1051_Cov.jpg
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1051
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
စာေပႏွင္႔ အႏုပညာ
ျပာေသာၾကယ္ကို ဂုဏ္ျပဳျခင္း - ၅

ဂ်ပန္ေခတ္တြင္ 'အာရွလူငယ္ အဖြဲ႔'ေပၚထြန္းလာ၏။ ဝင္းတင္သည္ အာရွလူငယ္အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္သည္။

        အာရွလူငယ္အဖဲြ႔သည္ ဂ်ပန္ ျပည္က စီးဆင္းလာေသာ အႀကံဥာဏ္မ်ား၊ စိတ္ကူးမ်ား၊ ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္မ်ား၊ ဂ်ပန္တုိ႔၏ အေလ့အထ မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထား၏။ ဆရာမ်ားမွာ ဂ်ပန္မ်ား ပါဝင္၏။

        သို႔ေသာ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကဲ့သို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားလည္းပါဝင္ဦး ေဆာင္၏။ ဗမာ့တပ္မေတာ္ထဲမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားပါဝင္ဦးေဆာင္သကဲ့သုိ႔ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားလည္း ပါဝင္ဦး ေဆာင္၏။

        လူငယ္ဆုိသည္မွာ တုိင္းျပည္၏ အနာဂတ္ကို ဦးေဆာင္မည့္သူမ်ား ျဖစ္သည္။

        မည္သည့္တုိင္းျပည္တြင္မဆုိ တုိင္းျပည္၏ အနာဂတ္ကုိ ဦးေဆာင္ မည့္ သူမ်ားမွာ လူငယ္မ်ားျဖစ္၏။

        အာရွလူငယ္အဖြဲ႔သည္ လူငယ္ မ်ားကုိ ေမြးျမဴျခင္းျဖစ္သည္။ လူငယ္မ်ားကုိ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားျဖစ္ေအာင္၊ စိတ္ဓာတ္ေကာင္းမ်ား ပိုင္ဆုိင္ေအာင္၊ အရည္အေသြးေကာင္းမ်ားရွိေအာင္ အာရွလူငယ္က ေလ့က်င့္ေပးသည္၊ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပး သည္။

        ဂ်ပန္ေခတ္ကာလ အခါမ်ဳိးမွာ အာရွလူငယ္အဖြဲ႔သည္ လူငယ္တုိ႔အတြက္ အ႐ုဏ္ဦးျဖစ္သည္။ တက္ၾကြလန္းဆန္းရာေနရာျဖစ္သည္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တုိ႔ ရွင္သန္ႏုိးၾကားရာ ေနရာ ျဖစ္သည္။

        အာရွလူငယ္သည္ လူငယ္စိတ္ ဓာတ္။

        လူငယ္စိတ္ဓာတ္သည္ အာရွ လူငယ္။

        ဂ်ပန္ေခတ္မွာ လူငယ္မ်ားသည္ အာရွလူငယ္ အစည္းအ႐ုံးသုိ႔ ဝင္ၾကသည္။ ဂ်ပန္စာ၊ ဂ်ပန္စကားကို လည္း သင္ၾကားၾကရ၏။

        အာရွလူငယ္ အစည္းအ႐ုံးသည္ ပိတ္သည္ဟူ၍မရွိ။

        အခ်ိန္စာရင္း သတ္မွတ္၍ စာသင္ေပး၏။

        ျမန္မာစာ

        အဂၤလိပ္စာ

        သခ်ၤာ (၁)

        သခ်ၤာ (၂)

        ပထဝီ

        သမုိင္း

        အေထြေထြသိပံၸ ဘာသာရပ္မ်ားကို အာရွလူငယ္အဖြဲ႔အစည္းက သင္ ၾကားေပး၏။

        ဆရာမ်ားသည္ ေမတၱာ၊ ေစ တနာျဖင့္ သင္ၾကားေပးေသာသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

        အလယ္တန္းအဆင့္၊ အထက္ တန္းအဆင့္ ခြဲျခား၍ သင္ၾကားေပး၏။

        နံနက္ပိုင္းတြင္ ေက်ာင္းဘာသာ ရပ္ဆုိင္ရာစာမ်ား သင္ၾကားသည္။ ေန႔လယ္တြင္ ဂ်ပန္စာ ဂ်ပန္စကား သင္ၾကားေပး၏။

        ညေနပုိင္းတြင္ အားကစား ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကုိ တက္ၾကြစြာ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ လုပ္ၾကရသည္။

        အေလးမသည္။

        လက္ေဝွ႔ထုိးသည္။

        ျမန္မာလက္ေဝွ႔ မဟုတ္ပါ။

        English Boxing  ျဖစ္၏။

        ကြင္းဘားဆြဲသည္။

        တန္းဘားလႊဲသည္။

        အာရွလူငယ္အသင္းတြင္ အားကစားဆုိင္ရာ တာဝန္ခံဆရာမ်ား ရွိ၏။

         အာရွလူငယ္အဖြဲ႔သားမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ထဲရြာထဲ၊ အရပ္ထဲတြင္ ပရဟိတ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း အခြင့္သင့္သလုိ လုပ္ေဆာင္ၾက၏။ လမ္းခင္း၊ ေျမာင္းရွင္း၊ ေရကန္သန္႔ ရွင္း၊ ၾကာကန္ေဖာ္စေသာ ျပည္သူလူထုကုိ အက်ဳိးရွိေစမည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ကို လုပ္ေဆာင္တတ္ၾက၏။

        အာရွလူငယ္အဖြ႔ဲတြင္ လူငယ္မ်ားသည္ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး ေရာေထြးလ်က္ရွိ၏။ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးမွာ ေမာင္ႏွမစိတ္ဓာတ္မ်ား ျဖင့္ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးစြာ ဆက္ဆံၾက သည္။ ေယာက်္ားေလးျဖစ္ေစ၊ မိန္းကေလးျဖစ္ေစ 'ငါတုိ႔ဟာ လူငယ္' ဆုိေသာ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ လူငယ္ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ လြတ္လပ္ေပ်ာ္ရႊင္ ၾက၏။

        အာရွလူငယ္အဖြ႔ဲသည္ နာမည္ဂုဏ္သတင္းႀကီးလာ၏။ ခုိင္မာအား ေကာင္းလာ၏။ ထုိအခါ အာရွလူငယ္အသင္းသည္ စစ္ေရးသင္တန္း ပါ ေပးလာသည္။

        ဂ်ပန္မ်ားဘက္ကလည္း ဤလူငယ္မ်ားသည္တစ္ခ်ိန္တြင္ သူတုိ႔ လူမ်ားျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္၏။

        ျမန္မာဆရာမ်ားကလည္း ဤ ျမန္မာလူငယ္မ်ားသည္ တစ္ခ်ိန္တြင္ ဂ်ပန္မ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေမာင္းႏွင္ တုိက္ထုတ္မည့္ လူငယ္မ်ားဟု ယုံ ၾကည္သည္။

        ဂ်ပန္ကို တုိက္ထုတ္ရန္အတြက္ ျမန္မာလူငယ္မ်ားသည္ စစ္ေရးအရာမွာ တတ္ေျမာက္ကြၽမ္းက်င္ရန္ လုိ အပ္၏။

        လူငယ္မ်ားသည္ ၁၄ ႏွစ္အ ရြယ္ ၁၅ ႏွစ္အရြယ္မ်ားျဖစ္ၾက၏။

        လက္နက္ေတာ့ မရွိ။

        တံျမက္စည္းကိုင္၍ ဝါးလုံးကိုင္၍ စစ္ေရးေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ၾကရ၏။ တန္းစီ၊ ခ်ီတက္၊ ဘယ္လွည့္ ညာလွည့္၊ သက္သာ၊ သတိ၊ ေမွာက္လူး၊ ပစ္စသျဖင့္ စစ္ေရးအေျခခံမ်ားကုိ ေလ့က်င့္သင္ၾကားရ၏။

        အမွန္စင္စစ္ အုပ္ခ်ဳပ္သူဂ်ပန္လူမ်ဳိး မသိႏုိင္ေအာင္ ျမန္မာဆရာမ်ားက လူငယ္မ်ားကုိ စစ္ေရးသင္ တန္းေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

        က်န္းမာေရးေလ့က်င့္ခန္း ဟန္ေဆာင္ဘန္းျပ၏။ စစ္ေရးသင္တန္း ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

        အာရွလူငယ္အသင္းမွ လူငယ္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ စစ္ေရးသင္တန္း ထည့္သြင္းထားပါသနည္းဟု ပထမ ထူးဆန္းေနၾက၏။ ေနာင္မွ ဤစစ္ သင္တန္းသည္ ဂ်ပန္ကို တစ္ခ်ိန္မွာေတာ္လွန္တုိက္ခုိက္ႏိုင္ေအာင္ သင္ ၾကားေပးျခင္းျဖစ္သည္ဟု သေဘာ ေပါက္လာၾက၏။

        သမုိင္းဘာသာရပ္တြင္ အေနာ္ရထာ၊ ဘုရင့္ေနာင္၊ အေလာင္း ဘုရား၊ က်န္စစ္သားစေသာ ရဲစြမ္းသတိၱရွိေသာ ဥာဏ္ရည္ႀကီးျမင့္ေသာ ေရွးဘုရင္မ်ားအေၾကာင္းကိုဆရာမ်ားက အေသးစိတ္သင္ၾကားသည္။ သူရဲေကာင္းတုိ႔၏ လူပ္ရွားမႈ၊ သူရဲေကာင္းတုိ႔၏ ဂုဏ္ရည္ သူရဲေကာင္းတုိ႔၏ပုံရိပ္ကို လူငယ္တုိ႔မ်က္စိထဲတြင္ ထင္းထင္းႀကီးေပၚလာေအာင္ ဆရာမ်ားက သင္ၾကားေပးၾက၏။

        စစ္ေရး သင္တန္းအျပင္ ႏုိင္ငံ ေရးသင္တန္းလည္း ေပးေသး၏။

        ႏုိင္ငံေရးသင္တန္းတြင္ အေျခခံႏုိင္ငံေရးသေဘာတရားမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးသမုိင္းမ်ား သင္ၾကားရ၏။

        ႏုိင္ငံေရးသင္တန္းတြင္ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား အတၴဳပၸတိၱကို သင္ၾကားရသည္။ အလြန္ စိတ္ဝင္ စားဖြယ္ေကာင္း၏။

        တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ေဒါက္တာဆြန္ယက္ဆင္၏ အတၴဳပၸတိၱကို သင္ၾကား ရသည္။

        အိႏိၵယႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ႀကီး မဟတၱဂႏီၵ၏ အတၴဳပၸတိၱကို သင္ၾကားရသည္။

        ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံမွ မ်ဳိးခ်စ္သူရဲေကာင္းႀကီး ဂ်ဳိေဆရီဇာအတၴဳပၸတိၱကုိ သင္ၾကားရသည္။

        ဆရာမ်ားက ထုိစာအုပ္မ်ားကို ေကာင္းေကာင္းဖတ္ထားၾက၏။

        လူပုဂၢိဳလ္တုိ႔၏ အတၴဳပၸတိၱမွာ စိတ္ဝင္စားဖုိ႔ ေကာင္းသည္။

        စိတ္ဓာတ္မ်ား၊ အေတြးအေခၚမ်ား၊ အျပဳအမူမ်ားကုိအတုခုိးရသည္။ အားက်ရ၏။

        စည္း႐ုံးေရး ခြန္အား၊ ေမတၱာ ခြန္အား၊ ဇြဲသတိၱခြန္အားမ်ားကုိ ရရွိၾကရ၏။

        ထုိဆရာမ်ား၏ သင္ၾကားမႈကို ခံယူရသျဖင့္ ဝင္းတင္သည္ လူပုဂၢိဳလ္ အေၾကာင္း စာအုပ္မ်ားကို ကိုယ့္နည္းကုိယ့္ဟန္ျဖင့္ ရွာေဖြဖတ္႐ႈလာမိ၏။ အေရးေတာ္ပုံ စာအုပ္မ်ားကိုလည္းဖတ္မိလာ၏။ စာအုပ္မ်ားထဲတြင္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ စြန္႔စားခန္းမ်ား ျပည့္ႏွက္ေနသည္။

        အာရွလူငယ္အဖြဲ႔သားမ်ားသည္ လူငယ္မ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ႏုိင္ငံေရး သေဘာတရားမ်ားကို ထက္သန္မႈအားနည္းေၾကာင္း ဆရာမ်ားကရိပ္စားမိၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

        လူပုဂၢိဳလ္ အတၴဳပၸတိၱမ်ားကိုမူ လူငယ္မ်ားက အထူးစိတ္ဝင္စားၾက ၏။ ႏုိင္ငံေရး စိတ္ဓာတ္။ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ တုိင္းျပည္လြတ္လပ္ေရး အတြက္ ကုိယ္က်ဳိးစြန္႔ ေဆာင္ရြက္ ၾကပုံမ်ားကို ရရွိၾကရ၏။

        ဂ်ပန္စာ၊ ဂ်ပန္စကား သင္တန္း တက္ခ်ိန္မွာ ဂ်ပန္တုိ႔သည္ စည္း ကမ္းႀကီးၾက၏။ ၾကမ္းတမ္းၾက၏။ ႐ုိင္းစုိင္းၾက၏။ ရက္စက္ၾက၏။ ျမန္မာလူငယ္မ်ား၏အျပဳအမူ၊ အေနအထုိင္၊ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈတုိ႔ ကို ဂ်ပန္ဆရာက မႀကိဳက္လွ်င္ ေရွ႕သို႔ ေခၚၿပီး မတ္တတ္ရပ္ခုိင္း၏။ ပါး ကုိ ေျဖာင္းခနဲ ေျဖာင္းခနဲ ျမည္ ေအာင္ ႐ုိက္ပစ္၏။      

        ဝင္းတင္သည္ အာရွလူငယ္ အသင္းဝင္အျဖစ္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီးသင္ယူ၏။ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရသည္ ကို အထူးခုံမင္သည္။

        ဆုိပါစုိ႔၊ အိမ္ေတြေပၚမွာ ဗုံးက် ၿပီဆုိလွ်င္ အိမ္တြင္းမွာရွိေသာ လူႀကီးသူမကို မည္သို႔ ကယ္တင္မည္နည္း။

        ''လက္ေတြ႔ သင္တန္းေပးသည္။ ေစ်းႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ ဦးသာလင္း၏ ႏွစ္ထပ္တုိက္တြင္ လက္ေတြ႔ေလ့က်င့္ၾက၏။ ဦးသာလင္း၏တုိက္သည္ လသာေဆာင္လည္း ပါဝင္သည္။

        လူနာလုပ္မည့္သူ လုိေနသည္။

        ''လူနာ ကြၽန္ေတာ္ လုပ္မယ္''

        ဝင္းတင္က ေအာ္ေျပာ၏။

        ''ကဲ မင္းလုပ္ခ်င္ရင္လည္း လုပ္ကြာ''

        ဝင္းတင္ကို ခပ္ႀကီးႀကီး လူငယ္မ်ားက ထမ္းပိုးၾက၏။ တုိက္အေပၚ ထပ္ကေန ကယ္ဆယ္လာသည့္ သေဘာ။

        ေအာက္ထပ္သို႔ တုိက္အျပင္က ဆင္းရ၏။ ေလွကား ေထာင္ထားသည္။

        ေလွကားဆီသုိ႔ ေရာက္ရန္သြပ္ျပားမ်ားကုိ နင္းသြားရ၏။ သြပ္ျပားမ်ား မုိးထားပုံက သိပ္မေကာင္း။

       ဝင္းတင္သည္ သြပ္ျပားေပၚမွာ ျဖတ္နင္းေန၏။ သြပ္ျပားက ကြၽံက်သြားသည္။ ဝင္းတင္သည္ ေအာက္သို႔ျပဳတ္က်သြားေတာ့၏။ ခါးဆစ္႐ုိးမ်ားက်ဳိးလုနီးပါး ဒဏ္ရာရသြားသည္။

        ဂ်ပန္ေခတ္။

        ဝင္းတင္သည္ ခါးကဒဏ္ရာေၾကာင့္ အိမ္ထဲမွာသုံးလၾကာေအာင္ ေအာင္းေနလုိက္ရေတာ့၏။

ေမာင္ကိုကို (အမရပူရ)

ေမာင္ကိုကို (အမရပူရ)
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.