1051_Cov.jpg
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1051
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
စာေပႏွင္႔ အႏုပညာ
အီသီယိုးပီးယားက တန္ဖုိးနည္း ျပည္သူ႔အိမ္ရာ

အီသီယုိးပီးယား Ethiopia ဟာ ကမၻာေပၚမွာ အေတာ့္ကုိ နာမည္ႀကီးတဲ့ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ အ ျခား အေၾကာင္းေၾကာင့္ေတာ့ မဟုတ္ ဘူး။ ႏုိင္ငံက မၾကာခဏ ငတ္မြတ္ ေခါင္းပါးတဲ့ ေဘးန႔ဲ ႀကံဳေတြ႔ရလြန္းလုိ႔ ကမၻာေပၚမွာ နာမည္ေက်ာ္ၾကား တယ္။ မုိးေခါင္လုိ႔ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါး မႈ ႀကံဳၾကရတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ စစ္ ေဘးေၾကာင့္ ငတ္မြတ္ေခါင္ပါးမႈနဲ႔ ေတြ႔ၾကရတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ မုိးေခါင္တာေရာ စစ္ျဖစ္ပြားတာေရာ ႏွစ္ခု စလုံးတစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ၿပိဳင္တည္း ျဖစ္ပြားလာ တဲ့အတြက္ အငတ္ငတ္ အျပတ္ျပတ္ ျဖစ္ၾကရတယ္။

အဲသလုိ ဆင္းရဲၿပီး ငတ္မြတ္ေန တဲ့ ႏုိင္ငံမွာ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္က အစုိးရ ဟာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ တန္ဖုိးနည္း စုေပါင္းအိမ္ရာ စီမံကိန္းတစ္ခုကို ေဖာ္ေဆာင္ဖန္ဆင္းခဲ့တယ္။ စီမံကိန္း က အစုိးရရဲ႕ ပထမငါးႏွစ္ စီမံကိန္း ျဖစ္တယ္။ ဆင္းရဲသားနဲ႔ လူလတ္ တန္းစားမ်ားအတြက္ တန္ဖုိးနည္း အိမ္ရာ ယူနစ္ေပါင္း ၄ဝဝဝဝဝ ေဆာက္လုပ္မယ္။ လုပ္သား ၂ဝဝဝဝဝ အလုပ္အကုိင္ ရရွိမယ္။အိမ္ရာ ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ တစ္ႏွစ္ကုိ ေျမဟက္တာ ၆ဝဝဝ ေလာက္ ေဖာ္ထုတ္မယ္လုိ႔ အဲဒီစီမံ ကိန္းက သတ္မွတ္လ်ာထားတယ္။

ဒီအိမ္ရာေဖာ္ထုတ္ေရးစီမံ ကိန္းကုိ ကနဦး ျမင္ေတြ႔လုိက္ရတဲ့ ေဆာက္လုပ္ေရး အင္ဂ်င္နီယာေတြ ဟာ အံ့ၾသလြန္းလုိ႔ မ်က္လုံးမ်က္ဆန္ ျပဴးကုန္ၾကတယ္လုိ႔ ေျပာၾကတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ႏုိင္ငံအေတာ္ မ်ားမ်ားမွာ ဆင္းရဲသားမ်ားအတြက္ အိမ္ရာေဖာ္ထုတ္ေပးတယ္ဆုိတာက အမ်ားအားျဖင့္ တစ္ႏုိင္တစ္ပိုင္ပဲ လုပ္တတ္ၾကတယ္။ အခုလုိ မဟာ စီမံကိန္းခ်မွတ္ၿပီး ဖုတ္ပူမီးတုိက္ အေလာသုံးဆယ္ မလုပ္တတ္ၾကဘူး။

ၿပီးေတာ့ အီသီယုိးပီးယားမွာက တစ္ႏုိင္ငံလုံး လုိလုိဟာ ဆင္းရဲသား ေတြခ်ည္းပဲ။ ၿမိဳ႕ျပေတြမွာ ေနထုိင္ၾက သူ ၈ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း ဟာ ဆင္းရဲသား မ်ားျဖစ္ၾကတယ္။ တစ္နည္းေျပာရင္ အီသီယုိးပီးယားရဲ႕ ၿမိဳ႕ျပေတြဟာ ဆင္းရဲသား ရပ္ကြက္မ်ားနဲ႔ စုေပါင္း ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ၿမိဳ႕ျပေတြျဖစ္တယ္။ အီသီယုိးပီးယားမွာ ဘာေၾကာင့္ ဆင္း ရဲသားေတြ အဲသေလာက္မ်ားျပားေန သလဲ။ ဒီအတြက္ အတိတ္ရဲ႕ သမုိင္း ေၾကာင္းကိုေတာ့ တေစ့တေစာင္း သိထားဖုိ႔ လုိပါလိမ့္မယ္။

သမုိင္းထဲက အီသီယုိးပီးယား

၁၉၇ဝ ႏွစ္မ်ားအတြင္း အီသီ ယုိးပီးယားႏုိင္ငံဟာ ဆက္တုိက္လုိလုိ ငတ္မြတ္မႈ ေဘးဒုကၡနဲ႔ ရင္ဆုိင္လာရ ေတာ့ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္မွာ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းတယ္။ ဘုရင္ Haile Selassie ကုိ ျဖဳတ္ခ်တယ္။ ဘုရင္ စနစ္ကုိ ဖ်က္သိမ္းတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဆုိရွယ္လစ္ စနစ္ ထူေထာင္တယ္။ ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္အတုိင္း Derg လုိ႔ ေခၚတဲ့ စစ္အစုိးရအဖြဲ႔က လယ္ယာနဲ႔ ပုိင္ဆုိင္မႈအားလုံးကုိ ျပည္သူပုိင္သိမ္း တယ္။ ၿပီးေတာ့ လယ္ယာကို ျပန္ လည္ခြဲေဝေပးတယ္။

အီသီယုိးပီးယားက ၁၉၇၇ ခုႏွစ္ မွာ ဆုိဗီယက္ ယူနီယံ (Soviet Union) နဲ႔ အဆက္အသြယ္လုပ္ တယ္။ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္မွာ ႐ုရွားအႀကံ ေပးေတြနဲ႔ က်ဴးဘားတပ္သားမ်ားရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ ဆုိမာလီတပ္မ်ားအ ေပၚ ေအာင္ပြဲခံႏုိင္ခဲ့တယ္။ ေနာက္ ပိုင္းႏွစ္ မ်ားမွာ ဆုိမာလီႏုိင္ငံနဲ႔ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ျဖစ္ခဲ့တယ္။

၁၉၈၄ ခုႏွစ္မွာ ဆက္တုိက္ မုိး ေခါင္မႈေၾကာင့္ ကမၻာတစ္ဝန္းလုံးရဲ႕ ရိကၡာေထာက္ပံ့မႈအကူအညီရယူခဲ့ ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈေၾကာင့္ လူတစ္သန္းေလာက္ ေသေက်ပ်က္စီးခဲ့ရတယ္။ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္မွာ အာဏာသိမ္းတပ္မ်ားကို တုိက္ ထုတ္ ဖယ္ရွားၿပီး အီသီယုိးပီး ယား ျပည္သူ႔ေတာ္လွန္ေရး ဒီမုိက ရက္တစ္ တပ္ဦးအဖြဲ႔ Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front (EPRDF) အာဏာရ လာခဲ့တယ္။ Derg စစ္အစုိးရ နိဂုံး ခ်ဳပ္သြားခဲ့တယ္။

Derg စစ္အစုိးရအဖြဲ႔တုန္းက တစ္မ်ဳိးသားလုံး တစ္သားတည္းျဖစ္ ေရးနဲ႔ ဗဟုိက အာဏာခ်ဳပ္ကိုင္ထား ေရးကို ေရွ႕တန္းတင္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ တယ္။ EPRDF အစုိးရအဖဲြ႔ကေတာ့  ဒီလုိ မဟုတ္ဘူး။ ဖက္ဒရယ္ ဒီမုိက ရက္တစ္ အေဆာက္အအုံ တည္ ေဆာက္ေရးကို ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ တယ္။ ဒါေပမယ့္ ထူးျခားခ်က္တစ္ခု က ဒီအစုိးရအဖြဲ႔ႏွစ္ဖြဲ႔စလုံးဟာ သူတုိ႔ ရဲ႕ စီးပြားေရးသေဘာထားအျမင္ကို မာ့ခ္စ္ဝါဒ-လီနင္ဝါဒ Marxism-Leninism အေပၚ အေျခခံထားၾက တယ္။

၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွာ ပင္လယ္နီ Red Sea နဲ႔ ထိေတြ႔ေနတဲ့ အီရီထရီးယား ေဒသက ျပည္သူေတြဟာ အီသီယုိး ပီးယားမွ ခြဲထြက္ၿပီး အီရီထရီးယား ႏုိင္ငံ Eritrea ထူေထာင္တယ္။ ဒီေတာ့ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အၾကား တုိက္ပြဲေတြ ႏွစ္အေတာ္ၾကာ ဆင္ႏဲႊခဲ့ၾကရတယ္။  ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္ ေရာက္ေတာ့မွ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္ခဲ့ၾက တယ္။ အီသီယုိးပီးယားအေနနဲ႔ စစ္ ဆင္ေရးအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚ လာ သုံးဘီလီယံ ကုန္က်ခဲ့ၿပီး ျပည္သူ ၃၅ဝဝဝဝ အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္သြားခဲ့ ရတယ္။

၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္ ပါလီမန္ ဒီမုိကေရ စီ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ EPRDF ကပဲ အႏုိင္ရၿပီး အစုိးရဖြဲ႔ႏုိင္ခဲ့တယ္။၂ဝဝ၈ နဲ႔ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္မ်ားမွာ မုိးေခါင္မႈ ေၾကာင့္ ငတ္မြတ္ေခါင္ပါးမႈနဲ႔ ရင္ ဆုိင္ခဲ့ၾကရၿပီး ကမၻာက ဝုိင္းဝန္း ေထာက္ကူေပးခဲ့ၾကရျပန္တယ္။ ဒါ ေပမယ့္ ၂ဝ၁ဝ ပါလီမန္ ေရြးေကာက္ ပြဲမွာ EPRDF က အႏုိင္ရၿပီး ဆက္ လက္အုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ခဲ့ၾကတယ္။

အီသီယုိးပီးယားဟာ အေစာပိုင္း က အေမရိကန္ေတြရဲ႕ အေထာက္ အကူရရွိခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ ႐ုရွား ႏုိင္ငံ ေထာက္ကူမႈကုိ ရယူႏုိင္ခဲ့ တယ္။ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္မွာ ဆုိဗီယက္ ယူနီယံ ၿပိဳကြဲသြားေတာ့ ႐ုရွားနဲ႔ အဆက္အသြယ္ျပတ္သြားတယ္။ EPRDF အာဏာရလာၿပီး ေနာက္ပိုင္း ဆိုရွယ္လစ္ ေဝါဟာရေတြ ဖယ္ရွားၿပီး ဖက္ဒရယ္တုိ႔၊ ဒီမုိကရက္တစ္တုိ႔လုိ စကားလုံးမ်ားကို အသုံးျပဳလာခဲ့ တယ္။ ခုေတာ့ အီသီယုိးပီးယားဟာ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားနဲ႔ အခ်ိတ္အဆက္ ရွိတဲ့အျပင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံနဲ႔လည္း အ ေပါင္း အသင္းျဖစ္ေနပါၿပီ။

အီရီးထရီးယားက ခြဲထြက္သြား ေတာ့ အီသီယုိးပီးယားဟာ ကုန္းတြင္း ႏုိင္ငံျဖစ္သြားခဲ့တယ္။ ကိုယ္ပိုင္ဆိပ္ ကမ္းမရွိေတာ့ဘူး။ ဒီေတာ့ ဂ်ီဘူတီ ႏုိင္ငံ Djibouti က ပင္လယ္နီ ဆိပ္ ကမ္းၿမိဳ႕ျဖစ္တဲ့ ဂ်ီဘူတီၿမိဳ႕ကို သြင္း ကုန္ထုတ္ကုန္မ်ားအတြက္ အသုံးျပဳ ၾကရတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ေအာက္တုိ ဘာလဆန္းပုိင္းကပဲ တ႐ုတ္ရဲ႕ အကူ အညီနဲ႔ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃.၄ ဘီလီယံ အကုန္အက်ခံၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္ Addis Ababa နဲ႔ ဂ်ီဘူတီၿမိဳ႕ကုိ ဆက္သြယ္ေဖာက္လုပ္ထားတဲ့ ရထား လမ္းသစ္တစ္ခုကို ဖြင့္လွစ္ ခဲ့တယ္။

ဘာပဲေျပာေျပာ ခုေတာ့ အီသီ ယုိးပီးယားဟာ အာဖရိကတုိက္မွာ အ လ်င္အျမန္တုိးတက္လာေနတဲ့ ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ေန ပါၿပီ။ ဖြံ႔ၿဖိဳးခါစႏုိင္ငံ ဆုိေတာ့ ကမၻာအရပ္ရပ္က ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသူေတြလည္း ေရာက္ရွိလာၾက တယ္။ အေမရိကန္၊ ဥေရာပ၊ ႐ုရွား နဲ႔ တ႐ုတ္စုံလုိ႔ပါပဲ။ ၿပီးေတာ့ ဆုိမာလီ ဒုကၡသည္  ေလးသိန္းေလာက္က လည္း ရွိေနတယ္ဆုိေတာ့ လူသား ခ်င္းစာနာတဲ့ အေထာက္အကူမ်ား ကလည္း အမ်ားႀကီး ရရွိေနတယ္။ သိပ္မၾကာေသးမီကပဲ ဂ်ာမနီဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ Angela Merkel  လာေရာက္ၿပီး ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားကုိ ၾကည့္႐ႈသြား ပါေသးတယ္။

တန္ဖုိးနည္း ျပည္သူ႔အိမ္ရာ

 ေစာေစာက ေျပာခဲ့သလုိပဲ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္ကစၿပီး EPRDF အစုိးရ  အဖြဲ႔က တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအ တာနဲ႔ တန္ဖုိးနည္းျပည္သူ႔ အိမ္ရာမ်ား ကုိ စတင္ေဆာက္လုပ္ခဲ့တယ္။ ကန ဦးမွာေတာ့ အစုိးရက ''ျပည္သူမ်ား အတြက္ အိမ္ရာစီမံကိန္း''ဆုိတဲ့ ေၾကြးေၾကာ္သံနဲ႔ စတင္တယ္။ ၿပီး ေတာ့မွ အစုိးရက စီမံကိန္းကုိ အ ေကာင္အထည္ေဖာ္တယ္။ ကြန္ဒုိမီနီ ယမ္ အိမ္ရာစီမံကိန္း (Condominium Housing Programme) အျဖစ္ လူသိမ်ားတယ္။ အစုိးရပုိင္ အီသီယုိးပီးယား ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ ေရးဘဏ္ (Commercial Bank of Ethiopia) က စီမံကိန္းတစ္ခုလုံးအ တြက္ ေငြေၾကးစုိက္ထုတ္ေပးတယ္။ စီမံကိန္းကုိ အစုိးရကပဲ တာဝန္ယူ ေဆာက္လုပ္တယ္။ ပုဂၢလိက မပါ ဝင္သေလာက္ပါပဲ။ အီသီယုိးပီးယား မွာ အစုိးရရဲ႕ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ ငန္း အဖြဲ႔က သက္တမ္းႏုနယ္ေသး ေတာ့ အခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီးရွိ ခဲ့တယ္။

ၿမိဳ႕ေတာ္ အဒစ္အဘာဘာမွာ တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာ ယူနစ္ေပါင္း ၁၇၅ဝဝဝ ေဆာက္လုပ္ဖုိ႔ လ်ာထား တယ္။ ၿပီးေတာ့ ျပည္နယ္ကုိးျပည္ နယ္မွာရွိတဲ့ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားအတြက္ ေဆာက္လုပ္ဖုိ႔ လ်ာထားတဲ့ အိမ္ရာ ယူနစ္စုစုေပါင္းက ၁၈၅ဝဝဝ ရွိ တယ္။ ဒါေတြအားလုံးကို တစ္ခ်ိန္ တည္း တစ္ၿပိဳင္တည္း ေဆာက္လုပ္ ဖုိ႔ ရည္ရြယ္တယ္။ ျပည္သူျပည္သား အားလုံး လုိလုိက ဆင္းရဲသားေတြဆုိ ေတာ့ စီမံကိန္းကုိ ဝမ္းသာအားရ ႀကိဳဆုိၾကတယ္။ သူတုိ႔ေနထုိင္တဲ့ ရပ္ကြက္ကေနၿပီး အိမ္ရာေဆာက္ လုပ္ေရးအတြက္ ဖယ္ရွားေပးပါဆုိရင္ လည္း အသာတၾကည္ဖယ္ေပးၾက တယ္။    

ထူးျခားတာက တန္ဖုိးနည္းအိမ္ ရာ ျဖစ္ေပမယ့္ ၿပီးရင္ၿပီးေရာ ပစ္စ လက္ခတ္ေဆာက္လုပ္ၾကျခင္းမရွိဘူး။ အျခားႏုိင္ငံေတြ မွာလုိ စံခ်ိန္မီ ေဆာက္လုပ္ၾကတယ္။ အမ်ားအား ျဖင့္ အေဆာက္အအုံမ်ားကုိ ေလး ထပ္ကြန္ဒုိမီနီယမ္ပုံစံေဆာက္လုပ္ တယ္။ အထူးသျဖင့္ ဧည့္ခန္း၊ အိပ္ ခန္း၊ မီးဖုိေခ်ာင္၊ ေရခ်ဳိးခန္းအိမ္သာ အစုံအလင္ပါတဲ့ Studio Flat လုိ႔ ေခၚတဲ့ ပုံစံေဆာက္လုပ္ တယ္။ အိပ္ ခန္းတစ္ခန္းပါ၊ ႏွစ္ခန္းပါ၊ သုံးခန္းပါ အခန္းဖြဲ႔စည္းတာလည္းရွိတယ္။ အိမ္ ရာေဆာက္လုပ္တဲ့အခါ တစ္လကုိ ယူနစ္ေပါင္း ၂၈၅ဝ ၿပီးစီးေအာင္ တက္သုတ္႐ုိက္ ေဆာက္လုပ္ၾကရပါ သတဲ့။

 ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ ကုန္ က်စရိတ္က တစ္စတုရန္းမီတာကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၇ ေဒၚလာ ကုန္က်တယ္။ အျပင္ ေစ်းကြက္ႏႈန္း ကုန္က်စရိတ္က တစ္စတုရန္းမီတာကို ေဒၚလာ ၁၉၃ ေဒၚလာေတာင္ရွိ တယ္ဆုိေတာ့ ထက္ဝက္ေလာက္ သက္သာတယ္။ တန္ဖုိးနည္း ကြန္ဒုိ ေတြ ေဆာက္လုပ္တဲ့အခါ  အိပ္ခန္း တစ္ခန္းပါတာက ၄၁ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ အိပ္ခန္းႏွစ္ခန္းပါက ၃ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း အိပ္ခန္းသုံးခန္းပါက ရွစ္ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္ၿပီး က်န္ ၂၁ ရာခုိင္ႏႈန္းက Studio Flat ျဖစ္တယ္။

အခုအခါ အီသီယိုးပီးယားႏုိင္ငံ ရဲ႕ လူဦးေရက သန္း ၁ဝဝ ေလာက္ ရွိေနၿပီ။ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္အထိ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ့တဲ့ တန္ဖုိးနည္း အိမ္ရာ စုစုေပါင္းက ၁၇၁ဝဝဝ ေလာက္ပဲရွိေသးတယ္။ ကနဦးစီမံ ကိန္း သတ္မွတ္ခ်က္ရဲ႕ ထက္ဝက္ ေလာက္ပဲ ၿပီးစီးတယ္။ ကြန္ဒိုေပၚ ေရာက္ေနၾကတဲ့ မိသားစုေတြက ေတာ့ ၿပံဳးလုိ႔ေပ်ာ္လုိ႔။ ကြန္ဒိုေပၚ တက္မေနရေသးတဲ့ မိသားစုေတြက ေတာ့ ထုံးစံအတုိင္း ပူညံ ပူညံ လုပ္ ေနၾကပါသတဲ့။

 ဒီလုိဆုိေပမယ့္ ဆင္းရဲၿပီး မၾကာ မၾကာ ငတ္မြတ္ေခါင္ပါးမႈေဘးနဲ႔ ရင္ ဆုိင္ေနရတဲ့ ႏိုင္ငံက ခ်မ္းသာတဲ့ ႏုိင္ငံေတြကေတာင္ မလုပ္ႏုိင္တဲ့ ဧရာမတန္ဖုိးနည္း ျပည္သူ႔အိမ္ရာ စီမံကိန္းႀကီးကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ေနတယ္ဆုိေတာ့ ကမၻာက အႀကီးအက်ယ္အံ့အားသင့္ သြားခဲ့တာ အမွန္ပါပဲ။ ကမၻာတစ္ဝန္း က ေဆာက္လုပ္ေရးဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕ျပ အင္ဂ်င္နီယာႀကီးေတြ ကလည္း အီသီ ယိုးပီးယားကို လာေရာက္ၿပီး ေလ့လာ ေနၾကတာ အမ်ားႀကီးပါပဲတဲ့။

မင္းေရႊေမာင္

Ref;" Ethiopia's Unique Housing Programme" by Antarin Chakrabarty. Economic & PoliticalWeekly, Jan 28.2017.

မင္းေရႊေမာင္
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.