ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသို႔ တင္ ပို႔မႈအေပၚ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ပုိးသတ္ေဆး သုံးစြဲမႈ စစ္ေဆးရာတြင္ ဓာတ္ၾကြင္း က်န္ရွိမႈမွာ သတ္မွတ္ႏႈန္းထက္ အနည္းငယ္ပိုမုိ သုံးစြဲထားသျဖင့္ ဓာတ္ၾ<ြကင္းက်န္ရွိေနၿပီး အခက္ အခဲႀကံဳေတြ႔ေနရေၾကာင္း၊ ယခင္တင္ ပို႔ၿပီးေသာ ပဲတီစိမ္းမ်ားကို ျပန္လည္ စစ္ေဆးမည့္ အလားအလာ ရွိေန ေၾကာင္း၊ ယခုအစည္းအေဝး တက္ ေရာက္လာေသာ ကုန္သည္ လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ပုိ႔ကုန္ ပစၥည္း တင္ပို႔ရာတြင္ မိမိကဲ့သုိ႔ မျဖစ္ေစရန္၊ ယခုကဲ့သုိ႔ အခက္အခဲျဖစ္ ေပၚေစ ျခင္းသည္ တစ္ဦးတည္းျဖစ္သည့္ ကိစၥျဖစ္ေနေသာ္လည္း လုပ္ငန္းရွင္ ေလးငါးဦးမွ ယခုကဲ့သုိ႔ အခက္အခဲ ျဖစ္ေပၚၿပီး ျပႆနာျဖစ္ေပၚလာပါက ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္လည္း ထိ ခုိက္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ ေစ်းကြက္ လည္း ေပ်ာက္သြားႏုိင္ေၾကာင္း၊  ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခ့ဲသည္။


ဒသမ

 

1023_Local.jpg
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.