1051_Cov.jpg
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1051
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
စာေပႏွင္႔ အႏုပညာ
Weekly Book Review

ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး စိတ္ပညာ

ေဒါက္တာေက်ာ္စိန္

ကြၽႏ္ုပ္တို႔ဘဝ  ေအာင္ျမင္ေရးသည္ ကြၽႏု္ပ္တို႔တြင္ရွိၿပီးျဖစ္ေသာ ပင္ကိုစြမ္းရည္အား မည္သို႔မည္ပံု အသံုးျပဳသနည္းဟူေသာ အခ်က္ေပၚတြင္ မူတည္ေနပါသည္။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔ဘဝတြင္ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အေကာင္းဆံုးအသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔ လိုပါသည္။ ယင္းသို႔အသံုးျပဳႏိုင္မွသာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ျပႆနာမ်ားကို ေကာင္းစြာ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္တြင္ ေအာင္ျမင္သူမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အသံုးခ်စိတ္ပညာ ေဆာင္းပါးထဲက ေကာက္ ႏုတ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးဆိုင္ရာျခင္းရာသတၱိေတြကို နားလည္ထားဖို႔လိုေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပထားတာပါ။ စိတ္ပညာနည္းလမ္းေတြကို အသံုးျပဳၿပီး ဘဝေအာင္ျမင္ေရး ခရီးလမ္းထိပ္ဆံုးထိေရာက္ေအာင္ ၫႊန္ျပထားတဲ့ စာတမ္းလို႔လည္း ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

လူတိုင္းမွာ စြမ္းရည္ပုန္းေတြရွိတာေၾကာင့္ အဲဒီစြမ္းရည္ပုန္းေတြကို ထုတ္သံုးတတ္ရမယ္၊ ဘဝရွင္သန္ေရး အတြက္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ကိုယ္၊ စိတ္က်န္းမာေရး အရည္ အခ်င္းျပည့္ဝေအာင္ လုပ္ထားရမယ္၊ ကိုယ့္ရဲ႕ေမြးရာပါ အစြမ္းသတၱိေတြ ကို အေကာင္းဆံုး အသံုးခ်ႏိုင္ေအာင္ ျပင္ဆင္ထားရမယ္ဆိုတဲ့ ဘဝေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အခ်က္သံုးခ်က္အေၾကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပထားပါတယ္။ ေအာင္ျမင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ စြမ္းအားရွိသမွ် ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ နားလည္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းရမယ္၊ ကိုယ့္ အေၾကာင္း ကိုယ္နားလည္မွသာ ကိုယ့္ရဲ႕အားသာခ်က္ေတြကို သင့္ျမတ္ေလ်ာ္ကန္စြာ အသံုးခ်ႏိုင္မွာ ျဖစ္ၿပီး ကိုယ့္ရဲ႕ေပ်ာ့ညံ့ခ်က္ေတြ ေပၚထြက္မလာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ ေဆာင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္သလို ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ေတာင္ အလြယ္တကူ မသိႏိုင္တဲ့ စြမ္းရည္ပုန္းေတြလည္း အလိုလို ေပၚ ထြက္လာႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ သိဖို႔လိုသလို အျခားသူေတြရဲ႕ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး သဘာဝကို ျပည့္ျပည့္စံုစံု၊ နက္နက္နဲနဲ နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းထားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ၾသဇာလႊမ္းမိုးခံရမွန္း မသိလိုက္ဘဲ သူတို႔အေပၚ ကိုယ့္ၾသဇာ ေညာင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း အႀကံျပဳထားပါတယ္။ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးဆိုတာ လူေတြ အားလံုးမွာရွိတဲ့ ျပင္ပသြင္ျပင္ လကၡဏာအားလံုး၊ အျပဳအမူအားလံုးနဲ႔ စိတ္အတြင္းပိုင္းခံစားမႈ၊ စိတ္လႈပ္ရွားမႈ၊ စိတ္သေဘာထားအားလံုးကို ေပါင္းစု သတ္မွတ္ေခၚဆိုျခင္း ျဖစ္ တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးျခင္းရာ လကၡဏာမ်ား ေဆာင္းပါးမွာေတာ့ လူတိုင္းကိုယ္စီပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးျခင္းရာ လကၡဏာေတြဟာ ကိုယ့္ရဲ႕ကိုယ္ပိုင္အားသာခ်က္ ျဖစ္သလို အားနည္းခ်က္လည္း ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုထားၿပီး ဘာေၾကာင့္ အားသာခ်က္ျဖစ္တာလဲ၊ ဘာေၾကာင့္ အားနည္းခ်က္ျဖစ္တာလဲဆိုတဲ့ အေၾကာင္းကို အတြင္းစြဲသူနဲ႔ အျပင္ စြဲသူတို႔ရဲ႕ ဥပမာနဲ႔ ရွင္းလင္းတင္ျပ ထားပါတယ္။

အျပင္စြဲ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးျခင္းရာ လကၡဏာမ်ား ေဆာင္းပါးမွာ ေတာ့ တစ္ခုခုလုပ္ဖို႔၊ ဆံုးျဖတ္ဖို႔ ခ်ီတံုခ်တံုျဖစ္ေနသူ၊ ဇေဝဇဝါခံစားေနရသူ၊ မျပတ္မသား သေဘာထားရွိသူ ေတြဟာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အျပင္စြဲမဟုတ္။ အျပင္စြဲပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ တိက်တယ္၊ ျပတ္သားတယ္၊ တိုက္႐ိုက္ျပဳမူတတ္တယ္၊အရာရာကို တစ္ေျဖာင့္တည္းသေဘာထားၿပီး လုပ္ေဆာင္တတ္တယ္၊ တက္တက္ၾကြၾကြလုပ္ရတဲ့ အလုပ္မ်ဳိးကို ႏွစ္သက္တယ္၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာမွာ တိက်ျမန္ဆန္ျပတ္သားတယ္ စတဲ့အျပင္စြဲေတြရဲ႕ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး လကၡဏာေတြအေၾကာင္းတင္ျပရင္း ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အျပင္စြဲရွိသူလို႔ ထင္ရင္ ဘာေတြကို ေဆာင္ရမလဲ၊ ဘာေတြကို ေရွာင္ရမလဲ၊ အျပင္စြဲပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ အားသာခ်က္ အားနည္းခ်က္က ဘာေတြလဲ၊ အျပင္စြဲပုဂၢိဳလ္ေတြ ေအာင္ျမင္မႈရဖို႔ ဘာေတြကို ေလ့လာသင္ယူရမလဲဆိုတာေတြကို ဘက္ ေပါင္းစံုကေန အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြး တင္ျပထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

သင္ဟာအျပင္စြဲပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေနသလား။ ေဆာင္းပါးထဲမွာ တင္ျပထားတဲ့ အျပင္စြဲကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး လကၡဏာေတြထဲမွာ အျခားသူေတြရဲ႕ ခံစားမႈကို စာနာ နားလည္ျခင္းဆိုတဲ့ အရည္အခ်င္းတစ္ရပ္ ေပါင္းထည့္ လိုက္မယ္ဆိုရင္ ဘဝေအာင္ျမင္မႈ အတြက္ အလြန္တရာႀကီးမားတဲ့ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး အဂၤါရပ္တစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။

အတြင္းစြဲ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးျခင္းရာ လကၡဏာမ်ား ေဆာင္းပါးမွာ ေတာ့ အရွက္အေၾကာက္ႀကီးသည္၊ စိတ္ထိခိုက္လြယ္သည္၊ အျခားသူမ်ား ႏွင့္ ဆက္ဆံရာမွာ ေျပေျပလည္လည္ မရွိ၊ မိမိေဘးတြင္ အျခားသူမ်ားရွိ လွ်င္ မေနတတ္မထိုင္တတ္၊ လူစု လူေဝး ပြဲလမ္းသဘင္ေတြကို ေရွာင္တတ္၊ တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္ ဘာသိ ဘာသာေနလို၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္မႈအားနည္း၊ ျပင္ပေလာကထက္  သူ႔ရဲ႕အတြင္းစိတ္ကမၻာကိုသာ အေလးထားတတ္၊ သူဟာ ျပဳလုပ္သူမဟုတ္ စဥ္းစားသူ... စတဲ့ အတြင္းစြဲ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးရွိသူေတြရဲ႕ လကၡဏာေတြကို တင္ျပရင္း အတြင္းစြဲ ပုဂၢိဳလ္ေတြ ႀကိဳးစားျပဳျပင္ရမယ့္ အခ်က္ေတြအေၾကာင္း၊ သူႏိုင္ကိုယ္ႏိုင္ အႏိုင္ႀကဲရမယ့္ လုပ္ငန္းႀကီးေတြမွာ အတြင္းစြဲပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ ကန္႔လန္႔ ကာ ေနာက္ကြယ္က အႀကံဥာဏ္ေပးသူအျဖစ္သာ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း၊ အတြင္းစြဲပုဂၢိဳလ္ေတြ ေရွာင္ရမယ့္ အလုပ္အကိုင္နဲ႔ ေရြးခ်ယ္ရမယ့္ အလုပ္အကိုင္ေတြ အေၾကာင္း၊ ေအာင္ျမင္မႈ ေသာ့ခ်က္ကိုေတြ႕ဖို႔ အတြက္ အတြင္းစြဲ ပုဂၢိဳလ္ေတြ ေရွာင္ရန္ ေဆာင္ရန္ေတြ အေၾကာင္းကို ဥပမာေတြနဲ႔တကြ အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြး တင္ျပထားပါတယ္။

ဒီစာအုပ္မွာ စိတ္စြဲ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးျခင္းရာ လကၡဏာမ်ား၊ စိတ္ေခ်ာက္ခ်ား ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးျခင္းရာ လကၡဏာမ်ား၊ ထူးျခားဆန္းျပား ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြး ျခင္းရာ လကၡဏာမ်ားစတဲ့ ဘဝေအာင္ျမင္ တိုးတက္ေရး၊ ကိုယ့္စိတ္ က်န္းမာေရး အတြက္ စိတ္ပညာဆိုင္ရာ  အၾကံျပဳ ေဆာင္းပါး ၁ဝ ပုဒ္ ပါဝင္ပါတယ္။

''ေဆာင္းပါးအမ်ားစုမွာ လူတို႔၏ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးႏွင့္ ပတ္သက္ေနပါသည္။ သာမန္စံကိုက္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးအေၾကာင္းမဟုတ္ဘဲ အနည္းငယ္ ထူးျခားဆန္းျပားေသာ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးမ်ား အေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းတို႔ကို လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အံဝင္ခြင္က်ေအာင္ ညႇိႏႈိင္းဖို႔ လမ္းၫႊန္ထားသည့္ နည္းလမ္းမ်ား ပါဝင္ ပါသည္။ ဆရာဝန္ဟူသည္ ေရာဂါျပလကၡဏာတို႔ကို ၾကည့္၍ ေရာဂါ အေၾကာင္းေဖာ္ၿပီး ကုသနည္းေပး တတ္ၾကပါသည္။ ဤစာအုပ္တြင္ စိတ္ပညာအယူအဆတို႔ကို ကုခန္းအေတြ႕အႀကံဳမွရေသာ လက္ေတြ႕ႏွင့္ယွဥ္၍ ဆန္းစစ္တတ္ရန္ လမ္းၫႊန္မႈမ်ားပါေၾကာင္း ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္''လို႔ ေဒါက္တာ ေက်ာ္စိန္က အမွာစကား ဆိုထားပါတယ္။

စိတ္ကူးခ်ဳိခ်ဳိ အႏုပညာကေန တန္ဖိုး ၁၅ဝဝ က်ပ္နဲ႔ ျဖန္႔ခ်ိလိုက္ပါၿပီ။

 

ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ ထာဝရအလင္း

စာစုမ်ား

ႏိုင္ေဇာ္ (Lazy Club)

ဂီတသမား ဆရာႏိုင္ေဇာ္က သူဂီတေလာကမွာ ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရတဲ့ အေတြ႕အႀကံဳေတြ၊ လူမႈဝန္းက်င္မွာ သူႀကံဳေတြ႕ သိျမင္ခဲ့ရတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြထဲက လူငယ္ေတြ အတြက္ အက်ဳိးရွိေစႏိုင္မယ့္၊ လူငယ္ေတြ ေတြးဆဆင္ျခင္ေစႏိုင္မယ့္ အေၾကာင္းအရာေလးေတြကို ေရးသား တင္ျပထားတဲ့ စာစုမ်ား စုစည္း မႈျဖစ္ပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ လူမသိေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား စာစုမွာေတာ့ လူေတြမွာ ဘဝအတြက္ အေရးတႀကီး မဟုတ္ေပမယ့္ လူမသိသူမသိ ရည္မွန္းခ်က္ကေလးေတြ ကိုယ္စီ ရွိၾကပံု အေၾကာင္း၊ ေမြးဖြားရာဝန္းက်င္ အေျခအေန၊ ကုိယ့္ဘဝအေျခအေနနဲ႔ အညီ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ လူ႕သဘာဝ ေတြအေၾကာင္း ဟာသကေလးပါးပါးစြက္ၿပီး ေရးသားတင္ျပရင္း ကိုယ့္ရဲ႕ပညာရပ္ေတြကို လူငယ္မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြဆီ ျဖန္႔ေဝမေပးခ်င္သူ၊ သူတို႔လိုသိသြားမွာ၊ သူတို႔ထက္ေတာ္ သြားမွာစိုးလို႔ စိတ္ဓာတ္က်ေအာင္လုပ္သူ တခ်ိဳ႕အေၾကာင္းကို ဆရာႏိုင္ ေဇာ္က သူ႔ရဲ႕ဂီတေလာက ျဖတ္သန္းမႈ အေတြ႕အႀကံဳေတြအတူ တင္ျပထားပါတယ္။ ဘယ္ပညာရပ္မဆို ျဖန္႔ေဝေပးသူရွိမွသာ ပ်ံ႕ႏွံ႔ႏိုင္မွာ ျဖစ္သလို လက္ခံယူသူမ်ဳိးဆက္သစ္ေတြက တစ္ဆင့္ ပညာရပ္ေတြ ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးလာမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လိုအပ္ေနသူ ေတြအတြက္ ကိုယ့္ပညာကို မတြန္႔မတို ျဖန္႔ေဝေပးသင့္ေၾကာင္း လူငယ္ေတြရဲ႕ ရင္ထဲကို အေတြးစထည့္ေပး လိုက္တဲ့ စာစုလို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္နဲ႔ အလုပ္မရွိခ်င္ ေသာေန႔မ်ား စာစုကေတာ့ အလုပ္ရဲ႕ စိန္ေခၚမႈေတြကို ေျဖရွင္းရင္း ေအာင္ ျမင္မႈေတြရေအာင္ ယူတတ္တဲ့ အေလ့အက်င့္ လူငယ္ေတြရဲ႕ ရင္ထဲ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေအာင္ သူ႔ဘဝအေတြ႕ အႀကံဳေတြနဲ႔ ယွဥ္ၿပီး တင္ျပထားတာ ပါ။ သူ႔ဘဝမွာ တစ္ခါတေလ အလုပ္ရဲ႕ ဖိစီးမႈ၊ စိတ္ဖိစီးမႈေတြေၾကာင့္ အလုပ္မလုပ္ခ်င္တဲ့စိတ္ေတြ ျဖစ္ေပၚခဲ့ရင္ 'ငယ္ငယ္က သူ႔အေဖေျပာျပခဲ့တဲ့ လမ္းေပၚမွာ သစ္သားဗီ႐ိုႀကီးေတြ ထမ္းၿပီး လွည့္လည္ေစ်းေရာင္းသူေတြရဲ႕ စိတ္ဓာတ္' ဥပမာကို ေျပးျမင္မိရင္း အလုပ္မလုပ္ခ်င္တဲ့ ေန႔ေတြအေၾကာင္း ေမ့ပစ္ႏိုင္ခဲ့တာေၾကာင့္ ပန္းတိုင္ မေပ်ာက္ခဲ့ရတဲ့ေန႔ေတြပဲ ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ရတယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။

ဒီစာအုပ္မွာ မ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္ေတြ ျဖတ္သန္းရမယ့္ ခရီးလမ္းမွာ ေမွာင္မိုက္မႈ ကင္းေအာင္ စာေရးသူက သူ႔ဘဝအေတြ႕အႀကံဳေတြနဲ႔ ယွဥ္ ၿပီး မီးေမာင္းထိုးျပထားတဲ့ အလင္း တန္းစာစု ၂၂ပုဒ္ ပါဝင္ ပါတယ္။

လင္းလြန္းခင္စာေပကေန တန္ဖိုး ၂ဝဝဝ က်ပ္နဲ႔ ျဖန္႔ခ်ိလိုက္ပါၿပီ။

ကို၀ိုင္း
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.